Dil seçenekleri

R 6-22

Orijinal kullanım kılavuzu

Dokümantasyon verileri

Bu doküman için

 • Çalıştırmadan önce bu dokümanı okuyunuz. Bu, güvenli çalışma ve arızasız kullanım için ön koşuldur.
 • Bu dokümanda ve ürün üzerinde bulunan güvenlik ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.
 • Kullanım kılavuzunu her zaman ürün üzerinde bulundurunuz ve ürünü sadece bu kılavuz ile birlikte başka kişilere veriniz.

Resim açıklaması

Uyarı bilgileri

Uyarı bilgileri, ürün ile çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarır. Aşağıdaki uyarı metinleri kullanılır:
TEHLİKE
TEHLİKE !
 • Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep olabilecek tehlikeler için.
İKAZ
İKAZ !
 • Ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek tehlikeler için.
DİKKAT
DİKKAT !
 • Vücut yaralanmalarına veya maddi hasarlara yol açabilecek olası tehlikeli durumlar için.

Kullanım kılavuzundaki semboller

Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Kullanım kılavuzuna dikkat edilmelidir
Image alternative Kullanım uyarıları ve diğer gerekli bilgiler
Image alternative Geri dönüşümlü malzemeler ile çalışma
Image alternative Elektrikli aletleri ve aküleri evdeki çöplere atmayınız
Image alternative Hilti Lityum İyon akü
Image alternative Hilti Şarj cihazı

Resimlerdeki semboller

Resimlerde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Bu sayılar, kullanım kılavuzunun başlangıcındaki ilgili çizime atanmıştır.
Image alternative Numaralandırma, resimdeki çalışma adımlarının sırasını göstermektedir ve metindeki çalışma adımlarından farklı olabilir.
Image alternative Pozisyon numaraları Genel bakış resminde kullanılır ve Ürüne genel bakış bölümündeki açıklama numaralarına referans niteliğindedir.
Image alternative Bu işaret, ürün ile çalışırken dikkatinizi çekmek için koyulmuştur.

Ürüne bağlı semboller

Üründeki semboller

Üründe aşağıdaki semboller kullanılabilir:
Image alternative Koruma sınıfı II (çift izolasyonlu)
Image alternative Yalnızca mekanlarda kullanılır
Image alternative Alet, iOS ve Android platformları ile uyumlu NFC teknolojisini destekler.
Image alternative Kullanılan Hilti Lityum İyon akü tip serisi. Usulüne uygun kullanım bölümündeki bilgileri dikkate alınız.
Image alternative Lityum İyon akü
Image alternative Ürün üzerinde mevcutsa, ürün, bu standartlar uyarınca ABD ve Kanada pazarı için bu belgelendirme kuruluşu tarafından onaylanmıştır.

Ürün bilgileri

Image alternative ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
Tip tanımı ve seri numarası, tip plakası üzerinde belirtilmiştir.
 • Seri numarasını aşağıdaki tabloya aktarınız. Ürün bilgileri acente veya servis merkezini aradığınızda sorulabilir.
  Ürün bilgileri
  Radyo
  R 6-22
  Nesil
  01
  Seri no.

Uygunluk beyanı

Image alternative
Üretici burada tanımlanan ürünün geçerli yasalara ve standartlara uygun olduğunu kendi sorumluluğunda beyan eder.
Teknik dokümantasyonlar eklidir:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Güvenlik

Genel güvenlik uyarıları

DİKKAT! Tüm talimatlar okunmalıdır. Aşağıda belirtilen talimatlardaki hatalarda elektrik çarpması, yanma ve/veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir.
Bu talimatları iyi muhafaza edin.
Çalışma yeri
 • Çalışma yerinin iyi aydınlatılmasını sağlayın.
 • Alette onarımlara veya değişikliklere izin verilmez.
 • Alet için duvara sabitleme öngörülmemiştir.
 • Çalışma alanınızı temiz ve aydınlık tutun. Düzensiz veya aydınlatma olmayan çalışma alanları kazalara yol açabilir.
Kişilerin güvenliği
 • Ürün, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya yeterli deneyime ve/veya bilgiye sahip olmayan kişilerce (çocuklar dahil) kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bu kişiler, sorumlu kişilerce aletin güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmeli ve aletin kullanımı sırasında gözetilmelidir.
 • Çocuklara aletle oynamamaları gerektiğini açıklayınız.
 • 8 yaşından büyük çocuklar, sorumlu kişilerce aletin güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmeli ve aletin kullanımı sırasında gözetilmelidir.
 • Yüzük veya kolye benzeri takılar takmayınız. Takı takılması kısa devreye neden olabilir ve yangınlara yol açabilir.
 • Kontaklara temas etmekten kaçınınız.
Akülü aletlerin özenli çalıştırılması ve kullanımı
 • Lityum İyon akülerin taşıma, depolama ve kullanımına yönelik özel talimatları dikkate alınız.
 • Aküler, yüksek sıcaklıklarda, doğrudan güneş ışığından ve ateşten uzak tutulmalıdır.
 • Aküler parçalarına ayrılmamalı, ezilmemeli, 80°C üzerine ısıtılmamalı veya yakılmamalıdır.
 • Darbe almış, bir metreden daha yüksek bir yerden düşmüş veya başka bir şekilde hasar görmüş aküleri kullanmayınız veya şarj etmeyiniz. Bu durumda her zaman Hilti  servisi ile irtibat kurunuz.
 • Akü tutulamayacak kadar sıcaksa arızalı olabilir. Pili, yanıcı malzemelere yeterli mesafede, görünür ve yanıcı olmayan bir yere yerleştiriniz. Aküyü soğumaya bırakınız. Akü bir saat sonra hala dokunulamayacak kadar sıcaksa, arızalı demektir. Hilti servisi ile iletişim kurunuz.
Servis
 • Aletin onarımı sadece nitelikli uzman personel tarafından ve sadece orijinal yedek parçalar kullanılarak yapılmalıdır. Böylece aletin güvenliğinin korunduğundan emin olunur.

Akülü aletlerin özenli çalıştırılması ve kullanımı

 • Lityum İyon akülerin kullanılması sırasında aşağıda belirtilen güvenlik uyarılarını dikkate alınız. Bunlara dikkate alınmaması ciltte tahrişlere, ağır korozif yaralanmalara, kimyasal yanıklara, yangın ve / veya patlamalara neden olabilir.
 • Aküyü sadece teknik olarak kusursuz durumdayken kullanınız.
 • Hasarları önlemek için ve sağlığa ciddi zarar verici sıvıları engellemek için akülere itinalı davranınız!
 • Akülere asla müdahale edilmemeli ve üzerlerinde onarım yapılmamalıdır!
 • Aküler parçalarına ayrılmamalı, ezilmemeli, 80°C (176°F) üzerine ısıtılmamalı veya yakılmamalıdır.
 • Darbeye maruz kalmış veya başka bir hasar görmüş aküleri kullanmayınız. Akülerinizi hasar belirtilerine karşı düzenli olarak kontrol ediniz.
 • Geri dönüştürülmüş veya onarılmış aküleri asla kullanmayınız.
 • Aküyü veya aküyle çalışan bir elektrikli el aletini asla bir şeyi çakmak veya bir şeye vurmak için kullanmayınız.
 • Aküleri asla doğrudan güneş ışığına, aşırı sıcaklık, kıvılcım veya açık ateşe maruz bırakmayınız. Bu durum patlamalara neden olabilir.
 • Akünün kutbuna parmaklarınız, aletler, takılar veya diğer elektriksel olarak iletken nesnelerle dokunmayınız. Bu durum aküye hasar verebilir, maddi hasarlara ve yaralanmalara neden olabilir.
 • Aküleri yağmurdan, ıslaklıktan ve sıvılardan uzak tutunuz. Akülerin içine nemin girmesi, kısa devrelere, elektrik çarpmalarına, yanıklara, yangına veya patlamalara neden olabilir.
 • Sadece akü tipi için öngörülmüş olan şarj cihazlarını ve elektrikli el aletlerini kullanınız. Bunun için ilgili kullanım kılavuzlarındaki verileri dikkate alınız.
 • Aküyü patlama tehlikesi olan ortamlarda kullanmayınız veya depolamayınız.
 • Akü tutulamayacak kadar sıcaksa arızalı olabilir. Pili, yanıcı malzemelere yeterli mesafede, görünür ve yanıcı olmayan bir yere yerleştiriniz. Aküyü soğumaya bırakınız. Akü bir saat sonra hala dokunulamayacak kadar sıcaksa, arızalı demektir. Hilti servisiyle irtibat kurunuz veya "Hilti Lityum İyon aküler için güvenlik ve kullanım uyarıları" dokümanını okuyunuz.
  Lityum İyon aküleri taşıma, depolama ve kullanma için geçerli özel yönetmelikleri dikkate alınız.
  Bu kullanım kılavuzunun sonundaki QR kodu tarayarak ulaşabileceğiniz, Hilti Lityum İyon aküler için güvenlik ve kullanım uyarılarını okuyunuz.

Tanımlama

Genel bakış

Image alternative
 1. Ekran
 2. Açma kapatma düğmesi
 3. Taşıma kulpu
 4. Anten
 5. Kontrol düğmeleri
 6. Gövde
 7. Lastik kaplama
 8. Mod tuşu
 9. Ön ayar düğmesi
 10. Bluetooth düğmesi
 11. Ekolayzer düğmesi
 12. Zaman ayarları
 13. USB bağlantısı
 14. AUX bağlantısı
 15. Akü
 16. NFC arayüzü
 17. Pil bölmesi

Usulüne uygun kullanım

Açıklanan ürün, pille çalışan bir şantiye radyosudur. Bir radyo alıcısı olarak veya Bluetooth ya da AUX kablosuyla ürüne bağlanabilen çeşitli son cihazlar aracılığıyla müzik çalmak için tasarlanmıştır.

 • Ürün şantiye ortamına uygun olarak tasarlanmıştır. Ürünü asla neme (örneğin akan su) maruz bırakmayınız.

 • Ürünü sadece kapalı mekanlarda kullanınız.

Image alternative
 • Bu ürün için sadece B 22 tip serisi Hilti Lityum İyon aküler kullanınız. Hilti bu ürün için bu tabloda belirtilen akülerin kullanılmasını önerir.

 • Bu aküler için sadece Hilti şarj cihazlarının burada belirtilen serilerini kullanınız.

Teslimat kapsamı

Şantiye radyosu, AAA piller (2x), kullanım kılavuzu
Ürün için izin verilen diğer sistem ürünlerini Hilti Store 'da veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group

Bluetooth

Bu üründe Bluetooth donanımı mevcuttur (opsiyonel).
Bluetooth bir kablosuz veri aktarımı fonksiyonudur, bu sayede kısa mesafedeki iki Bluetooth uyumlu ürün birbiriyle iletişim kurabilir.

Lityum İyon akü göstergeleri

Hilti Nuron Lityum İyon aküler şarj durumunu, hata mesajlarını ve akünün durumunu gösterebilir.

Şarj durumu ve hata mesajları göstergeleri

Aşağıdaki göstergelerden birini görüntülemek için akünün kilit açma tuşuna kısa süreli basınız.
İKAZ
Düşen akü nedeniyle yaralanma tehlikesi!
 • Akü takılıyken, kilit açma tuşuna bastıktan sonra, kullandığınız üründe akünün yerine oturduğundan emin olunuz.
Bağlı olan ürün açık olduğu sürece, şarj durumu ve olası arızalar da sürekli görüntülenir.
Durum
Anlamı
Dört (4) LED sürekli yeşil yanıyor
Şarj durumu: % 100 ila % 71 arası
Üç (3) LED sürekli yeşil yanıyor
Şarj durumu: % 70 ila % 51 arası
İki (2) LED sürekli yeşil yanıyor
Şarj durumu: % 50 ila % 26 arası
Bir (1) LED sürekli yeşil yanıyor
Şarj durumu: % 25 ila % 10 arası
Bir (1) LED yavaşça yeşil renkte yanıp sönüyor
Şarj durumu: < % 10
Bir (1) LED hızlıca yeşil yanıp sönüyor
Lityum İyon akü tamamen deşarj olmuş. Aküyü şarj ediniz.
Akünün şarj işleminden sonra LED hala hızlı yanıp sönüyorsa, lütfen Hilti servisiyle irtibat kurunuz.
Bir (1) LED hızlıca sarı yanıp sönüyor
Lityum İyon akü veya buna bağlı ürün aşırı yüklendi, çok sıcak, çok soğuk veya başka bir hata mevcut.
Ürünü ve aküyü önerilen çalışma sıcaklığına getiriniz ve kullanırken ürünü aşırı yüke maruz bırakmayınız.
Mesaj devam ediyorsa Hilti servisiyle irtibat kurunuz.
Bir (1) LED sarı yanıyor
Lityum İyon akü ve bağlantılı ürün uyumlu değildir. Lütfen Hilti servisine başvurunuz.
Bir (1) LED hızlıca kırmızı yanıp sönüyor
Lityum İyon akü bloke olmuş ve kullanılamaz. Lütfen Hilti servisine başvurunuz.

Akü durumunun göstergeleri

Akü durumunu sorgulamak için, kilit açma tuşuna üç saniyeden fazla basılı tutunuz. Sistem; düşme, delinme, harici ısı hasarları vb. gibi usulüne uygun olmayan kullanım nedeniyle pilde potansiyel hatalı fonksiyon algılamıyor.
Durum
Anlamı
Tüm LED'ler çalışma ışığı olarak yanıyor ve ardından bir (1) LED sürekli yeşil yanıyor.
Akü kullanımına devam edilebilir.
Tüm LED'ler çalışma ışığı olarak yanıyor ve ardından bir (1) LED hızlıca sarı yanıp sönüyor.
Akünün durumuna ilişkin sorgu tamamlanamadı. İşlemi tekrarlayınız veya Hilti servisiyle irtibat kurunuz.
Tüm LED'ler çalışma ışığı olarak yanıyor ve ardından bir (1) LED sürekli kırmızı yanıyor.
Bağlı bir ürünün kullanımına devam edilebiliyorsa, kalan akü kapasitesi %50'nin altındadır.
Bağlı bir ürünün kullanımına devam edilemiyorsa, akünün kullanım ömrü dolmuştur ve akü değiştirilmelidir. Lütfen Hilti servisine başvurunuz.

Ekran göstergeleri

Ekran göstergeleri
Ekran göstergeleri
Image alternative Ses kaynağı olarak AM seçildi.
Image alternative Ses kaynağı olarak FM seçildi.
Image alternative Ses kaynağı olarak DAB seçildi. (Tüm pazarlarda mevcut değildir.)
En iyi ses kalitesi için, eğer yerel çekiş mevcutsa her zaman DAB ses kaynağını seçiniz.
Image alternative Ses kaynağı olarak AUX seçildi.
Image alternative Ses kaynağı olarak Bluetooth seçildi.
Image alternative Bluetooth üzerinden müzik çalma için mobil son cihaz bağlandı.
Ürün olası bir bağlantı aradığı veya bir bağlantı kurduğu sürece sembol yanıp söner.
Image alternative Bas ayarlarını görüntüler.
Image alternative Tiz ayarlarını görüntüler.
Image alternative Kayıttan çalmanın stereo olarak gerçekleştirildiğini gösterir. Sinyalin yeterince güçlü olması halinde, stereo seçeneği otomatik olarak devreye girer.
Image alternative Vericinin kayıt konumunu gösterir.
Image alternative Saati görüntüler.
Ayar modunda semboller yanıp söner.
Image alternative DAB çekiş sinyali çok zayıf.

Mobil son cihazlar için muhafaza etme imkanı

Image alternative
Bu radyo; Bluetooth veya AUX bağlantısı aracılığıyla harici, mobil son cihazlar üzerinden (örn. akıllı telefonlar veya tabletler) müzik çalabilir. Mobil son cihazlar radyo üzerinde güvenle muhafaza edilebilir.

Teknik veriler

Ürün özellikleri

Güç tüketimi
160 W
Akü çalışma gerilimi
22 V
Akü paketi
Li-Ion
Ağırlık (Akü olmadan)
5,1 kg
AM frekans aralığı
526,5 kHz …1.606,5 kHz
FM frekans aralığı
87,5 MHz …108 MHz
DAB / DAB+
174 MHz …240 MHz
Çıkış gerilimi USB
5,0 V / 2,1 A
Ortam sıcaklığı
−17 ℃ …40 ℃

Bluetooth

Bluetooth ışın gücü
7,30 dBm
Bluetooth frekansı
2.402 MHz …2.480 MHz

Akü

Akü çalışma gerilimi
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
İşletim sırasındaki ortam sıcaklığı
−17 ℃ …60 ℃
Depolama sıcaklığı
−20 ℃ …40 ℃
Şarj başlangıcında akü sıcaklığı
−10 ℃ …45 ℃

Çalışma hazırlığı

İKAZ
Yaralanma tehlikesi kazara çalışmaya başlama nedeniyle!
 • Aküyü takmadan önce ilgili ürünün kapalı konumda olduğundan emin olunuz.
 • Cihazın ayarlarını yapmadan veya aksesuarları değiştirmeden önce aküyü çıkartınız.
Bu dokümanda ve ürün üzerinde bulunan güvenlik ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.

Akünün şarj edilmesi

 1. Şarj etmeden önce şarj cihazının kullanım kılavuzunu okuyunuz.
 2. Akü ve şarj cihazının kontaklarının temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz.
 3. Aküyü izin verilen şarj cihazında şarj ediniz.

Akünün yerleştirilmesi

İKAZ
Yaralanma tehlikesi kısa devre veya akünün düşmesi nedeniyle!
 • Aküyü yerleştirmeden önce, akü kontaklarında ve ürün içindeki kontaklarda yabancı cisim bulunmadığından emin olunuz.
 • Akünün her zaman tam oturduğundan emin olunuz.
 1. İlk kullanım öncesinde akü tamamen şarj edilmelidir.
 2. Aküyü ürüne, duyulur şekilde yerine oturana kadar itiniz.
 3. Akünün alette emniyetli bir şekilde yerleşip yerleşmediğini kontrol ediniz.

Akünün çıkartılması

 1. Akünün serbest bırakma düğmelerine basınız.
 2. Aküyü üründen çıkartınız.

Yedek pillerin yerleştirilmesi

Piller olmadan hiçbir ayar kaydedilemez.
Pil kutuplarının doğru yönde olmasına dikkat edin.
Image alternative
 1. Pil bölmesinin kapağını yerinden çıkartınız.
 2. Alet ile birlikte teslim edilen 2 adet AAA pili, pil bölmesine yerleştirin.
 3. Pil bölmesinin kapağını takınız.

Aletin açılması  /  kapatılması

Image alternative
 • Güç tuşuna basınız.

Kullanım

Bu dokümanda ve ürün üzerinde bulunan güvenlik ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.

Bluetooth bağlantısının kurulması

Bir kod girmenizin istenmesi halinde, 0000 kodunu girin.
Image alternative
 1. Bluetooth tuşuna basınız.
 2. Radyoyu ilk kez manuel olarak eşleştirmek istiyorsanız, Bluetooth tuşuna yaklaşık 2 saniye basılı tutunuz.
  • Bluetooth işareti yanıp söner.
  • Mobil son cihazınızdan Hilti radyoyu seçiniz.
  • Aletlerin eşleşmesi halinde, ekranda Bluetooth ve eşleşme (pairing) sembolleri sürekli görüntülenir.
 3. Radyo zaten bir mobil son cihazla eşleştirilmişse, Bluetooth tuşuna basınız.
  • Bağlantı otomatik olarak başlatılır ve ekranda eşleştirme sembolü yanıp sönmeye başlar.
  • Radyo, maksimum 3 dakika boyunca bir sinyal arar.
  • Cihazlar bağlandığında, ekranda eşleştirme sembolü belirir.
  • Radyo, eşleştirilmiş bir mobil son cihazı bulduğunda, ekranda Bluetooth işareti görünür.
 4. Başka bir radyonuz varsa, müziği her iki radyo üzerinden aynı anda stereo olarak dinleyebilirsiniz.
  • Radyo (A) mobil son cihaza bağlandı. Bu radyo ana cihaz olarak görev yapar.
  • Radyo (B) 'yi açınız.
  • Radyo (B) üzerindeki Bluetooth tuşuna basınız.
  • Ana cihaz (A) üzerindeki ön ayar tuşuna basınız (bir sinyal sesi ile bağlantının başarılı olduğu belirtilir).
  • Kısa süre sonra müzik her iki radyoda da stereo olarak çalınır.

NFC bağlantısının kurulması

Image alternative
 1. Mobil aletinizin NFC fonksiyonunu desteklemesi durumunda, mobil aletinizde NFC fonksiyonunu etkinleştirin.
 2. Mobil son cihazınızı, radyonun NFC arabirimine yakın tutunuz. Bu arayüz aletin sağ tarafında bulunmaktadır ve NFC sembolü ile işaretlenmiştir.
  İlk bağlanma işlemi sırasında, mobil aletinizde NFC bağlantısını kabul etmeniz gerekmektedir.

Ses kaynağının ayarlanması

Image alternative
 1. Mod düğmesine basın.
 2. İstediğiniz ses kaynağını seçin.
  Alette bulunan AM, FM, AUX, Bluetooth ve DAB alternatiflerinden birini seçebilirsiniz.

Verici aranması ve kaydedilmesi

Ayar düğmesinin kısa ve hızlı bir şekilde döndürülmesi, otomatik verici aramayı başlatır.
Image alternative
 1. Kontrol düğmelerinin yardımıyla bir frekans seçiniz.
 2. Ön ayar tuşuna basınız.
 3. Kısa bir süre kontrol düğmesinin üzerine basmak suretiyle bu frekansı kaydediniz.

Antenin hizalandırılması

Image alternative
 • Anteni, radyonuz yayını en iyi çekecek şekilde yönlendirin.

Ses seviyesinin ayarlanması

Image alternative
 1. Ses seviyesini arttırmak için, açma kapatma düğmesini saat yönünde çevirin.
 2. Ses seviyesini düşürmek için, açma kapatma düğmesini saat yönünün tersine doğru çevirin.

Ekolayzer ayarları

Burada bas ve tiz ses ayarları değiştirilebilir.
Image alternative
 1. Ekolayzer tuşuna (EQ) basınız.
 2. Kontrol düğmesi vasıtasıyla bas veya tizleri ayarlamak isteyip istemediğinizi seçin.
 3. Ayarları kontrol düğmesinin yardımıyla değiştirin.

Bluetooth aracılığıyla bir mobil son cihazdan müzik çalınması

İyi bir müzik kalitesi elde etmek için, haricî aletin ses seviyesi çok yüksek olarak ayarlanmalıdır. Diğer ses seviyesi ayarlamaları aletinizde yapılmalıdır.
 1. Mobil son cihazı Bluetooth üzerinden radyoya bağlayınız.
 2. Çalma modunu (Bluetooth) seçiniz.
 3. Müziği başlatmak veya durdurmak için, mobil aletinizin üzerinde bulunan başlatma / durdurma tuşuna veya kumanda düğmesine basın.
 4. Müzik parçasını değiştirmek veya başlatmak için, mobil son cihazda bulunan ok tuşlarını kullanınız veya kumanda düğmesini döndürünüz.

Haricî bir aletten AUX bağlantısı vasıtasıyla müzik çalınması

İyi bir müzik kalitesi elde etmek için, haricî aletin ses seviyesi çok yüksek olarak ayarlanmalıdır. Diğer ses seviyesi ayarlamaları aletinizde yapılmalıdır.
Image alternative
 1. Çalma modunu (AUX veya Bluetooth) seçin.
 2. Müziği başlatmak veya durdurmak için, mobil aletinizin üzerinde bulunan başlatma / durdurma tuşuna basın.
 3. Müzik parçasını değiştirmek veya başlatmak için, haricî aletinizde bulunan ok tuşlarını kullanın.

Saatin ayarlanması

Saatin radyo saati ile otomatik senkronizasyonunu açabilir veya kapatabilirsiniz.
Image alternative
 1. Saat düğmesine basın.
 2. Kontrol düğmelerinin yardımıyla saati ayarlayın.
 3. Kısa bir süre kontrol düğmesinin üzerine basmak suretiyle saati kaydedin.
 4. Saatin senkronize edilip edilmeyeceğini kontrol düğmeleri aracılığıyla seçin, ve kısa bir süre kontrol düğmesinin üzerine basmak suretiyle seçiminizi teyit edin.

USB şarj fonksiyonu

USB bağlantısı sadece şarj imkanı sunar. Veri aktarımı mümkün değildir.
Image alternative
 • Mobil son cihazınızı bir USB kablosu üzerinden radyodaki USB bağlantısına bağlayınız.

Bakım ve onarım

İKAZ
Takılı aküden dolayı yaralanma tehlikesi !
 • Tüm bakım ve onarım çalışmalarından önce her zaman aküyü çıkarınız!
Ürün bakımı
 • Yapışmış olan kiri dikkatlice çıkarınız.
 • Eğer varsa, havalandırma deliklerini kuru, yumuşak bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz.
 • Gövdeyi sadece hafif nemli bir temizlik bezi ile temizleyiniz. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanmayınız.
 • Ürünün kontaklarını temizlemek için temiz, kuru bir bez kullanınız.
Lityum İyon akülerin bakımı
 • Bir aküyü asla havalandırma delikleri tıkalıyken kullanmayınız. Havalandırma deliklerini kuru, yumuşak bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz.
 • Akünün gereksiz toz veya kire maruz kalmasını önleyiniz. Aküyü asla yüksek neme maruz bırakmayınız (örn. suya daldırma veya yağmurda bırakma).
  Bir akü ıslandıysa, bu aküye hasarlı akü muamelesi yapınız. Yanmayan bir kabın içinde izole ediniz ve Hilti servisiyle irtibat kurunuz.
 • Aküyü yabancı yağ ve gresten uzak tutunuz. Gereksiz toz veya kirin aküde birikmesini önleyiniz. Aküyü kuru, yumuşak bir fırça veya temiz, kuru bir bezle temizleyiniz. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanmayınız.
  Akünün kontaklarına dokunmayınız ve fabrika tarafında sürülen gresi kontaklardan temizlemeyiniz.
 • Gövdeyi sadece hafif nemli bir temizlik bezi ile temizleyiniz. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanmayınız.
Onarım
 • Görünür tüm parçalarda hasar olup olmadığını ve kumanda elemanlarının sorunsuz şekilde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol ediniz.
 • Hasar ve/veya fonksiyon arızaları durumunda ürünü çalıştırmayınız. Ürünün derhal Hilti servisi tarafından onarılmasını sağlayınız.
 • Bakım ve onarım çalışmalarından sonra tüm koruma tertibatlarını yerleştiriniz ve bunları sorunsuz fonksiyon bakımından kontrol ediniz.
Güvenli çalışma için sadece orijinal yedek parçalar ve sarf malzemeleri kullanınız. Hilti tarafından onaylanmış, yedek parçaları, aksesuarları ve sarf malzemelerini Hilti Store veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group

Akülü aletlerin ve akülerin taşınması ve depolanması

Taşıma
  DİKKAT
  Taşıma sırasında aletin istem dışı çalışması !
 • Ürünlerinizi her zaman aküler takılı olmadan taşıyınız!
 • Aküleri çıkartınız.
 • Aküleri kesinlikle sıkıca bağlanmamış koruma ile nakletmeyiniz. Nakliye sırasında, aküler aşırı şok ve titreşimlerden korunmalı ve başka akü kutupları ile temas ederek kısa devreye neden olmamaları için, her türlü iletken malzeme veya diğer akülerden izole edilmiş olmalıdır. Aküler için yerel taşıma talimatlarını dikkate alınız.
 • Aküler posta ile gönderilmemelidir. Hasarsız aküleri sevk etmek istemeniz halinde, bir nakliye şirketine başvurunuz.
 • Ürünün ve akülerin hasar görmüş olup olmadığını her kullanımdan önce olduğu gibi uzun taşımalardan önce ve sonra kontrol ediniz.
Depolama
  İKAZ
  Arızalı veya akan aküler nedeniyle beklenmeyen hasar oluşumu !
 • Ürünlerinizi her zaman aküleri yerleştirmeden depolayınız!
 • Ürünü ve aküleri serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Teknik verilerde belirtilen sıcaklık sınır değerlerini dikkate alınız.
 • Aküleri şarj cihazının üzerinde muhafaza etmeyiniz. Şarj işleminden sonra her zaman aküyü şarj cihazından çıkartınız.
 • Aküleri kesinlikle güneşte, ısı kaynakların üzerinde veya cam arkasında muhafaza etmeyiniz.
 • Ürünü ve aküleri çocukların ve yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
 • Ürünün ve akülerin hasar görmüş olup olmadığını her kullanımdan önce olduğu gibi uzun süreli depolamalardan önce ve sonra kontrol ediniz.

Arıza durumunda yardım

Bu tabloda listelenmemiş veya kendi başınıza gideremediğiniz arızalarda lütfen yetkili Hilti servisi ile irtibat kurunuz.
Arıza
Olası sebepler
Çözüm
Radyo açılmıyor.
Akü boş
 • Aküyü şarj ediniz veya yeni bir akü yerleştiriniz.
Akü arızalı
 • Her iki yanındaki tuşlara basarak aküyü kontrol edin. LED'ler yanıyorsa, radyo arızalı olabilir. LED'lerin yanmaması halinde, akü arızalıdır.
 • Hilti servisi ile iletişim kurun.
Radyo arızalı
 • Hilti servisi ile iletişim kurunuz.
Akü sembolünün çerçevesi yanıp sönüyor, şarj seviyesi alanında görüntü yok (alet kapanmadan önce, bu gösterge kısa bir süre görünüyor).
Akü çok sıcak
 • Akünün soğumasını bekleyin.
Akü çok soğuk
 • Akünün ısınmasını bekleyin.
Akü arızalı
 • Her iki yanındaki tuşlara basarak aküyü kontrol edin. LED'ler yanıyorsa, radyo arızalı olabilir. LED'lerin yanmaması halinde, akü arızalıdır.
 • Hilti servisi ile iletişim kurun.
Ayarlar (örneğin saat) artık kayıtlı değildir.
Piller boş
 • Yedekleme pillerini yenileri ile değiştirin.

İmha

İKAZ
Usulüne uygun olmayan imha nedeniyle yaralanma tehlikesi! Dışarı çıkan gaz ve sıvılar nedeniyle sağlık sorunları.
 • Hasar görmüş aküleri hiç bir şekilde göndermeyiniz!
 • Kısa devreleri önlemek için, akünün bağlantılarını iletken olmayan bir malzeme ile kapatınız.
 • Aküleri, çocukların ellerine geçmeyecek şekilde imha ediniz.
 • Aküyü size en yakın Hilti Store 'da imha ediniz veya imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz.
Image alternative Hilti ürünleri yüksek oranda tekrar kullanılabilen malzemelerden üretilmiştir. Geri dönüşüm için gerekli koşul, usulüne uygun malzeme ayrımıdır. Çoğu ülkede Hilti eski aletlerini yeniden değerlendirmek üzere geri alır. Bu konuda Hilti müşteri hizmetlerinden veya satış temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.
Image alternative
 • Elektrikli el aletlerini, elektronik cihazları ve aküleri evdeki çöplere atmayınız!

Üretici garantisi

 • Garanti koşullarına ilişkin sorularınız için lütfen yerel Hilti iş ortağınıza başvurunuz.

Diğer bilgiler

Çin RoHS (Tehlikeli madde kullanımını kısıtlama direktifi)
Image alternative
Bu tablo Çin pazarı için geçerlidir.
Tayvan RoHS (Tehlikeli madde kullanımını kısıtlama direktifi)
Image alternative
Bu tablo Tayvan pazarı için geçerlidir.

Hilti Li-Ion aküler

Emniyet ve kullanım uyarılarıBu dokümanda akü kavramı yeniden şarj edilebilen, birbirine bağlanmış birden gazla Lityum İyon hücresinden oluşan, Hilti Lityum İyon aküleri anlamında kullanılmıştır. Bu akülerin, Hilti elektrikli el aletleri ile kullanılması öngörülmüş olup, sadece bunlarla kullanılabilirler. Sadece orijinal Hilti akülerini kullanınız!
Hilti aküleri en gelişmiş teknoloji ile üretilmiş olup,hücre yönetimi ve hücre koruma sistemleri ile donatılmıştır.
TanımlamaAküler,yüksek bir enerji yoğunluğunu olanaklı kılan, lityum iyon şarj malzemesi içeren hücrelerden meydana gelir. NiMH ve NiCd akülerin aksine Lityum İyon akülerin bellek etkisi çok düşüktür, ama kaba kuvvet, derin deşarj veya yüksek sıcaklık eylemlerine karşı çok duyarlı tepki verirler. Bkz. Emniyet
Akülerimiz için onaylanmış ürünleri Hilti Store içinde veya şu adreste bulabilirsiniz:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Emniyet
 • Akülere asla müdahale edilmemeli ve üzerlerinde onarım yapılmamalıdır!
 • Hilti servisi tarafından kullanım için onaylanmamış, geri dönüştürülmüş veya onarım görmüş aküleri asla kullanmayınız.
 • Darbe almış, bir metreden daha yüksek bir yerden düşmüş veya başka bir şekilde hasar görmüş aküleri kullanmayınız veya şarj etmeyiniz. Akülerinizde, örn. ezilme, kesik veya delinme gibi hasar göstergelerinin bulunup bulunmadığını, belirli aralıklarla kontrol ediniz.
 • Aküyü veya aküyle çalışan bir elektrikli el aletini asla bir şeyi çakmak veya bir şeye vurmak için kullanmayınız.
 • Aküden dışarı sızan sıvının göze ve cilde temas etmesine engel olunuz!
 • Bkz. Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler
 • Arızalı akülerde dışarı sıvı çıkışı olabilir ve etraftaki cisimlere bulaşabilir. Etkilenen parçaları ılık sabunlu su ile temizleyiniz ve hasarlı aküleri yenileri ile değiştiriniz.
 • Bkz. Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler
 • Aküleri asla aşırı sıcaklık, kıvılcım veya açık ateşe maruz bırakmayınız. Bu patlamaya neden olabilir.
 • Akünün kutbuna parmaklarınız, aletler, takılar veya diğer metal nesnelerle dokunmayınız. Bu, kısa devrelere, elektrik çarpmalarına, yanıklara veya patlamalara neden olabilir.
 • Aküleri yağmur ve ıslanmadan uzak tutunuz. Akülerin içine nemin girmesi, kısa devrelere, elektrik çarpmalarına, yanıklara veya patlamalara neden olabilir.
 • Sadece akü tipi için öngörülmüş olan şarj cihazlarını ve elektrikli el aletlerini kullanınız. Bunun için, bu aletlerin kullanım kılavuzundaki verileri dikkate alınız.
 • Aküyü, yanıcı sıvıların veya gazların bulunduğu patlayıcı ortamlarda depolamayınız ve kullanmayınız. Bu koşullarda ortaya çıkan beklenmedik bir akü arızası patlamaya neden olabilir.
Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler
 • Bir akünün hasar görmesi halinde daima Hilti servis ortağınıza başvurunuz.
 • Koruyucu gözlük ve koruyucu eldiven takmak suretiyle dışarı sızan sıvının doğrudan göz ve/veya cilde temasını önleyiniz.
 • Arızalı bir aküyü yanmayan bir kaba koyunuz ve üzerini kuru kum, tebeşir tozu (CaCO3) veya silikat (Vermiculit) ile örtünüz. Bunun ardından kabın kapağını hava geçirmeyecek şekilde kapatınız ve kabı yanıcı gazlar, sıvılar veya nesnelerden uzak bir yerde muhafaza ediniz.
 • Kabı size en yakın Hilti Store 'da imha ediniz veya çöp imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz. Hasar görmüş aküleri hiç bir şekilde göndermeyiniz!
 • Aküden sızan sıvıyı gidermek için, bunun için izin verilen bir kimyasal temizlik maddesi kullanınız.
Akünün artık işlevini yerine getirmemesi halinde yapılması gerekenler
 • Arızalı şarj veya alışılmadık uzun şarj süreleri,performanstaki belirgin düşüş, alışılmadık LED faaliyetleri veya sıvı sızdırması gibi akünün anormal davranışlarına dikkat ediniz. Bunlar dahilî bir soruna işaret eden göstergeleridir.
 • Dahili bir akü sorunundan şüphelenmeniz halinde, Hilti servis ortağınıza başvurunuz.
 • Akünün artık işlevini görmemesi, şarj edilememesi veya dışarıya sıvının sızması durumunda, akünün yukarıda açıklanmış olduğu şekilde imha edilmesi gerekir.
 • Bkz. Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler .
Akünün yanması durumunda alınması gereken önlemler
  İKAZ
  Akü yangını nedeniyle tehlike oluşabilir! Yanan bir akü, korozif yaralanmalara, yanıklara veya patlamalara neden olabilecek tehlikeli ve patlama riski oluşturan sıvılar ve buharlar çıkartır.
 • Bir akü yangınıyla mücadele ederken, kişisel koruyucu donanımınızı kullanınız.
 • Tehlikeli ve patlama riski yaratabilecek gazların çıkması için, yeterli havalandırma sağlayınız.
 • Yoğun duman oluşması halinde derhal odayı terk ediniz.
 • Solunum yollarında tahriş olması halinde, bir hekime başvurunuz.
 • Akü yanmalarına sadece suyla müdahale ediniz. Toz yangın söndürücüler ve yangın örtüleri Lityum İyon akülerde etkisizdir. Çevresinde ortaya çıkan yangınlara, normal söndürme araçları ile müdahale edilebilir.
 • Büyük miktarlarda hasarlı, yanan veya sızdıran aküyü bir seferde taşımaya çalışmayınız. Yangından etkilenmeyen malzemeleri yakın çevreden uzaklaştırarak, yanan aküleri izole ediniz. Mevcut kaynaklarınızla yangını söndürememeniz halinde, en yakın itfaiye birimini arayınız.
Bir akünün tek başına yanması durumunda:
 • Bu aküyü bir kürekle alınız ve bir kova suyun içine atınız. Soğutucu etki sayesinde, alev alma için henüz kritik sıcaklık seviyesine ulaşmamış akü hücrelerine yangın çıkma riski düşürülür.
 • Akü tamamen soğuyana kadar bekleyiniz.
 • Bkz. Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler .
Taşıma ve depolama hakkında bilgiler
 • İşletim için ortam sıcaklığı -17°C ile +60°C / 1°F ile 140°F aralığında.
 • Depolama sıcaklığı -20°C ile +40°C / -4°F ile 104°F aralığında.
 • Aküleri şarj cihazının üzerinde muhafaza etmeyiniz. Kullanımdan sonra akü ile şarj cihazını daima birbirinden ayırınız.
 • Aküleri mümkün olduğunca serin ve kuru yerlerde depolayınız. Serin bir yerde depolama akünün kullanım ömrünü uzatır. Aküleri kesinlikle güneşte, sıcakta veya cam levha arkasında muhafaza etmeyiniz.
 • Aküler posta ile gönderilmemelidir. Hasarsız aküleri sevk etmek istemeniz halinde, bir nakliye şirketine başvurunuz.
 • Aküler kesinlikle sıkıca bağlanmamış koruma ile taşınmamalıdır. Nakliye sırasında, aküler aşırı şok ve titreşimlerden korunmalı ve başka akü kutupları ile temas ederek kısa devreye neden olmamaları için, her türlü iletken malzeme veya diğer akülerden izole edilmiş olmalıdır.
Bakım ve imha etme
 • Aküleri temiz, yağsız ve gressiz bir şekilde tutunuz. Pislikleri temiz ve kuru bir bezle siliniz.
 • Aküyü asla havalandırma delikleri tıkalı iken kullanmayınız. Havalandırma deliklerini yumuşak bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz.
 • Yabancı cisimlerin akünün içine girmesine engel olunuz.
 • Aküde gereksiz toz veya pislik bırakmayınız. Aküyü yumuşak bir fırça veya temiz, kuru bir bezle temizleyiniz.
 • Akünün içine nem nüfuz etmesine izin vermeyiniz. Akünün içine nem girmesi halinde, hasar görmüş bir aküye yapılması gerekenleri uygulayınız ve aküyü yanmayan bir kabın içinde izole ediniz.
 • Bkz. Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler
 • Akünün usulüne uygun imha edilmemesi halinde, dışarı çıkan gaz ve sıvılar nedeniyle sağlık için riskler oluşabilir. Aküyü size en yakın Hilti Store 'da imha ediniz veya çöp imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz. Hasar görmüş aküleri hiç bir şekilde göndermeyiniz!
 • Aküler evdeki çöplere atılmamalıdır.
 • Aküleri, çocukların ellerine geçmeyecek şekilde imha ediniz. Kısa devreleri önlemek için, akünün bağlantılarını iletken olmayan bir malzeme ile kapatınız.