Dil seçenekleri

PLT 400

Orijinal kullanım kılavuzu

Kullanım kılavuzu bilgileri

Bu kullanım kılavuzu hakkında

 • Aleti çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Bu, güvenli çalışma ve arızasız kullanım için ön koşuldur.
 • Bu kullanım kılavuzunda ve ürün üzerinde bulunan emniyet ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.
 • Kullanım kılavuzunu her zaman ürün üzerinde bulundurunuz ve ürünü sadece bu kullanım kılavuzu ile birlikte başka kişilere veriniz.

Resim açıklaması

Uyarı bilgileri

Uyarı bilgileri, ürün ile çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarır. Aşağıdaki uyarı metinleri kullanılır:
TEHLİKE
TEHLİKE !
 • Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep olabilecek tehlikeler için.
İKAZ
İKAZ !
 • Ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek tehlikeler için.
DİKKAT
DİKKAT !
 • Vücut yaralanmalarına veya maddi hasarlara yol açabilecek olası tehlikeli durumlar için.

Dokümandaki semboller

Bu dokümanda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz
Image alternative Kullanım uyarıları ve diğer gerekli bilgiler
Image alternative Geri dönüşümlü malzemeler ile çalışma
Image alternative Elektrikli aletleri ve aküleri evdeki çöplere atmayınız

Resimlerdeki semboller

Resimlerde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Bu sayılar, kılavuzun başlangıcındaki ilgili resimlere atanmıştır
Image alternative Numaralandırma, resimdeki çalışma adımlarının sırasını göstermektedir ve metindeki çalışma adımlarından farklı olabilir
Image alternative Pozisyon numaraları Genel bakış resminde kullanılır ve Ürüne genel bakış bölümündeki açıklama numaralarına referans niteliğindedir
Image alternative Bu işaret, ürün ile çalışırken dikkatinizi çekmek için koyulmuştur.

Ürüne bağlı semboller

Üründeki semboller

Üründe aşağıdaki semboller kullanılabilir:
Image alternative Ürün, iOS ve Android platformları ile uyumlu kablosuz veri aktarımını destekler.
Image alternative Kullanılan Hilti Lityum İyon akü tip serisi. Usulüne uygun kullanım bölümündeki bilgileri dikkate alınız.
Image alternative Lityum İyon akü
Image alternative Aküyü asla darbe aleti olarak kullanmayınız.
Image alternative Aküyü düşürmeyiniz. Darbe almış veya hasar görmüş bir aküyü kullanmayınız.

PLT 400'deki plakalar

PLT 400'e aşağıdaki plakalar yerleştirilmiştir:
Image alternative Lazer ışınları. Işına bakmayınız. Lazer sınıfı 2.

Ürün bilgileri

Hilti ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
Tip tanımı ve seri numarası, tip plakası üzerinde belirtilmiştir.
 • Seri numarasını aşağıdaki tabloya aktarınız. Ürün bilgileri acente veya servis merkezini aradığınızda sorulabilir.
  Ürün bilgileri
  Tip
  PLT 400
  Nesil
  01
  Seri no.

Uygunluk beyanı

Image alternative
Üretici burada tanımlanan ürünün geçerli yasalara ve standartlara uygun olduğunu kendi sorumluluğunda beyan eder.
Teknik dokümantasyonlar eklidir:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Güvenlik

Ölçüm cihazları genel güvenlik uyarıları

Image alternative İKAZ! Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyunuz. Ölçüm aleti usulüne uygun olmayan şekilde kullanım halinde tehlikelere yol açabilir. Güvenlik uyarılarına ve talimatlara uyulmasındaki ihmaller, ölçüm aletinde hasarlara ve/veya ağır darbelere sebep olabilir.
Tüm güvenlik uyarılarını ve kullanım talimatlarını muhafaza ediniz.
İş yeri güvenliği
 • Çalışma alanınızı temiz ve aydınlık tutunuz. Düzensiz veya aydınlatma olmayan çalışma alanları kazalara yol açabilir.
 • Yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğu patlama tehlikesi olan ürün ile çalışmayınız.
 • Ürünün kullanılması sırasında çocukları ve diğer kişileri uzak tutunuz.
 • Ürünü sadece belirtilen kullanım sınırları içerisinde kullanınız.
 • Ülkenize özgü kazaların önlenmesi ile ilgili talimatlara dikkat ediniz.
Elektrik güvenliği
 • Ürünü yağmurdan uzak tutunuz ve ıslanmasını önleyiniz. Akülerin içine nemin girmesi, kısa devrelere, elektrik çarpmalarına, yanıklara veya patlamalara neden olabilir.
 • Ürün içine nem girmesine karşı korumalı olmasına rağmen, taşıma çantasına yerleştirmeden önce aleti silerek kurulamanız gerekir.
Kişilerin güvenliği
 • Dikkatli olunuz, ne yaptığınıza dikkat ediniz ve ölçüm cihazı ile çalışırken mantıklı davranınız. Yorgunsanız veya uyuşturucu, alkol veya ilaç etkisi altında iseniz ölçüm cihazını kullanmayınız. Ölçüm cihazını kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 • Aşırı bir vücut hareketinden sakınınız. Güvenli bir duruş sağlayınız ve aleti her zaman dengeli tutunuz.
 • Kişisel koruyucu donanım giyiniz. Kişisel koruyucu donanımların kullanılması yaralanma riskini azaltır.
 • Hiçbir emniyet tertibatını devreden çıkarmayınız, ayrıca hiçbir uyarı ve ikaz levhasını çıkarmayınız.
 • İstem dışı çalışmayı önleyiniz. Aküyü bağlamadan, yerleştirmeden veya taşımadan önce ölçüm cihazının kapalı olduğundan emin olunuz.
 • Ürünü ve aksesuarları bu talimatlara ve bu alet için özel açıklamalara uygun şekilde kullanınız. Çalışma şartlarını ve yapılacak işi de ayrıca göz önünde bulundurunuz. Ürünlerin öngörülen kullanım amacı dışında kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
 • Kendi güvenliğinizi riske atmayınız ve ölçüm aletleri kullanımında son derece tecrübeli olsanız bile ilgili güvenlik kurallarını ihlal etmeyiniz. Dikkatsiz kullanım saniyeler içerisinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 • Ölçüm aletleri tıbbi cihazların yakınında kullanılmamalıdır.
Ölçüm cihazının kullanımı ve çalıştırılması
 • Ürün ve aksesuarı sadece teknik açıdan sorunsuz durumdayken kullanınız.
 • Kullanılmayan ölçüm cihazlarını çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz. Ürünü iyi tanımayan veya bu talimatları okumamış kişilere ürünü kullandırmayınız. Ölçüm cihazları bilgisiz kişiler tarafından kullanılırsa, tehlikelidir.
 • Ölçüm cihazının bakımını özenle yapınız. Hareketli parçaların kusursuz çalıştığı ve sıkışmadığı, parçaların kırılıp kırılmadığı veya hasar görüp görmediği, ölçüm cihazı fonksiyonlarının kısıtlı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı parçaları ölçüm cihazını kullanmadan önce tamir ettiriniz. Birçok kazanın nedeni ölçüm cihazı bakımının kötü yapılmasıdır.
 • Ürün hiçbir durumda modifiye veya manipüle edilmemelidir. Ürün üzerinde Hilti tarafından açıkça izin verilmeyen değişikliklerin veya onarımların yapılması, kullanıcının alet kullanım haklarını sınırlandırabilir.
 • Önemli ölçümlerden önce ve bir düşmeden sonra veya diğer mekanik etkilere maruz kaldığında ölçüm aletinin hassasiyetini kontrol ediniz.
 • Ölçüm sonuçları prensip gereği belirli çevre şartları tarafından olumsuz etkilenebilir. Buna örneğin güçlü manyetik veya elektromanyetik alan üreten aletler, titreşimler ve sıcaklık değişiklikleri dahildir.
 • Hızlı değişen ölçüm koşulları, ölçüm sonuçlarının farklı olmasına neden olabilir.
 • Ürün, sıcaklığın çok düşük olduğu bir ortamdan daha sıcak bir ortama getirildiğinde veya tam tersi olduğunda ürün kullanılmadan önce ortam şartlarına uygun sıcaklığa ulaşana kadar beklenmelidir. Büyük ısı farklılıkları aletin hatalı çalışmasına veya hatalı ölçüm sonuçlarına neden olabilir.
 • Adaptörler ve aksesuarlar ile kullanımda aksesuarların güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olunuz.
 • Ölçüm aleti zorlu inşaat alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olsa da, diğer optik ve elektrikli ürünler (dürbün, gözlük, fotoğraf makinesi) gibi özenle kullanınız.
 • Belirtilen çalıştırma ve depolama sıcaklıklarına uyulmalıdır.

Lazer ölçüm aletleri için ek güvenlik uyarıları

 • Ürünün usulüne uygun olmayan şekilde açılması durumunda, sınıf 2 kapsamındaki değerleri aşan lazer ışınları çıkabilir. Ürün sadece Hilti servisi tarafından onarılmalıdır.
 • Ölçüm yerini emniyete alınız. Ürünü dik konuma getirirken, lazer ışınını başka kişilere veya kendinize doğrultmadığınızdan emin olunuz. Lazer ışınları göz seviyesinin üstünden veya altından geçmelidir.
 • Hatalı ölçümleri önlemek için lazer çıkış camını temiz tutunuz.
 • Ölçümlerden/‌Kullanmadan önce ve kullanım sırasında birkaç defa ürünün hassasiyetini kontrol ediniz.
 • Camların veya benzer malzemelerden oluşan yansıtmalı nesnelerin veya yüzeylerin yakınlarındaki ölçümlerde ölçüm sonuçları hatalı olabilir.
 • Ürünü uygun bir brakete, tripoda monte ediniz veya düz bir zemine konumlandırınız.
 • Yüksek gerilim hatları yakınında ölçüm çubuğu ile çalışmaya izin verilmez.
 • Çevrede ölçümünüzü etkileyebilecek başka lazer ölçüm aletlerinin kullanılmadığından emin olunuz.
 • Lazer ışınlarının korumasız alanların ötesine geçmesine izin vermeyiniz.

Lazer sınıfı 2 olan ürünler için lazer sınıflandırması

Bu ürün IEC60825-1/EN60825-1:2014 uyarınca lazer sınıfı 2'ye karşılık gelir. Bu ürünler başka koruyucu önlemler alınmadan kullanılabilir.
DİKKAT
Yaralanma tehlikesi! Lazer ışını kişilere doğrultulmamalıdır.
 • Lazer ışık kaynağına kesinlikle çıplak gözle doğrudan bakmayınız. Doğrudan gözle temas etmesi halinde gözlerinizi hemen kapatınız ve kafanızı ışın bölgesinden uzağa çeviriniz.

Elektromanyetik uyumluluk

Alet, yürürlükteki yönergeler kapsamındaki tüm gereklilikleri yerine getirebilecek özelliktedir, buna rağmen Hilti aşağıdakilerin gerçekleşmeyeceği garantisini veremez:
 • Alet diğer aletlere (örn. uçaklardaki navigasyon donanımları) zarar verebilir.
 • Alet, güçlü ışıma nedeniyle hasar görebilir, bu da hatalı çalışmasına neden olabilir.
Bu durumda veya buna benzer emin olmadığınız diğer durumlarda kontrol ölçümleri yapılmalıdır.

Ek güvenlik uyarıları

 • Ölçümlere başlamadan önce, kullanılan ölçüm aletleri hassasiyetinin iş emrinin gerekliliklerini karşıladığından emin olunuz.
 • Bir tripod veya duvar sabitlemesi kullanıldığında, ölçüm aletinin düzgün ve kalıcı bir şekilde sabitlendiğinden ve tripodun yere güvenli ve sağlam bir şekilde konumlandırıldığından emin olunuz.
 • Emin olmak için daha önce girdiğiniz değerleri ve önceki ayarları kontrol ediniz.
 • Akünün düşmemesi için akü bölmesi kapağını dikkatlice kilitleyiniz. Temas kaybı olduğunda PLT 400 kapanır ve veri kaybına yol açabilir.
 • Bu ölçüm aleti; önceden alınmış bir izin olmaksızın askeri tesislerin, hava alanlarının ve radyo-astronomi tesislerinin yakınında çalıştırılamaz.
 • Mesafe ölçümünü prizma ölçümünden reflektörsüz ölçüme değiştirirken, hiç kimsenin PLT 400'ün objektifine bakamayacağından emin olunuz.
 • PLT 400'ü veya aksesuarları güneşe karşı veya başka güçlü ışık kaynaklarına karşı konumlandırmayınız.
 • Plastik köpüklü malzemeler üzerinde yapılan ölçümlerde, örneğin Styropor, Styrodor, kar veya aşırı yansıtıcı yüzeyler vb. yanlış ölçüm değerlerine neden olabilir.
 • Yüksek derecede yansıtıcı ortamlardaki zayıf yansıtıcı yüzeylerde yapılan ölçümler, yanlış ölçüm değerlerine neden olabilir.
 • Burada belirtilenlerin dışındaki kullanım ve ayar tertibatlarının kullanılması veya diğer prosedürlerin gerçekleştirilmesi tehlikeli ışın etkilerine neden olabilir.
 • Her zaman gösterilen uygulamadaki kullanım ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.

Akülü aletlerin özenli çalıştırılması ve kullanımı

 • Lityum İyon akülerin kullanılması sırasında aşağıda belirtilen güvenlik uyarılarını dikkate alınız. Bunlara dikkate alınmaması ciltte tahrişlere, ağır korozif yaralanmalara, kimyasal yanıklara, yangın ve / veya patlamalara neden olabilir.
 • Aküyü sadece teknik olarak kusursuz durumdayken kullanınız.
 • Hasarları önlemek için ve sağlığa ciddi zarar verici sıvıları engellemek için akülere itinalı davranınız!
 • Akülere asla müdahale edilmemeli ve üzerlerinde onarım yapılmamalıdır!
 • Aküler parçalarına ayrılmamalı, ezilmemeli, 80° C (176° F) üzerine ısıtılmamalı veya yakılmamalıdır.
 • Darbeye maruz kalmış veya başka bir hasar görmüş aküleri kullanmayınız. Akülerinizi hasar belirtilerine karşı düzenli olarak kontrol ediniz.
 • Geri dönüştürülmüş veya onarılmış aküleri asla kullanmayınız.
 • Aküyü veya aküyle çalışan bir elektrikli el aletini asla bir şeyi çakmak veya bir şeye vurmak için kullanmayınız.
 • Aküleri asla doğrudan güneş ışığına, aşırı sıcaklık, kıvılcım veya açık ateşe maruz bırakmayınız. Bu durum patlamalara neden olabilir.
 • Akünün kutbuna parmaklarınız, aletler, takılar veya diğer elektriksel olarak iletken nesnelerle dokunmayınız. Bu durum aküye hasar verebilir, maddi hasarlara ve yaralanmalara neden olabilir.
 • Aküleri yağmurdan, ıslaklıktan ve sıvılardan uzak tutunuz. Akülerin içine nemin girmesi, kısa devrelere, elektrik çarpmalarına, yanıklara, yangına veya patlamalara neden olabilir.
 • Sadece akü tipi için öngörülmüş olan şarj cihazlarını ve elektrikli el aletlerini kullanınız. Bunun için ilgili kullanım kılavuzlarındaki verileri dikkate alınız.
 • Aküyü patlama tehlikesi olan ortamlarda kullanmayınız veya depolamayınız.
 • Akü tutulamayacak kadar sıcaksa arızalı olabilir. Pili, yanıcı malzemelere yeterli mesafede, görünür ve yanıcı olmayan bir yere yerleştiriniz. Aküyü soğumaya bırakınız. Akü bir saat sonra hala dokunulamayacak kadar sıcaksa, arızalı demektir. Hilti servisiyle irtibat kurunuz veya "Hilti Lityum İyon aküler için güvenlik ve kullanım uyarıları" dokümanını okuyunuz.
  Lityum İyon aküleri taşıma, depolama ve kullanma için geçerli özel yönetmelikleri dikkate alınız.
  Bu kullanım kılavuzunun sonundaki QR kodu tarayarak ulaşabileceğiniz, Hilti Lityum İyon aküler için güvenlik ve kullanım uyarılarını okuyunuz.

Tanımlama

Ürüne genel bakış

Ürüne genel bakış PLT 400

Image alternative
 1. Taşıma tutamağı
 2. WLAN anteni
 3. Uyarı etiketi
 4. Akü bölmesi kilit açma
 5. Akü bölmesi kapağı
 6. Objektif kapağı ve lazer çıkış deliği
 7. Servis arayüzü (yalnızca Hilti Service için)
 8. Açma/Kapatma tuşu
 9. Akü bölmesi
 10. Akü

Ürüne genel bakış PLC 400

Image alternative
 1. Mikrofon
 2. Ortam ışığı sensörü
 3. Ön kamera
 4. Ön kamera durum göstergesi
 5. Ses seviyesi ayarı
 6. Açma/Kapatma tuşu
 7. "Ekran döndürme kilidi" tuşu
 8. "Sistem kontrolü" tuşu
 9. Çalışma göstergesi
 10. Veri kaydı durum göstergesi
 11. Akü durum göstergesi
 12. WLAN antenleri
 13. Kulaklık bağlantısı
 14. USB bağlantısı
 15. Dock bağlantısı
 16. Şarj yuvası
 17. Arka kamera
 18. Arka kamera durum göstergesi
 19. Akü bölmesi
 20. Akü bölmesi kilit açma
 21. microSD kart yuvası

Usulüne uygun kullanım

Tanımlanan ürün, akü işletimli yerleşim aracı PLT 400 ve akü işletimli bir PLC tabletten oluşmaktadır. PLC Tablet, PLT 400'ün uzaktan kumanda edilmesi için tasarlanmıştır. Bu iki bileşen bir sistemi oluşturur. Yerleşim aracı; mesafeleri ve yönleri ölçmek, üç boyutlu hedef konumları hesaplamak ve verilen koordinatları veya eksenle ilgili değerleri işaretlemek için tasarlanmıştır.

 • Bu ürün için sadece B 22 tip serisi Hilti Lityum İyon aküler kullanılmalıdır.
 • Bu aküler için sadece Hilti C 4/36 serisi şarj cihazlarını kullanınız.

Teslimat kapsamı

PLT 400, PLC Tablet, kullanım kılavuzu.
Ürün için izin verilen diğer sistem ürünlerini Hilti Store 'da veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group

WLAN antenleri

Image alternative
Kontrol biriminin dar taraflarında birer WLAN anteni bulunur.
 • İletim ve alım performansını azaltacağından, çalışma sırasında kontrol birimini WLAN antenleri alanında yanlamasına tutmayınız.
  WLAN trafiğinin bozulmasını önlemek için kullanılabilecek bir aksesuar olarak bir kontrol birimi tutucusu mevcuttur.

Çevreye veri bağlantısı

PLC tablette Hilti PROFIS Layout Field yazılımı kullanılmaktadır. Bilgisayarlar için verilerin işlenebileceği ve diğer sistemlere gönderilebileceği bilgisayar yazılımı Hilti PROFIS Layout Office mevcuttur. Her iki yazılım ürünü arasında veri alışverişi yapılabilir.
Veriler PLC tabletten doğrudan bir USB veri taşıyıcısına aktarılabilir.

Teknik veriler

Teknik veriler PLT 400

Akü olmadan ağırlık
6,2 kg
(13,7 lb)
Nominal gerilim
21,6 V
Depolama sıcaklığı
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)
İşletim sırasındaki ortam sıcaklığı
−17 ℃ … 50 ℃
(1 ℉ … 122 ℉)
Koruma türü
IP55
Bağıl hava nemi
95 %
Dönüş hızı
135 °/s
Teleskop konumunun değiştirilmesi
3,2 sn.
Diş
5/8 in
İletişim standardı
WLAN, Dual 2.4 GHz and 5 GHz band, IEEE 802.11a⁄b⁄g⁄n⁄ac, Enhanced Data Rate (Long Range Bluetooth)
FCC için maksimum ışınlı yayın gücü WLAN
24,5 dBm
ETSI için maksimum ışınlı yayın gücü WLAN
18,4 dBm
WLAN frekans alanı
2.400 MHz … 2.483,5 MHz | 5.150 MHz … 5.350 MHz | 5.470 MHz … 5.835 MHz
Maksimum ışınlı yayma gücü Bluetooth®
9,5 dBm
Bluetooth frekans alanı
2.400 MHz … 2.483,5 MHz

Lazer mesafe ölçümü

Dalga boyu
646 nm … 674 nm
Lazer rengi
Kırmızı
IEC 60825-1 uyarınca lazer sınıfı
2
Maksimum ortalama çıkış gücü
< 1 mW
Darbe süresi
0,06 ns … 2,5 ns
Pals frekansı
3 MHz … 102 MHz
Işın sapması
0,1 mrad … 5,5 mrad

Açı ölçümünde ölçüm doğruluğu (ISO 17123-3)

PLT 400‑2
2" (0.6 mgon)
PLT 400‑4
4" (1.2 mgon)

Mesafe ölçümünde ölçüm doğruluğu (ISO 17123-4)

Standart
2 mm + 2 ppm
(0,1 in + 2 ppm)
Prizma takibi
3 mm
(0,1 in)
Reflektörsüz
2 mm + 2 ppm
(0,1 in + 2 ppm)

Hedef izleme (LED izleyici)

En yüksek dalga boyu
≤ 810 nm
20 cm mesafedeki standart ortalama ışın şiddeti (108 μs/109 Hz)
3 mW/cm²
20 cm mesafedeki maksimum ışın şiddeti
0,24 mW/cm²
Maksimum darbe süresi
108 µs
Maksimum darbe frekansı
330 Hz
Işın sapması (2θ1/2)
20°
İzleme alanı POA 25
1,5 mt … 100 mt
(4 ft — 11 in … 328 ft)
İzleme alanı POA 20
1,5 mt … 400 mt
(4 ft — 11 in … 1.312 ft)

Kamera

Aralık açısı (devamlı odak)
2° … 30°
(0,03 rad … 0,5 rad)
Odak alanı
≥ 5 mt
(≥ 16 ft)

Teknik veriler PLC 400

Ağırlık PLC 400
0,55 kg
(1,21 lb)
Koruma türü PLC 400
IP65
Nominal gerilim
7,2 V
Kapasite
7,1 Ah
Çalışma süresi
8 saat
Şarj süresi
4 saat
Harici veri bağlantısı
USB 3.0
Bluetooth sürümü
4.0
Bluetooth frekans alanı
2.400 MHz … 2.483,5 MHz
WLAN standardı
IEEE 802.11a/b/g/n

Akü

Akü çalışma gerilimi
21,6 V
İşletim sırasındaki ortam sıcaklığı
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Depolama sıcaklığı
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Şarj başlangıcında akü sıcaklığı
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Çalışma hazırlığı

İKAZ
Yaralanma tehlikesi kazara çalışmaya başlama nedeniyle!
 • Aküyü takmadan önce ilgili ürünün kapalı konumda olduğundan emin olunuz.
 • Cihazın ayarlarını yapmadan veya aksesuarları değiştirmeden önce aküyü çıkartınız.
Bu dokümanda ve ürün üzerinde bulunan güvenlik ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.

Akünün şarj edilmesi

 1. Şarj etmeden önce şarj cihazının kullanım kılavuzunu okuyunuz.
 2. Akü ve şarj cihazının kontaklarının temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz.
 3. Aküyü izin verilen şarj cihazında şarj ediniz.

Akünün yerleştirilmesi

İKAZ
Yaralanma tehlikesi kısa devre veya akünün düşmesi nedeniyle!
 • Aküyü yerleştirmeden önce, akü kontaklarında ve ürün içindeki kontaklarda yabancı cisim bulunmadığından emin olunuz.
 • Akünün her zaman tam oturduğundan emin olunuz.
 1. İlk kullanım öncesinde akü tamamen şarj edilmelidir.
 2. Aküyü ürüne, duyulur şekilde yerine oturana kadar itiniz.
 3. Akünün alette emniyetli bir şekilde yerleşip yerleşmediğini kontrol ediniz.

Akünün çıkartılması

 1. Akünün serbest bırakma düğmelerine basınız.
 2. Aküyü üründen çıkartınız.

PLT 400 ve PLC Tablet'in açılması

 1. PLT 400 ve PLC Tablet'i açınız.
 2. PROFIS Layout Field uygulamasını PLC Tablet'ten başlatınız.
 3. PLC tabletin ekranındaki göstergelere ve uyarılara dikkat ediniz.

Bakım ve onarım

İKAZ
Takılı aküden dolayı yaralanma tehlikesi !
 • Tüm bakım ve onarım çalışmalarından önce her zaman aküyü çıkarınız!
Alet bakımı
 • Yapışmış olan kir dikkatlice çıkarılmalıdır.
 • Toz, kuru bir fırça veya bezle dikkatlice temizlenmelidir.
 • Gövde sadece hafif nemli bir bezle temizlenmelidir. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanılmamalıdır.
Lityum İyon akülerin bakımı
 • Akü temiz ve yağ ve gresten uzak tutulmalıdır.
 • Gövde sadece hafif nemli bir bezle temizlenmelidir. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanılmamalıdır.
 • Aletin içine nem girişi engellenmelidir.
Bakım
 • Görünür tüm parçalarda hasar olup olmadığı ve kumanda elemanlarının sorunsuz şekilde çalıştığı kontrol edilmelidir.
 • Hasar ve/veya fonksiyon arızaları durumunda, akülü el aleti çalıştırılmamalıdır. Derhal Hilti servisi tarafından onarılmalıdır.
 • Bakım ve onarım çalışmalarından sonra tüm koruma tertibatları yerleştirilmeli ve fonksiyonları kontrol edilmelidir.
Lazer çıkış camlarının temizlenmesi
 • Lazer çıkış camlarındaki tozu üfleyerek temizleyiniz.
 • Lazer çıkış camlarına parmaklarınızla dokunmayınız.
  Çok sert temizlik malzemesi camı çizebilir ve aletin hassasiyetini olumsuz etkileyebilir. Saf alkol veya su dışında başka bir sıvı kullanılmamalıdır, bunların plastik parçaların içine sızarak zarar verme tehlikesi mevcuttur.
  Ekipmanınızı sıcaklık sınır değerini dikkate alarak kurutunuz.

Temizleme ve kurutma

 1. Camdaki tozu üfleyerek temizleyiniz.
 2. Aleti sadece temiz ve yumuşak bir bezle temizleyiniz.

Hilti ölçme sistemleri servisi

Hilti ölçme sistemleri servisi aleti kontrol eder ve sapma varsa, ölçüm aletinin teknik özelliklere uygun biçimde yeniden ayarlanması ve yeniden kontrol edilmesi işlemlerini yürütür. Kontrol anındaki teknik özelliklere uygunluk durumu, servis sertifikası ile yazılı olarak teyit edilir. Tavsiyemiz:
 • Kullanıma göre uygun bir kontrol aralığı seçilmelidir.
 • Alet sıra dışı yoğunlukta kullandıktan sonra veya önemli çalışmalardan önce ya da en azından yılda bir defa Hilti ölçme sistemleri servisi tarafından kontrol edilmelidir.
Hilti ölçme sistemleri servisi tarafından yapılan kontrol, kullanıcının ölçüm aletini, kullanmadan önce ve kullanım sırasında kontrol etmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Akü aletlerinin taşınması ve depolanması

Taşıma
 • Akülerin çıkarılması.
 • Aküler kesinlikle sıkıca bağlanmamış koruma ile taşınmamalıdır.
 • Uzun süren taşıma sonrası kullanmadan önce aletin ve akülerin hasar görmüş olup olmadığını kontrol ediniz.
Depolama
  İKAZ
  Arızalı veya akan aküler nedeniyle beklenmeyen hasar oluşumu !
 • Ürünlerinizi her zaman aküleri yerleştirmeden depolayınız!
 • Aleti ve aküleri mümkün olduğunca soğuk ve kuru yerde depolayınız.
 • Aküleri kesinlikle güneşte, sıcakta veya cam levhaların arkasında depolamayınız.
 • Aleti ve aküleri çocukların ve yetki verilmeyen kişilerin ulaşamayacağı yerlerde depolayınız.
 • Uzun süren depolama sonrası kullanmadan önce aletin ve akülerin hasar görmüş olup olmadığını kontrol ediniz.

İmha

İKAZ
Usulüne uygun olmayan imha nedeniyle yaralanma tehlikesi! Dışarı çıkan gaz ve sıvılar nedeniyle sağlık sorunları.
 • Hasar görmüş aküleri hiç bir şekilde göndermeyiniz!
 • Kısa devreleri önlemek için, akünün bağlantılarını iletken olmayan bir malzeme ile kapatınız.
 • Aküleri, çocukların ellerine geçmeyecek şekilde imha ediniz.
 • Aküyü size en yakın Hilti Store 'da imha ediniz veya imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz.
Image alternative Hilti ürünleri yüksek oranda tekrar kullanılabilen malzemelerden üretilmiştir. Geri dönüşüm için gerekli koşul, usulüne uygun malzeme ayrımıdır. Çoğu ülkede Hilti eski aletlerini yeniden değerlendirmek üzere geri alır. Bu konuda Hilti müşteri hizmetlerinden veya satış temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.
Image alternative
 • Elektrikli el aletlerini, elektronik cihazları ve aküleri evdeki çöplere atmayınız!

Üretici garantisi

 • Garanti koşullarına ilişkin sorularınız için lütfen yerel Hilti iş ortağınıza başvurunuz.

Diğer bilgiler

Aksesuarlar, sistem ürünleri ve ürününüz hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
PLT 400‑4
PLT 400‑2

Çin RoHS (Tehlikeli madde kullanımını kısıtlama direktifi)
Image alternative
Bu tablo Çin pazarı için geçerlidir.

Hilti Li-Ion aküler

Emniyet ve kullanım uyarılarıBu dokümanda akü kavramı yeniden şarj edilebilen, birbirine bağlanmış birden gazla Lityum İyon hücresinden oluşan, Hilti Lityum İyon aküleri anlamında kullanılmıştır. Bu akülerin, Hilti elektrikli el aletleri ile kullanılması öngörülmüş olup, sadece bunlarla kullanılabilirler. Sadece orijinal Hilti akülerini kullanınız!
Hilti aküleri en gelişmiş teknoloji ile üretilmiş olup,hücre yönetimi ve hücre koruma sistemleri ile donatılmıştır.
TanımlamaAküler,yüksek bir enerji yoğunluğunu olanaklı kılan, lityum iyon şarj malzemesi içeren hücrelerden meydana gelir. NiMH ve NiCd akülerin aksine Lityum İyon akülerin bellek etkisi çok düşüktür, ama kaba kuvvet, derin deşarj veya yüksek sıcaklık eylemlerine karşı çok duyarlı tepki verirler. Bkz. Emniyet
Akülerimiz için onaylanmış ürünleri Hilti Store içinde veya şu adreste bulabilirsiniz:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Emniyet
 • Akülere asla müdahale edilmemeli ve üzerlerinde onarım yapılmamalıdır!
 • Hilti servisi tarafından kullanım için onaylanmamış, geri dönüştürülmüş veya onarım görmüş aküleri asla kullanmayınız.
 • Darbe almış, bir metreden daha yüksek bir yerden düşmüş veya başka bir şekilde hasar görmüş aküleri kullanmayınız veya şarj etmeyiniz. Akülerinizde, örn. ezilme, kesik veya delinme gibi hasar göstergelerinin bulunup bulunmadığını, belirli aralıklarla kontrol ediniz.
 • Aküyü veya aküyle çalışan bir elektrikli el aletini asla bir şeyi çakmak veya bir şeye vurmak için kullanmayınız.
 • Aküden dışarı sızan sıvının göze ve cilde temas etmesine engel olunuz!
 • Bkz. Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler
 • Arızalı akülerde dışarı sıvı çıkışı olabilir ve etraftaki cisimlere bulaşabilir. Etkilenen parçaları ılık sabunlu su ile temizleyiniz ve hasarlı aküleri yenileri ile değiştiriniz.
 • Bkz. Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler
 • Aküleri asla aşırı sıcaklık, kıvılcım veya açık ateşe maruz bırakmayınız. Bu patlamaya neden olabilir.
 • Akünün kutbuna parmaklarınız, aletler, takılar veya diğer metal nesnelerle dokunmayınız. Bu, kısa devrelere, elektrik çarpmalarına, yanıklara veya patlamalara neden olabilir.
 • Aküleri yağmur ve ıslanmadan uzak tutunuz. Akülerin içine nemin girmesi, kısa devrelere, elektrik çarpmalarına, yanıklara veya patlamalara neden olabilir.
 • Sadece akü tipi için öngörülmüş olan şarj cihazlarını ve elektrikli el aletlerini kullanınız. Bunun için, bu aletlerin kullanım kılavuzundaki verileri dikkate alınız.
 • Aküyü, yanıcı sıvıların veya gazların bulunduğu patlayıcı ortamlarda depolamayınız ve kullanmayınız. Bu koşullarda ortaya çıkan beklenmedik bir akü arızası patlamaya neden olabilir.
Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler
 • Bir akünün hasar görmesi halinde daima Hilti servis ortağınıza başvurunuz.
 • Koruyucu gözlük ve koruyucu eldiven takmak suretiyle dışarı sızan sıvının doğrudan göz ve/veya cilde temasını önleyiniz.
 • Arızalı bir aküyü yanmayan bir kaba koyunuz ve üzerini kuru kum, tebeşir tozu (CaCO3) veya silikat (Vermiculit) ile örtünüz. Bunun ardından kabın kapağını hava geçirmeyecek şekilde kapatınız ve kabı yanıcı gazlar, sıvılar veya nesnelerden uzak bir yerde muhafaza ediniz.
 • Kabı size en yakın Hilti Store 'da imha ediniz veya çöp imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz. Hasar görmüş aküleri hiç bir şekilde göndermeyiniz!
 • Aküden sızan sıvıyı gidermek için, bunun için izin verilen bir kimyasal temizlik maddesi kullanınız.
Akünün artık işlevini yerine getirmemesi halinde yapılması gerekenler
 • Arızalı şarj veya alışılmadık uzun şarj süreleri,performanstaki belirgin düşüş, alışılmadık LED faaliyetleri veya sıvı sızdırması gibi akünün anormal davranışlarına dikkat ediniz. Bunlar dahilî bir soruna işaret eden göstergeleridir.
 • Dahili bir akü sorunundan şüphelenmeniz halinde, Hilti servis ortağınıza başvurunuz.
 • Akünün artık işlevini görmemesi, şarj edilememesi veya dışarıya sıvının sızması durumunda, akünün yukarıda açıklanmış olduğu şekilde imha edilmesi gerekir.
 • Bkz. Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler .
Akünün yanması durumunda alınması gereken önlemler
  İKAZ
  Akü yangını nedeniyle tehlike oluşabilir! Yanan bir akü, korozif yaralanmalara, yanıklara veya patlamalara neden olabilecek tehlikeli ve patlama riski oluşturan sıvılar ve buharlar çıkartır.
 • Bir akü yangınıyla mücadele ederken, kişisel koruyucu donanımınızı kullanınız.
 • Tehlikeli ve patlama riski yaratabilecek gazların çıkması için, yeterli havalandırma sağlayınız.
 • Yoğun duman oluşması halinde derhal odayı terk ediniz.
 • Solunum yollarında tahriş olması halinde, bir hekime başvurunuz.
 • Akü yanmalarına sadece suyla müdahale ediniz. Toz yangın söndürücüler ve yangın örtüleri Lityum İyon akülerde etkisizdir. Çevresinde ortaya çıkan yangınlara, normal söndürme araçları ile müdahale edilebilir.
 • Büyük miktarlarda hasarlı, yanan veya sızdıran aküyü bir seferde taşımaya çalışmayınız. Yangından etkilenmeyen malzemeleri yakın çevreden uzaklaştırarak, yanan aküleri izole ediniz. Mevcut kaynaklarınızla yangını söndürememeniz halinde, en yakın itfaiye birimini arayınız.
Bir akünün tek başına yanması durumunda:
 • Bu aküyü bir kürekle alınız ve bir kova suyun içine atınız. Soğutucu etki sayesinde, alev alma için henüz kritik sıcaklık seviyesine ulaşmamış akü hücrelerine yangın çıkma riski düşürülür.
 • Akü tamamen soğuyana kadar bekleyiniz.
 • Bkz. Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler .
Taşıma ve depolama hakkında bilgiler
 • İşletim için ortam sıcaklığı -17°C ile +60°C / 1°F ile 140°F aralığında.
 • Depolama sıcaklığı -20°C ile +40°C / -4°F ile 104°F aralığında.
 • Aküleri şarj cihazının üzerinde muhafaza etmeyiniz. Kullanımdan sonra akü ile şarj cihazını daima birbirinden ayırınız.
 • Aküleri mümkün olduğunca serin ve kuru yerlerde depolayınız. Serin bir yerde depolama akünün kullanım ömrünü uzatır. Aküleri kesinlikle güneşte, sıcakta veya cam levha arkasında muhafaza etmeyiniz.
 • Aküler posta ile gönderilmemelidir. Hasarsız aküleri sevk etmek istemeniz halinde, bir nakliye şirketine başvurunuz.
 • Aküler kesinlikle sıkıca bağlanmamış koruma ile taşınmamalıdır. Nakliye sırasında, aküler aşırı şok ve titreşimlerden korunmalı ve başka akü kutupları ile temas ederek kısa devreye neden olmamaları için, her türlü iletken malzeme veya diğer akülerden izole edilmiş olmalıdır.
Bakım ve imha etme
 • Aküleri temiz, yağsız ve gressiz bir şekilde tutunuz. Pislikleri temiz ve kuru bir bezle siliniz.
 • Aküyü asla havalandırma delikleri tıkalı iken kullanmayınız. Havalandırma deliklerini yumuşak bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz.
 • Yabancı cisimlerin akünün içine girmesine engel olunuz.
 • Aküde gereksiz toz veya pislik bırakmayınız. Aküyü yumuşak bir fırça veya temiz, kuru bir bezle temizleyiniz.
 • Akünün içine nem nüfuz etmesine izin vermeyiniz. Akünün içine nem girmesi halinde, hasar görmüş bir aküye yapılması gerekenleri uygulayınız ve aküyü yanmayan bir kabın içinde izole ediniz.
 • Bkz. Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler
 • Akünün usulüne uygun imha edilmemesi halinde, dışarı çıkan gaz ve sıvılar nedeniyle sağlık için riskler oluşabilir. Aküyü size en yakın Hilti Store 'da imha ediniz veya çöp imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz. Hasar görmüş aküleri hiç bir şekilde göndermeyiniz!
 • Aküler evdeki çöplere atılmamalıdır.
 • Aküleri, çocukların ellerine geçmeyecek şekilde imha ediniz. Kısa devreleri önlemek için, akünün bağlantılarını iletken olmayan bir malzeme ile kapatınız.