Dil seçenekleri

PD-E

Türkçe

Kullanım kılavuzu bilgileri

Bu kullanım kılavuzu hakkında

 • Aleti çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Bu, güvenli çalışma ve arızasız kullanım için ön koşuldur.
 • Bu kullanım kılavuzunda ve ürün üzerinde bulunan emniyet ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.
 • Kullanım kılavuzunu her zaman ürün üzerinde bulundurunuz ve ürünü sadece bu kullanım kılavuzu ile birlikte başka kişilere veriniz.

Resim açıklaması

Uyarı bilgileri

Uyarı bilgileri, ürün ile çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarır. Aşağıdaki uyarı metinleri kullanılır:
TEHLİKE
TEHLİKE !
 • Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep olabilecek tehlikeler için.
İKAZ
İKAZ !
 • Ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek tehlikeler için.
DİKKAT
DİKKAT !
 • Vücut yaralanmalarına veya maddi hasarlara yol açabilecek olası tehlikeli durumlar için.

Kullanım kılavuzundaki semboller

Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Kullanım kılavuzuna dikkat edilmelidir
Image alternative Kullanım uyarıları ve diğer gerekli bilgiler
Image alternative Geri dönüşümlü malzemeler ile çalışma
Image alternative Elektrikli aletleri ve aküleri evdeki çöplere atmayınız

Çizimlerdeki semboller

Çizimlerde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Bu sayılar, kullanım kılavuzunun başlangıcındaki ilgili çizime atanmıştır.
Image alternative Çizimlerdeki numaralandırma, önemli çalışma adımlarını veya çalışma adımları için önemli olan yapı parçalarını gösterir. Metinde, bu çalışma adımları veya yapı parçasına karşılık gelen sayılarla vurgulanmıştır, örn.  (3) .
Image alternative Pozisyon numaraları Genel bakış çiziminde kullanılır ve Ürüne genel bakış bölümündeki açıklama numaralarına referans niteliğindedir.
Image alternative Bu işaret, ürün ile çalışırken dikkatinizi çekmek için koyulmuştur.

Ürüne bağlı semboller

Genel semboller

Ürün ile bağlantılı olarak kullanılan semboller.
Image alternative KCC‑REM-HLT‑PD-E
Image alternative Açma / Kapatma tuşu
Image alternative Ölçüm tuşu
Image alternative Menü tuşu
Image alternative Silme tuşu (Clear)
Image alternative Sağ tuş
Image alternative Sol tuş

Ürün bilgileri

Image alternative ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
Tip tanımı ve seri numarası, tip plakası üzerinde belirtilmiştir.
 • Seri numarasını aşağıdaki tabloya aktarınız. Ürün bilgileri acente veya servis merkezini aradığınızda sorulabilir.
  Ürün verileri
  Lazer uzaklık ölçme aleti
  PD-E
  Nesil
  01
  Seri no.

Ürün üzerindeki lazer bilgisi

Lazer bilgisi
Lazer bilgisi
Image alternative Lazer sınıfı 2, IEC60825-1/EN60825-1:2007 normunu temel alır ve CFR 21 § 1040 (Lazer bildirimi 50) direktifine uygundur.
Image alternative Lazer sınıfı 2. Doğrudan ışına bakmayınız. Işını doğrudan insanların üzerine veya çalışmayla alakası olmayan kişilerin bulunduğu ortamlara doğrultmayınız.
Image alternative Atıkların geri dönüşümü yapılmalıdır.

Uygunluk beyanı

Image alternative
Üretici burada tanımlanan ürünün geçerli yasalara ve standartlara uygun olduğunu kendi sorumluluğunda beyan eder. Bu dokümanın sonunda uygunluk beyanının bir kopyasını bulabilirsiniz.
Teknik dokümantasyonlar eklidir:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Güvenlik

Güvenlik uyarıları

Temel güvenlik talimatları

Kılavuzun her bölümünde bulunan güvenlik tekniği uyarılarının yanında aşağıdaki kurallar her zaman uygulanmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
 • Tüm güvenlik uyarılarını ve kullanım talimatlarını muhafaza ediniz.
 • Alet ile çalışırken dikkatli olunuz, hareketlerinize dikkat ediniz ve mantıklı davranınız. Yorgun veya ilaçların, uyuşturucunun ya da alkolün etkisi altında olduğunuzda ürünü kullanmayınız. Ürünün kullanımı sırasındaki bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 • Hiçbir emniyet tertibatını devre dışı bırakmayınız ve hiçbir uyarı ve ikaz levhasını çıkarmayınız.
 • Ürünün uygun olmayan bir biçimde açılması durumunda, sınıf 2'yi aşan lazer ışınları yayılabilir. Ürün sadece Hilti servisi tarafından onarılmalıdır.
 • Ürün üzerindeki manipülasyonlara veya değişikliklere izin verilmez.
 • Her kullanımdan önce ürünün doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
 • Cam veya diğer nesnelerin içinden yapılan ölçümler, ölçüm sonuçlarını yanıltabilir.
 • Ölçüm koşullarının hızlı bir şekilde değişmesi durumunda (örneğin lazer ışınlarının önünden geçen insanlar) ölçüm sonuçlarında yanlışlık olabilir.
 • Ürünü güneşe karşı veya başka güçlü ışık kaynaklarına karşı konumlandırmayınız.
 • Çevre etkilerini dikkate alınız. Yangın veya patlama tehlikesi olan yerlerde aleti kullanmayınız.
 • Kullanım kılavuzundaki çalıştırma, bakım ve onarım bilgilerine dikkat ediniz.

Genel güvenlik önlemleri

 • Ürünü kullanmadan önce hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlar Hilti servisinde onarılmalıdır.
 • Bir düşmeden sonra veya diğer mekanik etkilere maruz kaldığında ürünün hassasiyeti kontrol edilmelidir.
 • Ürün, zorlu şantiye kullanımları için tasarlanmış olmasına rağmen diğer ölçüm aletleri gibi bakımı özenle yapılmalıdır.
 • Kullanılmayan ürünler kuru, yüksek veya çocukların ulaşamayacağı kapalı bir yerde muhafaza edilmelidir.
 • Bu ürün çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
 • Ulusal iş güvenliği gereksinimlerini dikkate alınız.

Çalışma yerinin gereken şekilde düzenlenmesi

 • Merdiven üzerindeki çalışmalarda anormal duruşlardan kaçınınız. Güvenli bir duruş sağlayınız ve her zaman dengeli durunuz.
 • Ölçüm yapılan yeri emniyete alınız ve ürünün kullanımı sırasında lazer ışınının diğer kişilere veya kendinize doğrultulmamasına dikkat ediniz.
 • Ürün, sıcaklığın çok düşük olduğu bir ortamdan daha sıcak bir ortama getirildiğinde veya tam tersi olduğunda ürün kullanılmadan önce ortam şartlarına uygun sıcaklığa ulaşana kadar beklenmelidir.
 • Ürünü sadece belirtilen kullanım sınırları içerisinde kullanınız.
 • Hatalı ölçümleri önlemek için lazer çıkış camını temiz tutunuz.
 • Ülkeye özgü kazaların önlenmesi ile ilgili talimatlara dikkat ediniz.

Lazer aletleri ile güvenli çalışma

 • Lazer sınıfı 2/Class II dahilindeki aletler sadece eğitimli kişiler tarafından kullanılmalıdır.
 • Lazer ışınları göz hizasına yükseltilmemelidir.
 • Lazer ışınlarının ayna benzeri yansıtıcı yüzeylere denk gelmemesi için ilgili önlemler alınmalıdır.
 • Kişilerin ışından doğrudan etkilenmeyeceğinden emin olmak için sağlam önlemler alınmalıdır.
 • Lazer ışınları kontrol edilmemiş alanlardan çıkmamalıdır.
 • Kullanılmadığında lazeri kapatınız.
 • Kullanılmayan lazer aletleri, izinsiz kişilerin erişiminin mümkün olmadığı yerlerde muhafaza edilmelidir.

Elektromanyetik uyumluluk

Aletin ilgili yönetmeliklerin en zorlu taleplerini yerine getirmesine rağmen Hilti , hatalı işleme neden olabilecek, aletin yüksek ışınlama dolayısıyla hasar görmesini engelleyemez. Bu durumda veya emin olmadığınız diğer durumlarda kontrol ölçümleri yapılmalıdır. Hilti ayrıca bu gibi durumlarda diğer aletlerin (örn. uçaklardaki navigasyon donanımları) zarar görmeyeceğini garanti etmez. Alet A sınıfına karşılık gelir; oturma alanlarındaki bozukluklar engellenemeyebilir.
Sadece Kore için: Bu lazerli mesafe ölçme aleti endüstriyel bölgelerde ortaya çıkan elektromanyetik dalgalara uygundur (Sınıf A). Kullanıcı bu durumu göz önünde bulundurmalı ve yerleşim bölgelerinde bu lazerli mesafe ölçme aletini kullanmamalıdır.

Tanımlama

Ürüne genel bakış

Image alternative
 1. Arka dayanak yüzeyleri
 2. Arka dayanak LED referans göstergesi
 3. Sol tuş
 4. Menü tuşu
 5. Ölçüm tuşu
 6. Grafik görüntüsü
 7. Ön dayanak LED referans göstergesi
 8. Yan ölçüm tuşu
 9. Açma / Kapatma tuşu
 10. Sağ tuş
 11. Bileklik bağlantı yeri
 12. Silme tuşu (Clear)
 13. ¹/₄ inç dişli
 14. Ölçüm ucu
 15. Lazer çıkışı ve alış merceği
 16. Optik vizör
 17. ¹/₄ inç dişli

Usulüne uygun kullanım

Tanımlanan ürün bir lazerli mesafe ölçme aletidir. Tekli ölçümler ve sürekli mesafe ölçümleri için tasarlanmıştır.

İlgili mesafeler hareketsiz hedeflerin tümünde ölçülebilir (yani beton, taş, ahşap, plastik, kağıt vb.). Prizmalar ve benzer yüksek yansıtıcı özellikli hedefler geçerli değildir ve sonucu bozabilir.
Bu üründe AAA tipi piller kullanılabilir.

Ekran göstergeleri açıklaması

Ana menü
Image alternative Açı biriminin seçilmesi
Image alternative Boyama yüzeyinin belirlenmesi
Image alternative Basit pisagor
Image alternative Yüzeyleri ve hacimleri ölçme
Image alternative Özel fonksiyonların seçilmesi
Image alternative Trapez fonksiyonunun seçilmesi
Image alternative Pisagor fonksiyonunun seçilmesi
Yatay ve çapraz mesafeler için en az bir dik açı gereklidir.
Image alternative Ayarların seçilmesi
Image alternative Dolaylı ölçümlerin yapılması
Hareketsiz cisimler (örneğin duvarlar) üzerindeki ölçümler için belirli bir açı gerekli değildir.
Genel geçerli semboller
Image alternative Pillerin şarj durumu
Image alternative Ölçüm çubuğu açılmadı
Image alternative Ölçüm çubuğu açıldı
Image alternative Ölçüm
Image alternative Mesafelerin toplanması
Image alternative Mesafelerin çıkarılması
Image alternative Seçili
Image alternative Seçili değil
Image alternative Ölçüm süresinin seçilmesi
Image alternative Hesap makinesinin seçilmesi
Açı birimi alt menüsü
Image alternative Yüzde cinsinden artış
Image alternative Metrik birimler
Image alternative İmperyal birimler
Image alternative Derece cinsinden artış
Yüzey ve hacim ölçümü için alt menü
Image alternative Dikdörtgen alanların ölçülmesi
Image alternative Üçgen alanların ölçülmesi
Image alternative Hacim ölçümü
Image alternative Silindir hacminin ölçülmesi
Özel fonksiyonlar için alt menü
Image alternative Dış ölçüm modunun seçilmesi
Image alternative Otomatik parlaklık sensörünün seçilmesi
Image alternative Boyama yüzeyinin belirlenmesi
Image alternative Sınır belirleme fonksiyonunun seçilmesi
Image alternative Min./Maks. delta fonksiyonunun seçilmesi
Image alternative Zamanlayıcının seçilmesi
Image alternative Ofset fonksiyonunun seçilmesi
Image alternative Veri hafızasının seçilmesi
Trapez fonksiyonu için alt menü
Image alternative 3 mesafenin ölçülmesi
Image alternative 2 mesafe, 1 açı ölçümü
Pisagor fonksiyonu için alt menü
Image alternative Basit pisagor
Image alternative Çift pisagor
Image alternative Birleştirilmiş pisagor
Ayarlar için alt menü
Image alternative Ölçüm birimi. Ölçüm biriminin seçilmesi: Image alternativeMetre Image alternativeSantimetre Image alternativeMilimetre
Image alternative Ölçüm referansları. Ölçüm referansının seçilmesi: Image alternativeÖn kenar Image alternativeArka taraf dişlisi Image alternativeAlt taraf dişlisi
Image alternative Açı birimi. Açı biriminin seçilmesi: Image alternativeYüzde cinsinden artış Image alternativeMetrik birimler Image alternativeİmperyal birimler Image alternativeDerece cinsinden artış
Image alternative Uzman modunun seçilmesi
Image alternative Favori listesinin değiştirilmesi
Image alternative Ölçüm çubuğunun etkinleştirilmesi
Image alternative Sesi açma / kapatma
Image alternative Sürekli lazerin seçilmesi
Image alternative Otomatik parlaklık sensörünün seçilmesi
Image alternative Eğim sensörü kalibrasyonu
Image alternative Alet bilgisinin görüntülenmesi
Image alternative Fabrikaya ayarlarına geri alma
Dolaylı ölçümler için alt menü
Image alternative Dolaylı yatay mesafenin ölçülmesi
Image alternative Dolaylı dikey mesafenin ölçülmesi
Image alternative Tavanda ölçümlerin yapılması
Image alternative Dolaylı dikey mesafe II ölçümü

Teslimat kapsamı

Lazerli mesafe ölçme aleti, 2 pil, kullanım kılavuzu, üretici sertifikası.
Ürün için izin verilen diğer sistem ürünlerini Hilti Store 'da veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group

Teknik veriler

Nominal gerilim
3 V
Nominal akım
400 mA
Referans yüksekliğinin üzerinde maksimum kullanım yüksekliği
2.000 mt
(6.561 ft — 10 in)
Maksimum bağıl nem
80 %
Çalışma sıcaklığı
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Mesafe ölçümü hassasiyeti (2σ, standart sapma)
±1,0 mm
Eğim ölçümü hassasiyeti (2σ, standart sapma)
±0,2°
Lazer çıkış gücü
< 1 mW
Lazer dalga boyu
639 nm
(0,0000252 in)
Darbe süresi
< 3,6 ns
Darbe periyodu
8,3 ns … 243 ns
Ağırlık (piller dahil)
165 g
(5,8 ons)
Depolama sıcaklığı
−30 ℃ … 70 ℃
(−22 ℉ … 158 ℉)
EN 60825-1:2007 uyarınca lazer sınıfı
Lazer sınıfı 2
IEC 60529 uyarınca koruma sınıfı
IP 65

Kullanım

Temel fonksiyonlar

Sol veya sağ tuş aracılığıyla istediğiniz fonksiyona geçiş yapınız.
 • Bir fonksiyon seçimi için ölçüm tuşuna basarak onaylayınız.

Pillerin takılması

Pil kutuplarının doğru yönde olmasına dikkat ediniz. Pilleri sadece çift olarak değiştiriniz. Hasarlı pil kullanmayınız.
Image alternative
 • Pil bölmesini açınız ve pilleri yerleştiriniz.

Lazerli mesafe ölçme aletinin açılması ve kapatılması

 1. Kapalıyken aleti açmak için Açma/Kapatma tuşuna veya ölçüm tuşuna basınız.
 2. Açıkken aleti kapatmak için Açma/Kapatma tuşuna basınız.

Ölçüm ucu ile ölçüm

Image alternative
 1. Ölçüm ucunu 90° açınız. Ölçüm ucu şimdi dayanak olarak kullanılabilir.
  Ölçme ucu, sabit bir konum hedeflendiğinde aleti hizalamaya yardımcı olur. Bu durum özellikle dolaylı trapez ve pisagor ölçümlerinde geçerlidir. Çünkü burada tahmini değerlere yönelik sonuçlar söz konusudur.
  Erişimi mümkün olmayan yerlerde PDA 72 ölçüm uzatmasını kullanınız. Alet, ölçüm uzatmasını otomatik olarak algılar. Ekranda bir onay penceresi görünebilir.
 1. Ölçüm ucunu 180° açınız. Ölçüm referansı otomatik olarak değişir.

Hedef plakası ile ölçüm

Image alternative
 1. Aşağıdaki olumsuz koşullarda mesafe ölçümü yapmak için hedef plakasını kullanınız:
  • Duvar, üst yüzeyi nedeniyle yansıma yapmıyor.
  • Ölçüm noktası bir üst yüzeyde bulunmuyor.
  • Ölçülmesi gereken mesafe çok fazla.
  • Işık koşulları olumsuz (güçlü güneş ışığı).
 2. Hedef plakası ile yapılan ölçümlerde ölçülen mesafelere 1,2 mm ekleyiniz.

Ölçüm modu

Tekli ölçüm yapılması

 1. Lazer ışınının aktifleştirilmesi için ölçüm tuşuna kısa süreli basınız.
 2. Lazer ışınını hedef noktaya tutunuz.
 3. Ölçümün yapılması için ölçüm tuşuna kısa süreli basınız.
  • Ölçülen mesafe ekrandaki alt satırda gösterilir.
  • Önceki ölçüme yönelik ölçüm değeri ekrandaki üst satırda gösterilir.
 4. Başka bir ölçüm yapmak için lazeri hedef noktaya tutunuz ve yeniden ölçüm tuşu ile ölçümü başlatınız.

Sürekli ölçüm yapılması

Sürekli ölçüm sırasında, her saniye 6-10 ölçüm değeri ölçülür ve görüntülenir. Lazerli mesafe ölçme aleti, istenen mesafeye ulaşılana kadar hedefe karşı hareket ettirilebilir.
 1. 2 saniye süreyle ölçüm tuşuna basınız.
  • Sinyal sesi devrede ise sesli bir sinyal bildirimi yapılır.
 2. İstenen mesafeye ulaşılana kadar lazerli mesafe ölçme aletini hedefe doğrultunuz veya hedeften uzaklaştırınız.
 3. Ölçüm tuşuna kısa süreli basınız.
  • Ölçülen mesafe ekrandaki alt satırda gösterilir.
  • Önceki ölçüme yönelik ölçüm değeri ekrandaki üst satırda gösterilir.

Açı biriminin seçilmesi

 1. Menüde açı birimi sembolünü seçiniz.
 2. Sol veya sağ tuş aracılığıyla istediğiniz açı birimine geçiniz.
 3. İstenen açı birimini, ölçüm tuşuna basarak seçiniz.

Yüzeyleri ve hacimleri ölçme

Dik açılı yüzeylerin ölçülmesi

 1. Oda genişliği için aleti hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
 2. Oda uzunluğu için aleti hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.

Üçgen yüzeylerin ölçülmesi

 1. Aleti, hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
 2. Aleti, hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
 3. Aleti, üçüncü hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.

Hacim ölçümü

 1. Aleti, hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
 2. Aleti, sonraki hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
 3. Aleti, sonraki hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.

Silindir hacmini ölçme

 1. Silindir yüksekliğini ölçmek için aleti hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
 2. Silindir çapını ölçmek için aleti sonraki hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.

Özel fonksiyonlar

Otomatik parlaklık sensörü

 • Özel fonksiyonlar menüsünde, otomatik parlaklık sembolünü seçiniz.
  Otomatik parlaklık sensörü, ortam ışığının yetersiz olduğu durumlarda ekran aydınlatmasını otomatik olarak ayarlar. Bu sayede pil ömründen tasarruf edilir.

Boyama yüzeyi

 1. Aleti, ilk oda uzunluğu için hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
  • Sonuç, ara sonuç olarak kaydedilir.
 2. Aleti bir sonraki oda uzunluğuna hizalayınız ve ölçüm tuşuna basarak ölçümü gerçekleştiriniz.
  • İkinci sonuç, ara sonuç tablosunda görüntülenir. Koyu yazılmış ara sonuç, ölçülen oda uzunluklarının toplamıdır.
 3. Tüm oda uzunlukları ölçülene kadar bu işlemi tekrarlayınız.
 4. Oda yüksekliğine geçmek için sağ tuşa basınız ve ölçüm tuşu ile onaylayınız.
 5. Oda yüksekliği için aleti hizalayınız ve ölçümü yapınız.
  • Oda yüksekliği ölçülür ve ara sonuç satırında görüntülenir. Boyama yüzeyi hemen hesaplanır ve sonuç satırında görüntülenir.

Sınır belirleme fonksiyonu

 1. Mesafeyi manuel olarak giriniz. Bunun için sol veya sağ tuş yardımıyla klavye sembolünü seçiniz ve ölçüm tuşuna basarak onaylayınız.
 2. Uygun sayıları seçiniz ve ölçüm tuşuna basarak onaylayınız.
 3. İlgili değeri onaylamak için sağ alt köşedeki onay sembolünü seçiniz.
 4. Bayrak sembolünü seçiniz.
  • Seçtiğiniz mesafe şimdi iki bayrak arasında görüntülenir.
 5. Ölçüme başlamak için ölçüm tuşuna basınız.
  • Ekrandaki oklar, aleti hangi yönde hareket ettirmeniz gerektiğini gösterir. Hedef mesafeye ulaştığınızda mesafenin üzerinde veya altında siyah oklar görüntülenir.
 6. Mesafeyi çoğaltmak için aleti hareket ettirmeye devam edin. Sağ tarafta ilgili mesafeyi önceden ne sıklıkta değiştirdiğiniz görüntülenir.
 7. Ölçümü sonlandırmak için ölçüm tuşuna basınız.
  Sınır belirleme mesafesine ulaşıldığında göstergede güncel referans görünür.
  Manuel giriş yerine gerekli mesafe için ölçüm de yapılabilir. Bunun için münferit ölçüm sembolünü seçiniz ve ölçüm tuşu ile onaylayınız.

Min./Maks. delta fonksiyonu

 1. Özel fonksiyonlar menüsünde min./maks. delta fonksiyonu sembolünü seçiniz.
 2. Aleti, hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
 3. Ölçümü sonlandırmak için ölçüm tuşuna basınız.
  • Son ölçülen mesafeler sonuç satırında görüntülenir.

Veri hafızası

 1. Özel fonksiyonlar menüsünde, veri hafızası sembolünü seçiniz.
  Alet, grafik sembolleri dahil 30 göstergeyi hafızaya alabilir. Veri hafızasında önceden kayıtlı 30 gösterge mevcutsa yeni bir göstergenin kaydedilmesi sırasında en eski gösterge otomatik olarak silinir.
 2. Veri hafızasını silmek için veri hafızası göstergesinde C tuşuna 2 saniye basılı tutunuz.

Trapez fonksiyonu

Trapez fonksiyonu (3 mesafe)

 1. Trapez fonksiyonları menüsünde 3 mesafe için trapez fonksiyonu sembolünü seçiniz.
 2. Aleti, hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
  • İlk mesafenin ölçülmesinden sonra grafik, otomatik olarak sonraki mesafenin ölçülmesini ister.
 3. Aleti, sonraki hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
 4. Aleti, üçüncü hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.

Eğimli trapez fonksiyonu (2 mesafe, 1 açı)

 1. Trapez fonksiyonları menüsünde eğimli trapez fonksiyonu sembolünü seçiniz.
 2. Aleti, hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
 3. Aleti, sonraki hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.

Pisagor fonksiyonu

Basit pisagor

 1. Aleti, hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
 2. Aleti, sonraki hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
  Kesin ölçüm sonuçlarının elde edilebilmesi için ikinci mesafe, hedef mesafeye göre dik açılı konumda olmalıdır.

Çift pisagor

 1. Aleti, hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
 2. Aleti, sonraki hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
  Kesin ölçüm sonuçlarının elde edilebilmesi için ikinci mesafe, hedef mesafeye göre dik açılı konumda olmalıdır.
 3. Aleti, üçüncü hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.

Birleştirilmiş pisagor

 1. Aleti, hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
 2. Aleti, sonraki hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
 3. Aleti, sonraki hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.

Ayarlar

Favori listesinin değiştirilmesi

 1. Değiştirmek istediğiniz fonksiyona gidiniz ve ölçüm tuşu ile onaylayınız.
 2. İstenen fonksiyona gidiniz ve ölçüm tuşu ile onaylayınız.

Ölçüm çubuğunun etkinleştirilmesi

 1. İlgili sayıyı ayarlayınız ve değeri ölçüm tuşu ile onaylayınız.
 2. Değeri onaylamak için onay sembolünü seçiniz.

Eğim sensörü kalibrasyonu

 1. Aleti yatay bir yüzeye koyunuz ve ölçüm tuşuna basınız.
 2. Aleti 180° döndürünüz ve ölçüm tuşuna basınız.
  • Eğim sensörü artık kalibre edilmiştir.

Dolaylı ölçümler

Dolaylı yatay mesafe

 • Aleti, hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
  • Mesafe ve eğim açısı ölçülür ve ara sonuç satırında görüntülenir.
  • Hedef mesafe hemen hesaplanır ve sonuç satırında görüntülenir.

Dolaylı dikey mesafe (2 açı, 2 mesafe)

 1. Aleti, hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
  • İlk mesafe ve açı ölçülür ve ara sonuç satırında görüntülenir.
  • Daha sonra grafik, otomatik olarak ikinci mesafenin ölçülmesini ister.
 2. Aleti, sonraki hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
  • Hedef mesafe hemen hesaplanır ve sonuç satırında görüntülenir.

Tavan ölçümleri

 1. Aleti, hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
  • İlk mesafe ve açı ölçülür ve ara sonuç satırında görüntülenir.
  • Daha sonra grafik, otomatik olarak ikinci mesafenin ölçülmesini ister.
 2. Aleti, sonraki hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
  • Hedef mesafe hemen hesaplanır ve sonuç satırında görüntülenir.

Dolaylı dikey mesafe II (2 açı, 1 mesafe)

 1. Aleti, hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
  • İlk mesafe ve açı ölçülür ve ara sonuç satırında görüntülenir.
  • Daha sonra grafik, otomatik olarak ikinci mesafenin ölçülmesini ister.
 2. Aleti, sonraki hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
  • Hedef mesafe hemen hesaplanır ve sonuç satırında görüntülenir.

Bakımı, taşınması ve depolanması

Temizlik

 • Merceğe parmaklarınızla dokunmayınız.
 • Merceği hava üfleyerek veya temiz, yumuşak bir bezle temizleyiniz.
 • Saf alkol veya su haricinde sıvı kullanmayınız.

Taşıma

Ürünü gönderirken aküleri ve pilleri izole etmeniz veya üründen çıkarmanız gerekir.
 • Ekipmanın gönderilmesi veya nakliyesi için Hilti ambalajını veya eş değerdeki bir ambalajı kullanınız.

Depolama ve Kurutma

 • Ürünü nemli yerlerde muhafaza etmeyiniz. Aleti depolamadan önce kurutunuz.
 • Ekipmanın depolanması ve taşınması sırasında "Teknik veriler" altında belirtilen sıcaklık sınırı değerlerine dikkat ediniz.
 • Aleti uzun süreli depoladıktan sonra veya uzun süreli nakliye sonrası bir kontrol ölçümü uygulanmalıdır.

İmha

İKAZ
Yaralanma tehlikesi. Usulüne uygun olmayan imha nedeniyle tehlike.
 • Donanımın usulüne uygun olmayan biçimde imha edilmesi aşağıdaki olaylara sebebiyet verebilir: Plastik parçaların yanması sırasında kişilerin hastalanmasına sebep olabilecek zehirli gazlar ortaya çıkabilir. Piller hasar görür veya çok ısınırsa, patlayabilir ve zehirlenmelere, yanmalara, cilt tahrişlerine veya çevre kirliliğine neden olabilir. Uygun olmayan şekilde imha etmeniz halinde donanımın yetkisiz kişilerce hatalı kullanılmasına yol açarsınız. Ayrıca siz ve üçüncü şahıslar ağır yaralanabilirsiniz ve çevre kirlenmesi söz konusu olabilir.
Image alternative Hilti ürünleri yüksek oranda tekrar kullanılabilen malzemelerden üretilmiştir. Geri dönüşüm için gerekli koşul, usulüne uygun malzeme ayrımıdır. Çoğu ülkede Hilti eski aletlerini yeniden değerlendirmek üzere geri alır. Bu konuda Hilti müşteri hizmetlerinden veya satış temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.
Kullanılmış elektronik ve elektrikli el aletlerine ilişkin Avrupa Direktifi ve ulusal yasalardaki uyarlamalar çerçevesinde, kullanılmış elektrikli el aletleri ayrı olarak toplanmalı ve çevreye zarar vermeden geri dönüşüm işlemleri sağlanmalıdır.
Image alternative
 • Elektrikli el aletlerini çöpe atmayınız!

Üretici garantisi

 • Garanti koşullarına ilişkin sorularınız için lütfen yerel Hilti iş ortağınıza başvurunuz.