Dil seçenekleri

PM 50MG‑22

Orijinal kullanım kılavuzu

Kullanım kılavuzu bilgileri

Bu kullanım kılavuzu hakkında

 • İkaz! Ürünü kullanmadan önce, talimatlar, güvenlik ve uyarı bilgileri, çizimler ve teknik özellikler dahil olmak üzere ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzunu okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olunuz. Özellikle tüm talimatları, güvenlik ve uyarı bilgilerini, çizimleri, teknik özellikleri ve bileşenleri ve fonksiyonları öğreniniz. Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi yaralanma tehlikesi meydana gelebilir. Tüm talimatlar, güvenlik ve uyarı bilgileri dahil olmak üzere kullanım kılavuzunu daha sonra kullanmak üzere saklayınız.
 • Image alternative ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
 • Ekteki kullanım kılavuzu, basım tarihindeki mevcut gelişmiş teknolojiye uygundur. En son sürümü her zaman Hilti ürün sayfasında bulabilirsiniz. Bunu yapmak için, bu kullanım kılavuzundaki Image alternative sembolü ile işaretlenmiş bağlantıyı veya QR kodunu kullanınız.
 • Ürünü başkalarına sadece bu kullanım kılavuzuyla birlikte veriniz.

Resim açıklaması

Uyarı bilgileri

Uyarı bilgileri, ürün ile çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarır. Aşağıdaki uyarı metinleri kullanılır:
TEHLİKE
TEHLİKE !
 • Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep olabilecek tehlikeler için.
İKAZ
İKAZ !
 • Ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek tehlikeler için.
DİKKAT
DİKKAT !
 • Vücut yaralanmalarına veya maddi hasarlara yol açabilecek olası tehlikeli durumlar için.

Kullanım kılavuzundaki semboller

Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Kullanım kılavuzuna dikkat edilmelidir
Image alternative Kullanım uyarıları ve diğer gerekli bilgiler
Image alternative Geri dönüşümlü malzemeler ile çalışma
Image alternative Elektrikli aletleri ve aküleri evdeki çöplere atmayınız
Image alternative Hilti Lityum İyon akü
Image alternative Hilti Şarj cihazı

Çizimlerdeki semboller

Çizimlerde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Bu sayılar, kullanım kılavuzunun başlangıcındaki ilgili çizime atanmıştır.
Image alternative Çizimlerdeki numaralandırma, önemli çalışma adımlarını veya çalışma adımları için önemli olan yapı parçalarını gösterir. Metinde, bu çalışma adımları veya yapı parçasına karşılık gelen sayılarla vurgulanmıştır, örn.  (3) .
Image alternative Pozisyon numaraları Genel bakış çiziminde kullanılır ve Ürüne genel bakış bölümündeki açıklama numaralarına referans niteliğindedir.
Image alternative Bu işaret, ürün ile çalışırken dikkatinizi çekmek için koyulmuştur.

Ürüne bağlı semboller

Üründeki semboller

Üründe aşağıdaki semboller kullanılabilir:
Image alternative Alet, iOS ve Android platformları ile uyumlu NFC teknolojisini destekler.
Image alternative Doğru akım
Image alternative Kullanılan Hilti Lityum İyon akü tip serisi. Usulüne uygun kullanım bölümündeki bilgileri dikkate alınız
Image alternative Sarkaç kilitli (eğimli lazer ışını)
Image alternative Sarkaç kilidi açık (otomatik kot alma aktif)

Ürünün üzerindeki etiket

Lazer bilgisi
Image alternative LAZER IŞINLARI! IŞINA BAKMAYIN! LAZER SINIFI 2 ÜRÜNÜ.
Lazer sınıfı 2, IEC60825-1/EN60825-1:2014 normunu temel alır ve CFR 21 § 1040 (Lazer bildirimi 56) direktifine uygundur.

Ürün bilgileri

Image alternative ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
Tip tanımı ve seri numarası, tip plakası üzerinde belirtilmiştir.
 • Seri numarasını aşağıdaki tabloya aktarınız. Ürün bilgileri acente veya servis merkezini aradığınızda sorulabilir.
  Ürün bilgileri
  Çok çizgili lazer
  PM 50MG-22
  Nesil
  01
  Seri no.

Uygunluk beyanı

Image alternative
Üretici burada tanımlanan ürünün geçerli yasalara ve standartlara uygun olduğunu kendi sorumluluğunda beyan eder.
Teknik dokümantasyonlar eklidir:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Güvenlik

Ölçüm cihazları genel güvenlik uyarıları

Image alternative İKAZ! Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyunuz. Ölçüm aleti usulüne uygun olmayan şekilde kullanım halinde tehlikelere yol açabilir. Güvenlik uyarılarına ve talimatlara uyulmasındaki ihmaller, ölçüm aletinde hasarlara ve/veya ağır darbelere sebep olabilir.
Tüm güvenlik uyarılarını ve kullanım talimatlarını muhafaza ediniz.
İş yeri güvenliği
 • Çalışma alanınızı temiz ve aydınlık tutunuz. Düzensiz veya aydınlatma olmayan çalışma alanları kazalara yol açabilir.
 • Yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğu patlama tehlikesi olan ürün ile çalışmayınız.
 • Ürünün kullanılması sırasında çocukları ve diğer kişileri uzak tutunuz.
 • Ürünü sadece belirtilen kullanım sınırları içerisinde kullanınız.
 • Ülkenize özgü kazaların önlenmesi ile ilgili talimatlara dikkat ediniz.
Elektrik güvenliği
 • Ürünü yağmurdan uzak tutunuz ve ıslanmasını önleyiniz. Akülerin içine nemin girmesi, kısa devrelere, elektrik çarpmalarına, yanıklara veya patlamalara neden olabilir.
 • Ürün içine nem girmesine karşı korumalı olmasına rağmen, taşıma çantasına yerleştirmeden önce aleti silerek kurulamanız gerekir.
Kişilerin güvenliği
 • Dikkatli olunuz, ne yaptığınıza dikkat ediniz ve ölçüm cihazı ile çalışırken mantıklı davranınız. Yorgunsanız veya uyuşturucu, alkol veya ilaç etkisi altında iseniz ölçüm cihazını kullanmayınız. Ölçüm cihazını kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 • Aşırı bir vücut hareketinden sakınınız. Güvenli bir duruş sağlayınız ve aleti her zaman dengeli tutunuz.
 • Kişisel koruyucu donanım giyiniz. Kişisel koruyucu donanımların kullanılması yaralanma riskini azaltır.
 • Hiçbir emniyet tertibatını devreden çıkarmayınız, ayrıca hiçbir uyarı ve ikaz levhasını çıkarmayınız.
 • İstem dışı çalışmayı önleyiniz. Aküyü bağlamadan, yerleştirmeden veya taşımadan önce ölçüm cihazının kapalı olduğundan emin olunuz.
 • Ürünü ve aksesuarları bu talimatlara ve bu alet için özel açıklamalara uygun şekilde kullanınız. Çalışma şartlarını ve yapılacak işi de ayrıca göz önünde bulundurunuz. Ürünlerin öngörülen kullanım amacı dışında kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
 • Kendi güvenliğinizi riske atmayınız ve ölçüm aletleri kullanımında son derece tecrübeli olsanız bile ilgili güvenlik kurallarını ihlal etmeyiniz. Dikkatsiz kullanım saniyeler içerisinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 • Ölçüm aletleri tıbbi cihazların yakınında kullanılmamalıdır.
Ölçüm cihazının kullanımı ve çalıştırılması
 • Ürün ve aksesuarı sadece teknik açıdan sorunsuz durumdayken kullanınız.
 • Kullanılmayan ölçüm cihazlarını çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz. Ürünü iyi tanımayan veya bu talimatları okumamış kişilere ürünü kullandırmayınız. Ölçüm cihazları bilgisiz kişiler tarafından kullanılırsa, tehlikelidir.
 • Ölçüm cihazının bakımını özenle yapınız. Hareketli parçaların kusursuz çalıştığı ve sıkışmadığı, parçaların kırılıp kırılmadığı veya hasar görüp görmediği, ölçüm cihazı fonksiyonlarının kısıtlı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı parçaları ölçüm cihazını kullanmadan önce tamir ettiriniz. Birçok kazanın nedeni ölçüm cihazı bakımının kötü yapılmasıdır.
 • Ürün hiçbir durumda modifiye veya manipüle edilmemelidir. Ürün üzerinde Hilti tarafından açıkça izin verilmeyen değişikliklerin veya onarımların yapılması, kullanıcının alet kullanım haklarını sınırlandırabilir.
 • Önemli ölçümlerden önce ve bir düşmeden sonra veya diğer mekanik etkilere maruz kaldığında ölçüm aletinin hassasiyetini kontrol ediniz.
 • Ölçüm sonuçları prensip gereği belirli çevre şartları tarafından olumsuz etkilenebilir. Buna örneğin güçlü manyetik veya elektromanyetik alan üreten aletler, titreşimler ve sıcaklık değişiklikleri dahildir.
 • Hızlı değişen ölçüm koşulları, ölçüm sonuçlarının farklı olmasına neden olabilir.
 • Ürün, sıcaklığın çok düşük olduğu bir ortamdan daha sıcak bir ortama getirildiğinde veya tam tersi olduğunda ürün kullanılmadan önce ortam şartlarına uygun sıcaklığa ulaşana kadar beklenmelidir. Büyük ısı farklılıkları aletin hatalı çalışmasına veya hatalı ölçüm sonuçlarına neden olabilir.
 • Adaptörler ve aksesuarlar ile kullanımda aksesuarların güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olunuz.
 • Ölçüm aleti zorlu inşaat alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olsa da, diğer optik ve elektrikli ürünler (dürbün, gözlük, fotoğraf makinesi) gibi özenle kullanınız.
 • Belirtilen çalıştırma ve depolama sıcaklıklarına uyulmalıdır.

Lazer ölçüm aletleri için ek güvenlik uyarıları

 • Ürünün usulüne uygun olmayan şekilde açılması durumunda, sınıf 2 kapsamındaki değerleri aşan lazer ışınları çıkabilir. Ürün sadece Hilti servisi tarafından onarılmalıdır.
 • Ölçüm yerini emniyete alınız. Ürünü dik konuma getirirken, lazer ışınını başka kişilere veya kendinize doğrultmadığınızdan emin olunuz. Lazer ışınları göz seviyesinin üstünden veya altından geçmelidir.
 • Hatalı ölçümleri önlemek için lazer çıkış camını temiz tutunuz.
 • Ölçümlerden/‌Kullanmadan önce ve kullanım sırasında birkaç defa ürünün hassasiyetini kontrol ediniz.
 • Camların veya benzer malzemelerden oluşan yansıtmalı nesnelerin veya yüzeylerin yakınlarındaki ölçümlerde ölçüm sonuçları hatalı olabilir.
 • Ürünü uygun bir brakete, tripoda monte ediniz veya düz bir zemine konumlandırınız.
 • Yüksek gerilim hatları yakınında ölçüm çubuğu ile çalışmaya izin verilmez.
 • Çevrede ölçümünüzü etkileyebilecek başka lazer ölçüm aletlerinin kullanılmadığından emin olunuz.
 • Lazer ışınlarının korumasız alanların ötesine geçmesine izin vermeyiniz.

Ek güvenlik uyarıları

 • Aletlerin ve/veya aksesuarların düşmesi nedeniyle yaralanma tehlikesi. Çalışmaya başlamadan önce akünün monte edilmiş olan aksesuarın emniyetli bir şekilde sabitlenip sabitlenmediğini kontrol ediniz.
 • En yüksek hassasiyete erişmek için çizgiyi dikey, düz bir yüzeye yansıtınız. Ürünü düz zemine 90° ile konumlandırınız.

Elektromanyetik uyumluluk

Ürün ilgili yönetmeliklerin en zorlu taleplerini yerine getirmesine rağmen Hilti , ürünün yüksek ışınlamaya maruz kalması nedeniyle hatalı işleme neden olabilecek arızalanma olasılığını engelleyemez. Bu durumda veya emin olmadığınız diğer durumlarda kontrol ölçümleri yapılmalıdır. Hilti ayrıca bu gibi durumlarda diğer aletlerin (örn. uçaklardaki navigasyon donanımları) zarar görmeyeceğini garanti etmez.

Lazer sınıfı 2 olan ürünler için lazer sınıflandırması

Bu ürün; IEC ⁄ EN 60825‑1:2014 ve CFR 21 § 1040 (FDA) uyarınca lazer sınıfı 2'ye karşılık gelir. Bu ürünler başka koruyucu önlemler olmadan kullanılabilir. Buna rağmen güneşte olduğu gibi, doğrudan ışık kaynağına bakmamalıdır. Doğrudan gözle temas etmesi halinde gözlerinizi kapatınız ve kafanızı hemen ışın bölgesinden çekiniz. Lazer ışını kişilere doğrultulmamalıdır.

Akülü aletlerin özenli çalıştırılması ve kullanımı

 • Lityum İyon akülerin kullanılması sırasında aşağıda belirtilen güvenlik uyarılarını dikkate alınız. Bunlara dikkate alınmaması ciltte tahrişlere, ağır korozif yaralanmalara, kimyasal yanıklara, yangın ve / veya patlamalara neden olabilir.
 • Aküyü sadece teknik olarak kusursuz durumdayken kullanınız.
 • Hasarları önlemek için ve sağlığa ciddi zarar verici sıvıları engellemek için akülere itinalı davranınız!
 • Akülere asla müdahale edilmemeli ve üzerlerinde onarım yapılmamalıdır!
 • Aküler parçalarına ayrılmamalı, ezilmemeli, 80° C (176° F) üzerine ısıtılmamalı veya yakılmamalıdır.
 • Darbeye maruz kalmış veya başka bir hasar görmüş aküleri kullanmayınız. Akülerinizi hasar belirtilerine karşı düzenli olarak kontrol ediniz.
 • Geri dönüştürülmüş veya onarılmış aküleri asla kullanmayınız.
 • Aküyü veya aküyle çalışan bir elektrikli el aletini asla bir şeyi çakmak veya bir şeye vurmak için kullanmayınız.
 • Aküleri asla doğrudan güneş ışığına, aşırı sıcaklık, kıvılcım veya açık ateşe maruz bırakmayınız. Bu durum patlamalara neden olabilir.
 • Akünün kutbuna parmaklarınız, aletler, takılar veya diğer elektriksel olarak iletken nesnelerle dokunmayınız. Bu durum aküye hasar verebilir, maddi hasarlara ve yaralanmalara neden olabilir.
 • Aküleri yağmurdan, ıslaklıktan ve sıvılardan uzak tutunuz. Akülerin içine nemin girmesi, kısa devrelere, elektrik çarpmalarına, yanıklara, yangına veya patlamalara neden olabilir.
 • Sadece akü tipi için öngörülmüş olan şarj cihazlarını ve elektrikli el aletlerini kullanınız. Bunun için ilgili kullanım kılavuzlarındaki verileri dikkate alınız.
 • Aküyü patlama tehlikesi olan ortamlarda kullanmayınız veya depolamayınız.
 • Akü tutulamayacak kadar sıcaksa arızalı olabilir. Pili, yanıcı malzemelere yeterli mesafede, görünür ve yanıcı olmayan bir yere yerleştiriniz. Aküyü soğumaya bırakınız. Akü bir saat sonra hala dokunulamayacak kadar sıcaksa, arızalı demektir. Hilti servisiyle irtibat kurunuz veya "Hilti Lityum İyon aküler için güvenlik ve kullanım uyarıları" dokümanını okuyunuz.
  Lityum İyon aküleri taşıma, depolama ve kullanma için geçerli özel yönetmelikleri dikkate alınız.
  Bu kullanım kılavuzunun sonundaki QR kodu tarayarak ulaşabileceğiniz, Hilti Lityum İyon aküler için güvenlik ve kullanım uyarılarını okuyunuz.

Tanımlama

Ürüne genel bakış

Image alternative
 1. Akü
 2. Akü durum göstergesi
 3. Akü kilit açma tuşu
 4. Uyarı etiketi
 5. Lazer çıkış camları
 6. Alıcı modu tuşu
 7. Çizgi modu tuşu
 8. Açma/Kapatma seçme tuşu ve sarkaç kilitleme/kilit açma tuşu
 9. Hassas ayar için döner düğme

Usulüne uygun kullanım

Bu ürün; tek bir kişinin 90°'lik açıyı aktarabileceği, yatay kot alma yapabileceği ve hizalama çalışmaları gerçekleştirebileceği ve tamamen düzeltebileceği bir çok hatlı lazerdir.

Ürün tercihen iç mekanlarda kullanım için öngörülmüştür ve bir motorlu eksenel lazer yedek parçası değildir. Dış mekan kullanımlarında, çerçeve koşulların iç mekan koşullarına uygun olmasına veya bir Hilti lazer dedektörü kullanılmasına dikkat edilmelidir.
Olası kullanımlar şunlardır:
 • Bölme duvarları konumunun işaretleri (dik açılı ve dikey düzeyde).

 • Dik açıların kontrolü ve izdüşümlerinin alınması.

 • Dayanak parçalarının hizalanması / Diğer yapı elemanlarının üç aksta yerleştirilmesi.

 • Zeminde işaretli noktalardan tavana aktarılması.

Image alternative
 • Bu ürün için yalnızca bu tabloda belirtilen B 22 serisi Hilti Nuron lityum iyon aküleri kullanınız.

 • Bu aküler için sadece Hilti şarj cihazlarının bu tabloda belirtilen tip serilerini kullanınız.

Özellikler

Bu ürün, 40 m'ye (131 ft) kadar erişim mesafesine sahip üç yeşil 360° lazer çizgisine ve beş ışın geçiş noktasına (ön, arka, sol, sağ ve üst) sahiptir. Erişim mesafesi ortam ışığına bağlıdır.
Arkadan bakıldığında, ürünün ön sol tarafında aşağı bakan bir referans noktası vardır. Arka kısım, akünün takılı olduğu taraftır.
Lazer çizgileri ayrı (yalnızca dikey veya yalnızca yatay) olarak veya birlikte açılabilir. Eğim açısı ile kullanımda, sarkaç otomatik kot alma için bloke edilir.

Teslimat kapsamı

Çok hatlı lazer, takım çantası, kullanım kılavuzu, üretici sertifikası.
Ürün için uygunluk sahibi diğer sistem ürünlerini Hilti Store 'da veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group

İşletim mesajları

Durum
Anlamı
Lazer ışını, her 10 (sarkaç kilitli değil) veya 2 (sarkaç kilitli) saniyede bir iki kez yanıp sönüyor.
Bataryalar neredeyse boş.
Lazer ışını beş kez yanıp sönüyor ve ardından sürekli olarak açık kalıyor.
Alıcı modunun devreye alınması veya devre dışı bırakılması.
Lazer ışını çok yüksek frekansta yanıp sönüyor.
Alet otomatik kot alamıyor.
Lazer ışını her 5 saniyede iki kez yanıp sönüyor.
Eğimli çizgi çalışma modu; Sarkaç kilitli, bu nedenle çizgilerin kotu alınmaz.

Lityum İyon akü göstergeleri

Hilti Nuron Lityum İyon aküler şarj durumunu, hata mesajlarını ve akünün durumunu gösterebilir.

Şarj durumu ve hata mesajları göstergeleri

Aşağıdaki göstergelerden birini görüntülemek için akünün kilit açma tuşuna kısa süreli basınız.
İKAZ
Düşen akü nedeniyle yaralanma tehlikesi!
 • Akü takılıyken, kilit açma tuşuna bastıktan sonra, kullandığınız üründe akünün yerine oturduğundan emin olunuz.
Bağlı olan ürün açık olduğu sürece, şarj durumu ve olası arızalar da sürekli görüntülenir.
Durum
Anlamı
Dört (4) LED sürekli yeşil yanıyor
Şarj durumu: % 100 ila % 71 arası
Üç (3) LED sürekli yeşil yanıyor
Şarj durumu: % 70 ila % 51 arası
İki (2) LED sürekli yeşil yanıyor
Şarj durumu: % 50 ila % 26 arası
Bir (1) LED sürekli yeşil yanıyor
Şarj durumu: % 25 ila % 10 arası
Bir (1) LED yavaşça yeşil renkte yanıp sönüyor
Şarj durumu: < % 10
Bir (1) LED hızlıca yeşil yanıp sönüyor
Lityum İyon akü tamamen deşarj olmuş. Aküyü şarj ediniz.
Akünün şarj işleminden sonra LED hala hızlı yanıp sönüyorsa, lütfen Hilti servisiyle irtibat kurunuz.
Bir (1) LED hızlıca sarı yanıp sönüyor
Lityum İyon akü veya buna bağlı ürün aşırı yüklendi, çok sıcak, çok soğuk veya başka bir hata mevcut.
Ürünü ve aküyü önerilen çalışma sıcaklığına getiriniz ve kullanırken ürünü aşırı yüke maruz bırakmayınız.
Mesaj devam ediyorsa Hilti servisiyle irtibat kurunuz.
Bir (1) LED sarı yanıyor
Lityum İyon akü ve bağlantılı ürün uyumlu değildir. Lütfen Hilti servisine başvurunuz.
Bir (1) LED hızlıca kırmızı yanıp sönüyor
Lityum İyon akü bloke olmuş ve kullanılamaz. Lütfen Hilti servisine başvurunuz.

Akü durumunun göstergeleri

Akü durumunu sorgulamak için, kilit açma tuşuna üç saniyeden fazla basılı tutunuz. Sistem; düşme, delinme, harici ısı hasarları vb. gibi usulüne uygun olmayan kullanım nedeniyle pilde potansiyel hatalı fonksiyon algılamıyor.
Durum
Anlamı
Tüm LED'ler çalışma ışığı olarak yanıyor ve ardından bir (1) LED sürekli yeşil yanıyor.
Akü kullanımına devam edilebilir.
Tüm LED'ler çalışma ışığı olarak yanıyor ve ardından bir (1) LED hızlıca sarı yanıp sönüyor.
Akünün durumuna ilişkin sorgu tamamlanamadı. İşlemi tekrarlayınız veya Hilti servisiyle irtibat kurunuz.
Tüm LED'ler çalışma ışığı olarak yanıyor ve ardından bir (1) LED sürekli kırmızı yanıyor.
Bağlı bir ürünün kullanımına devam edilebiliyorsa, kalan akü kapasitesi %50'nin altındadır.
Bağlı bir ürünün kullanımına devam edilemiyorsa, akünün kullanım ömrü dolmuştur ve akü değiştirilmelidir. Lütfen Hilti servisine başvurunuz.

Teknik veriler

Ürün bilgileri

Erişim mesafesi çizgileri ve lazer dedektörü olmadan kesişme noktası
≤ 40 mt
(≤ 131 ft — 3 in)
Erişim mesafesi çizgileri ve lazer dedektörü ile kesişme noktası
2 mt … 65 mt
(6 ft — 7 in … 213 ft — 3 in)
Otomatik kot alma süresi (standart)
3 sn.
Otomatik kot alma alanı (standart)
±4,25°
Hassasiyet
±3,0 mm 'de 10 mt
(±0,12 in 'de 32 ft — 10 in)
Çizgi kalınlığı (standart)
5 m (16.4 inç)
2,5 mm
(0,10 in)
10 m (32.8 inç)
4,0 mm
(0,16 in)
Lazer sınıfı
Sınıf 2, görünür, 510‑530 nm
Çalışma süresi (tipik, tüm çizgiler açık)
B 22‑55
14 saat - 24 ℃
(14 saat - 75 ℉)
B 22‑85
24 saat - 24 ℃
(24 saat - 75 ℉)
Çalışma süresi (tipik, sadece yatay veya dikey çizgiler açık)
B 22‑55
22 saat - 24 ℃
(22 saat - 75 ℉)
B 22‑85
32 saat - 24 ℃
(32 saat - 75 ℉)
Otomatik kendiliğinden kapatma (devreye alındı)
1 saat
Koruma türü (Nuron B 22 akü için geçerli değildir)
IP 54
Tripod dişlisi
BSW 5/8" | UNC1/4"
Işın sapması
0,05 ... 0,08 mrad * 180°
Ortalama çıkış gücü (PAE = erişilebilir emisyon lazer gücü)
< 2 mW
Lazer sınıfı 2 için, erişilebilir emisyon lazer gücünün sınır değeri AEL class 2 = > 2 mW'dir
Dalga uzunluğu (λ)
510 nm … 530 nm
± 10 nm
Darbe süresi (tp)
< 80 µs
Darbe frekansı (f)
< 12 kHz
EPTA prosedürü 01 uyarınca aküsüz ağırlık
1,29 kg
Boyutlar (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)
140 mm x 128 mm x 180 mm
(5,5 in x 5,0 in x 7,1 in)
İşletim durumu göstergesi
Lazer ışınlarının yanı sıra durum göstergesi Nuron B 22 akü
Çalışma sıcaklığı
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Depolama sıcaklığı
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)

Akü

Akü çalışma gerilimi
21,6 V
Akü ağırlığı
Bkz. "Usulüne uygun kullanım" bölümü
İşletim sırasındaki ortam sıcaklığı
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Depolama sıcaklığı
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Şarj başlangıcında akü sıcaklığı
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Çalışma hazırlığı

DİKKAT
Yaralanma tehlikesi İstem dışı çalışma nedeniyle!
 • Aküyü takmadan önce ilgili ürünün kapalı konumda olduğundan emin olunuz.
Bu kullanım kılavuzunda ve ürün üzerinde bulunan emniyet ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.

Akünün şarj edilmesi

 1. Şarj etmeden önce şarj cihazının kullanım kılavuzunu okuyunuz.
 2. Akü ve şarj cihazının kontaklarının temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz.
 3. Aküyü izin verilen şarj cihazında şarj ediniz.

Akünün yerleştirilmesi

İKAZ
Yaralanma tehlikesi kısa devre veya akünün düşmesi nedeniyle!
 • Aküyü yerleştirmeden önce, akü kontaklarında ve ürün içindeki kontaklarda yabancı cisim bulunmadığından emin olunuz.
 • Akünün her zaman tam oturduğundan emin olunuz.
 1. İlk kullanım öncesinde akü tamamen şarj edilmelidir.
 2. Aküyü ürüne, duyulur şekilde yerine oturana kadar itiniz.
 3. Akünün alette emniyetli bir şekilde yerleşip yerleşmediğini kontrol ediniz.

Akünün çıkartılması

 1. Akünün serbest bırakma düğmelerine basınız.
 2. Aküyü üründen çıkartınız.

Devrilme emniyeti

İKAZ
Düşen alet ve/veya aksesuar nedeniyle yaralanma tehlikesi!
 • Sadece ürününüz için tavsiye edilen Hilti alet bağlama ipini kullanınız.
 • Her kullanımdan önce alet bağlama ipinin sabitleme noktasını olası hasarlar bakımından kontrol ediniz.
Yüksekteki çalışmalar için ulusal yönetmelikleri dikkate alınız.
Bu ürün için devrilme emniyeti olarak sadece Hilti düşme koruması #2293133 ile Hilti alet kordonunun #2261970 bir kombinasyonunu kullanınız.
 • Düşme emniyetini aksesuarların montaj aralıklarına sabitleyiniz. Güvenli tutuşu kontrol ediniz.
 • Alet kordonunun bir karabinini düşme emniyetine ve ikinci karabinini de taşıyıcı yapıya sabitleyiniz. Her iki karabinin de emniyetli bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını kontrol ediniz.
  Hilti düşme emniyetinin yanı sıra Hilti alet kordonunun kullanım kılavuzlarını da dikkate alınız.

Kullanım

DİKKAT
Yaralanma tehlikesi! Lazer ışını kişilere doğrultulmamalıdır.
 • Lazer ışık kaynağına kesinlikle çıplak gözle doğrudan bakmayınız. Doğrudan gözle temas etmesi halinde gözlerinizi hemen kapatınız ve kafanızı ışın bölgesinden uzağa çeviriniz.
Bu kullanım kılavuzunda ve ürün üzerinde bulunan emniyet ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.

Lazer ışınlarının açılması

 1. Seçme şalterini Image alternative (açık / kilit açık) konumuna getiriniz.
  • Dikey lazer çizgileri açılır.
 2. İstenen çizgi modu ayarlanana kadar çizgi modu tuşuna arka arkaya basınız.
  • Alet, aşağıdaki sıraya göre çalışma modları arasında geçiş yapar: Dikey çizgiler, dikey yan çizgi, yatay çizgi, dikey ve yatay çizgiler.

Hassas ayar ile iki noktanın belirli bir mesafeye hizalanması

 1. Aletin dikey ışınını zemindeki referans çarpı işaretinin merkezine gelecek şekilde konumlandırınız.
 2. Hassas ayar düğmesini, dikey lazer ışını ikinci, uzaktaki referans noktasıyla örtüşecek şekilde döndürünüz.

"Eğimli çizgi" fonksiyonu için lazer ışınının ayarlanması

 1. Seçme şalterini Image alternative (açık / kilitli) konumuna getiriniz.
 2. İstenen çizgi modu ayarlanana kadar çizgi modu tuşuna arka arkaya basınız.
  "Eğimli çizgi" fonksiyonunda sarkaç kilitlenir ve lazer hizalama yapmaz.
  Lazer ışınları her 5 saniyede bir yanıp söner.

Lazer dedektörü modunun devreye alınması veya devre dışı bırakılması

Lazer dedektörünün erişim mesafesi, lazer gücünün tasarıma bağlı asimetrisi ve olası rahatsız edici haricî ışık kaynakları nedeniyle sınırlı olabilir.
Çizgi lazerin güçlü bir tarafında çalışınız ve en uygun menzili elde etmek için doğrudan ışık altında çalışmaktan kaçınınız. Lazerin güçlü tarafları, pilin takıldığı arka taraf ve bunun tam karşısına düşen ön taraftır.
 1. Alıcı modunu etkinleştirmek için Alıcı modu tuşuna basınız. Lazer ışını onay için beş defa yanıp söner.
 2. Alıcı modunun etkinliğini kaldırmak için, alıcı modu tuşuna tekrar basınız.
  Aletin kapatılması sırasında alıcı modu devre dışı bırakılır.

Lazer ışınlarının kapatılması

 1. Seçme şalterini OFF konumuna getiriniz.
  • Lazer ışını kapanır ve sarkaç kilitlenir.
 2. Batarya boşaldığında lazer ışını otomatik olarak kapanır.

Uygulama örnekleri

Yüksekliğin aktarılması

Image alternative

Oda bölümlemesi için kuru yapı profillerinin ayarlanması

Image alternative
Image alternative

Boru hatlarının dikey olarak hizalanması

Image alternative

Isıtma elemanlarının hizalanması

Image alternative

Kapıların ve pencere çerçevelerinin hizalanması

Image alternative

Bakım ve onarım

İKAZ
Takılı aküden dolayı yaralanma tehlikesi !
 • Tüm bakım ve onarım çalışmalarından önce her zaman aküyü çıkarınız!
Ürün bakımı
 • Lazer çıkış camlarındaki tozu üfleyerek temizleyiniz. Cama elinizle dokunmayınız.
 • Yapışmış olan kirleri dikkatle çıkartınız.
 • Gövdeyi sadece hafif nemli bir temizlik bezi ile temizleyiniz. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanmayınız.
 • Ürünün üzerindeki kontak noktalarını temizlemek için temiz ve kuru bir bez kullanınız.
Lityum İyon akülerin bakımı
 • Bir aküyü asla havalandırma delikleri tıkalıyken kullanmayınız. Havalandırma deliklerini kuru, yumuşak bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz.
 • Akünün gereksiz yere toza veya kire maruz kalmamasını sağlayınız. Aküyü asla yüksek nem ayarlamasına maruz bırakmayınız (örn. suya daldırmayınız veya yağmurda bırakmayınız).
  Bir akünün ıslanması halinde, ona hasarlı bir akü gibi davranınız. Yanıcı olmayan bir kabın içinde izole ediniz ve Hilti servisine başvurunuz.
 • Aküyü yabancı yağ ve gresten uzak tutunuz. Akünün üzerinde gereksiz yere toz veya kir birikmesine izin vermeyiniz. Aküyü kuru, yumuşak bir fırça veya temiz, kuru bir bezle temizleyiniz. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanmayınız.
  Akünün kontak noktalarına dokunmayınız ve kontak noktalarına fabrikada uygulanmış olan gresi kesinlikle çıkartmayınız.
 • Gövdeyi sadece hafif nemli bir temizlik bezi ile temizleyiniz. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanmayınız.
Onarım
İKAZ
Elektrik çarpması tehlikesi! Elektrikli parçalarda usulüne uygun olmayan onarımlar ciddi yaralanmalara ve yanıklara neden olabilir.
 • Elektrik parçalarındaki onarımlar sadece elektronik uzmanı tarafından yapılabilir.
 • Görünür tüm parçalarda hasar olup olmadığını ve kumanda elemanlarının fonksiyonunlarının sorunsuz şekilde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol ediniz.
 • Hasar ve/veya fonksiyon arızaları durumunda ürünü çalıştırmayınız. Ürünün derhal Hilti servisi tarafından onarılmasını sağlayınız.
 • Bakım ve onarım çalışmalarından sonra tüm koruma tertibatlarını yerleştiriniz ve bunları sorunsuz fonksiyon bakımından kontrol ediniz.
Güvenli çalışma için sadece orijinal yedek parçaları, sarf malzemeleri ve aksesuar kullanınız. Hilti tarafından onaylanmış, yedek parçaları, aksesuarları ve sarf malzemelerini Hilti Store veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group

Kontrol

Lazer noktasının kontrol edilmesi

Image alternative
 1. Yüksek bir mekana bir zemin işareti (bir çarpı işareti) koyunuz (örneğin 10 m yüksekliğindeki bir merdivende).
 2. Aleti düz ve yatay bir zemine koyunuz.
 3. Aleti devreye alınız ve sarkacın kilidini açınız.
 4. Aleti, alt dikey ışın, kesişme noktasının işaretli merkez tabanına gelecek şekilde konumlandırınız.
 5. Tavandaki lazer çizgisinin üst kesişme noktasını işaretleyiniz.
 6. Aleti 90° döndürünüz.
  Alt kırmızı dikey ışın, kesişme noktasının merkezinde kalmalıdır.
 7. Tavandaki lazer çizgisinin üst kesişme noktasını işaretleyiniz.
 8. 180° ve 270° döndürerek işlemi tekrarlayınız.
  4 işaretli noktadan tavan kısmında bir daire oluşturunuz. D daire çapını milimetre veya inç cinsinden ve RH oda yüksekliğini metre veya ayak cinsinden ölçünüz.
Image alternative
 1. R değerini hesaplayınız.
  • R değeri 3 mm'den küçük olmalıdır (10 m'de 3 mm'ye karşılık gelir).
  • R değeri 1/8"ten küçük olmalıdır.

Lazer ışını kotunun kontrol edilmesi

Image alternative
 1. Duvarların arasındaki mesafe en az 10 m olmalıdır.
 2. Aleti düz ve yatay bir zemine, duvardan yaklaşık 20 cm uzakta olacak şekilde (A) yerleştiriniz ve duvar üzerindeki lazer çizgilerinin kesişme noktasını (A) ayarlayınız.
 3. Lazer çizgilerinin kesişme noktasını bir çarpı işareti (1) ile (A) duvarında ve bir çarpı işareti (2) ile (B) duvarında işaretleyiniz.
 4. Aleti düz ve yatay bir zemine, duvardan yaklaşık 20 cm uzakta olacak şekilde (B) yerleştiriniz ve lazer çizgilerinin kesişme noktasını (A) duvarındaki çarpı işaretinin (1) üzerine hizalayınız.
 5. Lazer çizgilerine yönelik kesişme noktasının yüksekliğini ayarlanabilir ayaklar yardımıyla, kesişme noktası ile işaret (2) duvarda (B) buluşacak şekilde ayarlayınız. Su terazisinin merkezde olmasına dikkat ediniz.
 6. Lazer çizgilerinin kesişme noktasını yeniden bir çarpı işareti (3) ile duvarda (A) işaretleyiniz.
 7. Çarpı işareti (1) ile (3) arasındaki D kaymasını duvarda (A) ölçünüz (RL = Oda uzunluğu).
Image alternative
 1. R değerini hesaplayınız.
  • R değeri 3 mm'den küçük olmalıdır.
  • R değeri 1/8"ten küçük olmalıdır.

Dik açı durumunun (yatay) kontrol edilmesi

 1. Aleti; alt dikey ışını, odanın orta noktasındaki referans çarpı işaretinin merkezine gelecek şekilde duvarlara yakl. 5 m mesafe ile konumlandırınız.
 2. 4 kesişme noktasını dört duvarda işaretleyiniz.
 3. Aleti 90° döndürünüz ve kesişme noktası ortasının ilk referans noktası (A) ile buluştuğundan emin olunuz.
 4. Her yeni kesişme noktasını işaretleyiniz ve ilgili kayma değerini (R1, R2, R3, R4 [mm]) ölçünüz.
Image alternative
 1. R kayma değerini hesaplayınız (RL = Oda uzunluğu).
  • R değeri 3 mm'den veya 1/8"ten küçük olmalıdır.

Dikey çizginin hassasiyetinin kontrol edilmesi

Image alternative
 1. Aleti 2 m (konum 1) yüksekliğe konumlandırınız.
 2. Aleti devreye alınız.
 3. Birinci hedef plakasını T1 (dikey) aletten 2,5 m uzakta ve aynı yükseklikte (2 m) konumlandırınız. Bu şekilde dikey lazer ışını plakaya gelmelidir. Bu pozisyonu işaretleyiniz.
 4. Şimdi ikinci T2 hedef plakasını birinci hedef plakasının 2 m altına konumlandırınız. Bu şekilde dikey lazer ışını plakaya gelmelidir. Bu pozisyonu işaretleyiniz.
 5. Alete 5 m'lik mesafede, yerdeki lazer çizgisi üzerinde test yapısının karşı tarafında (aynada ters) 2. konumu işaretleyiniz.
 6. Şimdi aleti az önce işaretlediğiniz zemindeki konuma (2. konum) yerleştiriniz.
 7. Lazer ışınını, hedef plakası T1 ve üzerinde işaretli konumla buluşacak şekilde konumlandırınız.
 8. Yeni konumu hedef plakası T2 üzerinde işaretleyiniz.
 9. Hedef plakası T2 üzerinde her iki işaret arasındaki D mesafesini okuyunuz.
  D farkı 3 mm'den büyükse, alet bir Hilti onarım merkezinde ayarlanmalıdır.

Hilti ölçme sistemleri servisi

Hilti ölçme sistemleri servisi aleti kontrol eder ve sapma varsa, ölçüm aletinin teknik özelliklere uygun biçimde yeniden ayarlanması ve yeniden kontrol edilmesi işlemlerini yürütür. Kontrol anındaki teknik özelliklere uygunluk durumu, servis sertifikası ile yazılı olarak teyit edilir. Tavsiyemiz:
 • Kullanıma göre uygun bir kontrol aralığı seçilmelidir.
 • Alet sıra dışı yoğunlukta kullandıktan sonra veya önemli çalışmalardan önce ya da en azından yılda bir defa Hilti ölçme sistemleri servisi tarafından kontrol edilmelidir.
Hilti ölçme sistemleri servisi tarafından yapılan kontrol, kullanıcının ölçüm aletini, kullanmadan önce ve kullanım sırasında kontrol etmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Taşıma ve depolama

Akülü aletlerin ve akülerin taşınması
  DİKKAT
  Taşıma sırasında aletin istem dışı çalışması !
 • Ürünlerinizi her zaman aküler takılı olmadan taşıyınız!
 • Aküleri çıkartınız.
 • Aküleri kesinlikle sıkıca bağlanmamış koruma ile nakletmeyiniz. Nakliye sırasında, aküler aşırı şok ve titreşimlerden korunmalı ve başka akü kutupları ile temas ederek kısa devreye neden olmamaları için, her türlü iletken malzeme veya diğer akülerden izole edilmiş olmalıdır. Aküler için yerel taşıma talimatlarını dikkate alınız.
 • Aküler posta ile gönderilmemelidir. Hasarsız aküleri sevk etmek istemeniz halinde, bir nakliye şirketine başvurunuz.
 • Ürünün ve akülerin hasar görmüş olup olmadığını her kullanımdan önce olduğu gibi uzun taşımalardan önce ve sonra kontrol ediniz.
Akülü aletlerin ve akülerin depolanması
  İKAZ
  Arızalı veya akan aküler nedeniyle beklenmeyen hasar oluşumu !
 • Ürünlerinizi her zaman aküleri yerleştirmeden depolayınız!
 • Ürünü ve aküleri serin ve kuru bir yerde depolayınız. Teknik verilerde belirtilen sıcaklık sınır değerlerini dikkate alınız.
 • Aküleri şarj cihazının üzerinde muhafaza etmeyiniz. Şarj işleminden sonra her zaman aküyü şarj cihazından çıkartınız.
 • Aküleri kesinlikle güneşte, ısı kaynakların üzerinde veya cam arkasında depolayınız.
 • Ürünü ve aküleri çocukların ve yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı yerlerde depolayınız.
 • Ürünün ve akülerin hasar görmüş olup olmadığını her kullanımdan önce olduğu gibi uzun süreli depolamalardan önce ve sonra kontrol ediniz.

Arıza durumunda yardım

Herhangi bir arıza durumunda akülerin durum göstergesine dikkat ediniz. Bkz. Bölüm Lityum İyon akülerin göstergeleri .
Bu tabloda listelenmemiş veya kendi başınıza gideremediğiniz arızalarda lütfen yetkili Hilti servisimiz ile irtibat kurunuz.
Arıza
Olası sebepler
Çözüm
Akülerin LED'lerinde hiçbir şey görüntülenmiyor
Akü arızalı.
 • Hilti servisi ile irtibat kurunuz.
Akü normalden daha hızlı boşalıyor.
Çok düşük ortam sıcaklığı.
 • Aküyü yavaşça oda sıcaklığına ulaşacak biçimde ısınmaya bırakınız.
Akü duyulabilir bir klik sesi ile yerine oturmuyor.
Akünün kilit tırnağı kirlenmiş.
 • Tırnakları temizleyiniz ve aküyü yeniden yerine oturtunuz.
Ürün veya aküde yoğun ısı oluşumu.
Elektrik arızası
 • Ürünü derhal kapatınız, aküyü çıkartınız, gözleyiniz, soğumaya bırakınız ve Hilti servisi ile irtibat kurunuz.

İmha

İKAZ
Usulüne uygun olmayan imha nedeniyle yaralanma tehlikesi! Dışarı çıkan gaz ve sıvılar nedeniyle sağlık sorunları.
 • Hasar görmüş aküleri hiç bir şekilde göndermeyiniz!
 • Kısa devreleri önlemek için, akünün bağlantılarını iletken olmayan bir malzeme ile kapatınız.
 • Aküleri, çocukların ellerine geçmeyecek şekilde imha ediniz.
 • Aküyü size en yakın Hilti Store 'da imha ediniz veya imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz.
Image alternative Hilti ürünleri yüksek oranda tekrar kullanılabilen malzemelerden üretilmiştir. Geri dönüşüm için gerekli koşul, usulüne uygun malzeme ayrımıdır. Çoğu ülkede Hilti eski aletlerini yeniden değerlendirmek üzere geri alır. Bu konuda Hilti müşteri hizmetlerinden veya satış temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.
Image alternative
 • Elektrikli el aletlerini, elektronik cihazları ve aküleri evdeki çöplere atmayınız!

Üretici garantisi

 • Garanti koşullarına ilişkin sorularınız için lütfen yerel Hilti iş ortağınıza başvurunuz.

FCC uyarısı (ABD'de geçerli)/IC uyarısı (Kanada'da geçerli)

Bu alet testlerde B sınıfı için ön görülmüş olan FCC yönergelerinin bölüm 15'de bulunan sınır değerlerine uymaktadır. Bu sınır değerleri yerleşim yerlerindeki kurulumlarda zararlı ışınlardan korunmayı öngörmektedir. Bu tür aletler yüksek frekanslar üretir, kullanır ve aynı zamanda yansıtabilir. Bundan dolayı eğer talimatlara uygun bir şekilde kurulmaz ve çalıştırılmazsa radyo yayınını alma bozukluğu ortaya çıkabilir.
Fakat yine de parazitlenmeler söz konusu olabilir. Eğer bu alet radyo veya televizyonun alışında, aletin kapatılması ve açılması ile tespit edilen parazitlere neden olursa aşağıdaki önlemler alınmalıdır:
 • Anten yeniden ayarlanmalı veya yeri değiştirilmelidir.
 • Alet ile dedektör arasındaki mesafe arttırılmalıdır.
 • Alet, dedektörün kullanmadığı bir akım devresine bağlanmalıdır.
 • Bayinize veya tecrübeli bir radyo ve televizyon teknisyenine başvurunuz.
Bu düzenek, FCC kuralları paragraf 15 ve ISED RSS-210 hükümlerine uygundur.
Çalıştırma aşağıdaki iki koşula bağlıdır:
 • Bu alet, hasar veren manyetik alanlar oluşturmamalıdır.
 • Bu alet, istenmeyen işlemlere neden olabilecek ışın salınımları da dahil olmak üzere her türlü ışınımı alabilmelidir.
Alet üzerinde Hilti tarafından açıkça izin verilmeyen değişikliklerin veya onarımların yapılması, kullanıcının alet kullanım haklarını sınırlandırabilir.

Diğer bilgiler

RoHS (Tehlikeli madde kullanımını kısıtlama direktifi)
Image alternative
Bu tablo Çin pazarı için geçerlidir.
Image alternative
Bu tablo Tayvan pazarı için geçerlidir.

Hilti Lityum İyon aküler

Emniyet ve kullanım uyarılarıBu dokümanda akü kavramı yeniden şarj edilebilen, birbirine bağlanmış birden gazla Lityum İyon hücresinden oluşan, Hilti Lityum İyon aküleri anlamında kullanılmıştır. Bu akülerin, Hilti elektrikli el aletleri ile kullanılması öngörülmüş olup, sadece bunlarla kullanılabilirler. Sadece orijinal Hilti akülerini kullanınız!
TanımlamaHilti aküler hücre yönetimi ve hücre koruma sistemleri ile donatılmıştır.
Aküler, yüksek bir enerji yoğunluğunu olanaklı kılan, Lityum İyon şarj malzemesi içeren hücrelerden meydana gelir. Lityum İyon hücreler çok düşük bellek etkisine maruz kalırlar ancak kuvvet, derin deşarj veya yüksek sıcaklıkların etkilerine karşı çok hassastırlar.
Hilti aküler için izin verilen aküleri Hilti Store 'unuzda veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group
Emniyet
 • Lityum İyon akülerin kullanılması sırasında aşağıda belirtilen güvenlik uyarılarını dikkate alınız. Bunlara dikkate alınmaması ciltte tahrişlere, ağır korozif yaralanmalara, kimyasal yanıklara, yangın ve / veya patlamalara neden olabilir.
 • Hasarları önlemek için ve sağlığa ciddi zarar verici sıvıları engellemek için akülere itinalı davranınız!
 • Akülere asla müdahale edilmemeli ve üzerlerinde onarım yapılmamalıdır!
 • Aküler parçalarına ayrılmamalı, ezilmemeli, 80°C üzerine ısıtılmamalı veya yakılmamalıdır.
 • Darbeye maruz kalmış veya başka bir hasar görmüş aküleri kullanmayınız. Akülerinizi hasar belirtilerine karşı düzenli olarak kontrol ediniz.
 • Geri dönüştürülmüş veya onarılmış aküleri asla kullanmayınız.
 • Aküyü veya aküyle çalışan bir elektrikli el aletini asla bir şeyi çakmak veya bir şeye vurmak için kullanmayınız.
 • Aküleri asla doğrudan güneş ışığına, aşırı sıcaklık, kıvılcım veya açık ateşe maruz bırakmayınız. Bu durum patlamalara neden olabilir.
 • Akünün kutbuna parmaklarınız, aletler, takılar veya diğer elektriksel olarak iletken nesnelerle dokunmayınız. Bu durum aküye hasar verebilir, maddi hasarlara ve yaralanmalara neden olabilir.
 • Aküleri yağmurdan, ıslaklıktan ve sıvılardan uzak tutunuz. Akülerin içine nemin girmesi, kısa devrelere, elektrik çarpmalarına, yanıklara, yangına veya patlamalara neden olabilir.
 • Sadece akü tipi için öngörülmüş olan şarj cihazlarını ve elektrikli el aletlerini kullanınız. Bunun için ilgili kullanım kılavuzlarındaki verileri dikkate alınız.
 • Aküyü patlama tehlikesi olan ortamlarda kullanmayınız veya depolamayınız.
 • Akü tutulamayacak kadar sıcaksa arızalı olabilir. Pili, yanıcı malzemelere yeterli mesafede, görünür ve yanıcı olmayan bir yere yerleştiriniz. Aküyü soğumaya bırakınız. Akü bir saat sonra hala dokunulamayacak kadar sıcaksa, arızalı demektir. Akü yangını durumunda alınacak önlemler bölümündeki talimatları izleyiniz.
Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler
 • Bir akünün hasar görmesi halinde daima Hilti servisine başvurunuz.
 • Sızan bir aküyü kullanmayın.
 • Sızan sıvının doğrudan göz ve/veya ciltle temas etmesinden kaçınınız. Akü sıvısıyla çalışırken daima koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük takınız.
 • Aküden çıkan sıvıyı gidermek için, bunun için izin verilen bir kimyasal temizlik maddesi kullanınız. Akü sıvısı için yerel temizleme düzenlemelerinize uyunuz.
 • Arızalı bir aküyü yanmayan bir kaba koyunuz ve üzerini kuru kum, tebeşir tozu (CaCO3) veya silikat (Vermiculit) ile örtünüz. Bunun ardından kabın kapağını hava geçirmeyecek şekilde kapatınız ve kabı yanıcı gazlar, sıvılar veya nesnelerden uzak bir yerde muhafaza ediniz.
 • Hazneyi size en yakın Hilti Store 'da imha ediniz veya imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz. Hasarlı aküler için yerel taşıma talimatlarını dikkate alınız!
Akünün artık işlevini yerine getirmemesi halinde yapılması gerekenler
 • Arızalı şarj, alışılmadık uzun şarj süreleri, performanstaki belirgin düşüş, alışılmadık LED faaliyetleri veya sıvı sızdırması gibi akünün anormal davranışlarına dikkat ediniz. Bunlar dahilî bir soruna işaret eden göstergeleridir.
 • Dahili bir akü sorunundan şüphelenmeniz halinde, Hilti servisine başvurunuz.
 • Akünün artık işlevini görmemesi, şarj edilememesi veya dışarıya sıvının sızması durumunda, akünün imha edilmesi gerekir. Bkz. Bölüm Bakım ve İmha .
Akünün yanması durumunda alınması gereken önlemler
  İKAZ
  Akü yangını nedeniyle tehlike oluşabilir! Yanan bir akü, korozif yaralanmalara, yanıklara veya patlamalara neden olabilecek tehlikeli ve patlama riski oluşturan sıvılar ve buharlar çıkartır.
 • Bir akü yangınıyla mücadele ederken, kişisel koruyucu donanımınızı kullanınız.
 • Tehlikeli ve patlama riski yaratabilecek gazların çıkması için, yeterli havalandırma sağlayınız.
 • Yoğun duman oluşması halinde derhal odayı terk ediniz.
 • Solunum yollarında tahriş olması halinde, bir hekime başvurunuz.
 • Yangını söndürmeye başlamadan önce itfaiyeyi arayınız.
 • Akü yanmalarına sadece suyla ve mümkün olan en uzak mesafeden müdahale ediniz. Toz yangın söndürücüler ve yangın örtüleri Lityum İyon akülerde etkisizdir. Çevresinde ortaya çıkan yangınlara, normal söndürme araçları ile müdahale edilebilir.
 • Büyük miktarlarda yanan aküleri hareket ettirmeyi denemeyiniz. Yangından etkilenmeyen malzemeleri yakın çevreden uzaklaştırarak, yanan aküleri izole ediniz.
Akünün soğumaması, tütmesi veya yanması durumunda:
 • Bu aküyü bir kürekle alınız ve bir kova suyun içine atınız. Soğutucu etki sayesinde, alev alma için henüz kritik sıcaklık seviyesine ulaşmamış akü hücrelerine yangın çıkma riski düşürülür.
 • Aküyü tamamen soğuyana kadar en az 24 saat kovada bırakınız.
 • Bkz. Bölüm Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler .
Taşıma ve depolama hakkında bilgiler
 • İşletim için ortam sıcaklığı -17°C ile +60°C / 1°F ile 140°F aralığında.
 • Depolama sıcaklığı -20°C ile +40°C / -4°F ile 104°F aralığında.
 • Aküleri şarj cihazının üzerinde muhafaza etmeyiniz. Şarj işleminden sonra her zaman aküyü şarj cihazından çıkarınız.
 • Aküleri mümkün olduğunca serin ve kuru yerlerde depolayınız. Serin bir yerde depolama akünün kullanım ömrünü uzatır. Aküleri kesinlikle güneşte, sıcakta veya cam levha arkasında muhafaza etmeyiniz.
 • Aküler posta ile gönderilmemelidir. Hasarsız aküleri sevk etmek istemeniz halinde, bir nakliye şirketine başvurunuz.
 • Aküler kesinlikle sıkıca bağlanmamış koruma ile taşınmamalıdır. Nakliye sırasında, aküler aşırı şok ve titreşimlerden korunmalı ve başka akü kutupları ile temas ederek kısa devreye neden olmamaları için, her türlü iletken malzeme veya diğer akülerden izole edilmiş olmalıdır. Aküler için yerel taşıma talimatlarını dikkate alınız.
Bakım ve imha etme
 • Aküleri temiz, yağsız ve gressiz bir şekilde tutunuz. Aküde gereksiz toz veya pislik bırakmayınız. Aküyü kuru, yumuşak bir fırça veya temiz, kuru bir bezle temizleyiniz.
 • Aküyü asla havalandırma delikleri tıkalı iken kullanmayınız. Havalandırma deliklerini kuru ve yumuşak bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz.
 • Yabancı cisimlerin akünün içine girmesine engel olunuz.
 • Akünün içine nem nüfuz etmesine izin vermeyiniz. Akünün içine nem girmesi halinde, hasar görmüş bir aküye yapılması gerekenleri uygulayınız ve aküyü yanmayan bir kabın içinde izole ediniz.
 • Bkz. Bölüm Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler .
 • Akünün usulüne uygun imha edilmemesi halinde, dışarı çıkan gaz ve sıvılar nedeniyle sağlık için riskler oluşabilir. Aküyü size en yakın Hilti Store 'da imha ediniz veya imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz. Hasarlı aküler için yerel taşıma talimatlarını dikkate alınız!
 • Aküler evdeki çöplere atılmamalıdır.
 • Aküleri, çocukların ellerine geçmeyecek şekilde imha ediniz. Kısa devreleri önlemek için, akünün bağlantılarını iletken olmayan bir malzeme ile kapatınız.