Dil seçenekleri

SI-AT-22

Orijinal kullanım kılavuzu

Kullanım kılavuzu bilgileri

Bu kullanım kılavuzu hakkında

 • Aleti çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Bu, güvenli çalışma ve arızasız kullanım için ön koşuldur.
 • Bu kullanım kılavuzunda ve ürün üzerinde bulunan emniyet ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.
 • Kullanım kılavuzunu her zaman ürün üzerinde bulundurunuz ve ürünü sadece bu kullanım kılavuzu ile birlikte başka kişilere veriniz.

Resim açıklaması

Uyarı bilgileri

Uyarı bilgileri, ürün ile çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarır. Aşağıdaki uyarı metinleri kullanılır:
TEHLİKE
TEHLİKE !
 • Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep olabilecek tehlikeler için.
İKAZ
İKAZ !
 • Ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek tehlikeler için.
DİKKAT
DİKKAT !
 • Vücut yaralanmalarına veya maddi hasarlara yol açabilecek olası tehlikeli durumlar için.

Kullanım kılavuzundaki semboller

Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Kullanım kılavuzuna dikkat edilmelidir
Image alternative Kullanım uyarıları ve diğer gerekli bilgiler
Image alternative Geri dönüşümlü malzemeler ile çalışma
Image alternative Elektrikli aletleri ve aküleri evdeki çöplere atmayınız
Image alternative Hilti Lityum İyon akü
Image alternative Hilti Şarj cihazı

Çizimlerdeki semboller

Çizimlerde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Bu sayılar, kullanım kılavuzunun başlangıcındaki ilgili çizime atanmıştır.
Image alternative Çizimlerdeki numaralandırma, önemli çalışma adımlarını veya çalışma adımları için önemli olan yapı parçalarını gösterir. Metinde, bu çalışma adımları veya yapı parçasına karşılık gelen sayılarla vurgulanmıştır, örn.  (3) .
Image alternative Pozisyon numaraları Genel bakış çiziminde kullanılır ve Ürüne genel bakış bölümündeki açıklama numaralarına referans niteliğindedir.
Image alternative Bu işaret, ürün ile çalışırken dikkatinizi çekmek için koyulmuştur.

Ürüne bağlı semboller

Üründeki semboller

Üründe aşağıdaki semboller kullanılabilir:
Image alternative Ürün, iOS ve Android platformları ile uyumlu NFC teknolojisini destekler.
Image alternative Doğru akım
Image alternative Ürün üzerinde mevcutsa, ürün, bu standartlar uyarınca ABD ve Kanada pazarı için bu belgelendirme kuruluşu tarafından onaylanmıştır.

Ürün bilgileri

Image alternative ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
Tip tanımı ve seri numarası, tip plakası üzerinde belirtilmiştir.
 • Seri numarasını aşağıdaki tabloya aktarınız. Ürün bilgileri acente veya servis merkezini aradığınızda sorulabilir.
  Ürün bilgileri
  Uyarlanabilir tork modülü
  SI‑AT‑22
  Nesil
  02
  Seri no.

Güvenlik

Güvenlik uyarıları

 • Darbeli vidalama makinesi kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarını dikkate alınız.

Tanımlama

Ürüne genel bakış

Image alternative
 1. Ekran
 2. Kontrol lambaları
 3. Kilitleme tuşu
 4. Sol ok tuşu
 5. Sağ ok tuşu
 6. OK (Tamam) tuşu
 7. Tarama tuşu
 8. Tarayıcı
 9. USB arabirimi için kapak (şekilde uzaklaştırılmış)
 10. USB arabirimi Tip C
 11. Kilit açma düğmesi

Usulüne uygun kullanım

Tarif edilen ürün, bağlantı elemanlarının kontrollü bir şekilde sıkılması ve böylece bağlantının kalitesinin sağlanması için elektronik bir modüldür. Sadece model tanımına AT‑22 ilaveli Hilti darbeli vidalama makinesi ile kullanılabilir. Yapılan çalışmalar modülde raporlanır ve dokümantasyon amaçları kapsamında AT Documentation Software bilgisayar yazılımı sayesinde okunabilir.
Bu modülde belirli bir tork manuel olarak ayarlanamaz!
Hilti bağlantı elemanlarını sıkmak için sadece ilgili ürünün kullanım kılavuzunda açıklanan darbeli vidalama makinesi uçlarını kullanınız.
Bu ürün için sadece darbeli vidalama makinesi kullanım kılavuzunda önerilen Hilti Nuron B 22 seri tipli Lityum İyon aküler kullanılır.

Olası yanlış kullanım

Bu ürünle gerilim altındaki hatlarda çalışmayınız.
Bu ürün, nükleer enerji santrallerindeki Hilti sabitlemeler için uygun değildir! Daha fazla bilgi için Hilti servisi ile irtibat kurunuz.

Lazer bilgisi

Image alternative Lazer sınıfı 1, IEC⁄EN 60825-1:2014 standardını temel alır ve CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56) direktifine uygundur.

Kontrol lambaları

Sıkma modülü, gösterge ışıkları aracılığıyla çeşitli mesajları veya koşulları görüntüleyebilir.
Durum
Anlamı
Kontrol lambaları yeşil yanar.
 • Tarama sırasında: Çubuk matrisi, QR matrisi veya veri matrisi kodu tanındı.
 • Darbeli vidalama makinesinin otomatik olarak kapatılmasından sonra yapılan vidalamada: Sıkma işlemi başarıyla bitti.
Kontrol lambaları kırmızı yanıp söner.
 • Tarama sırasında: Çubuk matrisi, QR matrisi veya veri matrisi kodu tanınamadı.
 • Darbeli vidalama makinesinin kapatılmasından sonra yapılan vidalamada: Cıvata bağlantısı seçilen ayarlara uygun şekilde sıkılamadı. Bunun nedeni örneğin darbeli vidalama makinesinin zamanından önce manuel olarak kapatılması olabilir.
Kontrol lambaları sarı yanıp söner.
Sabitleme elemanına bağlı olarak modül aşağıdakileri algıladı:
 • A) Cıvata ankrajı veya kimyasal dübelli vida çubuğunun vidalamalı bağlantısı zaten sıkılmış ve tekrar gevşetilmiştir. Daha sonra tekrar sıkma için tanımlanan parametrelere göre vidalı bağlantı tekrar sıkılmış ve sıkma işlemi başarıyla tamamlanmış.
 • B) Kurulum sistemleri ve ankraj rayları vida bağlantısı önceden sıkılmış, ancak modül doğru sıkma torkunun uygulandığını algılayamıyor. Vida bağlantısı kalibre edilmiş bir tork anahtarı ile sıkılmamışsa veya modülün kontrol lambaları yeşil yanmıyorsa, vida bağlantısı kalibre edilmiş bir tork anahtarı ile kontrol edilmeli ve - gerekirse - doğru kurulum torku ile sıkılmalıdır.

Zil

Sıkma modülü, zil aracılığıyla sesli geri bildirim olarak aşağıdaki kontrol tonlarını verebilir:
Durum
Anlamı
Uzun ses
Onay sesi
 • OK (Tamam)
 • İşlem başarıyla bitti
 • Kontrol lambaları yeşil yanar.
2 kısa ses
İkaz sesi 1
 • Sabitleme elemanına ve kullanıma bağlı olarak OK (Tamam) veya OK (Tamam) değil (örn. tekrarlanan ayar, tanınmayan sıkma torku. Bkz. Bölüm Ürünün akıllı çalışmada sıkılması )
 • Kontrol lambaları sarı yanıp söner.
4 kısa ses
İkaz sesi 2
 • OK (Tamam) değil
 • İşlem iptal
 • Kontrol lambaları kırmızı yanıp söner.

USB arabirimi

Sıkma modülü, USB arabirimi (tip C, USB 2.0) aracılığıyla bir bilgisayara bağlanabilir. AT Documentation Software ile özellikle aşağıdaki fonksiyonlar mümkündür:
 • Yeni sabitleme elemanları için veri kayıtlarının eklenmesi
 • Önceden mevcut olan veri kayıtlarının değiştirilme / güncellenme
 • Dokümantasyon fonksiyonunu devre dışı bırakma / devreye alma
 • Dokümantasyon fonksiyonu raporunu yüklenmesi
 • Sıkma modülünde saat ayarı yapma
Ayrıntılı bilgileri AT Döküman Yazılımı dokümanından temin edebilirsiniz.
Aşağıdaki linkin üzerine tıklayarak yazılımı indirebilirsiniz:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Teslimat kapsamı

Akıllı sıkma modülü, kullanım kılavuzu, kısa kullanım kılavuzu, USB kablosu
Ürün için uygunluk sahibi diğer sistem ürünlerini Hilti Store 'da veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group

Teknik veriler

Ağırlık
0,24 kg
(0,53 lb)
Lazer sınıfı
1
Tarayıcı tipi
Kamera tarayıcısı (görüntüleyici)
USB arabirimi
Tip C, USB 2.0

Çalışma hazırlığı

Bu dokümanda ve ürün üzerinde bulunan güvenlik ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.

Sıkma modülünü takılması

İKAZ
Kısa devre tehlikesi !
 • Sıkma modülünü yerleştirmeden önce, sıkma modülü kontaklarında ve darbeli vidalama makinesi kontaklarında yabancı cisim bulunmadığından emin olunuz.
Image alternative
İKAZ
Sıkma modülünün aşağı düşmesi nedeniyle yaralanma tehlikesi !
 • Sıkma modülünün darbeli vidalama makinesine doğru şekilde oturup oturmadığını kontrol ediniz.
 • Sıkma modülünü yerine oturduğunu duyana kadar önden darbeli vidalama makinesini üzerine itiniz.

Akünün yerleştirilmesi

İKAZ
Kısa devre tehlikesi !
 • Aküyü yerleştirmeden önce akü kontaklarında ve sıkma modülü kontaklarında yabancı cisim bulunmadığından emin olunuz.
Image alternative
İKAZ
Akünün düşmesi nedeniyle yaralanma tehlikesi !
 • Akünün sıkma modülüne doğru şekilde oturup oturmadığını kontrol ediniz.
 • Aküyü, yerine oturduğunu duyana kadar önden sıkma modülünün üzerine kaydırınız.

Akünün çıkartılması

 1. Akünün serbest bırakma düğmelerine basınız.
 2. Aküyü üründen çıkartınız.

Sıkma modülünün çıkarılması

Image alternative
 1. Aküyü çıkarınız.
 2. Sıkma modülünün kilit açma düğmesine (2) basınız ve basılı tutunuz.
 3. Sıkma modülünü öne doğru darbeli vidalama makinesinden çekerek çıkarınız (3) .

Kullanım

Bu dokümanda ve ürün üzerinde bulunan güvenlik ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.

Göster/Gizle

Sıkma modülünün açılması

Koşullar : Sıkma modülü kapalı, ekranda hiçbir şey görünmüyor.
 1. Darbeli vidalama makinesinin sağa/sola doğru çalışma değiştirme şalterini sağ konuma getiriniz.
 2. Darbeli vidalama makinesinin kumanda şalterine kısa süreli basınız.
  • Ekran aydınlatması devreye girer, ekranda kısa süreliğine başlangıç ekranı Image alternative görünür.
  • Fonksiyon kontrolü amacıyla kontrol lambaları kısa süreliğine kırmızı, sarı ve ardından yeşil renkte yanar. Bir kontrol sesi duyulur.
  • Ekranda en son seçilen çalışma modu, seçim çerçevesi ile birlikte görünür.
  • Ekranda bir arıza görünürse:
   • Arızalar ile ilgili yardım bölümündeki ekrana bakınız.
 3. Çalışma modunu ve gerekirse diğer ayarları seçiniz.
 4. Kilitleme tuşuna Image alternative basınız.
  • Sıkma modülü kilitli, darbeli vidalama makinesi kullanıma hazır.

Sıkma modülünün kapatılması

Sıkma modülü kapanır:
 • Darbeli vidalama makinesi uzun süre kullanılmadığında otomatik olarak kapanırsa
 • Akü çıkarılırsa
 • sıkma modülünün bilgisayar ile USB bağlantısı kesildiğinde.

Temel kullanım bilgileri

Bu bölümde kumanda sistematiğini göstermek amacıyla sıklıkla ihtiyaç durulan temel fonksiyonlar açıklanmıştır. Belirli çalışma modlarının ayrıntılı kullanımı, ilgili çalışma modu bölümünde bulunabilir.
Bağlı darbeli vidalama makinesi yalnızca sıkma modülü kilitliyken kullanılabilir. Bu, kullanıcıyı ayarlarda istenmeyen değişikliklerden korur.
Modül kilidinin açılmasıSıkma modülündeki ayarların yapılması için kilidi açılmış olmalıdır.
 • Sıkma modülünün kilidini açmak için, kilit düğmesini en az 1 saniye basılı tutunuz Image alternative.
 • Ekranda en son görüntülenen sabitleme elemanı türüne veya en son görüntülenen çalışma moduna yönelik bir seçim çerçevesi görünür.
 • Sıkma modülünün kilidi açılır ve ayar moduna geçilir. Darbeli vidalama makinesi devre dışıdır.
GezinmeEkranda seçim çerçevesi ve birden çok öğe (seçenekler, parametreler) görüntülenirse ilgili seçim çerçevesi Image alternative ve Image alternative ok tuşları aracılığıyla kaydırılabilir.
Seçenekler seçimi / Parametre değişikliği
 • Seçim çerçevesini değiştirilecek öğenin (Seçenekler / Parametre) üzerine getiriniz.
 • OK (Tamam) tuşuna basınız.
 • İlgili öğe siyah arka plan ile gösterilir.
 • Ok tuşları ile istenen ayarları yapınız.
 • Ayarları devralmak için OK (Tamam) tuşuna basınız.
 • Öğe tekrar seçim çerçevesi ile görüntülenir.
Modülün kilitlenmesiTüm ayarlar yapıldıktan sonra sıkma modülü tekrar kilitlenmelidir.
 • Kilitleme tuşuna Image alternative basınız.
 • Ekrandaki seçim çerçevesi kaybolur. Akıllı sıkma modülü kilitlenir, ayarlanan işletim parametreleri yanlışlıkla değiştirilmeleri mümkün değildir.
 • Darbeli vidalama makinesi tekrar aktifleştirilir.

Temel ayarlar

Temel ayarların çağrılması

 1. Gerekirse sıkma modülünün kilidini açınız.
 2. OK (Tamam) tuşuna basınız ve en az 1 saniye basılı tutunuz.
  • Temel ayarlar menüsü görüntülenir.

Temel ayarlar menüsünde fonksiyonun seçilmesi

 1. Seçim çerçevesini ok tuşları ile istenen fonksiyon sembolüne kaydırınız.
  Temel ayarlar menüsünde fonksiyonlar
  Sembol
  Fonksiyon
  Image alternative Sıkma modülünde tarih ve saat bilgisinin göstergesinin gösterilmesi
  Saat ayarının yapılması sadece AT Documentation Software üzerinden mümkündür.
  Image alternative Darbeli vidalama makinesi bakım bilgileri göstergesinin gösterilmesi
  Image alternative Sıkıştırma modülünde bellek kullanımını göstergesinin gösterilmesi
  Önemli: Bellek %100 doluysa, otomatik olarak en eski verilerin üzerine yazılır.
  AT Documentation Software ile kaydedilen veriler okunabilir ve/veya sıkma modülünün hafızasından silinebilir.
  Hilti , verilerin düzenli olarak okunmasını ve kaydedilmesini önerir.
  Image alternative Sıkma modülünün ve bağlı darbeli vidalama makinesinin yazılım sürümlerinin göstergesinin gösterilmesi
  Image alternative Temel ayarlar menüsünden çıkılması
 2. OK (Tamam) tuşuna basınız.

Darbeli vidalama makinesi bakım bilgileri fonksiyonunun göstergelerini görüntüleyiniz

Image alternative sembolünün aktifleştirilmesinden sonra darbeli vidalama makinesinin bir sonraki bakıma kadar kalan kullanım süresi aşağıdaki ekran göstergeleri ile görüntülenir.
Darbeli vidalama makinesi bakım durumuna yönelik ekran göstergeleri
Gösterge
Anlamı
Image alternative Darbeli vidalama makinesi iyi durumda, şu anda hiçbir bakım gerekli değildir.
Image alternative Darbeli vidalama makinesi için yakın zamanda bakım gereklidir.
Ekranın sağında bulunan dikdörtgende yer alan bölümler kalan kullanım süresini gösterir.
Image alternative Darbeli vidalama makinesi için derhal bakım gereklidir.
Önemli: Bu ikaz bildirimi bakım durumu/kalan çalışma akışı dolduktan sonra otomatik olarak görünür. "Akıllı işletim", "Tracefast" ve "Vidalama" çalışma modları artık seçilemez.
Ekran göstergelerinden bağımsız olarak kullanılan darbeli vidalama makinesi için yılda en az bir defa bakım yapılmalıdır. Bu sayede yapılan vidalamalar için gerekli kalite sağlanmış olur.

Temel ayarlar menüsünden çıkılması

 1. Seçim çerçevesini Image alternative sembolüne kaydırınız.
 2. OK (Tamam) tuşuna basınız.
  • Ekranda en son seçilen çalışma modu görünür.

Çalışma modları

Münferit çalışma modlarına yönelik aşağıdaki tanımlamalar sadece darbeli vidalama makinesinin sağa döndüğü durumlar için geçerlidir. Ters dönüşte, darbeli vidalama makinesinin çalışması düzensizdir.

Akıllı işletim

"Akıllı çalışma" modunda, sıkma modülü, seçilen sabitleme elemanı türünün sıkılmasını düzenler ve izler. Burada, son yazılımın ve/veya parametre güncellemesinin işleme parametreleri kullanılır. Mevcut işleme parametrelerinin her zaman kullanıldığından emin olmak için yazılım ve parametre sürümlerinin güncel olduğunu düzenli olarak kontrol ediniz.
Bu çalışma modunda, darbeli vidalama makinesinin tork göstergesinde AT yanar ve tork değiştirme şalterinin hiçbir fonksiyonu yoktur.
Darbeli vidalama makinesinin kullanım kılavuzunu dikkate alınız.
İşlem parametrelerinin gösterilmesi
Image alternative
 1. Sabitleme elemanının türü (sabitleme elemanının kısa adı)
 2. Malzeme / Malzeme kalitesi
 3. Çap (varsa)

Sabitleme elemanının türü

İşleme parametreleri, çeşitli sabitleme elemanları için fabrikada sıkma modülünde kaydedilir.
Görüntülenen sabitleme elemanının, kullanılan sabitleme elemanına karşılık gelmesi gerekir.
Daha fazla bilgi, ilgili sabitleme elemanı için SI-AT özel ve genel kullanım kılavuzunda bulunabilir.
Uygun sabitleme elemanları için doğru işleme parametrelerini kullandığınızdan emin olunuz.

"Tracefast" çalışma modu

"Tracefast" çalışma modu, "akıllı işletim" çalışma modunun bir uzantısıdır. Bu çalışma modunda, sıkma modülü seçilen sabitleme elemanı tipinin sıkılmasını kontrol eder ve denetler, seri numarası da dahil olmak üzere sabitleme elemanının parametrelerini kaydeder. Son yazılımın ve/veya parametre güncellemesinin işleme parametreleri kullanılır. Mevcut işleme parametrelerinin her zaman kullanıldığından emin olmak için yazılım ve parametre sürümlerinin güncel olduğunu düzenli olarak kontrol ediniz.
Bu çalışma modunda, darbeli vidalama makinesinin tork göstergesinde AT yanar ve tork değiştirme şalterinin hiçbir fonksiyonu yoktur.
Darbeli vidalama makinesinin kullanım kılavuzunu dikkate alınız.
İşlem parametrelerinin gösterilmesi
Image alternative
 1. Sabitleme elemanının türü (sabitleme elemanının kısa adı)
 2. Malzeme / Malzeme kalitesi / Ürün modeli
 3. Çap (varsa)
 4. Tracefast Etkinleştirme/Devre dışı bırakma

Sabitleme elemanının türü

İşleme parametreleri, çeşitli sabitleme elemanları için fabrikada sıkma modülünde kaydedilir.
Görüntülenen sabitleme elemanının, kullanılan sabitleme elemanına karşılık gelmesi gerekir.
Daha fazla bilgi, ilgili sabitleme elemanı için SI-AT özel ve genel kullanım kılavuzunda bulunabilir.
Uygun sabitleme elemanları için doğru işleme parametrelerini kullandığınızdan emin olunuz.

"Vidalama" çalışma modu

"Vidalama" işletim türündeki ekran:
Image alternative
Sayı seçilen kademeyi gösterir.
Bu çalışma modunda toplam 30 kademe mevcuttur. Belirli bir sabitleme elemanı için seçilecek kademe birkaç faktöre bağlıdır.
  Faktörler için örnek:
 • Sabitleme elemanının türü ve büyüklüğü
 • Sabitleme elemanının spesifik torku
 • Vidalanacak iş parçasının malzemesi ve bileşimi
Adım adım doğru kademeyi belirlemek için bu verileri kullanınız.

"Vidalama" çalışma modu için gerekli kademenin belirlenmesi

DİKKAT
Hasar tehlikesi! Sabitleme elemanında, ek alette ve/veya iş parçasında hasar.
 • Bir vidalama işlemine başlamadan önce, bağlanacak yapı elemanlarının temas yüzeylerinin tam yüzeyli olarak üst üste durduğundan ve somunların dayanak noktasına kadar ilgili yapı parçasına oturtulduğundan emin olunuz.
 1. Sabitleme elemanı düşük bir kademe kullanarak sıkınız.
  • Sabitleme elemanının aşırı sıkılmasından dolayı zarar görmesini önlemek için mümkün olduğunca düşük bir kademe ile başlayınız.
 2. Sabitleme elemanının ulaşılan torkunu, kalibre edilmiş bir tork anahtarı yardımıyla kontrol ediniz.
  Birden çok sabitleme elemanına yönelik tekrarlamalı sıkma işlemi için tüm vidalama koşullarının aynı kalmasına dikkat ediniz. Değişen vidalama koşulları diğer bir kademe gerektirebilir.
  Sonuç 1 / 3Sabitleme elemanı belirtilen torkuna ulaşılamadı.
  • Sabitleme elemanını gevşetiniz ve sıkma modülünden daha yüksek bir kademe ayarlayınız.
  • Sabitleme elemanını yeni kademe ile sıkınız ve bu test adımını tekrar yürütünüz.
  Sonuç 2 / 3Sabitleme elemanının belirtilen torku aşıldı.
  • Sabitleme elemanını gevşetiniz ve sıkma modülünden daha düşük bir kademe ayarlayınız.
  • Sabitleme elemanını yeni kademe ile sıkınız ve bu test adımını tekrar yürütünüz.
  Sonuç 3 / 3Sabitleme elemanı belirtilen tork değeri ile sıkıldı.
  Sabitleme elemanına yönelik doğru kademe belirlenmiştir.

"Ayarsız işletim" çalışma modu

Bu çalışma modunda sıkma modülü devre dışıdır. Sıkma modülü olmadan kısa süreli çalışma için sıkma modülünün çıkarılması gerekmez. Darbeli vidalama makinesi, sıkma modülü takılmamış gibi çalışır. Darbeli vidalama makinesinin tork ekranı seçilen tork seviyesi göstergesini gösterir ve tork değiştirme şalteri ile ayarlanabilir.
"Kontrolsüz çalışma" modunda ekran:
Image alternative

Çalışma modunun ayarlanması

Çalışma modu, sabitleme elemanı tipine bağlı olarak 2 farklı şekilde ayarlanabilir.

Barkodu, QR kodunu veya karekod kodunu tarayarak çalışma modunun ayarlanması

Vidalanacak Hilti ürünü için barkod, QR kodu veya karekod varsa bu kodu okutarak hızlı ve kolay bir şekilde ürüne çalışma modu ayarlanabilir.
 1. Sıkma modülünün kilidini açınız.
 2. Tarama tuşuna basınız.
  • Tarayıcı aktifleşir, okumaya hazır olduğu ekrandaki Image alternative sembolü ile gösterilir.
Image alternative
 1. Yansıtılan hedef çaprazını, Barkod, QR kodu veya veri matrisi kodu üzerinde ortalanacak şekilde modülü yaklaşık 15 santimetre (6″) mesafede tutunuz.
  Sonuç 1 / 2Kontrol lambaları yeşil yanar.
  Ekranda Image alternative görüntülenir.
  Onay sesi duyulur.
  Vidalanacak sabitleme elemanının işleme modu ekranda gösterilir.
  Sonuç 2 / 2
  Sıkılacak sabitleme elemanının işleme parametreleri henüz sıkma modülünün belleğinde yok konumunda olabilir. SI‑AT uyumlu sabitleme elemanları için Hilti uyumlu sabitleme elemanlarının kendi SI‑AT'ye özel kullanım kılavuzunu sağlar. Bunun üzerinde, işleme parametrelerini sıkma modülünün belleğine yüklemek için sıkma modülü ile tarayabileceğiniz bir QR kodu bulacaksınız.
  Vidalanacak ürün için işleme parametreleri de AT Documentation Software kullanılarak USB üzerinden sıkma modülüne yüklenebilir. Mevcut işleme parametrelerinin her zaman kullanıldığından emin olmak için yazılım ve parametre sürümlerinin güncel olduğunu düzenli olarak kontrol ediniz.
  Kontrol lambaları kırmızı yanıp söner.
  Ekranda Image alternative görünür (kod okunamadı veya tanınmıyor).
  İkaz sesi duyulur.
  • Tarama tuşuna basınız ve kodu tekrar tarayınız.
 1. Sabitleme elemanı Tracefast modunu destekliyorsa, Tracefast çalışma modunu kullanmak isteyip ( Image alternative ) istemediğinizi (Image alternative ) seçiniz.
 2. Sıkma modülünü kilitleyiniz.
  • Tracefast çalışma modu etkinleştirildiyse, ekranda kalıcı olarak Image alternative Image alternative görüntülenir.
  • Tracefast çalışma modu devre dışı bırakıldıysa, ekranda kalıcı olarak Image alternative Image alternative görüntülenir.

Çalışma modunun kontrol düğmeleri üzerinden ayarlanması

Vidalanacak sabitleme elemanının bir barkodu, QR kodu veya veri matrisi kodu mevcut değilse ilgili çalışma modu sıkma modülünün kontrol düğmeleri üzerinden manuel olarak ayarlanabilir.
 1. Sıkma modülünün kilidini açınız.
 2. Seçim çerçevesini değiştirmek istediğiniz seçeneğe taşımak için ok tuşlarını kullanınız.
 3. OK (Tamam) tuşuna basınız.
  • Seçilen seçenek siyah arka planlı olarak gösterilir.
 4. Ok tuşları ile istenen ayarı seçiniz.
 5. OK (Tamam) tuşuna basınız.
  • Seçilen ayarlar seçim çerçevesi ile gösterilir.
 6. Gerekirse, ek ayarlar yapmak için 3 ila 5 arasındaki adımları tekrarlayınız.
 7. Sıkma modülünü kilitleyiniz.

Ürünün akıllı işletimde sıkılması

Tork modülünü ek parça kullanmadan önce, sıkılacak sabitleme elemanının doğru takıldığından emin olunuz. Vidalanacak sabitleme elemanının kullanım kılavuzundaki uyarıları ve sabitleme elemanlarının kontrol edilmesi talimatlarını dikkate alınız.
 1. "Akıllı işletim" çalışma modunu ayarlayınız.
 2. Sağa/Sola doğru çalışma değiştirme şalterini sağ konuma getiriniz.
 3. Darbeli vidalama makinesini uygun bir ek alet ile vidalanacak sabitleme elemanına ayarlayınız.
 4. Kumanda şalterine bastırınız ve sıkma modülünde aşağıdaki geri bildirimlerden birisi görünene kadar basılı tutunuz:
  Sonuç 1 / 4
  • "Vidalama başarıyla bitti" mesajı görüntüleniyor: Image alternative
  • Kontrol lambaları yeşil yanar.
  • Onay sesi duyulur.
  Sabitleme elemanı doğru şekilde sıkıldı. Aynı tipte bir sonraki sabitleme elemanına geçiş yapabilirsiniz.
  Sonuç 2 / 4
  • "Tekrar sıkma başarıyla bitti" mesajı görüntüleniyor: Image alternative
  • Kontrol lambaları sarı yanıp söner.
  • İkaz sesi 1 duyulur.
  A) Daha önce sıkılmış ve tekrar gevşetilmiş cıvata ankrajının veya kimyasal dübelli vida çubuğunun vidalamalı bağlantısı yeniden sıkılmış. Vida bağlantısı önceden doğru şekilde sıkılmamışsa, kalibre edilmiş bir tork anahtarı ile kontrol edilmeli veya sıkılmalıdır. B) Kurulum sistemleri ve ankraj rayları vida bağlantısı önceden sıkılmış, ancak modül doğru sıkma torkunun uygulandığını algılayamıyor. Vida bağlantısını kalibre edilmiş bir tork anahtarıyla kontrol ediniz ve gerekirse doğru kurulum torkuyla sıkınız.
  Sonuç 3 / 4
  • "Akü gerilimi çok düşük" mesajı görüntüleniyor: Image alternative
  • Kontrol lambaları kırmızı yanıp söner.
  Akülerin kalan kapasitesi, sabitleme elemanını sıkmak için çok düşük.
  • Mesajı onaylamak için OK (Tamam) tuşuna basınız.
  • Dolu bir akü ayarlayınız.
  Sonuç 4 / 4
  • "Vidalama doğru şekilde bitmedi" mesajı gösterilir: Image alternative
  • Kontrol lambaları kırmızı yanıp söner.
  • İkaz sesi 2 duyulur.
  • Sabitleme elemanını kalibre edilmiş bir tork anahtarıyla sıkınız.

Ürünün Tracefast çalışma modunda sıkılması

Tork modülünü ek parça kullanmadan önce, sıkılacak sabitleme elemanının doğru takıldığından emin olunuz. Vidalanacak sabitleme elemanının kullanım kılavuzundaki uyarıları ve sabitleme elemanlarının kontrol edilmesi talimatlarını dikkate alınız.
"Tracefast" çalışma modu etkin olduğunda, sıkma modülü sadece sabitleme elemanları üzerindeki karekodları algılar. Başka bir barkodu, QR kodu veya karekodu taramak için "Tracefast" çalışma modunu devre dışı bırakmalısınız.
 1. "Tracefast" Image alternative Image alternative çalışma modunu etkinleştiriniz.
 2. Sağa/Sola doğru çalışma değiştirme şalterini sağ konuma getiriniz.
 3. Darbeli vidalama makinesinin kumanda şalterine basınız.
  • Sıkma modülünün tarayıcısı etkinleştirilir.
 4. Vidalanacak sabitleme elemanı üzerindeki karekodu tarayınız.
  Sonuç 1 / 2Kontrol lambaları yeşil yanar.
  Ekranda Image alternative görüntülenir.
  Onay sesi duyulur.
  Ekranda vidalanacak sabitleme elemanı gösterilir ve sıkma modülü bir sonraki vidalama için sabitleme elemanının meta verilerini kaydeder.
  Sonuç 2 / 2Kontrol lambaları kırmızı yanıp söner.
  Ekranda Image alternative görünür (kod okunamadı veya tanınmıyor).
  İkaz sesi duyulur.
  • Tarama tuşuna basınız ve kodu tekrar tarayınız.
  • Kod taranamazsa (örn. çok hasarlı olduğu için), 10 saniye sonra sıkma modülü bir sonraki sabitleme elemanı için "Tracefast" çalışma modunu devre dışı bırakma ve sabitleme elemanını "akıllı işletim" çalışma modu üzerinden vidalama seçeneği sunar. Seçimi OK tuşu ile onaylayınız. Bir sonraki sabitleme elemanı, meta verileri kaydedilmeden vidalanabilir. Ardından sıkma modülü otomatik olarak "Tracefast" çalışma moduna geri döner.
 5. Darbeli vidalama makinesini uygun bir ek alet ile vidalanacak sabitleme elemanına ayarlayınız.
 6. Kumanda şalterine bastırınız ve sıkma modülünde aşağıdaki geri bildirimlerden birisi görünene kadar basılı tutunuz:
  Sonuç 1 / 4
  • "Vidalama başarıyla bitti" mesajı görüntüleniyor: Image alternative
  • Kontrol lambaları yeşil yanar.
  • Onay sesi duyulur.
  Sabitleme elemanı doğru şekilde sıkıldı. Aynı tipte bir sonraki sabitleme elemanına geçiş yapabilirsiniz.
  Sonuç 2 / 4
  • "Tekrar sıkma başarıyla bitti" mesajı görüntüleniyor: Image alternative
  • Kontrol lambaları sarı yanıp söner.
  • İkaz sesi 1 duyulur.
  A) Daha önce sıkılmış ve daha sonra gevşemiş bir cıvata ankrajının vida bağlantısı tekrar sıkılmış. Vida bağlantısı önceden doğru şekilde sıkılmamışsa, kalibre edilmiş bir tork anahtarı ile kontrol edilmeli veya sıkılmalıdır. B) Kurulum sistemleri ve ankraj rayları vida bağlantısı önceden sıkılmış, ancak modül doğru sıkma torkunun uygulandığını algılayamıyor. Vida bağlantısını kalibre edilmiş bir tork anahtarıyla kontrol ediniz ve gerekirse doğru kurulum torkuyla sıkınız.
  Sonuç 3 / 4
  • "Akü gerilimi çok düşük" mesajı görüntüleniyor: Image alternative
  • Kontrol lambaları kırmızı yanıp söner.
  Akülerin kalan kapasitesi, sabitleme elemanını sıkmak için çok düşük.
  • Mesajı onaylamak için OK (Tamam) tuşuna basınız.
  • Dolu bir akü ayarlayınız.
  Sonuç 4 / 4
  • "Vidalama doğru şekilde bitmedi" mesajı gösterilir: Image alternative
  • Kontrol lambaları kırmızı yanıp söner.
  • İkaz sesi 2 duyulur.
  • Sabitleme elemanını kalibre edilmiş bir tork anahtarıyla sıkınız.
 7. Vidalanacak her ilave sabitleme elemanı için 3 ila 6. adımları tekrarlayınız.

Ürünün "Vidalama" çalışma modunda sıkılması

 1. "Vidalama" çalışma modunu ayarlayınız.
 2. Vidalanacak ürün için ayarlanacak sıkma kademesini belirleyiniz ve ayarlayınız.
 3. Sağa/Sola doğru çalışma değiştirme şalterini sağ konuma getiriniz.
 4. Darbeli vidalama makinesini uygun bir ek alet ile vidalanacak ürüne ayarlayınız.
 5. Kumanda şalterine bastırınız ve sıkma modülünde aşağıdaki geri bildirimlerden biri görünene kadar basılı tutunuz:
  Sonuç 1 / 2
  • "Vidalama başarıyla bitti" mesajı görüntüleniyor: Image alternative
  • Kontrol lambaları yeşil yanar.
  • Onay sesi duyulur.
  Sabitleme elemanı doğru şekilde sıkıldı. Aynı tipte bir sonraki sabitleme elemanına geçebilirsiniz.
  Sonuç 2 / 2
  • "Vidalama doğru şekilde bitmedi" mesajı gösterilir: Image alternative
  • Kontrol lambaları kırmızı yanıp söner.
  • İkaz sesi 2 duyulur.
  • Sabitleme elemanını kalibre edilmiş bir tork anahtarı ile sıkınız.

Sabitleme elemanının kontrol edilmesi

Tüm Hilti sabitleme elemanları, bu dokümanda açıklanmayan sabitleme elemanlarının da SI-AT modülü tarafından desteklenebilmesi için sürekli güncellemeye tabidir. Yazılımınızı ve parametre versiyonlarınızı her zaman güncel tutunuz.
Güncel kullanım kılavuzları ve test talimatları şu adreste çevrimiçi olarak bulunabilir: www.hilti.group

Ağır iş cıvatalarının sabitleme elemanının kontrol edilmesi

"Akıllı işletim"de, ağır iş cıvatasının cıvata bağlantısında, onay / kullanım kılavuzuna göre belirtilen ön gerilimin doğru şekilde uygulanacağından emin olmak için, birinci ve son ağır iş cıvatası kalibre edilmiş bir tork anahtarı ile kontrol edilmelidir. Montaj torkuna yönelik bu kontrol, ağır iş cıvatası sıkıldıktan (montaj) hemen sonra yapılmalıdır.
Kontrol torku ilgili ağır iş cıvatasının kurulum torkuna %75 oranında uygundur ve bu cıvatanın kullanım kılavuzundan alınmalıdır.
 • Ağır iş cıvatasının sabitleme elemanını, kalibre edilmiş bir tork anahtarı ve doğru test torkuyla kontrol ediniz. Bu sırada sabitleme elemanının dönme açısına dikkat ediniz.
  Sonuç 1 / 2Ağır iş cıvatasının sabitleme elemanı belirtilen maksimum dönüş açısından (< 180°) daha fazla döndürülmedi.
  Sabitleme elemanı doğru şekilde vidalandı.
  Sonuç 2 / 2Ağır iş cıvatasının sabitleme elemanı belirtilen maksimum dönme açısından (> 180°) daha fazla döndürüldü.
  Sabitleme elemanı yanlış şekilde vidalandı. Önceki kontrol sonrasında yapılan vidalamalar hatalı olarak kabul edilmeli ve kontrol edilmelidir. Darbeli vidalama makinesi Hilti servisi tarafından kontrol edilmelidir.

Kimyasal dübelli vida çubuklarının sabitleme elemanlarının kontrol edilmesi

Kimyasal dübelli vida çubuklarının sabitleme elemanlarının "akıllı işletim" sırasında vidalanmasında, kullanım kılavuzuna göre belirtilen gerginliğin doğru bir şekilde uygulandığından emin olmak için her birinci ve son sabitleme elemanının kalibre edilmiş tork anahtarıyla kontrol edilmesi gerekmektedir. Kurulum torkunun kontrolü, vida çubuğu sabitleme elemanının montajından hemen sonra yapılmalıdır (kimyasal dübelin gerektirdiği sertleşme süresi tamamlandıktan sonra).
Kontrol torku ilgili vida çubuğu sabitleme elemanının montaj elemanı kurulum torkuna %100 oranında uygundur ve bu vida çubuğu kullanım kılavuzundan alınmalıdır.
 • Vida çubuğu sabitleme elemanını, kalibre edilmiş bir tork anahtarı ve doğru test torkuyla kontrol ediniz. Bu sırada sabitleme elemanının dönme açısına dikkat ediniz.
  Sonuç 1 / 2Vida çubuğu sabitleme elemanı belirtilen maksimum dönme açısına (< 180°) kadar döndürülmedi.
  Sabitleme elemanı doğru şekilde vidalandı.
  Sonuç 2 / 2Vida çubuğu sabitleme elemanı belirtilen maksimum dönme açısından (> 180°) daha fazla döndürüldü.
  Sabitleme elemanı yanlış şekilde vidalandı. Önceki kontrol sonrasında yapılan vidalamalar hatalı olarak kabul edilmeli ve kontrol edilmelidir. Darbeli vidalama makinesi Hilti servisi tarafından kontrol edilmelidir.

Kurulum sistemleri için sabitleme elemanının emniyetinin kontrol edilmesi

"Akıllı işletim"de, bağlantı düğmelerinin cıvata bağlantısında, onay / kullanım kılavuzuna göre belirtilen ön gerilimin doğru şekilde uygulanacağından emin olmak için, birinci ve son bağlantı düğmesi kalibre edilmiş bir tork anahtarı ile kontrol edilmelidir. Montaj torkuna yönelik bu kontrol, bağlantı düğmesi sıkıldıktan (montaj) hemen sonra yapılmalıdır.
Kontrol torku, ilgili bağlantı düğmesinin montaj torkuna uygundur ve bu bağlantı düğmesinin kullanım kılavuzundan öğrenilmelidir.
 • Sabitleme elemanını kalibre edilmiş bir tork anahtarıyla kontrol ediniz. Bu sırada sabitleme elemanının dönme açısına dikkat ediniz.
  Sonuç 1 / 2Sabitleme elemanı belirtilen maksimum dönme açısına (< 180°) kadar döndürülmedi.
  Sabitleme elemanının vidalanması doğru şekilde yapılmıştır.
  Sonuç 2 / 2Sabitleme elemanı belirtilen maksimum dönme açısından (> 180°) daha fazla döndürüldü.
  Yapılan vida bağlantısı hatalı. Önceki kontrol sonrasında yapılan vidalamalar hatalı olarak kabul edilmeli ve kontrol edilmelidir. Darbeli vidalama makinesini Hilti servisine kontrol ettiriniz.

Ankraj kanallarındaki T-cıvataların vida bağlantısının kontrol edilmesi

"Akıllı işletim"de, T cıvatanın cıvata bağlantısında, onay / kullanım kılavuzuna göre belirtilen ön gerilimin doğru şekilde uygulanacağından emin olmak için, birinci ve son T cıvata kalibre edilmiş bir tork anahtarı ile kontrol edilmelidir. Montaj torkuna yönelik bu kontrol, T cıvata sıkıldıktan (montaj) hemen sonra yapılmalıdır.
Kontrol torku ilgili T cıvatanın montaj torkuna uygundur ve bu T cıvatanın kullanım kılavuzundan alınmalıdır.
 • T cıvatanın sabitleme elemanını, kalibre edilmiş bir tork anahtarı ve doğru test torku ile kontrol ediniz. Bu sırada sabitleme elemanının dönme açısına dikkat ediniz.
  Sonuç 1 / 2Sabitleme elemanı belirtilen maksimum dönme açısına (< 360°) kadar döndürülmedi.
  Sabitleme elemanı doğru şekilde vidalandı.
  Sonuç 2 / 2Sabitleme elemanı belirtilen maksimum dönme açısından (> 360°) daha fazla döndürüldü.
  Sabitleme elemanı yanlış şekilde vidalandı. Önceki kontrol sonrasında yapılan vidalamalar hatalı olarak kabul edilmeli ve kontrol edilmelidir. Darbeli vidalama makinesi Hilti servisi tarafından kontrol edilmelidir.

"Vidalama" çalışma modunda sıkılan cıvata bağlantılarının kontrol edilmesi

 • Hedeflenen sıkma torkuna ulaşılıp ulaşılmadığını, firma içi belirtimlere veya kalite direktiflerine uygun olarak kalibre edilmiş bir tork anahtarı ile düzenli aralıklarla kontrol ediniz.

Sıkma modülünün bilgisayara bağlanması

Image alternative
 1. Kapağı, sıkma modülünün alt tarafına yerleştiriniz.
 2. USB kablosunun soketini (Tip C, USB 2.0) sıkma modülünün USB arabirimine takınız.
 1. USB kablosunun soketini (Tip A) bilgisayara bağlayınız.
  • Sıkma modülü bilgisayar tarafından akımla beslenir. Modül ekranında USB logosu (Image alternative) görünür.
  USB fiş,soketini çıkardıktan sonra, tork modülü üzerindeki kapağı kaydırarak kapatınız. Bu, USB arabirimindeki kir oluşumunu önler.

Bakım ve onarım

İKAZ
Takılı aküden dolayı yaralanma tehlikesi !
 • Tüm bakım ve onarım çalışmalarından önce her zaman aküyü çıkarınız!
Ürün bakımı
 • Yapışmış olan kiri dikkatlice çıkarınız.
 • Eğer varsa, havalandırma deliklerini kuru, yumuşak bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz.
 • Gövdeyi sadece hafif nemli bir temizlik bezi ile temizleyiniz. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanmayınız.
 • Ürünün kontaklarını temizlemek için temiz, kuru bir bez kullanınız.
Lityum İyon akülerin bakımı
 • Bir aküyü asla havalandırma delikleri tıkalıyken kullanmayınız. Havalandırma deliklerini kuru, yumuşak bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz.
 • Akünün gereksiz yere toza veya kire maruz kalmamasını sağlayınız. Aküyü asla yüksek nem ayarlamasına maruz bırakmayınız (örn. suya daldırmayınız veya yağmurda bırakmayınız).
  Bir akünün ıslanması halinde, ona hasarlı bir akü gibi davranınız. Yanıcı olmayan bir kabın içinde izole ediniz ve Hilti servisine başvurunuz.
 • Aküyü yabancı yağ ve gresten uzak tutunuz. Akünün üzerinde gereksiz yere toz veya kir birikmesine izin vermeyiniz. Aküyü kuru, yumuşak bir fırça veya temiz, kuru bir bezle temizleyiniz. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanmayınız.
  Akünün kontak noktalarına dokunmayınız ve kontak noktalarına fabrikada uygulanmış olan gresi kesinlikle çıkartmayınız.
 • Gövdeyi sadece hafif nemli bir temizlik bezi ile temizleyiniz. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanmayınız.
Onarım
İKAZ
Elektrik çarpması tehlikesi! Elektrikli parçalarda usulüne uygun olmayan onarımlar ciddi yaralanmalara ve yanıklara neden olabilir.
 • Elektrik parçalarındaki onarımlar sadece elektronik uzmanı tarafından yapılabilir.
 • Görünür tüm parçalarda hasar olup olmadığını ve kumanda elemanlarının fonksiyonunlarının sorunsuz şekilde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol ediniz.
 • Hasar ve/veya fonksiyon arızaları durumunda ürünü çalıştırmayınız. Ürünün derhal Hilti servisi tarafından onarılmasını sağlayınız.
 • Bakım ve onarım çalışmalarından sonra tüm koruma tertibatlarını yerleştiriniz ve bunları sorunsuz fonksiyon bakımından kontrol ediniz.
Güvenli çalışma için sadece orijinal yedek parçaları, sarf malzemeleri ve aksesuar kullanınız. Hilti tarafından onaylanmış, yedek parçaları, aksesuarları ve sarf malzemelerini Hilti Store veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group

Taşıma ve depolama

Akülü aletlerin ve akülerin taşınması
  DİKKAT
  Taşıma sırasında aletin istem dışı çalışması !
 • Ürünlerinizi her zaman aküler takılı olmadan taşıyınız!
 • Aküleri çıkartınız.
 • Aküleri kesinlikle sıkıca bağlanmamış koruma ile nakletmeyiniz. Nakliye sırasında, aküler aşırı şok ve titreşimlerden korunmalı ve başka akü kutupları ile temas ederek kısa devreye neden olmamaları için, her türlü iletken malzeme veya diğer akülerden izole edilmiş olmalıdır. Aküler için yerel taşıma talimatlarını dikkate alınız.
 • Aküler posta ile gönderilmemelidir. Hasarsız aküleri sevk etmek istemeniz halinde, bir nakliye şirketine başvurunuz.
 • Ürünün ve akülerin hasar görmüş olup olmadığını her kullanımdan önce olduğu gibi uzun taşımalardan önce ve sonra kontrol ediniz.
Akülü aletlerin ve akülerin depolanması
  İKAZ
  Arızalı veya akan aküler nedeniyle beklenmeyen hasar oluşumu !
 • Ürünlerinizi her zaman aküleri yerleştirmeden depolayınız!
 • Ürünü ve aküleri serin ve kuru bir yerde depolayınız. Teknik verilerde belirtilen sıcaklık sınır değerlerini dikkate alınız.
 • Aküleri şarj cihazının üzerinde muhafaza etmeyiniz. Şarj işleminden sonra her zaman aküyü şarj cihazından çıkartınız.
 • Aküleri kesinlikle güneşte, ısı kaynakların üzerinde veya cam arkasında depolayınız.
 • Ürünü ve aküleri çocukların ve yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı yerlerde depolayınız.
 • Ürünün ve akülerin hasar görmüş olup olmadığını her kullanımdan önce olduğu gibi uzun süreli depolamalardan önce ve sonra kontrol ediniz.

Arıza durumunda yardım

Bu tabloda listelenmemiş veya kendi başınıza gideremediğiniz arızalarda lütfen yetkili Hilti servisimiz ile irtibat kurunuz.
Kullanılan darbeli vidalama makinesinin kullanım kılavuzunda yer alan arıza giderme uyarılarına da dikkat ediniz.
Arıza
Olası sebepler
Çözüm
Image alternative
"Modülü kilitle" mesajı gösterilir.
Sıkma modülünün kilidi açılmış.
 • Sıkma modülünü kilitlemek ve darbeli vidalama makinesini etkinleştirmek için kilit düğmesine Image alternative basınız.
Image alternative
"Akü sıcaklığı çok yüksek" mesajı gösterilir.
Akü aşırı ısınmış.
 • Aküyü değiştiriniz veya soğuması için bırakınız.
Image alternative
"Akü sıcaklığı çok düşük" mesajı gösterilir.
Akü sıcaklığı 0° C (32° F)'nin altındadır.
 • Akünün yavaşça 0° C (32° F)'nin üzerine ısınmasına izin veriniz.
Image alternative
"Darbeli vidalama makinesi sıcaklığı çok yüksek" mesajı gösterilir.
Darbeli vidalama makinesi aşırı ısınmış.
 • Darbeli vidalama makinesini soğumaya bırakınız.
 • Havalandırma deliklerini temizleyiniz.
Image alternative
"Akü şarjı çok düşük" mesajı gösterilir.
Akünün şarjı sabitleme elemanını doğru bir şekilde vidalamak için yeterli değil.
 • Dolu bir akü ayarlayınız.
Image alternative
"Akım tüketimi çok yüksek" mesajı gösterilir.
Kısa süreli akım tüketimi çok yüksek.
 • Mesajı onaylamak için OK (Tamam) tuşuna basınız.
 • Vidalama işlemini tekrarlayınız.
 • Mesaj tekrar görünürse Hilti servisi ile irtibat kurunuz.
Image alternative
"Düğme pil boş" mesajı gösterilir.
Sıkma modülündeki saat için kullanılan düğme pil boş.
  Dokümantasyon günlüğündeki tarih ve saat verilerinin doğruluğu garanti edilemiyor.
 • Pilin değiştirilmesi için Hilti servisi ile irtibat kurunuz.
Image alternative
"Darbeli vidalama makinesine derhal bakım yapılmalıdır" mesajı gösterilir.
Darbeli vidalama makinesi için derhal bakım gereklidir.
  "Akıllı işletim", "Tracefast" ve "Vidalama" çalışma modları artık seçilemez.
 • Darbeli vidalama makinesinin bakımını yaptırmak için Hilti servisine başvurunuz.
Image alternative
"Alet hatası" mesajı gösterilir.
Alet hatası algılandı.
 • Sıkma modülünü bir bilgisayara bağlayınız.
 • AT Documentation Software üzerinden arıza hafızasını okuyunuz ve hata gidermeye yönelik yazılım uyarılarını takip ediniz.
Image alternative
"Dokümantasyon fonksiyonu devre dışı" mesajı gösterilir.
Dokümantasyon fonksiyonu devre dışı (sadece Uyarı mesajı).
 • Dokümantasyon fonksiyonu gerekli ise, sıkma modülünü bilgisayara bağlayınız ve dokümantasyon fonksiyonunu AT Documentation Software üzerinden etkinleştiriniz.
 • Mesajı gizlemek ve sıkma modülü başlatma işlemine devam etmek için OK (Tamam) tuşuna basınız.
Image alternative
"Hafıza neredeyse dolu" mesajı görüntüleniyor. (Bu mesaj ≥ % 90 değerlerde görünür.)
Sıkma modülündeki veri hafızası neredeyse dolu. Dikkat: Sıkma modülündeki veri hafızası doluysa, en eski verilerin üzerine yazılacaktır!
 • Sıkma modülünü bir bilgisayara bağlayınız.
 • Bir rapor altında belgelemek için ilgili verileri AT Documentation Software ile okuyunuz.
 • Ardından bellek alanı yaratmak için sıkma modülü belleğindeki verileri siliniz.
Image alternative
"Hafıza tamamen dolu" mesajı görüntüleniyor.
Sıkma modülündeki veri hafızası tamamıyla dolu. Dikkat: En eski verilerin üzerine yazılacak!
 • Sıkma modülünü bir bilgisayara bağlayınız.
 • Bir rapor altında belgelemek için ilgili verileri AT Documentation Software ile okuyunuz.
 • Ardından bellek alanı yaratmak için sıkma modülü belleğindeki verileri siliniz.

İmha

İKAZ
Usulüne uygun olmayan imha nedeniyle yaralanma tehlikesi! Dışarı çıkan gaz ve sıvılar nedeniyle sağlık sorunları.
 • Hasar görmüş aküleri hiç bir şekilde göndermeyiniz!
 • Kısa devreleri önlemek için, akünün bağlantılarını iletken olmayan bir malzeme ile kapatınız.
 • Aküleri, çocukların ellerine geçmeyecek şekilde imha ediniz.
 • Aküyü size en yakın Hilti Store 'da imha ediniz veya imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz.
Image alternative Hilti ürünleri yüksek oranda tekrar kullanılabilen malzemelerden üretilmiştir. Geri dönüşüm için gerekli koşul, usulüne uygun malzeme ayrımıdır. Çoğu ülkede Hilti eski aletlerini yeniden değerlendirmek üzere geri alır. Bu konuda Hilti müşteri hizmetlerinden veya satış temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.
Image alternative
 • Elektrikli el aletlerini, elektronik cihazları ve aküleri evdeki çöplere atmayınız!

Üretici garantisi

 • Garanti koşullarına ilişkin sorularınız için lütfen yerel Hilti iş ortağınıza başvurunuz.

Diğer bilgiler

Aksesuarlar, sistem ürünleri ve ürününüz hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

RoHS (Tehlikeli madde kullanımını kısıtlama direktifi)
Image alternative
Bu tablo Çin pazarı için geçerlidir.
Koşullar : Güney Kore
Ülkeye özgü kabul bilgileri
제품명: 아답티브 임펙 모듈
수입자(상호명): 힐티코리아㈜
제조회사: Hilti Corporation
제조국: 스위스
A/S: 080-220-2000

Hilti Lityum İyon aküler

Emniyet ve kullanım uyarılarıBu dokümanda akü kavramı yeniden şarj edilebilen, birbirine bağlanmış birden gazla Lityum İyon hücresinden oluşan, Hilti Lityum İyon aküleri anlamında kullanılmıştır. Bu akülerin, Hilti elektrikli el aletleri ile kullanılması öngörülmüş olup, sadece bunlarla kullanılabilirler. Sadece orijinal Hilti akülerini kullanınız!
TanımlamaHilti aküler hücre yönetimi ve hücre koruma sistemleri ile donatılmıştır.
Aküler, yüksek bir enerji yoğunluğunu olanaklı kılan, Lityum İyon şarj malzemesi içeren hücrelerden meydana gelir. Lityum İyon hücreler çok düşük bellek etkisine maruz kalırlar ancak kuvvet, derin deşarj veya yüksek sıcaklıkların etkilerine karşı çok hassastırlar.
Hilti aküler için izin verilen aküleri Hilti Store 'unuzda veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group
Emniyet
 • Lityum İyon akülerin kullanılması sırasında aşağıda belirtilen güvenlik uyarılarını dikkate alınız. Bunlara dikkate alınmaması ciltte tahrişlere, ağır korozif yaralanmalara, kimyasal yanıklara, yangın ve / veya patlamalara neden olabilir.
 • Hasarları önlemek için ve sağlığa ciddi zarar verici sıvıları engellemek için akülere itinalı davranınız!
 • Akülere asla müdahale edilmemeli ve üzerlerinde onarım yapılmamalıdır!
 • Aküler parçalarına ayrılmamalı, ezilmemeli, 80°C üzerine ısıtılmamalı veya yakılmamalıdır.
 • Darbeye maruz kalmış veya başka bir hasar görmüş aküleri kullanmayınız. Akülerinizi hasar belirtilerine karşı düzenli olarak kontrol ediniz.
 • Geri dönüştürülmüş veya onarılmış aküleri asla kullanmayınız.
 • Aküyü veya aküyle çalışan bir elektrikli el aletini asla bir şeyi çakmak veya bir şeye vurmak için kullanmayınız.
 • Aküleri asla doğrudan güneş ışığına, aşırı sıcaklık, kıvılcım veya açık ateşe maruz bırakmayınız. Bu durum patlamalara neden olabilir.
 • Akünün kutbuna parmaklarınız, aletler, takılar veya diğer elektriksel olarak iletken nesnelerle dokunmayınız. Bu durum aküye hasar verebilir, maddi hasarlara ve yaralanmalara neden olabilir.
 • Aküleri yağmurdan, ıslaklıktan ve sıvılardan uzak tutunuz. Akülerin içine nemin girmesi, kısa devrelere, elektrik çarpmalarına, yanıklara, yangına veya patlamalara neden olabilir.
 • Sadece akü tipi için öngörülmüş olan şarj cihazlarını ve elektrikli el aletlerini kullanınız. Bunun için ilgili kullanım kılavuzlarındaki verileri dikkate alınız.
 • Aküyü patlama tehlikesi olan ortamlarda kullanmayınız veya depolamayınız.
 • Akü tutulamayacak kadar sıcaksa arızalı olabilir. Pili, yanıcı malzemelere yeterli mesafede, görünür ve yanıcı olmayan bir yere yerleştiriniz. Aküyü soğumaya bırakınız. Akü bir saat sonra hala dokunulamayacak kadar sıcaksa, arızalı demektir. Akü yangını durumunda alınacak önlemler bölümündeki talimatları izleyiniz.
Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler
 • Bir akünün hasar görmesi halinde daima Hilti servisine başvurunuz.
 • Sızan bir aküyü kullanmayın.
 • Sızan sıvının doğrudan göz ve/veya ciltle temas etmesinden kaçınınız. Akü sıvısıyla çalışırken daima koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük takınız.
 • Aküden çıkan sıvıyı gidermek için, bunun için izin verilen bir kimyasal temizlik maddesi kullanınız. Akü sıvısı için yerel temizleme düzenlemelerinize uyunuz.
 • Arızalı bir aküyü yanmayan bir kaba koyunuz ve üzerini kuru kum, tebeşir tozu (CaCO3) veya silikat (Vermiculit) ile örtünüz. Bunun ardından kabın kapağını hava geçirmeyecek şekilde kapatınız ve kabı yanıcı gazlar, sıvılar veya nesnelerden uzak bir yerde muhafaza ediniz.
 • Hazneyi size en yakın Hilti Store 'da imha ediniz veya imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz. Hasarlı aküler için yerel taşıma talimatlarını dikkate alınız!
Akünün artık işlevini yerine getirmemesi halinde yapılması gerekenler
 • Arızalı şarj, alışılmadık uzun şarj süreleri, performanstaki belirgin düşüş, alışılmadık LED faaliyetleri veya sıvı sızdırması gibi akünün anormal davranışlarına dikkat ediniz. Bunlar dahilî bir soruna işaret eden göstergeleridir.
 • Dahili bir akü sorunundan şüphelenmeniz halinde, Hilti servisine başvurunuz.
 • Akünün artık işlevini görmemesi, şarj edilememesi veya dışarıya sıvının sızması durumunda, akünün imha edilmesi gerekir. Bkz. Bölüm Bakım ve İmha .
Akünün yanması durumunda alınması gereken önlemler
  İKAZ
  Akü yangını nedeniyle tehlike oluşabilir! Yanan bir akü, korozif yaralanmalara, yanıklara veya patlamalara neden olabilecek tehlikeli ve patlama riski oluşturan sıvılar ve buharlar çıkartır.
 • Bir akü yangınıyla mücadele ederken, kişisel koruyucu donanımınızı kullanınız.
 • Tehlikeli ve patlama riski yaratabilecek gazların çıkması için, yeterli havalandırma sağlayınız.
 • Yoğun duman oluşması halinde derhal odayı terk ediniz.
 • Solunum yollarında tahriş olması halinde, bir hekime başvurunuz.
 • Yangını söndürmeye başlamadan önce itfaiyeyi arayınız.
 • Akü yanmalarına sadece suyla ve mümkün olan en uzak mesafeden müdahale ediniz. Toz yangın söndürücüler ve yangın örtüleri Lityum İyon akülerde etkisizdir. Çevresinde ortaya çıkan yangınlara, normal söndürme araçları ile müdahale edilebilir.
 • Büyük miktarlarda yanan aküleri hareket ettirmeyi denemeyiniz. Yangından etkilenmeyen malzemeleri yakın çevreden uzaklaştırarak, yanan aküleri izole ediniz.
Akünün soğumaması, tütmesi veya yanması durumunda:
 • Bu aküyü bir kürekle alınız ve bir kova suyun içine atınız. Soğutucu etki sayesinde, alev alma için henüz kritik sıcaklık seviyesine ulaşmamış akü hücrelerine yangın çıkma riski düşürülür.
 • Aküyü tamamen soğuyana kadar en az 24 saat kovada bırakınız.
 • Bkz. Bölüm Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler .
Taşıma ve depolama hakkında bilgiler
 • İşletim için ortam sıcaklığı -17°C ile +60°C / 1°F ile 140°F aralığında.
 • Depolama sıcaklığı -20°C ile +40°C / -4°F ile 104°F aralığında.
 • Aküleri şarj cihazının üzerinde muhafaza etmeyiniz. Şarj işleminden sonra her zaman aküyü şarj cihazından çıkarınız.
 • Aküleri mümkün olduğunca serin ve kuru yerlerde depolayınız. Serin bir yerde depolama akünün kullanım ömrünü uzatır. Aküleri kesinlikle güneşte, sıcakta veya cam levha arkasında muhafaza etmeyiniz.
 • Aküler posta ile gönderilmemelidir. Hasarsız aküleri sevk etmek istemeniz halinde, bir nakliye şirketine başvurunuz.
 • Aküler kesinlikle sıkıca bağlanmamış koruma ile taşınmamalıdır. Nakliye sırasında, aküler aşırı şok ve titreşimlerden korunmalı ve başka akü kutupları ile temas ederek kısa devreye neden olmamaları için, her türlü iletken malzeme veya diğer akülerden izole edilmiş olmalıdır. Aküler için yerel taşıma talimatlarını dikkate alınız.
Bakım ve imha etme
 • Aküleri temiz, yağsız ve gressiz bir şekilde tutunuz. Aküde gereksiz toz veya pislik bırakmayınız. Aküyü kuru, yumuşak bir fırça veya temiz, kuru bir bezle temizleyiniz.
 • Aküyü asla havalandırma delikleri tıkalı iken kullanmayınız. Havalandırma deliklerini kuru ve yumuşak bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz.
 • Yabancı cisimlerin akünün içine girmesine engel olunuz.
 • Akünün içine nem nüfuz etmesine izin vermeyiniz. Akünün içine nem girmesi halinde, hasar görmüş bir aküye yapılması gerekenleri uygulayınız ve aküyü yanmayan bir kabın içinde izole ediniz.
 • Bkz. Bölüm Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler .
 • Akünün usulüne uygun imha edilmemesi halinde, dışarı çıkan gaz ve sıvılar nedeniyle sağlık için riskler oluşabilir. Aküyü size en yakın Hilti Store 'da imha ediniz veya imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz. Hasarlı aküler için yerel taşıma talimatlarını dikkate alınız!
 • Aküler evdeki çöplere atılmamalıdır.
 • Aküleri, çocukların ellerine geçmeyecek şekilde imha ediniz. Kısa devreleri önlemek için, akünün bağlantılarını iletken olmayan bir malzeme ile kapatınız.