Dil seçenekleri

PR 30-HVSG A12

Orijinal kullanım kılavuzu

Kullanım kılavuzu bilgileri

Bu kullanım kılavuzu hakkında

 • Aleti çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Bu, güvenli çalışma ve arızasız kullanım için ön koşuldur.
 • Bu kullanım kılavuzunda ve ürün üzerinde bulunan emniyet ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.
 • Kullanım kılavuzunu her zaman ürün üzerinde bulundurunuz ve ürünü sadece bu kullanım kılavuzu ile birlikte başka kişilere veriniz.

Resim açıklaması

Uyarı bilgileri

Uyarı bilgileri, ürün ile çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarır. Aşağıdaki uyarı metinleri kullanılır:
TEHLİKE
TEHLİKE !
 • Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep olabilecek tehlikeler için.
İKAZ
İKAZ !
 • Ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek tehlikeler için.
DİKKAT
DİKKAT !
 • Vücut yaralanmalarına veya maddi hasarlara yol açabilecek olası tehlikeli durumlar için.

Dokümandaki semboller

Bu dokümanda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz
Image alternative Kullanım uyarıları ve diğer gerekli bilgiler
Image alternative Geri dönüşümlü malzemeler ile çalışma
Image alternative Elektrikli aletleri ve aküleri evdeki çöplere atmayınız

Resimlerdeki semboller

Resimlerde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Bu sayılar, kılavuzun başlangıcındaki ilgili resimlere atanmıştır
Image alternative Numaralandırma, resimdeki çalışma adımlarının sırasını göstermektedir ve metindeki çalışma adımlarından farklı olabilir
Image alternative Pozisyon numaraları Genel bakış resminde kullanılır ve Ürüne genel bakış bölümündeki açıklama numaralarına referans niteliğindedir
Image alternative Bu işaret, ürün ile çalışırken dikkatinizi çekmek için koyulmuştur.

Ürüne bağlı semboller

Üründeki semboller

Üründe aşağıdaki semboller kullanılabilir:
Image alternative Ürün, iOS ve Android platformları ile uyumlu kablosuz veri aktarımını destekler.
Image alternative Kullanılan Hilti Lityum İyon akü tip serisi. Usulüne uygun kullanım bölümündeki bilgileri dikkate alınız.
Image alternative Lityum İyon akü
Image alternative Aküyü asla darbe aleti olarak kullanmayınız.
Image alternative Aküyü düşürmeyiniz. Darbe almış veya hasar görmüş bir aküyü kullanmayınız.

Ürünün üzerinde

Lazer bilgisi
Image alternative Lazer sınıfı 2, IEC60825-1/EN60825-1:2007 normunu temel alır ve CFR 21 § 1040 (Lazer bildirimi 50) direktifine uygundur.
Işına bakmayınız.

Ürün bilgileri

Image alternative ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
Tip tanımı ve seri numarası, tip plakası üzerinde belirtilmiştir.
 • Seri numarasını aşağıdaki tabloya aktarınız. Ürün bilgileri acente veya servis merkezini aradığınızda sorulabilir.
  Ürün bilgileri
  Motorlu eksenel lazer | Lazer dedektörü
  PR 30-HVSG A12 | PRA 30G
  Nesil
  02
  Seri no.

Uygunluk beyanı

Image alternative
Burada tanımlanan ürünün, geçerli yönetmeliklere ve normlara uygun olduğunu kendi sorumluluğumuzda beyan ederiz. Bu dokümanın sonunda uygunluk beyanının bir kopyasını bulabilirsiniz.
Image alternative
Teknik dokümantasyonlar eklidir:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Güvenlik

Temel güvenlik talimatları

Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyunuz. Güvenlik uyarılarına ve talimatlara uyulmaması durumunda elektrik çarpması, yangın ve/veya ağır yaralanmalar ortaya çıkabilir.
Tüm güvenlik uyarılarını ve kullanım talimatlarını muhafaza ediniz. Güvenlik uyarılarında kullanılan "elektrikli el aleti" terimi, şebeke işletimli elektrikli el aletleri (şebeke kablosu ile) ve akü işletimli elektrikli el aletleri (şebeke kablosu olmadan) ile ilgilidir.

Genel güvenlik önlemleri

 • Dikkatli olunuz, ne yaptığınıza dikkat ediniz ve elektrikli el aleti ile çalışırken mantıklı davranınız. Yorgunsanız, ilaç ya da alkol alıyorsanız veya tıbbi tedavi görüyorsanız elektrikli el aletini kullanmayınız. Elektrikli el aletini kullanırken bir anlık dikkatsizlik göstermeniz, ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 • Hiçbir emniyet tertibatını devreden çıkarmayınız, ayrıca hiçbir uyarı ve ikaz levhasını çıkarmayınız.
 • Çocukları lazer aletlerinden uzak tutunuz.
 • Aletin vidaları usulüne uygun şekilde açılmazsa Sınıf 2 kapsamındaki değerleri aşan lazer ışınları oluşabilir. Aletin sadece yetkili Hilti servis noktalarında onarılmasını sağlayınız.
 • Lazer ışınları göz seviyesinin üstünden veya altından geçmelidir.
 • Çevre etkilerini dikkate alınız. Yangın veya patlama tehlikesi olan yerlerde aleti kullanmayınız.
 • FCC§15.21 uyarınca uyarı: Alet üzerinde Hilti tarafından açıkça izin verilmeyen değişikliklerin veya onarımların yapılması, kullanıcının alet kullanım haklarını sınırlandırabilir.
 • Bir düşmeden sonra veya diğer mekanik etkilere maruz kaldığında aletin hassasiyetini kontrol ediniz.
 • Alet sıcaklığın çok düşük olduğu bir ortamdan daha sıcak bir ortama getirildiğinde veya tam tersi olduğunda, alet ortam şartlarına uygun sıcaklığa ulaşana kadar bekleyiniz.
 • Adaptörler ve aksesuarlar ile kullanımda aletin güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olunuz.
 • Hatalı ölçümü önlemek için lazer çıkış camlarını temiz tutunuz.
 • Alet, zorlu inşaat alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olsa da, diğer optik ve elektrikli aletler (dürbün, gözlük, fotoğraf makinesi) gibi özenle bakımını yapınız.
 • Alet nem almaya karşı korumalı olmasına rağmen, taşıma çantasına koymadan önce aleti kuruması için siliniz.
 • Aleti önemli ölçümlerden önce kontrol ediniz.
 • Hassasiyetini kullanım sırasında birçok defa kontrol ediniz.
 • Çalışma yerinin iyi aydınlatılmasını sağlayınız.
 • Lazeri yağmur ve nemden uzak tutunuz.
 • Kontaklara temas etmekten kaçınınız.
 • Aletin bakımını titizlikle yapınız. Hareketli parçaların kusursuz çalışıp çalışmadığını, sıkışıp sıkışmadığını, parçaların kırılıp kırılmadığını veya hasar görüp görmediğini ve bu nedenlerle alet fonksiyonlarında kısıtlanma olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı parçaları aleti kullanmadan önce tamir ettiriniz. Birçok kazanın nedeni alet bakımının kötü yapılmasıdır.

Çalışma yerinin gereken şekilde düzenlenmesi

 • Ölçüm yerini emniyete alınız. Lazeri dik konuma getirirken ışını başka kişilere veya kendinize doğrultmadığınızdan emin olunuz.
 • Merdiven üzerindeki doğrultma çalışmalarında aşırı vücut hareketlerinden sakınınız. Güvenli bir duruş sağlayınız ve her zaman dengeli durunuz.
 • Camların veya benzer malzemelerden oluşan yansıtmalı nesnelerin veya yüzeylerin yakınlarındaki ölçümlerde ölçüm sonuçları hatalı olabilir.
 • Aletin düz ve stabil bir yüzeye kurulmasına dikkat edilmelidir (titreşimsiz!).
 • Aleti sadece belirtilen uygulama sınırları içerisinde kullanınız.
 • Aleti, aksesuarları, ek aletleri vb. bu talimatlara ve bu alet için özel açıklamalara uygun şekilde kullanınız. Çalışma şartlarını ve yapılacak işi de ayrıca göz önünde bulundurunuz. Aletlerin öngörülen uygulamalar dışında kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
 • Yüksek gerilim hatları yakınında ölçüm çubuğu ile çalışmaya izin verilmez.

Elektromanyetik uyumluluk

Alet, yürürlükteki yönergeler kapsamındaki tüm gereklilikleri yerine getirebilecek özelliktedir, buna rağmen Hilti aşağıdakilerin gerçekleşmeyeceği garantisini veremez:
 • Alet, güçlü ışıma nedeniyle hasar görebilir, bu da hatalı çalışmasına neden olabilir.
  Bu durumda veya buna benzer emin olmadığınız diğer durumlarda kontrol ölçümleri yapılmalıdır.
 • Alet diğer aletlere (örn. uçaklardaki navigasyon donanımları) zarar verebilir.

Lazer sınıfı 2 olan aletler için lazer sınıflandırması

Alet, IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007 uyarınca Lazer Sınıfı 2 kapsamındadır. Bu aletler başka koruyucu önlemler olmadan kullanılabilir.
DİKKAT
Yaralanma tehlikesi! Lazer ışını kişilere doğrultulmamalıdır.
 • Lazer ışık kaynağına kesinlikle çıplak gözle doğrudan bakmayınız. Doğrudan gözle temas etmesi halinde gözlerinizi hemen kapatınız ve kafanızı ışın bölgesinden uzağa çeviriniz.

Akülü aletlerde dikkatli kullanım

 • Aküler, yüksek sıcaklıklarda, doğrudan güneş ışığından ve ateşten uzak tutulmalıdır. Patlama tehlikesi vardır.
 • Aküler parçalarına ayrılmamalı, ezilmemeli, 80°C (176°F) üzerine ısıtılmamalı veya yakılmamalıdır. Aksi takdirde yangın, patlama ve zehirlenme tehlikesi oluşur.
 • Aküyü kesinlikle yoğun mekanik çarpmalara maruz bırakmayınız, aküyü fırlatmayınız.
 • Aküleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
 • Nem almasını önleyiniz. İçeri sızan nem bir kısa devreye neden olabilir ve bunun sonucunda yanıklar ve yangınlar oluşabilir.
 • Yanlış kullanımda aküden sıvı çıkabilir. Bunlar ile teması önleyiniz. Yanlışlıkla temasta su ile durulayınız. Sıvı gözlere temas ederse ayrıca doktor yardımı isteyiniz. Dışarı akan sıvı cildin tahriş olmasına veya yanmasına neden olabilir.
 • Sadece ilgili alet için izin verilen aküleri kullanınız. Başka akülerin veya akülerin öngörülmeyen amaçlara yönelik kullanılması durumunda yangın ve patlama tehlikesi söz konusudur.
 • Aküyü mümkün olduğunca serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Aküyü kesinlikle güneşte bırakmayınız, ısıtıcıların üzerine veya camların arkasına koymayınız.
 • Kullanılmayan akü veya şarj cihazını, akünün veya şarj ünitelerinin köprülenmesine sebep olabilecek ataçlar, madeni paralar, anahtarlar, çiviler, vidalar veya diğer küçük metal cisimlerden uzak tutunuz. Akü veya şarj cihazı kontakların kısa devre yapması alevlenmelere veya yangınlara neden olabilir.
 • Hasarlı aküler (örneğin çatlak, kırık parça, bükülme, içeri girmiş ve/veya dışarı çıkmış kontak noktaları bulunan aküler) şarj edilmemeli veya tekrar kullanılmamalıdır.
 • Aküleri sadece üretici tarafından tavsiye edilen şarj cihazları ile şarj ediniz. Belirli bir akü için uygun olan bir şarj cihazı, başka akülerle kullanılırsa yanma tehlikesi vardır.
 • Lityum İyon akülerin taşıma, depolama ve kullanımına yönelik özel talimatları dikkate alınız.
 • Aleti gönderirken aküleri yalıtmanız veya aletten çıkartmanız gerekir. Akülerin akması aletin zarar görmesine neden olabilir.
 • Çalıştırılmayan bir akü fark edilir derecede sıcaksa aküde veya alet / akü sisteminde arızalı olabilir. Aleti, yanıcı malzemelere yeterince uzak olan ve aletin yanmayacağı bir yere bırakınız, burada aleti gözetim altında tutarak soğumasını sağlayınız.

Tanımlama

Ürüne genel bakış

Motorlu eksenel lazer PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Lazer ışını (eksenel düzlem)
 2. Rotasyon başlığı
 3. Hedefleme tertibatı
 4. Tutamak
 5. Akü kilit açma tuşu
 6. Lityum İyon akü
 7. Akü şarj durumu göstergesi
 8. Kontrol paneli
 9. 5/8" dişli ana plaka

Kontrol paneli PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Eğim modu tuşu ve LED'i
 2. Şok uyarısı fonksiyonu tuşu ve LED'i
 3. Dönme hızı tuşu
 4. Açma/Kapatma ve Otomatik ayarlama durumu için LED
 5. Açma/Kapama tuşu
 6. LED denetleme modu (yalnızca dikey otomatik hizalama için)
 7. LED akü şarj durumu göstergesi

Kontrol paneli ve lazer dedektörü PRA 30G

Image alternative
 1. Menü tuşu
 2. Sol yönde eksi eğim. PRA 90 ile aşağı. Menüde gezinme.
 3. Otomatik hizalama / Denetleme modu / İşaretleme fonksiyonu
 4. OK tuşu
 5. Sağ yönde artı eğim. PRA 90 ile yukarı. Menüde gezinme.
 6. Açma/Kapatma tuşu
 7. Gösterge
 8. İşaretleme çentiği
 9. Algılama penceresi

Lazer dedektörü PRA 30G göstergesi

Image alternative
 1. Lazer ışını ile işaretleme çentiği arasındaki mesafe
 2. Ses seviyesi göstergesi
 3. Işın alanları için kapatma göstergesi
 4. Pil durum göstergesi
 5. Doğruluk göstergesi
 6. Lazer düzlemi yüksekliğine göre dedektör konum göstergesi

Usulüne uygun kullanım

Aşağıda açıklanan ürün, rotasyonlu ve görünür lazer ışınlı bir motorlu eksenel lazerdir. Bu lazer bir kişi tarafından kullanılabilir. Bu alet, yatay yükseklik akışlarının, dikey ve eğimli düzlemlerin ve doğrusal açıların belirlenmesi, aktarılması ve kontrol edilmesi için tasarlanmıştır.

 • Bu ürün için sadece Hilti B12/2.6 veya B 12‑30 lityum iyon aküler kullanınız.
 • Bu ürün için sadece Hilti C 4⁄12‑50 şarj cihazını kullanınız.

Otomatik ayarlama

Otomatik ayarlama, alet açıldıktan sonra gerçekleşir. LED'ler ilgili işletim durumunu gösterir. Otomatik ayarlama aktif ve Image alternative tuşu üzerinden devre dışı bırakılabilir. Doğrultma, doğrudan tabanda, bir tripod üzerinde veya uygun tutucular ile gerçekleştirilebilir.

Otomatik hizalama

Otomatik hizalama sayesinde lazer düzleminin lazer dedektörü üzerinde hizalanması mümkündür. Motorlu eksenel lazer ilgili hizalamayı algılar:
 • Otomatik tripod PRA 90 ve lazer dedektörü PRA 30G ile bağlantılı olarak yatay konumda.
 • Lazer dedektörü PRA 30G ile bağlantılı olarak X ekseni eğimi.
 • Lazer dedektörü PRA 30G ile bağlantılı olarak dikey konumda.

Eğim

Eğim işlemi manuel veya otomatik gerçekleşebilir. Büyük eğimler için eğim adaptörü PRA 79 kullanılabilir.

Denetleme fonksiyonu

Lazer dedektörü PRA 30G ile bağlantılı olarak motorlu eksenel lazer, lazer düzlemi hizalamasını denetler. Hizalama sapması durumunda sistem, lazer düzlemi yönünü, dedektör sıfır noktasında tutmak için düzeltir. Motorlu eksenel lazer tüm sıcaklık dalgalanmalarından, rüzgardan veya diğer etkenlerden kaynaklanan hataları düzeltir. Lazer ışını ile lazer dedektörü arasındaki optik bağlantı iki dakikadan uzun süre kesilirse, sistem tarafından bir hata bildirimi yapılır. Denetleme fonksiyonu sadece dikey ölçümde OTOMATİK menüsü üzerinden aktifleştirilebilir.

Devreyi kesme otomatiği

Hiçbir kot alma yapılmadığında otomatik kapatma gerçekleşir, burada motorlu eksenel lazer için aşağıdaki durumlar söz konusudur:
 • Yatay eksene karşı çok fazla eğimlidir (eğim modu hariç).
 • Mekanik olarak bloke olmuştur.
 • Titreşimler veya bir darbe nedeniyle çizgisini kaybetmiştir.
 • Bir hata durumu algılanmıştır.
Başarılı kapatma işleminden sonra rotasyon kapanır ve tüm LED'ler yanıp söner.

Şok uyarısı fonksiyonu

Motorlu eksenel lazer, işletim sırasında çizgisini kaybederse alet, entegre şok uyarısı fonksiyonu yardımıyla uyarı moduna geçer. Şok uyarısı fonksiyonu ancak, kot alma seviyesine ulaşıldıktan iki dakika sonra aktif duruma geçer. Bu 2 dakika içerisinde kontrol panelindeki bir tuşa basılırsa şok uyarısı fonksiyonunun devreye alınması için yeni bir iki dakika geçmesi gerekir. Motorlu eksenel lazer uyarı modunda ise:
 • Tüm LED'ler yanıp söner.
 • Rotasyon başlığı durur.
 • Lazer ışını söner.
Şok uyarısı fonksiyonunun hassasiyeti lazer dedektörü PRA 30G üzerinden ayarlanabilir.
Zemin titreşimsiz çalışmaya uygun değilse veya eğim modunda çalışma söz konusu ise şok uyarısı fonksiyonu Image alternative tuşu üzerinden devre dışı bırakılabilir.

Uyku modu

Molalar veya diğer faaliyetler için motorlu eksenel lazerin uyku modu kullanılabilir. Bu durumda lazer düzlemine veya eğime yönelik tüm ayarlar korunur. Uyku modu ile elektrik tasarrufu yapılır ve akü çalışma süresi uzatılır.
Uyku modu, lazer dedektörü PRA 30G ile aktifleştirilir/devre dışı bırakılır.
Uyku modu maksimum 4 saat süreyle aktif kalır. Bu süre dolduktan sonra sistem kapanır.

Işın alanlarının kapatılması

Şu amaçlar doğrultusunda lazer ışınının münferit alanları devre dışı bırakılabilir:
 • Kullanıcının kendisini ve diğer kişileri lazer ışınlarından koruması için.
 • Etraftaki diğer ölçümlerin etkilenmemesi için.

Lazer dedektörü/Uzaktan kumanda

Hilti lazer dedektörleri dijital olarak algılama alanındaki lazer ışını (lazer düzlemi) ile lazer dedektöründeki işaretleme çentiği arasındaki mesafeyi görüntüler. Lazer ışını daha büyük mesafelere de ulaşabilir. PRA 30G, motorlu eksenel lazere yönelik lazer dedektörü ve uzaktan kumanda olarak kullanılabilir.

Aksesuarların ve aletin eşlenmesi

Aksesuarların ve aletin eşlenmesiEşleme, aksesuar ve aletlerin telsiz dalgası aracılığıyla birbirine atanmasıdır.
Motorlu eksenel lazer ve lazer dedektörü teslimat durumunda eşlenmiştir. Bu sayede başka uzaktan kumandalı aletlerin bulunduğu bir ortamda sorunsuz bir çalışma sağlanabilir.
Bunun haricindeki lazer dedektörleri veya otomatik tripodlar PRA 90 eşleme yapılmadan kullanılamaz.

LED göstergeler

Motorlu eksenel lazer LED göstergeler ile donatılmıştır.
Durum
Anlamı
Bütün LED'ler yanıp sönüyor
Alet darbeye maruz kalmış, kot alma fonksiyonunu yitirmiş veya bir hata mevcut.
LED otomatik ayarlama yeşil yanıp sönüyor
Alet otomatik olarak kendini ayarlar.
LED otomatik ayarlama sürekli yeşil yanıyor
Alet kot alıyor, gerektiği gibi çalışıyor.
LED şok uyarısı sürekli turuncu yanıyor
Şok uyarısı devre dışı bırakıldı.
LED eğim göstergesi sürekli turuncu yanıyor
Eğim modu devrede.
Denetleme LED'i turuncu yanıp sönüyor
Alet, lazer düzlemini referans noktasına (PRA 30G) hizalar.
Denetleme LED'i sürekli turuncu yanıyor
Alet, denetleme modunda bulunuyor. Referans noktasına (PRA 30G) hizalama doğru.

Lityum İyon akülerin şarj durumu göstergesi

Lityum iyon akü bir şarj durumu göstergesine sahiptir.
Durum
Anlamı
4 LED yanıyor.
Şarj durumu: % 75 ile %100 arası
3 LED yanıyor.
Şarj durumu: % 50 ile %75'e kadar
2 LED yanıyor.
Şarj durumu: % 25 ile %50'e kadar
1 LED yanıyor.
Şarj durumu: % 10 ile %25 arası
1 LED yanıp sönüyor.
Şarj durumu: < % 10
Çalışma sırasında akünün şarj durumu aletin kontrol panelinde gösterilir.
Dinlenme konumunda şarj durumu, kilit açma düğmesine basılarak gösterilebilir.
Şarj etme işlemi esnasında şarj durumu aküdeki göstergede gösterilir (bkz. şarj cihazı kullanım kılavuzu).

Teslimat kapsamı

Motorlu eksenel lazer PR 30-HVSG A12, lazer dedektörü/uzaktan kumanda PRA 30G, 2 pil (AA hücre), hedef plakası PRA 54, kullanım kılavuzu.
Ürün için izin verilen diğer sistem ürünlerini Hilti Store 'da veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group

Teknik veriler

Motorlu eksenel lazer teknik verileri


PR 30-HVSG A12
Nominal gerilim
10,8 V
Nominal akım
120 mA
Maksimum bağıl nem
80 %
Referans yüksekliğinin üzerinde maksimum kullanım yüksekliği
2.000 mt
PRA 30G ile çalışma menzili (çap)
2 mt … 300 mt
İletişim kapsama alanı (PRA 30G)
200 mt
10 m için hassasiyet (MIL‑STD‑810G kapsamındaki standart ortam koşulları altında)
±1,0 mm
Lazer sınıfı
2, görünür
Otomatik kot alma alanı
±5°
Çalışma sıcaklığı
−10 ℃ … 50 ℃
Depolama sıcaklığı
−25 ℃ … 60 ℃
Ağırlık (B12/2.6 veya B 12‑30 akü dahil)
2,5 kg
Düşme testi yüksekliği (MIL‑STD‑810G kapsamındaki standart ortam koşulları altında)
1,5 mt
IEC 60529 uyarınca koruma sınıfı (akü ve akü yuvası hariç)
IP66
Lazer ışını
Sürekli ışın, eksenel düzleme dik açılı
Maksimum ışınlı yayın gücü
7,3 dBm
Frekans
2.400 MHz … 2.483,5 MHz

Lazer dedektörü teknik verileri

Nominal gerilim
3 V
Nominal akım
150 mA
Maksimum bağıl nem
80 %
Referans yüksekliğinin üzerinde maksimum kullanım yüksekliği
2.000 mt
Mesafe göstergesi alanı
±52 mm
Lazer düzlemi gösterge alanı
±0,5 mm
Algılama alanı uzunluğu
≤ 120 mm
Gövde üst kenarı merkezi göstergesi
75 mm
Kendiliğinden kapatma öncesinde algılamasız bekleme süresi
15 dk.
PR 30‑HVSG A12 için uzaktan kumanda erişim mesafesi (çap)
2 mt … 150 mt
PRA 83 dedektör tutucusunda düşme testi yüksekliği (MIL‑STD‑810G kapsamındaki standart ortam koşulları altında)
2 mt
Çalışma sıcaklığı
−20 ℃ … 50 ℃
Depolama sıcaklığı
−25 ℃ … 60 ℃
Ağırlık (piller dahil)
0,25 kg
IEC 60529 uyarınca koruma sınıfı, pil bölmesi hariç
IP66
Maksimum ışınlı yayın gücü
−0,2 dBm
Frekans
2.400 MHz … 2.483,5 MHz

Motorlu eksenel lazer kullanımı

Çalışma hazırlığı

Bu dokümanda ve ürün üzerinde bulunan güvenlik ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.

Motorlu eksenel lazerin ve akünün doğru kullanımı

Akü tipi B12 için koruma sınıfı mevcut değildir. Aküler yağmur ve nemden uzak tutulmalıdır.
Hilti direktifleri uyarınca akü sadece ilgili ürün ile birlikte kullanılmalı ve ilgili pil bölmesine yerleştirilmelidir.
Image alternative
 1. Resim 1: Yatay modda çalışma.
 2. Resim 2: Eğim modunda, motorlu eksenel lazer, kontrol paneli tarafına kaldırılmalıdır.
 3. Resim 3: Eğimli konumda muhafaza etme veya taşıma. Dikey konumda çalışma.
  • Motorlu eksenel lazer, akü yuvası veya akü yukarıyı GÖSTERMEYECEK ve içeri nem girmeyecek şekilde tutulmalıdır.

Akünün yerleştirilmesi / çıkarılması

Image alternative
DİKKAT
Elektrik tehlikesi. Kirli kontaklar nedeniyle kısa devre yaşanabilir.
 • Aküyü yerleştirmeden önce, akü ve alet kontaklarında yabancı cisimler olmadığından emin olunuz.
DİKKAT
Yaralanma tehlikesi. Akü eğer doğru biçimde yerleştirilmezse, çalışma sırasında düşebilir.
 • Akünün yere düşmemesi ve başka tehlikelere neden olmaması için alete güvenli biçimde oturup oturmadığını kontrol ediniz.
 1. Yerine tamamen oturana kadar aküyü itiniz.
  • Motorlu eksenel lazer açılmaya hazırdır.
 2. Kilit açma düğmesine basınız ve basılı tutunuz.
 3. Aküyü dışarı çekiniz.

Motorlu eksenel lazerin açılması ve yatay yüzeyde çalışma

Önemli ölçümlerden önce, özellikle de alet zemine düşmüşse, olağan dışı etkilere maruz kalmışsa veya uzun süreli depolama sonrasında motorlu eksenel lazerin hassasiyetini kontrol edin.
Image alternative
 1. Motorlu eksenel lazeri uygun bir brakete monte edin.
 2. Image alternative tuşuna basınız.
  • Otomatik kot alma LED'i yeşil renkte yanıp söner.
  • Kot alma durumuna erişilir erişilmez lazer ışını devreye girer, döner ve otomatik kot alma LED'i sürekli yanar.
  Tutucu olarak bir duvar sabitlemesi veya tripod kullanılabilir. Kaplama yüzeyinin eğim açısı maksimum ± 5° olmalıdır.

Tripod PRA 90 ile yatay konumda manuel hizalama

Motorlu eksenel lazer otomatik tripoda PRA 90 monte edildi.
Lazer dedektörü PRA 30G, motorlu eksenel lazer ve otomatik tripod PRA 90 eşlendi.
Lazer dedektörü PRA 30G ve PRA 90 otomatik tripodun kontrol paneli birbirine bakıyor ve doğrudan görsel temasa sahip.
Image alternative
 1. Motorlu eksenel lazerde, PRA 30G lazer dedektöründe ve PRA 90 otomatik tripodda Image alternative tuşuna basınız.
  • Aletler çalışmaya hazırdır.
 2. Lazer düzlemini yukarı yönde ayarlamak için Image alternative tuşuna PRA 30G lazer dedektöründe basınız veya PRA 90 otomatik tripodundaki "yukarı" ok tuşuna basınız.
 3. Lazer düzlemini aşağı yönde ayarlamak için Image alternative tuşuna PRA 30G lazer dedektöründe basınız veya PRA 90 otomatik tripodundaki "aşağı" ok tuşuna basınız.

Tripod PRA 90 ile yatay konumda otomatik hizalama

Motorlu eksenel lazer otomatik tripoda PRA 90 monte edildi.
Lazer dedektörü PRA 30G, motorlu eksenel lazer ve otomatik tripod PRA 90 eşlendi.
Lazer dedektörü PRA 30G ve PRA 90 otomatik tripodun kontrol paneli birbirine bakıyor ve doğrudan görsel temasa sahip.
Image alternative
 1. Motorlu eksenel lazerde, PRA 30G lazer dedektöründe ve PRA 90 otomatik tripodda Image alternative tuşuna basınız.
  • Aletler çalışmaya hazırdır.
 2. PRA 30G lazer dedektörünün işaretleme çentiğini, ayarlanacak hedef yüksekliğe tutun. Lazer dedektörü PRA 30G sabit konumda tutulmalı veya sabitlenmelidir.
 3. Otomatik hizalamayı, lazer dedektöründeki PRA 30G ilgili Image alternative tuşuna çift tıklayarak başlatın veya ilgili fonksiyonu OTOMATİK menüsü üzerinden seçin.
  • Otomatik tripod PRA 90, ilgili konuma ulaşılana kadar yukarı ve aşağı hareket eder. Bu sırada lazer dedektöründe tekrarlayan bir sinyal sesi duyulur.
  • İlgili konuma ulaşıldığında, motorlu eksenel lazer kot alma işlemini gerçekleştirir. İşlemin tamamlandığı, 5 saniye süren sürekli bir ses ile belirtilir. İlgili sembol Image alternative kısa süreli görüntülenir.
  • Otomatik hizalama işlemi başarılı olmadıysa, kısa süreli sinyal sesleri duyulur ve Image alternative sembolü kısa süreli görünür.
 4. Göstergedeki yükseklik ayarını kontrol ediniz.
 5. PRA 30G lazer dedektörünü çıkartınız.
 6. Image alternative tuşuna PRA 30G lazer dedektöründe çift tıklayarak otomatik hizalamayı zamanından önce sonlandırabilirsiniz.

Dikey konumda manuel hizalama

Motorlu eksenel lazer dikey konumda güvenli bir şekilde sabitlendi (tripod, duvar sabitlemesi, yüzey veya kordon iskeleli adaptör veya arka tutamaklar üzerinde). Bir referans noktası (A) lazer başlığının altına yerleştirilmiştir (örneğin ipli iskelede bir çivi veya tabanda renkli bir nokta).
PRA 30G lazer dedektörü ve motorlu eksenel lazer eşlendi.
Lazer dedektörü PRA 30G ve motorlu eksenel lazerin alıcı tarafı birbirine bakıyor ve doğrudan görsel temasa sahip. Motorlu eksenel lazerin en iyi alıcı tarafı, akünün yerleştirildiği taraftır.
Image alternative
 1. Motorlu eksenel lazerde Image alternative tuşuna basınız.
  • Motorlu eksenel lazer kot alır ve dikey bir lazer ışınını aşağı yansıtır.
 2. Motorlu eksenel lazeri, yansıtılan lazer ışını doğrudan referans noktası (A) üzerine gelecek şekilde hizalayınız. Referans noktası bir bölümleme noktası değildir!
 3. Lazer düzleminin sağa veya sola doğru ayarlanması için Image alternative veya Image alternative tuşuna PRA 30G lazer dedektöründe basınız.
  • Motorlu eksenel lazer, her iki yön tuşundan birine basıldıktan sonra rotasyona başlar.

Dikey konumda otomatik hizalama

Motorlu eksenel lazer dikey konumda güvenli bir şekilde sabitlendi (tripod, duvar sabitlemesi, yüzey veya kordon iskeleli adaptör veya arka tutamaklar üzerinde). Bir referans noktası (A) lazer başlığının altına yerleştirilmiştir (örneğin ipli iskelede bir çivi veya tabanda renkli bir nokta).
PRA 30G lazer dedektörü ve motorlu eksenel lazer eşlendi.
Lazer dedektörü PRA 30G ve motorlu eksenel lazerin alıcı tarafı birbirine bakıyor ve doğrudan görsel temasa sahip. Motorlu eksenel lazerin en iyi alıcı tarafı, akünün yerleştirildiği taraftır.
Image alternative
 1. Motorlu eksenel lazerde Image alternative tuşuna basınız.
  • Motorlu eksenel lazer kot alır ve dikey bir lazer ışınını aşağı yansıtır.
 2. Motorlu eksenel lazeri, yansıtılan lazer ışını doğrudan referans noktası (A) üzerine gelecek şekilde hizalayınız. Referans noktası bir bölümleme noktası değildir!
 3. PRA 30G lazer dedektörünün işaretleme çentiğini, ayarlanacak hedef düzleme (B) tutunuz. Lazer dedektörü PRA 30G sabit konumda tutulmalı veya sabitlenmelidir.
 4. Otomatik hizalamayı, lazer dedektöründeki PRA 30G ilgili Image alternative tuşuna çift tıklayarak başlatın veya ilgili fonksiyonu OTOMATİK menüsü üzerinden seçin.
  • Lazer başlığı, ilgili konuma ulaşana kadar sağa ve sola döner. Bu sırada lazer dedektöründe tekrarlayan bir sinyal sesi duyulur.
  • İlgili konuma ulaşıldığında, motorlu eksenel lazer kot alma işlemini gerçekleştirir. İlgili sembol Image alternative kısa süreli görüntülenir.
  • Otomatik hizalama işlemi başarılı olmadıysa, kısa süreli sinyal sesleri duyulur ve Image alternative sembolü kısa süreli görünür.
 5. PRA 30G lazer dedektöründeki Image alternative tuşuna çift tıklayınız.
  • Otomatik hizalama sırasında: Otomatik hizalamanın zamanından önce sonlandırılması.

Denetleme fonksiyonu olan dikey konumda otomatik hizalama

Motorlu eksenel lazer dikey konumda güvenli bir şekilde sabitlendi (tripod, duvar sabitlemesi, yüzey veya kordon iskeleli adaptör veya arka tutamaklar üzerinde). Bir referans noktası (A) lazer başlığının altına yerleştirilmiştir (örneğin ipli iskelede bir çivi veya tabanda renkli bir nokta).
PRA 30G lazer dedektörü ve motorlu eksenel lazer eşlendi.
Lazer dedektörü PRA 30G ve motorlu eksenel lazerin alıcı tarafı birbirine bakıyor ve doğrudan görsel temasa sahip. Motorlu eksenel lazerin en iyi alıcı tarafı, akünün yerleştirildiği taraftır.
 1. Motorlu eksenel lazerde Image alternative tuşuna basınız.
  • Motorlu eksenel lazer kot alır ve dikey bir lazer ışınını aşağı yansıtır.
 2. Motorlu eksenel lazeri, yansıtılan lazer ışını doğrudan referans noktası (A) üzerine gelecek şekilde hizalayınız. Referans noktası bir bölümleme noktası değildir!
 3. PRA 30G lazer dedektörünün işaretleme çentiğini, ayarlanacak hedef düzleme (B) tutunuz. Lazer dedektörü PRA 30G sabit konumda tutulmalı veya sabitlenmelidir.
 4. OTOMATİK menüsünü çağırmak için PRA 30G üzerinde Image alternative tuşuna basın. Denetleme fonksiyonu Image alternative olan otomatik hizalamayı başlatın.
  • Lazer başlığı, ilgili konuma ulaşana kadar sağa ve sola döner. Bu sırada lazer dedektöründe tekrarlayan bir sinyal sesi duyulur.
  • İlgili konuma ulaşıldığında, motorlu eksenel lazer kot alma işlemini gerçekleştirir. İlgili sembol Image alternative kısa süreli görünür ve sinyal sesi kesilir.
  • Motorlu eksenel lazer denetleme fonksiyonuna geçer. Dış etkilerden kaynaklanan küçük sapmalar otomatik olarak dengelenir ve lazer ışını, lazer dedektörü işaretleme çentiğinin yüksekliğinde tutulur.
  • Otomatik hizalama işlemi başarılı olmadıysa, kısa süreli sinyal sesleri duyulur ve Image alternative sembolü kısa süreli görünür.
 5. Denetleme modu aktif olduğu sürece PRA 30G lazer dedektörünü hedef düzlemden ayırmayın .
 6. PRA 30G lazer dedektöründeki Image alternative tuşuna çift tıklayınız.
  • Otomatik hizalama sırasında: Otomatik hizalamanın zamanından önce sonlandırılması.
  • Denetleme fonksiyonu aktifken: Denetleme fonksiyonunun sonlandırılması.

Eğimin manuel olarak ayarlanması

Motorlu eksenel lazer, kullanım durumuna bağlı olarak monte edilir veya güvenli bir konumda dik duruma getirilir.
PRA 30G lazer dedektörü ve motorlu eksenel lazer eşlendi.
Lazer dedektörü PRA 30G ve motorlu eksenel lazerin alıcı tarafı birbirine bakıyor ve doğrudan görsel temasa sahip. Motorlu eksenel lazerin en iyi alıcı tarafı, akünün yerleştirildiği taraftır.
Image alternative
 1. Motorlu eksenel lazeri, eğimli düzlemin üst kenarına veya alt kenarına konumlandırınız.
 2. Motorlu eksenel lazeri, başlıktaki hedef çentiği üzerinden eğimli düzleme paralel konumda hizalayın.
 3. Motorlu eksenel lazerde ve PRA 30G lazer dedektöründe Image alternative tuşuna basınız.
  • Kot alma durumuna erişilir erişilmez lazer ışını devreye girer, döner ve otomatik kot alma LED'i sürekli yanar.
 4. Motorlu eksenel lazerde Image alternative tuşuna basınız.
  • Motorlu eksenel lazerde sürekli olarak eğim modu LED'i yanar.
  • PRA 30G lazer dedektöründe eğim modu sembolü görünür.
 5. Lazer düzlemini, lazer dedektörünün Image alternative veya Image alternative tuşları ile eğin.
  Manuel eğim ayarı sırasında motorlu eksenel lazer, lazer düzlemini bir defa kot alır ve ardından sabitler. Bu motorlu eksenel lazerin, eğimli lazer düzlemini, çevre koşullarının değişikliğinden ve/veya sabitlemesinin kaymasından dolayı oluşabilecek bir sapmaya karşı dengelemeyeceğini dikkate alınız. Gün içinde ortaya çıkabilecek titreşimler, sıcaklık değişimleri veya diğer etkiler, lazer düzleminin pozisyonuna etki edebilir.

PRA 79 eğim adaptörü ile eğim ayarı

Eğim adaptörü PRA 79 uygulama durumuna bağlı olarak bir tripoda veya duvar sabitlemesine monte edilebilir.
PRA 79 eğim adaptörünün eğim açısı 0°'ye ayarlandı.
 1. Motorlu eksenel lazeri PRA 79 eğim adaptörüne monte ediniz. PRA 79 eğim adaptörünün kullanım kılavuzuna dikkat ediniz. Motorlu eksenel lazerin kontrol paneli size bakmalıdır.
 2. Motorlu eksenel lazeri, eğimli düzlemin üst kenarına veya alt kenarına konumlandırınız.
 3. Motorlu eksenel lazerde Image alternative tuşuna basınız.
  • Kot alma durumuna erişilir erişilmez lazer ışını devreye girer, döner ve otomatik kot alma LED'i sürekli yanar.
 4. Motorlu eksenel lazerde Image alternative tuşuna basınız.
  • Motorlu eksenel lazerde sürekli olarak eğim modu LED'i yanar.
 5. PRA 79 eğim adaptöründe istediğiniz eğim açısını ayarlayınız.
  Manuel eğim ayarı sırasında motorlu eksenel lazer, lazer düzlemini bir defa kot alır ve ardından sabitler. Bu motorlu eksenel lazerin, eğimli lazer düzlemini, çevre koşullarının değişikliğinden ve/veya sabitlemesinin kaymasından dolayı oluşabilecek bir sapmaya karşı dengelemeyeceğini dikkate alınız. Gün içinde ortaya çıkabilecek titreşimler, sıcaklık değişimleri veya diğer etkiler, lazer düzleminin pozisyonuna etki edebilir.

Eğimin otomatik olarak ayarlanması

Motorlu eksenel lazer, kullanım durumuna bağlı olarak monte edilir veya güvenli bir konumda dik duruma getirilir.
PRA 30G lazer dedektörü ve motorlu eksenel lazer eşlendi.
Lazer dedektörü PRA 30G ve motorlu eksenel lazerin alıcı tarafı birbirine bakıyor ve doğrudan görsel temasa sahip. Motorlu eksenel lazerin en iyi alıcı tarafı, akünün yerleştirildiği taraftır.
Image alternative
 1. Motorlu eksenel lazeri, eğimli düzlemin üst kenarına veya alt kenarına konumlandırınız.
 2. Motorlu eksenel lazerde ve PRA 30G lazer dedektöründe Image alternative tuşuna basınız.
  • Kot alma durumuna erişilir erişilmez lazer ışını devreye girer, döner ve otomatik kot alma LED'i sürekli yanar.
 3. Motorlu eksenel lazerde Image alternative tuşuna basınız.
  • Motorlu eksenel lazerde sürekli olarak eğim modu LED'i yanar.
  • PRA 30G lazer dedektöründe eğim modu sembolü görünür.
 4. PRA 30G lazer dedektörünün işaretleme çentiğini, eğimli düzlemin diğer kenarına konumlandırın.
 5. Otomatik hizalamayı, lazer dedektöründeki PRA 30G ilgili Image alternative tuşuna çift tıklayarak başlatın veya ilgili fonksiyonu OTOMATİK menüsü üzerinden seçin.
  • Motorlu eksenel lazer otomatik olarak PRA 30G lazer dedektörü işaretleme çentiğine ulaşana kadar X eksenindeki lazer düzlemine doğru eğilir. Bu sırada lazer dedektöründe tekrarlayan bir sinyal sesi duyulur.
  • İlgili konuma ulaşıldığında, Y ekseninde motorlu eksenel lazer kot alma işlemini gerçekleştirir. İşlemin tamamlandığı, 5 saniye süren sürekli bir ses ile belirtilir. İlgili sembol Image alternative kısa süreli görüntülenir.
  • Otomatik hizalama işlemi başarılı olmadıysa, kısa süreli sinyal sesleri duyulur ve Image alternative sembolü kısa süreli görünür.
 6. PRA 30G lazer dedektöründeki Image alternative tuşuna çift tıklayarak otomatik eğimi zamanından önce sonlandırabilirsiniz.
  Motorlu eksenel lazer otomatik aramayı yanlış yönde başlatırsa arama yönünü değiştirmek için Image alternative tuşuna basınız.

Manuel tarama hattı fonksiyonu

 1. Motorlu eksenel lazerde Image alternative tuşuna basınız.
 2. Lazer düzlemini istenen konuma / yüksekliğe getirin. Tarama hattı fonksiyonu yatay modda, dikey modda ve eğim modunda kullanılabilir.
 3. Menüyü çağırmak için PRA 30G üzerindeki Image alternative tuşuna basın.
 4. Tarama hattı fonksiyonu menü noktasını Image alternative seçin.
 5. Hat genişliğinin ayarlanmasına yönelik alt menü üzerinden tarama hattının genişliğini dört kademede ayarlayabilirsiniz.
 6. Sembol Image alternative ve Image alternative aracılığıyla tarama hattını sola ve sağa kaydırabilirsiniz. Bunun için lazer dedektörü lazer ışınında olmamalıdır.

Otomatik tarama hattı fonksiyonu

 1. Motorlu eksenel lazerde Image alternative tuşuna basınız.
 2. Lazer düzlemini istenen konuma / yüksekliğe getirin. Tarama hattı fonksiyonu yatay modda, dikey modda ve eğim modunda kullanılabilir.
 3. OTOMATİK menüsünü çağırmak için PRA 30G üzerinde Image alternative tuşuna basın.
 4. Otomatik tarama fonksiyonunu Image alternative başlatın.
 5. Lazer dedektörünü istenen konuma getirin. Motorlu eksenel lazer, ışını otomatik olarak lazer dedektörü alanındaki kısaltılmış çizgiye odaklar.
  Tarama hattının genişliği PRA 30G menüsü üzerinden ayarlanabilir. Tarama hattı ne kadar dar seçilirse, o kadar aydınlık görünür.
 6. Tarama hattı fonksiyonu menü noktası üzerinden Image alternative ve Image alternative sembolleri aracılığıyla ilgili hattı sola ve sağa kaydırabilirsiniz. Bunun için lazer dedektörü lazer ışınında olmamalıdır.

Şok uyarısı fonksiyonunun devre dışı bırakılması

 1. Motorlu eksenel lazerde Image alternative tuşuna basınız.
 2. Image alternative tuşuna basınız.
  • Şok uyarısı fonksiyonunu devre dışı bırakma LED'inin sürekli yanması, fonksiyonun devre dışı bırakıldığını gösterir.
  Standart moda geri dönmek için motorlu eksenel lazeri kapatın ve tekrar çalıştırın.

Lazer dedektörü kullanımı

Pillerin lazer dedektörüne yerleştirilmesi

Image alternative
 • Pilleri lazer dedektörüne yerleştiriniz.
  Sadece uluslararası standartlara uygun piller kullanınız.

Motorlu eksenel lazer ile PRA 30G lazer dedektörünün eşlenmesi

 1. Her iki aleti birbirine yakl. 0,5m mesafede konumlandırın. Her iki alette aynı anda en az 3 saniye boyunca Image alternative tuşuna basınız.
  • Eşleme, motorlu eksenel lazerdeki tüm LED'lerin yanıp sönmesi ile ve PRA 30G lazer dedektöründe duyulan bir ses ile onaylanır. Lazer dedektöründe kısa süreliğine Image alternative ve Image alternative sembolleri görünür.
  • Aletler eşlenmiştir.
  • Motorlu eksenel lazer ve lazer dedektörü kapanır.
 2. Aletler tekrar açılmalıdır.

Tripodun PRA 90 ve lazer dedektörünün PRA 30G eşlenmesi

 1. Her iki aleti birbirine yakl. 0,5m mesafede konumlandırın. Her iki alette aynı anda en az 3 saniye boyunca Image alternative tuşuna basınız.
  • Eşleme, PRA 90 otomatik tripodundaki tüm LED'lerin yanıp sönmesi ile ve PRA 30G lazer dedektöründe duyulan bir ses ile onaylanır. Lazer dedektöründe kısa süreliğine Image alternative ve Image alternative sembolleri görünür.
  • Aletler eşlenmiştir.
  • Otomatik tripod ve lazer dedektörü kapanır.
 2. Aletler tekrar açılmalıdır.
  • Lazer dedektöründe motorlu eksenel lazer ve otomatik tripod görüntülenir.

Lazer ışınının lazer dedektörü ile yakalanması

 1. Lazer dedektörünün Image alternative tuşuna basınız.
 2. Lazer dedektörünü, algılama penceresi doğrudan lazer ışını düzlemine gelecek şekilde tutunuz.
 3. Hizalama sırasında lazer dedektörünü sabit tutun ve lazer dedektörü ile motorlu eksenel lazer arasındaki görüş alanının açık olmasına dikkat edin.
  • Lazer ışını algılaması görsel ve sesli olarak belirtilir.
  • Lazer dedektörü, motorlu eksenel lazere yönelik mesafeyi gösterir.
  • Lazer dedektörü, 300 m'ye kadar olan mesafeler (yarıçaplar) için kullanılabilir.

Menü seçenekleri açıklaması

 • Menüyü çağırmak için Image alternative tuşuna basın.
 • Menü içinde gezinmek için Image alternative ve Image alternative tuşlarını kullanın.
 • Seçilen sembol siyah arka plan ile gösterilir. Örnek: Image alternative
 • Aktif bir ayar siyah çerçeve ile gösterilir. Örnek: Image alternative
 • Bir seçimi onaylamak için Image alternative tuşuna basın.
Ana menü
Image alternative İşaretleme fonksiyonu
Image alternative Dönme hızı
Image alternative Motorlu eksenel lazer ayarları
Image alternative Lazer dedektörü ayarları
Image alternative Bilgiler
Image alternative Geri. Değişiklik olmadan bir üst düzey düzleme gidersiniz veya menüden çıkarsınız.
"İşaretleme fonksiyonu" menüsü
Image alternative "Hat genişliği ayarı" menüsü (göstergede güncel olarak ayarlanan genişlik görünür)
Image alternative Hattı sola kaydırma
Image alternative Hattı sağa kaydırma
"Hat genişliği ayarı" alt menüsü
Image alternative Geniş
Image alternative Orta
Image alternative Dar
Image alternative Nokta
Dönme hızı menüsü
Image alternative Dakika başına 300 devir
Image alternative Dakika başına 600 devir
Image alternative Dakika başına 1200 devir
"Motorlu eksenel lazer ayarları" menüsü
Image alternative Uyku modu
Image alternative Şok uyarısı
Image alternative Işın alanlarının kapatılması
Şok uyarısı alt menüsü
Image alternative Kademe 1, yüksek hassasiyet
Image alternative Kademe 2, orta hassasiyet
Image alternative Kademe 3, düşük hassasiyet
Uyku modu alt menüsü
Image alternative Uyku modu açık
Image alternative Uyku modu kapalı
Işın alanları için kapatma alt menüsü
Image alternative Örnek: Sol üst ışın alanı aktif
Image alternative Örnek: Sol üst ışın alanı devre dışı
Image alternative Diğer ışın alanları da aynı şekilde aktifleştirilir ve devre dışı bırakılır.
"Lazer dedektörü ayarları" menüsü
Image alternative Ses seviyesi
Image alternative Hassasiyet
"Ses seviyesi" menüsü
Image alternative Ses kapalı
Image alternative Ses seviyesi Kademe 1
Image alternative Ses seviyesi Kademe 2
Image alternative Ses seviyesi Kademe 3
Hassasiyet alt menüsü
Image alternative 1 mm
Image alternative 2 mm
Image alternative 5 mm
Image alternative 10 mm
Image alternative 25 mm
Bilgi menüsü
Image alternative Yazılım versiyonları
Image alternative Servis tarihi
Image alternative QR kodu
OTOMATİK menüsüOTOMATİK menüsünü çağırmak için Image alternative tuşuna bir defa basın.
Image alternative Otomatik hizalama
Image alternative Denetleme fonksiyonu olan otomatik hizalama
Image alternative Otomatik tarama hattı fonksiyonu

Tutuculu lazer dedektörü PRA 83

Image alternative
 1. Lazer dedektörünü eğimli olarak üstten PRA 83 lastik kovanına oturtunuz.
 2. Şimdi lazer dedektörünü lastik kovana bastırınız ve kovan lazer dedektörünü tamamen kavrayana kadar bastırmaya devam ediniz.
 3. Lastik kovanı manyetik tutamağa yerleştiriniz.
 4. Image alternative tuşuna basınız.
 5. Tutamağın döner parçasını açınız.
 6. Dedektör tutucusunu PRA 83 teleskopik çubuğa veya kot alma çubuğuna yerleştiriniz ve döner tutamağı çevirerek sabitleyiniz.
  • Lazer dedektörü ölçüm için hazırdır.

Tutuculu lazer dedektörü PRA 80

Image alternative
 1. PRA 80 kapağını açın ve lazer dedektörünü yerleştirin.
 2. PRA 80 kapağını kapatın.
 3. Image alternative tuşuna basınız.
 4. Tutamağın döner parçasını açınız.
 5. Dedektör tutucusunu PRA 80 teleskopik çubuğa veya kot alma çubuğuna yerleştirin ve döner tutamağı çevirerek sabitleyin.
  • Lazer dedektörü ölçüm için hazırdır.

Tutuculu lazer dedektörü PRA 81

Image alternative
 1. PRA 81 kapağını açın ve lazer dedektörünü yerleştirin.
 2. PRA 81 kapağını kapatın.
 3. Image alternative tuşuna basınız.
 4. Lazer dedektörünü, algılama penceresi doğrudan lazer ışını düzlemine gelecek şekilde tutunuz.
 5. Lazer dedektörünü, mesafe göstergesi 0 değerini gösterecek şekilde konumlandırın.
 6. Şerit metre yardımıyla istenen mesafeyi ölçün.

Bakım ve onarım

Bakım ve onarım

İKAZ
Takılı aküden dolayı yaralanma tehlikesi !
 • Tüm bakım ve onarım çalışmalarından önce her zaman aküyü çıkarınız!
Alet bakımı
 • Yapışmış olan kir dikkatlice çıkarılmalıdır.
 • Gövde sadece hafif nemli bir bezle temizlenmelidir. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanılmamalıdır.
Lityum İyon akülerin bakımı
 • Akü temiz ve yağ ve gresten uzak tutulmalıdır.
 • Gövde sadece hafif nemli bir bezle temizlenmelidir. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanılmamalıdır.
 • Aletin içine nem girişi engellenmelidir.
Bakım
 • Görünür tüm parçalarda hasar olup olmadığı ve kumanda elemanlarının sorunsuz şekilde çalıştığı kontrol edilmelidir.
 • Hasar ve/veya fonksiyon arızaları durumunda, akülü el aleti çalıştırılmamalıdır. Derhal Hilti servisi tarafından onarılmalıdır.
 • Bakım ve onarım çalışmalarından sonra tüm koruma tertibatları yerleştirilmeli ve fonksiyonları kontrol edilmelidir.
Lazer çıkış camlarının temizlenmesi
 • Lazer çıkış camlarındaki tozu üfleyerek temizleyiniz.
 • Lazer çıkış camlarına parmaklarınızla dokunmayınız.
  Çok sert temizlik malzemesi camı çizebilir ve aletin hassasiyetini olumsuz etkileyebilir. Saf alkol veya su dışında başka bir sıvı kullanılmamalıdır, bunların plastik parçaların içine sızarak zarar verme tehlikesi mevcuttur.
  Ekipmanınızı sıcaklık sınır değerini dikkate alarak kurutunuz.

Hilti Ölçme Sistemleri Servisi

Hilti Ölçme Sistemleri Servisi aleti kontrol eder ve sapma varsa aletin teknik özelliklere uygun biçimde yeniden ayarlanması ve yeniden kontrol edilmesi işlemlerini yürütür. Kontrol anındaki teknik özelliklere uygunluk durumu, servis sertifikası ile yazılı olarak teyit edilir. Tavsiyemiz:
 • Kullanıma göre uygun bir kontrol aralığı seçilmelidir.
 • Alet olağanüstü yoğunlukta kullandıktan sonra veya önemli çalışmalardan önce ya da en azından yılda bir defa Hilti Ölçme Sistemleri Servisi tarafından kontrol edilmelidir.
Hilti Ölçme Sistemleri Servisi tarafından yapılan kontrol, kullanıcının aleti kullanmadan önce ve kullanım sırasında kontrol etmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Ölçüm hassasiyetinin kontrol edilmesi

Teknik özelliklere uyabilmek için aletin düzenli olarak (en azından her büyük/ciddi ölçümden önce) kontrol edilmesi gerekir.
Alet yüksek bir yerden düştüğünde hala çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Aşağıdaki koşullar sağlanıyorsa aletin sorunsuz çalıştığı söylenebilir:
 • Düşme sırasında "Teknik Veriler" altında belirtilen düşme yüksekliği aşılmamış olmalıdır.
 • Alet, düşmeden önce de sorunsuz şekilde çalışıyor olmalıdır.
 • Alet, düşme sırasında mekanik olarak hasar görmemiş olmalıdır (örn. Penta prizma kırılması).
 • Alet, çalıştırma sırasında bir döner lazer ışını oluşturmalıdır.

Yatay ana ve çapraz eksenin kontrol edilmesi

Image alternative
 1. Tripodu, duvardan yakl. 20 m uzağa yerleştiriniz ve tripod başlığını, su terazisi aracılığıyla yatay konumda hizalayınız.
 2. Aleti, tripod üzerine monte ediniz ve alet başlığını, hedef çentiği yardımıyla duvara hizalayınız.
 3. Resim a: Dedektör yardımıyla bir nokta (nokta 1) belirleyiniz ve duvarda işaretleyiniz.
 4. Aleti, alet ekseninin etrafında saat yönünde 90º döndürünüz. Bu sırada alet yüksekliği değiştirilmemelidir.
 5. Resim b: Lazer dedektörünün yardımıyla ikinci bir nokta (Nokta 2) belirlenmeli ve duvarda işaretlenmelidir.
 6. Resim c ve d: Önceki iki adımı iki defa daha tekrarlayınız ve 3. ve 4. noktaları dedektörün yardımıyla belirleyiniz ve duvarda işaretleyiniz.
  İşlemlerin doğru yapılması durumunda, her iki işaretlenen 1 ve 3 noktası veya (ana eksen) 2 ve 4 noktası (çapraz eksen) arasındaki dikey mesafe < 2 mm olmalıdır (20 m için). Farkın daha yüksek olması durumunda aleti kalibre edilmek üzere Hilti servisine gönderiniz.

Dikey eksenin kontrol edilmesi

Image alternative
 1. Aleti dikey konumda mümkün olduğunca düz bir yüzey üzerine, duvardan yakl. 1 ile 10m mesafede olacak şekilde yerleştirin.
 2. Tutamaklar duvara paralel olarak hizalanmalıdır.
 3. Aleti çalıştırınız ve zemin üzerindeki referans noktasını (R) işaretleyiniz.
 4. Dedektörün yardımıyla, duvarın alt kenarındaki (A) noktasını işaretleyiniz.
 5. Dedektör yardımıyla yakl. 10 m yükseklikteki (B) noktasını işaretleyiniz.
 6. Aleti 180° döndürünüz ve zemin üzerindeki (R) referans noktasına ve duvardaki alt işaretleme noktasına (A) hizalayınız. Bunun için otomatik hizalamayı da kullanabilirsiniz.
 7. Dikey lazer düzlemini otomatik olarak hizalayınız.
 8. Dedektör yardımıyla yakl. 10 m yükseklikteki (C) noktasını işaretleyiniz.
  • Doğru ayar durumunda, her iki işaretli (B) ve (C) noktası arasındaki yatay mesafe < 2mm olmalıdır (10m için). Farkın daha yüksek olması durumunda aleti kalibre edilmek üzere Hilti servisine gönderiniz.

Taşıma ve depolama

Taşıma ve depolama

Akülü aletlerin ve akülerin taşınması
  DİKKAT
  Taşıma sırasında aletin istem dışı çalışması !
 • Ürünlerinizi her zaman aküler takılı olmadan taşıyınız!
 • Aküleri çıkartınız.
 • Aküleri kesinlikle sıkıca bağlanmamış koruma ile nakletmeyiniz. Nakliye sırasında, aküler aşırı şok ve titreşimlerden korunmalı ve başka akü kutupları ile temas ederek kısa devreye neden olmamaları için, her türlü iletken malzeme veya diğer akülerden izole edilmiş olmalıdır. Aküler için yerel taşıma talimatlarını dikkate alınız.
 • Aküler posta ile gönderilmemelidir. Hasarsız aküleri sevk etmek istemeniz halinde, bir nakliye şirketine başvurunuz.
 • Ürünün ve akülerin hasar görmüş olup olmadığını her kullanımdan önce olduğu gibi uzun taşımalardan önce ve sonra kontrol ediniz.
Akülü aletlerin ve akülerin depolanması
  İKAZ
  Arızalı veya akan aküler nedeniyle beklenmeyen hasar oluşumu !
 • Ürünlerinizi her zaman aküleri yerleştirmeden depolayınız!
 • Ürünü ve aküleri serin ve kuru bir yerde depolayınız. Teknik verilerde belirtilen sıcaklık sınır değerlerini dikkate alınız.
 • Aküleri şarj cihazının üzerinde muhafaza etmeyiniz. Şarj işleminden sonra her zaman aküyü şarj cihazından çıkartınız.
 • Aküleri kesinlikle güneşte, ısı kaynakların üzerinde veya cam arkasında depolayınız.
 • Ürünü ve aküleri çocukların ve yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı yerlerde depolayınız.
 • Ürünün ve akülerin hasar görmüş olup olmadığını her kullanımdan önce olduğu gibi uzun süreli depolamalardan önce ve sonra kontrol ediniz.

Arıza durumunda yardım

Bu tabloda listelenmemiş veya kendi başınıza gideremediğiniz arızalarda lütfen yetkili Hilti servisimiz ile irtibat kurunuz.
Arıza
Olası sebepler
Çözüm
Alet çalışmıyor.
Akü yerine tamamen takılmamış.
 • Aküyü duyulabilir bir klik sesi ile yerine oturtunuz.
Akü deşarj olmuş.
 • Aküyü değiştiriniz ve boş aküyü şarj ediniz.
Alet arızalı.
 • Aleti kapatınız ve tekrar açınız. Hata hala mevcutsa, Hilti servisi ile irtibat kurun.
Akü normalden daha hızlı boşalıyor.
Çok düşük ortam sıcaklığı.
 • Aküyü yavaşça ısıtarak oda sıcaklığına getiriniz.
Akü duyulabilir bir "klik“ sesi ile yerine oturmuyor.
Akünün kilit tırnakları kirlenmiş.
 • Kilit tırnaklarını temizleyiniz ve aküyü yeniden yerine oturtunuz.
Alette veya aküde yoğun ısı oluşumu.
Elektrik arızası
 • Aleti hemen kapatınız, aküyü çıkartınız, gözleyiniz, soğumaya bırakınız ve Hilti servisi ile irtibat kurunuz.
Image alternative
Ciddi hata. Motorlu eksenel lazerdeki tüm LED'ler yanıp sönüyor.
Ciddi hata. Mesaj her zaman ilgili sembol ile birlikte görünür.
 • Çalışmaya devam edilemez. Tüm aletleri kapatın ve tekrar açın.
Image alternative
Dikkat
İkaz bildirimi her zaman ilgili sembol ile birlikte yapılır.
 • Çözüm için ilgili sembole bakın.
Image alternative
Eşleme başarısız oldu
Motorlu eksenel lazer ile lazer dedektörü eşlemesi yapılamıyor.
 • Aletlerin eşlenmesine yönelik talimatlar takip edilmelidir.
Image alternative
Eşleme başarısız oldu
Tripod ile lazer dedektörünün eşlenmesi mümkün.
 • Aletlerin eşlenmesine yönelik talimatlar takip edilmelidir.
Image alternative
Şok uyarısı
Şok uyarısı tetiklendi.
 • Motorlu eksenel lazerin güvenli ve titreşimsiz bir konumda olmasını sağlayın.
 • Şok uyarısı fonksiyonunun hassasiyetini değiştirin.
Image alternative
Lazer konumu uyarısı
Lazer çok fazla eğimli, kot alma mümkün değil.
 • Lazeri mümkün olduğunca dik bir konuma getirin.
Image alternative
Eğim uyarısı
Lazer dedektörü, otomatik eğim aralığının dışında.
Image alternative
Denetleme modu uyarısı
Denetleme fonksiyonu mümkün değil veya kesilmiş.
 • Motorlu eksenel lazer ile lazer dedektörü konumlandırmasını kontrol edin ve gerekirse aletleri yeniden hizalayın.
 • Lazer düzlemindeki engelleri uzaklaştırın.
 • Ardından denetleme fonksiyonunu yeniden başlatın.
Image alternative
Yükseklik ayarı uyarısı
Otomatik yükseklik ayarı mümkün değil.
 • Tripod eşlenmedi. Tripod, motorlu eksenel lazer ve lazer dedektörünü eşleştirin.
 • Tripod açılmalıdır.
 • Motorlu eksenel lazeri açın.
Image alternative
Motorlu eksenel lazerin akü şarj durumu düşük.
Motorlu eksenel lazerin akü şarj durumu düşük.
 • Aküyü şarj ediniz.
Image alternative
Lazer dedektörünün akü şarj durumu düşük.
Lazer dedektörünün akü şarj durumu düşük.
 • Aküyü şarj ediniz.
Image alternative
Tripodun akü şarj durumu düşük.
Tripodun akü şarj durumu düşük.
 • Aküyü şarj ediniz.
Image alternative
Uyku modu devrede.
Alet uyku modunda.

RoHS (Tehlikeli madde kullanımını kısıtlama direktifi)

Image alternative
Aşağıdaki linkte tehlikeli maddeler tablosunu bulabilirsiniz: qr.hilti.com/r7677226.
RoHS tablosunun linkini bu dokümanın sonunda QR kodu olarak bulabilirsiniz.

İmha

İKAZ
Usulüne uygun olmayan imha nedeniyle yaralanma tehlikesi! Dışarı çıkan gaz ve sıvılar nedeniyle sağlık sorunları.
 • Hasar görmüş aküleri hiç bir şekilde göndermeyiniz!
 • Kısa devreleri önlemek için, akünün bağlantılarını iletken olmayan bir malzeme ile kapatınız.
 • Aküleri, çocukların ellerine geçmeyecek şekilde imha ediniz.
 • Aküyü size en yakın Hilti Store 'da imha ediniz veya imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz.
Image alternative Hilti ürünleri yüksek oranda tekrar kullanılabilen malzemelerden üretilmiştir. Geri dönüşüm için gerekli koşul, usulüne uygun malzeme ayrımıdır. Çoğu ülkede Hilti eski aletlerini yeniden değerlendirmek üzere geri alır. Bu konuda Hilti müşteri hizmetlerinden veya satış temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.
Image alternative
 • Elektrikli el aletlerini, elektronik cihazları ve aküleri evdeki çöplere atmayınız!

Üretici garantisi

 • Garanti koşullarına ilişkin sorularınız için lütfen yerel Hilti iş ortağınıza başvurunuz.