Dil seçenekleri

PM 2-LG

Orijinal kullanım kılavuzu

Kullanım kılavuzu bilgileri

Bu kullanım kılavuzu hakkında

 • Aleti çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Bu, güvenli çalışma ve arızasız kullanım için ön koşuldur.
 • Bu kullanım kılavuzunda ve ürün üzerinde bulunan emniyet ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.
 • Kullanım kılavuzunu her zaman ürün üzerinde bulundurunuz ve ürünü sadece bu kullanım kılavuzu ile birlikte başka kişilere veriniz.

Resim açıklaması

Uyarı bilgileri

Uyarı bilgileri, ürün ile çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarır. Aşağıdaki uyarı metinleri kullanılır:
TEHLİKE
TEHLİKE !
 • Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep olabilecek tehlikeler için.
İKAZ
İKAZ !
 • Ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek tehlikeler için.
DİKKAT
DİKKAT !
 • Vücut yaralanmalarına veya maddi hasarlara yol açabilecek olası tehlikeli durumlar için.

Dokümandaki semboller

Bu dokümanda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz
Image alternative Kullanım uyarıları ve diğer gerekli bilgiler
Image alternative Geri dönüşümlü malzemeler ile çalışma
Image alternative Elektrikli aletleri ve aküleri evdeki çöplere atmayınız

Resimlerdeki semboller

Resimlerde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Bu sayılar, kılavuzun başlangıcındaki ilgili resimlere atanmıştır
Image alternative Numaralandırma, resimdeki çalışma adımlarının sırasını göstermektedir ve metindeki çalışma adımlarından farklı olabilir
Image alternative Pozisyon numaraları Genel bakış resminde kullanılır ve Ürüne genel bakış bölümündeki açıklama numaralarına referans niteliğindedir
Image alternative Bu işaret, ürün ile çalışırken dikkatinizi çekmek için koyulmuştur.

Ürün ile ilgili semboller

Üründeki semboller

Üründe aşağıdaki semboller kullanılabilir:
Image alternative Ürün, iOS ve Android platformları ile uyumlu NFC teknolojisini destekler.

Ürün bilgileri

Image alternative ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
Tip tanımı ve seri numarası, tip plakası üzerinde belirtilmiştir.
 • Seri numarasını aşağıdaki tabloya aktarınız. Ürün bilgileri acente veya servis merkezini aradığınızda sorulabilir.
  Ürün bilgileri
  Çizgi lazeri
  PM 2-LG
  Nesil
  02
  Seri no.

Uygunluk beyanı

Image alternative
Üretici burada tanımlanan ürünün geçerli yasalara ve standartlara uygun olduğunu kendi sorumluluğunda beyan eder.
Teknik dokümantasyonlar eklidir:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ürünün üzerindeki etiket

Lazer bilgisi
Image alternative Lazer sınıfı 2, IEC60825-1/EN60825-1:2014 normunu temel alır ve CFR 21 § 1040.10 ve 1040.11 (Lazer bildirimi 56) direktifine uygundur.
Işına bakmayınız.

Güvenlik

Ölçüm cihazları genel güvenlik uyarıları

Image alternative İKAZ! Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyunuz. Ölçüm aleti usulüne uygun olmayan şekilde kullanım halinde tehlikelere yol açabilir. Güvenlik uyarılarına ve talimatlara uyulmasındaki ihmaller, ölçüm aletinde hasarlara ve/veya ağır darbelere sebep olabilir.
Tüm güvenlik uyarılarını ve kullanım talimatlarını muhafaza ediniz.
İş yeri güvenliği
 • Çalışma alanınızı temiz ve aydınlık tutunuz. Düzensiz veya aydınlatma olmayan çalışma alanları kazalara yol açabilir.
 • Yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğu patlama tehlikesi olan ürün ile çalışmayınız.
 • Ürünün kullanılması sırasında çocukları ve diğer kişileri uzak tutunuz.
 • Ürünü sadece belirtilen kullanım sınırları içerisinde kullanınız.
 • Ülkenize özgü kazaların önlenmesi ile ilgili talimatlara dikkat ediniz.
Elektrik güvenliği
 • Ürünü yağmurdan uzak tutunuz ve ıslanmasını önleyiniz. Akülerin içine nemin girmesi, kısa devrelere, elektrik çarpmalarına, yanıklara veya patlamalara neden olabilir.
 • Ürün içine nem girmesine karşı korumalı olmasına rağmen, taşıma çantasına yerleştirmeden önce aleti silerek kurulamanız gerekir.
Kişilerin güvenliği
 • Dikkatli olunuz, ne yaptığınıza dikkat ediniz ve ölçüm cihazı ile çalışırken mantıklı davranınız. Yorgunsanız veya uyuşturucu, alkol veya ilaç etkisi altında iseniz ölçüm cihazını kullanmayınız. Ölçüm cihazını kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 • Aşırı bir vücut hareketinden sakınınız. Güvenli bir duruş sağlayınız ve aleti her zaman dengeli tutunuz.
 • Kişisel koruyucu donanım giyiniz. Kişisel koruyucu donanımların kullanılması yaralanma riskini azaltır.
 • Hiçbir emniyet tertibatını devreden çıkarmayınız, ayrıca hiçbir uyarı ve ikaz levhasını çıkarmayınız.
 • İstem dışı çalışmayı önleyiniz. Aküyü bağlamadan, yerleştirmeden veya taşımadan önce ölçüm cihazının kapalı olduğundan emin olunuz.
 • Ürünü ve aksesuarları bu talimatlara ve bu alet için özel açıklamalara uygun şekilde kullanınız. Çalışma şartlarını ve yapılacak işi de ayrıca göz önünde bulundurunuz. Ürünlerin öngörülen kullanım amacı dışında kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
 • Kendi güvenliğinizi riske atmayınız ve ölçüm aletleri kullanımında son derece tecrübeli olsanız bile ilgili güvenlik kurallarını ihlal etmeyiniz. Dikkatsiz kullanım saniyeler içerisinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 • Ölçüm aletleri tıbbi cihazların yakınında kullanılmamalıdır.
Ölçüm cihazının kullanımı ve çalıştırılması
 • Ürün ve aksesuarı sadece teknik açıdan sorunsuz durumdayken kullanınız.
 • Kullanılmayan ölçüm cihazlarını çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz. Ürünü iyi tanımayan veya bu talimatları okumamış kişilere ürünü kullandırmayınız. Ölçüm cihazları bilgisiz kişiler tarafından kullanılırsa, tehlikelidir.
 • Ölçüm cihazının bakımını özenle yapınız. Hareketli parçaların kusursuz çalıştığı ve sıkışmadığı, parçaların kırılıp kırılmadığı veya hasar görüp görmediği, ölçüm cihazı fonksiyonlarının kısıtlı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı parçaları ölçüm cihazını kullanmadan önce tamir ettiriniz. Birçok kazanın nedeni ölçüm cihazı bakımının kötü yapılmasıdır.
 • Ürün hiçbir durumda modifiye veya manipüle edilmemelidir. Ürün üzerinde Hilti tarafından açıkça izin verilmeyen değişikliklerin veya onarımların yapılması, kullanıcının alet kullanım haklarını sınırlandırabilir.
 • Önemli ölçümlerden önce ve bir düşmeden sonra veya diğer mekanik etkilere maruz kaldığında ölçüm aletinin hassasiyetini kontrol ediniz.
 • Ölçüm sonuçları prensip gereği belirli çevre şartları tarafından olumsuz etkilenebilir. Buna örneğin güçlü manyetik veya elektromanyetik alan üreten aletler, titreşimler ve sıcaklık değişiklikleri dahildir.
 • Hızlı değişen ölçüm koşulları, ölçüm sonuçlarının farklı olmasına neden olabilir.
 • Ürün, sıcaklığın çok düşük olduğu bir ortamdan daha sıcak bir ortama getirildiğinde veya tam tersi olduğunda ürün kullanılmadan önce ortam şartlarına uygun sıcaklığa ulaşana kadar beklenmelidir. Büyük ısı farklılıkları aletin hatalı çalışmasına veya hatalı ölçüm sonuçlarına neden olabilir.
 • Adaptörler ve aksesuarlar ile kullanımda aksesuarların güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olunuz.
 • Ölçüm aleti zorlu inşaat alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olsa da, diğer optik ve elektrikli ürünler (dürbün, gözlük, fotoğraf makinesi) gibi özenle kullanınız.
 • Belirtilen çalıştırma ve depolama sıcaklıklarına uyulmalıdır.

Lazer ölçüm aletleri için ek güvenlik uyarıları

 • Ürünün usulüne uygun olmayan şekilde açılması durumunda, sınıf 2 kapsamındaki değerleri aşan lazer ışınları çıkabilir. Ürün sadece Hilti servisi tarafından onarılmalıdır.
 • Ölçüm yerini emniyete alınız. Ürünü dik konuma getirirken, lazer ışınını başka kişilere veya kendinize doğrultmadığınızdan emin olunuz. Lazer ışınları göz seviyesinin üstünden veya altından geçmelidir.
 • Hatalı ölçümleri önlemek için lazer çıkış camını temiz tutunuz.
 • Ölçümlerden/‌Kullanmadan önce ve kullanım sırasında birkaç defa ürünün hassasiyetini kontrol ediniz.
 • Camların veya benzer malzemelerden oluşan yansıtmalı nesnelerin veya yüzeylerin yakınlarındaki ölçümlerde ölçüm sonuçları hatalı olabilir.
 • Ürünü uygun bir brakete, tripoda monte ediniz veya düz bir zemine konumlandırınız.
 • Yüksek gerilim hatları yakınında ölçüm çubuğu ile çalışmaya izin verilmez.
 • Çevrede ölçümünüzü etkileyebilecek başka lazer ölçüm aletlerinin kullanılmadığından emin olunuz.
 • Lazer ışınlarının korumasız alanların ötesine geçmesine izin vermeyiniz.

Ek güvenlik uyarıları

 • Aletlerin ve/veya aksesuarların düşmesi nedeniyle yaralanma tehlikesi. Çalışmaya başlamadan önce monte edilmiş olan aksesuarların emniyetli bir şekilde sabitlenip sabitlenmediğini kontrol ediniz.

Elektromanyetik uyumluluk

Aletin ilgili yönetmeliklerin en zorlu taleplerini yerine getirmesine rağmen Hilti, hatalı işleme neden olabilecek, aletin yüksek ışınlama dolayısıyla hasar görmesini engelleyemez. Bu durumda veya emin olmadığınız diğer durumlarda kontrol ölçümleri yapılmalıdır. Hilti ayrıca bu gibi durumlarda diğer aletlerin (örn. uçaklardaki navigasyon donanımları) zarar görmeyeceğini garanti etmez.

Lazer sınıfı 2 olan ürünler için lazer sınıflandırması

Bu ürün; IEC ⁄ EN 60825‑1:2014 ve CFR 21 § 1040 (FDA) uyarınca lazer sınıfı 2'ye karşılık gelir. Bu ürünler başka koruyucu önlemler olmadan kullanılabilir. Buna rağmen güneşte olduğu gibi, doğrudan ışık kaynağına bakmamalıdır. Doğrudan gözle temas etmesi halinde gözlerinizi kapatınız ve kafanızı hemen ışın bölgesinden çekiniz. Lazer ışını kişilere doğrultulmamalıdır.

Pillerin kullanımında özen gösterilmesi

 • Uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarınız. Piller uzun süre bekletildiklerinde korozyona uğrayabilir ve kendiliğinden boşalabilir.
 • Pillerin çocukların erişemeyeceği yerlerde tutulduğundan emin olunuz.
 • Yeni ve eski pilleri karıştırmayınız. Tüm pilleri daima aynı zamanda yenileyiniz. Farklı üreticilerin pillerini veya farklı tip tanımlı pilleri kullanmayınız.
 • Hasarlı pilleri kullanmayınız.
 • Bu ürün için sadece öngörülen batarya türünü kullanınız. Başka pillerin kullanılması yaralanmalara ve yanma tehlikelerine yol açabilir.
 • Pil değişiminde kutup yönlerinin doğru olmasına dikkat ediniz. Patlama tehlikesi vardır.
 • Pilleri çok ısıtmayınız ve ateşe atmayınız. Piller patlayabilir ve zehirli maddeler açığa çıkabilir.
 • Pilleri şarj etmeyiniz.
 • Ürünün içinde pilleri lehimlemeyiniz.
 • Pilleri kısa devre yaparak boşaltmayınız. Piller sızıntı yapabilir, patlayabilir, yanabilir ve insanları yaralayabilir.
 • Pillere zarar vermeyiniz veya pilleri sökmeyiniz. Piller sızıntı yapabilir, patlayabilir, yanabilir ve insanları yaralayabilir.

Tanımlama

Ürüne genel bakış

Image alternative
 1. Pil bölmesi
 2. Şarj durumu göstergesi
 3. Alıcı modu tuşu
 4. Çizgi modu tuşu
 5. Lazer çıkış camları
 6. Sabitleme dişi
 7. Açma/Kapatma seçme tuşu ve sarkaç kilitleme/kilit açma tuşu
 8. Düşme emniyetini sabitleme gözü
 9. Güç levhasının pozisyonu

Usulüne uygun kullanım

Açıklanan ürün otomatik ayarlama yapan bir çizgi lazeridir, bu ürün kot alma ve konumlandırma çalışmaları için tasarlanmıştır. Çizgi lazeri iki adet yeşil çizgiye (yatay ve dikey) ve bir adet çizgi kesişme noktasına sahiptir. Çizgi lazeri bir kişi tarafından kullanılabilir. Çizgiler ve çizgilerin kesişme noktası yakl. 20 m'lik (65 ft) bir erişim mesafesine sahiptir. Erişim mesafesi ortam ışığının parlaklığına bağlıdır. Bu ürün, iç mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır.
Olası kullanımlar şunlardır: Prizler, kablo kanalları, radyatörler ve kurulumlar için kot alma; Asma tavanlar için kot alma; Kapılar ve pencereler için kot alma ve hizalama; Yüksekliklerin aktarımı; Boruları dikey şekilde hizalama.

İşletim mesajları

Durum
Anlamı
LED yanmıyor.
 • Alet kapalı.
 • Piller boş.
 • Piller yanlış takılmış.
LED sürekli yanıyor.
Lazer ışını açık. Alet çalışıyor. Piller dolu.
LED hızlı yanıp sönüyor.
Bataryalar neredeyse boş.
LED yanıp sönüyor.
Alet otomatik olarak kapatıldı, ancak sarkaç kilitli değil.
Lazer ışını, her 10 (sarkaç kilitli değil) veya 2 (sarkaç kilitli) saniyede bir iki kez yanıp sönüyor.
Bataryalar neredeyse boş.
Lazer ışını beş kez yanıp sönüyor ve ardından sürekli olarak açık kalıyor.
 • Devreyi kesme otomatiği devre dışı bırakıldı.
 • Alıcı modu etkinleştirildi veya devre dışı bırakıldı.
Lazer ışını yüksek frekansta yanıp sönüyor.
Alet otomatik kot alamıyor.
Lazer ışını her 2 saniyede iki kez yanıp sönüyor.
Eğimli çizgi çalışma modu; Sarkaç kilitli, bu nedenle çizgilerin kotu alınmaz.

Teslimat kapsamı

Çizgi lazeri, çanta, 4x AA pil (tüm satış yerlerinde bulunmayabilir), kullanım kılavuzu, üretici sertifikası

Teknik veriler

Erişim mesafesi çizgileri ve lazer dedektörü olmadan kesişme noktası
20 mt
(65 ft — 10 in)
Lazer dedektörü ile çizgi ve kesişme noktası erişim mesafesi (ortam ışığına ve lazer alıcı pozisyonuna bağlı)
2 mt … 50 mt
(6 ft — 10 in … 164 ft)
Otomatik kot alma süresi
3 sn.
Otomatik kot alma alanı (standart)
±4°
Hassasiyet 10 m (33 ft)
±3 mm
(±0,1 in)
Çizgi kalınlığı (mesafe 5 m)
< 2 mm
(< 0,1 in)
Lazer sınıfı
Sınıf 2, görünür, 510 - 530 nm, ±10 nm (IEC 60825-1:2014); class II (CFR 21 §1040.10 ve 1040.11) (FDA)
Lazer çizgileri ışın sapması *180°
0,05 ... 0,08 mrad
Ortalama çıkış gücü (maks) (p)
< 1 mW
Dalga uzunluğu (λ), ±10 nm
510 nm … 530 nm
Darbe süresi (tp)
< 60 µs
Darbe frekansı (f)
< 12 kHz
Güç kaynağı
4x 1,5V AA piller
Çalışma süresi (standart), tüm çizgiler açık
24°C'de (72°F) : 10 saat
Çalışma süresi (standart), sadece yatay veya dikey çizgiler açık
24°C'de (72°F) : 20 saat
Otomatik kendiliğinden kapatma (devreye alındı)
1 saat
İşletim durumu göstergesi
LED ve lazer ışınları
Çalışma sıcaklığı
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Depolama sıcaklığı
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)
Toz ve püskürtme suyu koruması (pil bölmesi hariç)
IP 54 - IEC 60529 uyarınca
Tripod dişlisi
UNC 1/4"
Boyutlar uzunluk x genişlik x yükseklik
66 mm x 116 mm x 103 mm
(2,6 in x 4,6 in x 4,1 in)
Ayak ve piller dahil ağırlık
600 g
(21,2 ons)

Kullanım

Pillerin takılması / değiştirilmesi

 • Pil kutuplarının doğru yönde olmasına dikkat ediniz.
 • Her zaman tüm pilleri değiştiriniz.
 • Sadece uluslararası standartlara uygun piller kullanınız.
Image alternative
 1. Pil bölmesini açınız.
 2. Gerekirse boş pilleri çıkarınız.
 3. Yeni pilleri takınız.
 4. Pil bölmesini kapatınız.

Devrilme emniyeti

İKAZ
Yaralanma tehlikesi düşen aletler ve/veya aksesuarlardan!
 • Sadece ürününüz için tavsiye edilen Hilti düşme emniyetini kullanınız.
 • Düşme emniyetini ve düşme emniyetinin sabitleme noktalarını her kullanımdan önce olası hasarlar bakımından kontrol ediniz.
Yüksekteki çalışmalar için ulusal yönetmelikleri dikkate alınız.
Bu ürün için devrilme emniyeti olarak sadece Hilti düşme emniyetini PMA 92 kullanınız.
 • Düşme emniyetini lazere ve taşıyıcı bir yapıya sabitleyiniz. Güvenli tutuşu kontrol ediniz.
  Hilti düşme emniyetinin kullanım kılavuzunu dikkate alınız.

Lazer ışınlarının açılması

 1. Seçme şalterini Image alternative (açık / kilit açık) konumuna getiriniz.
  • Tüm lazer çizgileri ve tüm noktalar açılır.
 2. İstenen çizgi modu ayarlanana kadar çizgi modu tuşuna arka arkaya basınız.
  • Ürün, aşağıdaki sıraya göre çalışma modları arasında geçiş yapar: Tüm çizgiler, yatay çizgi, dikey çizgi.

"Eğimli çizgi" fonksiyonu için lazer ışınının ayarlanması

 1. Seçme şalterini Image alternative (açık / kilitli) konumuna getiriniz.
  • Yatay çizgi açılır.
 2. İstenen çizgi modu ayarlanana kadar çizgi modu tuşuna arka arkaya basınız.
  • Ürün, aşağıdaki sıraya göre çalışma modları arasında geçiş yapar: Yatay çizgi, dikey çizgi, tüm çizgiler.
  "Eğimli çizgi" fonksiyonunda sarkaç kilitlenir ve lazer hizalama yapmaz.
  Lazer ışınları her 5 saniyede bir yanıp söner.

Lazer ışınlarının kapatılması

 1. Seçme şalterini OFF konumuna getiriniz.
  • Lazer ışını kapanır ve sarkaç kilitlenir.
DİKKAT
Yaralanma tehlikesi İstem dışı çalışma nedeniyle!
 • Aküyü takmadan önce ilgili ürünün kapalı konumda olduğundan emin olunuz.
 1. Batarya boşaldığında lazer ışını otomatik olarak kapanır.

Uygulama örnekleri

Yüksekliğin aktarılması

Image alternative

Alçıpan profillerin hizalanması

Image alternative

Tavan aydınlatmalarının hizalanması

Image alternative

Boru hatlarının hizalanması

Image alternative

Isıtma elemanlarının hizalanması

Image alternative

Kapıların ve pencere çerçevelerinin hizalanması

Image alternative

Lazer dedektörü modunun devreye alınması veya devre dışı bırakılması

Lazer dedektörünün erişim mesafesi, lazer gücünün tasarıma bağlı asimetrisi ve olası rahatsız edici haricî ışık kaynakları nedeniyle sınırlı olabilir.
Çizgi lazerin güçlü tarafında çalışınız ve en uygun menzili elde etmek için doğrudan ışık altında çalışmaktan kaçınınız. Güçlü taraf, çizgi lazerin ön tarafıdır.
 1. Alıcı modunu etkinleştirmek için Alıcı modu tuşuna basınız.
  • Lazer ışını onay için beş defa yanıp söner.
  • Alıcı modu tuşunun yanındaki LED yeşil yanıyor.
  • Lazer ışınlarının görünürlüğü azalıyor.
 2. Alıcı modunun etkinliğini kaldırmak için, alıcı modu tuşuna tekrar basınız.
  • Alıcı modu tuşunun yanındaki LED söner.
  • Lazer ışınlarının görünürlüğü tekrar normal seviyeye yükselir.
  Lazerin kapatılması sırasında alıcı modu devre dışı bırakılır.

Kontrol

Lazer ışını kotunun kontrol edilmesi

Image alternative
 1. Duvarların arasındaki mesafe en az 10 m olmalıdır.
 2. Lazeri düz ve yatay bir zemine, duvardan yaklaşık 20 cm uzakta olacak şekilde (A) yerleştiriniz ve duvar üzerindeki lazer çizgilerinin kesişme noktasını (A) ayarlayınız.
 3. Lazer çizgilerinin kesişme noktasını bir çarpı işareti (1) ile (A) duvarında ve bir çarpı işareti (2) ile (B) duvarında işaretleyiniz.
 4. Lazeri düz ve yatay bir zemine, duvardan yaklaşık 20 cm uzakta olacak şekilde (B) yerleştiriniz ve lazer çizgilerinin kesişme noktasını (A) duvarındaki çarpı işaretinin (1) üzerine hizalayınız.
 5. Lazer çizgilerine yönelik kesişme noktasının yüksekliğini, kesişme noktası ile işaret (2) duvarda (B) buluşacak şekilde ayarlayınız. Gerekirse bir tripod veya bir duvar sabitlemesi kullanınız.
 6. Lazer çizgilerinin kesişme noktasını yeniden bir çarpı işareti (3) ile duvarda (A) işaretleyiniz.
 7. Çarpı işareti (1) ile (3) arasındaki D kaymasını duvarda (A) ölçünüz (RL = Oda uzunluğu).
Image alternative
 1. R değerini hesaplayınız.
  • Değer R 3 mm'den (1⁄8″) küçük olmalıdır.
 2. Eğer sonuç toleransın dışındaysa, Hilti servisi ile irtibat kurunuz.

Yatay çizginin hassasiyetinin kontrol edilmesi

Image alternative
 1. Aleti uzunluğu en az 10 m olan bir odanın kenarına yerleştiriniz.
  Zemin düz ve yatay olmalıdır.
 2. Tüm lazer ışınlarını açınız ve sarkaç kilidinin açıldığından emin olunuz.
 3. Lazer çizgilerinin kesişme noktası işaretlemenin (d0) merkezinde görünecek şekilde ve işaretlemenin dikey çizgisi, dikey lazer çizgisinin tam ortasından geçecek şekilde, aletin en az 10 m uzağına bir işaretleme yapınız.
 1. Aleti, yukarıdan bakıldığında saat yönünde olacak şekilde 45° döndürünüz.
Image alternative
 1. Ardından işaretlemenin üzerinde, yatay lazer çizgisinin, işaretlemenin dikey çizgisiyle kesiştiği noktayı (d1) işaretleyiniz.
 2. Şimdi aleti saat yönünün tersine 90° döndürünüz.
 3. Ardından işaretlemenin üzerinde, yatay lazer çizgisinin, işaretlemenin dikey çizgisiyle kesiştiği noktayı (d2) işaretleyiniz.
 4. Aşağıdaki dikey mesafeleri ölçünüz: d0-d1, d0-d2 ve d1-d2. En büyük (dmax) ve en küçük farkı (dmin) belirleyiniz.
 5. d0-d1, d0-d2 ve d1-d2 için geçerli:
Image alternative
 1. Ölçülen en büyük dikey mesafe, 10 m'lik bir ölçüm mesafesinde en fazla 5 mm olabilir.
  • dmax-dmin = En yüksek işaretleme ile en alçak işaretlemenin milimetre/¹⁄₁₀ inç cinsinden mesafesi
  • D = Alet ile işaretlemenin metre/ayak cinsinden mesafesi

Dikey çizginin hassasiyetinin kontrol edilmesi

Kontrol için net yüksekliği en az 2 m olan bir kapıya veya benzeri gereklidir. Ayrıca her iki tarafta en az 2,5 m yer olmalıdır.
Image alternative
 1. Aleti açınız ve sarkaç kilidinin açıldığından emin olunuz.
 2. Aleti kapı açıklığından 2,5 m uzaklıkta zemine yerleştiriniz ve dikey çizgiyi kapı açıklığının ortasına hizalayınız.
 3. Dikey çizginin ortasını zeminde (1), kapı açıklığının üst kenarında (3) ve kapı açıklığının 2,5 m arkasında zeminde (2) işaretleyiniz.
Image alternative
 1. Aleti doğrudan zemindeki noktanın (2) arkasına yerleştiriniz ve lazer ışınını, (2) ve (1) noktalarından geçecek şekilde hizalayınız.
 2. Kapı açıklığının üst kenarında, lazer çizgisi ile noktanın (3) arasındaki sapma doğrudan okunabilir. Bu değer sapmanın iki katı yüksekliği gösterir.
 3. Kapı açıklığının yüksekliğini ölçünüz.
 4. İzin verilen maksimum sapma, her 10 m yükseklik için 3 mm'dir.
Image alternative
 1. Yukarıdaki yönteme göre belirlenen sapma için izin verilen maksimum sapma aşağıdaki gibi belirlenir:
 2. Milimetre cinsinden izin verilen maksimum sapma, 0,3 mm/m x metre cinsinden yüksekliğin iki katından daha küçük olmalıdır.
  • d = Ölçülen iki katı sapma, milimetre/ ¹⁄₁₀ inç cinsinden
  • H = Metre cinsinden kapı yüksekliği

Sapma durumunda davranış

 • Sapmaların tespit edilmesi halinde Hilti servisi ile irtibat kurunuz.

Bakım ve onarım

Ürün bakımı
 • Yapışmış olan kirleri dikkatle çıkartınız.
 • Lazer çıkış camlarındaki tozu üfleyerek temizleyiniz. Lazer çıkış camına parmaklarınızla dokunmayınız.
 • Gövdeyi sadece hafif nemli bir temizlik bezi ile temizleyiniz. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanmayınız.
Bakım
 • Görünür tüm parçalarda hasar olup olmadığını ve kumanda elemanlarının sorunsuz şekilde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol ediniz.
 • Hasar ve/veya fonksiyon arızaları durumunda ürünü işletmeyiniz. Ürünü gecikmeden Hilti servisine tamir ettiriniz.
 • Bakım ve onarım çalışmalarından sonra tüm koruma tertibatlarını yerleştiriniz ve bunların fonksiyonlarını sorunsuz olarak yerine getirmekte olup olmadıklarını kontrol ediniz.
Güvenli çalışma için sadece orijinal yedek parçalar ve tüketim malzemeleri kullanınız. Hilti tarafından onaylanmış, yedek parçaları, aksesuarları ve sarf malzemelerini Hilti Store veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group

Hilti ölçme sistemleri servisi

Hilti ölçme sistemleri servisi aleti kontrol eder ve sapma varsa, ölçüm aletinin teknik özelliklere uygun biçimde yeniden ayarlanması ve yeniden kontrol edilmesi işlemlerini yürütür. Kontrol anındaki teknik özelliklere uygunluk durumu, servis sertifikası ile yazılı olarak teyit edilir. Tavsiyemiz:
 • Kullanıma göre uygun bir kontrol aralığı seçilmelidir.
 • Alet sıra dışı yoğunlukta kullandıktan sonra veya önemli çalışmalardan önce ya da en azından yılda bir defa Hilti ölçme sistemleri servisi tarafından kontrol edilmelidir.
Hilti ölçme sistemleri servisi tarafından yapılan kontrol, kullanıcının ölçüm aletini, kullanmadan önce ve kullanım sırasında kontrol etmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Taşınması ve depolanması

Taşıma
 • Ürünün hasar görmüş olup olmadığını her kullanımdan önce olduğu gibi uzun taşımalardan önce ve sonra kontrol ediniz.
Depolama
 • Ürünü ve pilleri serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Teknik verilerde belirtilen sıcaklık sınır değerlerini dikkate alınız.
 • Ürünü veya pilleri asla güneşte, ısı kaynaklarının üzerinde veya cam arkasında muhafaza etmeyiniz.
 • Ürünü ve pilleri çocukların ve yetkisiz kişilerin erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.
 • Ürünün hasar görmüş olup olmadığını her kullanımdan önce olduğu gibi uzun depolamalardan önce ve sonra kontrol ediniz.

Arıza durumunda yardım

Bu tabloda listelenmemiş veya kendi başınıza gideremediğiniz arızalarda lütfen yetkili Hilti servisimiz ile irtibat kurunuz.
Arıza
Olası sebepler
Çözüm
Ürün açılmıyor.
Pil boş
 • Pilleri değiştiriniz.
Pilde yanlış kutup
 • Pilleri doğru yerleştiriniz.
Pil bölmesi kapalı değil
 • Pil bölmesini kapatınız.
Ürün veya açma/kapama şalteri arızalı
 • Hilti servisi ile irtibat kurunuz.
Tekli lazer ışınları çalışmıyor.
Lazer kaynağı veya lazer kumandası arızalı
 • Hilti servisi ile irtibat kurunuz.
Ürün açılıyor fakat lazer ışını görünmüyor.
Lazer kaynağı veya lazer kumandası arızalı
 • Hilti servisi ile irtibat kurunuz.
Sıcaklık çok yüksek veya çok düşük
 • Ürünü soğuması veya ısınması için bırakınız.
Otomatik kendini ayarlama çalışmıyor.
Ürün çok eğimli zemine kurulmuş
 • Ürünü düz ve yatay bir zemine koyunuz.
Salıngaç kilitlenmiş
 • Salıngacı serbest bırakınız.

Üretici garantisi

 • Garanti koşullarına ilişkin sorularınız için lütfen yerel Hilti iş ortağınıza başvurunuz.

Diğer bilgiler

Aksesuarlar, sistem ürünleri ve ürününüzle ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Tehlikeli madde kullanımını kısıtlama direktifi
Image alternative
Bu tablo Çin pazarı için geçerlidir.
Tehlikeli madde kullanımını kısıtlama direktifi
Image alternative
Bu tablo Tayvan pazarı için geçerlidir.

İmha

Image alternative Hilti aletleri yüksek oranda geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir. Geri dönüşüm için gerekli koşul, usulüne uygun malzeme ayrımıdır. Çoğu ülkede Hilti , eski aletlerini yeniden değerlendirmek üzere geri alır. Bu konuda Hilti müşteri hizmetlerinden veya satış temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.
Image alternative
 • Elektrikli el aletlerini, elektronik cihazları ve aküleri evdeki çöplere atmayınız!