Dil seçenekleri

PC 2-22

Orijinal kullanım kılavuzu

Kullanım kılavuzu bilgileri

Bu kullanım kılavuzu hakkında

 • İkaz! Ürünü kullanmadan önce, talimatlar, güvenlik ve uyarı bilgileri, çizimler ve teknik özellikler dahil olmak üzere ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzunu okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olunuz. Özellikle tüm talimatları, güvenlik ve uyarı bilgilerini, çizimleri, teknik özellikleri ve bileşenleri ve fonksiyonları öğreniniz. Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi yaralanma tehlikesi meydana gelebilir. Tüm talimatlar, güvenlik ve uyarı bilgileri dahil olmak üzere kullanım kılavuzunu daha sonra kullanmak üzere saklayınız.
 • Image alternative ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
 • Ekteki kullanım kılavuzu, basım tarihindeki mevcut gelişmiş teknolojiye uygundur. En son sürümü her zaman Hilti ürün sayfasında bulabilirsiniz. Bunu yapmak için, bu kullanım kılavuzundaki Image alternative sembolü ile işaretlenmiş bağlantıyı veya QR kodunu kullanınız.
 • Ürünü başkalarına sadece bu kullanım kılavuzuyla birlikte veriniz.

Resim açıklaması

Uyarı bilgileri

Uyarı bilgileri, ürün ile çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarır. Aşağıdaki uyarı metinleri kullanılır:
TEHLİKE
TEHLİKE !
 • Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep olabilecek tehlikeler için.
İKAZ
İKAZ !
 • Ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek tehlikeler için.
DİKKAT
DİKKAT !
 • Vücut yaralanmalarına veya maddi hasarlara yol açabilecek olası tehlikeli durumlar için.

Kullanım kılavuzundaki semboller

Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Kullanım kılavuzuna dikkat edilmelidir
Image alternative Kullanım uyarıları ve diğer gerekli bilgiler
Image alternative Geri dönüşümlü malzemeler ile çalışma
Image alternative Elektrikli aletleri ve aküleri evdeki çöplere atmayınız
Image alternative Hilti Lityum İyon akü
Image alternative Hilti Şarj cihazı

Resimlerdeki semboller

Resimlerde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Bu sayılar, kullanım kılavuzunun başlangıcındaki ilgili çizime atanmıştır.
Image alternative Numaralandırma, resimdeki çalışma adımlarının sırasını göstermektedir ve metindeki çalışma adımlarından farklı olabilir.
Image alternative Pozisyon numaraları Genel bakış resminde kullanılır ve Ürüne genel bakış bölümündeki açıklama numaralarına referans niteliğindedir.
Image alternative Bu işaret, ürün ile çalışırken dikkatinizi çekmek için koyulmuştur.

Semboller

Üründeki semboller

Üründe aşağıdaki semboller kullanılabilir:
Image alternative Ürün, iOS ve Android platformları ile uyumlu NFC teknolojisini destekler.
Image alternative Lityum İyon akü
Image alternative Ürün doğrudan içme suyu şebekesine bağlanmamalıdır. EN 12729 tip BA'ya göre bir sistem ayırıcı kullanınız. Bu sistem ayırıcıdan geçen su içme suyu olarak kullanılmamalıdır.
Image alternative Aküye asla bir cisimle vurmayın ve aküyü asla vurma aleti olarak kullanmayın.
Image alternative Aküyü düşürmeyiniz. Darbe almış veya hasar görmüş bir aküyü kullanmayınız.

Ürün bilgileri

Image alternative ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
Tip tanımı ve seri numarası, tip plakası üzerinde belirtilmiştir.
 • Seri numarasını aşağıdaki tabloya aktarınız. Ürün bilgileri acente veya servis merkezini aradığınızda sorulabilir.
  Ürün bilgileri
  Akülü yüksek basınçlı temizleyici
  PC 2-22
  Nesil
  01
  Seri no.

Uygunluk beyanı

Image alternative
Üretici burada tanımlanan ürünün geçerli yasalara ve standartlara uygun olduğunu kendi sorumluluğunda beyan eder.
Teknik dokümantasyonlar eklidir:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Güvenlik

Genel güvenlik uyarıları

Bu kullanım kılavuzunun her bir bölümünde bulunan güvenlik uyarılarının yanında aşağıdaki kurallara her zaman mutlaka dikkat edilmelidir.
 • Bütün uyarıları okuyunuz! Bu uyarılara uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ağır yaralanmalara yol açabilir.
 • Ürün veya aksesuar üzerinde asla manipülasyon veya değişiklik yapılmamalıdır.
 • Doğru aleti kullanınız. Aleti öngörülen amaçları dışında kullanmayınız, sadece usulüne uygun ve kusursuz bir durumdayken kullanınız.
 • Alet ile çalışırken, malzemenin neden olabileceği tehlikeler ve ortaya çıkan sıvının bertarafı hakkında bilgi edininiz.
 • Çevre etkilerini dikkate alınız. Yangın veya patlama tehlikesi olan yerlerde aleti kullanmayınız.
 • İKAZI! Alet ancak aleti bilen, güvenli kullanım konusunda eğitim almış ve olası tehlikeleri anlayabilen kişiler tarafından kullanılabilir. Alet çocuklar tarafından kullanılamaz. Çocukların alet ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
 • Yüksek basınçlı temizleyici, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmaya uygun değildir.
 • Kullanılmayan aletleri güvenli olarak muhafaza ediniz. Kullanılmayan aletler kuru, yüksek veya çocukların ulaşamayacağı kapalı bir yerde saklanmalıdır.

Kişilerin güvenliği

 • Alet ile çalışırken dikkatli olunuz, hareketlerinize dikkat ediniz ve mantıklı davranınız. Yorgun veya ilaçların, uyuşturucunun ya da alkolün etkisi altında olduğunuzda yüksek basınçlı temizleyiciyi kullanmayınız. Aletin kullanımı sırasında bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 • Aşırı bir vücut hareketinden sakının. Güvenli bir duruş sağlayın ve her zaman dengeli tutunuz. Böylece yüksek basınçlı temizleyiciyi beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edebilirsiniz.
 • Yüksek basınçlı temizleyicinin su püskürtücüsü, bir geri tepme oluşturur. Ürünü her zaman iki elinizle tutamağından ve kavrama yüzeyinden tutunuz.
 • Ürünü çalıştırmadan önce, püskürtme nozülünü daima güvenli bir yöne doğrultunuz.
 • İKAZ! Yüksek basınçlı temizleyiciler yanlış kullanıldığında tehlikeli olabilir. Tehlikeli bölgede üçüncü şahıslar korumasızken temizlik yapmayınız. Su püskürtücüyü asla insanlara, çocuklara veya diğer canlılara doğrultmayınız.
 • İKAZI! Püskürtücüyü asla kendinize veya başkalarına doğrultmayınız (örneğin giysileri veya ayakkabıları temizlemek için) .
 • Parmaklarınızı, ellerinizi, ayaklarınızı ve diğer vücut parçalarınızı su püskürtücüden uzak tutunuz. Yüksek basınçlı su püskürtücü, yaralanmalara neden olabilir ve örneğin püskürtme spreyini başlatırken çok yakın olursanız körlüğe neden olacak kadar güçlüdür.
 • Yoğun tozla kirlenmiş alanları temizlerken daima maske takınız. Su püskürtücü tarafından savrulan toz yaralanmalara neden olabilir.
 • Ürünü kullanırken daima koruyucu gözlük takınız. Bu, göz yaralanmalarını ve körlüğü önleyecektir.
 • İKAZ! Yüksek basınçlı temizleyiciler kullanıldığında aerosoller oluşabilir. Aerosollerin solunması sağlığa zararlı olabilir. Bu nedenle bir solunum maskesi kullanınız.
 • İKAZ! Patlama tehlikesi - Yanıcı sıvıları püskürtmeyiniz.
 • Temizlenecek yüzeye ve ortamınıza bağlı olarak aerosollere karşı gerekli koruyucu önlemleri belirlemek için bir risk değerlendirmesi yapınız. Su içeren aerosollere karşı koruma için FFP 2 sınıfı, eşdeğeri veya daha yüksek solunum maskeleri uygundur.
 • Aleti kullanırken ve bakımını yaparken ve çevredeki tüm kişiler için koruyucu giysiler giyiniz. Buna şunlar dahildir: Koruyucu gözlükler, koruyucu kask, kulaklık, koruyucu eldivenler, güvenlik ayakkabıları ve hafif solunum koruma maskesi.
 • Ülkeye özgü kaza önleme talimatlarına dikkat ediniz.

Çalışma yeri

 • Çalışma yerinin iyi aydınlatılmasını sağlayınız.
 • Çalışma yerinin iyi havalandırılmasını sağlayınız. Kötü havalandırılan çalışma yeri, aerosollerin solunması ve toza maruz kalınması yoluyla sağlığa zarar verebilir.
 • Çalışma yerinizi düzenli tutunuz. Çalıştığınız yerin çevresinden sizi yaralayabilecek yabancı cisimleri uzaklaştırınız. Çalışma yerindeki düzensizlik kazalara sebebiyet verebilir.
 • Yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğu patlama tehlikesi olan yerlerde alet ile çalışmayınız. Elektrikli aletler toz veya buhar ile alev alabilecek kıvılcımlar üretir.

Elektrik güvenliği

 • Borular, radyatörler, fırınlar ve soğutucular gibi toprağa temas eden üst yüzeylere vücudunuzla temas etmekten kaçınınız. Vücudunuzun toprakla teması var ise, yüksek bir elektrik çarpması riski söz konusudur.
 • Su püskürtücüyü asla doğrudan elektrikli veya elektronik alete doğrultmayınız.
 • Aleti yağmurdan uzak tutunuz.

Ek güvenlik uyarıları

 • Ürünü ve aksesuarı sadece teknik açıdan sorunsuz durumdayken kullanınız.
 • Aletlerin ve/veya aksesuarların düşmesi nedeniyle yaralanma tehlikesi. Çalışmaya başlamadan önce akünün monte edilmiş olan aksesuarın emniyetli bir şekilde sabitlenip sabitlenmediğini kontrol ediniz.
 • Aleti sadece kısa bir süre için gözetimsiz bıraksanız bile yüksek basınçlı temizleyiciyi kapatınız.
 • İKAZ! Ürün doğrudan içme suyu şebekesine bağlanmamalıdır. EN 12729 Typ BA standardına uygun bir sistem ayırıcı kullanınız. Bu sistem ayırıcıdan geçen su içme suyu olarak kullanılmamalıdır.
 • İKAZ! Yüksek basınçlı temizleyicinin güvenliğini sağlamak için yedek parçalar ve aksesuarlar önemlidir. Bu nedenle, yalnızca üretici tarafından önerilen veya üretilen orijinal yedek parçaları ve aksesuarları kullanınız.
 • İKAZ! Yüksek basınçlı hortumlar, bağlantı parçaları ve kavramalar yüksek basınçlı temizleyicinin güvenliği için önemlidir. Sadece üretici tarafından önerilen hortumları, bağlantı parçalarını ve kavramaları kullanınız.
 • İKAZ! Bu alet, üretici tarafından sağlanan veya önerilen temizlik maddesi kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Diğer temizlik maddelerinin veya kimyasalların kullanılması aletin güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilir.
 • İKAZ! Yüksek basınçlı nozullar yanlış kullanıldığında tehlikeli olabilir. Püskürtücü insanlara, elektrikli aletlere veya makinenin kendisine doğru yönlendirilmemelidir.
 • Yüksek basınçlı temizleyiciyi her zaman orijinal emiş filtresi ile kullanınız.
 • Yüksek basınçlı temizleyiciyi asla yanıcı tozların, sıvıların veya buharların bulunduğu alanlarda kullanmayınız.
 • Sadece yüksek basınçlı temizleyicilerle kullanım için onaylanmış sıvıları ve temizlik maddelerini kullanınız.
 • Sadece kendi güvenlik bilgileri sayfasına (MSDS) sahip temizlik maddelerini kullanınız ve MSDS'deki talimatlara uyunuz.
 • Gözleri, akciğerleri ve cildi temizlik maddesi ile temastan koruyunuz.
 • Yüksek basınçlı temizleyiciyi uzun süre güneş ışığına ve dona maruz kalmaktan korumak için kapalı bir odada saklayınız. Yüksek basınçlı temizleyiciyi depolamadan önce içerisinde kalan suyu boşaltınız. Yüksek basınçlı temizleyicide kalan su donar ve genleşirse, yüksek basınçlı temizleyici hasar görecek ve işlevini yitirecektir.

Akülü aletlerin özenli çalıştırılması ve kullanımı

 • Lityum İyon akülerin kullanılması sırasında aşağıda belirtilen güvenlik uyarılarını dikkate alınız. Bunlara dikkate alınmaması ciltte tahrişlere, ağır korozif yaralanmalara, kimyasal yanıklara, yangın ve / veya patlamalara neden olabilir.
 • Aküyü sadece teknik olarak kusursuz durumdayken kullanınız.
 • Hasarları önlemek için ve sağlığa ciddi zarar verici sıvıları engellemek için akülere itinalı davranınız!
 • Akülere asla müdahale edilmemeli ve üzerlerinde onarım yapılmamalıdır!
 • Aküler parçalarına ayrılmamalı, ezilmemeli, 80° C (176° F) üzerine ısıtılmamalı veya yakılmamalıdır.
 • Darbeye maruz kalmış veya başka bir hasar görmüş aküleri kullanmayınız. Akülerinizi hasar belirtilerine karşı düzenli olarak kontrol ediniz.
 • Geri dönüştürülmüş veya onarılmış aküleri asla kullanmayınız.
 • Aküyü veya aküyle çalışan bir elektrikli el aletini asla bir şeyi çakmak veya bir şeye vurmak için kullanmayınız.
 • Aküleri asla doğrudan güneş ışığına, aşırı sıcaklık, kıvılcım veya açık ateşe maruz bırakmayınız. Bu durum patlamalara neden olabilir.
 • Akünün kutbuna parmaklarınız, aletler, takılar veya diğer elektriksel olarak iletken nesnelerle dokunmayınız. Bu durum aküye hasar verebilir, maddi hasarlara ve yaralanmalara neden olabilir.
 • Aküleri yağmurdan, ıslaklıktan ve sıvılardan uzak tutunuz. Akülerin içine nemin girmesi, kısa devrelere, elektrik çarpmalarına, yanıklara, yangına veya patlamalara neden olabilir.
 • Sadece akü tipi için öngörülmüş olan şarj cihazlarını ve elektrikli el aletlerini kullanınız. Bunun için ilgili kullanım kılavuzlarındaki verileri dikkate alınız.
 • Aküyü patlama tehlikesi olan ortamlarda kullanmayınız veya depolamayınız.
 • Akü tutulamayacak kadar sıcaksa arızalı olabilir. Pili, yanıcı malzemelere yeterli mesafede, görünür ve yanıcı olmayan bir yere yerleştiriniz. Aküyü soğumaya bırakınız. Akü bir saat sonra hala dokunulamayacak kadar sıcaksa, arızalı demektir. Hilti servisiyle irtibat kurunuz veya "Hilti Lityum İyon aküler için güvenlik ve kullanım uyarıları" dokümanını okuyunuz.
  Lityum İyon aküleri taşıma, depolama ve kullanma için geçerli özel yönetmelikleri dikkate alınız.
  Bu kullanım kılavuzunun sonundaki QR kodu tarayarak ulaşabileceğiniz, Hilti Lityum İyon aküler için güvenlik ve kullanım uyarılarını okuyunuz.

Tanımlama

Ürüne genel bakış

Image alternative
 1. Püskürtme nozulu
 2. Püskürtme nozulu ayarı
 3. Püskürtme çubuğu
 4. Kavrama yüzeyi
 5. Açma/kapama şalteri kilidi
 6. Göster/Gizle
 7. Tutamak
 8. Su bağlantısı
 9. Su bağlantısı kavraması
 10. Conta
 11. Su filtresi
 12. Emiş hortumu kavraması
 13. Emiş hortumu
 14. Tutma barı
 15. Emiş filtresi
 16. Akü
 17. Akü durum göstergesi
 18. Akü kilit açma tuşu
 19. Temizlik maddesi haznesi (Aksesuar)
 20. Dozaj çarkı
 21. Temizlik maddesi haznesi kavraması

Usulüne uygun kullanım

Tanımlanan ürün akülü yüksek basınçlı bir temizleyicidir. Araçların, makinelerin, dış yüzeylerin, aletlerin, cephelerin, terasların vb. su ile temizlenmesi için profesyonel iç ve dış mekan kullanımı için tasarlanmıştır.
Opsiyonel olarak, püskürtme çubuğuna bir temizlik maddesi haznesi monte edilebilir.
Image alternative
 • Bu ürün için sadece B 22 tip serisi Hilti Nuron Lityum İyon aküleri kullanınız. Optimum performans için Hilti , bu ürüne yönelik olarak bu tabloda belirtilen akülerin kullanılmasını önerir.
 • Bu aküler için sadece Hilti şarj cihazlarının bu tabloda belirtilen tip serilerini kullanınız.

Teslimat kapsamı

Akülü yüksek basınçlı temizleyici, püskürtme çubuğu, püskürtme nozulu, emiş filtreli emiş hortumu, kullanım kılavuzu
Ürün için uygunluğu bulunan diğer sistem ürünlerini Hilti Store 'da veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group

Ürün üzerindeki etiket

Image alternative Su püskürtücüyü asla insanlara, canlılara veya elektrikli yapı parçalarına yöneltmeyiniz.
Image alternative Garanti edilen ses gücü seviyesi LWAd (ref. 1pW), desibel cinsinden.

Lityum İyon akü göstergeleri

Hilti Nuron Lityum İyon aküler şarj durumunu, hata mesajlarını ve akünün durumunu gösterebilir.

Şarj durumu ve hata mesajları göstergeleri

Aşağıdaki göstergelerden birini görüntülemek için akünün kilit açma tuşuna kısa süreli basınız.
İKAZ
Düşen akü nedeniyle yaralanma tehlikesi!
 • Akü takılıyken, kilit açma tuşuna bastıktan sonra, kullandığınız üründe akünün yerine oturduğundan emin olunuz.
Bağlı olan ürün açık olduğu sürece, şarj durumu ve olası arızalar da sürekli görüntülenir.
Durum
Anlamı
Dört (4) LED sürekli yeşil yanıyor
Şarj durumu: % 100 ila % 71 arası
Üç (3) LED sürekli yeşil yanıyor
Şarj durumu: % 70 ila % 51 arası
İki (2) LED sürekli yeşil yanıyor
Şarj durumu: % 50 ila % 26 arası
Bir (1) LED sürekli yeşil yanıyor
Şarj durumu: % 25 ila % 10 arası
Bir (1) LED yavaşça yeşil renkte yanıp sönüyor
Şarj durumu: < % 10
Bir (1) LED hızlıca yeşil yanıp sönüyor
Lityum İyon akü tamamen deşarj olmuş. Aküyü şarj ediniz.
Akünün şarj işleminden sonra LED hala hızlı yanıp sönüyorsa, lütfen Hilti servisiyle irtibat kurunuz.
Bir (1) LED hızlıca sarı yanıp sönüyor
Lityum İyon akü veya buna bağlı ürün aşırı yüklendi, çok sıcak, çok soğuk veya başka bir hata mevcut.
Ürünü ve aküyü önerilen çalışma sıcaklığına getiriniz ve kullanırken ürünü aşırı yüke maruz bırakmayınız.
Mesaj devam ediyorsa Hilti servisiyle irtibat kurunuz.
Bir (1) LED sarı yanıyor
Lityum İyon akü ve bağlantılı ürün uyumlu değildir. Lütfen Hilti servisine başvurunuz.
Bir (1) LED hızlıca kırmızı yanıp sönüyor
Lityum İyon akü bloke olmuş ve kullanılamaz. Lütfen Hilti servisine başvurunuz.

Akü durumunun göstergeleri

Akü durumunu sorgulamak için, kilit açma tuşuna üç saniyeden fazla basılı tutunuz. Sistem; düşme, delinme, harici ısı hasarları vb. gibi usulüne uygun olmayan kullanım nedeniyle pilde potansiyel hatalı fonksiyon algılamıyor.
Durum
Anlamı
Tüm LED'ler çalışma ışığı olarak yanıyor ve ardından bir (1) LED sürekli yeşil yanıyor.
Akü kullanımına devam edilebilir.
Tüm LED'ler çalışma ışığı olarak yanıyor ve ardından bir (1) LED hızlıca sarı yanıp sönüyor.
Akünün durumuna ilişkin sorgu tamamlanamadı. İşlemi tekrarlayınız veya Hilti servisiyle irtibat kurunuz.
Tüm LED'ler çalışma ışığı olarak yanıyor ve ardından bir (1) LED sürekli kırmızı yanıyor.
Bağlı bir ürünün kullanımına devam edilebiliyorsa, kalan akü kapasitesi %50'nin altındadır.
Bağlı bir ürünün kullanımına devam edilemiyorsa, akünün kullanım ömrü dolmuştur ve akü değiştirilmelidir. Lütfen Hilti servisine başvurunuz.

Ayarlama seçenekleri (püskürtme nozulu)

Sembol
Fonksiyon
Uygulama açıklaması
Image alternative Düz püskürtme
Orta düzeyde kirlilik için temizlik
Image alternative Püskürtme başlığı
Orta düzeyde kirlilik için yüzey temizliği
Image alternative Turbo freze
Yoğun kirlilik için yüzey temizliği
Image alternative Nokta püskürtme
Yoğun kirlilik için nokta temizlik

Teknik veriler

Ürün özellikleri


PC 2-22
Ağırlık
2,1 kg
Koruma sınıfı
IP X5 (Tüm yönlerden tazyikli suya karşı koruma)
Nominal basınç
40 bar ±3 bar
İzin verilen basınç
6 MPa
Su bağlantısı
1⁄2" su hortumu / kavrama
Maksimum giriş sıcaklığı
40 ℃
Maksimum giriş basıncı
0,6 MPa
Nominal akış hızı (su)
2,2 l/dk
Maksimum akış hızı (su)
4,5 l/dk
Maksimum emiş yüksekliği (sadece tamamen dolu hortum ile)
4 mt
İşletim sırasındaki ortam sıcaklığı
0 ℃ … 60 ℃
Depolama sıcaklığı
−20 ℃ … 70 ℃

Akü

Akü çalışma gerilimi
21,6 V
Akü ağırlığı
Bkz. "Usulüne uygun kullanım" bölümü
İşletim sırasındaki ortam sıcaklığı
−17 ℃ … 60 ℃
Depolama sıcaklığı
−20 ℃ … 40 ℃
Şarj başlangıcında akü sıcaklığı
−10 ℃ … 45 ℃

EN 60335-2-79 uyarınca ses bilgisi ve titreşim değerleri

Bu talimatlarda belirtilen ses basıncı ve titreşim değerleri, ilgili normlara uygun bir ölçüm metodu ile ölçülmüştür ve elektrikli el aletlerinin birbirleri ile karşılaştırılması için kullanılabilir. Zorlanmaların geçici olarak değerlendirmesine de uygundur.
Belirtilen değerler, elektrikli el aletinin ana kullanım alanlarını temsil eder. Elektrikli el aletinin, farklı ek aletlerle veya yetersiz bakım yapılmış şekilde kullanılması durumunda, veriler sapma gösterebilir. Bu durum, toplam çalışma süresi boyunca zorlanmayı belirgin şekilde yükseltebilir.
Doğru bir zorlanma değerlendirmesi için aletin kapatıldığı veya çalışır konumda olduğu ve ayrıca kullanımda olmadığı zamanlar da dikkate alınmalıdır. Bu durum, toplam çalışma süresi boyunca zorlanmayı belirgin şekilde azaltabilir.
Kullanıcıyı ses ve/veya titreşimin etkilerinden koruyacak ek güvenlik önlemleri belirleyiniz, örneğin: Elektrikli el aletinin ve ek aletlerin bakımının yapılması, ellerin sıcak tutulması, iş akışlarının düzenlenmesi.
Ses bilgisi
Ses gücü seviyesi (LWA)
79 dB(A)
Ses basıncı seviyesi (LpA)
66 dB(A)
Emniyetsizlik (KWA)
1,6 dB(A)
Emniyetsizlik (KpA)
3 dB(A)
Toplam titreşim değerleri
Titreşim emisyon değeri
B 22‑255
2,4 m/sn²
Emniyetsizlik
0,7 m/sn²

Çalışma hazırlığı

İKAZ
Yaralanma tehlikesi kazara çalışmaya başlama nedeniyle!
 • Aküyü takmadan önce ilgili ürünün kapalı konumda olduğundan emin olunuz.
 • Cihazın ayarlarını yapmadan veya aksesuarları değiştirmeden önce aküyü çıkartınız.
Bu dokümanda ve ürün üzerinde bulunan güvenlik ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.

Akünün şarj edilmesi

 1. Şarj etmeden önce şarj cihazının kullanım kılavuzunu okuyunuz.
 2. Akü ve şarj cihazının kontaklarının temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz.
 3. Aküyü izin verilen şarj cihazında şarj ediniz.

Akünün yerleştirilmesi

İKAZ
Yaralanma tehlikesi kısa devre veya akünün düşmesi nedeniyle!
 • Aküyü yerleştirmeden önce, akü kontaklarında ve ürün içindeki kontaklarda yabancı cisim bulunmadığından emin olunuz.
 • Akünün her zaman tam oturduğundan emin olunuz.
 1. İlk kullanım öncesinde akü tamamen şarj edilmelidir.
 2. Aküyü ürüne, duyulur şekilde yerine oturana kadar itiniz.
 3. Akünün alette emniyetli bir şekilde yerleşip yerleşmediğini kontrol ediniz.

Akünün çıkartılması

 1. Akünün serbest bırakma düğmelerine basınız.
 2. Aküyü üründen çıkartınız.

Ürünün monte edilmesi

Tüm modüller (püskürtme nozülü, püskürtme çubuğu, temizleme maddesi haznesi) üniversal bir kilitleme mekanizmasına sahiptir. Açıklanan prosedür aynı bağlantı tipindeki tüm modüller için geçerlidir.
 1. Modülü montaj yuvasına yerleştiriniz.
 2. Modülü saat yönünde kilidin içine doğru çeviriniz.
 3. Modülü rakor somunu ile sabitleyiniz.

Su borusu aracılığıyla su beslemesi oluşturulması

Image alternative
DİKKAT
Yanlış monte edilmiş sistem ayırıcı nedeniyle maddi hasar. Alete monte edilmiş bir sistem ayırıcı yüksek basınçlı temizleyiciye zarar verebilir.
 • Sistem ayırıcıyı her zaman musluğa monte ediniz.
 1. Su bağlantısına bir sistem ayırıcı takınız.
 2. Emiş hortumunun bir kavramasını sistem ayırıcısına takınız.
 3. Emiş hortumunun diğer kavramasını yüksek basınçlı temizleyiciye takınız.
 4. Su beslemesinin su girişini açınız.

Açık hazneler aracılığıyla su beslemesi oluşturulması

Su beslemesi için her türlü açık hazne kullanabilirsiniz. Açık haznede başka sıvı veya kirli su bulunmadığından emin olunuz. Açık haznelerden su beslemesi elde ederken daima bir emiş filtresi kullanınız. Bu, yabancı cisimlerin emilmesini ve ürüne zarar vermesini önler.
Image alternative
 1. Ürünle birlikte verilen emiş hortumunun kavramasını ürünün kavramasına (su bağlantısı) monte ediniz.
 2. Emiş hortumunun serbest kavramasına bir emiş filtresi monte ediniz.
 3. Emiş filtresi monte edilmiş emiş hortumunu açık bir su haznesine yerleştiriniz.

Kilidin kapatılması/açılması

Image alternative
 1. Açma/kapama şalterinin kilidini sağa kaydırınız.
  • Açma/kapatma şalteri kilitlenir ve istem dışı çalıştırılamaz.
 2. Açma/kapama şalterinin kilidini sola kaydırınız.
  • Açma/kapatma şalteri çalıştırılabilir.

Temizlik maddesi haznesinin (Aksesuar) monte edilmesi

Image alternative
 1. Püskürtme nozulunu püskürtme çubuğundan sökünüz.
 2. Temizlik maddesi haznesini püskürtme çubuğuna monte ediniz.
 3. Ne kadar temizlik maddesi konulacağını ayarlamak için dozaj çarkını kullanınız.
  • Daha fazla temizlik maddesi koymak için dozaj çarkını sola çeviriniz.
  • Daha az temizlik maddesi koymak için dozaj çarkını sağa çeviriniz.

Devrilme emniyeti

İKAZ
Düşen alet ve/veya aksesuar nedeniyle yaralanma tehlikesi!
 • Sadece ürününüz için tavsiye edilen Hilti alet bağlama ipini kullanınız.
 • Her kullanımdan önce alet bağlama ipinin sabitleme noktasını olası hasarlar bakımından kontrol ediniz.
Yüksekteki çalışmalar için ulusal yönetmelikleri dikkate alınız.
Bu ürün için devrilme emniyeti olarak sadece Hilti alet kordonunu #2261971 kullanınız.
  Image alternative
 • Aletin kordonunu resimde gösterildiği gibi ilmekle ürüne takınız. Güvenli tutuşu kontrol ediniz.
 • Karabini bir taşıyıcı yapıya sabitleyiniz. Karabinin taşıyıcı yapıya sağlam bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını kontrol ediniz.
  Hilti alet kordonu kullanım kılavuzlarını dikkate alınız.

Kullanım

Güvenli çalışma için notlar

Her kullanımdan önce, ürünün en fazla 2 dakika içinde basınç oluşturduğunu kontrol ediniz. Ürünün kuru çalışmasını önleyiniz. Belirli bir süre boyunca kuru çalışma ürüne zarar verebilir.
Her zaman kirlenme derecesi ve yüzeyin hassasiyeti için uygun çalıştırma modunu seçiniz. Aşırı su basıncı yüzeylerde hasara neden olabilir. Örneğin boyalı yüzeyler, hassas ahşap yüzeyler veya lastikler için çok yüksek basınç ayarlarından ( Image alternative) ve 30 cm'den daha az mesafelerden kaçınınız.
Kendinden emiş sadece 1,2 metre yüksekliğe kadar çalışır. Emiş hortumunun 1,2 metreden daha yüksekte çalışmadan önce suyla dolu olduğundan emin olunuz.

Ürünün açılması veya kapatılması

Ürünün açılması
Image alternative
 1. Açma/Kapama üzerine basınız ve basılı tutunuz.
  • Pompa çalışır ve bir su püskürtmesi başlar.
 2. Temizleme çalışmalarını gerçekleştiriniz.
Ürünün kapatılması
 1. Göster/Gizle şalterini serbest bırakınız.
  • Pompa ve su beslemesi durdurulur.
  Ürünü donma noktası civarında veya altındaki sıcaklıklarda depolarsanız, üründeki ve tüm besleme hatlarındaki tüm su kalıntılarını temizleyiniz.

Bakım ve onarım

İKAZ
Takılı aküden dolayı yaralanma tehlikesi !
 • Tüm bakım ve onarım çalışmalarından önce her zaman aküyü çıkarınız!
Ürün bakımı
 • Yapışmış olan kirleri dikkatle çıkartınız.
 • Eğer mevcutsa, havalandırma deliklerini kuru ve yumuşak bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz.
 • Gövdeyi sadece hafif nemli bir temizlik bezi ile temizleyiniz. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanmayınız.
 • Ürünün üzerindeki kontak noktalarını temizlemek için temiz ve kuru bir bez kullanınız.
Lityum İyon akülerin bakımı
 • Bir aküyü asla havalandırma delikleri tıkalıyken kullanmayınız. Havalandırma deliklerini kuru, yumuşak bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz.
 • Akünün gereksiz yere toza veya kire maruz kalmamasını sağlayınız. Aküyü asla yüksek neme maruz bırakmayınız (örneğin suya daldırmayınız veya yağmurda bırakmayınız).
  Bir akünün ıslanması halinde, ona hasarlı bir akü gibi davranınız. Yanıcı olmayan bir kabın içinde izole ediniz ve Hilti servisine başvurunuz.
 • Aküyü yabancı yağ ve gresten uzak tutunuz. Akünün üzerinde gereksiz yere toz veya kir birikmesine izin vermeyiniz. Aküyü kuru, yumuşak bir fırça veya temiz, kuru bir bezle temizleyiniz. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanmayınız.
  Akünün kontak noktalarına dokunmayınız ve kontak noktalarına fabrikada uygulanmış olan gresi kesinlikle çıkartmayınız.
 • Gövdeyi sadece hafif nemli bir temizlik bezi ile temizleyiniz. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanmayınız.
Bakım
 • Görünür tüm parçalarda hasar olup olmadığını ve kumanda elemanlarının sorunsuz şekilde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol ediniz.
 • Hasar ve/veya fonksiyon arızaları durumunda ürünü işletmeyiniz. Ürünü gecikmeden Hilti servisine tamir ettiriniz.
 • Bakım ve onarım çalışmalarından sonra tüm koruma tertibatlarını yerleştiriniz ve bunların fonksiyonlarını sorunsuz olarak yerine getirmekte olup olmadıklarını kontrol ediniz.
Güvenli çalışma için sadece orijinal yedek parçalar ve tüketim malzemeleri kullanınız. Hilti tarafından onaylanmış, yedek parçaları, aksesuarları ve sarf malzemelerini Hilti Store veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group

Emiş filtresinin temizlenmesi

Image alternative
 1. Emiş filtresini emiş hortumundan sökünüz.
 2. Kavramayı emiş filtresinden çeviriniz.
 3. Sızdırmazlık halkasını emiş filtresinden çıkarınız.
 4. İki tutma barını birbirinden ayırınız.
 5. Eleği emiş filtresinden çıkarınız.
 6. Tüm parçaları akan su altında temizleyiniz.
 7. Eleği ve emiş filtresinin içini küçük bir fırça ile temizleyiniz.
 8. Emiş filtresini monte ediniz.
 9. Emiş filtresini emiş hortumuna monte ediniz.

Su filtresinin temizlenmesi

Image alternative
 1. Su bağlantı kavramasını yüksek basınçlı temizleyiciden sökünüz.
  Gerekirse su bağlantı kavramasını açık uçlu bir anahtarla gevşetiniz.
 2. Su filtresini su bağlantı kavramasından çıkarınız.
 3. Tüm parçaları akan su altında temizleyiniz.
 4. Su filtresini su bağlantısının kavramasına yerleştiriniz.
 5. Su bağlantı kavramasına yüksek basınçlı temizleyiciye monte ediniz.

Püskürtme nozulunun temizlenmesi

Püskürtme nozulunu sivri uçlu bir nesneyle, örneğin bükülmüş bir ataşla temizleyiniz.
Image alternative
 1. Püskürtme nozulunu püskürtme çubuğundan sökünüz.
 2. Sivri uçlu nesneyi püskürtme nozuluna yerleştiriniz.
 3. Sivri uçlu nesneyi kolayca hareket edene kadar ileri geri hareket ettiriniz.
 4. Püskürtme nozulunu püskürtme çubuğuna monte ediniz.

Akülü aletlerin ve akülerin taşınması ve depolanması

Taşıma
  DİKKAT
  Taşıma sırasında aletin istem dışı çalışması !
 • Ürünlerinizi her zaman aküler takılı olmadan taşıyınız!
 • Aküleri çıkartınız.
 • Aküleri kesinlikle sıkıca bağlanmamış koruma ile nakletmeyiniz. Nakliye sırasında, aküler aşırı şok ve titreşimlerden korunmalı ve başka akü kutupları ile temas ederek kısa devreye neden olmamaları için, her türlü iletken malzeme veya diğer akülerden izole edilmiş olmalıdır. Aküler için yerel taşıma talimatlarını dikkate alınız.
 • Aküler posta ile gönderilmemelidir. Hasarsız aküleri sevk etmek istemeniz halinde, bir nakliye şirketine başvurunuz.
 • Ürünün ve akülerin hasar görmüş olup olmadığını her kullanımdan önce olduğu gibi uzun taşımalardan önce ve sonra kontrol ediniz.
Depolama
  İKAZ
  Arızalı veya akan aküler nedeniyle beklenmeyen hasar oluşumu !
 • Ürünlerinizi her zaman aküleri yerleştirmeden depolayınız!
 • Ürünü ve aküleri serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Teknik verilerde belirtilen sıcaklık sınır değerlerini dikkate alınız.
 • Aküleri şarj cihazının üzerinde muhafaza etmeyiniz. Şarj işleminden sonra her zaman aküyü şarj cihazından çıkartınız.
 • Aküleri kesinlikle güneşte, ısı kaynakların üzerinde veya cam arkasında muhafaza etmeyiniz.
 • Ürünü ve aküleri çocukların ve yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
 • Ürünün ve akülerin hasar görmüş olup olmadığını her kullanımdan önce olduğu gibi uzun süreli depolamalardan önce ve sonra kontrol ediniz.

Arıza durumunda yardım

Herhangi bir arıza durumunda akünün durum göstergesine dikkat ediniz. Bkz. Bölüm Lityum İyon akü göstergeleri .
Bu tabloda listelenmemiş veya kendi başınıza gideremediğiniz arızalarda lütfen yetkili Hilti servisimiz ile irtibat kurunuz.

Arıza tablosu ve yardım

Arıza
Olası sebepler
Çözüm
Akülerin LED'lerinde hiçbir şey görüntülenmiyor
Akü arızalı.
 • Hilti servisi ile irtibat kurunuz.
Motor çalışmıyor
Donmuş
 • Pompa, hortum veya aksesuarların çözülmesine izin veriniz.
Motor çalışıyor, ancak basınç yok
Püskürtme nozulu tıkalı
 • Püskürtme nozulunu temizleyiniz.
Titreşimli basınç
Hortum veya pompada hava
 • Yüksek basınçlı temizleyiciyi, eşit bir çalışma basıncına ulaşılana kadar musluk açık olarak çalıştırınız.
Su beslemesi doğru değil
 • Su bağlantısının teknik verilerdeki özelliklere uygun olup olmadığını ve yeterli su sağlayıp sağlamadığını kontrol ediniz. Kullanılabilecek en küçük hortumlar ¹/₂" veya ⌀ 13 mm'dir.
Su filtresi veya emiş filtresi tıkalı
 • Su filtresini ve/veya emiş filtresini temizleyiniz.
Emiş hortumu bükülmüş veya ezilmiş
 • Emiş hortumunu düzleştiriniz.
Basınç eşit olarak çok düşük (not: bazı aksesuarlar basıncı azaltabilir)
Püskürtme nozulu aşınmış
 • Püskürtme nozulunu değiştiriniz.
Motor çalışıyor, ancak basınç sınırlı veya çalışma basıncı yok
Su bağlı değil
 • Suyu bağlayınız.
Su filtresi veya emiş filtresi tıkalı
 • Su filtresini ve/veya emiş filtresini temizleyiniz.
Püskürtme nozulu tıkalı
 • Püskürtme nozulunu temizleyiniz.

İmha

İKAZ
Usulüne uygun olmayan imha nedeniyle yaralanma tehlikesi! Dışarı çıkan gaz ve sıvılar nedeniyle sağlık sorunları.
 • Hasar görmüş aküleri hiç bir şekilde göndermeyiniz!
 • Kısa devreleri önlemek için, akünün bağlantılarını iletken olmayan bir malzeme ile kapatınız.
 • Aküleri, çocukların ellerine geçmeyecek şekilde imha ediniz.
 • Aküyü size en yakın Hilti Store 'da imha ediniz veya imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz.
Image alternative Hilti ürünleri yüksek oranda tekrar kullanılabilen malzemelerden üretilmiştir. Geri dönüşüm için gerekli koşul, usulüne uygun malzeme ayrımıdır. Çoğu ülkede Hilti eski aletlerini yeniden değerlendirmek üzere geri alır. Bu konuda Hilti müşteri hizmetlerinden veya satış temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.
Image alternative
 • Elektrikli el aletlerini, elektronik cihazları ve aküleri evdeki çöplere atmayınız!

Üretici garantisi

 • Garanti koşullarına ilişkin sorularınız için lütfen yerel Hilti iş ortağınıza başvurunuz.

Diğer bilgiler

Aksesuarlar, sistem ürünleri ve ürününüz hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Çin RoHS (Tehlikeli madde kullanımını kısıtlama direktifi)
Image alternative
Bu tablo Çin pazarı için geçerlidir.
Tayvan RoHS (Tehlikeli madde kullanımını kısıtlama direktifi)
Image alternative
Bu tablo Tayvan pazarı için geçerlidir.

Hilti Lityum İyon aküler

Emniyet ve kullanım uyarılarıBu dokümanda akü kavramı yeniden şarj edilebilen, birbirine bağlanmış birden gazla Lityum İyon hücresinden oluşan, Hilti Lityum İyon aküleri anlamında kullanılmıştır. Bu akülerin, Hilti elektrikli el aletleri ile kullanılması öngörülmüş olup, sadece bunlarla kullanılabilirler. Sadece orijinal Hilti akülerini kullanınız!
TanımlamaHilti aküler hücre yönetimi ve hücre koruma sistemleri ile donatılmıştır.
Aküler, yüksek bir enerji yoğunluğunu olanaklı kılan, Lityum İyon şarj malzemesi içeren hücrelerden meydana gelir. Lityum İyon hücreler çok düşük bellek etkisine maruz kalırlar ancak kuvvet, derin deşarj veya yüksek sıcaklıkların etkilerine karşı çok hassastırlar.
Hilti aküler için izin verilen aküleri Hilti Store 'unuzda veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group
Emniyet
 • Lityum İyon akülerin kullanılması sırasında aşağıda belirtilen güvenlik uyarılarını dikkate alınız. Bunlara dikkate alınmaması ciltte tahrişlere, ağır korozif yaralanmalara, kimyasal yanıklara, yangın ve / veya patlamalara neden olabilir.
 • Hasarları önlemek için ve sağlığa ciddi zarar verici sıvıları engellemek için akülere itinalı davranınız!
 • Akülere asla müdahale edilmemeli ve üzerlerinde onarım yapılmamalıdır!
 • Aküler parçalarına ayrılmamalı, ezilmemeli, 80°C üzerine ısıtılmamalı veya yakılmamalıdır.
 • Darbeye maruz kalmış veya başka bir hasar görmüş aküleri kullanmayınız. Akülerinizi hasar belirtilerine karşı düzenli olarak kontrol ediniz.
 • Geri dönüştürülmüş veya onarılmış aküleri asla kullanmayınız.
 • Aküyü veya aküyle çalışan bir elektrikli el aletini asla bir şeyi çakmak veya bir şeye vurmak için kullanmayınız.
 • Aküleri asla doğrudan güneş ışığına, aşırı sıcaklık, kıvılcım veya açık ateşe maruz bırakmayınız. Bu durum patlamalara neden olabilir.
 • Akünün kutbuna parmaklarınız, aletler, takılar veya diğer elektriksel olarak iletken nesnelerle dokunmayınız. Bu durum aküye hasar verebilir, maddi hasarlara ve yaralanmalara neden olabilir.
 • Aküleri yağmurdan, ıslaklıktan ve sıvılardan uzak tutunuz. Akülerin içine nemin girmesi, kısa devrelere, elektrik çarpmalarına, yanıklara, yangına veya patlamalara neden olabilir.
 • Sadece akü tipi için öngörülmüş olan şarj cihazlarını ve elektrikli el aletlerini kullanınız. Bunun için ilgili kullanım kılavuzlarındaki verileri dikkate alınız.
 • Aküyü patlama tehlikesi olan ortamlarda kullanmayınız veya depolamayınız.
 • Akü tutulamayacak kadar sıcaksa arızalı olabilir. Pili, yanıcı malzemelere yeterli mesafede, görünür ve yanıcı olmayan bir yere yerleştiriniz. Aküyü soğumaya bırakınız. Akü bir saat sonra hala dokunulamayacak kadar sıcaksa, arızalı demektir. Akü yangını durumunda alınacak önlemler bölümündeki talimatları izleyiniz.
Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler
 • Bir akünün hasar görmesi halinde daima Hilti servisine başvurunuz.
 • Sızan bir aküyü kullanmayın.
 • Sızan sıvının doğrudan göz ve/veya ciltle temas etmesinden kaçınınız. Akü sıvısıyla çalışırken daima koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük takınız.
 • Aküden çıkan sıvıyı gidermek için, bunun için izin verilen bir kimyasal temizlik maddesi kullanınız. Akü sıvısı için yerel temizleme düzenlemelerinize uyunuz.
 • Arızalı bir aküyü yanmayan bir kaba koyunuz ve üzerini kuru kum, tebeşir tozu (CaCO3) veya silikat (Vermiculit) ile örtünüz. Bunun ardından kabın kapağını hava geçirmeyecek şekilde kapatınız ve kabı yanıcı gazlar, sıvılar veya nesnelerden uzak bir yerde muhafaza ediniz.
 • Hazneyi size en yakın Hilti Store 'da imha ediniz veya imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz. Hasarlı aküler için yerel taşıma talimatlarını dikkate alınız!
Akünün artık işlevini yerine getirmemesi halinde yapılması gerekenler
 • Arızalı şarj, alışılmadık uzun şarj süreleri, performanstaki belirgin düşüş, alışılmadık LED faaliyetleri veya sıvı sızdırması gibi akünün anormal davranışlarına dikkat ediniz. Bunlar dahilî bir soruna işaret eden göstergeleridir.
 • Dahili bir akü sorunundan şüphelenmeniz halinde, Hilti servisine başvurunuz.
 • Akünün artık işlevini görmemesi, şarj edilememesi veya dışarıya sıvının sızması durumunda, akünün imha edilmesi gerekir. Bkz. Bölüm Bakım ve İmha .
Akünün yanması durumunda alınması gereken önlemler
  İKAZ
  Akü yangını nedeniyle tehlike oluşabilir! Yanan bir akü, korozif yaralanmalara, yanıklara veya patlamalara neden olabilecek tehlikeli ve patlama riski oluşturan sıvılar ve buharlar çıkartır.
 • Bir akü yangınıyla mücadele ederken, kişisel koruyucu donanımınızı kullanınız.
 • Tehlikeli ve patlama riski yaratabilecek gazların çıkması için, yeterli havalandırma sağlayınız.
 • Yoğun duman oluşması halinde derhal odayı terk ediniz.
 • Solunum yollarında tahriş olması halinde, bir hekime başvurunuz.
 • Yangını söndürmeye başlamadan önce itfaiyeyi arayınız.
 • Akü yanmalarına sadece suyla ve mümkün olan en uzak mesafeden müdahale ediniz. Toz yangın söndürücüler ve yangın örtüleri Lityum İyon akülerde etkisizdir. Çevresinde ortaya çıkan yangınlara, normal söndürme araçları ile müdahale edilebilir.
 • Büyük miktarlarda yanan aküleri hareket ettirmeyi denemeyiniz. Yangından etkilenmeyen malzemeleri yakın çevreden uzaklaştırarak, yanan aküleri izole ediniz.
Akünün soğumaması, tütmesi veya yanması durumunda:
 • Bu aküyü bir kürekle alınız ve bir kova suyun içine atınız. Soğutucu etki sayesinde, alev alma için henüz kritik sıcaklık seviyesine ulaşmamış akü hücrelerine yangın çıkma riski düşürülür.
 • Aküyü tamamen soğuyana kadar en az 24 saat kovada bırakınız.
 • Bkz. Bölüm Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler .
Taşıma ve depolama hakkında bilgiler
 • İşletim için ortam sıcaklığı -17°C ile +60°C / 1°F ile 140°F aralığında.
 • Depolama sıcaklığı -20°C ile +40°C / -4°F ile 104°F aralığında.
 • Aküleri şarj cihazının üzerinde muhafaza etmeyiniz. Şarj işleminden sonra her zaman aküyü şarj cihazından çıkarınız.
 • Aküleri mümkün olduğunca serin ve kuru yerlerde depolayınız. Serin bir yerde depolama akünün kullanım ömrünü uzatır. Aküleri kesinlikle güneşte, sıcakta veya cam levha arkasında muhafaza etmeyiniz.
 • Aküler posta ile gönderilmemelidir. Hasarsız aküleri sevk etmek istemeniz halinde, bir nakliye şirketine başvurunuz.
 • Aküler kesinlikle sıkıca bağlanmamış koruma ile taşınmamalıdır. Nakliye sırasında, aküler aşırı şok ve titreşimlerden korunmalı ve başka akü kutupları ile temas ederek kısa devreye neden olmamaları için, her türlü iletken malzeme veya diğer akülerden izole edilmiş olmalıdır. Aküler için yerel taşıma talimatlarını dikkate alınız.
Bakım ve imha etme
 • Aküleri temiz, yağsız ve gressiz bir şekilde tutunuz. Aküde gereksiz toz veya pislik bırakmayınız. Aküyü kuru, yumuşak bir fırça veya temiz, kuru bir bezle temizleyiniz.
 • Aküyü asla havalandırma delikleri tıkalı iken kullanmayınız. Havalandırma deliklerini kuru ve yumuşak bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz.
 • Yabancı cisimlerin akünün içine girmesine engel olunuz.
 • Akünün içine nem nüfuz etmesine izin vermeyiniz. Akünün içine nem girmesi halinde, hasar görmüş bir aküye yapılması gerekenleri uygulayınız ve aküyü yanmayan bir kabın içinde izole ediniz.
 • Bkz. Bölüm Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler .
 • Akünün usulüne uygun imha edilmemesi halinde, dışarı çıkan gaz ve sıvılar nedeniyle sağlık için riskler oluşabilir. Aküyü size en yakın Hilti Store 'da imha ediniz veya imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz. Hasarlı aküler için yerel taşıma talimatlarını dikkate alınız!
 • Aküler evdeki çöplere atılmamalıdır.
 • Aküleri, çocukların ellerine geçmeyecek şekilde imha ediniz. Kısa devreleri önlemek için, akünün bağlantılarını iletken olmayan bir malzeme ile kapatınız.