Dil seçenekleri

PT-C

Orijinal kullanım kılavuzu

Kullanım kılavuzu bilgileri

Bu kullanım kılavuzu hakkında

 • İkaz! Ürünü kullanmadan önce, talimatlar, güvenlik ve uyarı bilgileri, çizimler ve teknik özellikler dahil olmak üzere ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzunu okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olunuz. Özellikle tüm talimatları, güvenlik ve uyarı bilgilerini, çizimleri, teknik özellikleri ve bileşenleri ve fonksiyonları öğreniniz. Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi yaralanma tehlikesi meydana gelebilir. Tüm talimatlar, güvenlik ve uyarı bilgileri dahil olmak üzere kullanım kılavuzunu daha sonra kullanmak üzere saklayınız.
 • Image alternative ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
 • Ekteki kullanım kılavuzu, basım tarihindeki mevcut gelişmiş teknolojiye uygundur. En son sürümü her zaman Hilti ürün sayfasında bulabilirsiniz. Bunu yapmak için, bu kullanım kılavuzundaki Image alternative sembolü ile işaretlenmiş bağlantıyı veya QR kodunu kullanınız.
 • Ürünü başkalarına sadece bu kullanım kılavuzuyla birlikte veriniz.

Resim açıklaması

Uyarı bilgileri

Uyarı bilgileri, ürün ile çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarır. Aşağıdaki uyarı metinleri kullanılır:
TEHLİKE
TEHLİKE !
 • Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep olabilecek tehlikeler için.
İKAZ
İKAZ !
 • Ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek tehlikeler için.
DİKKAT
DİKKAT !
 • Vücut yaralanmalarına veya maddi hasarlara yol açabilecek olası tehlikeli durumlar için.

Kullanım kılavuzundaki semboller

Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Kullanım kılavuzuna dikkat edilmelidir
Image alternative Kullanım uyarıları ve diğer gerekli bilgiler
Image alternative Geri dönüşümlü malzemeler ile çalışma
Image alternative Elektrikli aletleri ve aküleri evdeki çöplere atmayınız
Image alternative Hilti Lityum İyon akü
Image alternative Hilti Şarj cihazı

Çizimlerdeki semboller

Çizimlerde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Bu sayılar, kullanım kılavuzunun başlangıcındaki ilgili çizime atanmıştır.
Image alternative Çizimlerdeki numaralandırma, önemli çalışma adımlarını veya çalışma adımları için önemli olan yapı parçalarını gösterir. Metinde, bu çalışma adımları veya yapı parçasına karşılık gelen sayılarla vurgulanmıştır, örn.  (3) .
Image alternative Pozisyon numaraları Genel bakış çiziminde kullanılır ve Ürüne genel bakış bölümündeki açıklama numaralarına referans niteliğindedir.
Image alternative Bu işaret, ürün ile çalışırken dikkatinizi çekmek için koyulmuştur.

Ürüne bağlı semboller

Genel semboller

Ürün ile bağlantılı olarak kullanılan semboller.
Image alternative Ürün, iOS ve Android platformları ile uyumlu NFC teknolojisini destekler.
Image alternative Lityum İyon akü
Image alternative Aküyü asla darbe aleti olarak kullanmayınız.
Image alternative Aküyü düşürmeyiniz. Darbe almış veya hasar görmüş bir aküyü kullanmayınız.
Image alternative Kullanılan Hilti Lityum İyon akü tip serisi. Usulüne uygun kullanım bölümündeki bilgileri dikkate alınız.
Image alternative Ürün üzerinde mevcutsa, ürün, bu standartlar uyarınca ABD ve Kanada pazarı için bu belgelendirme kuruluşu tarafından onaylanmıştır.

İkaz işaretleri

İkaz işaretleri tehlikelere karşı uyarır.
Image alternative Manyetik alan ikazı

Ürün bilgileri

Image alternative ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
Tip tanımı ve seri numarası, tip plakası üzerinde belirtilmiştir.
 • Seri numarasını aşağıdaki tabloya aktarınız. Ürün bilgileri acente veya servis merkezini aradığınızda sorulabilir.
  Ürün bilgileri
  Termal kamera
  PT‑C
  Nesil
  01
  Seri no.

Uygunluk beyanı

Image alternative
Üretici burada tanımlanan ürünün geçerli yasalara ve standartlara uygun olduğunu kendi sorumluluğunda beyan eder.
Teknik dokümantasyonlar eklidir:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Güvenlik

Ölçüm cihazları genel güvenlik uyarıları

Image alternative İKAZ! Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyunuz. Ölçüm aleti usulüne uygun olmayan şekilde kullanım halinde tehlikelere yol açabilir. Güvenlik uyarılarına ve talimatlara uyulmasındaki ihmaller, ölçüm aletinde hasarlara ve/veya ağır darbelere sebep olabilir.
Tüm güvenlik uyarılarını ve kullanım talimatlarını muhafaza ediniz.
İş yeri güvenliği
 • Çalışma alanınızı temiz ve aydınlık tutunuz. Düzensiz veya aydınlatma olmayan çalışma alanları kazalara yol açabilir.
 • Yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğu patlama tehlikesi olan ürün ile çalışmayınız.
 • Ürünün kullanılması sırasında çocukları ve diğer kişileri uzak tutunuz.
 • Ürünü sadece belirtilen kullanım sınırları içerisinde kullanınız.
 • Ülkenize özgü kazaların önlenmesi ile ilgili talimatlara dikkat ediniz.
Elektrik güvenliği
 • Ürünü yağmurdan uzak tutunuz ve ıslanmasını önleyiniz. Akülerin içine nemin girmesi, kısa devrelere, elektrik çarpmalarına, yanıklara veya patlamalara neden olabilir.
 • Ürün içine nem girmesine karşı korumalı olmasına rağmen, taşıma çantasına yerleştirmeden önce aleti silerek kurulamanız gerekir.
Kişilerin güvenliği
 • Dikkatli olunuz, ne yaptığınıza dikkat ediniz ve ölçüm cihazı ile çalışırken mantıklı davranınız. Yorgunsanız veya uyuşturucu, alkol veya ilaç etkisi altında iseniz ölçüm cihazını kullanmayınız. Ölçüm cihazını kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 • Aşırı bir vücut hareketinden sakınınız. Güvenli bir duruş sağlayınız ve aleti her zaman dengeli tutunuz.
 • Kişisel koruyucu donanım giyiniz. Kişisel koruyucu donanımların kullanılması yaralanma riskini azaltır.
 • Hiçbir emniyet tertibatını devreden çıkarmayınız, ayrıca hiçbir uyarı ve ikaz levhasını çıkarmayınız.
 • İstem dışı çalışmayı önleyiniz. Aküyü bağlamadan, yerleştirmeden veya taşımadan önce ölçüm cihazının kapalı olduğundan emin olunuz.
 • Ürünü ve aksesuarları bu talimatlara ve bu alet için özel açıklamalara uygun şekilde kullanınız. Çalışma şartlarını ve yapılacak işi de ayrıca göz önünde bulundurunuz. Ürünlerin öngörülen kullanım amacı dışında kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
 • Kendi güvenliğinizi riske atmayınız ve ölçüm aletleri kullanımında son derece tecrübeli olsanız bile ilgili güvenlik kurallarını ihlal etmeyiniz. Dikkatsiz kullanım saniyeler içerisinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 • Ölçüm aletleri tıbbi cihazların yakınında kullanılmamalıdır.
Ölçüm cihazının kullanımı ve çalıştırılması
 • Ürün ve aksesuarı sadece teknik açıdan sorunsuz durumdayken kullanınız.
 • Kullanılmayan ölçüm cihazlarını çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz. Ürünü iyi tanımayan veya bu talimatları okumamış kişilere ürünü kullandırmayınız. Ölçüm cihazları bilgisiz kişiler tarafından kullanılırsa, tehlikelidir.
 • Ölçüm cihazının bakımını özenle yapınız. Hareketli parçaların kusursuz çalıştığı ve sıkışmadığı, parçaların kırılıp kırılmadığı veya hasar görüp görmediği, ölçüm cihazı fonksiyonlarının kısıtlı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı parçaları ölçüm cihazını kullanmadan önce tamir ettiriniz. Birçok kazanın nedeni ölçüm cihazı bakımının kötü yapılmasıdır.
 • Ürün hiçbir durumda modifiye veya manipüle edilmemelidir. Ürün üzerinde Hilti tarafından açıkça izin verilmeyen değişikliklerin veya onarımların yapılması, kullanıcının alet kullanım haklarını sınırlandırabilir.
 • Önemli ölçümlerden önce ve bir düşmeden sonra veya diğer mekanik etkilere maruz kaldığında ölçüm aletinin hassasiyetini kontrol ediniz.
 • Ölçüm sonuçları prensip gereği belirli çevre şartları tarafından olumsuz etkilenebilir. Buna örneğin güçlü manyetik veya elektromanyetik alan üreten aletler, titreşimler ve sıcaklık değişiklikleri dahildir.
 • Hızlı değişen ölçüm koşulları, ölçüm sonuçlarının farklı olmasına neden olabilir.
 • Ürün, sıcaklığın çok düşük olduğu bir ortamdan daha sıcak bir ortama getirildiğinde veya tam tersi olduğunda ürün kullanılmadan önce ortam şartlarına uygun sıcaklığa ulaşana kadar beklenmelidir. Büyük ısı farklılıkları aletin hatalı çalışmasına veya hatalı ölçüm sonuçlarına neden olabilir.
 • Adaptörler ve aksesuarlar ile kullanımda aksesuarların güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olunuz.
 • Ölçüm aleti zorlu inşaat alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olsa da, diğer optik ve elektrikli ürünler (dürbün, gözlük, fotoğraf makinesi) gibi özenle kullanınız.
 • Belirtilen çalıştırma ve depolama sıcaklıklarına uyulmalıdır.

Ek güvenlik uyarıları

 • Ürün veya aksesuar üzerinde asla manipülasyon veya değişiklik yapılmamalıdır.
 • Aletlerin ve/veya aksesuarların düşmesi nedeniyle yaralanma tehlikesi. Çalışmaya başlamadan önce akünün monte edilmiş olan aksesuarın emniyetli bir şekilde sabitlenip sabitlenmediğini kontrol ediniz.
 • Ölçüm aletini nemden ve doğrudan güneş ışığından koruyunuz.
 • Ölçüm aletinin havaya uygun şekilde alıştırıldığından emin olunuz. Güçlü sıcaklık dalgalanmaları durumunda, havaya alıştırma süresi 60 dakikaya kadar çıkabilir. Örneğin ölçüm aletini soğuk bir arabada saklayıp daha sonra sıcak bir binada ölçüm yaparsanız bu durum söz konusu olabilir.
 • Ölçüm aletini, özellikle kızılötesi lensi, hoparlörü ve mikrofon alanlarını nemden, kardan, tozdan ve kirden koruyunuz. Alıcı lens buğulanabilir veya kirlenebilir ve hatalı ölçüm sonuçlarına neden olabilir. Yanlış alet ayarları ve atmosferi etkileyen diğer faktörler hatalı ölçümlere yol açabilir. Nesneler çok yüksek veya çok düşük bir sıcaklıkta görüntülenebilir, bu da dokunulduğunda bir tehlikeye neden olabilir.
 • Termal görüntüdeki yüksek sıcaklık farkları, yüksek sıcaklıkların bile düşük sıcaklıklarla ilişkili bir renkte görüntülenmesine neden olabilir. Böyle bir yüzeyle temas yanıklara neden olabilir.
 • Doğru sıcaklık ölçümleri ancak ayarlanan emisyon derecesi ile nesnenin emisyon derecesi eşleşirse mümkündür. Nesneler çok yüksek veya çok düşük sıcaklıkta görüntülenebilir, bu da temas durumunda tehlikeye neden olabilir.
 • Ölçüm aletini doğrudan güneşe veya CO₂ yüksek güçlü lazerlere doğrultmayınız. Bu durum dedektörün hasar görmesine neden olabilir.
 • Mıknatısı implantların veya kalp pili ya da insülin pompası gibi diğer tıbbi aletlerin yakınına yerleştirmeyiniz. Mıknatıs, implantların veya tıbbi aletlerin fonksiyonunu etkileyebilecek bir alan oluşturur.
 • Ölçüm aletini manyetik veri taşıyıcılarından ve manyetik olarak hassas aletlerden uzak tutunuz. Mıknatısların etkisi geri dönüşü olmayan veri kaybına neden olabilir.
 • Ürünü kulaklarınızdan uzak tutunuz. Ürünün ses seviyesi yaralanmalara ve duyma kaybına neden olabilir.

Düğme pillerin özenli çalıştırılması ve kullanımı

 • Yassı pilleri kesinlikle yutmayınız. Bir düğme pilin yutulması, 2 saat içinde ciddi iç yanıklara ve ölüme neden olabilir.
 • Düğme pillerin çocukların erişemeyeceği yerlerde olduğundan emin olunuz. Bir düğme pilin yutulduğundan veya başka bir vücut deliğine sokulduğundan şüpheleniyorsanız, tedavi bilgisi için yerel bir zehirlenme çağrı merkezini arayınız.
 • Düğme pillerini değiştirirken, doğru şekilde değiştirildiğinden emin olunuz. Düğme pilin polariteye (+ ve -) göre doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz. Patlama tehlikesi vardır.
 • Düğme pil bölmesini her zaman tamamen kapatınız. Düğme pil bölmesi güvenli bir şekilde kapatılamıyorsa, ürünü kullanmayı bırakınız ve düğme pili çıkarınız. Düğme pili çocuklardan uzak tutunuz.
 • Eski ve yeni düğme pilleri, alkalin, çinko-karbon veya şarj edilebilir düğme piller gibi farklı marka veya tipteki düğme pilleri birlikte kullanmayınız.
 • Yalnızca bu kullanım kılavuzunda listelenen düğme pillerini kullanınız. Farklı düğme pilleri veya enerji beslemesi kullanmayınız.
 • Şarj edilemeyen düğme piller yeniden şarj edilmemelidir. Yassı pil sızdırmazlık özelliğini kaybedebilir, patlayabilir, yanabilir ve kişilerin yaralanmasına neden olabilir.
 • Düğme pili zorla boşaltmayınız, şarj etmeyiniz, parçalamayınız veya yakmayınız. Düğme pili üretici tarafından belirtilen maksimum sıcaklığın üzerinde ısıya maruz bırakmayınız. Aksi takdirde, kimyasal yanıklara yol açabilecek gaz sızıntısı veya patlama nedeniyle yaralanma tehlikesi vardır.
 • Uzun süre kullanılmayacak ürünlerdeki düğme pilleri çıkarınız ve yerel yönetmeliklerinize uygun olarak geri dönüştürünüz veya derhal imha ediniz. Düğme pilleri evsel atıklara ATMAYINIZ ve yakmayınız.
 • Kullanılmış düğme pilleri çıkarınız ve yerel yönetmeliklerinize uygun olarak geri dönüştürünüz veya derhal imha ediniz. Düğme pilleri çocuklardan uzak tutunuz. Düğme pilleri evsel atıklara ATMAYINIZ ve yakmayınız. Deşarj olmuş yassı piller sızdırmazlık özelliğini kaybedebilir ve böylece ürüne zarar verebilir veya kişilerin yaralanmasına neden olabilir.
 • Kullanılmış düğme piller de ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Kullanılmış düğme pillere yenilerinden daha az özen göstermeyiniz.
 • Hasarlı bir yassı pili suyla temas ettirmeyiniz. Dışarı çıkan Lityum, suyla birlikte hidrojen üretebilir ve böylece bir yangına, patlamaya veya kişilerin yaralanmasına neden olabilir.

Akülü aletlerin özenli çalıştırılması ve kullanımı

 • Lityum İyon akülerin kullanılması sırasında aşağıda belirtilen güvenlik uyarılarını dikkate alınız. Bunlara dikkate alınmaması ciltte tahrişlere, ağır korozif yaralanmalara, kimyasal yanıklara, yangın ve / veya patlamalara neden olabilir.
 • Aküyü sadece teknik olarak kusursuz durumdayken kullanınız.
 • Hasarları önlemek için ve sağlığa ciddi zarar verici sıvıları engellemek için akülere itinalı davranınız!
 • Akülere asla müdahale edilmemeli ve üzerlerinde onarım yapılmamalıdır!
 • Aküler parçalarına ayrılmamalı, ezilmemeli, 80° C (176° F) üzerine ısıtılmamalı veya yakılmamalıdır.
 • Darbeye maruz kalmış veya başka bir hasar görmüş aküleri kullanmayınız. Akülerinizi hasar belirtilerine karşı düzenli olarak kontrol ediniz.
 • Geri dönüştürülmüş veya onarılmış aküleri asla kullanmayınız.
 • Aküyü veya aküyle çalışan bir elektrikli el aletini asla bir şeyi çakmak veya bir şeye vurmak için kullanmayınız.
 • Aküleri asla doğrudan güneş ışığına, aşırı sıcaklık, kıvılcım veya açık ateşe maruz bırakmayınız. Bu durum patlamalara neden olabilir.
 • Akünün kutbuna parmaklarınız, aletler, takılar veya diğer elektriksel olarak iletken nesnelerle dokunmayınız. Bu durum aküye hasar verebilir, maddi hasarlara ve yaralanmalara neden olabilir.
 • Aküleri yağmurdan, ıslaklıktan ve sıvılardan uzak tutunuz. Akülerin içine nemin girmesi, kısa devrelere, elektrik çarpmalarına, yanıklara, yangına veya patlamalara neden olabilir.
 • Sadece akü tipi için öngörülmüş olan şarj cihazlarını ve elektrikli el aletlerini kullanınız. Bunun için ilgili kullanım kılavuzlarındaki verileri dikkate alınız.
 • Aküyü patlama tehlikesi olan ortamlarda kullanmayınız veya depolamayınız.
 • Akü tutulamayacak kadar sıcaksa arızalı olabilir. Pili, yanıcı malzemelere yeterli mesafede, görünür ve yanıcı olmayan bir yere yerleştiriniz. Aküyü soğumaya bırakınız. Akü bir saat sonra hala dokunulamayacak kadar sıcaksa, arızalı demektir. Hilti servisiyle irtibat kurunuz veya "Hilti Lityum İyon aküler için güvenlik ve kullanım uyarıları" dokümanını okuyunuz.
  Lityum İyon aküleri taşıma, depolama ve kullanma için geçerli özel yönetmelikleri dikkate alınız.
  Bu kullanım kılavuzunun sonundaki QR kodu tarayarak ulaşabileceğiniz, Hilti Lityum İyon aküler için güvenlik ve kullanım uyarılarını okuyunuz.

Tanımlama

Ürüne genel bakış

Image alternative
 1. Görsel kamera ve kızılötesi sensör için koruyucu kapak
 2. Düğme pil tutucu
 3. Düğme pil tutucu vidası
 4. USB yuvası kapağı
 5. USB yuvası, tip C
 6. Ekran
 7. Sol fonksiyon tuşu
 8. Mikrofon
 9. Sol tuşu
 10. Yukarı tuşu
 11. Ölçüm fonksiyonları tuşu
 12. Sağ fonksiyon tuşu
 13. Kaydetme tuşu
 14. Aşağı tuşu
 15. Açma/Kapama tuşu
 16. Sağ tuşu
 17. Görsel kamera
 18. Kızılötesi sensör
 19. Ölçümü Başlat/Duraklat tuşu
 20. Akü kilit açma tuşu
 21. akü şarj durumu göstergesi
 22. Hoparlör
 23. Tutamak
 24. Akü

Ekran genel bakış

Image alternative
 1. Ortalama sıcaklık göstergesi
 2. Tarih/Saat göstergesi
 3. Yansıyan sıcaklığın göstergesi
 4. Emisyon derecesi göstergesi
 5. akü şarj durumu göstergesi
 6. Ölçüm aralığındaki maksimum yüzey sıcaklığının göstergesi
 7. Sıcaklık skalası
 8. Ölçüm aralığındaki minimum yüzey sıcaklığının göstergesi
 9. Sağdaki fonksiyon tuşunun güncel fonksiyonunun göstergesi (örneğin: Sıcaklık skalasını değiştirme otomatik/sabit)
 10. Sıcak nokta göstergesi (görüş alanında ölçülen en sıcak nokta, örnek)
 11. Sıcaklık göstergeli artı işareti
 12. Soğuk nokta göstergesi (görüş alanında ölçülen en soğuk nokta, örnek)
 13. Soldaki fonksiyon tuşunun güncel fonksiyonunun göstergesi (örneğin: Galeriyi açma)

Usulüne uygun kullanım

Tanımlanan ürün bir termal kameradır. Termal kamera, yüzey sıcaklıklarının temassız ölçümü için tasarlanmıştır. Gösterilen termal görüntü, termal kameranın görüş alanındaki sıcaklık dağılımını gösterir ve böylece sıcaklık sapmalarının farklı renklerde görüntülenmesini sağlar. Böylece, profesyonel olarak kullanıldığında, yüzeyler ve nesneler, diğer şeylerin yanı sıra yapı parçalarını ve/veya zayıf noktaları görünür kılmak için temas olmadan sıcaklık farklılıkları veya anormallikler açısından incelenebilir:

 • Isı yalıtımı ve izolasyon (örn. ısı köprülerinin bulunması)

 • zemin ve duvarlarda aktif ısıtma ve sıcak su hatları (örn. yerden ısıtma)

 • aşırı ısınmış elektrikli yapı parçaları (örn. kumanda dolaplarındaki sigortalar veya kıskaçlar)

 • Arızalı veya hasarlı makine parçaları (örn. arızalı bilyalı rulmanlar nedeniyle aşırı ısınma)

Ölçüm aleti iç ve dış mekan kullanımı için uygundur. ABD/Kanada: Ölçüm aleti sadece iç mekanlarda kullanılabilir.
Image alternative
 • Bu ürün için sadece B 12 tip serisi Hilti Lityum İyon aküleri kullanınız. Hilti bu ürün için bu tabloda belirtilen akülerin kullanılmasını önerir.

 • Bu aküler için sadece bu tabloda belirtilen serilerdeki Hilti şarj cihazlarını kullanınız.

Kullanımla ilgili kısıtlamalar ve yanlış kullanım

Ölçüm aleti gazların sıcaklığını ölçmek için uygun değildir.
Ölçüm aleti insan veya veteriner tıbbi amaçları için kullanılmamalıdır.

Teslimat kapsamı

Termal görüntü kamerası, USB kablosu, düğme pil (ürün içinde), kullanım kılavuzu
Ürün için uygunluk sahibi diğer sistem ürünlerini Hilti Store 'da veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group

Şarj durumu göstergesi

Lityum İyon akülerin şarj durumu, kilit açma tuşuna dokunulduğunda gösterilir.
Durum
Anlamı
4 LED yanıyor.
Şarj durumu: %75 ile %100 arası
3 LED yanıyor.
Şarj durumu: %50 ile %75 arası
2 LED yanıyor.
Şarj durumu: %25 ile %50 arası
1 LED yanıyor.
Şarj durumu: %10 ile %25 arası
1 LED yanıp sönüyor.
Şarj durumu: < % 10
Kumanda şalteri devredeyken, şarj durumu sorgulama olanaksızdır.

Teknik veriler

Teknik veriler

Kızılötesi sensör çözünürlüğü
256 x 192 px
Termik duyarlılık (VDI 5585 standardı uyarınca ortalama değer)
≤ 0,05 K
Spektral aralık
8 µm … 14 µm
Görüş alanı (FOV) (VDI 5585 standardına göre)
40° x 30°
Odak mesafesi (VDI 5585 standardına göre)
≥ 0,3 mt
Odak
sabit
Termal görüntünün kare hızı
9 Hz
Yüzey sıcaklığı ölçüm aralığı (VDI 5585 standardına göre)
−20 ℃ … 600 ℃
Yüzey sıcaklığının ölçüm hassasiyeti (VDI 5585 standardına göre) (Ortam sıcaklığı 20 °C ... 23 °C (68 °F ... 73 °F), Emisyon derecesi >0,999, Ölçüm mesafesi 0,3 m (1 ft), Mercek açıklığı 60 mm (2,36 in), Çalışma süresi >5 dk, artı kullanıma bağlı sapma)
-20 °C ... ≤ 10 °C (-4 °F ... ≤ 39 °F)
±4 ℃
> 10 °C ... ≤ 100 °C (> 39 °F ... ≤ 212 °F)
±2 ℃
> 100 °C (> 212 °F)
±2 %
Sıcaklık çözünürlüğü
0,1 ℃
Referans yüksekliğinin üzerinde maksimum kullanım yüksekliği
2.000 mt
Maksimum bağıl hava nemi
90 %
IEC 61010-1'e göre kirlilik derecesi
2
Ekran türü
TFT
Ekran boyutu diyagonal
3,5 in
Ekran çözünürlüğü
320 x 240 px
Görüntü formatı
.jpg
Ses formatı
.wav
Depolama işlemi başına kaydedilen öğeler
1 × termal görüntü (ekran görüntüsü), 1 × sıcaklık değerlerini içeren görsel gerçek görüntü, varsa 1 × sesli not
Dahili görüntü belleğindeki maksimum görüntü sayısı
600
Dahili görüntü belleğinde her biri 10 saniyelik sesli not içeren maksimum görüntü sayısı
350
Entegre görsel kameranın çözünürlüğü
640 x 480 px
B 12-30 akü ile çalışma süresi (Ortam sıcaklığı 20 °C ... 30 °C (68 °F ... 86 °F))
6 saat
USB arabirimi
Tip C, USB 2.0
Düğme hücre
CR2032 (3 V lityum pil)
Koruma türü (aküsüz,dik bir pozisyonda)
IP 54
EPTA-Procedure 01 uyarınca aküsüz ağırlık
500 g
Boyutlar (uzunluk x genişlik x yükseklik)
115 mm x 102 mm x 231 mm
İşletim sırasındaki ortam sıcaklığı
−10 ℃ … 45 ℃
Depolama sıcaklığı
−20 ℃ … 70 ℃

Akü

Akü çalışma gerilimi
10,8 V
Akü ağırlığı
Bkz. "Usulüne uygun kullanım" bölümü
İşletim sırasındaki ortam sıcaklığı
−17 ℃ … 60 ℃
Depolama sıcaklığı
−20 ℃ … 40 ℃
Şarj başlangıcında akü sıcaklığı
−10 ℃ … 45 ℃

Çalışma hazırlığı

İKAZ
Yaralanma tehlikesi kazara çalışmaya başlama nedeniyle!
 • Aküyü takmadan önce ilgili ürünün kapalı konumda olduğundan emin olunuz.
 • Cihazın ayarlarını yapmadan veya aksesuarları değiştirmeden önce aküyü çıkartınız.
Bu dokümanda ve ürün üzerinde bulunan güvenlik ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.

Akünün şarj edilmesi

 1. Şarj etmeden önce şarj cihazının kullanım kılavuzunu okuyunuz.
 2. Akü ve şarj cihazının kontaklarının temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz.
 3. Aküyü izin verilen şarj cihazında şarj ediniz.

Akünün yerleştirilmesi

İKAZ
Yaralanma tehlikesi kısa devre veya akünün düşmesi nedeniyle!
 • Aküyü yerleştirmeden önce, akü kontaklarında ve ürün içindeki kontaklarda yabancı cisim bulunmadığından emin olunuz.
 • Akünün her zaman tam oturduğundan emin olunuz.
 1. İlk kullanım öncesinde akü tamamen şarj edilmelidir.
 2. Aküyü ürüne, duyulur şekilde yerine oturana kadar itiniz.
 3. Akünün alette emniyetli bir şekilde yerleşip yerleşmediğini kontrol ediniz.

Akünün çıkartılması

 1. Akünün serbest bırakma düğmelerine basınız.
 2. Aküyü üründen çıkartınız.

Devrilme emniyeti

İKAZ
Yaralanma tehlikesi aletin ve/veya aksesuarın yere düşmesi nedeniyle!
 • Sadece ürününüz için tavsiye edilen Hilti alet bağlama ipini kullanınız.
 • Her kullanımdan önce alet bağlama ipinin sabitleme noktasını olası hasarlar bakımından kontrol ediniz.
 • Kemer kancasına herhangi bir alet bağlama ipi sabitlemeyiniz. Kemer kancasını ürünü kaldırmak için kullanmayınız.
Yüksekteki çalışmalar için ulusal yönetmelikleri dikkate alınız.
Bu ürün için devrilme emniyeti olarak sadece Hilti alet kordonunu #2261971 kullanınız.
  Image alternative
 • Aletin kordonunu resimde gösterildiği gibi ilmekle ürüne takınız. Güvenli tutuşu kontrol ediniz.
 • Karabini bir taşıyıcı yapıya sabitleyiniz. Karabinin taşıyıcı yapıya sağlam bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını kontrol ediniz.
  Hilti alet kordonu kullanım kılavuzlarını dikkate alınız.

Kullanım

Ölçüm yapmak için koruyucu kapağı çevirerek açınız. Çalışma sırasında kızılötesi sensörün kapalı veya örtülü olmadığından emin olunuz.

Açılması / kapatılması

 1. Ölçüm aletini açmak için açma/kapatma tuşuna basınız.
  • Ekranda bir başlangıç sekansı görüntülenir.
  • Başlangıç sekansından sonra ölçüm aleti hemen ölçüme başlar ve kapatılana kadar sürekli olarak devam eder.
  İlk birkaç dakika içinde sensör ve ortam sıcaklığı henüz eşitlenmediği için ölçüm aleti kendini daha sık kalibre edebilir. Yeni sensör kalibrasyonu hassas bir ölçüm sağlar.
  Bu süre zarfında sıcaklık göstergesi ~ ile işaretlenebilir. Sensör kalibrasyonu sırasında termal görüntü kısa süreliğine donar. Ortam sıcaklığında büyük dalgalanmalar olduğunda bu etki daha da artar. Bu nedenle, mümkünse ölçüm aletini ölçüme başlamadan birkaç dakika önce açınız, bu sayede ölçüm aleti kendini termal olarak stabilize edebilir.
 2. Ölçüm aletini kapatmak için açma/kapatma tuşuna basınız.
  • Ölçüm aleti tüm ayarları kaydeder ve ardından kapanır.
 3. Ölçüm aletinin güvenli bir şekilde taşınması için koruyucu kapağı kapatınız.

Skala kullanılarak sıcaklıkların atanması

Image alternative
Skala, ekranın sağ tarafında gösterilir. Üst ve alt uçlardaki değerler, termal görüntüde kaydedilen maksimum sıcaklık ve minimum sıcaklığa dayanmaktadır. Skala için toplam piksellerin %99,9'u değerlendirmeye alınmıştır. Bir rengin görüntüdeki bir sıcaklık değerine tahsisi eşit olarak dağıtılır (doğrusal).
Farklı renk tonlarının yardımıyla, sıcaklıklar bu iki sınır değer içinde atanabilir. Böylece, örneğin maksimum ve minimum değerler arasında kalan bir sıcaklık, ölçeğin orta renk aralığına atanır.
Belirli bir alanın sıcaklığını belirlemek için ölçüm aletini, sıcaklık göstergeli artı işaretleri istenen noktaya veya alana yönlendirilecek şekilde hareket ettiriniz. Otomatik ayarda, skalanın renk spektrumu maksimum veya minimum sıcaklık dahilinde tüm ölçüm aralığına her zaman doğrusal olarak dağıtılır.
Ölçüm aleti, ölçüm aralığındaki ölçülen tüm sıcaklıkları birbirleriyle ilişkili olarak gösterir. Bir alanda, örneğin renkli bir ekranda, renk paletindeki ısı mavimsi olarak görüntüleniyorsa, bu mavimsi alanların geçerli ölçüm aralığındaki daha soğuk okumalara ait olduğu anlamına gelir. Ancak bu bölgeler yine de belirli koşullar altında yaralanmalara yol açabilecek bir sıcaklık aralığında olabilir. Bu nedenle, her zaman skalada veya doğrudan artı işaretinde gösterilen sıcaklıklara dikkat ediniz.

Yüzey sıcaklığı ölçümleri için emisyon derecesinin ayarlanması

Bir nesnenin emisyon derecesi ε, malzemesine ve üst yüzeyinin yapısına bağlıdır. Nesnenin ideal bir ısı yayıcıya (siyah cisim, emisyon derecesi ε = 1) kıyasla ne kadar kızılötesi ısı radyasyonu yaydığını gösterir ve buna göre 0 ile 1 arasında bir değere sahiptir.
Yüzey sıcaklığını belirlemek için, hedeflenen nesne tarafından yayılan doğal kızılötesi ısı radyasyonu temas olmadan ölçülür. Doğru ölçümler için, ölçüm aletindeki emisyon derecesi ayarı her ölçümden önce kontrol edilmeli ve gerekirse ölçülen nesneye göre ayarlanmalıdır.
Ölçüm aletinde önceden ayarlanmış olan emisyonlar standart değerlerdir.
Önceden ayarlanmış emisyon derecelerinden birini seçebilir veya tam bir sayısal değer girebilirsiniz. İstenilen emisyon derecesini ‘Ölçüm’‘Emisyon değeri’ menüsünden ayarlayınız.
Doğru sıcaklık ölçümleri ancak ayarlanan emisyon derecesi ile nesnenin emisyon derecesi eşleşirse mümkündür.
Emisyon derecesi ne kadar düşükse, yansıyan sıcaklığın ölçüm sonucu üzerindeki etkisi o kadar büyük olur. Bu nedenle, emisyon derecesini değiştirirken her zaman yansıyan sıcaklığı ayarlayınız. Yansıyan sıcaklığı ‘Ölçüm’‘Yansıyan sıcaklık’ menüsünden ayarlayınız.
Ölçüm aletinin gösterdiği varsayılan sıcaklık farkları, farklı sıcaklıklardan ve/veya farklı emisyon derecelerinden kaynaklanıyor olabilir. Eğer emisyon dereceleri çok farklıysa, görüntülenen sıcaklık farkları gerçek sıcaklıklardan önemli ölçüde sapabilir.
Ölçüm aralığında farklı malzeme veya yapıda birden fazla ölçüm nesnesi varsa, görüntülenen sıcaklık değerleri yalnızca ayarlanan emisyon derecesine uyan nesneler için doğrudur. Diğer tüm nesneler için (diğer emisyon dereceleriyle), görüntülenen renk farklılıkları sıcaklık ilişkilerinin bir göstergesi olarak kullanılabilir.

Emisyon derecesi tablosu

Bu tablo, emisyon derecesini ayarlamak için bir kılavuz görevi görür. Bazı yaygın malzemelerin emisyon derecesini ε gösterir. Emisyon derecesi sıcaklığa ve yüzey durumuna göre değiştiğinden, burada listelenen değerler yalnızca sıcaklık koşullarını veya sıcaklık farklarını ölçmek için standart değerler olarak düşünülmelidir. Sıcaklığın mutlak değerini ölçmek için malzemenin emisyon derecesi tam olarak belirlenmelidir.
Malzeme (Malzeme sıcaklığı)
Malzeme sıcaklığı
Emisyon derecesi ε
Alüminyum, parlak haddelenmiş
170 ℃
0,04
Alüminyum, oksitlenmemiş
25 ℃
0,02
Alüminyum, oksitlenmemiş
100 ℃
0,03
Alüminyum, güçlü oksitlenmiş
93 ℃
0,2
Alüminyum, yüksek polisajlı
100 ℃
0,09
Pamuk
20 ℃
0,77
Beton
25 ℃
0,93
Kurşun
40 ℃
0,43
Kurşun, oksitlenmiş
40 ℃
0,43
Kurşun, gri oksitlenmiş
40 ℃
0,28
Krom
40 ℃
0,08
Krom, polisajlı
150 ℃
0,06
Buz, pürüzsüz
0 ℃
0,97
Demir, zımparayla parlatılmış
20 ℃
0,24
Döküm yüzeyli demir
100 ℃
0,8
Haddelenmiş derili demir
20 ℃
0,77
Cam
90 ℃
0,9
Alçı
20 ℃
0,94
Granit
20 ℃
0,45
Lastik, sert
23 ℃
0,94
Lastik, yumuşak, gri
23 ℃
0,89
Dökme demir, oksitlenmiş
200 ℃
0,64
Ahşap
70 ℃
0,94
Mantar
20 ℃
0,7
Isı emici, siyah, anodize
50 ℃
0,98
Bakır, hafif kararmış
20 ℃
0,04
Bakır, oksitlenmiş
130 ℃
0,76
Bakır, polisajlı
40 ℃
0,03
Bakır, haddelenmiş
40 ℃
0,64
Plastikler: PE, PP, PVC
20 ℃
0,94
Alüminyum folyo üzerine mavi boya
40 ℃
0,78
Boya, siyah, mat
80 ℃
0,97
Boya, sarı, alüminyum folyo üzerine 2 katman
40 ℃
0,79
Beyaz boya
90 ℃
0,95
Mermer, beyaz
40 ℃
0,95
Duvar
40 ℃
0,93
Pirinç, oksitlenmiş
200 ℃
0,61
Yağlı boyalar (tüm renkler)
90 ℃
0,92 - 0,96
Kağıt
20 ℃
0,97
Porselen
20 ℃
0,92
Kum taşı
40 ℃
0,67
Çelik, ısıl işlem görmüş yüzey
200 ℃
0,52
Çelik, oksitlenmiş
200 ℃
0,79
Çelik, soğuk haddelenmiş
93 ℃
0,75 - 0,85
Balçık, yakılmış
70 ℃
0,91
Transformatör boyası
70 ℃
0,94
Tuğla, harç, sıva
20 ℃
0,93
Çinko, oksitlenmiş
·/·
0,1

Ölçüm koşulları hakkında bilgiler

 • Yüksek oranda yansıtıcı veya parlak yüzeyler (örn. parlak fayanslar veya çıplak metaller) görüntülenen sonuçları büyük ölçüde tahrif edebilir veya bozabilir. Gerekirse, ölçüm yüzeyini ısıyı iyi ileten koyu renkli, mat bir yapışkan bantla bantlayınız. Yapışkan bandın yüzeyde kısa bir süre temperlenmesine izin veriniz.
 • Yansıtıcı yüzeyler için, diğer nesnelerden yansıyan ısı radyasyonunun sonucu yanıltmaması için uygun bir ölçüm açısı sağlayınız. Örneğin, önden dikey olarak ölçüm yaparken, kendi yaydığınız vücut ısısının yansıması ölçümü etkileyebilir. Düz bir yüzey söz konusu olduğunda, vücudunuzun dış hatları ve sıcaklığı görüntülenebilir (yansıtılan değer), ancak bu, ölçülen yüzeyin gerçek sıcaklığına (yayılan değer veya yüzeyin gerçek değeri) karşılık gelmez.
 • Şeffaf malzemeler (örn. cam veya şeffaf plastikler) üzerinden ölçüm prensip gereği mümkün değildir.
 • Ölçüm koşulları ne kadar iyi ve istikrarlı olursa, ölçüm sonuçları da o kadar doğru ve güvenilir olacaktır. Yalnızca ortam koşullarındaki güçlü sıcaklık dalgalanmaları değil, aynı zamanda ölçülen nesnenin sıcaklığındaki güçlü dalgalanmalar da hassasiyeti etkileyebilir.
 • Kızılötesi sıcaklık ölçümü duman, buhar, yüksek nem veya tozlu havadan etkilenir.
 • Ölçüm yüzeyi ile aranızdaki paraziti en aza indirmek için ölçülecek nesneye mümkün olduğunca yaklaşınız.
 • Ölçümden önce, özellikle hava kirli veya çok buharlıysa, kapalı alanları havalandırınız. Odayı havalandırdıktan sonra, tekrar normal sıcaklığa ulaşana kadar bir süre soğumasını bekleyiniz.

Kapsanan yüzey büyüklüğü

Ölçülecek nesne ile ölçüm aleti arasındaki mesafe, piksel başına yakalanan alanın boyutunu etkiler. Nesne mesafesi arttıkça, giderek daha büyük nesneleri yakalayabilirsiniz.
Standart değerler
Mesafe
Kızılötesi piksel boyutu
Kızılötesi aralık, genişlik x yükseklik
0,3 mt
1 mm
0,22 mt x 0,16 mt
0,55 mt
2 mm
0,40 mt x 0,29 mt
1 mt
3 mm
0,73 mt x 0,54 mt
2 mt
6 mm
1,46 mt x 1,07 mt
5 mt
16 mm
3,64 mt x 2,68 mt

Fonksiyonlar

Renkli ekranın ayarlanması

Image alternative
Ölçüm durumuna bağlı olarak, farklı renk paletleri termal görüntünün analizini kolaylaştırabilir ve nesneleri veya durumları ekranda daha net gösterebilir. Ölçülen sıcaklıklar bundan etkilenmez. Sadece sıcaklık değerlerinin gösterimi değişir.
Renk paletini değiştirmek için ölçüm modunda kalınız ve "Sağ" veya "Sol" tuşlarından birine basınız.

Termal görüntü ve gerçek görüntünün üst üste konulması

Image alternative
Daha iyi yönlendirme (= görüntülenen termal görüntünün uzamsal dağılımı) için, dengeli sıcaklık aralıkları için görsel bir gerçek görüntü de açılabilir.
Gerçek ve termal görüntünün üst üste konulması 0,55 m (21,7 inç) mesafede tam olarak uyumludur. Ölçülecek nesneye olan mesafe farklıysa, gerçek görüntü ile termal görüntü arasında bir kayma olacaktır.
  Ölçüm aleti size aşağıdaki olanakları sunar:
 • %100 kızılötesi görüntü
  Yalnızca termal görüntü gösterilir.
 • Resim içinde resim
  Görüntülenen termal görüntü kırpılır ve çevresindeki alan gerçek bir görüntü olarak görüntülenir. Bu ayar, ölçüm aralığının yerel dağılımını iyileştirir.
 • Şeffaflık
  Görüntülenen termal görüntü şeffaf bir şekilde gerçek görüntünün üzerine konulur. Bu sayede, nesneler daha iyi algılanabilir.
Ayarı seçmek için "Yukarı" veya "Aşağı" tuşlarından birine basınız.

Skalanın sabitlenmesi

Termal görüntüdeki renk dağılımının ayarlanması otomatiktir, ancak sağ fonksiyon tuşuna basılarak sabitlenebilir. Bu, farklı sıcaklık koşullarında çekilen termal görüntülerin karşılaştırılmasını (örneğin, termal köprüler için birkaç odayı kontrol ederken) veya termal görüntüde aksi takdirde onu bozacak aşırı soğuk veya sıcak bir nesneyi gizlemeyi mümkün kılar (örneğin, termal köprüleri ararken sıcak bir nesne olarak radyatör).
Skalayı tekrar otomatik hale getirmek için sağ fonksiyon tuşuna tekrar basınız. Sıcaklıklar artık yeniden dinamik olarak davranır ve ölçülen minimum ve maksimum değerlere uyum sağlar.

Ölçüm fonksiyonları

Göstergede size yardımcı olabilecek diğer fonksiyonları çağırmak için, Func tuşuna basınız. Bir fonksiyon seçmek için sol veya sağ tuşla görüntülenen seçenekler arasında gezininiz. Bir fonksiyon seçiniz ve tekrardan Func tuşuna basınız.
  Aşağıdaki ölçüm fonksiyonları mevcuttur:
 • ‘Otomatik’
  Termal görüntüdeki renk dağılımı otomatiktir.
 • ‘Isı Dedektörü’
  Bu ölçüm fonksiyonunda, sadece ölçüm aralığındaki daha yüksek sıcaklıklar termal görüntü olarak gösterilir. Bu daha yüksek sıcaklıkların dışındaki alan gri tonlamalı gerçek bir görüntü olarak gösterilir. Gri tonlamalı ekran, renkli nesnelerin sıcaklıklarla yanlış bir şekilde ilişkilendirilmesini önler (örneğin, aşırı ısınmış bileşenleri ararken kontrol kabinindeki kırmızı kablo). Skalayı "Yukarı" ve "Aşağı" tuşları ile ayarlayınız. Gösterilen sıcaklık aralığı böylece termal görüntü olarak genişletilir veya azaltılır. Ölçüm aleti minimum ve maksimum sıcaklıkları ölçmeye devam eder ve bunları skalanın uçlarında görüntüler.
 • ‘Soğuk Dedektörü’
  Bu ölçüm fonksiyonunda, sadece ölçüm aralığındaki daha düşük sıcaklıklar termal görüntü olarak gösterilir. Bu daha düşük sıcaklıkların dışındaki alan, renkli nesnelerin sıcaklıklarla yanlış bir şekilde ilişkilendirilmemesi için gri tonlamalı gerçek bir görüntü olarak görüntülenir (örneğin, hatalı yalıtım aranırken mavi pencere çerçevesi). Skalayı "Yukarı" ve "Aşağı" tuşları ile ayarlayınız. Gösterilen sıcaklık aralığı böylece termal görüntü olarak genişletilir veya azaltılır. Ölçüm aleti minimum ve maksimum sıcaklıkları ölçmeye devam eder ve bunları skalanın uçlarında görüntüler.
 • ‘Manuel’
  Termal görüntüde çok farklı sıcaklıklar ölçülüyorsa (örn eğin termal köprüleri incelerken sıcak nesne olarak radyatör), mevcut renkler maksimum ve minimum sıcaklık arasındaki aralıkta çok sayıda sıcaklık değerine dağıtılır. Bu durum, ince sıcaklık farklarının artık ayrıntılı olarak görüntülenememesine yol açabilir. İncelenecek sıcaklık aralığının ayrıntılı bir gösterimini elde etmek için aşağıdakileri yapınız: ‘Manuel’ moduna geçtikten sonra, maksimum veya minimum sıcaklığı ayarlayabilirsiniz. Bu, sizin için uygun olan ve ince farklılıkları görmek istediğiniz sıcaklık aralığını ayarlamanıza olanak tanır. ‘Skalayı sıfırla’ ayarı, skalayı kızılötesi sensörün görüş alanındaki ölçülen değerlere göre otomatik olarak yeniden ayarlar.

Ana menü

Ana menüye erişmek için önce ölçüm fonksiyonlarını çağırmak üzere Func tuşuna basınız. Ardından sağ fonksiyon tuşuna basınız.

‘Ölçüm’

 • ‘Emisyon değeri’
  Kayıtlı emisyon dereceleri, en yaygın malzemelerden bazıları için seçim için mevcuttur. Aramayı kolaylaştırmak için değerler emisyon derecesi kataloğunda gruplandırılmıştır. Önce ‘Malzeme’ menü öğesinde uygun kategoriyi ve ardından uygun malzemeyi seçiniz. Karşılık gelen emisyon derecesi aşağıdaki satırda gösterilmektedir. Ölçüm nesnenizin emisyon derecesini tam olarak biliyorsanız, bunu ‘Emisyon değeri’ menü öğesinde sayısal bir değer olarak da ayarlayabilirsiniz. Aynı malzemeleri sıkça ölçüyorsanız, 5 emisyon derecesini favori olarak kaydedebilir ve bunları üst çubuktan (1'den 5'e kadar numaralandırılmış) hızlı bir şekilde çağırabilirsiniz.
 • ‘Yansıyan sıcaklık’
  Bu parametrenin ayarlanması, özellikle emisyon derecesine (= yüksek yansıma) sahip malzemeler için ölçüm sonucunu iyileştirebilir. Bazı durumlarda (özellikle iç mekanlarda), yansıyan sıcaklık ortam sıcaklığı ile aynıdır. Yüksek yansıtıcı nesnelerin yakınında sıcaklıkları çok farklı olan nesneler ölçümü etkileyebiliyorsa, bu değeri ayarlamanız gerekir.

‘Gösterge’

 • ‘Orta nokta’
  Nokta, termal görüntünün ortasında görüntülenir ve size bu noktada ölçülen sıcaklık değerini gösterir.
 • ‘Sıcak nokta’‘AÇIK’  ⁄ ‘KAPALI’
  Termal görüntünün en sıcak noktası (= ölçüm pikseli) termal görüntüde kırmızı bir artı işareti ile işaretlenmiştir. Bu, kritik noktaların aranmasını kolaylaştırır (örn. kumanda dolabındaki gevşek kontak terminali). En doğru ölçüm için hedefi ekranın ortasına odaklayın (85 × 64 piksel). Bu şekilde, bu ölçüm nesnesinin ilgili sıcaklık değeri de görüntülenir.
 • ‘Soğuk nokta’‘AÇIK’  ⁄ ‘KAPALI’
  Termal görüntünün en soğuk noktası (= ölçüm pikseli) termal görüntüde mavi bir artı işareti ile işaretlenmiştir. Bu, kritik noktaların (örn. penceredeki sızıntılar) aranmasını kolaylaştırır. En doğru ölçüm için hedefi ekranın ortasına odaklayın (85 × 64 piksel).
 • ‘Renk skalası’‘AÇIK’ ⁄ ‘KAPALI’
  Bu menü öğesi altında renk skalasını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
 • ‘Ortalama Sıc’‘AÇIK’ ⁄ ‘KAPALI’
  Ortalama sıcaklık, termal görüntünün sol üst kısmında görüntülenir (termal görüntüdeki tüm ölçülen değerlerin ortalama sıcaklığı). Bu, yansıyan sıcaklığı belirlemenizi kolaylaştırabilir

‘Cihaz’

 • ‘Dil’
  Bu menü öğesi altında göstergede kullanılan dili seçebilirsiniz.
 • ‘Birim’
  Bu menü öğesi altında sıcaklık göstergesinin birimini ‘°C’ ve ‘°F’ arasında değiştirebilirsiniz (Japonya için geçerli değildir).
 • ‘Saat & tarih’
  Ölçüm aletindeki saati ve tarihi değiştirmek için ‘Saat & tarih’ alt menüsünü çağırınız. Bu alt menüde, saat ve tarih ayarlarının yanı sıra ilgili formatlarını da değiştirebilirsiniz. ‘Saat’ ve ‘Tarih’ alt menüsünden çıkmak için, ayarları kaydetmek üzere sağdaki fonksiyon tuşuna ya da değişiklikleri iptal etmek üzere soldaki fonksiyon tuşuna basınız.
 • ‘Kapama süresi’
  Bu menü öğesi altında, herhangi bir tuşa basılmadığında ölçüm aletinin otomatik olarak kapanacağı zaman aralığını seçebilirsiniz. ‘Hiçbir zaman’ ayarını seçerek otomatik kapanmayı da devre dışı bırakabilirsiniz.
 • ‘Yüksek ses kalitesi’
  Bu menü öğesi altında, sesli not aracılığıyla kaydedilen ses dosyasının kalitesini ayarlayabilirsiniz. Yüksek ses kalitesinin daha fazla depolama alanı gerektirdiğini unutmayınız.
 • ‘Cihaz bilgileri’
  Bu menü öğesi altında ölçüm aleti ile ilgili bilgileri çağırabilirsiniz. Ölçüm aletinin seri numarasını ve yüklü yazılım sürümünü bulabilirsiniz.
 • ‘Fabrika ayarları’
  Bu menü öğesi altında ölçüm aletini fabrika ayarlarına sıfırlayabilir ve tüm verileri kalıcı olarak silebilirsiniz. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Alt menüye girmek için sağdaki ‘Daha çok’ tuşuna basınız. Ardından tüm dosyaları silmek için fonksiyon tuşuna veya işlemi iptal etmek için soldaki fonksiyon tuşuna basınız.
Herhangi bir menüden çıkmak ve standart ekrana dönmek için Ölçüm Başlat/Duraklat tuşuna da basabilirsiniz.

Ölçüm sonuçlarının belgelendirilmesi

Ölçüm sonuçların kaydedilmesi

Açıldıktan hemen sonra ölçüm aleti hemen ölçüme başlar ve kapatılana kadar sürekli olarak devam eder.
Bir görüntüyü kaydetmek için kamerayı istediğiniz hedefe doğrultunuz ve "Kaydet" tuşuna basınız. Görüntü, ölçüm aletinin dahili belleğine kaydedilir. Alternatif olarak, Ölçümü Başlat/Duraklat tuşuna basınız. Ölçüm dondurulur ve ekranda gösterilir. Bu, görüntüyü dikkatlice görüntülemenize ve daha sonra ayarlamalar (örneğin renk paletinde) yapmanıza olanak tanır. Dondurulmuş görüntüyü kaydetmek istemiyorsanız Ölçümü Başlat/Duraklat tuşu ile ölçüm modunu yeniden başlatınız. Görüntüyü ölçüm aletinin dahili belleğine kaydetmek istiyorsanız "Kaydet" tuşuna basınız.

Bir sesli not kaydedilmesi

Çevresel koşulları veya kaydedilen termal görüntü hakkında ek bilgileri kaydetmek için bir sesli not kaydedebilirsiniz. Bu, termal görüntü ve görsel görüntüye ek olarak saklanır ve daha sonra iletilebilir.
Daha iyi belgelendirme sağlamak için sesli not kaydedilmesi önerilir.
Mikrofon, tuş takımının arkasında mikrofon simgesinin yanında yer alır. Mikrofona doğru konuşunuz. Kayıt en fazla 30 saniye olabilir.
  Sesli not galeride kaydedilir. Aşağıdakileri uygulayınız:
 • Galeriye girmek için sol fonksiyon tuşuna basınız.
 • Func tuşuna basınız. Kayıt başlar. İlgili tüm bilgileri kaydediniz.
 • Kaydı duraklatmak için ya Func tuşuna tekrar basınız ya da sağ fonksiyon tuşuna basınız.
 • Kaydı iptal etmek için sol fonksiyon tuşuna basınız. Kaydettikten sonra sesli notu dinleyebilirsiniz.
 • Kaydı dinlemek için, Func tuşuna tekrar basınız. Kayıt oynatılır.
  Oynatmayı duraklatmak için sağ fonksiyon tuşuna basınız. Duraklatılan kaydı oynatmaya devam etmek için sağ fonksiyon tuşuna tekrar basınız.
  Oynatmayı durdurmak için sol fonksiyon tuşuna basınız.
Yeni bir sesli not kaydetmek için mevcut sesli notu siliniz ve ardından yeni bir kayıt başlatınız.

Kaydedilen görüntülerin geri alınması

Termal görüntünün yanı sıra görsel görüntü de depolanmıştır. Bunu çağırmak için "Aşağı" tuşuna basınız.
  Kaydedilen termal görüntüleri almak için aşağıdaki adımları izleyiniz:
 • Sol fonksiyon tuşuna basınız. Şimdi ekranda kaydedilen son fotoğraf gösterilir.
 • Kaydedilen termal görüntüler arasında geçiş yapmak için "Sağ" veya "Sol" tuşlarından birine basınız.
"Yukarı" tuşuna basarak kaydedilen termal görüntüyü tam ekran olarak da görüntüleyebilirsiniz. Tam ekran görünümünde, termal görüntünün tüm ayrıntılarını görüntüleyebilmeniz için başlık çubuğu ekranı 3 saniye sonra kaybolur.
"Yukarı" ve "aşağı" tuşlarıyla görünümleri değiştirebilirsiniz.

Kayıtlı görüntülerin ve sesli notların silinmesi

Resimlerin veri parçaları bellekte kalır ve yeniden oluşturulabilir. Kalıcı olarak silmek için şu yolu izleyiniz: ana menü ‘Cihaz’‘Fabrika ayarları’ .
  Tek tek veya tüm termal görüntüleri silmek için galeri görünümüne geçiniz:
 • "Çöp Kutusu" simgesinin altındaki sağ fonksiyon tuşuna basınız. Bir alt menü açılır. Burada sadece bu görüntüyü mü, sadece ilgili sesli notu mu (eğer kaydettiyseniz) yoksa tüm resimleri mi silmek istediğinizi seçebilirsiniz. Yalnızca bu resmi veya sesli notu silmek istiyorsanız, işlemi Func tuşuyla onaylayınız.
 • Tüm görüntüleri silmek istiyorsanız, Func tuşuna veya sağ fonksiyon tuşuna basınız, işlemi ayrıca sağ fonksiyon tuşuyla onaylayınız veya sol fonksiyon tuşuna basarak silme işlemini iptal ediniz.

Veri aktarımı

USB arabirimi yalnızca veri aktarımı için kullanılır. Aküler veya diğer aletler bununla şarj edilemez.
 1. USB yuvasının kapağını açınız.
 2. Kapatılan ölçüm aletinin USB yuvasını USB kablosunu kullanarak PC'nize bağlayınız.
  Ölçme aletini sadece USB arabirimi üzerinden bir bilgisayara bağlayınız. Ölçme aleti, diğer cihazlara bağlandığında hasar görebilir.
 3. Ölçüm cihazını açınız.
 4. Bilgisayarınızdaki dosya tarayıcısını açınız ve PT‑C sürücüsünü seçiniz. Kaydedilen dosyalar ölçme aletinin dahili belleğinden kopyalanabilir, bilgisayarınıza taşınabilir veya silinebilir.
 5. İstediğiniz işlemi tamamladığınızda, standart prosedür olarak sürücünün bağlantısını kesiniz.
  Her zaman önce bilgisayarın işletim sisteminden sürücünün kaydını siliniz (sürücüyü çıkarınız), aksi takdirde ölçme aletinin dahili belleği zarar görebilir.
 6. Ardından açma/kapama tuşuna ile ölçme aletini kapatınız.
 7. Toz veya su sıçramasına karşı korumak için USB kablosunu çıkarınız ve USB yuvasının kapağını kapatınız.

Bakım ve onarım

İKAZ
Takılı aküden dolayı yaralanma tehlikesi !
 • Tüm bakım ve onarım çalışmalarından önce her zaman aküyü çıkarınız!
Ürün bakımı
 • Yapışmış olan kirleri dikkatle çıkartınız.
 • Eğer mevcutsa, havalandırma deliklerini kuru ve yumuşak bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz.
 • Gövdeyi sadece hafif nemli bir temizlik bezi ile temizleyiniz. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanmayınız.
 • Ürünün üzerindeki kontak noktalarını temizlemek için temiz ve kuru bir bez kullanınız.
 • Ölçüm aletini her zaman temiz tutunuz. Kirli bir kızılötesi sensör ölçüm doğruluğunu etkileyebilir.
 • Kızılötesi sensör, kamera, hoparlör veya mikrofon üzerindeki kiri keskin nesnelerle temizlemeye çalışmayınız. Kızılötesi sensör ve kameradaki tozu dışarı üfleyiniz. Kızılötesi sensörün ve kameranın üzerini silmeyiniz (çizilme tehlikesi).
Lityum İyon akülerin bakımı
 • Bir aküyü asla havalandırma delikleri tıkalıyken kullanmayınız. Havalandırma deliklerini kuru, yumuşak bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz.
 • Akünün gereksiz yere toza veya kire maruz kalmamasını sağlayınız. Aküyü asla yüksek nem ayarlamasına maruz bırakmayınız (örn. suya daldırmayınız veya yağmurda bırakmayınız).
  Bir akünün ıslanması halinde, ona hasarlı bir akü gibi davranınız. Yanıcı olmayan bir kabın içinde izole ediniz ve Hilti servisine başvurunuz.
 • Aküyü yabancı yağ ve gresten uzak tutunuz. Akünün üzerinde gereksiz yere toz veya kir birikmesine izin vermeyiniz. Aküyü kuru, yumuşak bir fırça veya temiz, kuru bir bezle temizleyiniz. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanmayınız.
  Akünün kontak noktalarına dokunmayınız ve kontak noktalarına fabrikada uygulanmış olan gresi kesinlikle çıkartmayınız.
 • Gövdeyi sadece hafif nemli bir temizlik bezi ile temizleyiniz. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanmayınız.
Onarım
İKAZ
Elektrik çarpması tehlikesi! Elektrikli parçalarda usulüne uygun olmayan onarımlar ciddi yaralanmalara ve yanıklara neden olabilir.
 • Elektrik parçalarındaki onarımlar sadece elektronik uzmanı tarafından yapılabilir.
 • Görünür tüm parçalarda hasar olup olmadığını ve kumanda elemanlarının fonksiyonunlarının sorunsuz şekilde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol ediniz.
 • Hasar ve/veya fonksiyon arızaları durumunda ürünü çalıştırmayınız. Ürünün derhal Hilti servisi tarafından onarılmasını sağlayınız.
 • Bakım ve onarım çalışmalarından sonra tüm koruma tertibatlarını yerleştiriniz ve bunları sorunsuz fonksiyon bakımından kontrol ediniz.
Güvenli çalışma için sadece orijinal yedek parçaları, sarf malzemeleri ve aksesuar kullanınız. Hilti tarafından onaylanmış, yedek parçaları, aksesuarları ve sarf malzemelerini Hilti Store veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group

Düğme pilin değiştirilmesi

Ölçme aletinde saati kaydedebilmek için bir düğme pil mevcuttur. Düğme pil boşalmışsa değiştirilmelidir.
Image alternative
 1. Düğme pil tutucusundaki vidayı gevşetiniz.
  • Vida, düğme pil tutucusuna sabit bir şekilde bağlanmıştır.
 2. Düğme pil tutucusunu yuvasından dışarı çekiniz (gerekirse uygun bir aletle).
 3. Boş düğme pili çıkarınız ve yeni bir düğme pil takınız. Kutup yönlerinin doğru olmasına dikkat ediniz. Düğme pil tutucusu üzerindeki "+" işareti ile düğme pilin artı kutbu görülür şekilde eşleşmelidir.
 4. Düğme pil tutucuyu yuvasına geri takınız. Düğme pil tutucusunun doğru ve tam olarak içeri itildiğinden emin olunuz, aksi takdirde toza ve sıçrayan suya karşı koruma garanti edilemez.
 5. Düğme pil tutucusunun vidasını elle sıkınız.

Hilti ölçme sistemleri servisi

Hilti ölçme sistemleri servisi aleti kontrol eder ve sapma varsa, ölçüm aletinin teknik özelliklere uygun biçimde yeniden ayarlanması ve yeniden kontrol edilmesi işlemlerini yürütür. Kontrol anındaki teknik özelliklere uygunluk durumu, servis sertifikası ile yazılı olarak teyit edilir. Tavsiyemiz:
 • Kullanıma göre uygun bir kontrol aralığı seçilmelidir.
 • Alet sıra dışı yoğunlukta kullandıktan sonra veya önemli çalışmalardan önce ya da en azından yılda bir defa Hilti ölçme sistemleri servisi tarafından kontrol edilmelidir.
Hilti ölçme sistemleri servisi tarafından yapılan kontrol, kullanıcının ölçüm aletini, kullanmadan önce ve kullanım sırasında kontrol etmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Taşıma ve depolama

Akülü aletlerin ve akülerin taşınması
  DİKKAT
  Taşıma sırasında aletin istem dışı çalışması !
 • Ürünlerinizi her zaman aküler takılı olmadan taşıyınız!
 • Aküleri çıkartınız.
 • Aküleri kesinlikle sıkıca bağlanmamış koruma ile nakletmeyiniz. Nakliye sırasında, aküler aşırı şok ve titreşimlerden korunmalı ve başka akü kutupları ile temas ederek kısa devreye neden olmamaları için, her türlü iletken malzeme veya diğer akülerden izole edilmiş olmalıdır. Aküler için yerel taşıma talimatlarını dikkate alınız.
 • Aküler posta ile gönderilmemelidir. Hasarsız aküleri sevk etmek istemeniz halinde, bir nakliye şirketine başvurunuz.
 • Ürünün ve akülerin hasar görmüş olup olmadığını her kullanımdan önce olduğu gibi uzun taşımalardan önce ve sonra kontrol ediniz.
Akülü aletlerin ve akülerin depolanması
  İKAZ
  Arızalı veya akan aküler nedeniyle beklenmeyen hasar oluşumu !
 • Ürünlerinizi her zaman aküleri yerleştirmeden depolayınız!
 • Ürünü ve aküleri serin ve kuru bir yerde depolayınız. Teknik verilerde belirtilen sıcaklık sınır değerlerini dikkate alınız.
 • Aküleri şarj cihazının üzerinde muhafaza etmeyiniz. Şarj işleminden sonra her zaman aküyü şarj cihazından çıkartınız.
 • Aküleri kesinlikle güneşte, ısı kaynakların üzerinde veya cam arkasında depolayınız.
 • Ürünü ve aküleri çocukların ve yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı yerlerde depolayınız.
 • Ürünün ve akülerin hasar görmüş olup olmadığını her kullanımdan önce olduğu gibi uzun süreli depolamalardan önce ve sonra kontrol ediniz.

Arıza durumunda yardım

Bu tabloda listelenmemiş veya kendi başınıza gideremediğiniz arızalarda lütfen yetkili Hilti servisimiz ile irtibat kurunuz.
Arıza
Olası sebepler
Çözüm
Ürün açılmıyor.
Batarya deşarj olmuş
 • Aküyü değiştiriniz veya boş aküyü şarj ediniz.
Akü yerine tamamen takılmamış.
 • Aküyü duyulabilir bir klik sesi ile yerine oturtunuz.
Akü duyulabilir bir klik sesi ile yerine oturmuyor.
Akünün kilit tırnağı kirlenmiş.
 • Tırnakları temizleyiniz ve aküyü yeniden yerine oturtunuz.
Image alternative
Ölçüm aleti çok sıcak veya çok soğuk.
Ölçüm aleti çok sıcak veya çok soğuk. Ölçüm aleti kısa süre sonra kendiliğinden kapanıyor.
 • Ölçüm aletinin ortam şartlarına uygun hale gelmesini bekleyiniz.
 • Ardından ölçüm cihazını tekrar açınız.
Image alternative
Akü çok sıcak veya çok soğuk.
Akü çok sıcak veya çok soğuk. Ölçüm aleti kısa süre sonra kendiliğinden kapanıyor.
 • Akünün ortam şartlarına uygun hale gelmesini bekleyiniz veya aküyü değiştiriniz.
 • Ardından ölçüm cihazını tekrar açınız.
Image alternative
Bellek dolu / arızalı.
Görüntü belleği dolu.
 • Gerekirse resimleri başka bir depolama ortamına (örn. PC) aktarınız. Ardından dahili bellekteki görüntüleri siliniz.
Görüntü belleği arızalı.
 • Tüm görüntüleri silerek dahili belleği biçimlendiriniz. Sorun devam ederse, Hilti servisiyle irtibat kurunuz.
Image alternative
Ölçüm aleti, bir bilgisayara bağlanamıyor.
Ölçüm aleti, bilgisayar tarafından algılanmıyor.
 • Bilgisayarınızdaki sürücünün güncel olup olmadığını kontrol ediniz. Bilgisayarda daha yeni bir işletim sistemi sürümü gerekebilir.
USB arayüzü veya USB kablosu arızalı.
 • Başka bir USB kablosu ile bağlantıyı kontrol ediniz.
 • Ölçüm aletinin başka bir bilgisayara bağlanıp bağlanamayacağını kontrol ediniz.
 • Sorun devam ederse, Hilti servisiyle irtibat kurunuz.
Image alternative
Düğme pil boş.
Düğme pil boş.
 • Düğme pili değiştiriniz.
 • Değişimi onaylayınız.
Image alternative
Ölçüm aleti arızalı.
Ölçüm aleti arızalı.
 • Hilti servisi ile irtibat kurunuz.

İmha

İKAZ
Usulüne uygun olmayan imha nedeniyle yaralanma tehlikesi! Dışarı çıkan gaz ve sıvılar nedeniyle sağlık sorunları.
 • Hasar görmüş aküleri hiç bir şekilde göndermeyiniz!
 • Kısa devreleri önlemek için, akünün bağlantılarını iletken olmayan bir malzeme ile kapatınız.
 • Aküleri, çocukların ellerine geçmeyecek şekilde imha ediniz.
 • Aküyü size en yakın Hilti Store 'da imha ediniz veya imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz.
Image alternative Hilti ürünleri yüksek oranda tekrar kullanılabilen malzemelerden üretilmiştir. Geri dönüşüm için gerekli koşul, usulüne uygun malzeme ayrımıdır. Çoğu ülkede Hilti eski aletlerini yeniden değerlendirmek üzere geri alır. Bu konuda Hilti müşteri hizmetlerinden veya satış temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.
Image alternative
 • Elektrikli el aletlerini, elektronik cihazları ve aküleri evdeki çöplere atmayınız!

Üretici garantisi

 • Garanti koşullarına ilişkin sorularınız için lütfen yerel Hilti iş ortağınıza başvurunuz.

FCC uyarısı (ABD'de geçerli)/IC uyarısı (Kanada'da geçerli)

Bu alet testlerde B sınıfı için ön görülmüş olan FCC yönergelerinin bölüm 15'de bulunan sınır değerlerine uymaktadır. Bu sınır değerleri yerleşim yerlerindeki kurulumlarda zararlı ışınlardan korunmayı öngörmektedir. Bu tür aletler yüksek frekanslar üretir, kullanır ve aynı zamanda yansıtabilir. Bundan dolayı eğer talimatlara uygun bir şekilde kurulmaz ve çalıştırılmazsa radyo yayınını alma bozukluğu ortaya çıkabilir.
Fakat yine de parazitlenmeler söz konusu olabilir. Eğer bu alet radyo veya televizyonun alışında, aletin kapatılması ve açılması ile tespit edilen parazitlere neden olursa aşağıdaki önlemler alınmalıdır:
 • Anten yeniden ayarlanmalı veya yeri değiştirilmelidir.
 • Alet ile dedektör arasındaki mesafe arttırılmalıdır.
 • Alet, dedektörün kullanmadığı bir akım devresine bağlanmalıdır.
 • Bayinize veya tecrübeli bir radyo ve televizyon teknisyenine başvurunuz.
Bu düzenek, FCC kuralları paragraf 15 ve ISED RSS-210 hükümlerine uygundur.
Çalıştırma aşağıdaki iki koşula bağlıdır:
 • Bu alet, hasar veren manyetik alanlar oluşturmamalıdır.
 • Bu alet, istenmeyen işlemlere neden olabilecek ışın salınımları da dahil olmak üzere her türlü ışınımı alabilmelidir.
Alet üzerinde Hilti tarafından açıkça izin verilmeyen değişikliklerin veya onarımların yapılması, kullanıcının alet kullanım haklarını sınırlandırabilir.
Responsible party
Hilti, Inc.
7250 Dallas Parkway, Suite 1000
US-Plano, TX 75024
www.hilti.com

Diğer bilgiler

Aksesuarlar, sistem ürünleri ve ürününüz hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

RoHS (Tehlikeli madde kullanımını kısıtlama direktifi)
Image alternative
Bu tablo Çin pazarı için geçerlidir.
Image alternative
Bu tablo Tayvan pazarı için geçerlidir.

Hilti Lityum İyon aküler

Emniyet ve kullanım uyarılarıBu dokümanda akü kavramı yeniden şarj edilebilen, birbirine bağlanmış birden gazla Lityum İyon hücresinden oluşan, Hilti Lityum İyon aküleri anlamında kullanılmıştır. Bu akülerin, Hilti elektrikli el aletleri ile kullanılması öngörülmüş olup, sadece bunlarla kullanılabilirler. Sadece orijinal Hilti akülerini kullanınız!
TanımlamaHilti aküler hücre yönetimi ve hücre koruma sistemleri ile donatılmıştır.
Aküler, yüksek bir enerji yoğunluğunu olanaklı kılan, Lityum İyon şarj malzemesi içeren hücrelerden meydana gelir. Lityum İyon hücreler çok düşük bellek etkisine maruz kalırlar ancak kuvvet, derin deşarj veya yüksek sıcaklıkların etkilerine karşı çok hassastırlar.
Hilti aküler için izin verilen aküleri Hilti Store 'unuzda veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group
Emniyet
 • Lityum İyon akülerin kullanılması sırasında aşağıda belirtilen güvenlik uyarılarını dikkate alınız. Bunlara dikkate alınmaması ciltte tahrişlere, ağır korozif yaralanmalara, kimyasal yanıklara, yangın ve / veya patlamalara neden olabilir.
 • Hasarları önlemek için ve sağlığa ciddi zarar verici sıvıları engellemek için akülere itinalı davranınız!
 • Akülere asla müdahale edilmemeli ve üzerlerinde onarım yapılmamalıdır!
 • Aküler parçalarına ayrılmamalı, ezilmemeli, 80°C üzerine ısıtılmamalı veya yakılmamalıdır.
 • Darbeye maruz kalmış veya başka bir hasar görmüş aküleri kullanmayınız. Akülerinizi hasar belirtilerine karşı düzenli olarak kontrol ediniz.
 • Geri dönüştürülmüş veya onarılmış aküleri asla kullanmayınız.
 • Aküyü veya aküyle çalışan bir elektrikli el aletini asla bir şeyi çakmak veya bir şeye vurmak için kullanmayınız.
 • Aküleri asla doğrudan güneş ışığına, aşırı sıcaklık, kıvılcım veya açık ateşe maruz bırakmayınız. Bu durum patlamalara neden olabilir.
 • Akünün kutbuna parmaklarınız, aletler, takılar veya diğer elektriksel olarak iletken nesnelerle dokunmayınız. Bu durum aküye hasar verebilir, maddi hasarlara ve yaralanmalara neden olabilir.
 • Aküleri yağmurdan, ıslaklıktan ve sıvılardan uzak tutunuz. Akülerin içine nemin girmesi, kısa devrelere, elektrik çarpmalarına, yanıklara, yangına veya patlamalara neden olabilir.
 • Sadece akü tipi için öngörülmüş olan şarj cihazlarını ve elektrikli el aletlerini kullanınız. Bunun için ilgili kullanım kılavuzlarındaki verileri dikkate alınız.
 • Aküyü patlama tehlikesi olan ortamlarda kullanmayınız veya depolamayınız.
 • Akü tutulamayacak kadar sıcaksa arızalı olabilir. Pili, yanıcı malzemelere yeterli mesafede, görünür ve yanıcı olmayan bir yere yerleştiriniz. Aküyü soğumaya bırakınız. Akü bir saat sonra hala dokunulamayacak kadar sıcaksa, arızalı demektir. Akü yangını durumunda alınacak önlemler bölümündeki talimatları izleyiniz.
Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler
 • Bir akünün hasar görmesi halinde daima Hilti servisine başvurunuz.
 • Sızan bir aküyü kullanmayın.
 • Sızan sıvının doğrudan göz ve/veya ciltle temas etmesinden kaçınınız. Akü sıvısıyla çalışırken daima koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük takınız.
 • Aküden çıkan sıvıyı gidermek için, bunun için izin verilen bir kimyasal temizlik maddesi kullanınız. Akü sıvısı için yerel temizleme düzenlemelerinize uyunuz.
 • Arızalı bir aküyü yanmayan bir kaba koyunuz ve üzerini kuru kum, tebeşir tozu (CaCO3) veya silikat (Vermiculit) ile örtünüz. Bunun ardından kabın kapağını hava geçirmeyecek şekilde kapatınız ve kabı yanıcı gazlar, sıvılar veya nesnelerden uzak bir yerde muhafaza ediniz.
 • Hazneyi size en yakın Hilti Store 'da imha ediniz veya imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz. Hasarlı aküler için yerel taşıma talimatlarını dikkate alınız!
Akünün artık işlevini yerine getirmemesi halinde yapılması gerekenler
 • Arızalı şarj, alışılmadık uzun şarj süreleri, performanstaki belirgin düşüş, alışılmadık LED faaliyetleri veya sıvı sızdırması gibi akünün anormal davranışlarına dikkat ediniz. Bunlar dahilî bir soruna işaret eden göstergeleridir.
 • Dahili bir akü sorunundan şüphelenmeniz halinde, Hilti servisine başvurunuz.
 • Akünün artık işlevini görmemesi, şarj edilememesi veya dışarıya sıvının sızması durumunda, akünün imha edilmesi gerekir. Bkz. Bölüm Bakım ve İmha .
Akünün yanması durumunda alınması gereken önlemler
  İKAZ
  Akü yangını nedeniyle tehlike oluşabilir! Yanan bir akü, korozif yaralanmalara, yanıklara veya patlamalara neden olabilecek tehlikeli ve patlama riski oluşturan sıvılar ve buharlar çıkartır.
 • Bir akü yangınıyla mücadele ederken, kişisel koruyucu donanımınızı kullanınız.
 • Tehlikeli ve patlama riski yaratabilecek gazların çıkması için, yeterli havalandırma sağlayınız.
 • Yoğun duman oluşması halinde derhal odayı terk ediniz.
 • Solunum yollarında tahriş olması halinde, bir hekime başvurunuz.
 • Yangını söndürmeye başlamadan önce itfaiyeyi arayınız.
 • Akü yanmalarına sadece suyla ve mümkün olan en uzak mesafeden müdahale ediniz. Toz yangın söndürücüler ve yangın örtüleri Lityum İyon akülerde etkisizdir. Çevresinde ortaya çıkan yangınlara, normal söndürme araçları ile müdahale edilebilir.
 • Büyük miktarlarda yanan aküleri hareket ettirmeyi denemeyiniz. Yangından etkilenmeyen malzemeleri yakın çevreden uzaklaştırarak, yanan aküleri izole ediniz.
Akünün soğumaması, tütmesi veya yanması durumunda:
 • Bu aküyü bir kürekle alınız ve bir kova suyun içine atınız. Soğutucu etki sayesinde, alev alma için henüz kritik sıcaklık seviyesine ulaşmamış akü hücrelerine yangın çıkma riski düşürülür.
 • Aküyü tamamen soğuyana kadar en az 24 saat kovada bırakınız.
 • Bkz. Bölüm Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler .
Taşıma ve depolama hakkında bilgiler
 • İşletim için ortam sıcaklığı -17°C ile +60°C / 1°F ile 140°F aralığında.
 • Depolama sıcaklığı -20°C ile +40°C / -4°F ile 104°F aralığında.
 • Aküleri şarj cihazının üzerinde muhafaza etmeyiniz. Şarj işleminden sonra her zaman aküyü şarj cihazından çıkarınız.
 • Aküleri mümkün olduğunca serin ve kuru yerlerde depolayınız. Serin bir yerde depolama akünün kullanım ömrünü uzatır. Aküleri kesinlikle güneşte, sıcakta veya cam levha arkasında muhafaza etmeyiniz.
 • Aküler posta ile gönderilmemelidir. Hasarsız aküleri sevk etmek istemeniz halinde, bir nakliye şirketine başvurunuz.
 • Aküler kesinlikle sıkıca bağlanmamış koruma ile taşınmamalıdır. Nakliye sırasında, aküler aşırı şok ve titreşimlerden korunmalı ve başka akü kutupları ile temas ederek kısa devreye neden olmamaları için, her türlü iletken malzeme veya diğer akülerden izole edilmiş olmalıdır. Aküler için yerel taşıma talimatlarını dikkate alınız.
Bakım ve imha etme
 • Aküleri temiz, yağsız ve gressiz bir şekilde tutunuz. Aküde gereksiz toz veya pislik bırakmayınız. Aküyü kuru, yumuşak bir fırça veya temiz, kuru bir bezle temizleyiniz.
 • Aküyü asla havalandırma delikleri tıkalı iken kullanmayınız. Havalandırma deliklerini kuru ve yumuşak bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz.
 • Yabancı cisimlerin akünün içine girmesine engel olunuz.
 • Akünün içine nem nüfuz etmesine izin vermeyiniz. Akünün içine nem girmesi halinde, hasar görmüş bir aküye yapılması gerekenleri uygulayınız ve aküyü yanmayan bir kabın içinde izole ediniz.
 • Bkz. Bölüm Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler .
 • Akünün usulüne uygun imha edilmemesi halinde, dışarı çıkan gaz ve sıvılar nedeniyle sağlık için riskler oluşabilir. Aküyü size en yakın Hilti Store 'da imha ediniz veya imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz. Hasarlı aküler için yerel taşıma talimatlarını dikkate alınız!
 • Aküler evdeki çöplere atılmamalıdır.
 • Aküleri, çocukların ellerine geçmeyecek şekilde imha ediniz. Kısa devreleri önlemek için, akünün bağlantılarını iletken olmayan bir malzeme ile kapatınız.