Dil seçenekleri

BX-S
BX‑SH B3

Orijinal kullanım kılavuzu

Kullanım kılavuzu bilgileri

Bu kullanım kılavuzu hakkında

 • İkaz! Ürünü kullanmadan önce, talimatlar, güvenlik ve uyarı bilgileri, çizimler ve teknik özellikler dahil olmak üzere ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzunu okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olunuz. Özellikle tüm talimatları, güvenlik ve uyarı bilgilerini, çizimleri, teknik özellikleri ve bileşenleri ve fonksiyonları öğreniniz. Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi yaralanma tehlikesi meydana gelebilir. Tüm talimatlar, güvenlik ve uyarı bilgileri dahil olmak üzere kullanım kılavuzunu daha sonra kullanmak üzere saklayınız.
 • Image alternative ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
 • Ekteki kullanım kılavuzu, basım tarihindeki mevcut gelişmiş teknolojiye uygundur. En son sürümü her zaman Hilti ürün sayfasında bulabilirsiniz. Bunu yapmak için, bu kullanım kılavuzundaki Image alternative sembolü ile işaretlenmiş bağlantıyı veya QR kodunu kullanınız.
 • Ürünü başkalarına sadece bu kullanım kılavuzuyla birlikte veriniz.

Resim açıklaması

Uyarı bilgileri

Uyarı bilgileri, ürün ile çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarır. Aşağıdaki uyarı metinleri kullanılır:
TEHLİKE
TEHLİKE !
 • Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep olabilecek tehlikeler için.
İKAZ
İKAZ !
 • Ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek tehlikeler için.
DİKKAT
DİKKAT !
 • Vücut yaralanmalarına veya maddi hasarlara yol açabilecek olası tehlikeli durumlar için.

Kullanım kılavuzundaki semboller

Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Kullanım kılavuzuna dikkat edilmelidir
Image alternative Kullanım uyarıları ve diğer gerekli bilgiler
Image alternative Geri dönüşümlü malzemeler ile çalışma
Image alternative Elektrikli aletleri ve aküleri evdeki çöplere atmayınız

Resimlerdeki semboller

Resimlerde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Bu sayılar, kullanım kılavuzunun başlangıcındaki ilgili çizime atanmıştır.
Image alternative Numaralandırma, resimdeki çalışma adımlarının sırasını göstermektedir ve metindeki çalışma adımlarından farklı olabilir.
Image alternative Pozisyon numaraları Genel bakış resminde kullanılır ve Ürüne genel bakış bölümündeki açıklama numaralarına referans niteliğindedir.
Image alternative Bu işaret, ürün ile çalışırken dikkatinizi çekmek için koyulmuştur.

Ürün ile ilgili semboller

Üründeki semboller

Üründe aşağıdaki semboller kullanılabilir:
Image alternative Alet, iOS ve Android platformları ile uyumlu NFC teknolojisini destekler.

Ürünün üzerinde

Lazer bilgisi
Image alternative Lazer sınıfı 1, IEC⁄EN 60825-1:2014 standardını temel alır ve CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56) direktifine uygundur.

Ürün bilgileri

Image alternative ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
Tip tanımı ve seri numarası, tip plakası üzerinde belirtilmiştir.
 • Seri numarasını aşağıdaki tabloya aktarınız. Ürün bilgileri acente veya servis merkezini aradığınızda sorulabilir.
  Ürün bilgileri
  Lazer
  Tutucu
  BX-S
  BX-SH B3
  Nesil
  01
  Seri no.

Uygunluk beyanı

Image alternative
Üretici burada tanımlanan ürünün geçerli yasalara ve standartlara uygun olduğunu kendi sorumluluğunda beyan eder.
Teknik dokümantasyonlar eklidir:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Güvenlik

Genel güvenlik uyarıları

Image alternative İKAZ! Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyunuz. Bu ürün yanlış kullanılırsa tehlikeli olabilir. Güvenlik uyarılarına ve talimatlara uyulmasındaki ihmaller, üründe hasarlara ve/veya ağır darbelere sebep olabilir.
Tüm güvenlik uyarılarını ve kullanım talimatlarını muhafaza ediniz.
İş yeri güvenliği
 • Çalışma alanınızı temiz ve aydınlık tutunuz. Düzensiz veya aydınlatma olmayan çalışma alanları kazalara yol açabilir.
 • Yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğu patlama tehlikesi olan ürün ile çalışmayınız.
 • Ürünün kullanılması sırasında çocukları ve diğer kişileri uzak tutunuz.
 • Ürünü sadece belirtilen kullanım sınırları içerisinde kullanınız.
 • Ülkenize özgü kazaların önlenmesi ile ilgili talimatlara dikkat ediniz.
Elektrik güvenliği
 • Ürünü yağmurdan uzak tutunuz ve ıslanmasını önleyiniz. Akülerin içine nemin girmesi, kısa devrelere, elektrik çarpmalarına, yanıklara veya patlamalara neden olabilir.
 • Taşıma çantasına yerleştirmeden önce ürünü kuru şekilde temizleyiniz.
Kişilerin güvenliği
 • Alet ile çalışırken dikkatli olunuz, hareketlerinize dikkat ediniz ve mantıklı davranınız. Ürünü yorgunken veya uyuşturucu, alkol veya ilaç etkisi altındayken kullanmayınız. Ürünü kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 • Aşırı bir vücut hareketinden sakınınız. Güvenli bir duruş sağlayınız ve aleti her zaman dengeli tutunuz.
 • Kişisel koruyucu donanım giyiniz. Kişisel koruyucu donanımların kullanılması yaralanma riskini azaltır.
 • Hiçbir emniyet tertibatını devreden çıkarmayınız, ayrıca hiçbir uyarı ve ikaz levhasını çıkarmayınız.
 • İstem dışı çalışmayı önleyiniz. Pilleri takmadan, ürünü kaldırmadan veya taşımadan önce ürünün kapalı olduğundan emin olunuz.
 • Ürünü ve aksesuarları bu talimatlara ve bu alet için özel açıklamalara uygun şekilde kullanınız. Çalışma şartlarını ve yapılacak işi de ayrıca göz önünde bulundurunuz. Ürünlerin öngörülen kullanım amacı dışında kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
 • Kendinizi yanlış bir güvenlik duygusuna kaptırmayınız ve çok sayıda kullanımdan sonra ürüne aşina olsanız bile güvenlik kurallarını göz ardı etmeyiniz. Dikkatsiz kullanım saniyeler içerisinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 • Bu ürün tıbbi cihazların yakınında kullanılmamalıdır.
Ürünün kullanımı ve çalıştırılması
 • Ürünü ve aksesuarı sadece teknik açıdan sorunsuz durumdayken kullanınız.
 • Kullanılmayan ürünleri çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz. Ürünü iyi tanımayan veya bu talimatları okumamış kişilere ürünü kullandırmayınız. Ürün, deneyimsiz kişiler tarafından kullanıldığında tehlikelidir.
 • Ürünün bakımını özenle yapınız. Hareketli parçaların düzgün çalışıp çalışmadığını ve sıkışmadığını, parçaların kırılıp kırılmadığını veya ürünün işlevini bozacak şekilde hasar görüp görmediğini kontrol ediniz. Hasarlı parçaları, ürünü kullanmadan önce tamir ettiriniz. Pek çok kaza, bakımı yapılmayan ürünlerden kaynaklanmaktadır.
 • Ürün hiçbir durumda modifiye veya manipüle edilmemelidir. Ürün üzerinde Hilti tarafından açıkça izin verilmeyen değişikliklerin veya onarımların yapılması, kullanıcının alet kullanım haklarını sınırlandırabilir.
 • Önemli ölçümler yapmadan önce ve ayrıca düşme veya diğer mekanik etkilerden sonra ürünün hassasiyetini kontrol etmelisiniz.
 • Ölçüm sonuçları prensip gereği belirli çevre şartları tarafından olumsuz etkilenebilir. Buna örneğin güçlü manyetik veya elektromanyetik alan üreten aletler, titreşimler ve sıcaklık değişiklikleri dahildir.
 • Hızlı değişen ölçüm koşulları, ölçüm sonuçlarının farklı olmasına neden olabilir.
 • Ürün, sıcaklığın çok düşük olduğu bir ortamdan daha sıcak bir ortama getirildiğinde veya tam tersi olduğunda ürün kullanılmadan önce ortam şartlarına uygun sıcaklığa ulaşana kadar beklenmelidir. Büyük ısı farklılıkları aletin hatalı çalışmasına veya hatalı ölçüm sonuçlarına neden olabilir.
 • Adaptörler ve aksesuarlar ile kullanımda aksesuarların güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olunuz.
 • Ürün zorlu şantiye kullanımları için tasarlanmış olsa da diğer optik ve elektrikli ürünler (dürbün, gözlük, fotoğraf makinesi) gibi dikkatli kullanılmalıdır.
 • Belirtilen çalıştırma ve depolama sıcaklıklarına uyulmalıdır.

Ek güvenlik uyarıları

 • Ürünün usulüne uygun olmayan şekilde açılması durumunda, sınıf 1 kapsamındaki değerleri aşan lazer ışınları çıkabilir. Ürün sadece Hilti servisi tarafından onarılmalıdır.
 • Ürünü güneşe karşı veya başka güçlü ışık kaynaklarına karşı konumlandırmayınız.
 • Lazeri diğer insanlara veya yakın mesafeden çıplak cilde doğrultmayınız.
 • Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapatınız.
 • Ürünü çok aydınlık ortamlarda kullanmayınız. Lazer ışını görünür olmalıdır. Gerekirse çalışma alanını karartınız veya gölgeleyiniz.
 • Bir düşmeden sonra veya diğer mekanik etkilere maruz kaldığında, ürünün hassasiyeti kontrol edilmelidir.
 • Hatalı ölçümleri önlemek için lazer çıkış camını temiz tutunuz.
 • Ulusal iş güvenliği gereksinimlerini dikkate alınız.

Elektromanyetik uyumluluk

Ürün ilgili yönetmeliklerin en zorlu taleplerini yerine getirmesine rağmen Hilti , ürünün yüksek ışınlamaya maruz kalması nedeniyle hatalı işleme neden olabilecek arızalanma olasılığını engelleyemez. Bu durumda veya emin olmadığınız diğer durumlarda kontrol ölçümleri yapılmalıdır. Hilti ayrıca bu gibi durumlarda diğer aletlerin (örn. uçaklardaki navigasyon donanımları) zarar görmeyeceğini garanti etmez.

Pillerin kullanımında özen gösterilmesi

 • Uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarınız. Piller uzun süre bekletildiklerinde korozyona uğrayabilir ve kendiliğinden boşalabilir.
 • Pillerin çocukların erişemeyeceği yerlerde tutulduğundan emin olunuz.
 • Yeni ve eski pilleri karıştırmayınız. Tüm pilleri daima aynı zamanda yenileyiniz. Farklı üreticilerin pillerini veya farklı tip tanımlı pilleri kullanmayınız.
 • Hasarlı pilleri kullanmayınız.
 • Bu ürün için sadece öngörülen batarya türünü kullanınız. Başka pillerin kullanılması yaralanmalara ve yanma tehlikelerine yol açabilir.
 • Pil değişiminde kutup yönlerinin doğru olmasına dikkat ediniz. Patlama tehlikesi vardır.
 • Pilleri çok ısıtmayınız ve ateşe atmayınız. Piller patlayabilir ve zehirli maddeler açığa çıkabilir.
 • Pilleri şarj etmeyiniz.
 • Ürünün içinde pilleri lehimlemeyiniz.
 • Pilleri kısa devre yaparak boşaltmayınız. Piller sızıntı yapabilir, patlayabilir, yanabilir ve insanları yaralayabilir.
 • Pillere zarar vermeyiniz veya pilleri sökmeyiniz. Piller sızıntı yapabilir, patlayabilir, yanabilir ve insanları yaralayabilir.

Tanımlama

Ürüne genel bakış

Image alternative
 1. Lazer çıkış camları
 2. Ayar halkası
 3. Açık/Kapalı tuşu
 4. Kilit açma düğmesi
 5. Sabitleme cıvatası
 6. Tutucu

Usulüne uygun kullanım

Açıklanan ürün lazerdir. Sadece akülü çivi çakma tabancası BX 3 ile birlikte kullanım için öngörülmüştür. Lazer ilgili BX‑SH B3 (01) tutucusuna monte edilmişse ve belirli bir uzaklık ayarlanmışsa lazer, bir sonraki sabitleme elemanının yerleştirilmesi gereken tam konumun hızlı bir şekilde belirlenmesini sağlar.

Bu ürün iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır.

Teslimat kapsamı

Lazer, 3 adet AA pil (tüm pazarlarda değil), kullanım kılavuzu
Ürün için izin verilen diğer sistem ürünlerini Hilti Store 'da veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group

"Pil seviyesi düşük" göstergesi

Pilin şarj seviyesi %10'un altına düşerse, lazer diyot belirli bir düzende yanıp söner:
Ortaya çıkma zamanı
Işıklı sinyal
Açma sırasında
5× yanıp sönme
Çalışma sırasında
5× yanıp sönme (her 5 dakikada bir)

Teknik veriler

Öngörülen yarıçaplar
300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
(11,81 in, 15,75 in, 19,69 in, 23,62 in, 31,50 in)
Hassasiyet (Çivi çakma tabancası bastırılmadığında)
-15% ... +5%
Lazer sınıfı
1
Otomatik kapatma
≈ 6 dk.
Çalışma süresi
+20 °C (+68 °F) için: 15 saat (standart)
Güç kaynağı
3× AA pil (1,5 V)
Gerilim aralığı
2,7 V … 5 V
Maksimum ortalama çıkış gücü (p)
≤ 600 mW
Piller dahil ağırlık
266 g
(9,38 ons)
Tutucu ve piller dahil ağırlık
354 g
(12,49 ons)
Lazer boyutları (uzunluk × genişlik × yükseklik)
103,6 mm × 70,1 mm × 76,4 mm
(4,079 in × 2,760 in × 3,008 in)
Tutucu boyutları (uzunluk × genişlik × yükseklik)
85,4 mm × 100,7 mm × 137,3 mm
(3,362 in × 3,965 in × 5,406 in)
Yoğuşma olmadan maksimum nem
85%
İşletim sırasındaki ortam sıcaklığı
0 ℃ … 50 ℃
(32,0 ℉ … 122,0 ℉)
Depolama sıcaklığı
−15 ℃ … 70 ℃
(5,0 ℉ … 158,0 ℉)

Kullanım

Bu dokümanda ve ürün üzerinde bulunan güvenlik ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.

İlk çalıştırma

BX-S önceden yerleştirilmiş pillerle birlikte teslim edilir (tüm pazarlarda değil). Çalıştırmak için önce pilleri erken deşarj olmaya karşı koruyan yalıtım filmini çıkarmalısınız.
 1. Pil bölmesi kapağını açınız.
 2. Yalıtım filmini çıkartınız.
 3. Pil bölmesinin kapağını, önce tırnaklar yerlerine oturacak şekilde, yerine konumlandırınız ve kapatınız. Kapak duyulabilir ses çıkartarak yerine oturur.

Lütfen Pilleri Değiştirin

Image alternative
 1. Pil bölmesi kapağını açınız.
 2. Üç adet AA pili ilgili pil bölmesine yerleştiriniz.
  • Kutup yönlerinin doğru olmasına dikkat ediniz.
 3. Pil bölmesinin kapağını, önce tırnaklar yerlerine oturacak şekilde, yerine konumlandırınız ve kapatınız. Kapak duyulabilir ses çıkartarak yerine oturur.

Tutucunun monte edilmesi

DİKKAT
Tutucunun montajı sırasında sıkışma nedeniyle yaralanma tehlikesi!
 • Tutucuyu monte ederken uygun bir koruyucu eldiven giyiniz.
Image alternative
 1. Sabitleme vidasını açınız.
 2. Tutucuyu çivi çakma tabancasının etrafına yerleştiriniz.
 3. Tespit cıvatasını sıkınız.
 4. Doğru montaj bakımından kontrol ediniz.
  • Tutucudaki yuvalar, çivi çakma tabancasındaki havalandırma kanalları ile tam olarak örtüşmelidir.

Lazerin takılması / sökülmesi

Image alternative
 1. Tutucuyu monte ediniz.
 2. Lazeri, ön kilit tırnağı ile tutucuya oturtunuz.
 3. Ardından lazeri, arka kilit tırnağı ile birlikte, duyulur bir klik sesiyle yerine oturana kadar tutucunun üzerine bastırınız.
 4. Lazerin her iki kilit tırnağının tutucuya güvenli bir şekilde oturduğundan emin olunuz.
 5. Sökmek için lazer üzerindeki kilit açma düğmesine basınız ve lazeri tutucudan çıkarınız.

Lazer kullanımı

İKAZ
Lazer ışınları nedeniyle yaralanma tehlikesi! Lazer ışınları kontrolsüz bir şekilde dışarı çıkabilir.
 • Bir mercek veya lazer çıkış camı kırılmışsa veya lazer normalden farklı görünüyorsa (çok parlak veya çok karanlık alanlar, lazer arkının kesintiye uğraması vb.) ürünü kullanmayınız.
DİKKAT
Usulüne uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan tehlike! Yanlış ölçüm sonuçları, sabitleme elemanlarının yanlış ayarlanmasına neden olabilir.
 • Bu ürün bir yardımcı ekipmandır ve bir ölçüm aletinin yerini alamaz. Yalnızca yaklaşık bir ölçüm için uygundur ve kesin ölçüm değerleri sağlayamaz. Kullanım sırasında oluşan ölçüm toleranslarına dikkat edin.
 • BX‑S lazeri sadece ilgili BX‑SH B3 tutucusu ile birlikte bir Hilti çivi çakma tabancasında (BX 3 serisi) kullanınız.
 • Çivi çakma tabancası sadece magazin destek ayağı ile birlikte kullanılabilir ve tam dik açılı olarak yerleştirilmelidir.
 • Lazeri yalnızca mümkün olduğunca düz yüzeylerde kullanınız.
Image alternative
 1. Lazeri açmak için, Açma/Kapatma tuşuna basınız.
  6 dakika boyunca herhangi bir sabitleme elemanı yerleştirilmezse, lazer otomatik olarak kapanır.
 2. Ayar düğmesinden istediğiniz mesafeyi ayarlayınız.
 3. Bir sabitleme elemanı yerleştiriniz (bkz. Çivi çakma tabancası kılavuzu).
 4. Bir sonraki sabitleme elemanı için çivi çakma tabancasını, lazer arkı önceden ayarlanmış sabitleme elemanının tam ortasına gelecek şekilde zemine yerleştiriniz.
  Doğru yarıçap, yalnızca çivi çakma tabancası bastırılmadığında görüntülenir.
 5. Sonraki sabitleme elemanını yerleştiriniz.
 6. Daha fazla sabitleme elemanı yerleştirmek istemeyinceye kadar 3 ila 5 arasındaki adımları tekrarlayınız.
 7. Lazeri kapatmak için Açma/Kapatma tuşuna basınız.

Bakım ve onarım

Ürün bakımı
 • Yapışmış olan kirleri dikkatle çıkartınız.
 • Lazer çıkış camlarındaki tozu üfleyerek temizleyiniz. Lazer çıkış camına parmaklarınızla dokunmayınız.
 • Gövdeyi sadece hafif nemli bir temizlik bezi ile temizleyiniz. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanmayınız.
Bakım
 • Görünür tüm parçalarda hasar olup olmadığını ve kumanda elemanlarının sorunsuz şekilde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol ediniz.
 • Hasar ve/veya fonksiyon arızaları durumunda ürünü işletmeyiniz. Ürünü gecikmeden Hilti servisine tamir ettiriniz.
 • Bakım ve onarım çalışmalarından sonra tüm koruma tertibatlarını yerleştiriniz ve bunların fonksiyonlarını sorunsuz olarak yerine getirmekte olup olmadıklarını kontrol ediniz.
Güvenli çalışma için sadece orijinal yedek parçalar ve tüketim malzemeleri kullanınız. Hilti tarafından onaylanmış, yedek parçaları, aksesuarları ve sarf malzemelerini Hilti Store veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group

Hassasiyet kontrolü

 1. Düz bir yüzeye bir nokta (bir çarpı işareti) koyunuz.
 2. Lazeri çivi çakma tabancasına doğru şekilde monte ediniz.
 3. Çivi çakma tabancasını namlu ile işaretli çarpının ortasına konumlandırınız.
 4. Lazeri açınız ve 300 mm değerine ayarlayınız.
 5. Başlangıç işaretinin sağında, solunda ve üstünde; yansıtılan lazer dairesinde üç işaret daha koyunuz.
 6. Lazeri kapatınız ve çivi çakma tabancasını kenara koyunuz.
 7. Şimdi başlangıç ​​işareti ile üç yeni işaret arasındaki mesafeyi ölçünüz.
  • Her noktanın sapması 300 mm'nin -%15 ila +%5'inden fazla olmamalıdır.
  • Sapma daha fazla ise, Hilti servisiyle iletişime geçiniz.
 8. Diğer tüm yarıçaplar için 4 ila 7 arasındaki adımları tekrarlayınız (400 mm, 500 mm, 600 mm ve 800 mm).

Taşınması ve depolanması

Taşıma
 • Ürünün hasar görmüş olup olmadığını her kullanımdan önce olduğu gibi uzun taşımalardan önce ve sonra kontrol ediniz.
Depolama
 • Ürünü ve pilleri serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Teknik verilerde belirtilen sıcaklık sınır değerlerini dikkate alınız.
 • Ürünü veya pilleri asla güneşte, ısı kaynaklarının üzerinde veya cam arkasında muhafaza etmeyiniz.
 • Ürünü ve pilleri çocukların ve yetkisiz kişilerin erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.
 • Ürünün hasar görmüş olup olmadığını her kullanımdan önce olduğu gibi uzun depolamalardan önce ve sonra kontrol ediniz.

Arıza durumunda yardım

Bu tabloda listelenmemiş veya kendi başınıza gideremediğiniz arızalarda lütfen yetkili Hilti servisi ile irtibat kurunuz.
Arıza
Olası sebepler
Çözüm
Lazer çalışmıyor.
Piller boş.
Piller yanlış takılmış.
İlk kullanımdan önce yalıtım filmi çıkarılmamış.
Sıcaklık değeri izin verilen aralığın dışında.
 • Ürünü yavaşça izin verilen çalışma sıcaklığı aralığına getiriniz.
Açma/Kapatma tuşu veya lazer arızalı.
 • Hilti servisi ile irtibat kurunuz.
Yanlış ölçüm sonuçları
Tutucu ile çivi çakma tabancası arasında veya tutucu ile lazer arasında kir veya yabancı cisimler
 • Çivi çakma tabancasını, lazer tutucusunu ve bağlantı yerini temizleyiniz.
Tutucu ilgili çivi çakma tabancasına yanlış monte edilmiş veya lazer ilgili tutucuya yanlış takılmış
 • Tutucuyu ve lazeri sökünüz ve her iki ürünü de doğru şekilde monte ediniz.
Lazer diyot arızalı veya bir darbe nedeniyle ayarı bozulmuş
 • Hilti servisi ile irtibat kurunuz.
Çivi çakma tabancası ilgili yüzeye dik açılı yerleştirilmemiş.
 • Çivi çakma tabancasını ilgili yüzeye dik açılı yerleştiriniz. Magazin destek ayağını kullanınız.

İmha

İKAZ
Yaralanma tehlikesi. Usulüne uygun olmayan imha nedeniyle tehlike.
 • Donanımın usulüne uygun olmayan biçimde imha edilmesi aşağıdaki olaylara sebebiyet verebilir: Plastik parçaların yanması sırasında kişilerin hastalanmasına sebep olabilecek zehirli gazlar ortaya çıkabilir. Piller hasar görür veya çok ısınırsa, patlayabilir ve zehirlenmelere, yanmalara, cilt tahrişlerine veya çevre kirliliğine neden olabilir. Uygun olmayan şekilde imha etmeniz halinde donanımın yetkisiz kişilerce hatalı kullanılmasına yol açarsınız. Ayrıca siz ve üçüncü şahıslar ağır yaralanabilirsiniz ve çevre kirlenmesi söz konusu olabilir.
 • Pilleri ulusal kurallara göre imha ediniz.
Image alternative Hilti aletleri yüksek oranda geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir. Geri dönüşüm için gerekli koşul, usulüne uygun malzeme ayrımıdır. Çoğu ülkede Hilti eski aletlerini yeniden değerlendirmek üzere geri alır. Bu konuda Hilti müşteri hizmetlerinden veya satış temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.
Kullanılmış elektronik ve elektrikli el aletlerine ilişkin Avrupa Direktifi ve ulusal yasalardaki uyarlamalar çerçevesinde, kullanılmış elektrikli el aletleri ayrı olarak toplanmalı ve çevreye zarar vermeden geri dönüşümleri sağlanmalıdır.
Image alternative
 • Elektrikli ölçüm aletlerini çöpe atmayınız!

Üretici garantisi

 • Garanti koşullarına ilişkin sorularınız için lütfen yerel Hilti iş ortağınıza başvurunuz.