Dil seçenekleri

BX 3-ME

Orijinal kullanım kılavuzu

Dokümantasyon verileri

Bu doküman için

 • Çalıştırmadan önce bu dokümanı okuyunuz. Bu, güvenli çalışma ve arızasız kullanım için ön koşuldur.
 • Bu dokümanda ve ürün üzerinde bulunan güvenlik ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.
 • Kullanım kılavuzunu her zaman ürün üzerinde bulundurunuz ve ürünü sadece bu kılavuz ile birlikte başka kişilere veriniz.

Resim açıklaması

Uyarı bilgileri

Uyarı bilgileri, ürün ile çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarır. Aşağıdaki uyarı metinleri kullanılır:
TEHLİKE
TEHLİKE !
 • Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep olabilecek tehlikeler için.
İKAZ
İKAZ !
 • Ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek tehlikeler için.
DİKKAT
DİKKAT !
 • Hafif vücut yaralanmalarına veya maddi hasarlara yol açabilecek olası tehlikeli durumlar için.

Dokümandaki semboller

Bu dokümanda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz
Image alternative Kullanım uyarıları ve diğer gerekli bilgiler
Image alternative Geri dönüşümlü malzemeler ile çalışma
Image alternative Elektrikli aletleri ve aküleri evdeki çöplere atmayınız

Resimlerdeki semboller

Resimlerde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Bu sayılar, kılavuzun başlangıcındaki ilgili resimlere atanmıştır
Image alternative Numaralandırma, resimdeki çalışma adımlarının sırasını göstermektedir ve metindeki çalışma adımlarından farklı olabilir
Image alternative Pozisyon numaraları Genel bakış resminde kullanılır ve Ürüne genel bakış bölümündeki açıklama numaralarına referans niteliğindedir
Image alternative Bu işaret, ürün ile çalışırken dikkatinizi çekmek için koyulmuştur.

Ürüne bağlı semboller

Üründeki semboller

Üründe aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Genel emredici işaretler
Image alternative Koruyucu gözlük kullanınız
Image alternative Kulaklık kullanınız
Image alternative Koruyucu kask kullanınız
Image alternative Doğru akım

Ürün bilgileri

Image alternative ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
Tip tanımı ve seri numarası, tip plakası üzerinde belirtilmiştir.
 • Seri numarasını aşağıdaki tabloya aktarınız. Ürün bilgileri acente veya servis merkezini aradığınızda sorulabilir.
  Ürün bilgileri
  Tip:
  BX 3-ME
  Nesil:
  02
  Seri numarası:

Uygunluk beyanı

Burada tanımlanan ürünün, geçerli yönetmeliklere ve normlara uygun olduğunu kendi sorumluluğumuzda beyan ederiz. Bu dokümantasyonun sonunda uygunluk beyanının bir kopyasını bulabilirsiniz.
Teknik dokümantasyonlar eklidir:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Güvenlik

Elektrikli el aletleri için genel güvenlik uyarıları

Image alternative İKAZ! Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyunuz. Güvenlik uyarılarına ve talimatlara uyulmasındaki ihmaller elektrik çarpması, yanma ve/veya ağır yaralanmalara sebep olabilir.
Tüm güvenlik uyarılarını ve kullanım talimatlarını muhafaza ediniz.
İş yeri güvenliği
 • Çalışma alanınızı temiz ve aydınlık tutunuz. Düzensiz veya aydınlatma olmayan çalışma alanları kazalara yol açabilir.
 • Yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğu patlama tehlikesi olan yerlerde elektrikli el aleti ile çalışmayınız. Elektrikli el aletleri, toz veya buharı yakabilecek kıvılcım oluşturur.
 • Elektrikli el aletini kullanırken çocukları ve diğer kişileri uzak tutunuz. Dikkatiniz dağılırsa aletin kontrolünü kaybedebilirsiniz.
Elektrik güvenliği
 • Topraklanan yüzeyler (örneğin borular, ısıtma sistemleri, ocaklar ve buzdolapları) ile temastan kaçınınız. Vücudunuzun toprakla teması var ise yüksek bir elektrik çarpması riski söz konusudur.
 • Elektrikli el aletini yağmurdan veya ıslaklıktan uzak tutunuz. Elektrikli el aletine su girmesi, elektrik çarpması riskini arttırır.
Kişilerin güvenliği
 • Dikkatli olunuz, ne yaptığınıza dikkat ediniz ve elektrikli el aleti ile çalışırken mantıklı davranınız. Yorgunsanız veya uyuşturucu, alkol veya ilaç etkisi altında iseniz elektrikli el aletini kullanmayınız. Elektrikli el aletini kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 • Kişisel koruyucu donanım ve her zaman bir koruyucu gözlük takınız. Elektrikli el aletinin türüne ve kullanımına göre toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabısı, koruyucu kask veya kulaklık gibi kişisel koruyucu donanımların kullanılması yaralanma riskini azaltır.
 • İstem dışı çalışmayı önleyiniz. Aküyü bağlamadan, yerleştirmeden veya taşımadan önce elektrikli el aletinin kapalı olduğundan emin olunuz. Elektrikli el aletini taşırken parmağınız şalterde ise veya alet açık konumda güç kaynağına takılırsa bu durum kazalara yol açabilir.
 • Elektrikli el aletini devreye almadan önce ayar aletlerini veya vidalama anahtarlarını çıkartınız. Dönen bir alet parçasında bulunan bir alet veya anahtar yaralanmalara yol açabilir.
 • Aşırı bir vücut hareketinden sakınınız. Güvenli bir duruş sağlayınız ve her zaman dengeli tutunuz. Böylece beklenmedik durumlarda elektrikli el aletini daha iyi kontrol edebilirsiniz.
 • Uygun kıyafetler giyiniz. Bol kıyafetler giymeyiniz veya takı takmayınız. Saçları, kıyafetleri ve eldivenleri hareket eden parçalardan uzak tutunuz. Bol kıyafetler, takı veya uzun saçlar hareket eden parçalara takılabilir.
 • Toz emme ve tutma tertibatları monte edilebiliyorsa bunların bağlı olduğundan ve doğru kullanıldığından emin olunuz. Bu toz emme tertibatının kullanımı tozdan kaynaklanabilecek tehlikeleri azaltabilir.
Elektrikli el aletinin kullanımı ve çalıştırılması
 • Aleti çok fazla zorlamayın. Çalışmanız için uygun olan elektrikli el aletini kullanın. Uygun elektrikli el aleti ile bildirilen hizmet alanında daha iyi ve güvenli çalışırsın.
 • Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayınız. Açılıp kapatılamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekir.
 • Aletin ayarlarını yapmadan, aksesuar parçalarını değiştirmeden veya aleti başka bir yere koymadan önce aküyü çıkartınız. Bu önlem, elektrikli el aletinin istem dışı çalışmasını engeller.
 • Kullanılmayan elektrikli el aletlerini çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza edin. Aleti iyi tanımayan veya bu talimatları okumamış kişilere aleti kullandırmayın. Elektrikli el aletleri bilgisiz kişiler tarafından kullanılırsa tehlikelidir.
 • Elektrikli el aletlerinin bakımını özenle yapınız. Hareketli parçaların kusursuz çalıştığı ve sıkışmadığı, parçaların kırılıp kırılmadığı veya hasar görüp görmediği, elektrikli el aleti fonksiyonlarının kısıtlanma durumlarını kontrol ediniz. Hasarlı parçaları aleti kullanmadan önce tamir ettiriniz. Birçok kazanın nedeni bakımı kötü yapılan elektrikli el aletleridir.
 • Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun. Özenle bakımı yapılmış keskin bıçak kenarı olan kesme aletleri daha az sıkışır ve kullanımı daha rahattır.
 • Elektrikli el aletini, aksesuarları, ek aletleri vb. bu talimatlara göre kullanın. Çalışma şartlarını ve yapılacak işi de ayrıca göz önünde bulundurun. Elektrikli el aletlerinin öngörülen kullanımı dışında kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
Akülü el aletinin kullanımı ve çalıştırılması
 • Aküleri sadece üretici tarafından tavsiye edilen şarj cihazları ile şarj ediniz. Belirli bir akü için uygun olan bir şarj cihazı, başka akülerle kullanılırsa yanma tehlikesi vardır.
 • Elektrikli el aletlerinde sadece bunun için öngörülen aküler kullanılmalıdır. Başka akülerin kullanılması yaralanmalara ve yanma tehlikelerine yol açabilir.
 • Kullanılmayan aküleri, kontakların köprülenmesine sebep olabilecek ataçlar, madeni paralar, anahtarlar, çiviler, vidalar veya diğer küçük metal cisimlerden uzak tutunuz. Akü kontakları arasındaki kısa devre yanmalara veya alev oluşumuna sebep olabilir.
 • Yanlış kullanımda aküden sıvı çıkabilir. Bunlar ile teması önleyiniz. Dışarı akan akü sıvısı cilt tahrişine ve yanmalarına yol açabilir. Yanlışlıkla temasta su ile durulayınız. Bu sıvı gözle temas ederse ayrıca tıbbi yardım alınız.
Servis
 • Elektrikli el aletinizi sadece kalifiye uzman personele ve sadece orijinal yedek parçalar ile tamir ettiriniz. Böylece elektrikli el aletinin güvenliğinin korunduğundan emin olunur.

Sabitleme aletleri için güvenlik uyarıları

 • Her zaman elektrikli el aletinin çivi içerdiğini düşünerek hareket ediniz. Sabitleme aletinin dikkatsizce kullanılması durumunda çivilerin beklenmedik biçimde fırlatılması ve birilerini yaralaması olasıdır.
 • Elektrikli el aletini hiçbir zaman kendinize veya yakındaki kişilere doğrultmayınız. Beklenmeyen bir tetikleme durumunda, yaralanmalara neden olabilecek biçimde çivi fırlatılabilir.
 • İş parçası üzerine yerleştirmeden elektrikli el aletinin tuşuna basmayınız. Eğer elektrikli el aleti iş parçasına temas etmiyorsa, çivi sabitleme noktasından sekebilir.
 • Çivi elektrikli el aleti içinde sıkışmışsa elektrikli el aletini şebekeden veya aküden ayırınız. Sabitleme aleti bağlı ise, sıkışmış bir çivinin yanlışlıkla fırlaması mümkün olabilir.
 • Sıkışmış bir çiviyi çıkarırken çok dikkatli olunuz. Sistemde gerilim olabilir ve sıkışmayı gidermek için çalışırken çivi güçlü biçimde dışarı fırlayabilir.
 • Elektrikli hatları sabitlerken hatlarda elektriksel gerilim bulunmadığından emin olunuz. Sabitleme aletini sadece izole edilmiş olan tutamak alanlarından tutunuz. Sadece elektrik hatlarının montajına uygun olan çiviler kullanınız. Çivilerin, elektrik hattı izolasyonuna zarar verip vermediğini kontrol ediniz. Elektrik hatlarının izolasyonuna zarar veren bir çivi, elektrik çarpmasına ve yangın tehlikesine neden olabilir.

Güvenlik uyarıları

Temel güvenlik talimatları Image alternative İKAZ! Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyunuz. Güvenlik uyarılarına ve talimatlara uyulmasındaki ihmaller elektrik çarpması, yanma ve/veya ağır yaralanmalara sebep olabilir.
Tüm güvenlik uyarılarını ve kullanım talimatlarını muhafaza ediniz.
Kullanıcı ile ilgili talepler
 • Bu aleti sadece yetkili ve eğitimli iseniz kullanabilir veya bakımını yapabilirsiniz.
Kişisel koruyucu donanım
 • Aletin kullanımı sırasında siz ve yakında bulunan kişiler koruyucu gözlük ve koruyucu kask takınız.
 • Koruyucu kulaklık takınız.
 • Yüksek ses seviyesi duyma bozukluğuna yol açabilir.
Kişilerin güvenliği
 • Kullanım kılavuzundaki çalıştırma, bakım ve onarım bilgilerine dikkat ediniz.
 • Dikkatli olunuz, ne yaptığınıza dikkat ediniz ve doğrudan montaj aleti ile çalışırken bilinçli ve mantıklı bir şekilde hareket ediniz. Eğer yorgunsanız veya uyuşturucu, alkol veya ilaçların etkisi altındaysanız aleti kullanmayınız. Ağrılarınız varsa veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız çalışmayı durdurunuz. Aletin kullanımı esnasında bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara yol açabilir.
 • Uygun olmayan vücut hareketlerinden kaçınınız. Güvenli bir duruş sağlayınız ve her zaman dengeli durunuz.
 • Kaymayan ayakkabı giyiniz.
 • l Çakım kafasını veya sabitleme elemanlarını asla elinizle geri çekmeyiniz.
 • Çakım kafasının veya sabitleme elemanının elle geri çekilmesi bazı durumlarda aletin kullanıma hazır hale gelmesine neden olabilir. Kullanıma hazır olması yanlışlıkla vücuda denk gelmesine neden olabilir.
 • Aleti çalıştırırken kollarınızı bükünüz (uzatmayınız).
 • Çalışırken başka kişileri özellikle çocukları etki alanından uzak tutunuz.
Doğrudan montaj aletleri kullanımında özen gösterilmesi Image alternative İKAZ! Zemini delen sabitleme elemanları nedeniyle tehlike! Sabitleme elemanlarının çakılmasından önce, sabitleme elemanının yerleştirileceği bileşenin arkasında veya altında hiç kimsenin bulunmadığından emin olunuz.
 • İşe başlamadan önce, deneme amaçlı olarak 2 sabitleme elemanını zemininize çakınız.
 • İlgili çalışma için uygun aleti kullanınız. Aleti öngörülen amaçları dışında kullanmayınız, sadece usulüne uygun ve kusursuz bir durumdayken kullanınız.
 • Yüklenmiş bir aleti asla kontrolsüz bırakmayınız.
 • Aleti güvenli bir takım çantasında taşıyınız ve depolayınız.
 • Temizlik, servis ve bakım çalışmalarından önce, çakım kafasının değiştirilmesi durumunda, çalışmaya ara verildiğinde ve depolama (kartuş ve sabitleme elemanı) sırasında aleti boşaltınız.
 • Kullanılmayan aletler boşaltılmalı ve çocukların erişemeyeceği kuru ve kapalı ortamlarda muhafaza edilmelidir.
 • Aleti ve aksesuarları olası hasarlar bakımından kontrol ediniz. Hareketli parçaların kusursuz çalışıp çalışmadığını ve sıkışıp sıkışmadığını veya parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.
 • Bütün parçalar doğru takılmış olmalıdır ve aletin kusursuz bir şekilde çalışması için tüm koşullar yerine getirilmiş olmalıdır. Kullanım kılavuzunda aksi bir açıklama yapılmamışsa hasarlı parçalar usulüne uygun olarak Hilti servisi tarafından onarılmalı veya değiştirilmelidir.
 • Elektrik hatları üzerinde çakma işlemi yapmadan önce zemini kontrol ediniz.
 • Zemin malzemesinde uygun olmayan sabitleme elemanları kullanmayınız.
 • Aleti uygun olmayan malzemelerde (kaynaklanmış çelik ve döküm çelik, dökme demir, cam, mermer, plastik, bronz, pirinç, bakır, izolasyon malzemesi, delikli tuğla, seramik tuğla, ince saclar (< 4 mm) ve gaz beton) kullanmayınız. Bu malzemelere çakma yapılması durumunda, kırılmalar, dökülmeler veya aşınmalar söz konusu olabilir.
 • Tetiği, alet sadece tamamen dikey olarak zemine bastırılmışsa çalıştırınız.
 • Çivi çakma tabancasını, çivi çakma sırasında her zaman zemine dik açılı konumda tutunuz, bu sayede sabitleme elemanının çakılan zeminden sapmasını engellemiş olursunuz.
 • Tutamakları kuru, temiz ve yağsız ve gressiz bir şekilde tutunuz.
 • Aleti kesinlikle düşürmeyiniz.
 • Magazini kesinlikle tutamak olarak kullanmayınız.
 • Aleti, özellikle uygun olmadığı sürece, yangın ve patlama tehlikesi olan alanlarda kullanmayınız.
 • Hilti tarafından özellikle önerilmiyorsa (örn. DX-Kwik), elemanları deliklerde kullanmayınız.
Çalışma yeri
 • Çalışma yerini düzenli tutunuz. Çalıştığınız yerin çevresinden sizi yaralayabilecek yabancı cisimleri uzaklaştırınız.
 • Çalışma yerindeki düzensizlik kazalara sebebiyet verebilir.
 • Çalışma yerinde iyi aydınlatma ve havalandırma olmasını sağlayınız.
Mekanik güvenlik önlemleri
 • Alette, özellikle pistonda manipülasyonlar veya değişiklikler yapmayınız.
 • Sadece alet için uygun olan ve izin verilen sabitleme elemanlarını kullanınız.
Termik güvenlik önlemleri
 • Önerilen maksimum çakma frekansını aşmayınız.
 • Eğer alet çok sıcak ise aleti soğumaya bırakınız.
 • Aleti sıcakken demonte etmeyiniz. Aleti soğumaya bırakınız.

Akülü aletlerin özenli çalıştırılması ve kullanımı

 • Lityum İyon akülerin taşıma, depolama ve kullanımına yönelik özel talimatları dikkate alınız.
 • Aküler, yüksek sıcaklıklarda, doğrudan güneş ışığından ve ateşten uzak tutulmalıdır.
 • Aküler parçalarına ayrılmamalı, ezilmemeli, 80°C üzerine ısıtılmamalı veya yakılmamalıdır.
 • Darbe almış, bir metreden daha yüksek bir yerden düşmüş veya başka bir şekilde hasar görmüş aküleri kullanmayınız veya şarj etmeyiniz. Bu durumda her zaman Hilti  servisi ile irtibat kurunuz.
 • Akü tutulamayacak kadar sıcaksa arızalı olabilir. Ürünü yanıcı malzemelerden yeterli bir uzaklıkta, gözlemleyebileceğiniz yanmaz bir zemin üzerine koyunuz ve soğuması için bırakınız. Bu durumda her zaman Hilti  servisi ile irtibat kurunuz.

Tanımlama

Ürüne genel bakış

Image alternative
 1. Alet ucu
 2. Çakım kafası X-FG B3-ME
 3. Çakım kafası X-FG B3-IF
 4. Çakım kafası kilidi
 5. Tekli çakma şalteri
 6. Havalandırma delikleri
 7. Kemer kancası
 8. Donanım kancası
 9. Güvenlik tetikleyicisi
 10. Tutamak
 11. Kilit açma düğmesi
 12. Şarj durumu göstergesi
 13. Lityum İyon akü
 14. Çivi itici, kilitli pozisyon
 15. Çivi itici kilidini açma düğmesi
 16. Destek ayağı
 17. Magazin
 18. Durum göstergesi
 19. Açma/Kapatma tuşu
 20. Çivi itici, kilidi açık pozisyon

Usulüne uygun kullanım

Ürün, iç mekanda kullanılmak üzere tasarlanmış, elle kumanda edilen, aküyle işletilen bir çivi çakma tabancasıdır. Özel olarak üretilmiş sabitleme elemanlarının betona, çeliğe, duvara, kum-kireç tuğlasına ve doğrudan montaj için uygun diğer zeminlere çakılması için kullanılır. Bu ürün ayrıca uygun sabitleme elemanları kullanıldığı takdirde, elektrik kablolarının klipsler ile sabitlenmesi için de kullanılabilir. Sadece izin verilen sabitleme elemanlarını ve sadece bunu için belirlenmiş çakım kafaları ile birlikte kullanınız (bkz. Bölüm "Teknik veriler").

Çivi çakma tabancası, akü ve sabitleme elemanları bir teknik birim oluşturur. Yani bu çivi çakma tabancasıyla sorunsuz bir sabitleme işlemi ancak, alet için özel olarak üretilmiş olan Hilti sabitleme elemanlarının ve Hilti tarafından tavsiye edilen şarj cihazları ve akülerin kullanılması durumunda gerçekleşebilir. Hilti tarafından belirtilen sabitleme ve uygulama önerileri ancak, bu koşulların sağlanması durumunda geçerlidir.
 • Çivi çakma tabancası sadece manüel olarak kullanılabilir.
 • Hatalı uygulamalardan kaçınılmalıdır. Çakım kafası içine çivi yerleştirilmemişken tekli çakma işlemini tetiklemek, çok yumuşak zeminlere (örneğin ahşap) çakmak, magazin işletiminde tekli çakmalar ve çok sert zemine (örneğin yüksek mukavemetli çelik ve çok sert doğal taşlar) çakmak hatalı uygulamalara örnektir.
 • Bu ürün için sadece B 22 tip serisi Hilti Lityum İyon aküler kullanılmalıdır.

 • Bu aküler için sadece Hilti C 4/36 serisi şarj cihazlarını kullanınız.

Emniyet tertibatları

Magazin işletiminde çivi dedektörü, yanlış çakmaları ve böylece çivi çakma tabancasının hasar görmesini engeller.
Baskı emniyeti çivilerin boşluğa çakılmasını engeller. Çivi çakma tabancası, magazin işletiminde sadece yerleştirilmiş çiviyle bastırılabilir ve tetiklenebilir.
Tekli çakma modunda çivi çakma tabancası bastırılmadan önce tekli çakma şalterine basılmalıdır.

Donanım özellikleri

Çivi çakma tabancası ergonomik, kaymaz ve titreşimleri sönümleyen bir tutamak ve bir destek ayağına sahiptir. Bu alet elektronik bir zorlanma emniyeti ile aşırı yüklenmeye ve bir sıcaklık denetimi ile aşırı ısınmaya karşı korumalıdır.

Bluetooth

Ürün bir Bluetooth arayüzü ile donatılmıştır. Akü yerine takılıp, çivi çakma tabancası Açma/Kapatma tuşu ile açılınca, Bluetooth üzerinden kablosuz iletişim olanaklı hale gelir.
Alet bekleme moduna alındığında veya çivi çakma tabancası Açma/Kapatma tuşu ile kapatıldıktan sonra, üç saatlik bir süre boyunca veri aktarımı devam eder.
Bluetooth'un etkinliğini kaldırmak için, Açma/Kapatma tuşunu, LED iki defa mavi renkte yanana kadar,en az 5 saniye basılı tutunuz.
Akünün çıkartılmış olduğu durumlarda, veri aktarımı gerçekleşmez.
Bluetooth tüm satış yerlerinde mevcut değildir.

Durum göstergesi

Durum göstergesi, çivi çakma tabancasının mevcut durumları hakkında bilgi verir.
Durum
Anlamı
Kapalı
Çivi çakma tabancası kapalı
LED yeşil yanıyor.
Çivi çakma tabancası açık ve çivi çakmaya hazır
LED 3 saniye aralıklarla yeşil yanıp sönüyor.
Çivi çakma tabancası bekleme (Stand-by) modunda, aletin ucuna bastırmak çivi çakma tabancasını açar
LED yeşil yanıp sönüyor.
Çivi çakma tabancası ısınmış veya akü zayıf, bkz. Arıza Tablosu
LED kırmızı yanıp sönüyor.
Alet arızası, bkz. Arıza Tablosu
LED kırmızı yanıyor.
Alet arızası, bkz. Arıza Tablosu

Akü şarj durumu göstergesi

Akü kilit açma tuşuna basıldığında, ekranda akünün şarj durumu görünür.
Çakma işlemi esnasında ve çalışmadan sonra şarj durumunun güvenilir biçimde sorgulanması mümkün değildir.
Durum
Anlamı
Tüm dört LED yeşil yanıyor.
Doluluk durumu %75 ile %100 arasında.
Üç LED yeşil yanıyor.
Doluluk durumu %50 ile %75 arasında.
İki LED yeşil yanıyor.
Doluluk durumu %25 ile %50 arasında.
Bir LED yeşil yanıyor.
Doluluk durumu %10 ile %25 arasında.
Bir LED yeşil yanıp sönüyor.
Doluluk durumu %10'un altında. Alet çalışmaya hazır

Aküler

Düşük sıcaklıklarda akünün performansı azalır.
Akü performansının düşük olduğu durumlarda, çivi çakma tabancasının bir sonraki çakma için hazır olma süresi, tam dolu aküye göre daha uzundur.
Düşük akü performansı ile işletim sırasında akü zarar görmeden önce çivi çakma tabancası kapatılır.

Teslimat kapsamı

Çivi çakma tabancası BX 3-ME, Kullanım Kılavuzu.
Ürünleriniz için izin verilen diğer sistem ürünleri Hilti Center veya internetteki şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.com

Teknik veriler

Çivi çakma tabancası

01/2003 EPTA Prosedürü'ne göre ağırlık
B 22/2.6 Li‑Ion (02)
3,8 kg
B 22/3.0 Li‑Ion (01)
3,9 kg
B 22/‌5.2 Li-Ion (01)
4,1 kg
Magazinlenmiş çivi uzunluğu
14 mm … 24 mm
Tekli çakma için çivi uzunluğu
30 mm … 36 mm
Uç çapı
3,0 mm
Magazin kapasitesi
20 çivi
Baskı yolu
12 mm
Temas kuvveti
50 N … 70 N
Uygulama sıcaklığı (ortam sıcaklığı)
−15 ℃ … 50 ℃
Tavsiye edilen maksimum çakma frekansı
650/saat
Nominal gerilim
21,6 V
Frekans
2.400 MHz … 2.483,5 MHz
Maksimum ışınlı yayın gücü
−11,9 dBm

Akü

Akü çalışma gerilimi
21,6 V
İşletim sırasındaki ortam sıcaklığı
−17 ℃ … 60 ℃
Depolama sıcaklığı
−20 ℃ … 40 ℃
Şarj başlangıcında akü sıcaklığı
−10 ℃ … 45 ℃

Ses bilgisi ve titreşim değerleri

Bu talimatlarda belirtilen ses basıncı ve titreşim değerleri, ilgili normlara uygun bir ölçüm metodu ile ölçülmüştür ve elektrikli el aletlerinin birbiri ile karşılaştırılması için kullanılabilir. Zorlanmaların geçici olarak değerlendirmesine de uygundur. Belirtilen değerler, elektrikli el aletinin ana kullanım alanlarını temsil eder. Elektrikli el aletinin, farklı ek aletlerle veya yetersiz bakım yapılmış şekilde kullanılması durumunda veriler sapma gösterebilir. Bu durum, toplam çalışma süresi boyunca zorlanmayı belirgin şekilde yükseltebilir. Doğru bir zorlanma değerlendirmesi için aletin kapatıldığı veya çalışır konumda olduğu ve ayrıca kullanımda olmadığı zamanlar da dikkate alınmalıdır. Bu durum, toplam çalışma süresi boyunca zorlanmayı belirgin şekilde azaltabilir. Kullanıcıyı ses ve/veya titreşimin etkilerinden koruyacak ek güvenlik önlemleri belirleyiniz, örneğin: Elektrikli el aleti ve ek aletlerin bakımı, ellerin sıcak tutulması, iş akışlarının organizasyonu.

Donanım çalışmaları

Akünün şarj edilmesi

 1. Aküyü çıkartınız.
 2. Aküyü, şarj cihazı kullanım kılavuzu bilgilerine göre şarj ediniz.

Akünün yerleştirilmesi

Akülerin maksimum ürün ömrüne kadar kullanmak için akü performansı belirgin biçimde düştüğünde aküyü çıkartıp dolu olanını takınız.
Image alternative
 1. Akü ve alet kontaklarında yabancı madde bulunmadığından emin olunuz.
 2. Aküyü yerleştiriniz yerine oturduğunu duyduğunuzdan emin olunuz.
  • Akü yerine takıldığında doluluk durumu LED'leri kısa bir süre yanar.
DİKKAT
Akünün dışarı düşme riski. Akü doğru biçimde kilitlenmemiş ise, çalışma sırasında düşebilir.
 • Akünün yerine doğru şekilde oturduğundan emin olunuz.
 1. Akünün çivi çakma tabancasının içine güvenli bir şekilde oturup oturmadığını kontrol ediniz.

Akünün çıkartılması

Image alternative
 1. Çivi çakma tabancasını kapatınız.
 2. Her iki kilit açma düğmesine basılmalı ve düğmeler basılı tutulmalıdır.
 3. Akü aletten arkaya doğru çekilmelidir.

Çakım kafasının sökülmesi

 1. Çivi çakma tabancasını kapatınız.
 2. Aküyü çıkartınız.
 3. Çivi iticisini, yerine oturana kadar aşağı doğru çekiniz.
 4. Magazini boşaltınız.
 5. Çakım kafası kilidini ok yönünde dayanak noktasına kadar itiniz.
  • Çakım kafası serbest kalır.
 6. Çakım kafasını çıkartınız.

Çakım kafasının takılması

 1. Çivi çakma tabancasını kapatınız.
 2. Aküyü çıkartınız.
 3. Çivi iticisini, yerine oturana kadar aşağı doğru çekiniz.
 4. Magazini boşaltınız.
 5. Çakım kafası kilidini ok yönünde dayanak noktasına kadar itiniz ve bu pozisyonda tutunuz.
 6. Çakım kafasını duyulur biçimde yerine oturana kadar aletin burnuna doğru itiniz.
 7. Çakım kafası kilidini serbest bırakınız.
  • Çakım kafası kilidi orta konuma gelir.
 8. Çakım kafasından çekerek yerine oturup oturmadığını kontrol ediniz.

Kemer ve iskele kancası ile güvenli çalışma

  Image alternative
 • Çalışmaya başlamadan önce, iskele kancasının alete güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olunuz.
 • İskele kancasını sadece gerektiği kadar kullanınız. Uzun bir süre kullanmayacaksanız aleti güvenli bir yerde muhafaza ediniz.

Çivilerin çivi çakma tabancasına takılması

Magazin işletimi için çivi takılması

Image alternative
İKAZ
Ezilme tehlikesi! Çivi iticinin geri sekmesi parmaklarda ezilmelere yol açabilir ve çivi çakma tabancasında hasara neden olabilir.
 • Çivi iticiyi aşağı çekerken yerine tam olarak oturduğundan emin olunuz. Çivi iticinin geri sekmesine izin vermeyiniz.
 1. Çivi iticisini, yerine oturana kadar aşağı doğru çekiniz.
 2. Çivi şeridini magazine yerleştiriniz (her birinde 10 çivi bulunan azami 2 şerit).
 3. Çivi iticisini sabit tutunuz ve çivi iticisi kilit açma tuşuna basınız.
 4. Çivi iticisini geri çekiniz.

Tekli çakma işletimi için çivi takılması

Image alternative
DİKKAT
Ezilme tehlikesi! Çivi iticinin geri sekmesi yaralanmalara neden olabilir ve çivi çakma tabancasında hasara neden olabilir.
 • Çivi iticiyi aşağı çekerken yerine tam olarak oturduğundan emin olunuz. Çivi iticinin geri sekmesine izin vermeyiniz.
 1. Çivi iticisini, yerine oturana kadar aşağı doğru çekiniz.
 2. Çivi şeridini magazinden çıkartınız ve magazinin boş olduğundan emin olunuz.
  Tekli çakma modunda çivi çakmadan önce tüm çivileri magazinden çıkarmazsanız çivi çakma tabancası hasar görebilir.
 3. Çivi iticisini sabit tutunuz ve çivi iticisi kilit açma tuşuna basınız.
 4. Çivi iticisini geri çekiniz.
 5. Çiviyi, çakım kafasındaki öngörülen oyuğa yerleştiriniz. Daha sonra opsiyonel olarak izin verilen bir sabitleme elemanını çakım kafasına yerleştirebilirsiniz.
  Çakım kafasına birden fazla çivinin yerleştirilmesi çivi çakma tabancasının hasar görmesine neden olabilir. Tekli çakma modunda çakım kafasına en fazla bir çivi yerleştirilmelidir.
 6. Tekli çakma şalterine basınız.
  • Tekli çakma şalteri duyulur biçimde yerine oturur.
  Çivi itici birkaç santimetre aşağı çekilirse, tekli çakma şalteri yeniden serbest kalır.

Kullanım

Destek ayağının kullanımı

Düz bir yüzeyde destek ayağı sayesinde çivi çakma tabancasının dik biçimde yerleştirilmesi kolaylaşır, çünkü sadece yanal yönde dik konumlandırmaya dikkat etmek yeterli olur. Düz olmayan zeminlerde, çakım kafasını dik açılı olarak zemine hizalamak için destek ayağını içe katlamak gerekebilir.

Destek ayağının kapatılması

Image alternative
DİKKAT
Ezilme tehlikesi! Destek ayağının döndürülmesi sırasında parmakların gövde ile destek ayağı arasında sıkışma tehlikesi vardır.
 • Destek ayağını döndürürken çivi çakma tabancasını tutamaktan kavrayınız.
 1. Kilit konumundan çözmek için destek ayağına bastırınız.
 2. Destek ayağını yaklaşık 180° geriye doğru çeviriniz.
 3. Kapatılmış konumda kilitlemek için destek ayağına aşağıdan bastırınız.

Destek ayağının açılması

Image alternative
DİKKAT
Ezilme tehlikesi! Destek ayağının döndürülmesi sırasında parmakların gövde ile destek ayağı arasında sıkışma tehlikesi vardır.
 • Destek ayağını döndürürken çivi çakma tabancasını tutamaktan kavrayınız.
 1. Kilit konumundan çözmek için destek ayağına bastırınız.
 2. Destek ayağını yakl. 180° öne doğru çeviriniz.
 3. Açılmış konumda kilitlemek için destek ayağına aşağıdan bastırınız.

Çivi çakma tabancasının açılması / kapatılması

Çivi çakma tabancasının açılması

İKAZ
Yaralanma tehlikesi! Çivi çakma tabancasının vücudun herhangi bir kısmına doğru bastırılması, bir çakma işleminin istenmeden tetiklenmesi sonucu ağır yaralanmalara neden olabilir.
 • Çivi çakma tabancasını hiç bir zaman elinize veya vücudunuzun başka bir kısmına doğru bastırmayınız.
 • Açma / kapatma tuşuna basınız.
  • Yay elemanı duyulur şekilde gerilir ve durum göstergesi yeşil yanar.
  Yaylı elemanın gerilmesi, zayıf akü performansında tam olarak şarj edilmiş aküye göre daha uzun sürer.
  Düşük sıcaklıklarda akünün performansı azalır.
  Düşük akü performansı ile işletim sırasında akü hücreleri zarar görmeden önce çivi çakma tabancası kendini kapatır.

Çivi çakma tabancasının kapatılması

 • Açma / kapatma tuşuna basınız.
  • Yay elemanı duyulur şekilde gevşer ve durum göstergesi söner.

Çakma işleminin yapılması

Image alternative
İKAZ
Etrafta uçuşan parçalar yaralanma tehlikesine yol açar! Çivileme sırasında zeminden sıçrayan malzemeler ve etrafa saçılan çivi setleri nedeniyle vücudunuz ve gözleriniz için yaralanma tahlikesi vardır.
 • Kişisel koruyucu donanım, koruyucu gözlük ve koruyucu eldiven takılmalıdır. Çevredeki diğer kişiler de koruyucu gözlük ve koruyucu kask takmalıdır.
İKAZ
Yaralanma tehlikesi! Çivi çakma tabancasının vücudun herhangi bir kısmına doğru bastırılması, bir çakma işleminin istenmeden tetiklenmesi sonucu ağır yaralanmalara neden olabilir.
 • Çivi çakma tabancasını hiç bir zaman elinize veya vücudunuzun başka bir kısmına doğru bastırmayınız.
 1. Çivi çakma tabancasını açınız.
 2. Çivi çakma tabancasını dik açılı olarak zeminin üzerine doğrultunuz ve çakım kafasını dayanak noktasına kadar bastırınız.
 3. Güvenlik tetikleyicisine basıldığında çakma işlemi gerçekleştirilir.
 4. Çakma işleminden sonra çivi çakma tabancasını zeminden temas kalmayacak şekilde kaldırınız.
  Çakım kafasının bir zemine 6 saniyeden uzun süre bastırılmış ve sonrasında çakma işlemi gerçekleştirilmemiş olması halinde, çivi çakma tabancası kendisini otomatik olarak kapatır. Açma / kapatma tuşuna basılarak çivi çakma tabancası yeniden açılabilir.
  Çivi çakma tabancası, 6 dakika boyunca kullanılmazsa otomatik olarak kapanır.

Bluetooth'un kapatılması

 • Açma/Kapatma tuşunu, LED iki defa mavi renkte yanana kadar,en az 5 saniye basılı tutunuz.
  • Artık veri iletimi mümkün değildir.
  • Bluetooth tüm satış yerlerinde mevcut değildir
  Bluetooth kullanımına izin verilmeyen, (hastane gibi) hassas bir ortamda bulunmanız halinde, Bluetooth'un etkinliğini kaldırınız.

Çivilerin çivi çakma tabancasından çıkartılması

Magazin işletiminde çivinin çıkarılması

 1. Çivi iticisini, yerine oturana kadar aşağı doğru çekiniz.
 2. Çiviyi, magazinden aşağı doğru iterek çıkarınız.
 3. Çivi iticiyi sabit tutunuz ve çivi itici kilit açma tuşuna basınız.
 4. Çivi sürgüsünü başlangıç konumuna geri itiniz.

Tekli çalma işletiminde çivinin çıkarılması

 • Çakım kafası içine yerleştirilen bir çivinin çıkarılması için sıkışmış bir çivinin çıkarılmasında kullanılan yöntem kullanılmalıdır (bkz. ).

Sıkışmış çiviler

Münferit çivilerin çakım kafası içinde sıkışması mümkündür. Sıkışma çözme seti X-NP yardımıyla sıkışmış çivileri çakım kafasından çıkartabilirsiniz. Aksesuarları Hilti merkezinde veya online olarak www.hilti.com adresinde bulabilirsiniz.
İKAZ
Yaralanma tehlikesi ve çivi çakma tabancasının hasar görme tehlikesi. Önerilen Hilti orijinal aksesuarlarının haricinde uygun olmayan parçaların kullanılması yaralanmalara ve çivi çakma tabancasının hasar görmesine neden olabilir.
 • Sıkışan çivileri çıkartmak için sadece tavsiye edilen sıkışma çözme setini kullanınız.
DİKKAT
Etrafta uçuşan parçalar yaralanma tehlikesine yol açar! Çakım kafası çevresinde yabancı maddeler bulunuyorsa veya sabitleme elemanları çakım kafasına sıkışmış ise bir çakma işlemi, etrafta uçuşan parçalar nedeniyle yaralanmalara yol açabilir.
 • Aletteki arızaları, kesinlikle çakma işlemini tetikleyerek gidermeye çalışmayınız!

Sıkışmış çivilerin gevşetilmesi

 1. Çakım kafasını sökünüz.
 2. Çakım kafasını, sıkışma açma setinin bağlama kovanına takınız.
 3. Sıkışmış çiviyi sıkışma açma setinin yardımıyla ve bir çekiç ile çakım kafasından çıkartınız.
 4. Çakım kafasını takınız.

Bakım ve onarım

Akü aletlerinin koruyucu bakım ve onarım bilgileri

İKAZ
Takılı aküden dolayı yaralanma tehlikesi !
 • Tüm bakım ve onarım çalışmalarından önce her zaman aküyü çıkarınız!
Alet bakımı
 • Yapışmış olan kir dikkatlice çıkarılmalıdır.
 • Havalandırma deliklerini kuru bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz.
 • Gövde sadece hafif nemli bir bezle temizlenmelidir. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanılmamalıdır.
Lityum İyon akülerin bakımı
 • Akü temiz ve yağ ve gresten uzak tutulmalıdır.
 • Gövde sadece hafif nemli bir bezle temizlenmelidir. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanılmamalıdır.
 • Aletin içine nem girişi engellenmelidir.
Onarım
 • Görünür tüm parçalarda hasar olup olmadığı ve kumanda elemanlarının sorunsuz şekilde çalıştığı kontrol edilmelidir.
 • Hasar ve/veya fonksiyon arızaları durumunda, akülü el aleti çalıştırılmamalıdır. Derhal Hilti servisi tarafından onarılmalıdır.
 • Bakım ve onarım çalışmalarından sonra tüm koruma tertibatları yerleştirilmeli ve fonksiyonları kontrol edilmelidir.
Güvenli çalışma için sadece orijinal yedek parçalar ve sarf malzemeleri kullanınız. Tarafımızdan onaylanmış, yedek parçaları, aksesuarları ve sarf malzemelerini Hilti Store veya adresinde bulabilirsiniz. www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Alet ucu iç kısmının temizlenmesi

 1. Çakım kafasını sökünüz.
 2. Alet ucunun iç kısmını temizleyiniz.
 3. Çakım kafasını takınız.

Akü aletlerinin taşınması ve depolanması

Taşıma
  DİKKAT
  Taşıma sırasında aletin istem dışı çalışması !
 • Ürünlerinizi her zaman aküler takılı olmadan taşıyınız!
 • Akülerin çıkarılması.
 • Aküler kesinlikle sıkıca bağlanmamış koruma ile taşınmamalıdır.
 • Uzun süren depolama sonrası kullanmadan önce aletin ve akülerin hasar görmüş olup olmadığını kontrol ediniz.
Depolama
  DİKKAT
  Arızalı veya akan aküler nedeniyle beklenmeyen hasar oluşumu !
 • Ürünlerinizi her zaman aküleri yerleştirmeden depolayınız!
 • Aleti ve aküleri mümkün olduğunca soğuk ve kuru yerde depolayınız.
 • Aküleri kesinlikle güneşte, sıcakta veya cam levhaların arkasında depolamayınız.
 • Aleti ve aküleri çocukların ve yetki verilmeyen kişilerin ulaşamayacağı yerlerde depolayınız.
 • Uzun süren depolama sonrası kullanmadan önce aletin ve akülerin hasar görmüş olup olmadığını kontrol ediniz.

Arıza durumunda yardım

Bu tabloda listelenmemiş veya kendi başınıza gideremediğiniz arızalarda lütfen yetkili Hilti servisi ile irtibat kurunuz.
Arıza
Olası sebepler
Çözüm
Yay elemanı gerilmiyor; durum göstergesi yok.
Akü boş.
 • Aküyü değiştirin.
Akü doğru biçimde yerleştirilmemiş.
Yay elemanı gerilmiyor, durum göstergesi yeşil yanıp sönüyor ve şarj durumu göstergesinin 1 LED'i yanıp sönüyor.
Akü boş.
 • Aküyü değiştirin.
Akü sıcaklığı çok düşük.
 • Aküyü yavaşça oda sıcaklığına ulaşacak biçimde ısınmaya bırakınız.
Yay elemanı ilave gerilimi yapılmıyor, durum göstergesi yeşil yanıp sönüyor ve şarj durumu göstergesinin 4 LED'i yanıp sönüyor.
Çivi çakma tabancasında yüksek sıcaklık.
 • Çivi çakma tabancasını soğumaya bırakınız.
Yay elemanı gerilmiyor ve durum göstergesi kırmızı yanıp sönüyor.
Çakım kafası doğru biçimde yerleştirilmemiş.
Yay elemanı gerilmiyor ve durum göstergesi kırmızı yanıyor.
Alet arızası.
Çakım kafası bastırılamıyor ve durum göstergesi yeşil yanıyor.
Magazin boş.
Çivi sürgüsü sıkışmış.
 • Çivi sürgüsü magazinden çıkarılmalı ve magazin temizlenmelidir.
Çivi çakım kafasına sıkışmış.
Çakım kafası bastırılmış durumdayken sıkışmış.
Çakım kafası ile alet ucu arası kirlenmiş.

İmha

Image alternative Hilti aletleri yüksek oranda geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir. Geri dönüşüm için gerekli koşul, usulüne uygun malzeme ayrımıdır. Çoğu ülkede Hilti , eski aletlerini yeniden değerlendirmek üzere geri alır. Bu konuda Hilti müşteri hizmetlerinden veya satış temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.
Akülerin imha edilmesiAkülerin usulüne uygun imha edilmemesi halinde, dışarı çıkan gaz ve sıvılar nedeniyle sağlık sorunları oluşabilir.
 • Hasar görmüş aküleri hiç bir şekilde göndermeyiniz!
 • Kısa devreleri önlemek için, akünün bağlantılarını iletken olmayan bir malzeme ile kapatınız.
 • Aküleri, çocukların ellerine geçmeyecek şekilde imha ediniz.
 • Aküyü size en yakın Hilti Store 'da imha ediniz veya imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz.
Image alternative
 • Elektrikli el aletlerini, elektronik cihazları ve aküleri evdeki çöplere atmayınız!

RoHS (Tehlikeli madde kullanımını kısıtlama direktifi)

Aşağıdaki linkte tehlikeli maddeler tablosunu bulabilirsiniz: qr.hilti.com/r8843642.
RoHS tablosunun linkini bu dokümanın sonunda QR kodu olarak bulabilirsiniz.

Üretici garantisi

 • Garanti koşullarına ilişkin sorularınız için lütfen yerel Hilti iş ortağınıza başvurunuz.
Image alternative
Image alternative