Dil seçenekleri

Hilti Li-Ion Akku

Emniyet ve kullanım uyarıları

Emniyet ve kullanım uyarıları

Bu dokümanda akü kavramı yeniden şarj edilebilen, birbirine bağlanmış birden gazla Lityum İyon hücresinden oluşan, Hilti Lityum İyon aküleri anlamında kullanılmıştır. Bu akülerin, Hilti elektrikli el aletleri ile kullanılması öngörülmüş olup, sadece bunlarla kullanılabilirler. Sadece orijinal Hilti akülerini kullanınız!
Hilti aküleri en gelişmiş teknoloji ile üretilmiş olup,hücre yönetimi ve hücre koruma sistemleri ile donatılmıştır.

Tanımlama

Aküler,yüksek bir enerji yoğunluğunu olanaklı kılan, lityum iyon şarj malzemesi içeren hücrelerden meydana gelir. NiMH ve NiCd akülerin aksine Lityum İyon akülerin bellek etkisi çok düşüktür, ama kaba kuvvet, derin deşarj veya yüksek sıcaklık eylemlerine karşı çok duyarlı tepki verirler. Bkz. Emniyet
Akülerimiz için izin verilen ürünleri Hilti Store veya aşağıdaki internet adreslerinde bulabilirsiniz:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Emniyet

İKAZ
Usulüne uygun olmayan kullanımı tehlike oluşturabilir! Akü hasar görebilir.
 • Sağlığınıza ciddi zararlar verebilecek, akü hasarlarının ve sıvı sızmalarının önüne geçmek için, akülere itinalı davranınız! Lityum İyon akülerin kullanılması sırasında aşağıda belirtilen emniyet tedbirlerini dikkate alınız. Bunlara dikkate alınmaması ciltte tahrişlere, ağır korozif yaralanmalara, kimyasal yanıklara, yangın veya patlamalara neden olabilir.
 • Akülere asla müdahale edilmemeli ve üzerlerinde onarım yapılmamalıdır!
 • Hilti servisi tarafından kullanım için onaylanmamış, geri dönüştürülmüş veya onarım görmüş aküleri asla kullanmayınız.
 • Darbe almış, bir metreden daha yüksek bir yerden düşmüş veya başka bir şekilde hasar görmüş aküleri kullanmayınız veya şarj etmeyiniz. Akülerinizde, örn. ezilme, kesik veya delinme gibi hasar göstergelerinin bulunup bulunmadığını, belirli aralıklarla kontrol ediniz.
 • Aküyü veya aküyle çalışan bir elektrikli el aletini asla bir şeyi çakmak veya bir şeye vurmak için kullanmayınız.
 • Aküden dışarı sızan sıvının göze ve cilde temas etmesine engel olunuz!
 • Bkz. Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler
 • Arızalı akülerde dışarı sıvı çıkışı olabilir ve etraftaki cisimlere bulaşabilir. Etkilenen parçaları ılık sabunlu su ile temizleyiniz ve hasarlı aküleri yenileri ile değiştiriniz.
 • Bkz. Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler
 • Aküleri asla aşırı sıcaklık, kıvılcım veya açık ateşe maruz bırakmayınız. Bu patlamaya neden olabilir.
 • Akünün kutbuna parmaklarınız, aletler, takılar veya diğer metal nesnelerle dokunmayınız. Bu, kısa devrelere, elektrik çarpmalarına, yanıklara veya patlamalara neden olabilir.
 • Aküleri yağmur ve ıslanmadan uzak tutunuz. Akülerin içine nemin girmesi, kısa devrelere, elektrik çarpmalarına, yanıklara veya patlamalara neden olabilir.
 • Sadece akü tipi için öngörülmüş olan şarj cihazlarını ve elektrikli el aletlerini kullanınız. Bunun için, bu aletlerin kullanım kılavuzundaki verileri dikkate alınız.
 • Aküyü, yanıcı sıvıların veya gazların bulunduğu patlayıcı ortamlarda depolamayınız ve kullanmayınız. Bu koşullarda ortaya çıkan beklenmedik bir akü arızası patlamaya neden olabilir.

Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler

 • Bir akünün hasar görmesi halinde daima Hilti servis ortağınıza başvurunuz.
 • Koruyucu gözlük ve koruyucu eldiven takmak suretiyle dışarı sızan sıvının doğrudan göz ve/veya cilde temasını önleyiniz.
 • Arızalı bir aküyü yanmayan bir kaba koyunuz ve üzerini kuru kum, tebeşir tozu (CaCO3) veya silikat (Vermiculit) ile örtünüz. Bunun ardından kabın kapağını hava geçirmeyecek şekilde kapatınız ve kabı yanıcı gazlar, sıvılar veya nesnelerden uzak bir yerde muhafaza ediniz.
 • Kabı size en yakın Hilti Store 'da imha ediniz veya çöp imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz. Hasar görmüş aküleri hiç bir şekilde göndermeyiniz!
 • Aküden sızan sıvıyı gidermek için, bunun için izin verilen bir kimyasal temizlik maddesi kullanınız.

Akünün artık işlevini yerine getirmemesi halinde yapılması gerekenler

İKAZ
Usulüne uygun olmayan kullanımı tehlike oluşturabilir! Akü hasar görebilir.
 • Sağlığınıza ciddi zararlar verebilecek, akü hasarlarının ve sıvı sızmalarının önüne geçmek için, akülere itinalı davranınız! Lityum İyon akülerin kullanılması sırasında aşağıda belirtilen emniyet tedbirlerini dikkate alınız. Bunlara dikkate alınmaması ciltte tahrişlere, ağır korozif yaralanmalara, kimyasal yanıklara, yangın veya patlamalara neden olabilir.
 • Arızalı şarj veya alışılmadık uzun şarj süreleri,performanstaki belirgin düşüş, alışılmadık LED faaliyetleri veya sıvı sızdırması gibi akünün anormal davranışlarına dikkat ediniz. Bunlar dahilî bir soruna işaret eden göstergeleridir.
 • Dahili bir akü sorunundan şüphelenmeniz halinde, Hilti servis ortağınıza başvurunuz.
 • Akünün artık işlevini görmemesi, şarj edilememesi veya dışarıya sıvının sızması durumunda, akünün yukarıda açıklanmış olduğu şekilde imha edilmesi gerekir.
 • Bkz. Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler .

Akünün yanması durumunda alınması gereken önlemler

İKAZ
Akü yangını nedeniyle tehlike oluşabilir! Yanan bir akü, korozif yaralanmalara, yanıklara veya patlamalara neden olabilecek tehlikeli ve patlama riski oluşturan sıvılar ve buharlar çıkartır.
 • Bir akü yangınıyla mücadele ederken, kişisel koruyucu donanımınızı kullanınız.
 • Tehlikeli ve patlama riski yaratabilecek gazların çıkması için, yeterli havalandırma sağlayınız.
 • Yoğun duman oluşması halinde derhal odayı terk ediniz.
 • Solunum yollarında tahriş olması halinde, bir hekime başvurunuz.
 • Akü yanmalarına sadece suyla müdahale ediniz. Toz yangın söndürücüler ve yangın örtüleri Lityum İyon akülerde etkisizdir. Çevresinde ortaya çıkan yangınlara, normal söndürme araçları ile müdahale edilebilir.
 • Büyük miktarlarda hasarlı, yanan veya sızdıran aküyü bir seferde taşımaya çalışmayınız. Yangından etkilenmeyen malzemeleri yakın çevreden uzaklaştırarak, yanan aküleri izole ediniz. Mevcut kaynaklarınızla yangını söndürememeniz halinde, en yakın itfaiye birimini arayınız.
Bir akünün tek başına yanması durumunda:
 • Bu aküyü bir kürekle alınız ve bir kova suyun içine atınız. Soğutucu etki sayesinde, alev alma için henüz kritik sıcaklık seviyesine ulaşmamış akü hücrelerine yangın çıkma riski düşürülür.
 • Akü tamamen soğuyana kadar bekleyiniz.
 • Bkz. Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler .

Taşıma ve depolama hakkında bilgiler

 • İşletim için ortam sıcaklığı -17°C ile +60°C / 1°F ile 140°F aralığında.
 • Depolama sıcaklığı -20°C ile +40°C / -4°F ile 104°F aralığında.
 • Aküleri şarj cihazının üzerinde muhafaza etmeyiniz. Kullanımdan sonra akü ile şarj cihazını daima birbirinden ayırınız.
 • Aküleri mümkün olduğunca serin ve kuru yerlerde depolayınız. Serin bir yerde depolama akünün kullanım ömrünü uzatır.
 • Aküler posta ile gönderilmemelidir. Hasarsız aküleri sevk etmek istemeniz halinde, bir nakliye şirketine başvurunuz.
 • Aküler kesinlikle sıkıca bağlanmamış koruma ile taşınmamalıdır. Nakliye sırasında, aküler aşırı şok ve titreşimlerden korunmalı ve başka akü kutupları ile temas ederek kısa devreye neden olmamaları için, her türlü iletken malzeme veya diğer akülerden izole edilmiş olmalıdır.

Bakım ve imha etme

 • Aküleri temiz, yağsız ve gressiz bir şekilde tutunuz. Pislikleri temiz ve kuru bir bezle siliniz.
 • Aküyü asla havalandırma delikleri tıkalı iken kullanmayınız. Havalandırma deliklerini yumuşak bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz.
 • Yabancı cisimlerin akünün içine girmesine engel olunuz.
 • Aküde gereksiz toz veya pislik bırakmayınız. Aküyü yumuşak bir fırça veya temiz, kuru bir bezle temizleyiniz.
 • Akünün içine nem nüfuz etmesine izin vermeyiniz. Akünün içine nem girmesi halinde, hasar görmüş bir aküye yapılması gerekenleri uygulayınız ve aküyü yanmayan bir kabın içinde izole ediniz.
 • Bkz. Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler
 • Akünün usulüne uygun imha edilmemesi halinde, dışarı çıkan gaz ve sıvılar nedeniyle sağlık için riskler oluşabilir. Aküyü size en yakın Hilti Store'da imha ediniz veya çöp imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz. Hasar görmüş aküleri hiç bir şekilde göndermeyiniz!
 • Akülerin evsel atıkların arasına atılmaması gerekir.
 • Aküleri, çocukların ellerine geçmeyecek şekilde imha ediniz. Kısa devreleri önlemek için, akünün bağlantılarını iletken olmayan bir malzeme ile kapatınız.