Dil seçenekleri

GX 3

Orijinal kullanım kılavuzu

Dokümantasyon verileri

Bu doküman için

 • Çalıştırmadan önce bu dokümanı okuyunuz. Bu, güvenli çalışma ve arızasız kullanım için ön koşuldur.
 • Bu dokümanda ve ürün üzerinde bulunan güvenlik ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.
 • Kullanım kılavuzunu her zaman ürün üzerinde bulundurunuz ve ürünü sadece bu kılavuz ile birlikte başka kişilere veriniz.

Resim açıklaması

Uyarı bilgileri

Uyarı bilgileri, ürün ile çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarır. Aşağıdaki uyarı metinleri kullanılır:
TEHLİKE
TEHLİKE !
 • Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep olabilecek tehlikeler için.
İKAZ
İKAZ !
 • Ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek tehlikeler için.
DİKKAT
DİKKAT !
 • Hafif vücut yaralanmalarına veya maddi hasarlara yol açabilecek olası tehlikeli durumlar için.

Dokümandaki semboller

Bu dokümanda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz
Image alternative Kullanım uyarıları ve diğer gerekli bilgiler
Image alternative Geri dönüşümlü malzemeler ile çalışma
Image alternative Elektrikli aletleri ve aküleri evdeki çöplere atmayınız

Resimlerdeki semboller

Resimlerde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Bu sayılar, kılavuzun başlangıcındaki ilgili resimlere atanmıştır
Image alternative Numaralandırma, resimdeki çalışma adımlarının sırasını göstermektedir ve metindeki çalışma adımlarından farklı olabilir
Image alternative Pozisyon numaraları Genel bakış resminde kullanılır ve Ürüne genel bakış bölümündeki açıklama numaralarına referans niteliğindedir
Image alternative Bu işaret, ürün ile çalışırken dikkatinizi çekmek için koyulmuştur.

Ürüne bağlı semboller

Üründeki semboller

Üründe aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Genel emredici işaretler
Image alternative Koruyucu gözlük kullanınız
Image alternative Kulaklık kullanınız
Image alternative Koruyucu kask kullanınız
Image alternative Atıkların geri dönüşümünü sağlayınız

Metin işaretleri

Metin yerlerinin vurgulanması

Tanımlar ve etiketlemeler aşağıdaki şekilde yapılmıştır:
‚ ‛
Çivi çakma tabancasındaki etiketli kumanda elemanlarının tanımı.
« »
Çivi çakma tabancasındaki etiketleme

Ürün bilgileri

Image alternative ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
Tip tanımı ve seri numarası, tip plakası üzerinde belirtilmiştir.
 • Seri numarasını aşağıdaki tabloya aktarınız. Ürün bilgileri acente veya servis merkezini aradığınızda sorulabilir.
  Ürün bilgileri
  Çivi çakma tabancası, gazlı
  GX 3
  Nesil
  01
  Seri no.

Uygunluk beyanı

Burada tanımlanan ürünün, geçerli yönetmeliklere ve normlara uygun olduğunu kendi sorumluluğumuzda beyan ederiz. Bu dokümantasyonun sonunda uygunluk beyanının bir kopyasını bulabilirsiniz.
Teknik dokümantasyonlar eklidir:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Güvenlik

Güvenlik uyarıları

Çivi çakma tabancası ile güvenli çalışma
 • Çivi çakma tabancasının vücudun bir organına doğru bastırılması halinde, bir çakma işleminin istenmeden tetiklenmesi sonucu ağır yaralanmalar meydana gelebilir. Çivi çakma tabancasını hiç bir zaman elinize veya vücudunuzun başka bir organına doğru bastırmayınız.
 • (Örneğin rondelalar, kelepçeler, kıskaçlar gibi) uygulamaya özel sabitleme elemanlarının çakım kafasına takılması sırasında, bir çakma işleminin istenmeden tetiklenmesi sonucu ağır yaralanmalar meydana gelebilir. Uygulamaya özel sabitleme elemanlarının takılması sırasında elinizi veya vücudunuzun başka bir organını hiç bir şekilde çakım kafasına doğru bastırmayınız.
 • Çivi çakma tabancasını kendinize veya başka birine doğru tutmayınız.
 • Çivi çakma tabancasını çalıştırırken kollarınızı bükünüz (uzatmayınız).
 • Çivi çakma tabancası ile çalışırken dikkatli olunuz, hareketlerinize dikkat ediniz ve mantıklı davranınız. Yorgun veya ilaçların, uyuşturucunun ya da alkolün etkisi altında olduğunuzda çivi çakma tabancasını kullanmayınız. Çivi çakma tabancasının kullanımı sırasında bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 • Çivi iticiyi geriye doğru çekerken yerine tam olarak oturduğundan emin olunuz.
 • Yerleştirme kilidini açarken çivi iticisinin öne doğru fırlamasına engel olunuz, aksine çivi iticiyi öne doğru kontrollü bir şekilde sürünüz. Parmaklarınızı sıkıştırabilirsiniz.
 • Sabitleme elemanlarını kaynaklı çelik veya dökme çelik gibi sert zeminlere çakmayın . Bu malzemelere çakma yapmak hatalı çakmalara veya sabitleme elemanlarının kırılmasına neden olabilir.
 • Sabitleme elemanlarını ahşap veya kartonpiyer gibi yumuşak zeminlere çakmayın . Bu malzemelere çakma yapmak hatalı çakmalara veya zeminde delik açılmasına neden olabilir.
 • Sabitleme elemanlarını, cam veya fayans gibi kırılgan zeminlere çakmayın . Bu malzemelere çakma yapmak hatalı çakmalara veya zeminin parçalanmasına neden olabilir.
 • Çakma işleminden önce, çakma yapılacak zeminin arka kısmındaki kişilerin yaralanmayacağından veya nesnelerin hasar görmeyeceğinden emin olunuz.
 • Tetiği sadece, çivi çakma tabancası, çakım kafası dayanak noktasına kadar çivi çakma tabancasının içine dalacak şekilde, zemine doğru bastırılmış durumdayken çekiniz.
 • Çivi çakma tabancası sıcakken bakım yapmanız gerekiyorsa, mutlaka koruyucu eldiven takınız.
 • Uzun bir süre yüksek sıklıkla çakma işlemi yapmanız halinde, tutamağın dışındaki yüzeyler de ısınabilir. Yanıkları önlemek için koruyucu eldiven takınız.
 • Aletin aşırı ısınması halinde, gaz kutusunu çıkartın ve çivi çakma tabancasını soğumaya bırakın. Maksimum ayar frekansını aşmayınız.
 • Çakma işlemi sırasında malzeme pul pul dökülebilir veya magazinli şerit malzemesi dışarı savrulabilir. Etrafa sıçrayan nesneler vücudu ve gözleri yaralayabilir. Uygun koruyucu gözlük, kulaklık ve koruyucu kask kullanınız. Aletin türüne ve kullanımına göre toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabısı, koruyucu kask veya uygun koruyucu gözlük ve kulaklık gibi kişisel koruma donanımlarının kullanılması yaralanma riskini azaltır. Çevredeki diğer kişiler de koruyucu gözlük ve koruyucu kask takmalıdır.
 • Uygun bir kulaklık (Bkz. teknik verilerdeki gürültü bilgileri) kullanınız. Sabitleme elemanlarının yerleştirilmesi gaz-hava karışımının ateşlenmesi ile tetiklenir. Bu sırada ortaya çıkan gürültüye maruz kalma duyma bozukluğuna yol açabilir. Çevredeki kişiler de uygun bir kulaklık takmalıdırlar.
 • Çalışırken çivi çakma tabancasını her zaman sıkı ve zemine dik açılı tutunuz. Bu sayede aletin zemin üzerindeki sabitleme işlemi sırasında konumundan sapması engellenmiş olur.
 • Aynı noktaya asla ikinci bir sabitleme elemanı çakmayınız. Bu sabitleme elemanlarının kırılmasına veya sıkışmasına neden olabilir.
 • Bir vidayı veya çiviyi kesinlikle iki kez çakmayınız. Tekrarlanan kullanımlarda sabitleme elemanları kırılabilir ve yaralanmalara yol açabilir.
 • Magazini değiştirmeden veya temizlik, servis ve bakım çalışmaları yürütmeden veya depolama ve taşıma yapmadan ya da çivi çakma tabancasını başında biri olmadan bırakmadan önce, gaz kutusunu çıkarınız () ve magazini () boşaltınız.
 • Aleti kullanımdan sonra düz bir şekilde zemine bırakınız. Bir levyenin üstüne montajlanmış veya duvara sabitlenmiş alet, düşmesi halinde yaralanmalara yol açabilir.
 • Çivi çakma tabancasının aşağı doğru kayması sırasında levyeyi arka ucundan tutmayınız. Büyük bir kaldırma kuvveti, çivi çakma tabancasının sallanma hareketi üzerindeki kontrolünüzü kaybetmenize neden olabilir. Bu da yaralanmalara ve maddi kayıplara yol açabilir.
 • Çivi çakma tabancasının ve aksesuarların, kusursuz ve düzgün bir şekilde çalışabilmeleri için hasarlı veya arıza olup olmadıklarını kontrol ediniz. Hareketli parçaların kusursuz çalışıp çalışmadığını ve sıkışıp sıkışmadığını veya parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Bütün parçalar doğru takılmış olmalıdır ve aletin kusursuz bir şekilde çalışması için tüm koşullar yerine getirilmiş olmalıdır. Kullanım kılavuzunda aksine bir açıklama yapılmamışsa hasarlı koruma düzenekleri ve parçalar, usulüne uygun olarak Hilti Servisi'nde tamir ettirilmeli veya değiştirilmelidir.
 • Çivi çakma tabancanızı sadece kalifiye uzman personele ve sadece orijinal yedek parçalar ile tamir ettiriniz. Böylece çivi çakma tabancasının güvenliğinin korunduğundan emin olunur.
 • Çivi çakma tabancasında manipülasyonlara veya değişikliklere izin verilmez.
 • Çivi çakma tabancasını yangın veya patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayınız.
 • Çevre etkilerini dikkate alınız. Çivi çakma tabancasını yağmurda bırakmayınız, nemli ve ıslak ortamlarda kullanmayınız.
 • Çivi çakma tabancasını, sadece iyi havalandırılmış çalışma ortamlarında kullanınız.
 • Doğru çakım kafası ve sabitleme elemanı kombinasyonlarını seçiniz. Hatalı bir kombinasyon çivi çakma tabancasında hasarda neden olabilir ve sabitleme kalitesini düşürebilir.
 • Kullanım yönetmeliklerini daima dikkate alınız. .
Elektrik akımına bağlı riskler
 • Çalışmaya başlamadan önce çalışma alanında açıkta olmayan elektrik hatları, gaz ve su borularını örn. bir metal dedektörü ile kontrol ediniz.
 • Açıkta olmayan elektrik kablolarına rast gelme olasılığı bulunan çalışmalar yürüttüğünüzde, çivi çakma tabancasını daima izole edilmiş tutamaktan tutunuz. Elektrik ileten bir hat ile temasta metal parçalar da gerilim altında kalır ve elektrik çarpmasına neden olabilir.
Kullanılan gaz ile çalışmaya ilişkin uyarılar
 • Gaz kutusunun üzeride ve beraberinde bulunan bilgilerdeki uyarıları dikkate alınız.
 • Çıkan gaz ciğerleriniz, cildiniz ve gözleriniz için zararlıdır. Gaz kutusunu yerinden çıkartmanızdan yaklaşık 10 saniye sonrasına kadar yüzünüzü ve gözlerinizi gaz kutusu tutucusunun yakınına getirmeyiniz.
 • Gaz kutusunun valfini elle çalıştırmayınız.
 • Gazın solunması halinde kişi açık havaya çıkarılmalı ve rahat bir konumda nefes alması sağlanmalıdır. Gerekli olması durumunda bir doktora başvurunuz.
 • Kişinin bilincini kaybetmesi halinde bir doktora başvurunuz. Bu kişiyi iyi havalandırılan bir odaya alınız ve kurtarma pozisyonuna getiriniz. Kişi nefes almıyorsa suni teneffüs uygulaması yapınız, gerekli olması durumunda oksijen takviyesi yapınız.
 • Gazın gözler ile temas etmesi durumunda, yüzünüzü gözleriniz açık olarak, birkaç dakika temiz su ile yıkayınız.
 • Derinin gazla temas etmesi halinde, temas eden yüzeyi sabun ve sıcak su ile iyice yıkayınız. Daha sonra da cildinize krem sürünüz.
Kişisel güvenliğe ilişkin genel bilgiler
 • Vücudunuzun ergonomik durmasına dikkat ediniz. Güvenli bir duruş sağlayınız ve her zaman dengeli tutunuz. Böylece beklenmedik durumlarda çivi çakma tabancasını daha iyi kontrol edebilirsiniz.
 • Çalışırken başka kişileri özellikle çocukları etki alanından uzak tutunuz.

Tanımlama

Ürüne genel bakış

Image alternative
 1. Çakım kafası
 2. Çakım kafasının kilit açma yeri ve yerleştirme derinliği ayarı için sürgü
 3. RESET düğmesi
 4. Giriş/çıkış valfi
 5. Havalandırma delikleri
 6. Kemer kancası
 7. Tetik
 8. Tutamak
 9. Çivi iticisi
 10. Magazin kilitleme kolu
 11. Destek ayağı
 12. Magazin
 13. Tip plakası
 14. Gaz kutusu göstergesi
 15. GAZ düğmesi
 16. Gaz kutusunun takılacağı bölme
 17. Gaz kutusu kapağı

Usulüne uygun kullanım

Açıklanan ürün gazlı çivi çakma tabancasıdır ("Çivi çakma tabancası"). Uygun sabitleme elemanlarının betona, çeliğe, kireçli kum taşıma, beton duvara, sıvalı betona ve doğrudan montaj için uygun diğer zeminlere çakılması için kullanılır.

Çivi çakma tabancası sadece manuel olarak kullanılabilir veya levye (Aksesuar) ile oturtulabilir.

Teslimat kapsamı

Çakım kafası, takım çantası ve kullanım kılavuzu ile birlikte gazlı çalışan çivi çakma tabancası.
Ürünleriniz için izin verilen diğer sistem ürünleri Hilti Center veya internetteki şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group

Çakım kafaları

Çakım kafası cıvatayı veya çiviyi yönlendirir ve çakma işlemi sırasında sabitleme elemanının zeminde istenilen yere gelmesini sağlar. Çivi çakma tabancası GX 3 ve GX 3-ME (tam bir tanım için tip plakasına bakınız) için kullanıma özel çakım kafaları (IF veya ME) mevcuttur.

Sabitleme elemanları

Çivi çakma tabancası şu iki tür sabitleme elemanı için kullanılabilir: Çivi ve vida. Farklı uygulamalar için çakım kafasına takılmak üzere ek sabitleyiciler mevcuttur.

Çakım kafasının kilit açma yeri ve çakma derinliği ayarı için sürgü

Sürgü, çakma derinliğinin azaltılmasını sağlar. Sürgü EJECT konumunda çakım kafasının çıkartılabilmesi için kilidi açar.
Durum
Anlamı
+
Standart yerleştirme derinliği

Düşük yerleştirme derinliği
EJECT
Çakım kafası kilidinin açılması

RESET düğmesi

Bir çakma işleminden sonra çakım kafası başlangıçtaki pozisyonuna geri dönemeyebilir. Bu duruma bir piston arızası neden olur. RESET düğmesi ile piston arıza durumu giderilebilir.
Durum
Anlamı
RESET düğmesi gövde dışına çıkmaktadır. Beyaz kenarı görünmektedir.
Piston yanlış konum
RESET düğmesi gövdeye bitişiktir.
Piston arızası mevcut değil

Destek ayağı

Düz bir yüzeyde destek ayağı sayesinde çivi çakma tabancasının dik biçimde yerleştirilmesi kolaylaşır, çünkü sadece yanal yönde dik konumlandırmaya dikkat etmek yeterli olur. Düz olmayan veya engebeli zeminde çakım kafasını zemine dik açılı olarak hizalayabilmek için destek ayağını çıkartmak gerekebilir.

Kemer kancası

Kemer kancası iki kademede dışarı çekilir.
Durum
Anlamı
Kademe 1
Kemere asma konumu
Kademe 2
Merdivenlere, iskelelere, platformlara, v.s. asma konumu.

Gaz kutusu

Gaz kutusunun yanında verilen güvenlik uyarılarını dikkate alınız!
Çalıştırmak için gaz kutusunun, çivi çakma tabancasında gaz kutusunun takılacağı bölmeye yerleştirilmesi gerekmektedir.
Gaz kutusunun durumu LED göstergesindeki GAS tuşuna basılarak okunabilir.
Çivi çakma tabancasının bakım çalışmaları, taşıma ve depolaması gibi çalışmaya ara verilen durumlardan önce gaz kutusunun aletten çıkartılması gereklidir.

Gaz kutusu durum göstergesi

GAS tuşuna basıldıktan sonra Gaz kutusunun durumu LED göstergesinde görüntülenir.
Çakım kafası dayanak noktasına kadar alete daldırıldığında hazne göstergesi çalışmaz.
Durum
Anlamı
Tüm dört LED yeşil yanıyor.
Doluluk durumu yaklaşık %100.
Üç LED yeşil yanıyor.
Doluluk durumu yaklaşık %75.
İki LED yeşil yanıyor.
Doluluk durumu yaklaşık %50.
Bir LED yeşil yanıyor.
Doluluk durumu yaklaşık %25.
Bir LED yeşil yanıp sönüyor.
Doluluk durumu %10'un altında. Gaz kutusunun yenisi ile değiştirilmesi tavsiye edilir.
Bir LED kırmızı yanıyor.
Çivi çakma tabancasında ya hiç gaz kutusu yok ya da yanlış gaz kutusu var veya gaz kutusu boş.
Doluluk durumu olarak "boş" görüntülense bile, teknik nedenlerden dolayı gaz kutusunda bir miktar gaz kalır.

Teknik veriler

Çivi çakma tabancası

Ağırlık (boş)
8,6 lb
(3,9 kg)
Kullanım sıcaklığı, ortam sıcaklığı
14 ℉ … 113 ℉
(−10 ℃ … 45 ℃)
Sabitleme elemanlarının maksimum uzunluğu
1,5 in
(39 mm)
Sabitleme elemanlarının çapları
 • 0,10 in (2,6 mm)
 • 0,12 in (3,0 mm)
Baskı yolu
1,6 in
(40 mm)
Magazin kapasitesi
40 + 2 Çivi
Maksimum ayar frekansı (Sabitleme elemanları/saat)
1.200
Maksimum manyetik alan yoğunluğu
−16,5 dBµA/m
Frekans
13.553 MHz … 13.567 MHz

Ses bilgisi ve titreşim değerleri

Bu talimatlarda belirtilen ses basıncı ve titreşim değerleri, ilgili normlara uygun bir ölçüm metodu ile ölçülmüştür ve çivi tabancalarının birbirleri ile karşılaştırılması için kullanılabilir. Zorlanmaların geçici olarak değerlendirmesine de uygundur. Belirtilen değerler, çivi tabancasının ana kullanım alanlarını temsil eder. Çivi tabancasının farklı uygulamalar için farklı donanımlar ile veya yeterli bakım yapılmamış şekilde kullanılması durumunda, bu veriler sapma gösterebilir. Bu durum, toplam çalışma süresi boyunca zorlanmayı belirgin şekilde yükseltebilir. Zorlanma derecesinin doğru tahmin edilmesi için, aletin açık olmasına rağmen kullanılmadığı süreler de dikkate alınmalıdır. Bu durum, toplam çalışma süresi boyunca zorlanmayı belirgin şekilde azaltabilir. Kullanıcıyı ses ve/veya titreşimin etkilerinden koruyacak ek güvenlik önlemleri belirleyiniz, örneğin: Çivi tabancasının ve ekipmanlarının bakımının yapılması, ellerin sıcak tutulması, iş akışlarının organizasyonu.
Gürültü emisyon değerleri EN 15895 standardına göre belirlenmiştir
Çalışma yerindeki emisyon ses basınç seviyesi (LpA, 1s)
99 dB(A)
Çalışma yerinde üst ses basıncı seviyesi (LpC, peak)
133 dB (C)
Ses gücü seviyesi (LWA)
105 dB(A)
Emniyetsizlik ses seviyesi
2 dB(A) / 2 dB(C)
Geri tepme
Enerji karşılığı ivmelenme, (ahw, RMS(3))
B35 betonda 1 mm'lik sac için sonuçlar: 3,64 m/s2
Ölçüm belirsizliği
0,13 m/sn²

Çivi çakma tabancasının doldurulması

Çivi çakma işlemi için doldurma

Çivilerin çakılması için donatım durumu

Çiviler hazır çivi şeritleri olarak magazin vasıtasıyla beslenir.
Çivilerin tekli çakılması için bir adaptör takılması gerekmez.

Magazinin doldurulması

 1. Çivi iticisini yerine oturuncaya kadar geriye çekin.
 2. Çivi iticisini, dayanak noktasına kadar magazinin içine itiniz.
  Çivileri kısa olan çivi şeritleri istenmeden yanlış takılabilirler. Kısa çivilerde, çivilerin uçlarının öne bakmasına dikkat ediniz.
İKAZ
Ezilme tehlikesi! Çivi iticisi serbest bırakıldığında parmaklar ezilebilir.
 • Yerleştirme kilidini açarken çivi iticisinin öne doğru fırlamasına engel olunuz, aksine çivi iticiyi öne doğru kontrollü bir şekilde sürünüz.
 1. Çivi iticisinin kilidini açınız ve çivi iticisini dayanak notasına kadar öne çekiniz.

Gaz kutusunun takılması

 1. Gaz kutusunun takılacağı bölmenin kapağını açınız.
 2. Gaz kutusunun kapağını çıkarınız.
  Gaz kutusunun kapağını çıkardıktan sonra örneğin, boşaltma ve taşıma sırasında güvenli biçimde kapatılabilir olmasına dikkat ediniz.
 3. Gaz kutusunu, takılacağı bölmede gaz kutusu klipsi deliğe girip kilitlenene kadar valf ile öne doğru itiniz.
 4. Gaz kutusunun takılacağı bölmenin kapağını kapatınız.
 5. Gaz hatlarının havasını boşaltmak için tetiğe basmadan çakım kafası ile çivi çakma tabancasına zemine doğru üç kez bastırınız.

Vida çakma işlemi için doldurma

Vidaların çakılması için yerleştirme durumu

Vidalar, çakım kafasının içine öne doğru teker teker sokulmalıdır. Tekli çakma için bir adaptör gerekmektedir. Vidaların paketlerinde uygun montaj tavsiyesi ile tekli çakma için bir de adaptör bulunmaktadır.
Vidaların çakılması için magazinin boşaltılması ve bir adaptörün tekli çakma işlemi için yerleştirilmesi gerekmektedir.

Tekli çakma işlemi için adaptörün takılması

 • Tekli çakma işlemi için adaptörü () takınız.

Gaz kutusunun takılması

 • Gaz kutusunu () takınız.

Sabitleme elemanlarının yerleştirilmesi

Çivinin yerleştirilmesi

İKAZ
Yaralanma tehlikesi! Çivi çakma tabancasının vücudun bir organına doğru bastırılması, bir çakma işleminin istenmeden tetiklenmesi sonucu ağır yaralanmalara neden olabilir.
 • Çivi çakma tabancasını hiç bir zaman elinize veya vücudunuzun başka bir organına doğru bastırmayınız.
 1. Yerleştirme derinliği ayarını kontrol ediniz.
 2. Çivi çakma tabancasını, destek ayağı ve çakım kafası zeminin üzerine gelecek şekilde yerleştiriniz.
 3. Çakım kafası ile çivi çakma tabancasına dayanak noktasına kadar zemine doğru bastırınız.
 4. Çakım kafasının zemine karşı dik açıyla durmasına özen gösteriniz.
 5. Çakma işlemini gerçekleştirmek için tetiğe basınız.
  Çakım kafası dayanak noktasına kadar zemine doğru basılı değil ise çakma işlemi mümkün değildir.
 6. Çakma işleminden sonra çivi çakma tabancasını zeminden temas kalmayacak şekilde kaldırınız.
 7. İş sonunda veya çivi çakma tabancasını birinin gözetimine bırakamayacağınız zaman gaz kutusunu ) çıkarınız ve magazini () boşaltınız.

Vidaların çakılması

İKAZ
Yaralanma tehlikesi! Çivi çakma tabancasının vücudun bir organına doğru bastırılması, bir çakma işleminin istenmeden tetiklenmesi sonucu ağır yaralanmalara neden olabilir.
 • Sabitleme elemanlarını çakım kafasına takarken kesinlikle ele veya vücudun bir bölümüne bastırmayınız.
 • Çivi çakma tabancasını hiç bir zaman elinize veya vücudunuzun başka bir organına doğru bastırmayınız.
İKAZ
Düşen nesnelerin yol açtığı yaralanma tehlikesi! Uygun çakılmamış bir çivinin veya vidanın tekrar çakılması sabitlemeyi zayıflatabilir. Sonuç olarak, düşen sabitleme ürünü zarara veya yaralanmalara yol açabilir.
 • Önceden çakılmış bir çiviyi veya vidayı sağlamlaştırmak için kesinlikle tekrar çakma işlemi yapmayınız.
 1. Yerleştirme derinliği ayarını kontrol ediniz.
 2. Çakım kafasına bir cıvata yerleştiriniz.
 3. Çivi çakma tabancasını, destek ayağı ve çakım kafası zeminin üzerine gelecek şekilde yerleştiriniz.
 4. Çakım kafası ile çivi çakma tabancasına dayanak noktasına kadar zemine doğru bastırınız.
 5. Çakım kafasının zemine karşı dik açıyla durmasına özen gösteriniz.
 6. Çakma işlemini gerçekleştirmek için tetiğe basınız.
  Çakım kafası dayanak noktasına kadar zemine doğru basılı değil ise çakma işlemi mümkün değildir.
 7. İş sonunda veya çivi çakma tabancasını birinin gözetimine bırakamayacağınız zaman gaz kutusunu ) çıkarınız.

Çivi çakma tabancasının boşaltılması

Gaz kutusunun alınması

 1. Gaz kutusunun takılacağı bölmenin kapağını açınız.
 2. Gaz kutusunu çözmek için gaz kutusu klipsine basınız.
 3. Gaz kutusunu gaz kutusu bölmesinden çıkarınız.
 4. Gaz kutusuna kapağını takınız.
 5. Gaz kutusunun takılacağı bölmenin kapağını kapatınız.

Magazinin boşaltılması

 1. Çivi iticisini yerine oturuncaya kadar geriye çekin.
 2. Tüm çivi şeritlerini magazinden çıkartınız.
İKAZ
Ezilme tehlikesi! Çivi iticisi serbest bırakıldığında parmaklar ezilebilir.
 • Yerleştirme kilidini açarken çivi iticisinin öne doğru fırlamasına engel olunuz, aksine çivi iticiyi öne doğru kontrollü bir şekilde sürünüz.
 1. Çivi iticisinin kilidini açınız ve çivi iticisini dayanak notasına kadar öne çekiniz.

Tekli çakma işlemi için adaptörün çıkarılması

 • Vidaları çaktıktan sonra tekli çakma için adaptörü () çıkarınız.

Opsiyonel işletim adımları

Gaz kutusunun durumunun kontrol edilmesi

 1. Çivi çakma tabancasına baskı yapmadan GAZ düğmesine basınız.
 2. Gaz kutusu durumunu okuyunuz.

Magazinin çıkartılması

 1. Çivi iticisini yerine oturuncaya kadar geriye çekin.
 2. Boş çivi şeritlerini magazinden çıkartınız.
İKAZ
Ezilme tehlikesi! Çivi iticisi serbest bırakıldığında parmaklar ezilebilir.
 • Yerleştirme kilidini açarken çivi iticisinin öne doğru fırlamasına engel olunuz, aksine çivi iticiyi öne doğru kontrollü bir şekilde sürünüz.
 1. Çivi iticisinin kilidini açınız ve çivi iticisini dayanak notasına kadar öne çekiniz.
 2. Magazin kilitleme kolunu açınız.
 3. Magazini dönme ekseninin etrafında öne doğru döndürünüz.
 4. Magazini takılı olduğu yerden çıkartınız.

Magazinin yerleştirilmesi

 1. Magazin kilitleme kolunu açınız.
 2. Magazinin ön ucunu yerine takınız.
 3. Magazini dayandığı noktaya kadar çivi çakma tabancasına doğru döndürünüz.
 4. Magazin kilitleme kolunu kapatınız.

Çakım kafasının sökülmesi

 1. Gaz kutusunu çıkarınız.
 2. Çakım kafasının kilit açma sürgüsünü EJECT konumuna getiriniz.
 3. Çakım kafasını çıkartınız.

Çakım kafasının takılması

 1. Gaz kutusunu çıkarınız.
 2. Çivi çakma tabancasının ağız yivine çakım kafasını geçiriniz.
 3. Çakım kafasını sıkı tutarak düşmesini engelleyiniz ve çakım kafası ile çivi çakma tabancasına çakım kafası kilitlenene kadar zemine doğru bastırınız.
 4. Çakım kafasının kilitlenip kilitlenmediğini kontrol ediniz.
  • Çakım kafası kilitlenir kilitlenmez çakım kafası kilitlenme iteci tekrar pozisyonunu alır + .

Destek ayağının sökülmesi

 1. Hafifçe bastırarak destek ayağının kilitleme mekanizmasını gevşetiniz..
 2. Destek ayağını 90° döndürünüz.
 3. Destek ayağını sökünüz.

Destek ayağının monte edilmesi

 1. Destek ayağını magazinin sağ açısına yerleştiriniz ve yive doğru ilerletiniz.
 2. Destek ayağını magazine göre 90° derece döndürünüz ve ayağı hafifçe basarak kilitlenmesini sağlayınız.

Tekli çakma işlemi için adaptörün takılması

 1. Gaz kutusunu çıkarınız.
 2. Magazini çıkartınız.
 3. Tekli çakma işlemi için adaptörü takınız.
 4. Magazini yerleştiriniz.

Tekli çakma işlemi için adaptörün çıkarılması

 1. Gaz kutusunu çıkarınız.
 2. Magazini çıkartınız.
 3. Tekli çakma işlemi için adaptörü çıkarınız.
 4. Magazini yerleştiriniz.

Arıza giderme

Piston arıza durumunun giderilmesi

 • RESET . düğmesinin konumunu kontrol ediniz.
  Sonuç 
  • RESET düğmesi gövde dışına çıkmaktadır. Beyaz kenarı görünmektedir.
  • Piston arıza durumunu gidermek için RESET düğmesine basınız.

Çakım kafası ve çevresindeki yabancı maddelerin ve çivilerin temizlenmesi

DİKKAT
Etrafta uçuşan parçalar yaralanma tehlikesi teşkil eder! Çakım kafası çevresinde yabancı maddeler bulunuyorsa veya sabitleme elemanları çakım kafasına sıkışmış ise bir çakma işlemi etrafta uçuşan parçalar nedeniyle yaralanmalara yol açabilir.
 • Çakma işlemini tetikleyerek alette meydana gelebilecek arızaları kesinlikle gidermeye çalışmayınız!
 1. Gaz kutusunu çıkarınız.
 2. Magazini boşaltınız.
 3. Magazini çıkartınız.
 4. Çakım kafasını sökünüz.
 5. Çakım kafası ve çevresindeki tüm yabancı maddeleri ve çivileri temizleyiniz.
 6. Çakım kafasını takınız.
 7. Magazini yerleştiriniz.

Bakım ve onarım

Çivi çakma tabancasının bakım işlemleri

 • Aleti hiçbir zaman havalandırma delikleri tıkalı iken çalıştırmayınız.
 • Tutamakları, yağ ve gres bulaşmamış halde bulundurunuz.
 • Çivi çakma tabancasını düzenli olarak temizleyiniz.
 • Temizlik için ne püskürtme aleti, ne buharlı temizleme aleti ne de akan su kullanınız.
 • Silikon içerikli bakım malzemesi kullanmayınız.
 • Ne sprey ne de benzeri yağlama ve bakım ürünleri kullanınız.

Çivi çakma tabancasının temizlenmesi

 1. Gaz kutusunu çıkarınız.
 2. Magazini boşaltınız.
 3. Çakım kafasını plastik madde kalıntılarından arındırınız.
 4. Kiri ve yabancı maddeleri aletin içine ulaşmadan temizleyiniz ve havalandırma boşluklarını kuru bir fırça ile temizleyiniz.
 5. Aletin açıkta kalan kısımlarını nemli bir temizlik bezi ile temizleyiniz.

Taşıma ve depolama

Bakım

 • Güvenli çalışma için sadece orijinal yedek parçalar ve sarf malzemeleri kullanınız. Tarafımızdan onaylanmış, yedek parçaları, aksesuarları ve sarf malzemelerini Hilti Center veya adresinde bulabilirsiniz: www.hilti.group .
 • Çivi çakma tabancasının tüm harici parçalarının hasar görmüş olup olmadığını ve bütün kumanda elemanlarının fonksiyonlarını kusursuz yerine getirip getirmediklerini kontrol ediniz.
 • Parçalar hasar görmüş veya kumanda elemanları kusursuz çalışmıyorsa, çivi çakma tabancasını kullanmayınız.
 • Arızalı çivi çakma tabancasının onarımını Hilti servisinde yaptırınız.

Bakım ve onarım çalışmalarından sonra kontrol

 • Yerleştirme derinliği ayarı için sürgüyü + konumuna getiriniz.

Arıza durumunda yardım

Bu tabloda listelenmemiş veya kendi başınıza gideremediğiniz arızalarda lütfen yetkili Hilti Service ile irtibat kurunuz.
Arıza
Olası sebepler
Çözüm
Image alternative
Sabitleme elemanları çoğunlukla yeterince derine çakılmıyor.
Güç çok düşük
  • Yerleştirme derinliği ayarı için sürgüyü + konumuna getiriniz.
Sabitleme elemanı çok uzun
 • Daha kısa sabitleme elemanı kullanınız.
Zemin çok sert
 • DX aletlerin kullanımını düşününüz.
Giriş/çıkış valfi kirli veya tıkalı.
 • Aleti temizleyiniz ve elinizde tutarken dikkat ediniz.
Image alternative
Sabitleme elemanları çoğunlukla gereğinden derine çakılıyor.
Güç çok yüksek.
  • Yerleştirme derinliği ayarı için sürgüyü konumuna getiriniz.
Sabitleme elemanı çok kısa.
 • Daha uzun sabitleme elemanı kullanınız.
Image alternative
Sabitleme elemanlarının kırılması.
Güç çok düşük
  • Yerleştirme derinliği ayarı için sürgüyü + konumuna getiriniz.
Sabitleme elemanı çok uzun
 • Daha kısa sabitleme elemanı kullanınız.
Zemin çok sert
 • DX aletlerin kullanımını düşününüz.
Çakım kafası zemine dik açılı olarak yerleştirilmemiş.
 • Çakma işlemi sırasında çakım kafası zemine dik açılı duracak şekilde alete bastırınız.
Image alternative
Sabitleme elemanları eğriliyor.
Güç çok düşük
  • Yerleştirme derinliği ayarı için sürgüyü + konumuna getiriniz.
Sabitleme elemanı çok uzun
 • Daha kısa sabitleme elemanı kullanınız.
Çakım kafası zemine dik açılı olarak yerleştirilmemiş.
 • Çakma işlemi sırasında çakım kafası zemine dik açılı duracak şekilde alete bastırınız.
Image alternative
Sabitleme elemanları çelik zeminde tutmuyor.
Zemin çok ince.
 • Başka bir sabitleme yöntemi seçiniz.
Gaz kutusu içeriği sabitleme elemanları ambalaj birimi için yeterli değil.
Çakma yapmadan çivi çakma tabancasını zemine bastırma nedeniyle yüksek gaz tüketimi.
 • Çivi çakma tabancasını çakma yapmadan zemine bastırmaktan kaçınınız.
Çivi çakma tabancası düzgün çalışıyor.
Piston yanlış konum
Çivi tespiti bloke edildi ve RESET düğmesine basarken düğme gövde ile düz değil.
Sabitleme elemanı saplama magazinine sıkışmış.
 • Sıkışan sabitleme elemanını yerinden çıkartınız.
Çivi, piston ucunun önündeki kolun altına sıkışmış.
 • Gaz tüpü çıkarılmalı, alet aşağı bastırılmalı ve tetiğe basılmalıdır.
Çok yüksek çakma hatası oranı.
Saplama magazini zemine dik açılı olarak yerleştirilmemiş.
 • Çakma işlemi sırasında çakım kafası zemine dik açılı duracak şekilde alete bastırınız.
Hatalı sabitleme elemanı kullanılmış.
 • Uygun bir sabitleme elemanı kullanınız.
Zemin çok sert
 • DX aletlerin kullanımını düşününüz.
Çivi çakma tabancası çakma işlemini gerçekleştirmiyor.
Çivi iticisi öne doğru gitmedi.
 • Çivi iticisinin kilidini açınız ve çivi iticisini dayanak notasına kadar öne çekiniz.
Magazindeki çiviler yetersiz (2 veya daha az çivi).
Çivilerin besleme mekanizması arızalı
 • Başka bir çivi şeridi kullanınız.
 • Magazini temizleyiniz.
Boş Gaz Kutusu
LED 1 kırmızı yanıyor
Gaz hatlarında hava
 • Aleti tetiklemeden üç kez basınız.
Çakım kafasında veya çevresinde yabancı madde
Çivi çakma tabancası aşırı ısındı
 • Aleti soğumaya bırakınız.
Elektronik hatası
 • Gaz kutusunu çıkarınız ve tekrar takınız. Sorunun devam etmesi halinde, yeni bir gaz kutusu takınız.
Çivi çakma tabancası ısındı ve bir defa bekleme yaptıktan sonra bile çivi çakmıyor.
Çakma oranı tam olarak saatte 1200'den fazla sabitlemeyi kapsar.
 • Aleti soğumaya bırakınız.
Çivi çakma tabancası çakma işlemini gerçekleştirmiyor veya ara sıra gerçekleştiriyor.
Ortam koşulları izin verilen aralığın dışında bulunuyor.
 • İzin verilen alanların teknik verilere uygun tutulmasına dikkat ediniz.
Gaz kutusu sıcaklığı izin verilen aralığın dışında bulunuyor.
 • İzin verilen alanların teknik verilere uygun tutulmasına dikkat ediniz.
Gaz kutu sistemi gaz boşlukları meydana getirdi.
 • Gaz kutusunu çıkarınız ve tekrar yerleştiriniz.
Çivi çakma tabancası çakma işleminden sonra tam olarak yerinden kaldırılmamış.
 • Çakma işleminden sonra çivi çakma tabancasını zeminden temas kalmayacak şekilde kaldırınız.
Sabitleme elemanı çakım kafasından çıkartılamıyor.
Sabitleme elemanı saplama magazinine sıkışmış.
 • Sıkışan sabitleme elemanını yerinden çıkartınız.

İmha

Image alternative Hilti aletleri yüksek oranda geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir. Geri dönüşüm için gerekli koşul, usulüne uygun malzeme ayrımıdır. Çoğu ülkede Hilti , eski aletlerini yeniden değerlendirmek üzere geri alır. Bu konuda Hilti müşteri hizmetlerinden veya satış temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.
Image alternative
 • Elektrikli el aletlerini, elektronik cihazları ve aküleri evdeki çöplere atmayınız!

Üretici garantisi

 • Garanti koşullarına ilişkin sorularınız için lütfen yerel Hilti iş ortağınıza başvurunuz.
Image alternative