Ürün ve uygulama eğitimleri

Ürün ve uygulama eğitimleri

Anchor training

Ankraj Uzmanları Eğitim Programı

Teori ve pratik bir arada

Daha fazlası için
HIT-RE 500 V3 injectable adhesive mortar, ED 3500-A cordless dispenser, Rebar

Filiz Ekimi Uzmanları Eğitim Programı

Filiz ekim uygulamaları için teori ve pratik bir arada

Daha fazlası için
Firestop training for installers

Yangın Durdurucu Uzmanları Eğitim Programı

Yangın durdurucu uygulamaları için teori ve pratik bir arada 

Daha fazlası için