Dil seçenekleri

VC 5-A22

Orijinal kullanım kılavuzu

Dokümantasyon verileri

Bu doküman için

 • Çalıştırmadan önce bu dokümanı okuyunuz. Bu, güvenli çalışma ve arızasız kullanım için ön koşuldur.
 • Bu dokümanda ve ürün üzerinde bulunan güvenlik ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.
 • Kullanım kılavuzunu her zaman ürün üzerinde bulundurunuz ve ürünü sadece bu kılavuz ile birlikte başka kişilere veriniz.

Resim açıklaması

Uyarı bilgileri

Uyarı bilgileri, ürün ile çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarır. Aşağıdaki uyarı metinleri kullanılır:
TEHLİKE
TEHLİKE !
 • Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep olabilecek tehlikeler için.
İKAZ
İKAZ !
 • Ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek tehlikeler için.
DİKKAT
DİKKAT !
 • Hafif vücut yaralanmalarına veya maddi hasarlara yol açabilecek olası tehlikeli durumlar için.

Dokümandaki semboller

Bu dokümanda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz
Image alternative Kullanım uyarıları ve diğer gerekli bilgiler
Image alternative Geri dönüşümlü malzemeler ile çalışma
Image alternative Elektrikli aletleri evdeki çöplere atmayınız

Resimlerdeki semboller

Resimlerde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Bu sayılar, kılavuzun başlangıcındaki ilgili resimlere atanmıştır
Image alternative Numaralandırma, resimdeki çalışma adımlarının sırasını göstermektedir ve metindeki çalışma adımlarından farklı olabilir
Image alternative Pozisyon numaraları Genel bakış resminde kullanılır ve Ürüne genel bakış bölümündeki açıklama numaralarına referans niteliğindedir
Image alternative Bu işaret, ürün ile çalışırken dikkatinizi çekmek için koyulmuştur.
Image alternative Kablosuz veri aktarımı

Üründeki semboller

Ürüne bağlı semboller

Üründe aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Doğru akım
Image alternative Nemli maddeleri emdirmeyiniz

Ürün bilgileri

Hilti ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
Tip tanımı ve seri numarası, tip plakası üzerinde belirtilmiştir.
 • Seri numarasını aşağıdaki tabloya aktarınız. Ürün bilgileri acente veya servis merkezini aradığınızda sorulabilir.
  Ürün bilgileri
Ürün bilgileri
Kuru emici
VC 5-A22
Nesil
01
Seri no.

Uygunluk beyanı

Burada tanımlanan ürünün, geçerli yönetmeliklere ve normlara uygun olduğunu kendi sorumluluğumuzda beyan ederiz. Bu dokümanın sonunda uygunluk beyanının bir kopyasını bulabilirsiniz.
Teknik dokümantasyonlar burada saklanır:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Güvenlik

Elektrikli ev aletleri için genel güvenlik uyarıları

Image alternative İKAZ! Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyunuz. Güvenlik uyarılarına ve talimatlara uyulmasındaki ihmaller elektrik çarpması, yanma ve/veya ağır yaralanmalara sebep olabilir.
Tüm güvenlik uyarılarını ve kullanım talimatlarını muhafaza ediniz.
 • Ürün, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya yeterli deneyime ve/veya bilgiye sahip olmayan kişilerce (çocuklar dahil) kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
 • Alet ancak aleti bilen, güvenli kullanım konusunda eğitim almış ve olası tehlikeleri anlayabilen kişiler tarafından kullanılabilir. Alet çocuklar tarafından kullanılamaz.
 • Çocuklar alet ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yürütülemez.
 • Sağlığa zararlı, yanıcı ve/veya patlayıcı tozlar emilmemelidir (magnezyum - alüminyum tozu vs.). 60°C seviyesinden daha sıcak olan malzemeler emilmemelidir (örneğin yanan sigaralar, sıcak küller).
 • Su, yağ, gres veya temizlik maddesi kullanmayınız.
 • Temizleme çalışmaları için benzin veya alev alan başka sıvılar kullanmayınız.

Akülü aletlerin özenli çalıştırılması ve kullanımı

 • Lityum İyon akülerin taşıma, depolama ve kullanımına yönelik özel talimatları dikkate alınız.
 • Aküler, yüksek sıcaklıklarda, doğrudan güneş ışığından ve ateşten uzak tutulmalıdır.
 • Aküler parçalarına ayrılmamalı, ezilmemeli, 80°C üzerine ısıtılmamalı veya yakılmamalıdır.
 • Darbe almış, bir metreden daha yüksek bir yerden düşmüş veya başka bir şekilde hasar görmüş aküleri kullanmayınız veya şarj etmeyiniz. Bu durumda her zaman Hilti  servisi ile irtibat kurunuz.
 • Akü tutulamayacak kadar sıcaksa arızalı olabilir. Ürünü yanıcı malzemelerden yeterli bir uzaklıkta, gözlemleyebileceğiniz yanmaz bir zemin üzerine koyunuz ve soğuması için bırakınız. Bu durumda her zaman Hilti  servisi ile irtibat kurunuz.

Emici için ek güvenlik uyarıları

İş yeri güvenliği
 • Elektrikli el aletini kullanırken çocukları ve diğer kişileri uzak tutunuz. Dikkatiniz dağılırsa aletin kontrolünü kaybedebilirsiniz.
Elektrik güvenliği
 • Borular, radyatörler, fırınlar ve soğutucular gibi toprağa temas eden üst yüzeylere vücudunuzla temas etmekten kaçınınız. Vücudunuzun toprakla teması var ise, yüksek bir elektrik çarpması riski söz konusudur.
 • Toz emiciyi yağmurdan veya nemden uzak tutunuz. Bir toz emiciye su girmesi elektrik çarpması riskini arttırır.
Kişilerin güvenliği
 • Dikkatli olunuz, ne yaptığınıza dikkat ediniz ve elektrikli el aleti ile mantıklı bir şekilde çalışınız. Yorgunsanız veya uyuşturucu, alkol veya ilaç etkisi altında olduğunuzda elektrikli el aleti kullanmayınız. Elektrikli el aletini kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 • Kişisel koruyucu donanım ve her zaman bir koruyucu gözlük takınız. Elektrikli el aletinin türüne ve kullanımına göre toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabısı, koruyucu kask veya kulaklık gibi kişisel koruyucu donanımlarının kullanılması yaralanma riskini azaltır.
 • Toz emiciyi çok tozlu bir ortamda kullanmayınız.
 • Yanlış kullanımda aküden sıvı çıkabilir. Bunlar ile teması önleyiniz. Dışarı akan akü sıvısı cilt tahrişine ve yanmalarına yol açabilir. Temas durumunda suyla yıkayınız. Sıvı gözlere temas ederse, bol su ile yıkayınız ve ayrıca doktor yardımı isteyiniz.
Elektrikli el aletinin kullanımı ve çalıştırılması
 • Kullanılmayan elektrikli el aletlerini çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz. Aleti iyi tanımayan veya bu talimatları okumamış kişilere aleti kullandırmayınız. Elektrikli el aletleri bilgisiz kişiler tarafından kullanılırsa tehlikelidir.
 • Elektrikli el aletlerinin bakımını titizlikle yapınız. Hareketli parçaların kusursuz çalıştığı ve sıkışmadığı, parçaların kırılıp kırılmadığı veya hasar görüp görmediği, elektrikli el aleti fonksiyonlarının kısıtlanma durumlarını kontrol ediniz. Hasarlı parçaları aleti kullanmadan önce tamir ettiriniz. Birçok kazanın nedeni bakımı kötü yapılan elektrikli el aletleridir.
 • Elektrikli el aletini, aksesuarları, ek aletleri vb. bu talimatlara göre kullanınız. Çalışma şartlarını ve yapılacak işi de ayrıca göz önünde bulundurunuz. Elektrikli el aletlerinin öngörülen kullanımı dışında kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
 • Doğru aleti kullanınız. Aleti öngörülen amaçları dışında kullanmayınız, sadece usulüne uygun ve kusursuz bir durumdayken kullanınız.
 • Emiciyi, başka elektrikli cihazlarla birlikte toz giderici olarak kullanmayınız.
 • Emiciyi sadece dahili filtresi takılıyken çalıştırınız.
 • İstem dışı çalışmaya karşı önlem alınız. Pili takmadan, aleti kaldırmadan veya taşımadan önce cihazı kapatınız. Parmağınız açma/kapama şalterinin üzerindeyken aleti taşımayınız. Çalışmaya ara verildiği sırada aletin kullanılmaması durumunda, bakım yapmadan önce, aletlerin değiştirilmesi sırasında ve aletin taşınması sırasında akü aletten çıkartılmalıdır.
 • Aletin üzerine çıkmayınız veya üzerine oturmayınız.
Servis
 • Elektrikli el aletinizi sadece kalifiye uzman personele ve sadece orijinal yedek parçalar ile tamir ettiriniz. Böylece elektrikli el aletinin güvenliğinin korunduğundan emin olunur.

Tanımlama

Usulüne uygun kullanım

Burada tanımlanan ürün, örneğin otellerde, okullarda, hastanelerde, fabrikalarda, dükkânlarda, bürolarda ve kiralama ofislerindeki ticarî kullanım için uygun bir toz emicidir. Sadece kuru uygulamalar için kullanılabilir.

Hilti ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
 • Bu ürün için sadece B 22 tip serisi Hilti Lityum İyon aküler kullanılmalıdır.

 • Bu aküler için sadece C4/36 serisi Hilti şarj cihazları kullanınız.

Ürüne genel bakış

Image alternative
 1. EJECT hortum tuşu
 2. Tutamak
 3. Alet şalteri
 4. Omuz askısı tutucusu
 5. El nozülü
 6. Hortum
 7. Kenar ağızlığı
 8. Kapatma kıskacı
 9. Kir haznesi
 10. Emme kafası
 11. CLEAN filtre temizleme tuşu
 12. Pil bölmesi
 13. Hava çıkış filtresi

Alet şalteri

Durum
Anlamı
ECO
Enerji tasarrufu modu
MAX
Ürünün açılması
OFF
Ürünün kapatılması

Teslimat kapsamı

Filtre elemanı, komple emme hortumu, el nozülü, kenar ağızlığı, omuz askısı ve kullanım kılavuzu ile birlikte kuru emici.
Ürünleriniz için izin verilen diğer sistem ürünlerini Hilti Store veya internetteki şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Lityum İyon akülerin göstergesi

Lityum İyon akülerin şarj durumu ve aletin arızaları Lityum İyon akülerin göstergesi vasıtasıyla görüntülenir. Lityum İyon akülerin şarj durumu, her iki kilit açma tuşuna hafifçe basarak görüntülenebilir.
Durum
Anlamı
4 LED yanıyor.
Şarj durumu: % 75 ile %100 aralığında
3 LED yanıyor.
Şarj durumu: % 50 ile %75 aralığında
2 LED yanıyor.
Şarj durumu: % 25 ile %50 aralığında
1 LED yanıyor.
Şarj durumu: % 10 ile %25 aralığında
1 LED yanıp sönüyor, alet çalışmaya hazır.
Şarj durumu: < % 10
1 LED yanıp sönüyor, alet çalışmaya hazır değil.
Akü aşırı ısınmış.
4 LED yanıp sönüyor, alet çalışmaya hazır değil.
Alet aşırı yüklü veya aşırı ısınmış.
Aletin şalteri basılıyken ve aletin şalteri serbest bırakıldıktan sonraki 5 saniye içinde şarj durumu sorgusu yapmak mümkün değildir.
Akü şarj durumu göstergesinin LED'leri yanıp söndüğünde lütfen Arızalar bölümdeki uyarıları dikkate alınız.

Aşırı yük ve aşırı ısınma göstergesi

Alet, elektronik bir aşırı zorlanma ve aşırı ısınma emniyetine sahiptir. Aşırı yüklenme ve aşırı ısınma durumunda alet otomatik olarak kapanır. Kumanda şalteri serbest bırakılıp tekrar basıldığında aletin çalışmasında gecikmeler (aletin soğuma kademeleri) olabilir.

Teknik veriler


VC 5-A22
Nominal gerilim (DC)
21,6 V
Nominal akım
16 A
EPTA-Procedure 01 uyarınca ağırlık (B22⁄5.2 ile ölçülen)
5,2 kg
Ortam sıcaklığı
−17 ℃ … 60 ℃
Depolama sıcaklığı
−20 ℃ … 70 ℃

Ses ve vibrasyon bilgileri, EN 60335-2-69 uyarınca ölçülmüştür


VC 5-A22
Ses basıncı seviyesi (LpA)
70,9 dB(A)
Ses gücü seviyesi (LWA)
85,2 dB(A)
Emniyetsizlik
2,4 dB(A)
Titreşim emisyon değeri (ah)
< 2,5 m/sn²
Emniyetsizlik (K)
Değerde göz önünde bulunduruldu

Kullanım

Çalışma hazırlığı

Bu dokümanda ve ürün üzerinde bulunan güvenlik ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.
İKAZ Bu alet sadece yetkili ve eğitimli personel tarafından kullanılmalıdır.

Akünün şarj edilmesi

 1. Şarj etmeden önce şarj cihazının kullanım kılavuzunu okuyunuz.
 2. Akü ve şarj cihazının kontaklarının temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz.
 3. Aküyü izin verilen şarj cihazında şarj ediniz.

Akünün yerleştirilmesi

DİKKAT
Yaralanma tehlikesi kısa devre veya akünün düşmesi nedeniyle!
 • Aküyü yerleştirmeden önce, akü kontaklarında ve ürün içindeki kontaklarda yabancı cisim bulunmadığından emin olunuz.
 • Akünün her zaman tam oturduğundan emin olunuz.
 1. İlk kullanım öncesinde akü tamamen şarj edilmelidir.
 2. Aküyü, duyulur şekilde yerine oturana kadar cihaz tutucusuna bastırınız.
 3. Akünün alette emniyetli bir şekilde yerleşip yerleşmediğini kontrol ediniz.

Akünün çıkartılması

 1. Akünün kilit açma tuşlarına basınız.
 2. Aküyü alet tutucudan çekiniz.

Filtre torbasının yenisi ile değiştirilmesi

Image alternative
 1. Aleti devreden çıkartınız.
 2. İki kilit kıskacını açınız.
 3. Emme kafasını kir haznesinin üzerinden kaldırınız.
 4. Filtre torbasını çıkartınız ve filtre torbası tutucusunu yerinden alınız.
 5. Filtre torbası tutucusunu yeni bir filtre torbasının üzerine sürerek takınız.
 6. Filtre torbalı tutucuyu kir haznesinin kulaklarına sabitleyiniz.
 7. Emme kafasını kir haznesinin üzerine oturtunuz ve iki kilit kıskacını kapatınız.

Emme hortumunun takılması / çıkartılması

 1. Emme hortumunu, emme hortumunu giriş bağlantı ağzına bağlayınız.
  • Emme hortumu duyulabilir bir ses vererek yerine oturur.
 2. Emme hortumunu çıkartmak için, EJECT düğmesini basılı tutunuz.
 3. Emme hortumunu, emme hortumu giriş bağlantı ağzından çıkartınız.

Çalışma

İKAZ
Yaralanma tehlikesi !
 • Bu ürünle tehlikeli tozlar emilmemelidir.
 • Bu ürünü yalnızca kuru uygulamalar için kullanınız.

Aletin açılması  /  kapatılması

 1. Aleti açmak için, aletin şalterini döndürerek MAX konumuna getiriniz.
  Düşük emiş gücü ile uzun süre çalışmaya ayarlamak için, aletin şalterini ECO konumuna getiriniz.
 2. Aleti kapatmak için, aletin şalterini OFF konumuna getiriniz.

Filtrenin temizlenmesi

 1. Aleti devreye alınız.
 2. Hortumun ucunu elinizle kapatınız.
 3. Maksimum alçak basınç oluşana kadar bekleyiniz.
 4. CLEAN düğmesine 4 - 5 kez basınız.
 5. Aleti devreden çıkartınız.

Emme sonrası

 1. Aletin şalterini döndürerek şu konuma getiriniz: OFF .
 2. Hazneyi boşaltınız ve aleti ıslak bir bezle silerek temizleyiniz.
 3. Hortumu hortum tutucuya sabitleyiniz.
 4. Nozülleri yerleştiriniz.
 5. Emiciyi, izinsiz kullanıma karşı emniyetli bir şekilde, kuru bir mekâna yerleştiriniz.
  • DİKKAT Bu emici sadece kapalı mekanlarda saklanmalıdır.

Bakım ve onarım

İKAZ
Takılı aküden dolayı yaralanma tehlikesi !
 • Tüm bakım ve onarım çalışmalarından önce her zaman aküyü çıkarınız!
Alet bakımı
 • Yapışmış olan kir dikkatlice çıkarılmalıdır.
 • Havalandırma deliklerini kuru bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz.
 • Gövde sadece hafif nemli bir bezle temizlenmelidir. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanılmamalıdır.
Lityum İyon akülerin bakımı
 • Akü temiz ve yağ ve gresten uzak tutulmalıdır.
 • Gövde sadece hafif nemli bir bezle temizlenmelidir. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanılmamalıdır.
 • Aletin içine nem girişi engellenmelidir.
Bakım
 • Görünür tüm parçalarda hasar olup olmadığı ve kumanda elemanlarının sorunsuz şekilde çalıştığı kontrol edilmelidir.
 • Hasar ve/veya fonksiyon arızaları durumunda ürün çalıştırılmamalıdır. Derhal Hilti servisi tarafından onarılmalıdır.
 • Bakım ve onarım çalışmalarından sonra tüm koruma tertibatları yerleştirilmeli ve fonksiyonları kontrol edilmelidir.
Güvenli çalışma için sadece orijinal yedek parçalar ve sarf malzemeleri kullanınız. Tarafımızdan onaylanmış, yedek parçaları, aksesuarları ve sarf malzemelerini Hilti Store veya adresinde bulabilirsiniz. www.hilti.group .

Filtrenin yenisi ile değiştirilmesi

Image alternative
 1. Aleti devreden çıkartınız.
 2. İki kilit kıskacını açınız.
 3. Emme kafasını kir haznesinin üzerinden kaldırınız.
 4. Filtre çerçevesini çıkartmak için filtre tespit elemanını 180° çeviriniz.
 5. Filtreyi filtre çerçevesi ile birlikte çıkartınız.
 6. Contayı ve filtre çerçevesinin yuvasını tozunu alınız.
 7. Filtre çerçevesini yeni bir filtrenin üzerine yerleştiriniz.
 8. Filtre çerçevesini, filtre çerçevesi tutucusunun içine yerleştiriniz.
 9. Filtre çerçevesini filtre tespit elemanları ile sabitleyiniz.
 10. Emme kafasını kir haznesinin üzerine oturtunuz ve iki kilit kıskacını kapatınız.

Filtre keçesinin değiştirilmesi

Image alternative
 1. Hava çıkış filtresinin kilit açma tuşuna basınız ve filtre taşıyıcıyı çıkartınız.
 2. Filtre keçesini filtre taşıyıcıdan çıkartınız.
 3. Filtre taşıyıcıya yeni bir filtre keçesi takınız.
 4. Filtre taşıyıcıyı alete sabitleyiniz.

Akü aletlerinin taşınması ve depolanması

Taşıma
  DİKKAT
  Taşıma sırasında aletin istem dışı çalışması !
 • Ürünlerinizi her zaman aküler takılı olmadan taşıyınız!
 • Akülerin çıkarılması.
 • Aküler kesinlikle sıkıca bağlanmamış koruma ile taşınmamalıdır.
 • Uzun süren depolama sonrası kullanmadan önce aletin ve akülerin hasar görmüş olup olmadığını kontrol ediniz.
Depolama
  DİKKAT
  Arızalı veya akan aküler nedeniyle beklenmeyen hasar oluşumu !
 • Ürünlerinizi her zaman aküleri yerleştirmeden depolayınız!
 • Aleti ve aküleri mümkün olduğunca soğuk ve kuru yerde depolayınız.
 • Aküleri kesinlikle güneşte, sıcakta veya cam levhaların arkasında depolamayınız.
 • Aleti ve aküleri çocukların ve yetki verilmeyen kişilerin ulaşamayacağı yerlerde depolayınız.
 • Uzun süren depolama sonrası kullanmadan önce aletin ve akülerin hasar görmüş olup olmadığını kontrol ediniz.

Arıza durumunda yardım

Bu tabloda listelenmemiş veya kendi başınıza gideremediğiniz arızalarda lütfen yetkili Hilti servisimiz ile irtibat kurunuz.

Hata arama

Arıza
Olası sebepler
Çözüm
Akü paketi duyulabilir bir "çift klik" sesi ile yerine oturmuyor.
Akünün kilit tırnakları kirlenmiş.
 • Kilit tırnağını temizleyiniz ve aküyü yerine oturtunuz.
1 LED yanıp sönüyor.
Alet çalışmıyor.
Akü deşarj olmuş.
 • Aküyü değiştiriniz ve boş aküyü şarj ediniz.
Akü çok sıcak veya çok soğuk.
 • Aküyü yavaşça oda sıcaklığına ulaşacak biçimde ısınmaya veya soğumaya bırakınız.
4 LED yanıp sönüyor.
Motor aşırı ısındı.
 • Aleti devreden çıkartınız.
 • 10 dakika bekleyiniz.
 • Filtre, giriş manşonu, hortum ve çıkış filtresindeki tıkanıklıkları gideriniz.
 • Aleti devreye alınız.
Düşük emiş gücü.
Kir haznesi dolu.
 • Kir haznesini boşaltınız.
Emme hortumu veya nozül tıkanmış.
 • Emme hortumunu ve nozülü temizleyiniz.
Filtre tıkanmış
 • Filtrenin doğru yerleştirilmiş olup olmadığını kontrol ediniz.
Emme hortumu veya nozül hasar görmüş.
 • Emme hortumunu veya nozülü yenisi/yenileri ile değiştiriniz.
Emme hortumu yerine tam oturmamış.
Hafif elektrik çarpmaları.
Elektrostatik yüklenme.
 • Havanın nemini arttırınız.
 • ECO modunda emme yapınız.

İmha

Image alternative Hilti aletleri yüksek oranda geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir. Geri dönüşüm için gerekli koşul, usulüne uygun malzeme ayrımıdır. Çoğu ülkede Hilti , eski aletlerini yeniden değerlendirmek üzere geri alır. Bu konuda Hilti müşteri hizmetlerinden veya satış temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.
Akülerin imha edilmesiAkülerin usulüne uygun imha edilmemesi halinde, dışarı çıkan gaz ve sıvılar nedeniyle sağlık sorunları oluşabilir.
 • Hasar görmüş aküleri hiç bir şekilde göndermeyiniz!
 • Kısa devreleri önlemek için, akünün bağlantılarını iletken olmayan bir malzeme ile kapatınız.
 • Aküleri, çocukların ellerine geçmeyecek şekilde imha ediniz.
 • Aküyü size en yakın Hilti Store 'da imha ediniz veya imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz.
Image alternative
 • Elektrikli el aletlerini, elektronik cihazları ve aküleri evdeki çöplere atmayınız!

Üretici garantisi

 • Garanti koşullarına ilişkin sorularınız için lütfen yerel Hilti iş ortağınıza başvurunuz.
Image alternative