İLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Çalışan güvenliğine, verimliliğe ve karlılığa nasıl katkı sağlıyoruz?

§İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları öngörerek çalışan yetkinliğini arttırır

§Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının sağlanması için yol gösterir

§Olası iş kazası riskini en aza indirerek; gün kayıplı kazaların önüne geçilmesini sağlar
 

§Malzeme ve ekipman güvenliği sağlanması konusunda farkındalık yaratır

§Kullanılan ürün ve makinelerle ilgili eğitimler, yıllık eğitim planı içerisinde talebe özel planlanabilir

 

 

Hangi konularda HILTI’den İleri İSG desteği alabilirsiniz?

İnşaat Sahalarında Kazasız Çalışma

Ayrıntılı Bilgi İçin

Kesme Taşlama Makinelerinin Güvenli Kullanımı

Ayrıntılı Bilgi İçin

KİMYASAL ÜRÜNLERİN GÜVENLİ KULLANIMI

Ayrıntılı Bilgi İçin

KIRICI DELİCİ MAKİNELERİN GÜVENLİ KULLANIMI

Ayrıntılı Bilgi İçin