STOP prensibini uygulayarak toz nasıl azaltılır

Çalışanlarınızı toza maruz kalmanın yarattığı tehlikelerinden nasıl koruyacağınızı öğrenin

Dust is created at nearly every point in the construction process during drilling, sawing, breaking, grinding and transportation

Tozu neden önemsemelisiniz makalesinde, tozun potansiyel olarak tehlikeli özelliklerini ve sağlık, güvenlik ve üretkenlik üzerindeki etkilerini öğrendik. Şimdi toza maruz kalmayı azaltmak için neler yapılabileceğine bakalım.

Belirli toz türlerine izin verilen maksimum maruziyet mevzuatlar tarafından belirlenmiştir.  İşverenler, işyerinde toz maruziyetinin bu sınırların altında olup olmadığını bir risk değerlendirmesi yaparak tespit etmelidir. Bu risk değerlendirmesine dayanarak önleyici faaliyetler belirlenmelidir. İnsanların toz risklerine karşı korunmasına yardımcı olmak için STOP (Solution, Technical, Organizational, and Personal protective measures) ilkesi uygulanabilir (detaylar aşağıdadır).

Toza maruz kalma mevzuatlarla büyük ölçüde düzenlenmiştir

Occupational exposure limits for dust are as low as a pinch of salt or the weight of a 2 cent coin

Bazı toz partikülleri potansiyel olarak zararlı olabileceğinden, ulusal makamlar mesleki maruziyet sınır değerleri belirlemiştir. Bu değerler, 8 saatlik bir iş günü boyunca zaman ağırlıklı ortalamaya dayalı olarak işyerinde kabul edilebilir tehlikeli toz konsantrasyonunu tanımlayan üst sınırlardır. Mesleki maruziyet sınır değerleri belirli toz türleri için mevcuttur ve tozların tehlikelerine bağlıdır.

Örneğin, silika içeren bir malzeme ile çalışıyorsanız, malzemeyi işlerken serbest kalan toz – örn. delme, yontma, testereyle kesme veya taşlamadan kaynaklanan tozlar– büyük olasılıkla solunabilir kristal silika tozu (RCS) içerecektir. Bu parçacıklar, akciğerin derinliklerine inip akciğer alveollerine ulaşabildikleri için özellikle tehlikeli olabilmektedir. Uzun süreli aşırı maruz kalma solunum sistemine zarar verebilir. En kötü durumlarda ise, şu anda tedavisi olmayan silikoz adı verilen hastalığa neden olabilir.

Tehlikeli tozların sağlık üzerindeki etkileri çok çarpıcı olabilmektedir. Bu nedenle çalışanları korumak için belirli mesleki maruziyet sınır değerleri oluşturulmuştur. Mesleki maruziyet sınır değerleri  ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir. Bazı ülkeler diğerlerine kıyasla daha katı hükümler koymaktadırlar. Sizin için geçerli olan mesleki maruziyet sınır değerleri öğrenmek için mevzuatlara ve yerel yetkililere başvurmalısınız.

Bu sınırların pratik anlamda hangi miktarlara karşılık geldiği hakkında bir fikriniz var mı? Bu sınır oldukça küçük bir miktardır, örneğin küçük bir tutam tuz gibi ve *2 Cent* madeni paradan daha hafiftir.

Maruz kalma limitlerinin altında olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim?

İş yerinizde tozdan kaynaklanan risklerin nerede olduğunu bulmanın güvenilir bir yolu, onu sistematik olarak ölçmektir. Toz partikülleri, özel numune alma ekipmanı kullanılarak ölçülebilir ve İngiliz Sağlık ve Güvenlik İdaresi, böyle bir girişim için çeşitli uygun numune alıcılar yayınlamıştır.

Daha fazla bilgi

İşverenlerin hava izleme uygulaması ve yürütmesi zorlayıcı olabilir. Bu nedenle önceki ölçümlere ve inceleme raporlarına başvurmak da bir diğer olasılıktır. Bu tür verileri yayınlayan taraflar, el aleti üreticileri, hammadde tedarikçileri veya araştırma kuruluşları olabilir. Alman BG Bau, değerlendirmelere yardımcı olmak için işlere dayalı toz ölçüm verileri sağlamaktadır.

Daha fazla bilgi

Benzer şekilde, ABD merkezli Federal Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi (OSHA), Standart 1926.1153, Tablo 1'i yayınlamıştır. Benzer şekilde, ABD merkezli Federal Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi (OSHA), Standart 1926.1153, Tablo 1'i yayınlamıştır. Bu tablo OSHA'nın etkili olduğunu belirlediği ilgili kontrol yöntemleriyle ortak silika üreten inşaat işlerini yansıtan 18 ürün çözümü ve kontrolün bir listesidir.

İş yerinizdeki toza maruz kalma durumunu öğrendikten sonra, risk değerlendirmesi uygun koruyucu önlemleri tanımlamaya yönelik süreç aracınızdır.

Risk değerlendirmeleri hakkında bazı genel tavsiyeler

Risk değerlendirmesi, işyeri tehlikelerinden işçi sağlığı ve güvenliğine yönelik riskleri değerlendirme ve riskleri kontrol etmek için hangi önleyici veya koruyucu tedbirlerin alındığını veya alınması gerektiğini tanımlama sürecidir.

EU-OSHA, şirketleri risk değerlendirmeleri yapma konusunda desteklemek amacıyla çeşitli kaynaklar sağlar. Risk değerlendirmesi için genel adımlar şunları içerir:

  • 1. Adım: Bilgi Toplama
  • 2. Adım: Tehlikelerin belirlenmesi
  • 3. Adım: Tehlikelerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi
  • 4. Adım: Riskleri ortadan kaldırmak için eylemleri planlayın
  • 5. Adım: Risk değerlendirmesini belgeleyin

SUVA'dan (İsviçre'de bir kamu sektörü sigortacısı) elde edilen bugulara dayalı olarak, özellikle tozlu ortamda çalışırken sağlık risklerini değerlendirmek için bazı yönergeler şu şekildedir:

  1. Şirketinizde tehlikeli toza maruz kalan işyerleri olup olmadığını kapsamlı bir şekilde belirlediniz mi?
  2. Oluşan tozun tehlikeli özelliklerinin farkında mısınız?
  3. İş istasyonlarındaki çeşitli durumlardaki toz konsantrasyonlarının farkında mısınız?
  4. İşyerinde ortaya çıkan toz, mevzuatlarla belirlenen mesleki maruziyet sınır değerlerini aşıyor mu? Sınır değerlerin aşılması, koruyucu önlemlerin alınması gerektiği anlamına gelir.

Toza maruz kalma riskini ortadan kaldırmak için STOP ilkesini uyguluyoruz. Bu ilke, önde gelen Avrupa kurumlarının ve yetkililerinin önleme metodolojisine uygundur. Hilti'nin iş ortaklarını, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitirken uyguladığı ilke de budur!

TOZ KONTROLÜ İÇİN KILAVUZ OLARAK "STOP" İLKESİ

STOP Principle as a guide to control dust and other health and safety risks

STOP adlandırması, riskin kontrol edilme sırasını tanımlar. İşte ayrıntılı olarak ne anlama geldiği:

Substitution (İkame), daha güvenli alternatifler kullanılarak riskin ortadan kaldırılmasıdır. Bunu yaparak, tehlikelerin temel nedeni önlenebilir.

Teknik önlemler, tozun insanlar için tehlikeli etkilerini en aza indirmek için havadaki tozu azaltan makineler, aletler veya teknolojilerdir.

Organizasyonel önlemler farklı çalışma yöntemleri ve iyileştirilmiş iş organizasyonu sayesinde mümkün olmaktadır.

Personal protective measures (kişisel koruyucu önlemler ), Risklerin devam ettiği durumlarda kişisel koruyucu önlemlere ihtiyaç vardır. Kullanıcı bu riske maruz kalır ve bu koruyucu önlemler alınmadığında sağlık tehlikeleri olabilir! Bu nedenle KKD - kişisel koruyucu donanım- kalan riskleri karşılamak için gereklidir.

İlgili Bağlantılar

BU İÇERİĞİ PAYLAŞ