Dil seçenekleri

GX 2

Orijinal kullanım kılavuzu

Dokümantasyon verileri

Bu doküman için

 • Çalıştırmadan önce bu dokümanı okuyunuz. Bu, güvenli çalışma ve arızasız kullanım için ön koşuldur.
 • Bu dokümanda ve ürün üzerinde bulunan güvenlik ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.
 • Kullanım kılavuzunu her zaman ürün üzerinde bulundurunuz ve ürünü sadece bu kılavuz ile birlikte başka kişilere veriniz.

Resim açıklaması

Uyarı bilgileri

Uyarı bilgileri, ürün ile çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarır. Aşağıdaki uyarı metinleri bir sembol ile birlikte kullanılır:
Image alternative TEHLİKE! Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep olabilecek tehlikeler için.
Image alternative İKAZ! Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep olabilecek tehlikeler için.
Image alternative DİKKAT! Hafif vücut yaralanmalarına veya maddi hasarlara yol açabilecek olası tehlikeli durumlar için.

Dokümandaki semboller

Bu dokümanda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz
Image alternative Kullanım uyarıları ve diğer gerekli bilgiler

Resimlerdeki semboller

Resimlerde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Bu sayılar, kılavuzun başlangıcındaki ilgili resimlere atanmıştır.
Image alternative Numaralandırma, resimdeki çalışma adımlarının sırasını göstermektedir ve metindeki çalışma adımlarından farklı olabilir.
Image alternative Pozisyon numaraları Genel bakış resminde kullanılır ve Ürüne genel bakış bölümündeki açıklama numaralarına referans niteliğindedir.
Image alternative Bu işaret, ürün ile çalışırken dikkatinizi çekmek için koyulmuştur.

Ürüne bağlı semboller

Üründeki semboller

Üründe aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Genel emredici işaretler
Image alternative Koruyucu gözlük kullanınız
Image alternative Kulaklık kullanınız
Image alternative Koruyucu kask kullanınız
Image alternative Atıkların geri dönüşümünü sağlayınız

Tanımların ve etiketlerin konulma şekli

Tanımlar ve etiketlemeler aşağıdaki şekilde yapılmıştır:
‚ ‛
Çivi çakma tabancasındaki etiketli kumanda elemanlarının tanımı.
« »
Çivi çakma tabancasındaki etiketleme

Ürün bilgileri

Hilti ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
Tip tanımı ve seri numarası, tip plakası üzerinde belirtilmiştir.
 • Seri numarasını aşağıdaki tabloya aktarınız. Ürün bilgileri acente veya servis merkezini aradığınızda sorulabilir.
  Ürün bilgileri
  Çivi çakma tabancası, gazlı
  GX 2
  Nesil:
  01
  Seri numarası:

Uygunluk beyanı

Burada tanımlanan ürünün, geçerli yönetmeliklere ve normlara uygun olduğunu kendi sorumluluğumuzda beyan ederiz. Bu dokümantasyonun sonunda uygunluk beyanının bir kopyasını bulabilirsiniz.
Teknik dokümantasyonlar eklidir:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Güvenlik

Güvenlik uyarıları

Bu güvenlik uyarıları magazinli ve magazinsiz aletler için geçerlidir.
Çivi çakma tabancası ile güvenli çalışma
 • Çivi çakma tabancasının vücudun bir organına doğru bastırılması halinde, bir çakma işleminin istenmeden tetiklenmesi sonucu ağır yaralanmalar meydana gelebilir. Çivi çakma tabancasını hiç bir zaman elinize veya vücudunuzun başka bir organına doğru bastırmayınız.
 • (Örneğin rondelalar, kelepçeler, kıskaçlar gibi) uygulamaya özel sabitleme elemanlarının çakım kafasına takılması sırasında, bir çakma işleminin istenmeden tetiklenmesi sonucu ağır yaralanmalar meydana gelebilir. Uygulamaya özel sabitleme elemanlarının takılması sırasında elinizi veya vücudunuzun başka bir organını hiç bir şekilde çakım kafasına doğru bastırmayınız.
 • Çivi çakma tabancasını kendinize veya başka birine doğru tutmayınız.
 • Çivi çakma tabancasını çalıştırırken kollarınızı bükünüz (uzatmayınız).
 • Çivi iticiyi geriye doğru çekerken yerine tam olarak oturduğundan emin olunuz.
 • Yerleştirme kilidini açarken çivi iticisinin öne doğru fırlamasına engel olunuz, aksine çivi iticiyi öne doğru kontrollü bir şekilde sürünüz. Parmaklarınızı sıkıştırabilirsiniz.
 • Sabitleme elemanlarını kaynaklı çelik veya döküm çelik gibi sert zeminlere çakmayın . Bu malzemelere çakma yapmak hatalı çakmalara veya sabitleme elemanlarının kırılmasına neden olabilir.
 • Sabitleme elemanlarını ahşap veya kartonpiyer gibi yumuşak zeminlere çakmayın . Bu malzemelere çakma yapmak hatalı çakmalara veya zeminde delik açılmasına neden olabilir.
 • Sabitleme elemanlarını, cam veya fayans gibi kırılgan zeminlere çakmayın . Bu malzemelere çakma yapmak hatalı çakmalara veya zeminin parçalanmasına neden olabilir.
 • Çakma işleminden önce, çakma yapılacak zeminin arka kısmındaki kişilerin yaralanmayacağından veya nesnelerin hasar görmeyeceğinden emin olunuz.
 • Tetiği sadece, çivi çakma tabancası, çakım kafası dayanak noktasına kadar çivi çakma tabancasının içine girecek şekilde, zemine doğru bastırılmış durumdayken çekiniz.
 • Çivi çakma tabancası sıcakken bakım yapmanız gerekiyorsa, mutlaka koruyucu eldiven takınız.
 • Uzun bir süre yüksek sıklıkla çakma işlemi yapmanız halinde, tutamağın dışındaki üst yüzeyler de ısınabilir. Yanıkları önlemek için koruyucu eldiven takınız.
 • Aletin aşırı ısınması halinde, gaz kutusunu çıkartın ve çivi çakma tabancasını soğumaya bırakın. Maksimum ayar frekansını aşmayınız.
 • Yerleştirme işlemi sırasında malzemeden küçük parçalar çıkabilir veya magazinli şerit malzemesi dışarı savrulabilir. Etrafa sıçrayan nesneler vücudu ve gözleri yaralayabilir. Koruyucu gözlük, kulaklık ve koruyucu kask kullanınız. Çivi çakma tabancasının türüne ve kullanımına göre toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabısı, koruyucu kask veya kulaklık gibi kişisel koruyucu donanımlarının kullanılması yaralanma riskini azaltır. Çevredeki diğer kişiler de koruyucu gözlük ve koruyucu kask takmalıdır.
 • Uygun bir kulaklık (Bkz. Teknik verilerdeki gürültü bilgileri) kullanınız. Sabitleme elemanlarının yerleştirilmesi gaz-hava karışımının ateşlenmesi ile tetiklenir. Bu sırada ortaya çıkan gürültüye maruz kalma duyma bozukluğuna yol açabilir. Çevredeki kişiler de uygun bir kulaklık takmalıdırlar.
 • Çalışırken çivi çakma tabancasını her zaman sıkı ve zemine dik açılı tutunuz. Bu sayede aletin zemin üzerindeki sabitleme işlemi sırasında konumundan sapması engellenmiş olur.
 • Aynı noktaya asla ikinci bir sabitleme elemanı çakmayınız. Bu sabitleme elemanlarının kırılmasına veya sıkışmasına neden olabilir.
 • Magazini değiştirmeden veya temizlik, servis ve bakım çalışmaları yürütmeden veya depolama ve taşıma yapmadan veya çivi çakma tabancasını gözetimsiz bırakmadan önce, gaz kutusunu ve aküyü çıkarınız ve magazini boşaltınız.
 • Çivi çakma tabancasının ve aksesuarların, kusursuz ve düzgün bir şekilde çalışabilmeleri için hasarlı veya arıza olup olmadıklarını kontrol ediniz. Hareketli parçaların kusursuz çalışıp çalışmadığını ve sıkışıp sıkışmadığını veya parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Bütün parçalar doğru takılmış olmalıdır ve aletin kusursuz bir şekilde çalışması için tüm koşullar yerine getirilmiş olmalıdır. Kullanım kılavuzunda aksine bir açıklama yapılmamışsa hasarlı koruma düzenekleri ve parçalar, usulüne uygun olarak Hilti Servisi'nde tamir ettirilmeli veya değiştirilmelidir.
 • Çivi çakma tabancanızı sadece kalifiye uzman personele ve sadece orijinal yedek parçalar ile tamir ettiriniz. Böylece çivi çakma tabancasının güvenliğinin korunduğundan emin olunur.
 • Çivi çakma tabancasında manipülasyonlara veya değişikliklere izin verilmez.
 • Çivi çakma tabancasını yangın veya patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayınız.
 • Çevre etkilerini dikkate alınız. Çivi çakma tabancasını yağmurda bırakmayınız, nemli ve ıslak ortamlarda kullanmayınız.
 • Çivi çakma tabancasını, sadece iyi havalandırılmış çalışma ortamlarında kullanınız.
 • Doğru çakım kafası ve sabitleme elemanı kombinasyonlarını seçiniz. Hatalı bir kombinasyon çivi çakma tabancasında hasarda neden olabilir ve sabitleme kalitesini düşürebilir.
 • Kullanım yönetmeliklerini her zaman dikkate alınız.
Elektrik akımına bağlı riskler
 • Çalışmaya başlamadan önce çalışma alanında açıkta olmayan elektrik hatları, gaz ve su borularını örn. bir metal dedektörü ile kontrol ediniz.
 • Açıkta olmayan elektrik kablolarına rast gelme olasılığı bulunan çalışmalar yürüttüğünüzde, çivi çakma tabancasını daima izole edilmiş tutamaktan tutunuz. Elektrik ileten bir hat ile temasta metal parçalar da gerilim altında kalır ve elektrik çarpmasına neden olabilir.
Akülü aletler ile özenli çalışma ve dikkatli kullanım
 • Aküyü takmadan önce aletin kapalı konumda olduğundan emin olunuz. Açık durumda olan elektrikli bir el aletine akü takılması kazalara yol açabilir.
 • Aküler, yüksek sıcaklıklarda, doğrudan güneş ışığından ve ateşten uzak tutulmalıdır. Patlama tehlikesi vardır.
 • Aküler parçalarına ayrılmamalı, ezilmemeli, 80 °C üzerine ısıtılmamalı veya yakılmamalıdır. Aksi takdirde yangın, patlama ve zehirlenme tehlikesi oluşur.
 • Nem almasını önleyiniz. İçeri sızan nem bir kısa devreye neden olabilir ve bunun sonucunda yanıklar ve yangınlar oluşabilir.
 • Sadece ilgili alet için izin verilen aküleri kullanınız. Başka akülerin kullanılması veya başka amaçlı akülerin kullanılması durumunda yangın ve patlama tehlikesi bulunmaktadır.
 • Lityum İyon akülerin taşıma, depolama ve kullanımına yönelik özel talimatları dikkate alınız.
 • Depolama ve taşımadan önce aküyü aletten çıkartınız.
 • Aküde bir kısa devreyi önleyiniz. Aküyü alete yerleştirmeden önce, akünün ve aletin kontaklarında yabancı cisim olmadığından emin olunuz. Akülerinin temas noktalarında kısa devre durumunda, yangın, patlama ve zehirlenme tehlikesi oluşur.
 • Hasarlı aküler (örneğin çatlamış, parçaları kırılmış, bükülmüş, kontakları dışarı çıkmış ve/veya dışarı çekilmiş aküler) şarj edilemez ve artık kullanılamaz.
 • Tutulamayacak kadar sıcak bir akü arızalı olabilir. Aküyü yangına karşı güvenli bir yerde soğumaya bırakın. Yakınında yanıcı malzeme bulunmadığından emin olunuz. Hilti servisi ile irtibat kurunuz.
Kullanılan gaz ile çalışmaya ilişkin uyarılar
 • Gaz kutusunun üzeride ve beraberinde bulunan bilgilerdeki uyarıları dikkate alınız.
 • Çıkan gaz ciğerleriniz, cildiniz ve gözleriniz için zararlıdır. Gaz kutusunu yerinden çıkartmanızdan yaklaşık 10 saniye sonrasına kadar yüzünüzü ve gözlerinizi gaz kutusu tutucusunun yakınına getirmeyiniz.
 • Gaz kutusunun valfini manuel çalıştırmayınız.
 • Gazın solunması halinde kişi açık havaya çıkarılmalı ve rahat bir konumda nefes alması sağlanmalıdır. Gerekli olması durumunda bir doktora başvurunuz.
 • Kişinin bilincini kaybetmesi halinde bir doktora başvurunuz. Bu kişiyi iyi havalandırılan bir odaya alınız ve kurtarma pozisyonuna getiriniz. Kişi nefes almıyorsa suni teneffüs uygulaması yapınız, gerekli olması durumunda oksijen takviyesi yapınız.
 • Gazın gözler ile temas etmesi durumunda, yüzünüzü gözleriniz açık olarak, birkaç dakika temiz su ile yıkayınız.
 • Derinin gazla temas etmesi halinde, temas eden yüzeyi sabun ve sıcak su ile iyice yıkayınız. Daha sonra da cildinize krem sürünüz.
Kişisel güvenliğe ilişkin genel bilgiler
 • Vücudunuzun ergonomik durmasına dikkat ediniz. Güvenli bir duruş sağlayınız ve her zaman dengeli tutunuz. Böylece beklenmedik durumlarda çivi çakma tabancasını daha iyi kontrol edebilirsiniz.
 • Çalışırken başka kişileri özellikle çocukları etki alanından uzak tutunuz.

Tanımlama

Ürüne genel bakış

Image alternative
 1. Çakım kafası
 2. Çakım kafasının kilit açma yeri ve yerleştirme derinliği ayarı için sürgü
 3. Kemer kancası
 4. Tetik
 5. Magazin kilitleme kolu
 6. Destek ayağı
 7. Magazin
 8. Çivi iticisi
 9. Havalandırma delikleri
 10. Gaz kutusunun takılacağı bölme
 11. Akü kilit açma tuşu
 12. Akü şarj durumu göstergesi
 13. Gaz kutusu göstergesi tuşu
 14. Gaz kutusu göstergesi

Usulüne uygun kullanım

Açıklanan ürün gazlı çivi çakma tabancasıdır. Uygun sabitleme elemanlarının (çivilerin) betona, çeliğe, kireçli kum taşına, beton duvara, sıvalı betona ve doğrudan montaj için uygun diğer zeminlere çakılması için kullanılır.

Çivi çakma tabancası, gaz kutusu, akü ve sabitleme elemanları bir teknik ünite oluşturur. Yani, bu çivi çakma tabancası ile sorunsuz bir sabitleme işlemi ancak, çivi çakma tabancası için özel olarak üretilmiş olan Hilti akülerinin, gaz kutularının ve sabitleme elemanlarının kullanılması halinde gerçekleştirilebilir. Hilti tarafından belirtilen sabitleme ve uygulama önerileri ancak, bu koşulların sağlanması durumunda geçerlidir.
Çivi çakma tabancası sadece manuel olarak kullanılabilir.
 • Bu ürün için sadece B 12 tip serisi Hilti Lityum İyon aküler kullanılmalıdır.
 • Bu aküler için sadece C 4/12-50 serisi Hilti şarj cihazlarını kullanınız.

Teslimat kapsamı

Çakım kafası, 2 akü, şarj cihazı, takım çantası ve kullanım kılavuzu ile beraber gazlı çivi çakma tabancası.
Ürünleriniz için izin verilen diğer sistem ürünleri Hilti Center veya internetteki şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group

Çakım kafası

Çakım kafası cıvatayı veya çiviyi yönlendirir ve çakma işlemi sırasında sabitleme elemanının zeminde istenilen yere gelmesini sağlar.

Çakım kafasının kilit açma yeri ve çakma derinliği ayarı için sürgü

Sürgü, çakma derinliğinin azaltılmasını sağlar. Sürgü EJECT konumunda çakım kafasının çıkartılabilmesi için kilidi açar.
Durum
Anlamı
+
Standart yerleştirme derinliği

Düşük yerleştirme derinliği
EJECT
Çakım kafası kilidinin açılması

Destek ayağı

Düz bir yüzeyde destek ayağı sayesinde çivi çakma tabancasının dik biçimde yerleştirilmesi kolaylaşır, çünkü sadece yanal yönde dik konumlandırmaya dikkat etmek yeterli olur. Düz olmayan veya engebeli zeminde çakım kafasını zemine dik açılı olarak hizalayabilmek için destek ayağını çıkartmak gerekebilir.

Kemer kancası

Kemer kancası üç aşamada dışarı çekilir.
Durum
Anlamı
Kademe 1
Kemere asma konumu
Kademe 2
Merdivenlere, iskelelere, platformlara, v.s. asma konumu.
Kademe 3
Kemer kancası çıkartılmış

Gaz kutusu

Gaz kutusunun yanında verilen güvenlik uyarılarını dikkate alınız!
Çalıştırmak için gaz kutusunun, çivi çakma tabancasında gaz kutusunun takılacağı bölmeye yerleştirilmesi gerekmektedir.
Gaz kutusunun durumu LED göstergesindeki GAS tuşuna basılarak okunabilir.
Çivi çakma tabancasının bakım çalışmaları, taşıma ve depolaması gibi çalışmaya ara verilen durumlardan önce gaz kutusunun aletten çıkartılması gereklidir.

Gaz kutusu durum göstergesi

GAS tuşuna basıldıktan sonra Gaz kutusunun durumu LED göstergesinde görüntülenir.
Durum
Anlamı
Tüm dört LED yeşil yanıyor.
Doluluk durumu %100 ile %75 arasında.
Üç LED yeşil yanıyor.
Doluluk durumu %75 ile %50 arasında.
İki LED yeşil yanıyor.
Doluluk durumu %50 ile %25 arasında.
Bir LED yeşil yanıyor.
Doluluk durumu %25 ile %10 arasında.
Bir LED yeşil yanıp sönüyor.
 • Doluluk durumu %10'un altında. Gaz kutusunun yenisi ile değiştirilmesi tavsiye edilir.
 • Gaz kutusu boş veya işlevini yerine getirmiyor. Gaz kutusunun yenisi ile değiştirilmesi tavsiye edilir.
Doluluk durumu olarak "boş" görüntülense bile, teknik nedenlerden dolayı gaz kutusunda bir miktar gaz kalır.
Bir LED kırmızı yanıp sönüyor.
Çivi çakma tabancasında gaz kutusu yok veya yanlış gaz kutusu var.

Akü şarj durumu göstergesi

Akünün kilit açma tuşuna basıldığında göstergede akünün ve çivi çakma tabancasının durumu görüntülenir.
Durum
Anlamı
Tüm dört LED yeşil yanıyor.
Doluluk durumu %75 ile %100 arasında.
Üç LED yeşil yanıyor.
Doluluk durumu %50 ile %75 arasında.
İki LED yeşil yanıyor.
Doluluk durumu %25 ile %50 arasında.
Bir LED yeşil yanıyor.
Doluluk durumu %10 ile %25 arasında.
Bir LED yeşil yanıp sönüyor.
Doluluk durumu %10'un altında. Çivi çakma tabancası kullanıma hazırdır
Bir LED yeşil yanıp sönüyor.
Çivi çakma tabancası aşırı ısınmış veya aşırı yüklenmiş ve bu nedenle kullanıma hazır değil.

Teknik veriler

Çivi çakma tabancası

Ağırlık (boş)
3,9 kg
Uygulama sıcaklığı, ortam sıcaklığı
−10 ℃ … 45 ℃
Sabitleme elemanlarının maksimum uzunluğu
39 mm
Sabitleme elemanlarının çapları
 • 2,6 mm
 • 3,0 mm
Baskı yolu
20 mm
Her biri en fazla 10 çivi içeren çivi şeritleri için magazinin yükleme kapasitesi (Magazin kapasitesi)
1 … 4
Maksimum ayar frekansı (Sabitleme elemanları/saat)
1.200
Maksimum manyetik alan yoğunluğu
−7,6 dBµA/m
Frekans
13.553 MHz … 13.567 MHz

Ses bilgisi ve titreşim değerleri

Bu talimatlarda belirtilen ses basıncı ve titreşim değerleri, ilgili normlara uygun bir ölçüm metodu ile ölçülmüştür ve çivi tabancalarının birbirleri ile karşılaştırılması için kullanılabilir. Zorlanmaların geçici olarak değerlendirmesine de uygundur. Belirtilen değerler, çivi tabancasının ana kullanım alanlarını temsil eder. Çivi tabancasının farklı uygulamalar için farklı donanımlar ile veya yeterli bakım yapılmamış şekilde kullanılması durumunda, bu veriler sapma gösterebilir. Bu durum, toplam çalışma süresi boyunca zorlanmayı belirgin şekilde yükseltebilir. Zorlanma derecesinin doğru tahmin edilmesi için, aletin açık olmasına rağmen kullanılmadığı süreler de dikkate alınmalıdır. Bu durum, toplam çalışma süresi boyunca zorlanmayı belirgin şekilde azaltabilir. Kullanıcıyı ses ve/veya titreşimin etkilerinden koruyacak ek güvenlik önlemleri belirleyiniz, örneğin: Çivi tabancasının ve ekipmanlarının bakımının yapılması, ellerin sıcak tutulması, iş akışlarının organizasyonu.
Gürültü emisyon değerleri EN 15895standardına göre belirlenmiştir
Çalışma yerindeki emisyon ses basınç seviyesi (LpA, 1s)
96 dB(A)
Çalışma yerinde üst ses basıncı seviyesi (LpC, peak)
130 dB (C)
Ses gücü seviyesi (LWA, 1s)
100 dB(A)
Emniyetsizlik ses seviyesi
2 dB(A) / 2dB(C)
Geri tepme
Enerji karşılığı ivmelenme, (ahw, RMS(3))
C40 betonda 1 mm'lik sac için sonuçlar: 3,69 m/s2
Emniyetsizlik
0,22 m/sn²

Çivi çakma tabancasının doldurulması

Çivilerin çakılması için donatım durumu

Çiviler hazır çivi şeritleri olarak magazin vasıtasıyla beslenir.

Magazinin doldurulması

 1. Çivi iticisini yerine oturuncaya kadar geriye çekin.
 2. Çivi iticisini, dayanak noktasına kadar magazinin içine itiniz.
  Çivileri kısa olan çivi şeritleri istenmeden yanlış takılabilirler. Kısa çivilerde, çivilerin uçlarının öne bakmasına dikkat ediniz.
İKAZ
Ezilme tehlikesi! Çivi iticisi serbest bırakıldığında parmaklar ezilebilir.
 • Yerleştirme kilidini açarken çivi iticisinin öne doğru fırlamasına engel olunuz, aksine çivi iticiyi öne doğru kontrollü bir şekilde sürünüz.
 1. Çivi iticisinin kilidini açınız ve çivi iticisini dayanak notasına kadar öne çekiniz.

Gaz kutusunun takılması

 1. Yeni bir gaz kutusu takılması halinde, gaz kutusunun nakliye emniyetini çıkartınız.
 2. Gaz kutusunun takılacağı bölmenin kapağını açınız.
 3. Gaz kutusunu, üzerine taktığınız dozajlama valfi ile beraber, gaz kutusunun takılacağı bölmedeki kırmızı adaptörün içine doğru itiniz.
 4. Gaz kutusunun takılacağı bölmenin kapağını kapatınız.

Akünün yerleştirilmesi

 1. Akünün ve çivi çakma tabancasının kontaklarında yabancı cisim bulunmadığından ve bir hasar belirtisi görünmediğinden emin olunuz.
 2. Aküyü yerleştiriniz yerine oturduğunu duyduğunuzdan emin olunuz.
  • Akü yerine takıldığında doluluk durumu LED'leri kısa bir süre yanar.
DİKKAT
Akünün dışarı düşme riski. Akü doğru biçimde kilitlenmemiş ise, çalışma sırasında düşebilir.
 • Akünün alette emniyetli bir şekilde yerleşip yerleşmediğini kontrol ediniz.
 1. Akünün çivi çakma tabancasının içine güvenli bir şekilde oturup oturmadığını kontrol ediniz.

Çivinin yerleştirilmesi

İKAZ
Yaralanma tehlikesi! Çivi çakma tabancasının vücudun bir organına doğru bastırılması, bir çakma işleminin istenmeden tetiklenmesi sonucu ağır yaralanmalara neden olabilir.
 • Çivi çakma tabancasını hiç bir zaman elinize veya vücudunuzun başka bir organına doğru bastırmayınız.
 1. Yerleştirme derinliği ayarını kontrol ediniz.
 2. Çivi çakma tabancasını, destek ayağı ve çakım kafası zeminin üzerine gelecek şekilde yerleştiriniz.
 3. Çivi çakma tabancasını, dayanak noktasına kadar zemine doğru bastırınız.
 4. Çakım kafasının zemine karşı dik açıyla durmasına özen gösteriniz.
 5. Çakma işlemini gerçekleştirmek için tetiğe basınız.
  Çivi çakma tabancasının dayanak noktasına kadar zemine doğru bastırılmaması halinde çakma işlemi mümkün değildir.
 6. Çakma işleminden sonra çivi çakma tabancasını zeminden temas kalmayacak şekilde kaldırınız.
 7. İşinizi bitirdiğinizde veya çivi çakma tabancasını başında biri olmadan bırakacağınız zaman, gaz kutusu ) ile aküyü ) yerinden çıkartın ve magazini ) boşaltın.

Çivi çakma tabancasının boşaltılması

Akünün çıkartılması

 • Her iki kilit açma düğmesine aynı anda basın ve aküyü çivi çakma tabancasından dışarı doğru çekiniz.

Gaz kutusunun alınması

 1. Gaz kutusunun takılacağı bölmeyi açınız.
 2. Gaz kutusunu çıkarınız.
 3. Gaz kutusunun takılacağı bölmeyi açınız.

Magazinin boşaltılması

 1. Çivi iticisini yerine oturuncaya kadar geriye çekin.
 2. Tüm çivi şeritlerini magazinden çıkartınız.
İKAZ
Ezilme tehlikesi! Çivi iticisi serbest bırakıldığında parmaklar ezilebilir.
 • Yerleştirme kilidini açarken çivi iticisinin öne doğru fırlamasına engel olunuz, aksine çivi iticiyi öne doğru kontrollü bir şekilde sürünüz.
 1. Çivi iticisinin kilidini açınız ve çivi iticisini dayanak notasına kadar öne çekiniz.

Opsiyonel işletim adımları

Yeni bir gaz kutusunun nakliye emniyetinin çıkartılması

Image alternative
 1. Nakliye emniyetini, içindeki dozajlama valfi ile birlikte gaz kutusundan çekip alınız.
 2. Dozajlama valfini nakliye emniyetinden çıkartınız.
 3. Dozajlama valfini, öndeki iki yarığı gaz kutusunun ağzına denk gelecek şekilde gaz kutusunun üzerine oturtunuz.
 4. Dozajlama valfini, arkadaki yarığı gaz kutusunun ağzına denk gelecek şekilde, yarığın gaz kutusunun ağzına oturduğu duyuluncaya kadar ve dozajlama valfi gaz kutusunun üzerinde düzgün şekilde durana kadar, gaz kutusuna doğru kuvvetlice bastırınız.

Gaz kutusunun durumunun kontrol edilmesi

 1. Akü takılıyken, çivi çakma tabancasını bastırmadan GAS tuşuna basınız.
 2. Gaz kutusu durumunu okuyunuz.

Magazinin çıkartılması

 1. Çivi iticisini yerine oturuncaya kadar geriye çekin.
  Çivi iticinin yerine oturuncaya kadar geri çekilmemesi durumunda, magazin çıkartılamaz.
 2. Boş çivi şeritlerini magazinden çıkartınız.
 3. Magazin kilitleme kolunu açınız.
 4. Magazini dönme ekseninin etrafında öne doğru döndürünüz.
 5. Magazini takılı olduğu yerden çıkartınız.
İKAZ
Ezilme tehlikesi! Çivi iticisi serbest bırakıldığında parmaklar ezilebilir.
 • Yerleştirme kilidini açarken çivi iticisinin öne doğru fırlamasına engel olunuz, aksine çivi iticiyi öne doğru kontrollü bir şekilde sürünüz.
 1. Çivi iticisinin kilidini açınız ve çivi iticisini dayanak notasına kadar öne çekiniz.

Magazinin yerleştirilmesi

 1. Çivi iticisini yerine oturuncaya kadar geriye çekin.
  Çivi iticisinin yerine oturuncaya kadar geri çekilmemesi halinde, magazin yerleştirilemez.
 2. Magazinin ön ucunu yerine takınız.
 3. Magazini dayandığı noktaya kadar çivi çakma tabancasına doğru döndürünüz.
 4. Magazin kilitleme kolunu kapatınız.
İKAZ
Ezilme tehlikesi! Çivi iticisi serbest bırakıldığında parmaklar ezilebilir.
 • Yerleştirme kilidini açarken çivi iticisinin öne doğru fırlamasına engel olunuz, aksine çivi iticiyi öne doğru kontrollü bir şekilde sürünüz.
 1. Çivi iticisinin kilidini açınız ve çivi iticisini dayanak notasına kadar öne çekiniz.

Çakım kafasının sökülmesi

 1. Aküyü çıkartınız.
 2. Gaz kutusunu çıkarınız.
 3. Magazini boşaltınız.
 4. Çakım kafasının kilit açma sürgüsünü EJECT konumuna getiriniz.
 5. Çakım kafasını çıkartınız.

Çakım kafasının takılması

 1. Gaz kutusunu çıkarınız.
 2. Aküyü çıkartınız.
 3. Magazini boşaltınız.
 4. Çakım kafasının kilit açma sürgüsünü ok yönünde EJECT konumuna doğru itiniz ve sürgüyü bu konumda tutunuz.
  Çakım kafası, sadece EJECT konumunda tutulduğunda takılabilir.
 5. Çakım kafasını, çivi çakma tabancasının burnundaki yuvaya oturduğu duyulana kadar ileri doğru itiniz.
 6. Çakım kafasının yerine oturup oturmadığını kontrol ediniz..

Destek ayağının sökülmesi

 1. Hafifçe bastırarak destek ayağının kilitleme mekanizmasını gevşetiniz..
 2. Destek ayağını oluğun içinden çıkartacak şekilde döndürünüz.

Destek ayağının monte edilmesi

 1. Destek ayağını oluğun içine doğru sürünüz.
 2. Destek ayağımı yerine tam oturana kadar aşağı doğru çeviriniz.

Arıza giderme

Çakım kafası ve çevresindeki yabancı maddelerin temizlenmesi

 1. Aküyü çıkartınız.
 2. Gaz kutusunu çıkarınız.
 3. Magazini boşaltınız.
 4. Magazini çıkartınız.
 5. Çakım kafasını sökünüz.
 6. Çakım kafası ve çevresindeki tüm yabancı maddeleri temizleyiniz.
 7. Çakım kafasını takınız.
 8. Magazini yerleştiriniz.

Bakım ve onarım

Çivi çakma tabancasının bakım işlemleri

 • Çivi çakma tabancasını düzenli olarak bir bezle temizleyiniz.
 • Tutamakları, yağ ve gres bulaşmamış halde bulundurunuz.
 • Temizlik için ne püskürtme aleti, ne buharlı temizleme aleti ne de akan su kullanınız.
 • Silikon içerikli bakım malzemesi kullanmayınız.
 • Ne sprey ne de benzeri yağlama ve bakım ürünleri kullanınız.
 • Çivi çakma tabancasını havalandırma delikleri tıkalı iken kesinlikle çalıştırmayınız.

Çivi çakma tabancasının temizlenmesi

Çivi çakma tabancasının bakımı ve temizliği düzenli olarak yapılmalıdır. En fazla 25.000 sabitlemeden sonra bir temizleme işleminin yapılmasını öneriyoruz.
 • Ateşleme arızaları gibi arızaların sıklığının artması halinde, çivi çakma tabancasını temizleyin veya temizletin.
 • Temizleme için aksesuar olarak edinilebilen temizlik setini kullanınız ve temizlik setinin beraberindeki resimli temizleme talimatına uyunuz.

Bakım

 • Güvenli çalışma için sadece orijinal yedek parçalar ve sarf malzemeleri kullanınız. Tarafımızdan onaylanmış, yedek parçaları, aksesuarları ve sarf malzemelerini Hilti Center veya adresinde bulabilirsiniz: www.hilti.group .
 • Çivi çakma tabancasının tüm harici parçalarının hasar görmüş olup olmadığını ve bütün kumanda elemanlarının fonksiyonlarını kusursuz yerine getirip getirmediklerini kontrol ediniz.
 • Parçalar hasar görmüş ise veya kumanda elemanları kusursuz çalışmıyorsa, çivi çakma tabancasını kullanmayınız.
 • Arızalı çivi çakma tabancasının onarımını Hilti servisinde yaptırınız.

Arıza durumunda yardım

Bu tabloda listelenmemiş veya kendi başınıza gideremediğiniz arızalarda lütfen yetkili Hilti Service Servisimiz ile irtibat kurunuz.
Arıza
Olası sebepler
Çözüm
Image alternative
Sabitleme elemanları çoğunlukla yeterince derine çakılmıyor.
Güç çok düşük
  • Yerleştirme derinliği ayarı için sürgüyü + konumuna getiriniz.
Sabitleme elemanı çok uzun
 • Daha kısa sabitleme elemanı kullanınız.
Zemin çok sert
 • DX aletlerin kullanımını düşününüz.
Image alternative
Sabitleme elemanları çoğunlukla gereğinden derine çakılıyor.
Güç çok yüksek.
  • Yerleştirme derinliği ayarı için sürgüyü konumuna getiriniz.
Sabitleme elemanı çok kısa.
 • Daha uzun sabitleme elemanı kullanınız.
Image alternative
Sabitleme elemanlarının kırılması.
Güç çok düşük
  • Yerleştirme derinliği ayarı için sürgüyü + konumuna getiriniz.
Sabitleme elemanı çok uzun
 • Daha kısa sabitleme elemanı kullanınız.
Zemin çok sert
 • DX aletlerin kullanımını düşününüz.
Çakım kafası zemine dik açılı olarak yerleştirilmemiş.
 • Düz yüzeyde destek ayağını kullanınız ve zemin ile temasa dikkat ediniz (bkz. destek ayağı ).
 • Çakma işlemi için çivi çakma tabancasını, çakım kafası zemin ile dik açılı duracak şekilde bastırınız (bkz. Çivi çakma ).
Image alternative
Sabitleme elemanları eğriliyor.
Güç çok düşük
  • Yerleştirme derinliği ayarı için sürgüyü + konumuna getiriniz.
Sabitleme elemanı çok uzun
 • Daha kısa sabitleme elemanı kullanınız.
Çakım kafası zemine dik açılı olarak yerleştirilmemiş.
 • Düz yüzeyde destek ayağını kullanınız ve zemin ile temasa dikkat ediniz (bkz. destek ayağı ).
 • Çakma işlemi için çivi çakma tabancasını, çakım kafası zemin ile dik açılı duracak şekilde bastırınız (bkz. Çivi çakma ).
Image alternative
Sabitleme elemanları çelik zeminde tutmuyor.
Zemin çok ince.
 • Başka bir sabitleme yöntemi seçiniz.
Gaz kutusu içeriği sabitleme elemanları ambalaj birimi için yeterli değil.
Çakma yapmadan çivi çakma tabancasını zemine bastırma nedeniyle yüksek gaz tüketimi.
 • Çivi çakma tabancasını çakma yapmadan zemine bastırmaktan kaçınınız.
Çakım kafası çakma işleminden sonra tamamen dışarı çıkmamış.
Sabitleme elemanı,çakım kafasının içinde sıkışmış.
 • Çakım kafasını sökünüz.
 • Sıkışan sabitleme elemanını yerinden çıkartınız.
 • Çakım kafasını temizleyiniz.
 • Çakım kafası ve çevresindeki yabancı maddeleri temizleyiniz.
Çok yüksek çakma hatası oranı.
Çakım kafası zemine dik açılı olarak yerleştirilmemiş.
 • Düz yüzeyde destek ayağını kullanınız ve zemin ile temasa dikkat ediniz (bkz. destek ayağı ).
 • Çakma işlemi için çivi çakma tabancasını, çakım kafası zemin ile dik açılı duracak şekilde bastırınız (bkz. Çivi çakma ).
Hatalı sabitleme elemanı kullanılmış.
 • Uygun bir sabitleme elemanı kullanınız.
Zemin çok sert
 • DX aletlerin kullanımını düşününüz.
Çivi çakma tabancası çakma işlemini gerçekleştirmiyor.
Çivi iticisi öne doğru gitmedi.
 • Çivi iticisinin kilidini açınız ve çivi iticisini dayanak notasına kadar öne çekiniz.
Magazinde yeterli çivi yok.
Çivilerin besleme mekanizması arızalı
 • Çivi (çivi) şeridini kontrol ediniz ve hasarlı olması halinde yenisini kullanınız.
 • Magazin ve çakım kafasını temizleyiniz.
Akü boş
 • Aküyü değiştirin.
Gaz kutusu boş
LED 1 kırmızı yanıyor
Çakma işleminden sonra yerinden erken kaldırma nedeniyle hatalı piston konumu
 • Çivi çakma tabancasını daha uzun süre basılı tutunuz.
Kirlenme nedeniyle hatalı piston konumu
 • Çivi çakma tabancasını temizleyiniz.
Kirli bujiler yüzünden ateşleme yapılamıyor
 • Çivi çakma tabancasını temizleyiniz.
Çakım kafasında veya çevresinde yabancı madde
Elektronik hatası
 • Gaz kutusunu çıkarınız ve tekrar takınız. Sorunun devam etmesi halinde, yeni bir gaz kutusu takınız.
 • Aküyü çıkartınız ve yeniden takınız.
Çivi çakma tabancası çakma işlemini gerçekleştirmiyor veya ara sıra gerçekleştiriyor.
Ortam koşulları izin verilen aralığın dışında bulunuyor.
 • Çalışma ortamının teknik verilerde izin verilen aralıklara uygun olmasına dikkat ediniz.
Gaz kutusu sıcaklığı izin verilen aralığın dışında bulunuyor.
 • Çalışma ortamının teknik verilerde izin verilen aralıklara uygun olmasına dikkat ediniz.
Çivi çakma tabancası çakma işleminden sonra tam olarak yerinden kaldırılmamış.
 • Çakma işleminden sonra çivi çakma tabancasını zeminden temas kalmayacak şekilde kaldırınız.
Sabitleme elemanı çakım kafasından çıkartılamıyor.
Sabitleme elemanı,çakım kafasının içinde sıkışmış.
 • Çakım kafasını sökünüz.
 • Sıkışan sabitleme elemanını yerinden çıkartınız.
 • Çakım kafasını temizleyiniz.
 • Çakım kafası ve çevresindeki yabancı maddeleri temizleyiniz.

İmha

Image alternative Hilti aletleri yüksek oranda geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir. Geri dönüşüm için gerekli koşul, usulüne uygun malzeme ayrımıdır. Çoğu ülkede Hilti , eski aletlerini yeniden değerlendirmek üzere geri alır. Bu konuda Hilti müşteri hizmetlerinden veya satış temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.
Image alternative
 • Elektrikli el aletlerini, elektronik cihazları ve aküleri evdeki çöplere atmayınız!

Üretici garantisi

 • Garanti koşullarına ilişkin sorularınız için lütfen yerel Hilti iş ortağınıza başvurunuz.
Image alternative