Dil seçenekleri

PS 85

Orijinal kullanım kılavuzu

Kullanım kılavuzu bilgileri

Bu kullanım kılavuzu hakkında

 • Aleti çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Bu, güvenli çalışma ve arızasız kullanım için ön koşuldur.
 • Bu kullanım kılavuzunda ve ürün üzerinde bulunan emniyet ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.
 • Kullanım kılavuzunu her zaman ürün üzerinde bulundurunuz ve ürünü sadece bu kullanım kılavuzu ile birlikte başka kişilere veriniz.

Resim açıklaması

Uyarı bilgileri

Uyarı bilgileri, ürün ile çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarır. Aşağıdaki uyarı metinleri kullanılır:
TEHLİKE
TEHLİKE !
 • Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep olabilecek tehlikeler için.
İKAZ
İKAZ !
 • Ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek tehlikeler için.
DİKKAT
DİKKAT !
 • Vücut yaralanmalarına veya maddi hasarlara yol açabilecek olası tehlikeli durumlar için.

Kullanım kılavuzundaki semboller

Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Kullanım kılavuzuna dikkat edilmelidir
Image alternative Kullanım uyarıları ve diğer gerekli bilgiler
Image alternative Geri dönüşümlü malzemeler ile çalışma
Image alternative Elektrikli aletleri ve aküleri evdeki çöplere atmayınız
Image alternative Hilti Lityum İyon akü
Image alternative Hilti Şarj cihazı

Resimlerdeki semboller

Resimlerde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Bu sayılar, kullanım kılavuzunun başlangıcındaki ilgili çizime atanmıştır.
Image alternative Numaralandırma, resimdeki çalışma adımlarının sırasını göstermektedir ve metindeki çalışma adımlarından farklı olabilir.
Image alternative Pozisyon numaraları Genel bakış resminde kullanılır ve Ürüne genel bakış bölümündeki açıklama numaralarına referans niteliğindedir.
Image alternative Bu işaret, ürün ile çalışırken dikkatinizi çekmek için koyulmuştur.

Ürüne bağlı semboller

Üründeki semboller

Üründe aşağıdaki semboller kullanılabilir:
Image alternative SD kartı
Image alternative USB
Image alternative Alet, iOS ve Android platformları ile uyumlu NFC teknolojisini destekler.
Image alternative Kullanılan Hilti Lityum İyon akü tip serisi. Usulüne uygun kullanım bölümündeki bilgileri dikkate alınız.
Image alternative Lityum İyon akü
Image alternative Ürün üzerinde mevcutsa, ürün, bu standartlar uyarınca ABD ve Kanada pazarı için bu belgelendirme kuruluşu tarafından onaylanmıştır.

Ürün bilgileri

Image alternative ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
Tip tanımı ve seri numarası, tip plakası üzerinde belirtilmiştir.
 • Seri numarasını aşağıdaki tabloya aktarınız. Ürün bilgileri acente veya servis merkezini aradığınızda sorulabilir.
  Ürün bilgileri
  Duvar tarayıcı
  PS 85
  Nesil
  01
  Seri no.

Uygunluk beyanı

Image alternative
Üretici burada tanımlanan ürünün geçerli yasalara ve standartlara uygun olduğunu kendi sorumluluğunda beyan eder.
Teknik dokümantasyonlar eklidir:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Güvenlik

Ölçüm cihazları genel güvenlik uyarıları

Image alternative İKAZ! Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyunuz. Ölçüm aleti usulüne uygun olmayan şekilde kullanım halinde tehlikelere yol açabilir. Güvenlik uyarılarına ve talimatlara uyulmasındaki ihmaller, ölçüm aletinde hasarlara ve/veya ağır darbelere sebep olabilir.
Tüm güvenlik uyarılarını ve kullanım talimatlarını muhafaza ediniz.
İş yeri güvenliği
 • Çalışma alanınızı temiz ve aydınlık tutunuz. Düzensiz veya aydınlatma olmayan çalışma alanları kazalara yol açabilir.
 • Yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğu patlama tehlikesi olan ürün ile çalışmayınız.
 • Ürünün kullanılması sırasında çocukları ve diğer kişileri uzak tutunuz.
 • Ürünü sadece belirtilen kullanım sınırları içerisinde kullanınız.
 • Ülkenize özgü kazaların önlenmesi ile ilgili talimatlara dikkat ediniz.
Elektrik güvenliği
 • Ürünü yağmurdan uzak tutunuz ve ıslanmasını önleyiniz. Akülerin içine nemin girmesi, kısa devrelere, elektrik çarpmalarına, yanıklara veya patlamalara neden olabilir.
 • Taşıma çantasına yerleştirmeden önce ürünü kuru şekilde temizleyiniz.
Kişilerin güvenliği
 • Dikkatli olunuz, ne yaptığınıza dikkat ediniz ve ölçüm cihazı ile çalışırken mantıklı davranınız. Yorgunsanız veya uyuşturucu, alkol veya ilaç etkisi altında iseniz ölçüm cihazını kullanmayınız. Ölçüm cihazını kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 • Aşırı bir vücut hareketinden sakınınız. Güvenli bir duruş sağlayınız ve aleti her zaman dengeli tutunuz.
 • Kişisel koruyucu donanım giyiniz. Kişisel koruyucu donanımların kullanılması yaralanma riskini azaltır.
 • Hiçbir emniyet tertibatını devreden çıkarmayınız, ayrıca hiçbir uyarı ve ikaz levhasını çıkarmayınız.
 • İstem dışı çalışmayı önleyiniz. Aküyü bağlamadan, yerleştirmeden veya taşımadan önce ölçüm cihazının kapalı olduğundan emin olunuz.
 • Ürünü ve aksesuarları bu talimatlara ve bu alet için özel açıklamalara uygun şekilde kullanınız. Çalışma şartlarını ve yapılacak işi de ayrıca göz önünde bulundurunuz. Ürünlerin öngörülen kullanım amacı dışında kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
 • Kendi güvenliğinizi riske atmayınız ve ölçüm aletleri kullanımında son derece tecrübeli olsanız bile ilgili güvenlik kurallarını ihlal etmeyiniz. Dikkatsiz kullanım saniyeler içerisinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 • Ölçüm aletleri tıbbi cihazların yakınında kullanılmamalıdır.
Ölçüm cihazının kullanımı ve çalıştırılması
 • Ürün ve aksesuarı sadece teknik açıdan sorunsuz durumdayken kullanınız.
 • Kullanılmayan ölçüm cihazlarını çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz. Ürünü iyi tanımayan veya bu talimatları okumamış kişilere ürünü kullandırmayınız. Ölçüm cihazları bilgisiz kişiler tarafından kullanılırsa, tehlikelidir.
 • Ölçüm cihazının bakımını özenle yapınız. Hareketli parçaların kusursuz çalıştığı ve sıkışmadığı, parçaların kırılıp kırılmadığı veya hasar görüp görmediği, ölçüm cihazı fonksiyonlarının kısıtlı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı parçaları ölçüm cihazını kullanmadan önce tamir ettiriniz. Birçok kazanın nedeni ölçüm cihazı bakımının kötü yapılmasıdır.
 • Ürün hiçbir durumda modifiye veya manipüle edilmemelidir. Ürün üzerinde Hilti tarafından açıkça izin verilmeyen değişikliklerin veya onarımların yapılması, kullanıcının alet kullanım haklarını sınırlandırabilir.
 • Önemli ölçümlerden önce ve bir düşmeden sonra veya diğer mekanik etkilere maruz kaldığında ölçüm aletinin hassasiyetini kontrol ediniz.
 • Ölçüm sonuçları prensip gereği belirli çevre şartları tarafından olumsuz etkilenebilir. Buna örneğin güçlü manyetik veya elektromanyetik alan üreten aletler, titreşimler ve sıcaklık değişiklikleri dahildir.
 • Hızlı değişen ölçüm koşulları, ölçüm sonuçlarının farklı olmasına neden olabilir.
 • Ürün, sıcaklığın çok düşük olduğu bir ortamdan daha sıcak bir ortama getirildiğinde veya tam tersi olduğunda ürün kullanılmadan önce ortam şartlarına uygun sıcaklığa ulaşana kadar beklenmelidir. Büyük ısı farklılıkları aletin hatalı çalışmasına veya hatalı ölçüm sonuçlarına neden olabilir.
 • Adaptörler ve aksesuarlar ile kullanımda aksesuarların güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olunuz.
 • Ölçüm aleti zorlu inşaat alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olsa da, diğer optik ve elektrikli ürünler (dürbün, gözlük, fotoğraf makinesi) gibi özenle kullanınız.
 • Belirtilen çalıştırma ve depolama sıcaklıklarına uyulmalıdır.

Ek güvenlik uyarıları

Kişilerin güvenliği
 • Ölçüm aletini her türlü implanttan uzak tutunuz.
 • Ülkeye özgü kazaların önlenmesi ile ilgili talimatlara dikkat ediniz.
 • Ölçüm aletini insanları veya hayvanları muayene etmek için kullanmayınız.
 • Alet, kalp pili bulunan kişilerin ve hamilelerin yakınında kullanılmamalıdır.
Elektrik güvenliği
 • Depolamadan önce aküyü çıkartınız.
Ölçüm aletinin kullanımı ve çalıştırılması
 • Kullanmadan önce ölçüm cihazının ön ayarlarını ve kendi yaptığınız ayarlarını kontrol ediniz.
 • Aleti çalıştırdıktan sonra ve iş sırasında her zaman ekrandaki bilgilere ve uyarı bildirimlerine dikkat ediniz.
 • Tarayıcının alt tarafını ve tekerlekleri temiz tutunuz, çünkü temizlik ölçme kesinliğini etkileyebilir.
 • Ölçüm cihazının arka tarafındaki sensör alanına herhangi bir etiket veya levha yapıştırmayınız. Özellikle metal levhalar ölçüm sonuçlarını olumsuz etkilemektedir.
 • Tarama işlemi sırasında her zaman 4 tekerleği de zeminle temas halinde tutunuz. Basamakların veya kenarların üzerinden geçilmemelidir.
 • Tarama işlemi sırasında ölçümü etkilememek için ölçüm aletini sadece öngörülen tutamaktan tutunuz.
 • Tarama işlemi sırasında eldiven takmayınız ve topraklamanın yeterli olmasına dikkat ediniz. Topraklamanın yetersiz olması halinde malzeme algılama (ve gerilim ileten hatların algılanması) olumsuz etkilenebilir.
 • Ölçüm aletini daima eşit şekilde ileri-geri hareket ettiriniz.
 • Ölçüm cihazının cisim bulduğu pozisyonlarda delme işlemi yapmayınız. Delme çapına dikkat ediniz ve her zaman uygun bir emniyet faktörünü hesaba katınız.
 • Ölçüm aletini taşıyıcı yapı elemanları, yüksek gerilim hatları, gaz veya buhar hatları, yüksek basınç hatları veya benzeri nesneler gibi kritik nesneleri bulmak için kullanmayınız.
 • Asla sadece ölçüm aracına güvenmeyiniz. Ek olarak, diğer bilgi kaynaklarını, kontrol ölçümlerini ve gerekirse test deliklerini kullanarak ölçüm sonuçlarını doğrulayınız.
 • Bilekliğin güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olunuz. Her kullanımdan önce bilekliğin sabitleme noktasını olası hasarlar bakımından kontrol ediniz.
 • Aletlerin ve/veya aksesuarların düşmesi nedeniyle yaralanma tehlikesi. Sadece ürün ile birlikte teslim edilen bilekliği kullanınız.
 • Ölçüm aletini sadece öngörülen tutamaktan taşıyınız. Tutamağı temiz, kuru ve yağsız ve gressiz bir şekilde tutunuz.
 • Ekranı temiz ve okunaklı bir şekilde tutunuz. Ekranı sadece temiz ve çizmeyen bir bezle temizleyiniz.
 • Ölçüm sonuçları prensip gereği belirli çevre şartları tarafından olumsuz etkilenebilir. Buna örn. manyetik veya elektromanyetik alanlar üreten aletlerin yakınlığı, ıslaklık, metal içeren yapı malzemeleri, alüminyum kaplamalı izolasyon malzemeleri, katmanlı yapılar, içinde boşluk bulunan zeminler ve duvar kağıtları veya fayanslar dahildir. Bu nedenle delme, zeminlerde kesme veya frezeleme işlemi yapmadan önce diğer bilgi kaynaklarını da dikkate alınız (örn. inşaat planları).
 • Tarama işlemi sırasında güçlü elektrik, manyetik veya elektromanyetik alanlar üreten aletlerden uzak tutunuz (örneğin mobil telefonlar). Mümkünse tüm aletlerde, ışınımları ölçümü olumsuz etkileyebilecek fonksiyonları devre dışı bırakınız veya aletleri kapatınız.
 • Ölçüm aletini önceden izin almadan askeri tesislerin, hava limanlarının ve radyo astronomi tesislerinin yakınında kullanmayınız.
 • Bir düşmeden sonra veya diğer mekanik etkilere maruz kaldığında ölçüm cihazının hassasiyetini kontrol ediniz. Ölçüm aleti hasarlı ise, bir Hilti servisine tamir ettiriniz.
 • Belirtilen çalıştırma ve depolama sıcaklıklarına uyulmalıdır.

Akülü aletlerin özenli çalıştırılması ve kullanımı

 • Lityum İyon akülerin kullanılması sırasında aşağıda belirtilen güvenlik uyarılarını dikkate alınız. Bunlara dikkate alınmaması ciltte tahrişlere, ağır korozif yaralanmalara, kimyasal yanıklara, yangın ve / veya patlamalara neden olabilir.
 • Aküyü sadece teknik olarak kusursuz durumdayken kullanınız.
 • Hasarları önlemek için ve sağlığa ciddi zarar verici sıvıları engellemek için akülere itinalı davranınız!
 • Akülere asla müdahale edilmemeli ve üzerlerinde onarım yapılmamalıdır!
 • Aküler parçalarına ayrılmamalı, ezilmemeli, 80° C (176° F) üzerine ısıtılmamalı veya yakılmamalıdır.
 • Darbeye maruz kalmış veya başka bir hasar görmüş aküleri kullanmayınız. Akülerinizi hasar belirtilerine karşı düzenli olarak kontrol ediniz.
 • Geri dönüştürülmüş veya onarılmış aküleri asla kullanmayınız.
 • Aküyü veya aküyle çalışan bir elektrikli el aletini asla bir şeyi çakmak veya bir şeye vurmak için kullanmayınız.
 • Aküleri asla doğrudan güneş ışığına, aşırı sıcaklık, kıvılcım veya açık ateşe maruz bırakmayınız. Bu durum patlamalara neden olabilir.
 • Akünün kutbuna parmaklarınız, aletler, takılar veya diğer elektriksel olarak iletken nesnelerle dokunmayınız. Bu durum aküye hasar verebilir, maddi hasarlara ve yaralanmalara neden olabilir.
 • Aküleri yağmurdan, ıslaklıktan ve sıvılardan uzak tutunuz. Akülerin içine nemin girmesi, kısa devrelere, elektrik çarpmalarına, yanıklara, yangına veya patlamalara neden olabilir.
 • Sadece akü tipi için öngörülmüş olan şarj cihazlarını ve elektrikli el aletlerini kullanınız. Bunun için ilgili kullanım kılavuzlarındaki verileri dikkate alınız.
 • Aküyü patlama tehlikesi olan ortamlarda kullanmayınız veya depolamayınız.
 • Akü tutulamayacak kadar sıcaksa arızalı olabilir. Pili, yanıcı malzemelere yeterli mesafede, görünür ve yanıcı olmayan bir yere yerleştiriniz. Aküyü soğumaya bırakınız. Akü bir saat sonra hala dokunulamayacak kadar sıcaksa, arızalı demektir. Hilti servisiyle irtibat kurunuz veya "Hilti Lityum İyon aküler için güvenlik ve kullanım uyarıları" dokümanını okuyunuz.
  Lityum İyon aküleri taşıma, depolama ve kullanma için geçerli özel yönetmelikleri dikkate alınız.
  Bu kullanım kılavuzunun sonundaki QR kodu tarayarak ulaşabileceğiniz, Hilti Lityum İyon aküler için güvenlik ve kullanım uyarılarını okuyunuz.

Düğme pillerin özenli çalıştırılması ve kullanımı

 • Yassı pilleri kesinlikle yutmayınız. Bir düğme pilin yutulması, 2 saat içinde ciddi iç yanıklara ve ölüme neden olabilir.
 • Düğme pillerin çocukların erişemeyeceği yerlerde olduğundan emin olunuz. Düğme pilin yutulduğundan veya vücudun başka bir açıklığından girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal bir doktora başvurunuz.
 • Düğme pillerini değiştirirken, doğru şekilde değiştirildiğinden emin olunuz. Patlama tehlikesi vardır.
 • Yalnızca bu kullanım kılavuzunda listelenen düğme pillerini kullanınız. Farklı düğme pilleri veya enerji beslemesi kullanmayınız.
 • Düğme pilleri yeniden şarj etmeye çalışmayınız veya kısa devre yapmayınız. Yassı pil sızdırmazlık özelliğini kaybedebilir, patlayabilir, yanabilir ve kişilerin yaralanmasına neden olabilir.
 • Deşarj olmuş yassı pilleri usulüne uygun bir şekilde çıkarınız ve imha ediniz. Deşarj olmuş yassı piller sızdırmazlık özelliğini kaybedebilir ve böylece ürüne zarar verebilir veya kişilerin yaralanmasına neden olabilir.
 • Düğme pilini aşırı ısıtmayınız ve ateşe atmayınız. Yassı pil sızdırmazlık özelliğini kaybedebilir, patlayabilir, yanabilir ve kişilerin yaralanmasına neden olabilir.
 • Düğme pillere zarar vermeyiniz veya parçalarına ayırmayınız. Yassı pil sızdırmazlık özelliğini kaybedebilir, patlayabilir, yanabilir ve kişilerin yaralanmasına neden olabilir.
 • Hasarlı bir yassı pili suyla temas ettirmeyiniz. Dışarı çıkan Lityum, suyla birlikte hidrojen üretebilir ve böylece bir yangına, patlamaya veya kişilerin yaralanmasına neden olabilir.

Tanımlama

Ürüne genel bakış

Image alternative
 1. Tekerlek
 2. Üst işaretleme çentiği
 3. Ekran
 4. Sol / sağ işaretleme çentiği
 5. Kontrol paneli
 6. Tutamak
 7. Düğme hücre tutucu vidası
 8. Düğme hücre tutucu
 9. Akü kilit açma tuşu
 10. Akü
 11. akü şarj durumu göstergesi
 12. microSD kartı yuvası
 13. USB yuvası, tip C
 14. Sensör alanı
 15. Göz
 16. Sol fonksiyon tuşu
 17. Ok tuşları
 18. Başlat/Durdur tuşu
 19. Sağ fonksiyon tuşu
 20. Ekran görüntüsü tuşu
 21. Açık/Kapalı tuşu

Usulüne uygun kullanım

Tanımlanan ürün bir duvar tarayıcısıdır. Kuru yüzeylerde demir içeren metaller (beton demiri), demir dışı metaller (bakır, alüminyum), ahşap kirişler, plastik borular, borular ve kablolar gibi cisimlerin algılanması için tasarlanmıştır.
Aletlerin kullanımı, inşaat sektöründe profesyonel olarak faaliyet gösteren kişilerle sınırlıdır.
Image alternative
 • Bu ürün için sadece B 12 tip serisi Hilti Lityum İyon aküleri kullanınız. Hilti bu ürün için bu tabloda belirtilen akülerin kullanılmasını önerir.
 • Bu aküler için sadece Hilti şarj cihazlarının burada belirtilen serilerini kullanınız.

Teslimat kapsamı

Duvar tarayıcı, USB kablosu, kullanım kılavuzu
Ürün için izin verilen diğer sistem ürünlerini Hilti Store 'da veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group

Ölçüm modlarına genel bakış

Ölçme aleti aşağıdaki ölçüm modlarına sahiptir:
 • Cisim yeri belirleme ile duvarlar, zeminler ve tavanlardaki cisimlerin yeri belirlenir.
 • Sızıntı yeri belirleme ile sızıntıların yeri belirlenir.
 • Mesafe ölçümü ile mesafeler ölçülür.
Modu, ölçüm modu menü öğesinden değiştirebilirsiniz.

Teknik veriler

Verilen tüm veriler, çoğunlukla laboratuvar ortamında özel test stantlarında ölçülmüştür. Ana malzemedeki katkı maddeleri, ortam koşullarındaki değişiklikler veya algılanan nesnelerin (örn. kavisli nesneler) özel özellikleri nedeniyle, ölçüm performansı belirtilen değerlerden önemli ölçüde sapabilir (ayrıca bkz. Ek güvenlik uyarıları bölümü). Standart laboratuvar koşullarımız:
 • Sıcaklık: 20 °C
 • Bağıl nem: 36,5%
 • Beton mukavemet sınıfı: C 50⁄60
Kuru betonda maksimum algılama derinliği
200 mm
(7,9 in)
Kuru betonda mutlak güvenilir sonuçlar için algılama derinliği
Metal cisimler
≤ 85 mm
(≤ 3,3 in)
Diğer cisimler
≤ 80 mm
(≤ 3,1 in)
Alçıpandaki ahşap kirişleri algılama derinliği
38 mm
(1,5 in)
Taze betonda metal nesneleri algılama derinliği
60 mm
(2,4 in)
Desteklenen diğer duvar türlerinde cisim algılama derinlikleri
80 mm
(3,1 in)
Görüntülenen cisim derinliğinin hassasiyeti (artı uygulamaya bağlı sapma)
Kuru betonda
±5 mm
(±0,2 in)
Taze betonda
±10 mm
(±0,4 in)
Cismin merkezi için ölçüm doğruluğu
±5 mm
(±0,2 in)
İki komşu cisim arasındaki minimum mesafe
40 mm
(1,6 in)
Mesafe ölçümünün ölçüm doğruluğu
±10 mm / 1 mt
(±0,4 in / 3 ft)
Radar sensörü frekansı
1,8 GHz … 5,7 GHz
Maksimum radar sensörü yayın gücü
0,00001 mW
İndüktif sensör frekansı
48 kHz … 52 kHz
Maksimum manyetik alan yoğunluğu (10 m için)
20 dBµA/m
Referans yüksekliğinin üzerinde maksimum kullanım yüksekliği
2.000 mt
(6.561 ft — 10 in)
Maksimum bağıl nem
90 %
Gerilim ileten cisimleri algılamak için maksimum bağıl nem
50 %
IEC 61010-1'e göre kirlilik derecesi
2
B 12/2.6 akü ile standart çalışma süresi
≈ 6 saat
Düğme hücre
CR2032 (3 V lityum pil)
Kullanım ömrü düğme hücre
yaklaşık 36 ay
Koruma türü
IP 5X
Boyutlar (uzunluk x genişlik x yükseklik), akü olmadan
264 mm x 115 mm x 100 mm
(10,4 in x 4,5 in x 3,9 in)
EPTA-Procedure 01 uyarınca aküsüz ağırlık
0,57 kg
(1,26 lb)
İşletim sırasındaki ortam sıcaklığı
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Depolama sıcaklığı
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Akü

Akü çalışma gerilimi
10,8 V
İşletim sırasındaki ortam sıcaklığı
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Depolama sıcaklığı
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Şarj başlangıcında akü sıcaklığı
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Kullanım

Bu dokümanda ve ürün üzerinde bulunan güvenlik ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.

Akünün şarj edilmesi

 1. Şarj etmeden önce şarj cihazının kullanım kılavuzunu okuyunuz.
 2. Akü ve şarj cihazının kontaklarının temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz.
 3. Aküyü izin verilen şarj cihazında şarj ediniz.

Akünün yerleştirilmesi

İKAZ
Yaralanma tehlikesi kısa devre veya akünün düşmesi nedeniyle!
 • Aküyü yerleştirmeden önce, akü kontaklarında ve ürün içindeki kontaklarda yabancı cisim bulunmadığından emin olunuz.
 • Akünün her zaman tam oturduğundan emin olunuz.
 1. İlk kullanım öncesinde akü tamamen şarj edilmelidir.
 2. Aküyü ürüne, duyulur şekilde yerine oturana kadar itiniz.
 3. Akünün alette emniyetli bir şekilde yerleşip yerleşmediğini kontrol ediniz.

Akünün çıkartılması

 1. Akünün serbest bırakma düğmelerine basınız.
 2. Aküyü üründen çıkartınız.

Bilekliklerin monte edilmesi

İKAZ
Alet ipinin yanlış bağlanması nedeniyle yaralanma tehlikesi! Ürün düşebilir.
 • Bileziğe ve/veya açıklığa alet ipi bağlamayınız.
 1. Bileziğin ince bağını ürünün altındaki açıklıktan çekiniz.
 2. Geniş bağı ince bağdan geçiriniz ve bileziği sıkınız.

Ölçüm aletinin açılması / kapatılması

Ölçüm aletini açmadan önce sensör alanının nemli olmadığından emin olunuz. Gerekirse ölçüm aletini bir bezle kurulayınız.
 1. Ölçüm aletini açmak için açma/kapatma tuşuna veya başlat/durdur tuşuna basınız.
  • Çalışma sıcaklığı aralığı dışına çıkılırsa bir hata mesajı görüntülenir ve ölçüm cihazı otomatik olarak kapatılır. Ölçüm cihazının soğuması veya ısınması beklenmeli ve sonra cihaz yeniden çalıştırılmalıdır.
  Ölçüm aleti 5 dakika boyunca hiç kullanılmazsa otomatik olarak tamamen kapanır. Devre dışı bırakma süresinin uzunluğunu ana menüde değiştirebilirsiniz.
 2. Ölçüm aletini kapatmak için açma/kapatma tuşuna basınız.

Menü

Menüde dolaşma

Sol ve sağ fonksiyon tuşlarına, ekran görüntüsüne bağlı olarak farklı işlevler atanır. Bunlar, ekranda doğrudan ilgili fonksiyon tuşu üzerinde grafiksel olarak görüntülenir.
 1. Menüyü açmak için sol fonksiyon tuşuna basınız.
 2. Bir menüde gezinmek için yukarı veya aşağı ok tuşlarına basınız.
 3. Seçilen bir menü seçeneğini onaylamak için başlat/durdur tuşuna basınız.
 4. Bir üst menüye dönmek için sol fonksiyon tuşuna basınız.
 5. Menüden çıkmak için sağ fonksiyon tuşuna basınız (galeri alt menüsünde mevcut değildir).

Menü noktaları

Galeri Çöp kutusu simgesinin altındaki sağ fonksiyon tuşuna basarak kayıtlı resimleri çağırabilir veya silebilirsiniz.
Resimlerin veri parçaları bellekte kalır ve yeniden oluşturulabilir. Kalıcı olarak silme için Dahili belleği formatla 'yı seçiniz. Bir SD kart takılıysa, önce SD kartı formatla 'yı seçiniz, ardından SD kartı çıkarınız ve ardından dahili belleği formatlayınız. Alternatif olarak, Fabrika Ayarları aracılığıyla Alet Ayarları menüsündeki görüntüleri kalıcı olarak da silebilirsiniz.
Ölçüm modu İstediğiniz ölçüm modunu ayarlayınız. Seçimden sonra ölçüm aleti doğrudan seçilen ölçüm moduna geçer. Cisim yeri belirleme ölçüm modunda, planlanan ölçüme ve ölçme sonuçlarının görünümüne uygun duvar tipini de belirleyebilirsiniz.
Alet ayarları
 • Katlanır metre: Ölçüm modları cisim yeri belirleme (nokta görünümü hariç) ve sızıntı yeri belirleme için katlanır metreyi açınız veya kapatınız. Katlanır metre yardımıyla örneğin cisimlerin merkezleri arasındaki mesafeyi belirleyebilirsiniz. Katlanır metre değerini sıfır olarak belirlemek için sağ fonksiyon tuşuna basınız.
 • Ekran parlaklığı : Ekran aydınlatmasının parlaklık derecesini ayarlayınız.
 • Ses : Sinyal sesini açınız veya kapatınız. Ses sinyali açılırsa, bir tuşa her basıldığında ve sensör alanının altında bir cisim bulunduğunda her defasında sesli bir sinyal duyulur.
 • Başlatma ayarları : Ölçme aletinin açıldığında başlayacağı ayarları (örn. duvar tipi, yükseklik, katlanır metre) seçiniz. Aletin en son kapatıldığı andaki ayarların devralınması ile kişiselleştirilmiş bir temel ayar (ana menüdeki mevcut ayarlara karşılık gelir) arasında seçim yapınız.
 • Kapatma süresi ... : Ölçüm aleti kullanılmadığında otomatik olarak kapanacağı zaman aralığını seçiniz.
 • Dil : Göstergede kullanılan dili seçiniz.
 • Tarih ve Saat : Görüntüleri kaydetmek için tarih ve saati ayarlayınız ve tarih ve saat formatını seçiniz. Saat ve tarih artık kaydedilmiyorsa, düğme hücresini değiştiriniz (bkz. "Düğme hücresinin takılması / değiştirilmesi (bkz. Şekil D)", sayfa 31).
 • Ölçü birimi : Ölçüm göstergeleri için ölçü birimini seçiniz. (Tüm pazarlarda mevcut değildir.)
 • Fabrika ayarları : Tüm menü seçeneklerini fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. Aynı zamanda, kaydedilen tüm resimler kalıcı olarak silinir.
Alet bilgisi Burada yüklü yazılım sürümü gibi alet bilgilerini bulacaksınız.

Bağlama duyarlı bilgiler ve yardım

Ekranda sağ fonksiyon tuşunun üst tarafında soru işareti simgesi gösteriliyorsa, bağlama duyarlı bilgileri ve yardımı görüntülemek için sağ fonksiyon tuşuna basabilirsiniz. Bu seçenek, duvar tipi ve görünüm değiştirilirken, cisim yeri belirleme ve sızıntı yeri belirleme için tüm ölçüm modlarında kullanılabilir.

Ölçüm sonuçlarının kaydedilmesi / aktarılması

Ölçüm sonuçları resim olarak kaydet

Cisim görünümünde bir panorama ekran görüntüsü fonksiyonu mevcuttur. Bu, ölçüm sonuçlarını (görüntülenen her cisim için cisim derinliği dahil) belgelemek veya daha sonra analiz etmek için bir görüntü olarak kaydetmenize olanak tanır.
 1. Alıştığınız biçimde istediğiniz alanı ölçünüz.
 2. Ardından ekran görüntüsü tuşuna basınız.
  • microSD kart takıldığında, görüntüler karta kaydedilir. Aksi takdirde görüntüler, ölçme aletinin dahili belleğinde saklanır ve USB arabirimi aracılığıyla aktarılabilir.

USB arabirimi aracılığıyla veri aktarımı

USB arabirimi yalnızca veri aktarımı için kullanılır. Aküler veya diğer aletler bununla şarj edilemez.
 1. USB yuvasının kapağını açınız.
 2. Kapatılan ölçüm aletinin USB yuvasını USB kablosunu kullanarak PC'nize bağlayınız.
  Ölçme aletini sadece USB arabirimi üzerinden bir bilgisayara bağlayınız. Ölçme aleti, diğer cihazlara bağlandığında hasar görebilir.
 3. Ölçüm cihazını açınız.
 4. Bilgisayarınızdaki dosya tarayıcısını açınız ve Hilti PS 85 sürücüsünü seçiniz. Kaydedilen dosyalar ölçme aletinin dahili belleğinden kopyalanabilir, bilgisayarınıza taşınabilir veya silinebilir.
 5. İstediğiniz işlemi tamamladığınızda, standart prosedür olarak sürücünün bağlantısını kesiniz.
  Her zaman önce bilgisayarın işletim sisteminden sürücünün kaydını siliniz (sürücüyü çıkarınız), aksi takdirde ölçme aletinin dahili belleği zarar görebilir.
 6. Ardından açma/kapama tuşuna ile ölçme aletini kapatınız.
 7. Toz veya su sıçramasına karşı korumak için USB kablosunu çıkarınız ve USB yuvasının kapağını kapatınız.

microSD kart ile veri aktarımı

Ölçüm aletine bir microSD kart takılıysa, görüntüler kaydedildiklerinde ölçüm aletin dahili belleğinde değil otomatik olarak kartta saklanır.
microSD kartı çıkarmadan önce ölçme aletini kapatınız. Aksi takdirde microSD kart zarar görebilir.
 1. microSD kart yuvasının kapağını açınız.
 2. Kilidi açılana kadar microSD kartı yavaşça ölçüm aletine itiniz.
 3. MicroSD kartı yuvasından çıkarınız ve PC'nize bağlayınız. Kaydedilen dosyalar kopyalanabilir, PC'nize taşınabilir veya silinebilir.
 4. Ardından microSD kartı tekrar yuvaya takınız. Yerleştirirken doğru hizaladığınızdan emin olunuz. microSD kartı yerine oturana kadar itiniz.
 5. Toz veya su sıçramasına karşı korumak için yuva kapağını kapatınız.

Yazılım güncellemesi

Gerekirse, ölçme aletinin yazılımını güncelleyebilirsiniz.
Güncel yazılım versiyonunu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz: İndir
 • Yazılım versiyonu ürününüzdekinden daha güncelse güncelleme dosyasını indiriniz.
 • Güncelleme dosyasını microSD karta yükleyiniz.
 • microSD kartı ölçme aletine takınız.
 • Ölçüm cihazını açınız.
 • Henüz yüklenmemiş yeni bir güncelleme dosyası bulunursa güncelleme işlemi otomatik olarak başlar.
 • Güncelleme işlemi ekranda gösterilir. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.
 • Güncelleme tamamlandıktan sonra ölçme aleti otomatik olarak yeniden başlatılır.
 • Hilti güncelleme dosyasının daha sonra microSD karttan silinmesini önerir.
  microSD kartı çıkarmadan önce ölçme aletini kapatınız.

Cisim yeri belirleme ölçüm modu

Çalışma şekli

Ölçme aletiyle sensör alanının zemini kontrol edilir. Duvarda birden fazla cisim üst üste bulunuyorsa, ekranda üst yüzeye en yakın olan cisim görüntülenir.
Cisim yeri belirleme ölçüm modunda, planlanan ölçüme ve ölçme sonuçlarının görünümüne uygun duvar tipini de belirleyebilirsiniz.

Tespit edilebilecek cisimler

Duvarın malzemesinden farklı olan nesneler algılanır.
 • Plastik borular (örn. en az 10 mm çapındaki su taşıyan plastik borular, masif malzemeden en az 20 mm çapında boş borular)
 • Elektrik kabloları (gerilim taşıyıp taşımadığına bağlı olmaksızın)
 • Üç fazlı alternatif akım kabloları (örn. ocağa giden)
 • Alçak gerilim hatları (örn. kapı zili, telefon, ağ, akıllı ev)
 • Her türlü metal borular, çubuklar ve destekler (örneğin çelik, bakır, alüminyum)
 • Beton demiri
 • Ahşap çubuklar
 • Boşluklar

Özel ölçüm durumları

  Uygun olmayan şartlar, prensip gereği ölçme sonucunu olumsuz etkileyebilirler:
 • Çok katmanlı duvar yapıları.
 • Boşluklarda ve hafif duvarlarda boş plastik borular ve ahşap kirişler.
 • Duvarda eğri şekilde giden cisimler.
 • Metal üst yüzeyler ve nemli alanlar; belirli koşullar altında (örn. yüksek su içeriği varsa) bunlar duvardaki cisimler olarak görüntülenebilir. Betonun tamamen kurumasının birkaç ay sürdüğünü lütfen unutmayınız.
 • Bir duvardaki boşluklar; Bunlar cisim olarak gösterilebilirler.
 • Manyetik veya elektromanyetik alan üreten aletlere yakınlık, örn. cep telefonu baz istasyonları veya jeneratörler.
Duvarı delmeden, kesmeden veya frezelemeden önce kendinizi diğer bilgi kaynaklarını da kullanarak tehlikelere karşı emniyete almalısınız. Ölçüm sonuçları çevresel etkilerden veya duvarın yapısından etkilenebileceğinden, ekran sensör alanında bir nesne göstermese bile tehlike olabilir.

Duvar tipleri

Duvar tiplerinin değiştirilmesiMümkün olan en iyi ölçüm sonuçları için daima uygun duvar tipini ayarlayınız. Ölçme derinliği duvar tipine bağlıdır ve maksimum 85 mm'dir (3,3 inç).
 • İstediğiniz duvar tipi görünene kadar sol veya sağ ok düğmesine basınız.
 • Duvar tipini seçmek için Başlat/Durdur tuşuna basınız.
Taş duvar/genel duvar tipiTaş duvar/genel duvar tipi, katı duvar veya diğer homojen malzemelerdeki çoğu uygulama için uygundur. Plastik ve metal nesnelerin yanı sıra elektrik kabloları ve diğer kablolar görüntülenir. Taş duvar içindeki boşluklar veya çapı 2 cm'den (0,8 inç) az olan boş plastik borular muhtemelen görüntülenmez. Bu mod, kumtaşı tuğlaları veya kil levhalar gibi homojen temel malzeme türleri için en iyisidir.
Beton duvar tipiBeton duvar tipi kuru beton uygulamaları için uygundur. Plastik ve metal nesnelerin yanı sıra elektrik kabloları ve diğer kablolar görüntülenir. Çapı 2 cm'den (0,8 inç) küçük boş plastik borular görüntülenemeyebilir. Duvar tipini seçerken, maksimum ölçüm derinliğini 8 cm (3,1 inç) ile 20 cm (7,9 inç) arasında da ayarlayabilirsiniz.
Alçıpan duvar tipiAlçıpan duvar tipi, ahşap kirişler, metal ayaklıklar ve ayrıca alçıpan (ahşap, kartonpiyer vb.) içindeki elektrik ve diğer kabloları bulmak için uygundur. Dolgulu plastik borular ve ahşap kirişler aynı şekilde görüntülenir. Boş plastik borular tespit edilememektedir. Yüzeye (0-2 mm (0-0,08 inç) yakın) çok sayıda nesne tanımlarsanız, bir kaplama (ör. 1 cm (0,4 inç) kalınlığında Pleksiglas) ile çalışmayı deneyiniz.
Dikey delikli tuğla duvar tipiDikey delikli tuğla duvar tipi, özellikle dikey delikli tuğla uygulamaları için uygundur. Dikey delikli tuğlalar, çoğunlukla dikey olan birçok küçük boşluklu tuğlalardır. Metal cisimler, elektrik kabloları ve diğer kablolar ve su dolu plastik borular görüntülenir. Boşluklar veya boş plastik borular görüntülenemeyebilir.
Uzun delikli tuğla duvar tipiuzun delikli tuğla duvar tipi, özellikle uzun delikli tuğla uygulamaları için uygundur. Uzun delikli tuğlalar, çoğunlukla yatay olan birkaç büyük boşluk içeren tuğlalardır. Düz duran metal cisimler, elektrik ve diğer kabloların yanı sıra maksimum 2 cm ölçüm derinliğine kadar su dolu plastik borular görüntülenir. Boşluklar veya boş plastik borular görüntülenemeyebilir. Ölçüm sonucunu iyileştirmek için uzun delikli tuğla duvar tipine ek olarak dikey delikli tuğlaları da tarayınız. Mantıklı ve mantıksız cisimlere (hayalet nesneler) dikkat ediniz.
Taze beton duvar tipiTaze beton duvar tipi, özellikle henüz tam olarak sertleşmemiş ve kurumamış betondaki uygulamalar için uygundur. Metal cisimler, plastik ve metal borular ve elektrik kabloları görüntülenir. Gerilim taşıyan ve gerilim taşımayan hatlar arasındaki farkı tespit etmek mümkün değildir. Maksimum ölçme derinliği 6 cm'dir (2.4 inç). Betonun tamamen sertleşmesinin ve kurumasının birkaç ay sürdüğünü lütfen unutmayınız.

Görünüm

Görünümü değiştir
 • İstediğiniz görünüm görünene kadar yukarı veya aşağı oka art arda basınız.
 • Görünümü seçmek için Başlat/Durdur tuşuna basınız.

Nokta görünümü

Image alternative
İlk ölçüm sonucu, ölçüm aleti yüzey üzerinde hareket ettirilmeden nokta görünümünde görüntülenir. Bu nedenle bu fonksiyon özellikle köşelerde veya dar yerlerde ölçüm için kullanılır. Maksimum ölçme derinliği 6 cm'dir. Bulunan cisimler, malzeme özellikleriyle, ancak derinlik bilgisi olmadan görüntülenir.
Mümkün olan en iyi ölçüm sonuçlarını elde etmek için ölçme aletini nokta görünümünde zemin üzerinde hareket ettirmelisiniz. Ölçme aletini hareket ettirmeden plastik boruların ve ahşap kirişlerin konumunu belirleme son derece sınırlıdır.
Ölçüm göstergesiHiçbir cisim bulunamazsa, ekranda yalnızca dış daire görünür ve yeşil renkte yanar.
Yakında bir cisim bulunuyorsa, ardından dış daire kırmızı yanar. Ölçme aleti bir cisme yaklaştıkça daire sayısı artar. Ölçme aleti bir cisimden uzaklaşırsa daire sayısı azalır.
Sinyal gücü yeterliyse yönlendirme okları görüntülenir. Cismin merkezini özel olarak lokalize etmek için ölçme aletini yönlendirme okları yönünde hareket ettiriniz. Ölçüm göstergesi, bir cismin ortasının üzerindeki maksimum sapmayı gösterir ve sinyal gücü yeterliyse bir merkez çarpı işareti görüntülenir. Malzeme özelliğinin renk kodlaması, cisim görünümündeki ile aynıdır.
Yönlendirme okları veya orta çarpı görüntülenmezse, yakınlarda hala bir cisim olabilir.

Nesne görünümü

Image alternative
Cisim görünümünde mümkün olan en iyi ölçüm sonuçları ve maksimum ölçüm derinlikleri mevcuttur. Tespit edilen cisimler, derinlik bilgisi ve gerekirse malzeme özellikleri ile ölçüm mesafesi üzerinde görüntülenir.
Ölçme işlemi
 • Ölçüm aletini zemine yerleştiriniz ve zemin üzerinde sürüş yönünde hareket ettiriniz. Ölçüm sonuçları, yaklaşık 10 cm'lik minimum ölçüm mesafesinden sonra ekranda gösterilir.
 • Tekerleklerin duvarla güvenli bir şekilde temas etmesi için ölçüm aletini her zaman yüzey üzerinde hafif bir basınçla düz bir çizgide hareket ettiriniz.
 • Optimum ölçüm sonuçlarını elde etmek için, ölçüm aracını incelenecek tüm alan üzerinde yavaşça hareket ettiriniz ve geri döndüğünüzde ölçüm sonuçlarına bakınız. Ölçüm hattı en az 40 cm olmalıdır.
 • Başlat/Durdur tuşuna basarak her zaman yeni bir ölçüme başlayabilirsiniz.
 • Ölçüm sırasında ölçüm aletini duvardan kaldırırsanız, son ölçüm sonucu ekranda kalır. Yeniden yerleştirdiğinizde veya hareket ettirdiğinizde ölçüm yeniden başlatılır.
 • Özellikle hassas ölçümler için uygun duvar tipiyle nokta görünümünü kullanınız.
Image alternative
Ölçüm aletinin hareket ettiği yöne dik giden cisimlerin üst köşeleri fonksiyona bağlı olarak güvenilir şekilde bulunabilir. Bu nedenle, her zaman muayene edilecek alanı çapraz biçimde geçiniz.
Cisimlerin yerini belirlemek için, ölçüm hattını kez geçmek yeterlidir. Bulunan bir cismin yerini kesin olarak belirlemek ve işaretlemek istiyorsanız, ölçüm aletini ölçüm hattı üzerinde geri hareket ettiriniz.
Duvarda bulunan bir cismin devamını, birbiri ardına kaydırılmış birkaç ölçüm hattı boyunca ölçüm yaparak belirleyebilirsiniz.
Ölçüm göstergesiSensör alanında herhangi bir cisim algılanmadıysa, kesikli çizgiler ve orta çizgi tamamen yeşildir. Bir cisim algılandıysa, ekranda iki kesikli çizgi arasında görünür ve iki kesikli çizgi ve orta çizgi tamamen veya kısmen kırmızıdır.
Sağdaki derinlik ölçeği, bulunan cismin üst kenarına kadar olan cisim derinliğini gösterir.
Bulunan cisimlerin ekrandaki gösterilen özellikleri, cismin gerçek özelliklerinden farklı olabilir. Özellikle de çok ince cisimler ekranda daha kalın olarak görüntülenir. Daha büyük, silindirik cisimler (örn. plastik borular veya su boruları) ekranda gerçekte olduklarından daha dar görünebilir.
Malzeme özelliğinin renk kodlamasıCismin türüne ve malzeme özelliklerine göre, algılama olanağına sahip olursunuz.
Bunlar, aşağıdaki gibi renkli olarak gösterilir:
Turuncu
Gerilim ileten cisim
Mavi
Manyetik / demirli metal (örn. beton demiri)
Turkuaz
Manyetik olmayan metal (örneğin bakır boru)
Beyaz
Metal olmayan malzeme (örneğin ahşap, plastik)
Gri
Malzeme özelliği bilinmiyor
 • Gerilim ileten cisimler için başka özellikler görüntülenmez.
 • Üç fazlı alternatif akım kabloları muhtemelen olarak gerilim ileten hat olarak algılanmaz.
 • Yüzde 50'den fazla bağıl nemde, "gerilim iletme" özelliğinin belirlenmesi kısıtlanabilir.
Cisimlerin işaretlenmesiBulunan cisimleri, ölçme aletinin üst veya dış kenarındaki işaretleme çentiği ile işaretleyebilirsiniz.
 • Ölçme aletini, işaretlemek istediğiniz bulunan cisme doğru hareket ettiriniz.
 • Ölçme aletini, cisim ekranda orta çizgide ortalanacak şekilde hizalayınız.
 • Üstte, sağda ve solda işaretleme çentiğiyle bir işaret koyunuz.
 • Cismin merkezi, çizilen işaretlerin kesiştiği yerde bulunur.
 • Ölçme aletini, alternatif cisim ekrandaki her iki kesikli çizginin ortasına gelecek şekilde hizalayınız.
 • Bu, cismin ölçme aletinin karşılık gelen dış kenarının altında ortalandığı anlamına gelir.
 • Zemindeki bu dış kenar boyunca bir çizgi çiziniz ve bu çizgi üzerindeki ilgili işaretleme çentiğinin konumunu işaretleyiniz.
 • Burası cismin ortasıdır.
 • Birkaç ölçme hattını birbiri ardına hareket ettirerek ve ilgili işaretleri bağlayarak duvarda bulunan bir cismin ilerleyişini işaretleyebilirsiniz.

Sinyal görünümü 2D

Image alternative
Sinyal görünümü 2D'de, cisim derinliği hakkındaki bilgilerle birlikte ilgili ölçüm konumundaki sinyal gücü görüntülenir. Sinyal görünümü 2D, cisim görünümünün bir varyantıdır. Cisim sembolleri yerine sinyal güçlerini gösterir. Maksimum sinyal şiddeti cisimlerin üst kenarını gösterir.
Sinyal görünümü 2D, birbirine yakın cisimlerin yerini belirlemek ve karmaşık malzeme yapılarını daha iyi tahmin etmek için kullanılabilir. Daha ince cisimler ve arka arkaya uzanan cisimler de belirli koşullar altında bulunabilir. Cisim görünümünde ölçüm işlemiyle ilgili bilgileri dikkate alınız.
Cisim görünümü içinde ölçüm işlemiyle ilgili bilgileri dikkate alınız.

Sinyal görünüşü

Image alternative
Sinyal görünümünde, cisim derinliği hakkında bilgi olmadan ilgili ölçüm konumundaki sinyal gücü görüntülenir. Sinyal görünümü, birbirine yakın cisimlerin yerini belirlemek ve sinyal ilerlemesine dayalı olarak karmaşık malzeme yapılarını daha iyi tahmin etmek için kullanılabilir.

Sızıntı yeri belirleme ölçüm modu

Bu ölçüm modunda, yüzeyin bağıl malzeme nemi görüntülenir. Bu nedenle maksimum malzeme neminin yerini tanımak için uygundur ve bu nedenle olası bir sızıntıyı gösterir. Yüzeydeki farklı malzemeler, düz duran nesneler ve alt yüzeydeki homojen olmayan bölgeler (örn. eklemler) sonucu bozabilir.

Mesafe ölçümü ölçüm modu

Bu ölçüm modunda cisimler arasındaki mesafeleri ölçebilirsiniz.
Ölçüm referans noktası her zaman üst işaret yardımıdır. Ölçüm sadece tekerleklerin hareket yönünde düz bir yönde mümkündür. Başlangıç noktasına olan mesafe sürekli olarak ölçülür. Ekranda gösterilen ölçülen değer, kat edilen toplam mesafeye değil, mevcut ölçümün başlangıç noktasına olan mesafeye karşılık gelir. Başlangıç noktasına doğru geri giderken ölçülen değer küçülür.
Ölçme aleti mantıksız mesafe değerleri veriyorsa, örneğin 1 m (3 ft) gibi belirli bir mesafeyi ölçünüz. Mesafe tolerans dahilinde değilse (bkz. Teknik veriler bölümü), Hilti servisiyle iletişime geçiniz.

Bakım ve onarım

İKAZ
Takılı aküden dolayı yaralanma tehlikesi !
 • Tüm bakım ve onarım çalışmalarından önce her zaman aküyü çıkarınız!
Ürün bakımı
 • Yapışmış olan kirleri dikkatle çıkartınız.
 • Eğer mevcutsa, havalandırma deliklerini kuru ve yumuşak bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz.
 • Gövdeyi sadece hafif nemli bir temizlik bezi ile temizleyiniz. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanmayınız.
 • Ürünün üzerindeki kontak noktalarını temizlemek için temiz ve kuru bir bez kullanınız.
Lityum İyon akülerin bakımı
 • Bir aküyü asla havalandırma delikleri tıkalıyken kullanmayınız. Havalandırma deliklerini kuru, yumuşak bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz.
 • Akünün gereksiz yere toza veya kire maruz kalmamasını sağlayınız. Aküyü asla yüksek neme maruz bırakmayınız (örneğin suya daldırmayınız veya yağmurda bırakmayınız).
  Bir akünün ıslanması halinde, ona hasarlı bir akü gibi davranınız. Yanıcı olmayan bir kabın içinde izole ediniz ve Hilti servisine başvurunuz.
 • Aküyü yabancı yağ ve gresten uzak tutunuz. Akünün üzerinde gereksiz yere toz veya kir birikmesine izin vermeyiniz. Aküyü kuru, yumuşak bir fırça veya temiz, kuru bir bezle temizleyiniz. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanmayınız.
  Akünün kontak noktalarına dokunmayınız ve kontak noktalarına fabrikada uygulanmış olan gresi kesinlikle çıkartmayınız.
 • Gövdeyi sadece hafif nemli bir temizlik bezi ile temizleyiniz. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanmayınız.
Bakım
 • Görünür tüm parçalarda hasar olup olmadığını ve kumanda elemanlarının sorunsuz şekilde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol ediniz.
 • Hasar ve/veya fonksiyon arızaları durumunda ürünü işletmeyiniz. Ürünü gecikmeden Hilti servisine tamir ettiriniz.
 • Bakım ve onarım çalışmalarından sonra tüm koruma tertibatlarını yerleştiriniz ve bunların fonksiyonlarını sorunsuz olarak yerine getirmekte olup olmadıklarını kontrol ediniz.
Güvenli çalışma için sadece orijinal yedek parçalar ve tüketim malzemeleri kullanınız. Hilti tarafından onaylanmış, yedek parçaları, aksesuarları ve sarf malzemelerini Hilti Store veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group

Düğme hücrenin değiştirilmesi

Ölçme aletinde saati kaydedebilmek için bir düğme hücre mevcuttur. Düğme hücre boşalmışsa değiştirilmelidir.
Image alternative
 1. Düğme hücre tutucusundaki vidayı çıkarınız.
 2. Düğme hücre tutucusunu yuvasından dışarı çekiniz (gerekirse uygun bir aletle).
 3. Boş düğme hücreyi çıkarınız ve yeni bir düğme hücre takınız. Kutup yönlerinin doğru olmasına dikkat ediniz. Düğme hücrenin pozitif kutbu yukarıyı göstermelidir.
 4. Düğme hücre tutucuyu yuvasına geri takınız. Düğme hücre tutucunun doğru ve tam olarak içeri itildiğinden emin olunuz, aksi takdirde toza ve sıçrayan suya karşı koruma garanti edilemez.
 5. Düğme hücre tutucunun vidasını yeniden takınız ve elle sıkınız.

Akülü aletlerin ve akülerin taşınması ve depolanması

Taşıma
  DİKKAT
  Taşıma sırasında aletin istem dışı çalışması !
 • Ürünlerinizi her zaman aküler takılı olmadan taşıyınız!
 • Aküleri çıkartınız.
 • Aküleri kesinlikle sıkıca bağlanmamış koruma ile nakletmeyiniz. Nakliye sırasında, aküler aşırı şok ve titreşimlerden korunmalı ve başka akü kutupları ile temas ederek kısa devreye neden olmamaları için, her türlü iletken malzeme veya diğer akülerden izole edilmiş olmalıdır. Aküler için yerel taşıma talimatlarını dikkate alınız.
 • Aküler posta ile gönderilmemelidir. Hasarsız aküleri sevk etmek istemeniz halinde, bir nakliye şirketine başvurunuz.
 • Ürünün ve akülerin hasar görmüş olup olmadığını her kullanımdan önce olduğu gibi uzun taşımalardan önce ve sonra kontrol ediniz.
Depolama
  İKAZ
  Arızalı veya akan aküler nedeniyle beklenmeyen hasar oluşumu !
 • Ürünlerinizi her zaman aküleri yerleştirmeden depolayınız!
 • Ürünü ve aküleri serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Teknik verilerde belirtilen sıcaklık sınır değerlerini dikkate alınız.
 • Aküleri şarj cihazının üzerinde muhafaza etmeyiniz. Şarj işleminden sonra her zaman aküyü şarj cihazından çıkartınız.
 • Aküleri kesinlikle güneşte, ısı kaynakların üzerinde veya cam arkasında muhafaza etmeyiniz.
 • Ürünü ve aküleri çocukların ve yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
 • Ürünün ve akülerin hasar görmüş olup olmadığını her kullanımdan önce olduğu gibi uzun süreli depolamalardan önce ve sonra kontrol ediniz.

Arıza durumunda yardım

Bu tabloda listelenmemiş veya kendi başınıza gideremediğiniz arızalarda lütfen yetkili Hilti servisimiz ile irtibat kurunuz.
Arıza
Olası sebepler
Çözüm
Ürün açılmıyor.
Batarya deşarj olmuş
 • Aküyü değiştiriniz veya boş aküyü şarj ediniz.
Akü yerine tamamen takılmamış.
 • Aküyü duyulabilir bir klik sesi ile yerine oturtunuz.
Akü duyulabilir bir "klik“ sesi ile yerine oturmuyor.
Akünün kilit tırnakları kirlenmiş.
 • Kilit tırnaklarını temizleyiniz ve aküyü yeniden yerine oturtunuz.
Kontrol paneli üzerinden giriş mümkün değil
Kontrol paneli arızalı
 • Hilti servisi ile iletişim kurunuz.
Tekerlekler çalışıyor ama zor dönüyor
Tekerlekler tozlanmış veya kirli
 • Tekerlekler ve gövde temizlenmelidir.
Ürün, bir bilgisayara bağlanamıyor.
Ürün, bilgisayar tarafından algılanmıyor.
 • Sürücünün güncel olup olmadığını kontrol ediniz. Sürücüyü ve/veya işletim sisteminizi güncellemeniz gerekebilir.
USB kablosu arızalı.
 • Başka bir USB kablosu ile bağlantıyı kontrol ediniz. Gerekirse USB kablosunu değiştiriniz.
Ürün üzerindeki USB yuvası arızalı.
 • Hilti servisi ile irtibat kurunuz.
microSD kartı çalışmıyor.
microSD kartı algılanmıyor.
 • Başka bir cihazla (örneğin bir PC) microSD kartın fonksiyonunu kontrol ediniz.
 • Farklı veya yeni bir microSD kart kullanınız. Bu da algılanmıyorsa, Hilti servisine başvurunuz.
microSD kart okunamıyor.
 • microSD kartında ve ölçme aletindeki yuvada kir olup olmadığını kontrol ediniz. Bunları kuru, yumuşak bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz.
 • Sorun devam ederse, Hilti servisiyle irtibat kurunuz.

FCC uyarısı (ABD'de geçerli)/IC uyarısı (Kanada'da geçerli)

Bu alet testlerde B sınıfı için ön görülmüş olan FCC yönergelerinin bölüm 15'de bulunan sınır değerlerine uymaktadır. Bu sınır değerleri yerleşim yerlerindeki kurulumlarda zararlı ışınlardan korunmayı öngörmektedir. Bu tür aletler yüksek frekanslar üretir, kullanır ve aynı zamanda yansıtabilir. Bundan dolayı eğer talimatlara uygun bir şekilde kurulmaz ve çalıştırılmazsa radyo yayınını alma bozukluğu ortaya çıkabilir.
Fakat yine de parazitlenmeler söz konusu olabilir. Eğer bu alet radyo veya televizyonun alışında, aletin kapatılması ve açılması ile tespit edilen parazitlere neden olursa aşağıdaki önlemler alınmalıdır:
 • Anten yeniden ayarlanmalı veya yeri değiştirilmelidir.
 • Alet ile alıcı arasındaki mesafe arttırılmalıdır.
 • Alet, alıcının kullanmadığı bir akım devresine bağlanmalıdır.
 • Bayinize veya tecrübeli bir radyo ve televizyon teknisyenine başvurunuz.
Alet üzerinde Hilti tarafından açıkça izin verilmeyen değişikliklerin veya modifikasyonların yapılması, kullanıcının alet kullanım haklarını sınırlandırabilir.
Bu alet ilgili FCC hükümleri Paragraf 15 gerekliliklerine uygundur ve RSS‑220 altında belirtilen gereksinimleri ilgili IC RSS-Gen ile bağlantılı olarak karşılar.
Çalıştırma aşağıdaki iki koşula bağlıdır:
 • Bu alet, hasar veren manyetik alanlar oluşturmamalıdır.
 • Bu alet, istenmeyen işlemlere neden olabilecek ışın salınımları da dahil olmak üzere her türlü ışınımı alabilmelidir.
ABD kullanıcıları için: Bu aletin kullanımı kolluk kuvvetleri, yangın ve kurtarma hizmetleri, bilimsel araştırma enstitüleri, ticari madencilik şirketleri, inşaat şirketleri ve bu gruplar adına çalışan özel taraflarla sınırlıdır. Başka bir tarafça kullanım, 47 U.S.C. §301 uyarınca yasaktır ve ciddi cezalara yol açabilir.
Koordinasyon gereksinimleri
 1. UWB görüntüleme sistemleri, ekipmanın kullanılabilmesi için önce FCC koordinasyonu gerektirir. İşletmeci, ekipmanın kullanımına ilişkin olarak bu koordinasyondan kaynaklanan tüm kısıtlamalara uymalıdır.
 2. UWB görüntüleme ekipmanı kullanıcılarının, bu bilgilerin National Telecommunications and Information Administration aracılığıyla federal hükümetle koordine edildiğini ilgili FCC Office of Engineering and Technology'ye bildirmeleri gerekmektedir. UWB işletmecisi tarafından sağlanan bilgiler; kullanıcının adını, adresini ve diğer ilgili iletişim bilgilerini, istenen coğrafi alan(lar)ı ve UWB aletinin FCC kimlik numarasını ve diğer terminolojisini içermelidir. Görüntüleme aletinin mobil uygulamalar için tasarlanması durumunda; coğrafi çalışma alanında, aletin kullanıldığı eyalet(ler) veya ilçe(ler) söz konusu olabilir. Sabit kullanımlarda bir görüntüleme sisteminin işletmecisi, aletin çalıştırılacağı belirli bir coğrafi konum veya adres belirtmelidir. Bu belgeler, 47 CFR 0.401(a)'da belirtilen FCC Genel Merkezi'nin ATTN: UWB Coordination adresindeki frekans koordinasyonu departmanı, OET, Federal Communications Commission'a gönderilmelidir.
 3. Üreticiler veya yetkili satış temsilcileri, aleti çalıştırmadan önce alıcıları ve sistemlerini kullananları, ayrıntılı çalışma alanlarını FCC ile koordine etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirmelidir.
 4. Onaylı, koordineli UWB sistemlerinin kullanıcıları, sahiplik veya konumdaki bir değişikliği FCC'ye bildirmeleri ve mevcut onaylanmış kullanımla koordinasyon sağlamaları halinde, bunları diğer nitelikli kullanıcılara ve diğer konumlara aktarabilir.
 5. FCC/NTIA Koordinasyon Raporu, bir görüntüleme sisteminin çalıştırılmasının ek koordinasyon gerektirdiği veya bir görüntüleme sisteminin çalıştırılmasının yasak olduğu coğrafi alanları tanımlar. Belirli coğrafi alanlardaki kullanımlar için ek koordinasyon gerekiyorsa, yerel bir koordinasyon irtibat kişisi sağlanır. Belirlenen bu alanlardaki kullanımlar dışında, bildirilen kullanım alanları değişmedikçe, UWB görüntüleme sistemi hakkında talep edilen bilgiler FCC'ye sunulduktan sonra FCC ile başka bir koordinasyona gerek yoktur. Kullanım alanının değişmesi durumunda, bu bölümün 2) paragrafındaki prosedüre uygun olarak FCC'ye güncel bilgiler aktarılmalıdır.
 6. Rutin UWB kullanımının koordinasyonu, koordinasyon talebinin NTIA tarafından alınmasından itibaren en fazla 15 iş günü sürer. Özel, zaman sınırlı operasyonlar için, koşulların uygun olması durumunda işleme süresi kısaltılabilir. UWB ekipmanı kullanıcısının bu bölümün § 2.405(a) ila (e) paragrafında açıklanana benzer bir bildirim prosedürünü izlemesi koşuluyla, can veya mal güvenliğini etkileyen acil durumlarda, UWB sistemlerinin kullanımı koordinasyon olmadan gerçekleşebilir.
Responsible party
Hilti, Inc.
7250 Dallas Parkway, Suite 1000
US-Plano, TX 75024
www.hilti.com
Kanada'daki kullanıcılar için: Bu radarlı görüntüleme aleti yalnızca zemine veya duvara doğrultulduğunda ve zemin veya duvar yüzeyiyle temas halindeyken veya yüzeyin 20 cm yakınında çalıştırılmalıdır. Bu radarlı görüntüleme aleti yalnızca kolluk kuvvetleri, bilimsel araştırma enstitüleri, ticari madencilik şirketleri, inşaat şirketleri ve acil durum kurtarma veya yangınla mücadele kuruluşları tarafından kullanılabilir.

İmha

İKAZ
Usulüne uygun olmayan imha nedeniyle yaralanma tehlikesi! Dışarı çıkan gaz ve sıvılar nedeniyle sağlık sorunları.
 • Hasar görmüş aküleri hiç bir şekilde göndermeyiniz!
 • Kısa devreleri önlemek için, akünün bağlantılarını iletken olmayan bir malzeme ile kapatınız.
 • Aküleri, çocukların ellerine geçmeyecek şekilde imha ediniz.
 • Aküyü size en yakın Hilti Store 'da imha ediniz veya imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz.
Image alternative Hilti ürünleri yüksek oranda tekrar kullanılabilen malzemelerden üretilmiştir. Geri dönüşüm için gerekli koşul, usulüne uygun malzeme ayrımıdır. Çoğu ülkede Hilti eski aletlerini yeniden değerlendirmek üzere geri alır. Bu konuda Hilti müşteri hizmetlerinden veya satış temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.
Image alternative
 • Elektrikli el aletlerini, elektronik cihazları ve aküleri evdeki çöplere atmayınız!

Üretici garantisi

 • Garanti koşullarına ilişkin sorularınız için lütfen yerel Hilti iş ortağınıza başvurunuz.

Diğer bilgiler

Aksesuarlar, sistem ürünleri ve ürününüz hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Çin RoHS (Tehlikeli madde kullanımını kısıtlama direktifi)
Image alternative
Bu tablo Çin pazarı için geçerlidir.

Hilti Lityum İyon aküler

Emniyet ve kullanım uyarılarıBu dokümanda akü kavramı yeniden şarj edilebilen, birbirine bağlanmış birden gazla Lityum İyon hücresinden oluşan, Hilti Lityum İyon aküleri anlamında kullanılmıştır. Bu akülerin, Hilti elektrikli el aletleri ile kullanılması öngörülmüş olup, sadece bunlarla kullanılabilirler. Sadece orijinal Hilti akülerini kullanınız!
Tanımlama Hilti aküler hücre yönetimi ve hücre koruma sistemleri ile donatılmıştır.
Aküler, yüksek bir enerji yoğunluğunu olanaklı kılan, Lityum İyon şarj malzemesi içeren hücrelerden meydana gelir. Lityum İyon hücreler çok düşük bellek etkisine maruz kalırlar ancak kuvvet, derin deşarj veya yüksek sıcaklıkların etkilerine karşı çok hassastırlar.
Hilti aküler için izin verilen aküleri Hilti Store 'unuzda veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group
Emniyet
 • Lityum İyon akülerin kullanılması sırasında aşağıda belirtilen güvenlik uyarılarını dikkate alınız. Bunlara dikkate alınmaması ciltte tahrişlere, ağır korozif yaralanmalara, kimyasal yanıklara, yangın ve / veya patlamalara neden olabilir.
 • Hasarları önlemek için ve sağlığa ciddi zarar verici sıvıları engellemek için akülere itinalı davranınız!
 • Akülere asla müdahale edilmemeli ve üzerlerinde onarım yapılmamalıdır!
 • Aküler parçalarına ayrılmamalı, ezilmemeli, 80°C üzerine ısıtılmamalı veya yakılmamalıdır.
 • Darbeye maruz kalmış veya başka bir hasar görmüş aküleri kullanmayınız. Akülerinizi hasar belirtilerine karşı düzenli olarak kontrol ediniz.
 • Geri dönüştürülmüş veya onarılmış aküleri asla kullanmayınız.
 • Aküyü veya aküyle çalışan bir elektrikli el aletini asla bir şeyi çakmak veya bir şeye vurmak için kullanmayınız.
 • Aküleri asla doğrudan güneş ışığına, aşırı sıcaklık, kıvılcım veya açık ateşe maruz bırakmayınız. Bu durum patlamalara neden olabilir.
 • Akünün kutbuna parmaklarınız, aletler, takılar veya diğer elektriksel olarak iletken nesnelerle dokunmayınız. Bu durum aküye hasar verebilir, maddi hasarlara ve yaralanmalara neden olabilir.
 • Aküleri yağmurdan, ıslaklıktan ve sıvılardan uzak tutunuz. Akülerin içine nemin girmesi, kısa devrelere, elektrik çarpmalarına, yanıklara, yangına veya patlamalara neden olabilir.
 • Sadece akü tipi için öngörülmüş olan şarj cihazlarını ve elektrikli el aletlerini kullanınız. Bunun için ilgili kullanım kılavuzlarındaki verileri dikkate alınız.
 • Aküyü patlama tehlikesi olan ortamlarda kullanmayınız veya depolamayınız.
 • Akü tutulamayacak kadar sıcaksa arızalı olabilir. Pili, yanıcı malzemelere yeterli mesafede, görünür ve yanıcı olmayan bir yere yerleştiriniz. Aküyü soğumaya bırakınız. Akü bir saat sonra hala dokunulamayacak kadar sıcaksa, arızalı demektir. Akü yangını durumunda alınacak önlemler bölümündeki talimatları izleyiniz.
Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler
 • Bir akünün hasar görmesi halinde daima Hilti servisine başvurunuz.
 • Sızan bir aküyü kullanmayın.
 • Sızan sıvının doğrudan göz ve/veya ciltle temas etmesinden kaçınınız. Akü sıvısıyla çalışırken daima koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük takınız.
 • Aküden çıkan sıvıyı gidermek için, bunun için izin verilen bir kimyasal temizlik maddesi kullanınız. Akü sıvısı için yerel temizleme düzenlemelerinize uyunuz.
 • Arızalı bir aküyü yanmayan bir kaba koyunuz ve üzerini kuru kum, tebeşir tozu (CaCO3) veya silikat (Vermiculit) ile örtünüz. Bunun ardından kabın kapağını hava geçirmeyecek şekilde kapatınız ve kabı yanıcı gazlar, sıvılar veya nesnelerden uzak bir yerde muhafaza ediniz.
 • Hazneyi size en yakın Hilti Store 'da imha ediniz veya imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz. Hasarlı aküler için yerel taşıma talimatlarını dikkate alınız!
Akünün artık işlevini yerine getirmemesi halinde yapılması gerekenler
 • Arızalı şarj, alışılmadık uzun şarj süreleri, performanstaki belirgin düşüş, alışılmadık LED faaliyetleri veya sıvı sızdırması gibi akünün anormal davranışlarına dikkat ediniz. Bunlar dahilî bir soruna işaret eden göstergeleridir.
 • Dahili bir akü sorunundan şüphelenmeniz halinde, Hilti servisine başvurunuz.
 • Akünün artık işlevini görmemesi, şarj edilememesi veya dışarıya sıvının sızması durumunda, akünün imha edilmesi gerekir. Bkz. Bölüm Bakım ve İmha .
Akünün yanması durumunda alınması gereken önlemler
  İKAZ
  Akü yangını nedeniyle tehlike oluşabilir! Yanan bir akü, korozif yaralanmalara, yanıklara veya patlamalara neden olabilecek tehlikeli ve patlama riski oluşturan sıvılar ve buharlar çıkartır.
 • Bir akü yangınıyla mücadele ederken, kişisel koruyucu donanımınızı kullanınız.
 • Tehlikeli ve patlama riski yaratabilecek gazların çıkması için, yeterli havalandırma sağlayınız.
 • Yoğun duman oluşması halinde derhal odayı terk ediniz.
 • Solunum yollarında tahriş olması halinde, bir hekime başvurunuz.
 • Yangını söndürmeye başlamadan önce itfaiyeyi arayınız.
 • Akü yanmalarına sadece suyla ve mümkün olan en uzak mesafeden müdahale ediniz. Toz yangın söndürücüler ve yangın örtüleri Lityum İyon akülerde etkisizdir. Çevresinde ortaya çıkan yangınlara, normal söndürme araçları ile müdahale edilebilir.
 • Büyük miktarlarda yanan aküleri hareket ettirmeyi denemeyiniz. Yangından etkilenmeyen malzemeleri yakın çevreden uzaklaştırarak, yanan aküleri izole ediniz.
Akünün soğumaması, tütmesi veya yanması durumunda:
 • Bu aküyü bir kürekle alınız ve bir kova suyun içine atınız. Soğutucu etki sayesinde, alev alma için henüz kritik sıcaklık seviyesine ulaşmamış akü hücrelerine yangın çıkma riski düşürülür.
 • Aküyü tamamen soğuyana kadar en az 24 saat kovada bırakınız.
 • Bkz. Bölüm Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler .
Taşıma ve depolama hakkında bilgiler
 • İşletim için ortam sıcaklığı -17°C ile +60°C / 1°F ile 140°F aralığında.
 • Depolama sıcaklığı -20°C ile +40°C / -4°F ile 104°F aralığında.
 • Aküleri şarj cihazının üzerinde muhafaza etmeyiniz. Şarj işleminden sonra her zaman aküyü şarj cihazından çıkarınız.
 • Aküleri mümkün olduğunca serin ve kuru yerlerde depolayınız. Serin bir yerde depolama akünün kullanım ömrünü uzatır. Aküleri kesinlikle güneşte, sıcakta veya cam levha arkasında muhafaza etmeyiniz.
 • Aküler posta ile gönderilmemelidir. Hasarsız aküleri sevk etmek istemeniz halinde, bir nakliye şirketine başvurunuz.
 • Aküler kesinlikle sıkıca bağlanmamış koruma ile taşınmamalıdır. Nakliye sırasında, aküler aşırı şok ve titreşimlerden korunmalı ve başka akü kutupları ile temas ederek kısa devreye neden olmamaları için, her türlü iletken malzeme veya diğer akülerden izole edilmiş olmalıdır. Aküler için yerel taşıma talimatlarını dikkate alınız.
Bakım ve imha etme
 • Aküleri temiz, yağsız ve gressiz bir şekilde tutunuz. Aküde gereksiz toz veya pislik bırakmayınız. Aküyü kuru, yumuşak bir fırça veya temiz, kuru bir bezle temizleyiniz.
 • Aküyü asla havalandırma delikleri tıkalı iken kullanmayınız. Havalandırma deliklerini kuru ve yumuşak bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz.
 • Yabancı cisimlerin akünün içine girmesine engel olunuz.
 • Akünün içine nem nüfuz etmesine izin vermeyiniz. Akünün içine nem girmesi halinde, hasar görmüş bir aküye yapılması gerekenleri uygulayınız ve aküyü yanmayan bir kabın içinde izole ediniz.
 • Bkz. Bölüm Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler .
 • Akünün usulüne uygun imha edilmemesi halinde, dışarı çıkan gaz ve sıvılar nedeniyle sağlık için riskler oluşabilir. Aküyü size en yakın Hilti Store 'da imha ediniz veya imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz. Hasarlı aküler için yerel taşıma talimatlarını dikkate alınız!
 • Aküler evdeki çöplere atılmamalıdır.
 • Aküleri, çocukların ellerine geçmeyecek şekilde imha ediniz. Kısa devreleri önlemek için, akünün bağlantılarını iletken olmayan bir malzeme ile kapatınız.