Dil seçenekleri

PD-C
PD-CS

Orijinal kullanım kılavuzu

Dokümantasyon verileri

Bu doküman için

 • Çalıştırmadan önce bu dokümanı okuyunuz. Bu, güvenli çalışma ve arızasız kullanım için ön koşuldur.
 • Bu dokümanda ve ürün üzerinde bulunan güvenlik ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.
 • Kullanım kılavuzunu her zaman ürün üzerinde bulundurunuz ve ürünü sadece bu kılavuz ile birlikte başka kişilere veriniz.

Resim açıklaması

Uyarı bilgileri

Uyarı bilgileri, ürün ile çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarır. Aşağıdaki uyarı metinleri bir sembol ile birlikte kullanılır:
Image alternative TEHLİKE! Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep olabilecek tehlikeler için.
Image alternative İKAZ! Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep olabilecek tehlikeler için.
Image alternative DİKKAT! Hafif vücut yaralanmalarına veya maddi hasarlara yol açabilecek olası tehlikeli durumlar için.

Dokümandaki semboller

Bu dokümanda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz
Image alternative Kullanım uyarıları ve diğer gerekli bilgiler

Resimlerdeki semboller

Resimlerde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Bu sayılar, kılavuzun başlangıcındaki ilgili resimlere atanmıştır.
Image alternative Numaralandırma, resimdeki çalışma adımlarının sırasını göstermektedir ve metindeki çalışma adımlarından farklı olabilir.
Image alternative Pozisyon numaraları Genel bakış resminde kullanılır ve Ürüne genel bakış bölümündeki açıklama numaralarına referans niteliğindedir.
Image alternative Bu işaret, ürün ile çalışırken dikkatinizi çekmek için koyulmuştur.

Ürün üzerindeki lazer bilgisi

Lazer bilgisi
Image alternative Lazer ışınları. Işına bakmayınız. Lazer sınıfı 2.

Uygunluk beyanı

Burada tanımlanan ürünün, geçerli yönetmeliklere ve normlara uygun olduğunu kendi sorumluluğumuzda beyan ederiz. Bu dokümanın sonunda uygunluk beyanının bir kopyasını bulabilirsiniz.
Teknik dokümantasyonlar eklidir:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ürün bilgileri

Hilti ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
 • Seri numarasını aşağıdaki tabloya aktarınız. Ürün bilgileri acente veya servis merkezini aradığınızda sorulabilir.
  Ürün bilgileri
Ürün bilgileri
Tip:
PD-C | PD-CS
Nesil:
01
Seri numarası:

Güvenlik

Temel güvenlik talimatları

DİKKAT
Olası elektrik çarpması veya yanma tehlikesi! Aküyü sökme sırasında kısa devre nedeniyle elektrik akımı, yanma ve zararlı maddelerin yayılması gibi tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir.
 • Ürünü açmayı denemeyiniz. Akünün sadece Hilti servisi tarafından değiştirilmesini sağlayınız.
DİKKAT
Olası elektrik çarpması veya yanma tehlikesi! Yağmur, çiy ve benzeri sıvıların alete girmesi durumunda kısa devre nedeniyle elektrik akımı, yanma ve patlama gibi tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir.
 • Ürünü sürekli temiz ve kuru tutunuz.
 • Aletin içine nem girmemesi için kilit kapağını kapalı tutunuz.
DİKKAT
Kısa devre, aşırı yüklenme ve yangın gibi tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir! Termik ışınlar, savrulan erimiş parçalar ya da kısa devre veya aşırı yüklenme nedeniyle kimyasal işlem ya da bunun sonucunda ortaya çıkan yangından dolayı olası tehlike.
 • Ürünü aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayınız ve ateşe yaklaştırmayınız. İçindeki akü patlayabilir ya da zehirli maddeler açığa çıkabilir.
 • Sadece izin verilen standart Micro USB kablolu USB güç kaynağını kullanınız.
 • Yanlış kullanımda aküden sıvı çıkışı olabilir. Bunlar ile teması önleyiniz. Temas durumunda suyla yıkayınız. Bu sıvı gözle temas ederse ayrıca tıbbi yardım alınız. Dışarı akan akü sıvısı cilt tahrişine ve yanmalarına yol açabilir.
İKAZ
Yüksek veya alçak frekanslı elektromanyetik ışınlar nedeniyle tehlike! Elektromanyetik ışıma otomatik çalıştırmaya neden olabilir. Başka aletler ışınların yayılması nedeniyle olumsuz etkilenebilir.
 • Aleti kalp pili taşıyan kişilerin yakınında kullanmayınız.
 • Aleti tıbbi cihazların yakınında kullanmayınız.
 • Aleti önceden izin almadan askeri tesislerin, hava limanlarının ve radyo astronomi tesislerinin yakınında kullanmayınız.
DİKKAT
Görünen ve görünmeyen ışınlar ve lazer ışınları nedeniyle tehlike! Lazer ışınına bakılması sonucunda gözde hasar oluşabilir.
 • Ölçüm yerini emniyete alınız. Ürünü kurarken ışını diğer kişilere veya kendinize yönlendirmediğinizden emin olunuz.
 • Doğrudan ışık kaynağına bakmayınız. Doğrudan gözle temas etmesi halinde gözlerinizi hemen kapatınız ve kafanızı ışın bölgesinden uzağa çeviriniz.
 • Çocukları lazer aletlerinden uzak tutunuz.
DİKKAT
Lazerin istem dışı etkinleştirilmesi nedeniyle tehlike! Ölçüm tuşuna yanlışlıkla basılması veya bir yazılım hatası lazer ışınını etkinleştirebilir.
 • Lazerin yanlışlıkla etkinleştirilmesini önleyiniz.
 • Ürünü kullanırken lazerin yanlışlıkla etkinleştirilmiş olabileceğini dikkate alınız. Işın çıkışına bakmadan önce lazerin kapalı olduğundan emin olunuz veya ürünü tamamen kapatınız.
İKAZ
Patlama tehlikesi! Yanıcı sıvıların, gazların ve tozların yakınında çalıştırılması tehlikelidir.
 • Çevre koşullarını dikkate alınız! Ürünü, yangın veya patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayınız.
DİKKAT
Olası hatalı ölçümler Hatalı ölçümler, çalışma sıcaklığı muhafaza edilmemesi, çevredeki yüksek partikül konsantrasyonu, kirli optik, uygunsuz zeminlerde ölçüm ve uygulama hataları durumlarında ortaya çıkabilir.
 • Aleti çalıştırdıktan sonra ve iş sırasında her zaman dokunmatik ekrandaki bilgilere ve uyarı bildirimlerine dikkat ediniz.
 • Ölçüm uygulamalarından önce ürünün hassasiyetini kontrol ediniz.
 • Ürün, sıcaklığın çok düşük olduğu bir ortamdan daha sıcak bir ortama getirildiğinde veya tam tersi olduğunda ürün kullanılmadan önce ortam şartlarına uygun sıcaklığa ulaşana kadar beklenmelidir.
DİKKAT
Hatalı ayarlar nedeniyle olası hasarlar. Örneğin; farklı uzunluktaki ölçüm uzatmasının kullanılması sonucu ortaya çıkan hatalı ayarlar hatalı sonuçlara ve dolaylı zararlara neden olabilir.
 • Her zaman dokunmatik ekrandaki bilgilere ve uyarı bildirimlerine dikkat ediniz.
 • Ölçümlerinizi doğru ayarlar ile yaptığınızdan emin olunuz.
Kılavuzun her bölümünde bulunan güvenlik tekniği uyarılarının yanı sıra aşağıdaki kurallar her zaman uygulanmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
 • Tüm güvenlik uyarılarını ve kullanım talimatlarını muhafaza ediniz.
 • Alet ile çalışırken dikkatli olunuz, hareketlerinize dikkat ediniz ve mantıklı davranınız. Yorgun veya ilaçların, uyuşturucunun ya da alkolün etkisi altında olduğunuzda ürünü kullanmayınız. Ürünün kullanımı sırasındaki bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 • Hiçbir emniyet tertibatını devre dışı bırakmayınız ve hiçbir uyarı ve ikaz levhasını çıkarmayınız.
 • Ürünün uygun olmayan bir biçimde açılması durumunda, sınıf 2'yi aşan lazer ışınları yayılabilir. Ürün sadece Hilti servisi tarafından onarılmalıdır.
 • Ürün üzerindeki manipülasyonlara veya değişikliklere izin verilmez.
 • Her kullanımdan önce ürünün doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
 • Yüksek yansıtma alanlarındaki kötü yansıyan zeminlerdeki ölçümler yanlış ölüm değerlerine neden olabilir.
 • Cam veya diğer nesnelerin içinden yapılan ölçümler, ölçüm sonuçlarını yanıltabilir.
 • Ölçüm koşullarının hızlı bir şekilde değişmesi durumunda (örneğin lazer ışınlarının önünden geçen insanlar) ölçüm sonuçlarında yanlışlık olabilir.
 • Ürünü güneşe karşı veya başka güçlü ışık kaynaklarına karşı konumlandırmayınız.
 • Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
 • Yaralanma tehlikelerini önlemek için sadece Hilti tarafından üretilen orijinal aksesuar ve orijinal yardımcı aletler kullanınız.
 • Kullanım kılavuzundaki çalıştırma, bakım ve onarım bilgilerine dikkat ediniz.
 • Gerekli talimatları almadan veya bu dokümanı okumadan ürünü asla kullanmayınız.
 • Ölçüm sonuçları prensip gereği belirli çevre şartları tarafından olumsuz etkilenebilir. Örnek olarak güçlü manyetik veya elektromanyetik alanlar üreten aletler, uygun olmayan zeminlerde yapılan ölçümler ve uygun olmayan reflektörler gösterilebilir.
 • Plastik köpüklü malzemeler üzerinde yapılan ölçümlerde, örneğin Styropor, Styrodor, kar veya aşırı yansıtıcı yüzeyler vb. yanlış ölçüm değerlerine neden olabilir.

Çalışma yerinin gereken şekilde düzenlenmesi

 • Merdiven üzerindeki çalışmalarda anormal duruşlardan kaçınınız. Güvenli bir duruş sağlayınız ve her zaman dengeli durunuz.
 • Ölçüm yapılan yeri emniyete alınız ve ürünün kullanımı sırasında lazer ışınının diğer kişilere veya kendinize doğrultulmamasına dikkat ediniz.
 • Ürünü sadece belirtilen kullanım sınırları içerisinde kullanınız. Lazer ışınını aynalara, krom çeliğine, parlatılmış taşlara vs. yönlendirmeyiniz.
 • Hatalı ölçümleri önlemek için lazer çıkış camını temiz tutunuz.
 • Ülkeye özgü kazaların önlenmesi ile ilgili talimatlara dikkat ediniz.

Elektromanyetik uyumluluk

Lazerli mesafe ölçme aleti ilgili yönetmeliklerin en zorlu taleplerini yerine getirmesine rağmen Hilti , lazerli mesafe ölçme aletinin yüksek ışınlamaya maruz kalması nedeniyle hatalı işleme neden olabilecek arızalanma olasılığını engelleyemez. Bu veya diğer emin olmadığınız diğer durumlarda kontrol ölçümleri yapılmalıdır. Hilti ayrıca bu gibi durumlarda diğer aletlerin (örn. uçaklardaki navigasyon donanımları) zarar görmeyeceğini garanti etmez. Lazerli mesafe ölçme aleti A sınıfına uygundur; oturma alanlarındaki bozukluklar engellenemeyebilir.

Lazer aletleri ile güvenli çalışma

 • Lazer sınıfı 2 olan aletler sadece eğitimli kişiler tarafından çalıştırılmalıdır.
 • Lazer ışınları göz hizasına yükseltilmemelidir.
 • Lazer ışınlarının ayna benzeri yansıtıcı yüzeylere denk gelmemesi için ilgili önlemler alınmalıdır.
 • Kişilerin ışından doğrudan etkilenmeyeceğinden emin olmak için sağlam önlemler alınmalıdır.
 • Lazer ışınları kontrol edilmemiş alanlardan çıkmamalıdır.
 • Kullanılmadığında lazeri kapatınız.
 • Alet ayarlarından alet kilidini etkinleştirerek yetkisiz ve özellikle de çocukların lazer ışınını çalıştırmasını önleyiniz.
 • Kullanılmayan lazer aletleri, izinsiz kişilerin erişiminin mümkün olmadığı yerlerde depolanmalıdır.

Genel güvenlik önlemleri

 • Ürünü kullanmadan önce hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlar Hilti servisinde onarılmalıdır.
 • Kullanmaya başlamadan önce güvenliğiniz için ürünün ön ayarlarını ve kendi yaptığınız ayarları kontrol ediniz.
 • Ürünü bir aracı sürerken veya bir makineyi kumanda ederken kullanmayınız.
 • Bir düşmeden sonra veya diğer mekanik etkilere maruz kaldığında ürünün hassasiyeti kontrol edilmelidir.
 • Ürün, zorlu şantiye kullanımları için tasarlanmış olmasına rağmen diğer ölçüm aletleri gibi bakımı özenle yapılmalıdır.
 • Ürün içine nem girmesine karşı korumalı olmasına rağmen, taşıma çantasına yerleştirmeden önce aleti silerek kurulamanız gerekir.
 • Kullanılmayan aletleri çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz. Ürünü iyi tanımayan veya bu talimatları okumamış kişilere aleti kullandırmayınız. Aletler, deneyimsiz kişiler tarafından kullanılırsa tehlikelidir.

Tanımlama

Ürüne genel bakış

Image alternative
 1. Açma/kapatma şalteri
 2. Ölçüm tuşları
 3. Dokunmatik ekran
 4. Mikro USB konnektörü, tip B
 5. Kapak
 6. Lazer çıkışı
 7. Kamera objektifi
 8. Cam kapak
 9. Uzatma için diş
 10. Dokümantasyon kamerası (PD-CS)

Usulüne uygun kullanım

Belirtilen ürün bir lazerli mesafe ölçme aletidir. Mesafeleri ölçmek için tasarlanmıştır. Ölçülen mesafeler örneğin yüzeylerin, hacimlerin, minimum/maksimum mesafelerin, Pisagor hesaplamalarının, sınırların hesaplanması gibi birçok fonksiyon için kullanılabilir.

Teslimat kapsamı

Lazerli mesafe ölçme aleti, bileklikler, takım çantası, kısa ölçüm ucu, Micro USB kablolu güç kaynağı.
Ürünleriniz için izin verilen diğer sistem ürünlerini Hilti Store veya internetteki şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group .

Teknik veriler

Mesafe ölçümü

Mesafe ve eğim ölçümünde hassasiyet ciddi sıcaklık dalgalanmaları, nem, şoka maruz kalma, düşme gibi etkiler hassasiyeti etkileyebilir. Aksi belirtilmediyse alet standart ortam koşullarına (MIL-STD-810G) göre ayarlanmış veya kalibre edilmiştir. Mesafe ölçümleri sırasında prensip olarak, mesafeye bağlı olarak metre başına 0,02 mm hata payı da hesaba katılmalıdır. Eğim ölçümleri için referans aletin arka tarafıdır.

PD-C
PD-CS
Çalışma modları
 • Münferit ölçüm
 • Alan ölçümü
 • Münferit ölçüm
 • Alan ölçümü
Mesafe ölçümü hassasiyeti (2σ, standart sapma)
±1,0 mm
±1,0 mm
Eğim ölçümü hassasiyeti (2σ, standart sapma)
±0,3°
±0,3°
Işın sapması
0,20 mrad … 0,45 mrad
0,20 mrad … 0,45 mrad
Hedef plakası ile ölçüm aralığı
0 mt … 200 mt
(0 ft … 656 ft)
0 mt … 200 mt
(0 ft … 656 ft)
Zoom olmadan lazer noktası ve hedef göstergesi ile hedeflemek için minimum mesafe
> 2 mt
(> 6 ft - 10 in)
> 2 mt
(> 6 ft - 10 in)
Maksimum Zoom'da lazer noktası ve hedef göstergesi ile hedeflemek için minimum mesafe
> 5 mt
(> 16 ft)
> 5 mt
(> 16 ft)

Dokunmatik ekran

Göstergeler
Mesafelerin sürekli gösterilmesi, işletim durumu ve akü şarj durumu
Dokunmatik ekran çaprazı
10,16 cm
(4,00 in)

Güç kaynağı

Lityum İyon akü
entegre
Nominal gerilim
3,7 V
Kapasite
3.220 mAh
Bekleme modu süresi
> 200 saat
Uyku modunun otomatik etkinleşmesine kadar olan süre
20 dk.
Normal koşullar altında çalışma süresi, aktif gösterge ile
≈ 10 saat
Şarj süresi (şarj cihazı ve şarj kablosuna bağlı)
≈ 3 saat
Şarj cihazı giriş gerilimi (Input)
100 V … 240 V
Şarj cihazı giriş frekansı
50 Hz … 60 Hz
Şarj cihazı nominal akımı
0,5 A
Şarj cihazı çıkış gerilimi
5 V
Şarj akımı
10 mA … 2.100 mA
Şarj kablosunun fiş standardı
Micro USB

Lazer


PD-C
PD-CS
Lazer sınıfı
Görünür, lazer sınıfı 2, IEC/EN 60825-1:2007; Sınıf 2 CFR 21 § 1040 (FDA)
Görünür, lazer sınıfı 2, IEC/EN 60825-1:2007; Sınıf 2 CFR 21 § 1040 (FDA)
Dalga boyu
635 nm
635 nm
Çıkış gücü
< 1 mW
< 1 mW
Enerji tasarruf modunun etkinleşmesine kadar olan süre
20 sn.
20 sn.

Diğer ürün özellikleri


PD-C
PD-CS
Ölçüm sonuçlarını kaydetmek için dahili Flash belleğinin kapasitesi
≈ 3.000
Belirtilen değer hedef fotoğrafı ile yapılan doğrudan ölçümlerin standart sonuçlarını temel alır. Gerçek maksimum değer fotoğrafın sonuç türüne ve çözünürlüğüne bağlıdır.
≈ 7.000
Belirtilen değer hedef fotoğrafı ile yapılan doğrudan ölçümlerin standart sonuçlarını temel alır. Gerçek maksimum değer fotoğrafın sonuç türüne ve çözünürlüğüne bağlıdır.
Hedef kamerasının maksimum çözünürlüğü [Megapixel]
5,0
5,0
Doküman kamerası [Megapixel]
5,0
5,0
Bluetooth versiyonu
2.1 + EDR (3 Mbit/s)
2.1 + EDR (3 Mbit/s)
Kablosuz LAN
·/·
Aşağıdaki standart ile uyumluluk: IEEE 802.11 b/g/n Desteklenen kanal: 1 - 11
Bluetooth yayın gücü
12,3 dBm
15,39 dBm
Kablosuz LAN yayın gücü
·/·
18,47 dBm
Frekans
2.400 MHz … 2.483,5 MHz
2.400 MHz … 2.483,5 MHz
Ağırlık
260 g
(9,2 ons)
260 g
(9,2 ons)
Boyutlar
154 mm × 75 mm × 24 mm
(6,1 in × 3,0 in × 0,9 in)
154 mm × 75 mm × 24 mm
(6,1 in × 3,0 in × 0,9 in)
Koruma türü
IP54
IP54
Çalışma sıcaklığı
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)
Depolama sıcaklığı
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)

Hazırlık

Entegre edilmiş akünün şarj edilmesi

 • Aleti ilk defa kullanmadan önce entegre edilmiş aküyü tam şarj ediniz.

Açma

 1. Açma/Kapatma şalterine kısa süreli basınız.
  • 30 saniye sonra ürün çalışmaya hazırdır. Kilitli ekran görüntülenir.
 2. Kilidi açmak için kilit sembolünü ekranın sağ kenarından dışarı doğru kaydırınız.
  • Aktif projenin ölçüm sonuçları görüntülenir ve Image alternative ile fonksiyonları seçebilirsiniz.

Düzenli ürün güncellemesi

Yazılım için düzenli olarak güncellemelerin yapılması öngörülmüştür. PD-C Updater Utility for PC programını ve kullanım kılavuzu ile yazılımı içeren en yeni ürün el kitabını indirin.
PD-C Updater Utility for PC için kalıcı bağlantı: https://www.hilti.group/updatePDC
Yazılımın kullanımı minimum koşulların yerine getirilmesini gerektirir. Bkz www.hilti.group

Kapatılması

 1. Açma/Kapatma şalterine uzun süreli basınız.
 2. ‘Kapat’ menüsünde seçiniz.
 3. ‘TM’ ile onaylayınız.
  • Alet iki kere titrer ve kapanır.

Bakım ve onarım

Temizlik

Aletiniz şantiyedeki kullanım koşullarına göre tasarlanmıştır. Toz ve su sıçramalarının girmesine karşı koruma IP54 koruma türüne göre uygundur.
Kamera objektifi ve lazer çıkış yerindeki cam kapağının kirlenmesi ölçüm sonuçlarının güvenirliğini ve ölçüm hedefi resimlerinin netliğini olumsuz etkileyebilir.
 • Kirlenmiş aleti yumuşak ve suyla hafif nemlendirilmiş bir bezle siliniz.
 • Özellikle kamera objektifi ve lazer çıkış yerindeki cam kapağının temizliğine dikkat ediniz.
 • Kamera objektifi ve lazer çıkış yerindeki cam kapağını temizlemek için aleti kapatın ve cam yüzeyini köşelere kadar nazik ve dikkatli bir şekilde temizleyin.

Dokunmatik ekran

Alet sürekli iş eldiveniyle kullanılabilecek şekilde tasarlanmış dayanaklı bir dokunmatik ekrana sahiptir. Dokunmatik ekranı korumaya yönelik aksesuarın takılması öngörülmemiştir. Böyle bir aksesuar kullanılabilir ancak test edilmediğinden dokunmatik ekranının tepki özelliğini olumsuz etkileyebilir.
 • Parlaması ve dokunduğunuzda iyi tepki vermesi için dokunmatik ekranını temiz ve çizmeyen bir bezle siliniz.
 • Dokunmatik ekran kırıldıysa aleti artık kullanmayınız ve Hilti servisiyle irtibat kurunuz.

Eğim sensörünün ayarlanması

Ayarlama aralıkları

Mümkün olan en kesin eğim ölçümlerini elde etmek için eğim sensörünün düzenli olarak ayarlanması gerekir. Alet bir sıcaklık değişimine veya bir darbeye maruz kalması durumunda da ayarlama gereklidir.

Eğim sensörünün ayarlanması

 1. ‘Fonksiyonlar’ menüsünde ‘Ayarlar’ ve ‘Eğim sensörünün ayarlanması’ seçeneğini seçiniz.
 2. Aleti ekran yukarı gelecek şekilde düz bir yüzeye koyunuz.
 3. Ölçüm tuşuna basınız.
 4. Aleti zeminden kaldırmadan aksi yöne döndürünüz.
 5. Ölçüm tuşuna basınız.
  • Eğim sensörü ayarlanmıştır.

Taşıma ve depolama

Taşıma

 • PD-C / PD-CS aletini korumak için taşıma sırasında Hilti tarafından sağlanan takım çantasını kullanınız.

Depolama

 • Aleti ıslak yerlerde depolamayınız. Aleti depolamadan önce kurutunuz.
 • Ekipmanın depolanması ve taşınması sırasında "Teknik veriler" altında belirtilen sıcaklık sınırı değerlerine dikkat ediniz.
 • Aleti uzun süreli depoladıktan sonra veya uzun süreli nakliye sonrası bir kontrol ölçümü uygulanmalıdır.

RoHS (Tehlikeli madde kullanımını kısıtlama direktifi)

Aşağıdaki linkte tehlikeli maddeler tablosunu bulabilirsiniz: qr.hilti.com/r4890614.
RoHS tablosunun linkini bu dokümanın sonunda QR kodu olarak bulabilirsiniz.

İmha

Image alternative Hilti aletleri yüksek oranda geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir. Geri dönüşüm için gerekli koşul, usulüne uygun malzeme ayrımıdır. Çoğu ülkede Hilti , eski aletlerini yeniden değerlendirmek üzere geri alır. Bu konuda Hilti müşteri hizmetlerinden veya satış temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.
Image alternative
 • Elektrikli el aletlerini, elektronik cihazları ve aküleri evdeki çöplere atmayınız!

Üretici garantisi

 • Garanti koşullarına ilişkin sorularınız için lütfen yerel Hilti iş ortağınıza başvurunuz.

FCC uyarısı (ABD'de geçerli)/IC uyarısı (Kanada'da geçerli)

Bu alet testlerde B sınıfı için ön görülmüş olan FCC yönergelerinin bölüm 15'de bulunan sınır değerlerine uymaktadır. Bu sınır değerleri yerleşim yerlerindeki kurulumlarda zararlı ışınlardan korunmayı öngörmektedir. Bu tür aletler yüksek frekanslar üretir, kullanır ve aynı zamanda yansıtabilir. Bundan dolayı eğer talimatlara uygun bir şekilde kurulmaz ve çalıştırılmazsa radyo yayınını alma bozukluğu ortaya çıkabilir.
Fakat yine de parazitlenmeler söz konusu olabilir. Eğer bu alet radyo veya televizyonun alışında, aletin kapatılması ve açılması ile tespit edilen parazitlere neden olursa aşağıdaki önlemler alınmalıdır:
 • Anten yeniden ayarlanmalı veya yeri değiştirilmelidir.
 • Alet ile alıcı arasındaki mesafe arttırılmalıdır.
 • Alet, alıcının kullanmadığı bir akım devresine bağlanmalıdır.
 • Bayinize veya tecrübeli bir radyo ve televizyon teknisyenine başvurunuz.
Alet üzerinde Hilti tarafından açıkça izin verilmeyen değişikliklerin veya modifikasyonların yapılması, kullanıcının alet kullanım haklarını sınırlandırabilir.
Bu düzenek, FCC kuralları paragraf 15 ve ISED RSS-210 hükümlerine uygundur.
Çalıştırma aşağıdaki iki koşula bağlıdır:
 • Bu alet, hasar veren manyetik alanlar oluşturmamalıdır.
 • Bu alet, istenmeyen işlemlere neden olabilecek ışın salınımları da dahil olmak üzere her türlü ışınımı alabilmelidir.

Söz konusu yerin tanıtıcı numarası

PD-C
American Certification Body (ACB)
Image alternative 1588
PD-CS
AT4 wireless, S.A.U.
Image alternative 1909
Image alternative
Image alternative
Image alternative