Dil seçenekleri

VC 20M-X
VC 20L-X
VC 40M-X
VC 40L-X

Orijinal kullanım kılavuzu

Dokümantasyon verileri

Bu doküman için

 • Çalıştırmadan önce bu dokümanı okuyunuz. Bu, güvenli çalışma ve arızasız kullanım için ön koşuldur.
 • Bu dokümanda ve ürün üzerinde bulunan güvenlik ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.
 • Kullanım kılavuzunu her zaman ürün üzerinde bulundurunuz ve ürünü sadece bu kılavuz ile birlikte başka kişilere veriniz.

Resim açıklaması

Uyarı bilgileri

Uyarı bilgileri, ürün ile çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarır. Aşağıdaki uyarı metinleri kullanılır:
TEHLİKE
TEHLİKE !
 • Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep olabilecek tehlikeler için.
İKAZ
İKAZ !
 • Ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek tehlikeler için.
DİKKAT
DİKKAT !
 • Vücut yaralanmalarına veya maddi hasarlara yol açabilecek olası tehlikeli durumlar için.

Dokümandaki semboller

Dokümanlarımızda aşağıdaki semboller kullanılmaktadır:
Image alternative Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz
Image alternative Dikkat
Image alternative Kullanım uyarıları ve diğer gerekli bilgiler
Image alternative Geri dönüşümlü malzemeler ile çalışma
Image alternative Elektrikli aletleri ve aküleri evdeki çöplere atmayınız

Çizimlerdeki semboller

Çizimlerimizde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Bu sayılar, kılavuzun başlangıcındaki ilgili resimlere atanmıştır
Image alternative Numaralandırma, resimdeki çalışma adımlarının sırasını göstermektedir ve metindeki çalışma adımlarından farklı olabilir
Image alternative Pozisyon numaraları Genel bakış çiziminde kullanılır ve Ürüne genel bakış bölümündeki açıklama numaralarına referans niteliğindedir
Image alternative Bu işaret, ürün ile çalışırken dikkatinizi çekmek için koyulmuştur.

Ürüne bağlı semboller

Üründeki semboller

Üründe aşağıdaki semboller kullanılabilir:
Image alternative Alet, iOS ve Android platformları ile uyumlu NFC teknolojisini destekler.
Image alternative Ürün üzerinde mevcutsa, ürün, bu standartlar uyarınca ABD ve Kanada pazarı için bu belgelendirme kuruluşu tarafından onaylanmıştır.

Yasak işaretleri

Üründe aşağıdaki yasak işaretleri kullanılmıştır:
Image alternative Vinç ile taşımak yasaktır

Ürünün üzerindeki özel etiket

İKAZ: Bu elektrikli süpürge sağlığa zararlı tozlar içerir. Boşaltma, bakım / onarım ve emme toz torbalarının atılması sadece uygun kişisel koruyucu donanım giymiş, uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Elektrikli süpürgeyi sadece tamamen sorunsuz çalışan filtre sistemiyle kullanınız.
Aşağıdaki uyarı etiketlerinden biri elektrikli süpürgenin üzerinde bulunur:
VC 20L-X
VC 40L-X
L sınıfı elektrikli süpürgelerde L uyarı etiketi:
Image alternative
Uyarı etiketinin gözle görülür olmasına dikkat ediniz.
VC 20M-X
VC 40M-X
L sınıfı elektrikli süpürgelerde L uyarı etiketi:
Image alternative
Uyarı etiketinin gözle görülür olmasına dikkat ediniz.

Ürün bilgileri

Hilti ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
Tip tanımı ve seri numarası, tip plakası üzerinde belirtilmiştir.
 • Seri numarasını aşağıdaki tabloya aktarınız. Ürün bilgileri acente veya servis merkezini aradığınızda sorulabilir.
  Ürün bilgileri
  Islak-kuru elektrik süpürgesi
  VC 20M-X
  VC 20L-X
  VC 40M-X
  VC 40L-X
  Nesil
  01
  Seri no.

Uygunluk beyanı

Image alternative
Burada tanımlanan ürünün, geçerli yönetmeliklere ve normlara uygun olduğunu kendi sorumluluğumuzda beyan ederiz. Bu dokümanın sonunda uygunluk beyanının bir kopyasını bulabilirsiniz.
Teknik dokümantasyonlar burada saklanır:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Güvenlik

Genel güvenlik uyarıları

Bu kullanım kılavuzunun her bir bölümünde bulunan güvenlik uyarılarının yanında aşağıdaki kurallara her zaman mutlaka dikkat edilmelidir.
 • Bütün uyarıları okuyunuz! Bu uyarılara uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ağır yaralanmalara yol açabilir.
 • Bu aleti bir elektrikli el aleti ile bağlantılı olarak kullanacaksanız, kullanımdan önce elektrikli el aletinin kullanım kılavuzunu okuyunuz ve tüm uyarıları dikkate alınız.
 • Alette onarımlara veya değişikliklere izin verilmez.
 • Doğru aleti kullanınız. Aleti öngörülen amaçları dışında kullanmayınız, sadece usulüne uygun ve kusursuz bir durumdayken kullanınız.
 • Alet ile çalışmadan önce aletin kullanımı, malzemeden kaynaklanabilecek tehlikeler ve emilen malzemelerin güvenli biçimde imha edilmesi hakkında bilgi edinilmelidir.
 • Çevre etkilerini dikkate alınız. Yangın veya patlama tehlikesi olan yerlerde aleti kullanmayınız.
 • Alet ancak aleti bilen, güvenli kullanım konusunda eğitim almış ve olası tehlikeleri anlayabilen kişiler tarafından kullanılabilir. Alet çocuklar tarafından kullanılamaz. Çocukların alet ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
 • Kullanılmayan aletleri güvenli olarak muhafaza ediniz. Kullanılmayan aletler kuru, yüksek veya çocukların ulaşamayacağı kapalı bir yerde saklanmalıdır.

Kişilerin güvenliği

 • Alet ile çalışırken dikkatli olunuz, hareketlerinize dikkat ediniz ve mantıklı davranınız. Yorgun veya ilaçların, uyuşturucunun ya da alkolün etkisi altında olduğunuzda elektrikli süpürgeyi kullanmayınız. Aletin kullanımı sırasında bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 • Aletin kullanımı ve bakımı esnasında kullanıcı ve çevresinde bulunan kişiler uygun bir koruyucu gözlük, koruyucu kask, kulaklık, koruyucu eldiven, emniyet eldiveni ve hafif solunum koruma maskesi kullanmalıdır.
 • Emme cihazının yuvarlanmayacağından veya düşmeyeceğinden emin olunuz.
 • Elektrik süpürgesinin güvenli biçimde durması için tekerlek frenlerini kullanınız. Tekerlek frenleri açıksa elektrikli süpürge kontrolsüz biçimde hareket edebilir.
 • Ülkeye özgü kaza önleme talimatlarına dikkat ediniz.
 • Toz emme ve tutma tertibatları monte edilebiliyorsa, bunların bağlı olduğundan ve doğru kullanıldığından emin olunuz. Bu toz emme tertibatının kullanımı tozdan kaynaklanabilecek tehlikeleri azaltabilir.

Aletin özenli çalıştırılması ve kullanımı

 • Aleti kesinlikle kontrolsüz bırakmayınız.
 • Tehlikeli tozların emilmesi durumunda, özellikle de elektrikli el aletlerinin ürettiği tozlar için kullanıldığında filtre temizliği özelliğinin etkinliğini kaldırmayınız.
 • Aleti donmaktan koruyunuz.
 • Su seviyesi sınırlama tertibatını talimatlara uygun olarak düzenli aralıklarla bir fırçayla temizleyiniz ve üzerinde hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
 • Emiş kafasını yerleştirirken, kendinizi sıkıştırmamaya ve şebeke kablosuna hasar vermemeye dikkat ediniz. Yaralanma ve hasar tehlikesi mevcuttur.
 • Alette ve aksesuarlarında hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Kullanıma devam etmeden önce, koruma tertibatlarının veya hafif hasarlı parçaların sorunsuz ve usulüne uygun şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Hareketli parçaların kusursuz çalışıp çalışmadığını ve sıkışıp sıkışmadığını veya parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Bütün parçalar doğru takılmış olmalıdır ve aletin kusursuz bir şekilde çalışması için tüm koşullar yerine getirilmiş olmalıdır.
 • Aletin onarımı sadece nitelikli uzman personel tarafından ve sadece orijinal yedek parçalar kullanılarak yapılmalıdır. Böylece aletin güvenliğinin korunduğundan emin olunur.
 • Alet kullanılmadığında (çalışma molalarında), bakım ve onarım ile filtre değişiminden önce şebeke fişini daima prizden çekiniz. Bu önlem, aletin istem dışı çalışmasını engeller.
 • Asla emiciyi şebeke kablosundan başka bir çalışma pozisyonuna çekmeyiniz. Elektrikli süpürge ile şebeke kablosunun üzerinden geçmeyiniz.
 • Aleti bir vinç vasıtasıyla taşımayınız.
VC 20M-X
VC 40M-X
Ayrıca M sınıfı elektrikli süpürgelerde
 • Taşıma sırasında ve alet kullanılmayacaksa emiş bağlantı ağzı kapatma manşonu ile kapatılmalıdır .

Elektrik güvenliği

 • Aletin bağlantı fişi prize uygun olmalıdır. Fiş hiçbir şekilde değiştirilmemelidir. Adaptör fişini topraklama korumalı aletler ile birlikte kullanmayınız. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler elektrik çarpması riskini azaltır.
 • Fişi, güvenli şekilde kurulmuş ve tüm yerel durumlarla belirlenmiş uygun, topraklanmış prize sokunuz. Prizin güvenli şekilde topraklanıp topraklanmadığı şüphesi içinde iseniz, bunu kalifiye bir elektrikçi tarafından kontrol ettiriniz.
 • Borular, radyatörler, fırınlar ve buzdolapları gibi toprağa temas eden üst yüzeylere vücudunuzla temas etmekten kaçınınız. Vücudunuzun toprakla teması var ise, yüksek bir elektrik çarpması riski söz konusudur.
 • Aleti yağmurdan veya ıslaklıktan uzak tutunuz. Elektrikli bir alete su girmesi, elektrik çarpması riskini arttırır.
 • Şebeke kablosunun su birikintilerinin içinde bulunmadığından emin olunuz.
 • Aletin bağlantı hatlarını düzenli olarak kontrol ediniz ve hasar durumunda bunu bir Hilti servisinde yeniletiniz. Uzatma hatlarını düzenli olarak kontrol ediniz ve hasar görmüş ise değiştiriniz.
 • Çalışma sırasında şebeke bağlantısı kablosu ve/veya uzatma kablosu hasar görürse, bunlara temas edilmemelidir. Şebeke fişi prizden çekilmelidir. Hasarlı şebeke bağlantı kabloları ve uzatma kabloları elektrik çarpması nedeniyle tehlike oluşturur.
 • Şebeke bağlantı tesisatı, sadece kullanım kılavuzunda belirlenen tip aracılığıyla değiştirilmelidir.
 • Aleti taşımak, asmak veya fişi şalterden çekmek için kabloyu kullanım amacı dışında kullanmayınız. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin kenarlardan ve hareketli alet parçalarından uzak tutunuz. Hasarlı veya karışmış kablolar elektrik çarpması riskini arttırır.
 • Elektrikli bir el aleti ile açık alanda çalışacaksanız sadece dışarıda kullanımına da izin verilen uzatma kabloları kullanınız. Dış mekanlar için uygun olan uzatma kablolarının kullanımı elektrik çarpması riskini azaltır.
 • Elektrik kesintisi durumunda aleti kapatınız ve şebeke fişinden çekiniz.
 • Alet prizini sadece kullanım kılavuzunda belirlenmiş şekilde kullanınız.
 • Aleti asla kirli veya ıslak durumda çalıştırmayınız. Alet üst yüzeyindeki toz, özellikle iletken malzeme veya nem, uygunsuz kullanımlar sonucu elektrik çarpmasına yol açabilir. Bu yüzden özellikle iletken malzemelerin sık işlenmesi durumunda kirlenen aletleri düzenli aralıklarla Hilti servisine kontrol ettiriniz.

Çalışma yeri

 • Çalışma yerinin iyi aydınlatılmasını sağlayınız.
 • Çalışma yerinin iyi havalandırılmasını sağlayınız. Kötü havalandırılan çalışma yerleri aşırı toz nedeniyle sağlığa zararlı olabilir.
 • Çalışma yerinizi düzenli tutunuz. Çalıştığınız yerin çevresinden sizi yaralayabilecek yabancı cisimleri uzaklaştırınız. Çalışma yerindeki düzensizlik kazalara sebebiyet verebilir.
 • Yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğu patlama tehlikesi olan yerlerde alet ile çalışmayınız. Elektrikli aletler toz veya buhar ile alev alabilecek kıvılcımlar üretir.

Emme maddesi

 • Toz sınıfı elektrikli süpürgenin toz sınıfından daha yüksek olan sağlığa zararlı tozlar emilmemelidir. Yanıcı ve/veya patlayıcı tozlar (örn. magnezyum veya alüminyum tozu) emilmemelidir. 60 °C (140 °F) değerinden daha sıcak olan malzemeler emilmemelidir (örn. yanan sigaralar, sıcak küller).
 • Yanıcı, patlayıcı, agresif sıvılar emilmemelidir (soğutma ve yağlama maddeleri, benzin, solvent, asit (pH < 5), çözeltiler (pH > 12,5,)vb.).
 • Köpük veya sıvı çıkışında elektrikli süpürgeyi hemen kapatınız.
 • Maks. 60 °C (140 °C) dereceye kadar sıcak emiş maddesinin emilmesi sırasında koruyucu eldiven kullanınız.
 • Mineral sondaj çamuru ile çalışırken koruyucu elbise giyilmeli ve cilde temas etmesi önlenmelidir (pH > 9, aşındırıcı).
 • Bazlı ve asitli sıvılarla teması engelleyiniz. Kazayla temasta su ile durulayınız. Sıvı gözlere temas ederse, bol su ile yıkayınız ve ayrıca doktor yardımı isteyiniz.
VC 20L-X
VC 40L-X
Ayrıca L sınıfı elektrik süpürgelerinde
 • L toz sınıfındaki elektrikli süpürge kuru, yanıcı olmayan tozların, sıvıların, ahşap talaşlarının ve maruz kalma sınır değerleri > 1 mg/m³ olan tehlikeli tozların emilmesi için uygundur. Emilecek tozların tehlikesine göre elektrikli süpürge uygun filtre ile donatılmalıdır.
VC 20M-X
VC 40M-X
Ayrıca M sınıfı elektrikli süpürgelerde
 • M toz sınıfındaki elektrikli süpürge kuru, yanıcı olmayan tozların, sıvıların, ahşap talaşlarının ve maruz kalma sınır değerleri ≧ 0,1 mg/m³ olan tehlikeli tozların emilmesi için uygundur. Emilecek tozların tehlikesine göre elektrikli süpürge uygun filtre ile donatılmalıdır.

Tanımlama

Ürüne genel bakış

Image alternative
 1. Taşıma kolu (uzatılabilir)
 2. Hilti takım çantası için bağlama halkası
 3. Taşıma kulpu
 4. Alet prizi
 5. Gösterge ve kontrol paneli
 6. Telsiz modülü için kör kapak (opsiyonel)
 7. Alet şalteri
 8. Emiş bağlantı ağzı (emme hortumu)
 9. Hazne kilidi (2x)
 10. Şebeke kablosu
 11. Lastik bantlı sabitleme kancası (2x)
 12. Emme kafası
 13. Kir haznesi
 14. Kilitleme kollu filtre kaseti

Usulüne uygun kullanım

Burada tanımlanan ürünler, ticari kullanıma yönelik endüstriyel elektrikli süpürgelerdir. Kuru ve ıslak uygulamalarda kullanılabilirler.

Bu ürün insanlar ve hayvanlar üzerine tutulmamalıdır. Suyun altında uygulama yapılması yasaktır.
 • Ürün ile çalışmadan önce ürünün kullanımı, malzemeden kaynaklanan tehlikeler ve malzemelerin güvenli biçimde imha edilmesi hakkında bilgi edinilmelidir.

 • Ürünü otomatik veya yarı otomatik tertibatlarda sabit sürekli işletimde kullanmayınız.

 • Yaralanma tehlikelerini önlemek için sadece orijinal Hilti aksesuar ve aletlerini kullanınız.

 • Elektrostatik etkilerin önlenmesi için antistatik bir emme hortumu kullanınız.

 • Toz emme torbasındayken yaralanmalara neden olabilecek cisimleri çekmeyiniz (örn. sivri veya keskin kenarlı süpürülecek maddeler).

 • Ürünü merdiven olarak kullanmayınız.

 • Ülkeye özgü kazaların önlenmesi ile ilgili talimatlara dikkat ediniz.

İzin verilen uygulamalar:

Toz toplama makinelerinde, çıkış havası odaya geri veriliyorsa, odada yeterli hava değişim oranı L değerinin sağlanması gereklidir.

Ulusal düzenlemeleri dikkate alınız!
İzin verilen uygulamalar:
 • Hilti elmaslı taşlama makineleri, kesici taşlamalar, kırıcı-deliciler ve kuru karot uçları ile çalışmalarda büyük miktarda tozun emilmesi.
 • Hilti elmas karot ucu veya Hilti elmaslı taşlama makineleri ile yapılan çalışmalarda oluşan mineralli delme çamurunun ve emilecek sıvı maddelerin maksimum 60 °C (140 °F) altındaki sıcaklıklarda emilmesi.
 • Maksimum 60 °C (140 °F) altındaki sıcaklıklarda yağın ve sıvı maddelerin emilmesi.
 • Duvar ve zemin yüzeylerinin ıslak ve kuru temizliği.
VC 20M-X
VC 40M-X
Ayrıca M sınıfı elektrikli süpürgelerde
 • Kuru, yanmaz tozların, sıvıların, ahşap talaşlarının ve maruz kalma sınır değerleri ≧ 0,1 mg/m³ olan tehlikeli tozların emilmesi (toz sınıfı M).

 • Kuvars içeren mineral tozunu emecek şekilde tasarlanmış makineler en azından M toz sınıfına uygun olmalıdır.

Ayrıca M sınıfı elektrikli süpürgelerde VC 20L-X
VC 40L-X
Ayrıca L sınıfı elektrik süpürgelerinde
 • Kuru, yanmaz tozların, sıvıların, ahşap talaşlarının ve maruz kalma sınır değerleri > 1 mg/m³ (toz sınıfı L) olan tehlikeli tozların emilmesi.

Ayrıca L sınıfı elektrik süpürgelerinde

Olası yanlış kullanım

 • Elektrikli süpürge, asbest emmek için kullanılmamalıdır.
 • Elektrikli süpürge yatar durumdayken kullanılamaz.
 • Elektrikli süpürge patlama tehlikesi olan malzemeleri, köz halinde, yanan veya yanabilecek maddeleri ve agresif tozları (örn. magnezyum veya alüminyum tozları vb.) emmek için kullanılamaz (istisna: ahşap talaşları).
 • Elektrikli süpürge, yanıcı sıvıları (örn. benzin, çözücü maddeler, asitler, soğutma ve yağlama maddeleri) emmek için kullanılamaz.

Üründeki göstergeler

Gösterge
Tanımlama
Image alternative Servis göstergesi Filtre değişimi
LED yanıyorsa, filtre tıkanmıştır.
 1. Kir haznesinin doluluk seviyesini kontrol ediniz
 2. Manuel filtre temizliği kontrol düğmesine basınız.
 3. Filtreyi kontrol ediniz ve gerekirse değiştiriniz.
Image alternative Dolum seviyesi denetimi
LED yanıyorsa, ıslak işletimdeki koruyucu kapatma etkindir.
Hazneyi boşaltınız ve probları temizleyiniz.
Image alternative Güç göstergesi
Bu gösterge, güncel filtre durumu hakkında bilgi verir. Maksimum emiş gücünde 3 LED'in hepsi yanar.

Üründeki kontrol düğmeleri

Kontrol düğmesi
Tanımlama
Image alternative Manuel filtre temizliği
Manuel filtre temizliği için bu tuşa basınız.
Image alternative Otomatik filtre temizliği
LED yanıyorsa, otomatik filtre temizliği etkindir.
İlgili tuşa basarak otomatik filtre temizliğini devre dışı bırakınız. LED söner.
Image alternative Hortum çapı ayarı (sadece M sınıfı için)
Güncel olarak kullanılan hortum çapını ayarlamak için bu tuşa basınız.
Ayarlanacak değer, bağlı alete ve emme çapına bağlıdır ve gerekirse ayarlanmalıdır.

Teslimat kapsamı

Filtre elemanı, döner bağlantılı (elektrik süpürgesi tarafında) ve alet bağlantılı komple emme hortumu, toz torbası (plastik) PE, kullanım kılavuzu dahil kuru-ıslak elektrik süpürgesi
Ürün için izin verilen diğer sistem ürünlerini Hilti Store 'da veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group

Sesli uyarı sinyali

VC 20M-X
VC 40M-X
M elektrik süpürgesi sesli bir uyarı sinyali ile donatılmıştır. Emme hortumundaki hava hızı 20 m/s altına inerse güvenlik gerekçesiyle bu sinyal duyulur.
Sesli uyarı sinyalinin doğru biçimde tetiklenmesi için, hortum çapı ayarının kullanılan emme hortumu çapına göre ayarlanması gereklidir.

Filtre temizliği

Filtre temizliği sadece emme hortumu bağlı olduğunda çalışır.
Elektrik süpürgesinde, filtre elemanının yapışan tozlardan büyük oranda temizlenmesi için bir manuel ve otomatik filtre temizliği özelliği mevcuttur.
Otomatik filtre temizliği özelliği ilgili "Otomatik filtre temizliği" tuşuna basılarak kapatılabilir ve tekrar basılarak açılabilir.
Durum
Anlamı
LED yanıyor.
Filtre temizliği etkinleştirildi.
LED yanmıyor.
Filtre temizliğinin etkinliği kaldırıldı.
Elektrik süpürgesi her çalıştırıldığında, filtre temizliği otomatik olarak etkinleştirilir.
Filtre elemanı bir hava darbesi (pals şeklinde ses dalgası) aracılığıyla otomatik olarak temizlenir.
Sistem uygulamalarında (özellikle taşlama, kesme ve yiv açma) veya büyük miktarlarda toz emme durumunda sürekli yüksek emiş performansını mümkün kılmak için, filtre temizliği etkinleştirilmiş olmalıdır.
Otomatik filtre temizliği özelliğinden bağımsız olarak, filtre herhangi bir zamanda "Manuel filtre temizliği" tuşuna basılarak temizlenebilir.
Güçlü temizleme: Filtre temizliğinde maksimum güce, hortumu kapatarak ve aynı anda "Manuel filtre temizliği" tuşuna basarak ulaşabilirsiniz.

Kullanım uyarıları

VC 20M-X
VC 40M-X
M sınıfı elektrikli süpürgeyi yalnızca toz torbasıyla kullanınız.
Maruz kalma sınır değerleri ≥ 0,1 mg/m3 olan tozların emilmesi için M sınıfı.
Aksesuarlar ve Uygulama türleri
Malzeme numarası
Aksesuar
Kullanım türü
2261451
Plastik toz torbası PE VC 20, VC 150-6
Mineralli kullanımlar, ıslak ve kuru
2262095
Plastik toz torbası PE VC 40, VC 150-10
Mineralli kullanımlar, ıslak ve kuru
2261258
Premium toz torbası VC 20, VC 150-6
Ahşap ve mineral uygulamaları (beton), kuru
2262130
Premium toz torbası VC 40, VC 150-10
Ahşap ve mineral uygulamaları (beton), kuru
2261453
Filtre PTFE VC 20⁄40⁄150
Üniversal ıslak ve kuru
2261257
Üniversal filtre VC 20⁄40⁄150
Üniversal ıslak ve kuru
2278640
Üniversal filtre DRY VC 20⁄40⁄150
Kuru
2261452
Filtre HEPA VC 20⁄40⁄150
Islak ve kuru
203867
Emme hortumu 36x4,65M AS
Islak ve kuru

Teknik veriler

Ürün özellikleri

Jeneratörlü veya transformatörlü bir işletim durumunda çıkış gücü, aletin tip plakasında belirtilen nominal akım tüketiminin en az iki katı büyüklükte olmalıdır. Transformatörün veya jeneratörün çalışma gerilimi her zaman ürün nominal geriliminin %+5'i ile %-15'i arasında olmalıdır.

VC 20-X
VC 40-X
Ağırlık
11 kg
14,4 kg
Boyutlar (U x G x Y)
530 mm x 290 mm x 415 mm
560 mm x 365 mm x 590 mm
Maks. ilave yükleme
25 kg
25 kg
Hazne hacmi
15 ℓ
30 ℓ
Toz toplama miktarı
15 kg
34 kg
Su kullanım hacmi
9 ℓ
22,8 ℓ
Hava sıcaklığı
−10 ℃ …40 ℃
−10 ℃ …40 ℃
Otomatik filtre temizliği
Sensör kontrollü
Sensör kontrollü
Şebeke frekansı
50 Hz …60 Hz
50 Hz …60 Hz
Koruma sınıfı
I
I
Koruma türü
IP X4
IP X4

Nominal gerilim


100 V
110 V
110 V (GB 16 A)
110 V (GB 32 A)
Nominal akım tüketimi
1.200 W
1.100 W
1.100 W
1.100 W
Elektrikli el aleti için entegre alet fişi bağlantı gücü
·/·
·/·
650 W
1.600 W
Şebeke bağlantısı (Tip)
CNS HVCTF 300 3x2 mm2
CNS HVCTF 300 3x2 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
HARSJT 3x12 (2,5) AWG

220 - 240 V
220 - 240 V (CH)
220 - 240 V (GB)
240 V (NZ)
Nominal akım tüketimi
1.200 W
1.200 W
1.200 W
1.200 W
Elektrikli el aleti için entegre alet fişi bağlantı gücü
2.400 W
1.100 W
1.800 W
1.200 W
Şebeke bağlantısı (Tip)
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2

Maksimum hacim akışı ve maksimum vakum


100 V
110 V
220 - 240 V
220 - 240 V (CH)
240 V (NZ)
Maks. hacim akışı (türbin)
71 l/sn
71 l/sn
74 l/sn
74 l/sn
74 l/sn
Hortum ucundaki maks. hacim akışı
177,1 m³/sa (49,2 l/sn)
177,1 m³/sa (49,2 l/sn)
183 m³/sa (50,6 l/sn)
183 m³/sa (50,6 l/sn)
183 m³/sa (50,6 l/sn)
Maksimum vakum
22,3 kPa
22,3 kPa
24,25 kPa
24,25 kPa
24,25 kPa

Ses ve vibrasyon bilgileri EN 60335'e göre ölçüldü

Aşağıdaki veriler, endüstriyel elektrik süpürgesi VC 20 ve VC 40 içindir.
Emisyon ses basıncı seviyesi (LpA)
69 dB(A)
Ses basıncı seviyesi için emniyetsizlik (KpA)
2,5 dB(A)
Titreşim emisyon değeri
< 2,5 m/sn²

Uzatma kablosunun kullanımı

İKAZ
Hasarlı kablo nedeniyle tehlike! Çalışma esnasında şebeke veya uzatma kablosu hasar görürse bu kabloya dokunmamalısınız. Şebeke fişi prizden çekilmelidir.
 • Aletin bağlantı hatlarını düzenli olarak kontrol ediniz ve hasar durumunda bunu yetkili bir uzmana değiştirtiniz.
 • Yalnızca kullanım alanı için izin verilen yeterli hat kesitine sahip uzatma kablosu kullanınız. Aksi takdirde alette güç kaybı ve kabloda aşırı ısınma meydana gelebilir.
 • Uzatma kablosunun hasar durumunu düzenli olarak kontrol ediniz.
 • Hasarlı uzatma kablosunu değiştiriniz.
 • Açık alanda sadece izin verilen ve uygunluğu tanımlanmış uzatma kablosu kullanınız.

Çalıştırma

TEHLİKE
Elektrik akımı nedeniyle tehlike. Elektrik süpürgesi usulüne uygun olarak bağlanmamışsa, ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 • Elektrik süpürgesini sadece usulüne uygun biçimde topraklanmış bir akım kaynağına bağlayınız.
DİKKAT
Kontrolsüz hareketler nedeniyle yaralanma tehlikesi! Tekerlek frenleri açıksa elektrikli süpürge kontrolsüz biçimde hareket edebilir.
 • Elektrik süpürgesinin güvenli biçimde durması için tekerlek frenlerini kullanınız.

İlk çalıştırma

Emilen malzemeye (mineral, ahşap) ve uygulamaya (kuru/ıslak) göre uygun toz torbasını seçiniz. → bölüm "Kullanım uyarıları"
 1. İki kilit kıskacını açınız.
 2. Emme kafasını kir haznesinin üzerinden kaldırınız.
 3. Aksesuar parçalarını kir haznesinden ve ambalajdan dışarı alınız.
 4. Talimatlara göre bir toz torbası yerleştiriniz.
 5. Emme kafasını kir haznesinin üzerine oturtunuz ve iki kilit kıskacını kapatınız.
 6. Emme kafasının doğru monte edildiğinden ve kilitlendiğinden emin olunuz.
 7. Emme hortumunu bağlayınız.

Premium toz torbasının takılması

Sivri cisimler toz torbasını delebilir.
Toz torbasına hiçbir cisim girmediğinden emin olunuz.
Image alternative
 1. Şebeke fişini prizden çekiniz.
 2. 2 kilit kıskacını açınız.
 3. Emme kafasını kir haznesinin üzerinden kaldırınız.
 4. Premium toz torbasını kir haznesine yerleştiriniz.
 5. Adaptörün yerine oturduğundan ve toz torbasının hazne kenarından dışarı taşmadığından emin olunuz.
 6. Emme kafasını kir haznesinin üzerine oturtunuz.
 7. 2 kilit kıskacını kapatınız.
 8. Emme kafasının doğru monte edildiğinden ve kilitlendiğinden emin olunuz.
 9. Emme hortumunu bağlayınız.

Toz torbasının (plastik) değiştirilmesi

Image alternative
 1. Şebeke fişini prizden çekiniz.
 2. 2 kilit kıskacını açınız.
 3. Emme kafasını kir haznesinin üzerinden kaldırınız.
 4. Gerekirse dolmuş plastik toz torbasını çıkarınız.
 5. Yeni bir toz torbasını (plastik), kir haznesine yerleştiriniz ve toz torbasını kir haznesinin kenarına geçiriniz.
  • Toz torbasındaki delikler, kir haznesinin içinde olmalıdır.
  • Yerleştirilen toz torbasını kabın kenarındaki siyah çizgiyi kullanarak hizalayınız.
 6. Emme kafasını kir haznesinin üzerine oturtunuz.
 7. 2 kilit kıskacını kapatınız.
 8. Emme kafasının doğru monte edildiğinden ve kilitlendiğinden emin olunuz.
 9. Emme hortumunu bağlayınız.

Kullanım

İKAZ
Yaralanma tehlikesi. Filtre sisteminin hasar görmesi durumunda sağlığa zararlı tozlar dışarı çıkabilir.
 • Acil durumda (mesela filtre hasar gördüğünde) elektrik süpürgesini kapatınız, fişini prizden çekiniz ve elektrik süpürgesini yeniden kullanmadan önce uzman personelin kontrol etmesini sağlayınız.
DİKKAT
Kontrolsüz hareketler nedeniyle yaralanma tehlikesi! Tekerlek frenleri açıksa elektrikli süpürge kontrolsüz biçimde hareket edebilir.
 • Elektrik süpürgesinin güvenli biçimde durması için tekerlek frenlerini kullanınız.

Hortum çapının ayarlanması

 1. Belirlenen maruz kalma sınır değerleri geçmeyecek şekilde olan kuru, yanıcı olmayan tozların ve ahşap talaşlarının emilmesi için emme borusu çapını Hortum çapı ayarı şalter konumu ile belirleyiniz.
 2. İlgili Image alternative tuşuna arka arkaya basarak hortum çapı ayarını ve sesli uyarı sinyali eşiğini değiştiriniz.

Alet prizini kullanmadan çalışma

 1. Şebeke fişini takmadan önce, aletin "OFF" konumunda olduğundan emin olunuz.
 2. Elektrik süpürgesinin şebeke fişini prize takınız.
 3. Alet şalterini "ON" konumuna getiriniz.

Alet prizini kullanarak çalışma

Alet prizi sadece elektrikli el aletlerinin elektrik süpürgesine doğrudan bağlanması içindir.
Alet prizini elektrikli el aletine bağlarken kullanım kılavuzu ve bulunan güvenlik uyarılarını dikkate alınız.
 1. Elektrik süpürgesinin şebeke fişini prizden çekiniz.
 2. Bağlanacak elektrikli el aletindeki maksimum güç tüketiminin, izin verilen maksimum elektrikli el aleti prizi gücünün altında olup olmadığını kontrol ediniz ("Teknik veriler" bölümü ve alet prizindeki bilgi).
 3. Elektrikli el aletinin şebeke fişini takmadan önce, elektrikli el aletinin kapalı konumda olduğundan emin olunuz.
 4. Elektrikli el aletinin şebeke fişini alet prizine takınız.
 5. Elektrik süpürgesinin şebeke fişini prize takınız.
 6. Alet şalterini "AUTO" konumuna getiriniz.
 7. Elektrikli el aletini devreye alınız.
  Elektrikli el aletinin kapatılmasından sonra, emme hortumunda bulunan tozun emilmesi için elektrik süpürgesi kısa bir süre daha çalışır.

Kuru tozların emilmesi

Kuru tozların ve özellikle mineralli tozların emilmesinden önce, daima doğru emme torbasının yerleştirilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Bu sayede emilen malzeme basit bir şekilde atığa çıkartılabilir.
DİKKAT
Sağlığa zararlı tozlar nedeniyle yaralanma tehlikesi! Filtre elemanı kullanılmaması durumunda emilen tehlikeli maddeler tekrar dışarı çıkabilir.
 • Elektrikli süpürgeyi sadece filtre elemanı takılıyken kullanınız.
 • Filtre elemanın kuru olmasına ve uygun emme torbasının yerleştirilmesine dikkat ediniz.

Sıvıların emilmesi

DİKKAT
Sağlığa zararlı tozlar nedeniyle yaralanma tehlikesi! Filtre elemanı kullanılmaması durumunda emilen tehlikeli maddeler tekrar dışarı çıkabilir.
 • Elektrikli süpürgeyi sadece filtre elemanı takılıyken kullanınız.
 1. Doluluk seviyesi denetimini kontrol ediniz.
 2. İmkanlar el verdiği ölçüde, ıslak kullanım için özel filtre elemanını kullanınız.
 3. Sıvıların süpürgeyle emilmesinden sonra iki kilit kıskacını açınız.
 4. Emiş kafasını kir haznesinin üzerinden kaldırınız ve filtre elemanının kuruyabilmesi için bunu düz bir yüzeyin üzerine yerleştiriniz.
 5. Kir haznesini boşaltınız ve bir su hortumuyla temizleyiniz. Elektrotları bir fırçayla temizleyiniz ve filtre elemanını kuruttuktan sonra elle sıyırarak temizleyiniz.
 6. Kir haznesinin kurumasını bekleyiniz.

Emme sonrası

 1. Elektrikli el aletini devreden çıkartınız.
 2. Alet şalterini "OFF" konumuna getiriniz.
 3. Elektrik süpürgesinin şebeke fişini prizden çekiniz.
 4. Bağlantı tesisatını sarınız ve bunu kablo kancasına asınız.
 5. Hazneyi boşaltınız ve aleti ıslak bir bezle silerek temizleyiniz.
 6. Hortumu sarınız.
 7. Elektrik süpürgesini, izinsiz kullanıma karşı emniyetli bir şekilde, kuru bir mekâna yerleştiriniz.

Kuru tozlarda kir haznesinin boşaltılması

 1. Şebeke fişini prizden çekiniz.
 2. 2 kilit kıskacını açınız.
 3. Emme kafasını kir haznesinin üzerinden kaldırınız ve bunu düz bir yüzeyin üzerine yerleştiriniz.
 4. Kir haznesini boşaltınız:
  VC 20L-X
  VC 40L-X
  • Çukur tutamaklardan tutunuz ve kir haznesini boşaltmak için deviriniz veya toz torbasını çıkarınız.
  VC 20M-X
  VC 40M-X
  • M sınıfı elektrik süpürgelerinde: Kir haznesinden emme torbasını çıkarınız.
  H sınıfı elektrikli süpürgeyi yalnızca toz torbasıyla kullanınız.
 5. Ardından, emme kafasını kir haznesinin üzerine oturtunuz ve 2 kilit kıskacını kapatınız.

Kir haznesinin emme torbasız boşaltılması (sıvılarda)

 1. Şebeke fişini prizden çekiniz.
 2. Emme kafasını kir haznesinin üzerinden kaldırınız ve bunu düz bir yüzeyin üzerine yerleştiriniz.
 3. 2 kilit kıskacını açınız.
 4. Çukur tutamaklardan tutunuz ve kir haznesini boşaltmak için deviriniz.
 5. Kir haznesinin kenarını bir bezle temizleyiniz.
 6. Emme kafasını kir haznesinin üzerine oturtunuz ve iki kilit kıskacını kapatınız.

Aşırı akım devre kesicisinin kullanılması

Sadece Avustralya ve Yeni Zelanda pazarları için
Sigorta, aletin fişini aşırı akımlardan korur. Sigorta tetiklendiğinde, şeffaf kapağın altında aşırı akım şalteri (beyaz) görünür. Sigortanın tekrar tetiklenmesini önlemek için, ilgili arıza nedenini ortadan kaldırınız, örneğin bağlı elektrikli el aletinin fişini çekiniz.
Image alternative
 • Bağlı elektrikli el aletine tekrar güç sağlamak için aşırı akım koruma şalterine basınız.

Bakım ve onarım

Elektrikli süpürgenin bakımı

İKAZ
Elektrik akımı nedeniyle tehlike! Elektrikli parçaların usulüne uygun olmayan onarımları, elektrik çarpması nedeniyle ciddi yaralanmalara yol açabilir.
 • Elektrikli parçalardaki onarımların bir uzman elektrik teknisyeni tarafından yapılmasını sağlayınız.
 • Elektrikli süpürgenin özellikle tutamak yüzeylerini kuru ve temiz tutunuz ve bu yüzeylerde yağ ve yakıt kalıntıları olmamasına dikkat ediniz. Silikon içerikli bakım malzemesi kullanmayınız.
 • Elektrik süpürgesini hiçbir zaman havalandırma delikleri tıkalı iken çalıştırmayınız! Havalandırma deliklerini kuru bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz. Yabancı cisimlerin elektrikli süpürgenin içine girmesine engel olunuz.
 • Dış yüzeyini düzenli olarak hafif nemli bir temizlik bezi ile temizleyiniz. Temizlik için püskürtme aleti, buhar jetli alet veya su kullanmayınız, çünkü bu durumda elektrikli süpürgenin elektrik güvenliği zarar görebilir.
L ve M sınıfı elektrikli süpürgelerde:Elektrikli süpürgeye, bakım ve temizlik çalışmalarında, bakım yapan personel ve diğer şahıslar için tehlike oluşturmayacak şekilde müdahale edilmelidir.
 • Filtrelenmiş zorunlu havalandırma uygulayınız.
 • Koruyucu elbise giyiniz.
 • Bakım bölgesini, çevreye tehlikeli maddeler ulaşmayacak şekilde temizleyiniz.
 • Elektrikli süpürge, tehlikeli madde bulunan bölgeden çıkartılmadan önce elektrikli süpürgenin dış kısmında emiş yapınız, elektrikli süpürgeyi bezle siliniz veya elektrikli süpürgeyi sıkıca ambalajlayınız. Bu sırada çökelmiş, tehlikeli tozun yayılmasını engelleyiniz.
 • Bakım ve onarım çalışmaları sırasında istenilen şekilde temizlenemeyen parçalar, geçirgen olmayan poşetlerin içinde ambalajlanmalı ve geçerli imha talimatlarına uygun olarak atığa çıkartılmalıdır.
 • En az yılda bir defa Hilti servisi veya eğitilmiş bir şahıs tarafından bir toz tekniği kontrolü yapılmalıdır, örn. filtre hasarı, elektrikli süpürgenin hava sızdırmazlığı ve kontrol düzeneklerinin fonksiyonları bakımından.

Filtre temizleme

Filtre elemanını temizlemek için sert cisimlere vurmayınız veya sert ya da sivri cisimlerle işlem yapmayınız. Bu yüzden filtre elemanlarının kullanım ömrü kısalmaktadır.
Filtre elemanı, bir hava basınçlı temizleyici ile temizlenmemelidir. Bu, filtre malzemesinde yırtıklara neden olabilmektedir.
Filtre elemanı aşınan bir parçadır.
 • Filtre elemanını en geç altı ayda bir defa değiştiriniz.
 • Ancak yoğun kullanım durumunda filtre elemanını daha sık değiştiriniz.

Filtre elemanı değişimi

Image alternative
 1. Şebeke fişini prizden çekiniz.
 2. Filtre kasetinin kilitleme kolunu açınız.
 3. Filtre kasetini açınız.
 4. Mevcut çukur tutamağı askısından filtre elemanını dikkatlice çıkarınız.
 5. Conta yüzeyini bir bezle temizleyiniz.
 6. Yeni filtre elemanını yerleştiriniz.
 7. Kapak kilidini öne doğru getirerek filtre kasetini kapatınız.
 8. Filtre kasetinin kilitleme kolunu kapatınız.
 9. Filtre değişimi nedeniyle elektrikli süpürgeden ve / veya filtre elemanından çıkan tozu temizlediğinizden emin olunuz.

Doluluk seviyesi denetiminin kontrol edilmesi

Image alternative
 1. Şebeke fişini prizden çekiniz.
 2. İki kilit kıskacını açınız.
 3. Emme kafasını kir haznesinin üzerinden kaldırınız ve bunu düz bir yüzeyin üzerine yerleştiriniz.
 1. Devre kesme kontağını (tel sondalar) kirlenme bakımından kontrol ediniz ve gerekirse bir fırça ile temizleyiniz.
 2. Emici başlıktaki contanın kirli olup olmadığını kontrol ediniz ve gerekirse başlığı bir bezle temizleyiniz.
 3. Emme kafasını kir haznesinin üzerine oturtunuz.
 4. İki kilit kıskacını kapatınız.
 5. Emme kafasının doğru monte edildiğinden ve kilitlendiğinden emin olunuz.

Bakım ve onarım çalışmalarından sonra kontrol

 1. Bakım ve onarım çalışmaları sonrasında elektrik süpürgesinin doğru biçimde birleştirilip birleştirilmediğini ve hatasız çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
 2. Bir fonksiyon testi uygulayınız.

Taşıma ve depolama

Taşıma

Elektrikli süpürge, kir haznesi doluyken taşınmamalıdır.
Elektrikli süpürge, bir vince asılmamalıdır.
 • Gerekirse regülatörü veya gevşek durumdaki aleti tutucudan çıkartınız.
 • Elektrikli süpürge başka bir yere taşınacaksa önce elektrikli süpürgeyi boşaltınız.
 • Elektrikli süpürge ile sıvı emildiyse, elektrikli süpürgeyi devirmeyiniz ve elektrikli süpürgeyi sadece dik konumda taşıyınız.
 • Taşıma için her iki hortumu konik adaptör yardımı ile birbirine geçiriniz.
VC 20M-X
VC 40M-X
M sınıfı emme cihazlarında
İKAZ
Sağlığa zararlı tozlar nedeniyle yaralanma tehlikesi! Emiş bağlantı ağzından emilmiş tehlikeli maddeler dışarı çıkabilir.
 • M sınıfı elektrik süpürgelerinin taşınması sırasında ve alet kullanılmayacaksa emiş bağlantı ağzını kapatma manşonu ile kapatınız.

Takım çantasının sabitlenmesi

Image alternative
 1. Toz emme makinesinin güvenli bir şekilde durduğundan emin olun ve sabitleme frenini kilitleyiniz. Taşıma kolunu tamamen dışarı çekiniz.
 2. Bir veya daha fazla takım çantasını elektrik süpürgesine yerleştiriniz.
  • Takım çantası (çantaları) taşıma kolu yüksekliğini aşmamalıdır.
  • Maksimum ek yüke dikkat ediniz.
 3. Bağlama halkasını tutucudan ve takım çantasının üzerinden çekiniz. Gerekirse bağlama halkasını uzatınız.
 4. Bağlama halkasının kancasını taşıma koluna asınız ve bağlama halkasını gerdiriniz.

Depolama

 • Elektrik süpürgesini, izinsiz kullanıma karşı emniyetli bir şekilde, kuru bir mekâna yerleştiriniz.

Arıza durumunda yardım

Bu tabloda listelenmemiş veya kendi başınıza gideremediğiniz arızalarda lütfen yetkili Hilti servisimiz ile irtibat kurunuz.

Elektrik süpürgesi arızası

Arıza
Olası sebepler
Çözüm
Image alternative
Servis göstergesi Filtre değişimi yanar.
Filtre elemanı tıkalı veya çok eski.
Filtre elemanı takılmadı.
Image alternative
Alet çalışmıyor veya kısa bir çalışmadan sonra duruyor.
Su kesme devrede.
 • Sondaları ve sondaların etrafını bir fırça ile temizleyiniz.
 • VC 20M-X
  VC 40M-X
Sesli uyarı sinyali (düşük emme gücü)
Toz torbası dolu.
 • Toz torbasını değiştiriniz.
Filtre elemanı aşırı kirlenmiş.
 • Otomatik filtre temizliğinin etkinliği kaldırılmışsa otomatik filtre temizliğini etkinleştiriniz ve elektrik süpürgesini 30 saniye çalıştırınız.
Elektrikli el aletinin emme hortumu veya toz kapağı tıkanmış.
 • Emme hortumunu ve toz kapağını temizleyiniz.
Hortum çapı ayarı yanlış konumda.
Toz aletten dışarı üfleniyor.
Filtre elemanı doğru monte edilmemiş.
Filtre elemanı hasar görmüş.
Alet istenmeden açılıyor ve kullanıcı üzerinden statik deşarjlar gerçekleşiyor.
Elektrostatik iletkenlik sağlanmamış, alet topraklanmamış prize bağlanmış.
 • Aleti topraklanmış prize takınız, antistatik hortum kullanınız.
Motor artık çalışmıyor.
Şebeke prizi sigortası devreye girdi.
 • Sigortayı devreye alınız.
 • Tekrar devreye girerse aşırı akımın nedenini arayınız.
Kir haznesi dolu.
 • Aleti kapatınız ve kir haznesini boşaltınız.
Motor termo emniyetine sinyal gitti.
 • Aleti kapatınız ve yaklaşık 5 dakika soğumasını bekleyiniz.
 • Motor çalışmıyorsa aleti Hilti müşteri hizmetlerine götürünüz.
Motor termik koruması motoru yeniden kapatır.
 • Havalandırma deliklerini kuru bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz.
Otomatik işletmede motor çalışmıyor.
Bağlanmış alet bozuk veya doğru takılmamış.
 • Bağlı aletin fonksiyonunu kontrol ediniz veya şebeke fişini sıkıca takınız.
Otomatik filtre elemanı temizlemesi çalışmıyor.
Emme hortumu bağlanmamış.
 • Emme hortumunu bağlayınız.

Sistem cihazı arızası

Elektrik süpürgesi kablosuz bir sistemde kullanılıyorsa bağlı sistem cihazları ekranlarında aşağıdaki mesajlar görüntülenebilir.
Arıza
Olası sebepler
Çözüm
Image alternative
Bilinmeyen hata servis göstergesi yanar.
Bağlı sistem cihazı ilgili elektrik süpürgesinden bilinmeyen bir hata kodu aldı.
 • Elektrik süpürgesinde arıza olup olmadığını kontrol ediniz.
Image alternative
Servis göstergesi Filtre değişimi yanar.
Filtre elemanı tıkalı veya çok eski.
Filtre elemanı takılmadı.
Image alternative
Su kapatma servis göstergesi yanıyor.
Su kesme devrede.
 • Sondaları ve sondaların etrafını bir fırça ile temizleyiniz.
Image alternative
Düşük emiş gücü servis göstergesi yanıyor.
Toz torbası dolu.
 • Toz torbasını değiştiriniz.
Filtre elemanı aşırı kirlenmiş.
 • Otomatik filtre temizliğinin etkinliği kaldırılmışsa otomatik filtre temizliğini etkinleştiriniz ve elektrik süpürgesini 30 saniye çalıştırınız.
Elektrikli el aletinin emme hortumu veya toz kapağı tıkanmış.
 • Emme hortumunu ve toz kapağını temizleyiniz.
Hortum çapı ayarı yanlış konumda.

İmha

Image alternative Hilti ürünleri yüksek oranda tekrar kullanılabilen malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım için gerekli koşul, usulüne uygun malzeme ayrımıdır. Çoğu ülkede Hilti eski aletlerini yeniden değerlendirmek üzere geri alır. Bu konuda Hilti müşteri hizmetlerinden veya satış temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.
Kullanılmış elektronik ve elektrikli el aletlerine ilişkin Avrupa Direktifi ve ulusal yasalardaki uyarlamalar çerçevesinde, kullanılmış elektrikli el aletleri ayrı olarak toplanmalı ve çevreye zarar vermeden yeniden değerlendirilmeleri sağlanmalıdır.
Image alternative
 • Elektrikli aletleri evsel atıklar ile birlikte çöpe atmayınız!
Sondaj çamuruÇevre sağlığı açısından düşünüldüğünde, sondaj çamurunun uygun önlenmeler alınmadan suya veya kanalizasyona aktarılması sorun yaratabilir.
 • Bölgenizdeki resmi makamdan mevcut yönetmelikler hakkında bilgi alınız.
Aşağıdaki ön işlemi öneririz:
 • Sondaj çamurunu toplayınız (örneğin ıslak emici yardımıyla).
 • Sondaj çamuru tortulaşana kadar bekleyiniz ve sertleşen bölümünü inşaat molozunda imha ediniz (çökeltici maddeler ayırma sürecini hızlandırabilir).
 • Kalan suyu (baz, ph değeri > 7) kanalizasyona aktarmadan önce, bunu asidik nötralizasyon maddesi katarak veya bol su ile seyrelterek nötralize ediniz.
Delme tozu
 • Toplanan delme tozunu mevcut ve yasal ulusal talimatlara uygun olarak imha ediniz.

Üretici garantisi

 • Garanti koşullarına ilişkin sorularınız için lütfen yerel Hilti iş ortağınıza başvurunuz.