Mühendislik ÇözümleriMühendislik ve tasarım verimliliğini artırın!Detaylar için tıklayınız.

Kırıcı makineler

Yontma, kırma ve beton kazıma işlerinde titreşimi ve tozu azaltacak şekilde tasarlanan küçük boy kırıcı ve ağır yük tipi kırıcı makinelerimizi keşfedin

Yontma, kırma ve beton kazıma işlerinde titreşimi ve tozu azaltacak şekilde tasarlanan küçük boy kırıcı ve ağır yük tipi kırıcı makinelerimizi keşfedin
TE 500-22 akülü yontucu Betonda veya taş duvarda yontma işleri için Aktif Titreşim Azaltma özellikli akülü SDS Max (TE-Y) kırıcı ve yontucu (Nuron akü platformu)
TE 500-AVR SDS Max kırıcı Betonda ve tuğlada hafif yük taraklama işleri için, Aktif Titreşim Azaltma (AVR) sistemli, çok yönlü SDS Max (TE-Y) kırıcı
TE 700-AVR Betonda ve tuğlada ağır yük taraklama işleri için, Aktif Titreşim Azaltma (AVR) sistemli, güçlü SDS Max (TE-Y) duvar kırma makinesi
TE 800-AVR Duvar ve zeminde çalışmaya uygun, düşük titreşimli ve uzun ömürlü, sağlam, yüksek performanslı kırıcı makine
TE 1000-AVR Beton kırıcı Zemin kırma veya taraklama uygulamaları ve çok amaçlı duvar uygulamaları için çok yönlü kırıcı (üniversal güç kablolu)