KURUMSAL YÖNETİM

Hilti corporate governance

YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZİN SEÇİLMESİ VE GÖREV SÜRELERİ

Yönetim Kurulu Üyelerimiz 3 yılda bir yapılan Yıllık Genel Toplantı’da seçilir. Genellikle Yönetim Kurulu Üyeleri 70 yaşını aşıp iş hayatlarının sonuna gelene dek dört değere sahip olurlar.

SORUMLULUK PAYLAŞIMI VE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Yasal olarak tanımlanan görevlere ek olarak Yönetim Kurulu şirketin temel strateji doğrultusu üzerinde belirli bir şekilde karar alırlar. Bu kararlar uzun vadede ve önemli iş kararları olduğu kadar Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu’nun gelecek planlamasını da içerir.

DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu’na denetimsel sorumluluklarında, Hilti’nin ve ortaklarının muhasabe ve finansal raporlamalarına ilişkin yasal ve mevzuat gerekliliklerine, iç ve dış kaynaklı denetleme süreçlerine olduğu kadar risk yönetimi kapsamına da uyarak, tatmin edici düzeyde destek olur. Tüm bu görevler için Yönetim Kurulu’nun yanında Denetleme Kurulu’na sorumluluk verilmiştir.

İÇ DENETİM

İç denetim bölümü, Kurumsal Denetim, Yönetim Kurulu’nu grup şirketlerinin iç kontrol durumlarının gözlemi konusunda destekler. Bunu yapabilmek için Kurumsal Denetim, denetlemeyi büyük alım-satım işlemleri üzerine olduğu kadar seçili kurumsal risk süreçleri üzerine de odaklanarak yürütür. Kurumsal Denetim’in amacı, şirketin kontrol mekanizmalarının şeffaflığını ve şirket kaynaklarının güvenliğini sağlamaktır.

RİSK YÖNETİMİ

Hilti Grup şirket genelinde bütün risk envanterini içeren risk yönetim prosedürleriyle birlikte farklı risk sahipleriyle bilinen bütün stratejik, finansal ve oluşabilecek risklerin yönetimini sürdürmektedir. Risk sahipleri kendi risklerinin değerlendirilmesi, uygulanması, incelenmesi ve uyumluluğun kontrol edilmesiyle birlikte bu risklerin uygun değerlere indirgenmesinden sorumludur. Finansal ve olası riskler için Kurumsal Risk Yöneticileri risk raporlama sürecinden ve raporlanmış içeriklerin, tanımlanmış risklerin tanımlanmış ölçülere göre makul olmasını sağlamakla sorumlululardır. Kurumsal Denetim, ilgili risk sahipleri tarafından yönetilen kurumsal işlevlerin ve Grup şirketlerinin (yukarıda görebilirisiniz) iç denetim incelemeleri bağlamında belirlenen risklerin incelenmesini yüklenirler. Kurumsal Gelişmeler, İcra Kurulu ile birlikte stratejik riskler için yıllık Strateji İnceleme Çalıştay’larını yürütür. Risk yönetim raporlaması, Denetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu adına düzenli olarak incelenir.

YÖNETİM KURULU VE KURUMSAL YÖNETİMİN HAKLARI

Yönetim Kurulu Üyeleri’ne yıllık sabit bir maaş ve yılda bir kez masraflar için toptan bir ödeme yapılır. Başkan ise değişken bir ek ödeme alır. Bir direktör Denetim Komitesi’ndeki işlevi için ek bir ödeme almaz. Eski Yönetim Kurulu üyeleri herhangi bir ödeme almazlar. Kurumsal Yönetim Üyeleri (İcra Yönetim Takımı ve İcra Kurulu) yıllık sabit bir ücret ve performanslarına bağlı değişken bir ücret alırlar. İcra Kurulu üyeleri yasal fondan gelen emeklilik maaşlarına ek olarak bri emeklilik ödeneği alırlar. Eski İcra Kurulu üyeleri yasal emeklilik maaşlarına ek olarak bir ödeme almazlar. Toplam ödenekler Grup mali bilançolarında detaylandırılmıştır.

HİSSEDARLARIN ORTAKLIK HAKLARI

Paylaşım ve ortaklık sermayesinin detayları Grup’un kosolide edilmiş mali bilançosunda verilir. Hissedar toplantılarının kararları genellikle büyük bir çoğunluğun oylarıyla kabul edilir. Ortaklık esaslarının, hisselerin veya sermaye hissedarlarının değişmesine ilişkin karaların, katılımcı haklarının, iş alanının genişlemesi veya küçülmesine ilişkin kararların, birleşmelerin ve de şirketleri taşınması,kapatılmasına ilişkin kararların alınabilmesi için temsilci oylarının dörtte üçünden fazlası gerekmektedir.

DENETLEYİCİLER

Hilti’nin konsolide edilmiş mali bilançolarını PricewaterhouseCoopers Ltd., St. Gallen isimli şirket denetler.

HİLTİ HAKKINDA DAHA FAZLA

Hilti Hakkında

HAKKIMIZDA

Daha Fazla Bilgi
Hilti tarihi

TARİHİMİZ

Daha Fazla Bilgi
Hilti kurumsal sorumluluğu

KURUMSAL SORUMLULUK

Daha Fazla Bilgi

BU İÇERİĞİ PAYLAŞ