Dil seçenekleri

PR 3-HVSG A12

Orijinal kullanım kılavuzu

Dokümantasyon verileri

Bu doküman için

 • Çalıştırmadan önce bu dokümanı okuyunuz. Bu, güvenli çalışma ve arızasız kullanım için ön koşuldur.
 • Bu dokümanda ve ürün üzerinde bulunan güvenlik ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.
 • Kullanım kılavuzunu her zaman ürün üzerinde bulundurunuz ve ürünü sadece bu kılavuz ile birlikte başka kişilere veriniz.

Resim açıklaması

Uyarı bilgileri

Uyarı bilgileri, ürün ile çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarır. Aşağıdaki uyarı metinleri kullanılır:
TEHLİKE
TEHLİKE !
 • Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep olabilecek tehlikeler için.
İKAZ
İKAZ !
 • Ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek tehlikeler için.
DİKKAT
DİKKAT !
 • Hafif vücut yaralanmalarına veya maddi hasarlara yol açabilecek olası tehlikeli durumlar için.

Dokümandaki semboller

Bu dokümanda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz
Image alternative Kullanım uyarıları ve diğer gerekli bilgiler
Image alternative Geri dönüşümlü malzemeler ile çalışma
Image alternative Elektrikli aletleri ve aküleri evdeki çöplere atmayınız

Resimlerdeki semboller

Resimlerde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Bu sayılar, kılavuzun başlangıcındaki ilgili resimlere atanmıştır
Image alternative Numaralandırma, resimdeki çalışma adımlarının sırasını göstermektedir ve metindeki çalışma adımlarından farklı olabilir
Image alternative Pozisyon numaraları Genel bakış resminde kullanılır ve Ürüne genel bakış bölümündeki açıklama numaralarına referans niteliğindedir
Image alternative Bu işaret, ürün ile çalışırken dikkatinizi çekmek için koyulmuştur.

Ürün bilgileri

Image alternative ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
Tip tanımı ve seri numarası, tip plakası üzerinde belirtilmiştir.
 • Seri numarasını aşağıdaki tabloya aktarınız. Ürün bilgileri acente veya servis merkezini aradığınızda sorulabilir.
  Ürün bilgileri
  Motorlu eksenel lazer
  PR 3-HVSG A12
  Nesil
  02
  Seri no.

Uygunluk beyanı

Burada tanımlanan ürünün, geçerli yönetmeliklere ve normlara uygun olduğunu kendi sorumluluğumuzda beyan ederiz. Bu dokümantasyonun sonunda uygunluk beyanının bir kopyasını bulabilirsiniz.
Teknik dokümantasyonlar eklidir:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Güvenlik

Güvenlik uyarıları

Temel güvenlik talimatları

Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyunuz. Güvenlik uyarılarına ve talimatlara uyulmaması durumunda elektrik çarpması, yangın ve/veya ağır yaralanmalar ortaya çıkabilir.
Tüm güvenlik uyarılarını ve kullanım talimatlarını muhafaza ediniz. Güvenlik uyarılarında kullanılan "elektrikli el aleti" terimi, şebeke işletimli elektrikli el aletleri (şebeke kablosu ile) ve akü işletimli elektrikli el aletleri (şebeke kablosu olmadan) ile ilgilidir.

Genel güvenlik önlemleri

 • Dikkatli olunuz, ne yaptığınıza dikkat ediniz ve elektrikli el aleti ile mantıklı bir şekilde çalışınız. Yorgunsanız, ilaç ya da alkol alıyorsanız veya tıbbi tedavi görüyorsanız elektrikli el aletlerini kullanmayınız. Elektrikli el aletini kullanırken bir anlık dikkatsizlik göstermeniz, ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 • Hiçbir emniyet tertibatını devre dışı bırakmayınız ve hiçbir uyarı ve ikaz levhasını çıkarmayınız.
 • Çocukları lazer aletlerinden uzak tutunuz.
 • Aletin vidaları usulüne uygun şekilde açılmazsa Sınıf 2 kapsamındaki değerleri aşan lazer ışınları oluşabilir. Aletin sadece yetkili Hilti servis noktalarında onarılmasını sağlayınız.
 • Lazer ışınları göz seviyesinin üstünden veya altından geçmelidir.
 • Çevre etkilerini dikkate alınız. Yangın veya patlama tehlikesi olan yerlerde aleti kullanmayınız.
 • FCC§15.21 uyarınca uyarı: Alet üzerinde Hilti tarafından açıkça izin verilmeyen değişikliklerin veya modifikasyonların yapılması, kullanıcının alet kullanım haklarını sınırlandırabilir.
 • Bir düşmeden sonra veya diğer mekanik etkilere maruz kaldığında aletin hassasiyeti kontrol edilmelidir.
 • Alet sıcaklığın çok düşük olduğu bir ortamdan daha sıcak bir ortama getirildiğinde veya tam tersi olduğunda, ortam şartlarına uygun sıcaklığa ulaşana kadar beklenmelidir.
 • Adaptörler ve aksesuarlar ile kullanımda aletin güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olunuz.
 • Hatalı ölçümü önlemek için lazer çıkış camları temiz tutulmalıdır.
 • Alet, zorlu inşaat yeri kullanımı için tasarlanmış olsa da, diğer optik ve elektrikli aletler (dürbün, gözlük, fotoğraf makinesi) gibi özenle bakımı yapılmalıdır.
 • Alet nem almaya karşı korumalıdır, ancak siz yine de taşıma çantasına koymadan önce aleti kurulayınız.
 • Aleti önemli ölçümlerden önce kontrol ediniz.
 • Hassasiyetini kullanım sırasında birçok defa kontrol ediniz.
 • Çalışma yerinin iyi aydınlatılmasını sağlayınız.
 • Kontaklara temas etmekten kaçınınız.
 • Aletin bakımını titizlikle yapınız. Hareketli parçaların kusursuz çalışıp çalışmadığını, sıkışıp sıkışmadığını, parçaların kırılıp kırılmadığını veya hasar görüp görmediğini ve bu nedenlerle alet fonksiyonlarında kısıtlanma olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı parçaları aleti kullanmadan önce tamir ettiriniz. Birçok kazanın nedeni elektrikli alet bakımının kötü yapılmasıdır.

Çalışma yerinin gereken şekilde düzenlenmesi

 • Ölçüm yerini emniyete alınız. PR 3-HVSG A12 aletini dik konuma getirirken, ışını başka kişilere veya kendinize doğrultmadığınızdan emin olunuz.
 • Merdiven üzerindeki doğrultma çalışmalarında aşırı vücut hareketlerinden sakınınız. Güvenli bir duruş sağlayınız ve her zaman dengeli durunuz.
 • Camların veya benzer malzemelerden oluşan yansıtmalı nesnelerin veya yüzeylerin yakınlarındaki ölçümlerde ölçüm sonuçları hatalı olabilir.
 • Aletin düz ve stabil bir yüzeye kurulmasına dikkat edilmelidir (titreşimsiz!).
 • Aleti sadece belirtilen uygulama sınırları içerisinde kullanınız.
 • Aleti, aksesuarları, ek aletleri vb. bu talimatlara ve bu alet için özel açıklamalara uygun şekilde kullanınız. Çalışma şartlarını ve yapılacak işi de ayrıca göz önünde bulundurunuz. Aletlerin öngörülen uygulamalar dışında kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
 • Yüksek gerilim hatları yakınında ölçüm çubuğu ile çalışmaya izin verilmez.
 • Ortamda başka bir PR 3‑HVSG A12 kullanılmadığından emin olunuz. İnfrared uzaktan kumanda nedeniyle aletiniz etkilenebilir. Tertibatı zaman zaman kontrol ediniz.

Elektromanyetik uyumluluk

Alet, yürürlükteki yönergeler kapsamındaki tüm gereklilikleri yerine getirebilecek özelliktedir, buna rağmen Hilti aşağıdakilerin gerçekleşmeyeceği garantisini veremez:
 • Alet, güçlü ışıma nedeniyle hasar görebilir, bu da hatalı çalışmasına neden olabilir.
  Bu durumda veya buna benzer emin olmadığınız diğer durumlarda kontrol ölçümleri yapılmalıdır.
 • Alet diğer aletlere (örn. uçaklardaki navigasyon donanımları) zarar verebilir.
Sadece Kore için:Bu alet, yerleşim bölgelerindeki elektromanyetik dalgalara uygundur (Sınıf B). Esas olarak yerleşim bölgelerindeki kullanımlar için öngörülmüştür, ama farklı alanlarda da kullanılması mümkündür.

Lazer sınıfı 2 olan aletler için lazer sınıflandırması

Alet, IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007 uyarınca Lazer Sınıfı 2 kapsamındadır. Bu aletler başka koruyucu önlemler olmadan kullanılabilir.
DİKKAT
Yaralanma tehlikesi! Lazer ışını kişilere doğrultulmamalıdır.
 • Lazer ışık kaynağına kesinlikle çıplak gözle doğrudan bakmayınız. Doğrudan gözle temas etmesi halinde gözlerinizi hemen kapatınız ve kafanızı ışın bölgesinden uzağa çeviriniz.

Akülü aletlerde dikkatli kullanım

 • Aküler, yüksek sıcaklıklarda, doğrudan güneş ışığından ve ateşten uzak tutulmalıdır. Patlama tehlikesi vardır.
 • Aküler parçalarına ayrılmamalı, ezilmemeli, 80°C (176°F) üzerine ısıtılmamalı veya yakılmamalıdır. Aksi takdirde yangın, patlama ve zehirlenme tehlikesi oluşur.
 • Aküyü kesinlikle yoğun mekanik çarpmalara maruz bırakmayınız, aküyü fırlatmayınız.
 • Aküleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
 • Nem almasını önleyiniz. İçeri sızan nem bir kısa devreye neden olabilir ve bunun sonucunda yanıklar ve yangınlar oluşabilir.
 • Yanlış kullanımda aküden sıvı çıkabilir. Bunlar ile teması önleyiniz. Yanlışlıkla temasta su ile durulayınız. Sıvı gözlere temas ederse ayrıca doktor yardımı isteyiniz. Dışarı akan sıvı cildin tahriş olmasına veya yanmasına neden olabilir.
 • Sadece ilgili alet için izin verilen aküleri kullanınız. Başka akülerin veya akülerin öngörülmeyen amaçlara yönelik kullanılması durumunda yangın ve patlama tehlikesi söz konusudur.
 • Aküyü mümkün olduğunca serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Aküyü kesinlikle güneşte bırakmayınız, ısıtıcıların üzerine veya camların arkasına koymayınız.
 • Kullanılmayan akü veya şarj cihazını, akünün veya şarj ünitelerinin köprülenmesine sebep olabilecek ataçlar, madeni paralar, anahtarlar, çiviler, vidalar veya diğer küçük metal cisimlerden uzak tutunuz. Akü veya şarj cihazı kontakların kısa devre yapması alevlenmelere veya yangınlara neden olabilir.
 • Hasarlı aküler (örneğin çatlak, kırık parça, bükülme, içeri girmiş ve/veya dışarı çıkmış kontak noktaları bulunan aküler) şarj edilmemeli veya tekrar kullanılmamalıdır.
 • Aküleri sadece üretici tarafından tavsiye edilen şarj cihazları ile şarj ediniz. Belirli bir akü için uygun olan bir şarj cihazı, başka akülerle kullanılırsa yanma tehlikesi vardır.
 • Lityum İyon akülerin taşıma, depolama ve kullanımına yönelik özel talimatları dikkate alınız.
 • Aleti gönderirken aküleri yalıtmanız veya aletten çıkartmanız gerekir. Akülerin akması aletin zarar görmesine neden olabilir.
 • Çalıştırılmayan bir akü fark edilir derecede sıcaksa aküde veya alet / akü sisteminde arızalı olabilir. Aleti, yanıcı malzemelere yeterince uzak olan ve aletin yanmayacağı bir yere bırakınız, burada aleti gözetim altında tutarak soğumasını sağlayınız.

Tanımlama

Ürüne genel bakış

Motorlu eksenel lazer PR 3-HVSG A12

Image alternative
 1. Lazer ışını (eksenel düzlem)
 2. 90° Referans ışık huzmesi
 3. Tutamak
 4. Lityum İyon akü
 5. Kontrol paneli
 6. 5/8" dişli ana plaka

Kontrol paneli PR 3-HVSG A12

Image alternative
 1. LED: Otomatik ayarlama
 2. Tuş: Şok uyarısını devre dışı bırakma
 3. LED: Şok uyarısını devre dışı bırakma
 4. LED: Eğim açısı
 5. Tuş: Eğim açısı
 6. Tuş: Dönme hızı
 7. Tuş: Açık/Kapalı
 8. Pil durum göstergesi

Uzaktan kumanda PRA 2

Image alternative
 1. LED: Komut gönderildi
 2. Tuş: Dönme hızı
 3. Tuş: Çizgi yönü (sol/sağ)
 4. Tuş: Çizgi fonksiyonu
 5. Servo tuşları (+/-)

Usulüne uygun kullanım

Açıklanan ürün, görünür ve döner lazer ışınlı ve 90° kaydırılabilir referans ışık huzmeli bir motorlu eksenel lazerdir. Motorlu eksenel lazer dikey, yatay ve eğimli olarak kullanılabilir. Bu alet, yatay yükseklik akışlarının, dikey ve eğimli yüzeylerin ve doğrusal açıların belirlenmesi, aktarılması ve kontrol edilmesi için tasarlanmıştır. Kullanımına yönelik örnekler şunlardır: Metre ve yükseklik çizgilerinin aktarılması, duvarlardaki doğrusal açıların belirlenmesi, referans noktaları üzerine dikey hizalama veya eğimli yüzeylerin oluşturulması.

 • Bu ürün için sadece Hilti B 12⁄2.6 Lityum İyon aküler kullanınız.
 • Bu ürün için sadece Hilti C 4⁄12‑50 şarj cihazını kullanınız.

Özellikler

Bu alet sayesinde kullanıcı, her türlü yüzeydeki kot alma işlemlerini tek başına son derece hızlı ve hassas bir şekilde gerçekleştirebilir.
4 farklı dönme hızı mevcuttur (0, 90, 300, 600 dev/dak). Ön ayarlı dönme hızı 300 dev/dak'tır.
Alette şu işletim durumu göstergeleri mevcuttur: LED otomatik ayarlama, LED eğim açısı ve LED şok uyarısı.
Bir veya iki yönden otomatik kendini ayarlamada servo sistemi belirginleştirilen hassasiyete uyulmasını denetler. Kot alma gerçekleşmemişse (alet kot alma alanı dışındaysa veya mekanik blokaj söz konusuysa) veya alet düz çizginin dışına çıkmışsa (titreşim/çarpma) otomatik kapanma ) işlemi gerçekleştirilir. Başarılı kapatma işleminden sonra rotasyon kapanır ve tüm LED'ler yanıp söner.
Çalışma mesafesine ve ortam ışığına bağlı olarak lazer ışınının görünürlüğü sınırlı olabilir. Hedef plakasının yardımıyla görünürlük iyileştirilebilir. Lazer ışınının görünürlüğünün düşük olduğu durumlarda, örneğin güneş ışığında lazer dedektörünün (aksesuar) kullanılması tavsiye edilir.
Kot almaAletin kot alma düzlüğüne hizalanması (±5°), alet açıldıktan sonra takılı olan iki servo motor aracılığıyla otomatik olarak gerçekleştirilir. LED'ler ilgili çalışma durumunu gösterir. Doğrultma, doğrudan tabanda, bir tripod üzerinde veya uygun tutucular ile gerçekleştirilebilir.
Kot alma düz çizgiye göre otomatik olarak gerçekleştirilir. PRA 2 uzaktan kumandasındaki +/- tuşları ile, dikey düzlem manüel olarak hizalanabilir (döndürülebilir).
Eğim , PRA 2 uzaktan kumandasının yardımıyla eğim modunda manüel olarak ± 5° seviyesine kadar ayarlanabilir. Alternatif olarak, eğim modunda eğim adaptörü ile de %60'a varan eğimler ayarlanabilir.
Alet çalışırken kottan dışarı çıkarsa (titreşim / çarpma), entegre şok uyarısı fonksiyonu sayesinde uyarı moduna alınır (kota geldikten iki dakika sonra otomatik olarak çalışmaya başlar). Tüm LED’ler yanıp söner, başlık artık dönmez ve lazer kapanır.
Diğer aletler ile kombinasyon PRA 2 uzaktan kumandası sayesinde, motorlu eksenel lazerin istenen mesafelerden de rahatça kumanda edilebilmesi mümkündür. Ayrıca uzaktan kumanda fonksiyonu ile lazer ışınının hizalanması da mümkündür.
Lazer ışınlarının daha büyük mesafelerde gösterilmesi için Hilti lazer dedektörleri kullanılabilir. Ayrıntılı bilgileri lazer dedektörünün kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

LED göstergeler

Motorlu eksenel lazer LED göstergeler ile donatılmıştır.
Durum
Anlamı
Bütün LED'ler yanıp sönüyor
Alet darbeye maruz kalmış, kot alma fonksiyonunu yitirmiş veya başka bir hata içeriyor.
LED otomatik ayarlama yeşil yanıp sönüyor
Alet otomatik olarak kendini ayarlar.
LED otomatik ayarlama sürekli yeşil yanıyor
Alet kot alıyor, gerektiği gibi çalışıyor.
LED şok uyarısı sürekli turuncu yanıyor
Şok uyarısı devre dışı bırakıldı.
LED eğim göstergesi sürekli turuncu yanıyor
Eğim modu devrede.

Lityum İyon akülerin şarj durumu göstergesi

Lityum iyon akü bir şarj durumu göstergesine sahiptir.
Durum
Anlamı
4 LED yanıyor.
Şarj durumu: % 75 ile %100 arası
3 LED yanıyor.
Şarj durumu: % 50 ile %75'e kadar
2 LED yanıyor.
Şarj durumu: % 25 ile %50'e kadar
1 LED yanıyor.
Şarj durumu: % 10 ile %25 arası
1 LED yanıp sönüyor.
Şarj durumu: < % 10
Çalışma sırasında akünün şarj durumu aletin kontrol panelinde gösterilir.
Dinlenme konumunda şarj durumu, kilit açma düğmesine basılarak gösterilebilir.
Şarj etme işlemi esnasında şarj durumu aküdeki göstergede gösterilir (bkz. şarj cihazı kullanım kılavuzu).

Teslimat kapsamı

PR 3-HVSG A12 motorlu eksenel lazer, PRA 2 uzaktan kumanda, PRA 54 hedef plakası, 2 pil (AA hücre), 2 üretici sertifikası, kullanım kılavuzu.
Ürünleriniz için izin verilen diğer sistem ürünleri Hilti Center veya internetteki şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.com .

Teknik veriler

Çalışma menzili (çap)
150 mt
İletişim kapsama alanı (PRA 2)
30 mt
10 m için hassasiyet (MIL‑STD‑810G kapsamındaki standart ortam koşulları altında)
±1 mm
Lazer sınıfı
Görünür, Lazer Sınıfı 2, 510-530 nm/Po<4,85 mW ≥ 300 ⁄dak; EN 60825-1:2007; IEC 60825-1:2007
Çalışma sıcaklığı
−10 ℃ … 50 ℃
Depolama sıcaklığı
−25 ℃ … 63 ℃
Ağırlık (B12/2.6 akü dahil)
2,4 kg
Düşme testi yüksekliği (MIL‑STD‑810G kapsamındaki standart ortam koşulları altında)
1,5 mt
Tripod dişlisi
5/8 in
IEC 60529 uyarınca koruma sınıfı
IP 56

Çalıştırma

Lazer ve akünün doğru kullanımı

  Image alternative
 • Resim 1: Yatay modda çalışma.
 • Resim 2: Eğim modunda lazer, kontrol paneli tarafına kaldırılmalıdır.
 • Resim 3: Eğimli konumda muhafaza etme veya taşıma.
 • Lazer, akü yuvası veya akü yukarıyı GÖSTERMEYECEK ve içeri nem girmeyecek şekilde tutulmalıdır.
 • Akü tipi B12 için koruma sınıfı mevcut değildir. Aküler yağmur ve nemden uzak tutulmalıdır. Hilti direktifleri uyarınca akü sadece ilgili ürün ile birlikte kullanılmalı ve ilgili pil bölmesine yerleştirilmelidir.

Akünün yerleştirilmesi

Image alternative
DİKKAT
Yaralanma tehlikesi Ürünün yanlışlıkla çalışmaya başlaması.
 • Aküyü takmadan önce aletin kapalı konumda olduğundan emin olunuz.
DİKKAT
Elektrik tehlikesi. Kirli kontaklar nedeniyle kısa devre yaşanabilir.
 • Aküyü yerleştirmeden önce, akü ve alet kontaklarında yabancı cisimler olmadığından emin olunuz.
DİKKAT
Yaralanma tehlikesi. Akü eğer doğru biçimde yerleştirilmezse, çalışma sırasında düşebilir.
 • Akünün yere düşmemesi ve başka tehlikelere neden olmaması için alete güvenli biçimde oturup oturmadığını kontrol ediniz.
 • Aküyü yerleştiriniz ve akünün alete güvenli biçimde oturup oturmadığını kontrol ediniz.

Akünün çıkartılması

Image alternative
 • Aküyü çıkartınız.

Kullanım

Aletin devreye alınması

 • "AÇMA / KAPATMA" tuşuna basınız.
  Açıldıktan sonra alet otomatik kot almayı başlatır.
  Önemli ölçümlerden önce, özellikle de alet zemine düşmüşse veya olağan dışı mekanik etkilere maruz kalmışsa, aletin hassasiyetini kontrol ediniz.

Yatay yüzeyde çalışma

Image alternative
 1. Aleti bir tutucu üzerine monte ediniz.
  Tutucu olarak bir duvar sabitlemesi veya tripod kullanılabilir. Kaplama yüzeyinin eğim açısı maksimum ± 5° olmalıdır.
 2. "Açma / Kapatma" tuşuna basınız. Otomatik kot alma LED'i yeşil renkte yanıp söner.
  Kot alma durumuna erişilir erişilmez lazer ışını devreye girer, döner ve otomatik kot alma LED'i sürekli yanar.

Dikey yüzeyde çalışma

Image alternative
 1. Aleti, kontrol paneli üste gelecek şekilde yerleştiriniz.
  Belirlenen hassasiyete uyulabilmesi için alet düz bir yüzeye konumlandırılmalı veya uygun bir tripod veya başka bir aksesuar üzerine monte edilmelidir.
 2. Aletin dikey aksını, çentikler ve girintiler yardımıyla istediğiniz yönde hizalayınız.
  Kot alma durumuna erişilir erişilmez lazer ışını devreye girer, döner ve otomatik kot alma LED'i sürekli yanar.
 3. "Açma / Kapatma" tuşuna basınız. Kot alma işleminden sonra alet, dikey konumda aşağıya doğru izdüşümü alınan mevcut rotasyon ışını ile birlikte lazer işletimini başlatır. Bu izdüşümü alınan nokta, referans noktasıdır ve aletin konumlandırılması için kullanılır.
 4. Işını eksenel düzleminin tamamında görmek için dönme hızı tuşuna basınız.
 5. Uzaktan kumandaki + ve − tuşları ile dikey rotasyon ışınını sola ve sağa doğru en fazla 5 ° hareket ettirebilirsiniz.

Eğim

PR 3-HVSG A12 hizalamasının kontrol edilmesi, optimum sonuçlar için yararlı olur. Bu durumun kontrolü en iyi şekilde, aletin 5 m (16ft) solunda ve sağında bulunan ve alet aksına paralel olan 2 noktanın seçilmesi aracılığıyla gerçekleştirilir. Kotu alınan yatay düzlemin yüksekliğini ve daha sonra eğime göre yüksekliği işaretleyiniz. Sadece bu iki nokta üzerindeki yükseklik değerlerinin aynı olması durumunda, alet hizalaması optimize edilmiş olur.

Eğimin manuel olarak ayarlanması

 1. Uygulamaya göre aleti örn. tripoda monte ediniz.
 2. Motorlu eksenel lazeri, eğimli düzlemin üst kenarına veya alt kenarına konumlandırınız.
 3. Aletin arkasına geçiniz ve kontrol paneline doğru bakacak şekilde durunuz.
 4. Aletin baş kısmında bulunan hedef çentik aracılığıyla aleti eğimli düzleme paralel konumda hizalayınız.
 5. Aleti açınız ve eğim modu tuşuna basınız. Eğim modu LED'i yanar. Kot alma seviyesine ulaşıldığında lazer ışını açılır.
 6. Düzlemi eğimlendirmek için uzaktan kumandada + veya − tuşuna basınız. Ayrıca bir eğim adaptörü (aksesuar) de kullanabilirsiniz.
 7. Standart moda geri dönmek için alet kapatılmalı ve tekrar çalıştırılmalıdır.

Eğimin, eğim adaptörünün yardımıyla ayarlanması

 1. Tripod üzerine uygun bir eğim adaptörü monte ediniz.
 2. Tripodu eğimli düzlemin üst kenarına veya alt kenarına konumlandırınız.
 3. Motorlu eksenel lazeri eğim adaptörü üzerine monte ediniz ve PR 3-HVSG A12 başlığındaki hedef çentiği yardımıyla aleti ve eğim adaptörünü eğimli düzleme paralel olarak hizalayınız.
 4. Eğim adaptörünün başlangıç pozisyonunda (0°) olduğundan emin olunuz.
  PR 3-HVSG A12 kontrol paneli, eğim yönünün ters tarafında bulunmalıdır.
 5. Aleti devreye alınız.
 6. Eğim modu tuşuna basınız. Motorlu eksenel lazerin kontrol panelinde LED eğim modu yanar. Alet otomatik kot alma işlemini başlatır. Bu işlem tamamlanır tamamlanmaz lazer devreye girer ve dönmeye başlar.
 7. Eğim adaptöründe istediğiniz eğim açısını ayarlayınız.
  Manuel eğim ayarı sırasında PR 3-HVSG A12, lazer düzlemini bir defa ayarlar ve ardından sabitler. Gün içinde ortaya çıkabilecek titreşimler, sıcaklık değişimleri veya diğer etkiler, lazer düzleminin pozisyonuna etki edebilir.

PRA 2 uzaktan kumanda ile çalışma

Uzaktan kumanda PRA 2, motorlu eksenel lazer ile çalışmayı kolaylaştırır ve aletin bazı fonksiyonlarını kullanabilmek için gereklidir.
Dönme hızının seçimiMotorlu eksenel lazer, açıldıktan sonra her zaman 300 devir/dakika ile çalışmaya başlar. Ancak dönme hızının yavaş olması lazer ışınının çok daha açık renkte görünmesine neden olabilir. Dönme hızı yüksek olduğunda lazer ışını daha stabil etki edebilir. Dönme hızı tuşuna birkaç kez basılarak hız ayarı yapılabilir.
Çizgi fonksiyonunun seçilmesiUzaktan kumandadaki çizgi fonksiyonu tuşuna basılarak lazer ışını bölgesi bir çizgi biçimine indirgenebilir. Böylece lazer ışını daha açık görünür. Çizgi fonksiyonu tuşuna birden çok basılarak çizginin uzunluğu değiştirilebilir. Çizginin uzunluğu lazerin duvardan/ üst yüzeyden mesafesine bağlıdır. Lazer çizgisi, yön tuşları (sağ/sol) yardımıyla herhangi bir şekilde kaydırılabilir.

Şok uyarısı fonksiyonunun devre dışı bırakılması

 1. Aleti devreye alınız.
 2. "Şok uyarısı fonksiyonunu devre dışı bırakma" tuşuna basınız. Şok uyarısı fonksiyonunu devre dışı bırakma LED'inin sürekli yanması, fonksiyonun devre dışı bırakıldığını gösterir.
 3. Standart moda geri dönmek için aleti kapatınız ve tekrar çalıştırınız.

Yatay ana ve çapraz eksenin kontrol edilmesi

Image alternative
 1. Tripodu, duvardan yakl. 20 m (66 ayak) uzağa yerleştiriniz ve tripod başlığını, su terazisi aracılığıyla yatay konumda hizalayınız.
 2. Aleti, tripod üzerine monte ediniz ve alet başlığını, hedef çentiği yardımıyla duvara hizalayınız.
 3. Dedektör yardımıyla bir nokta (nokta 1) belirleyiniz ve duvarda işaretleyiniz.
 4. Aleti, alet ekseninin etrafında saat yönünde 90º döndürünüz. Bu sırada alet yüksekliği değiştirilmemelidir.
 5. Lazer dedektörü yardımıyla ikinci bir nokta (nokta 2) belirleyiniz ve duvarda işaretleyiniz.
 6. Önceki iki adımı iki defa daha tekrarlayınız ve 3. ve 4. noktaları dedektörün yardımıyla belirleyiniz ve duvarda işaretleyiniz.
  İşlemlerin doğru yapılması durumunda, her iki işaretlenen 1 ve 3 noktası veya (ana aks) 2 ve 4 noktası (çapraz aks) arasındaki dikey mesafe < 3 mm olmalıdır (20 m için) (66 ayak için 0,12 inç). Farkın daha yüksek olması durumunda aleti kalibre edilmek üzere Hilti servisine gönderiniz.

Dikey aks kontrolü

Image alternative
 1. Aleti, dikey konumda mümkün olduğunca yassı bir yüzey üzerine, duvardan yakl. 20 m (66 ayak) uzağa yerleştiriniz.
 2. Aletin tutamaklarını duvara paralel konumda hizalayınız.
 3. Aleti çalıştırınız ve zemin üzerindeki referans noktasını (R) işaretleyiniz.
 4. Dedektörün yardımıyla, duvarın alt kenarındaki (A) noktasını işaretleyiniz. (Orta hızı seçiniz).
 5. Dedektör yardımıyla yakl. 10 m (33 ft) yükseklikteki (B) noktasını işaretleyiniz.
Image alternative
 1. Aleti 180° döndürünüz ve zemin üzerindeki (R) referans noktasına ve duvardaki alt işaretleme noktasına (A) hizalayınız.
 2. Dedektör yardımıyla yakl. 10 m (33 ayak) yükseklikteki (C) noktasını işaretleyiniz.
  İşlemlerin doğru yapılması durumunda, on metre yükseklikte işaretlenen (B) ve (C) noktaları arasındaki yatay mesafe 2 mm'den küçük olmalıdır (10 m için) (33 ayak için 0,08 inç). Daha büyük sapmada: Kalibrasyon için aleti lütfen Hilti Servisi'ne gönderiniz.

Bakım, onarım, taşıma ve depolama

Temizlik ve kurutma

 • Lazer çıkış camlarındaki tozu üfleyerek temizleyiniz.
 • Lazer çıkış camlarına parmaklarınızla dokunmayınız.
 • Aleti sadece temiz ve yumuşak bir bezle temizleyiniz. Gerekirse bezi biraz saf alkol veya su ile ıslatınız.
  Çok sert temizlik malzemesi camı çizebilir ve aletin hassasiyetini olumsuz etkileyebilir. Saf alkol veya su dışında başka bir sıvı kullanılmamalıdır, bunların plastik parçaların içine sızarak zarar verme tehlikesi mevcuttur.
  Ekipmanınızı sıcaklık sınır değerini dikkate alarak kurutunuz.

Depolama

 • Aleti ıslak yerlerde muhafaza etmeyiniz. Aleti depolamadan önce kurutunuz.
 • Depolamadan önce aleti, taşıma çantasını ve aksesuarları temizleyiniz.
 • Aleti uzun süreli depoladıktan sonra veya uzun süreli nakliye sonrası bir kontrol ölçümü uygulanmalıdır.
 • Ekipmanınızın depolanması için geçerli sıcaklık sınır değerlerine dikkat ediniz, özellikle ekipmanı aracınızın içinde muhafaza edecekseniz bu çok önemlidir.

Lityum İyon akülerin bakımı

 • Aküleri temiz, yağsız ve gressiz bir şekilde tutunuz. Silikon içerikli bakım malzemesi kullanmayınız.
 • Dış yüzeyini düzenli olarak hafif nemli bir temizlik bezi ile temizleyiniz.
 • Nem almasını önleyiniz.
 • Aküleri Hilti tarafından Lityum İyon aküler için izin verilen şarj cihazlarıyla şarj ediniz.

Taşıma

Lityum İyon akülerin taşıma, depolama ve kullanımına yönelik özel talimatları dikkate alınız.
Aleti gönderirken aküleri ve pilleri yalıtmanız veya aletten çıkartmanız gerekir. Boşalan piller/aküler alete zarar verebilir.

Hilti Ölçme Sistemleri Servisi

Hilti Ölçme Sistemleri Servisi aleti kontrol eder ve sapma varsa aletin teknik özelliklere uygun biçimde yeniden ayarlanması ve yeniden kontrol edilmesi işlemlerini yürütür. Kontrol anındaki teknik özelliklere uygunluk durumu, servis sertifikası ile yazılı olarak teyit edilir. Tavsiyemiz:
 • Kullanıma göre uygun bir kontrol aralığı seçilmelidir.
 • Alet olağanüstü yoğunlukta kullandıktan sonra veya önemli çalışmalardan önce ya da en azından yılda bir defa Hilti Ölçme Sistemleri Servisi tarafından kontrol edilmelidir.
Hilti Ölçme Sistemleri Servisi tarafından yapılan kontrol, kullanıcının aleti kullanmadan önce ve kullanım sırasında kontrol etmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Ölçüm hassasiyetinin kontrol edilmesi

Teknik özelliklere uyabilmek için aletin düzenli olarak (en azından her büyük/ciddi ölçümden önce) kontrol edilmesi gerekir.
Alet yüksek bir yerden düştüğünde hala çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Aşağıdaki koşullar sağlanıyorsa aletin sorunsuz çalıştığı söylenebilir:
 • Düşme sırasında "Teknik Veriler" altında belirtilen düşme yüksekliği aşılmamış olmalıdır.
 • Alet, düşmeden önce de sorunsuz şekilde çalışıyor olmalıdır.
 • Alet, düşme sırasında mekanik olarak hasar görmemiş olmalıdır (örn. Penta prizma kırılması).
 • Alet, çalıştırma sırasında bir döner lazer ışını oluşturmalıdır.

Arıza durumunda yardım

Bu tabloda listelenmemiş veya kendi başınıza gideremediğiniz arızalarda lütfen yetkili Hilti Servisimiz ile irtibat kurunuz.
Arıza
Olası sebepler
Çözüm
Alet çalışmıyor.
Akü yerine tamamen takılmamış.
 • Aküyü duyulabilir bir çift klik sesi ile yerine oturtunuz.
Akü deşarj olmuş.
 • Aküyü değiştiriniz ve boş aküyü şarj ediniz.
Akü normalden daha hızlı boşalıyor.
Çok düşük ortam sıcaklığı.
 • Aküyü yavaşça ısıtarak oda sıcaklığına getiriniz.
Akü duyulabilir bir "klik“ sesi ile yerine oturmuyor.
Akünün kilit tırnakları kirlenmiş.
 • Kilit tırnaklarını temizleyiniz ve aküyü yeniden yerine oturtunuz.
Alette veya aküde yoğun ısı oluşumu.
Elektrik arızası
 • Aleti hemen kapatınız, aküyü çıkartınız, gözleyiniz, soğumaya bırakınız ve Hilti servisi ile irtibat kurunuz.

İmha

İKAZ
Yaralanma tehlikesi. Usulüne uygun olmayan imha nedeniyle tehlike.
 • Donanımın usulüne uygun olmayan biçimde imha edilmesi aşağıdaki olaylara sebebiyet verebilir: Plastik parçaların yanması sırasında kişilerin hastalanmasına sebep olabilecek zehirli gazlar ortaya çıkabilir. Piller hasar görür veya çok ısınırsa, patlayabilir ve zehirlenmelere, yanmalara, cilt tahrişlerine veya çevre kirliliğine neden olabilir. Uygun olmayan şekilde imha etmeniz halinde donanımın yetkisiz kişilerce hatalı kullanılmasına yol açarsınız. Ayrıca siz ve üçüncü şahıslar ağır yaralanabilirsiniz ve çevre kirlenmesi söz konusu olabilir.
 • Arızalı aküleri hemen imha ediniz. Bunları çocuklardan uzak tutunuz. Aküleri parçalarına ayırmayınız ve yakmayınız.
 • Aküleri ulusal düzenlemelere uygun olarak imha ediniz veya artık kullanılmayan aküleri Hilti 'ye iade ediniz.
Image alternative Hilti aletleri yüksek oranda geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir. Geri dönüşüm için gerekli koşul, usulüne uygun malzeme ayrımıdır. Çoğu ülkede Hilti eski aletlerini yeniden değerlendirmek üzere geri alır. Bu konuda Hilti müşteri hizmetlerinden veya satış temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.
Kullanılmış elektronik ve elektrikli el aletlerine ilişkin Avrupa Direktifi ve ulusal yasalardaki uyarlamalar çerçevesinde, kullanılmış elektrikli el aletleri ve aküler ayrı olarak toplanmalı ve çevreye zarar vermeden geri dönüşümleri sağlanmalıdır.
Image alternative
 • Elektrikli ölçüm aletlerini çöpe atmayınız!
Çevreye verilecek zararları önlemek amacıyla aletleri, aküleri ve pilleri bulunduğunuz ülkeye özgü direktifler doğrultusunda imha etmeniz zorunludur.

Üretici garantisi

 • Garanti koşullarına ilişkin sorularınız için lütfen yerel Hilti iş ortağınıza başvurunuz.
Image alternative