Dil seçenekleri

HIT-P 8000 D

Orijinal kullanım kılavuzu

Dokümantasyon verileri

Bu doküman için

 • Çalıştırmadan önce bu dokümanı okuyunuz. Bu, güvenli çalışma ve arızasız kullanım için ön koşuldur.
 • Bu dokümanda ve ürün üzerinde bulunan güvenlik ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.
 • Kullanım kılavuzunu her zaman ürün üzerinde bulundurunuz ve ürünü sadece bu kılavuz ile birlikte başka kişilere veriniz.

Resim açıklaması

Uyarı bilgileri

Uyarı bilgileri, ürün ile çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarır. Aşağıdaki uyarı metinleri kullanılır:
TEHLİKE
TEHLİKE !
 • Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep olabilecek tehlikeler için.
İKAZ
İKAZ !
 • Ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek tehlikeler için.
DİKKAT
DİKKAT !
 • Hafif vücut yaralanmalarına veya maddi hasarlara yol açabilecek olası tehlikeli durumlar için.

Dokümandaki semboller

Bu dokümanda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz
Image alternative Kullanım uyarıları ve diğer gerekli bilgiler
Image alternative Geri dönüşümlü malzemeler ile çalışma
Image alternative Elektrikli aletleri ve aküleri evdeki çöplere atmayınız

Resimlerdeki semboller

Resimlerde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Bu sayılar, kılavuzun başlangıcındaki ilgili resimlere atanmıştır
Image alternative Numaralandırma, resimdeki çalışma adımlarının sırasını göstermektedir ve metindeki çalışma adımlarından farklı olabilir
Image alternative Pozisyon numaraları Genel bakış resminde kullanılır ve Ürüne genel bakış bölümündeki açıklama numaralarına referans niteliğindedir
Image alternative Bu işaret, ürün ile çalışırken dikkatinizi çekmek için koyulmuştur.

Resim açıklaması

Semboller

Üründe aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Ulusal atık değerlendirme sistemi

Güvenlik

Ürün bilgileri

Image alternative ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
Tip tanımı ve seri numarası, tip plakası üzerinde belirtilmiştir.
 • Seri numarasını aşağıdaki tabloya aktarınız. Ürün bilgileri acente veya servis merkezini aradığınızda sorulabilir.
  Ürün bilgileri
  Tip:
  HIT-P 8000 D
  Nesil:
  01
  Seri numarası:

Uygunluk beyanı

Burada tanımlanan ürünün, geçerli yönetmeliklere ve normlara uygun olduğunu kendi sorumluluğumuzda beyan ederiz. Bu dokümantasyonun sonunda uygunluk beyanının bir kopyasını bulabilirsiniz.
Teknik dokümantasyonlar eklidir:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Güvenlik uyarıları

Image alternative UYARI Bu elektrikli el aletine yönelik tüm güvenlik uyarılarını, talimatları, resimli açıklamaları ve teknik bilgileri dikkatlice okuyunuz. Aşağıdaki talimatlara uyulmaması durumunda elektrik çarpması, yangın ve/veya ağır yaralanmalar söz konusu olabilir.
Tüm güvenlik uyarılarını ve kullanım talimatlarını muhafaza ediniz.
İş yeri güvenliği
 • Çalışma alanınızı temiz ve aydınlık tutunuz. Düzensiz veya aydınlatma olmayan çalışma alanları kazalara yol açabilir.
 • Çalışma yerinin iyi havalandırılmasını sağlayınız.
 • Aletin kullanılması sırasında çocukları ve diğer kişileri uzak tutunuz. Dikkatiniz dağılırsa aletin kontrolünü kaybedebilirsiniz.
 • Çalışma yerinizi düzenli tutunuz. Çalıştığınız yerin çevresinden sizi yaralayabilecek yabancı cisimleri uzaklaştırınız. Çalışma yerindeki düzensizlik kazalara sebebiyet verebilir.
 • Çalışırken basınçlı hava hortumunu her zaman aletin arka tarafında, aletten uzakta bırakınız. Bu sayede basınç hava hortumu üzerinden düşme tehlikesi azalır.
 • İskele üzerinde çalışırken aleti emniyete alınız. Bu, aletin düşmesini önler.
Kişilerin güvenliği
 • Çalışırken dikkatli olunuz, hareketlerinize dikkat ediniz ve mantıklı davranınız. Yorgunsanız, ilaç ya da alkol alıyorsanız veya tıbbi tedavi görüyorsanız aleti kullanmayınız. Aleti kullanırken bir anlık dikkatsizlik göstermeniz, ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 • Kişisel koruyucu donanım ve her zaman bir koruyucu gözlük takın. Aletin türüne ve kullanımına göre toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabısı, koruyucu kask veya kulaklık gibi kişisel koruma donanımlarının kullanılması yaralanma riskini azaltır.
 • Aleti, her zaman iki elinizle öngörülen tutamaklardan sıkıca tutunuz. Tutamakları kuru ve temiz tutunuz.
 • İstem dışı çalışmayı önleyin. Basınçlı hava beslemesini bağlamadan, yerleştirmeden veya taşımadan önce aletin kapalı olduğundan emin olunuz. Aleti taşırken parmağınız şalterde ise veya alet açık konumda basınçlı hava beslemesine bağlanırsa, bu durum kazalara yol açabilir.
 • Aşırı bir vücut hareketinden sakının. Güvenli bir duruş sağlayın ve her zaman dengeli tutun. Böylece ürünü beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edebilirsiniz.
 • Kendi güvenliğinizi riske atmayınız ve alet kullanımında son derece tecrübeli olsanız bile ilgili güvenlik kurallarını ihlal etmeyiniz. Dikkatsiz kullanım saniyeler içerisinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 • Kullanılmayan elektrikli el aletlerini çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza edin. Aleti iyi tanımayan veya bu talimatları okumamış kişilere aleti kullandırmayınız. Elektrikli el aletleri bilgisiz kişiler tarafından kullanılırsa tehlikelidir.
 • Aletlerin ve aksesuarlarının bakımını titizlikle yapınız. Hareketli parçaların kusursuz çalıştığı ve sıkışmadığı, parçaların kırılıp kırılmadığı veya hasar görüp görmediği, alet fonksiyonlarının kısıtlanma durumlarını kontrol ediniz. Hasarlı parçaları aleti kullanmadan önce tamir ettirin. Birçok kazanın nedeni alet bakımının kötü yapılmasıdır.
Servis
 • Aletin onarımı sadece nitelikli uzman personel tarafından ve sadece orijinal yedek parçalar kullanılarak yapılmalıdır. Böylece aletin güvenliğinin korunduğundan emin olunur.
Genel güvenlik uyarıları
 • Alette onarımlara veya değişikliklere izin verilmez.
 • Yaralanma tehlikelerini önlemek için sadece orijinal Hilti aksesuar ve aletlerini kullanınız.
 • Sadece alet için uygun olan folyo tüpü kullanınız.
 • Alet açılmamalıdır.
 • Aleti elinize, vücudunuzun başka bir kısmına veya başka bir kişiye doğrultarak bastırmayınız.
 • Hasarlı olan basınçlı hava hortumunun Hilti servisi tarafından değiştirilmesini sağlayınız.
 • Hiçbir kirli veya hasarlı kaseti kullanmayınız.
 • Ön plakalar ve kol plakası kirden arındırılmış olmalıdır.
 • Eksik fonksiyon veya temizleme çalışmaları esnasında aleti basınçlı hava beslemesinden ayırınız.
 • Karıştırıcı sadece folyo tüp basınç altında bulunmadığında değiştirilebilir. Besleme tuşuna basılmamalıdır.
 • Çalışmaya ara verildiğinde karıştırıcı sertleşmiş olursa değiştirilmesi gerekir.

Tanımlama

Genel bakış

Image alternative
 1. Statik karıştırıcı
 1. Folyo tüpü
 1. Kaset
 1. Silindir
 1. Geri çekme tuşu
 1. Besleme tuşu
 1. Basınçlı hava bağlantısı
 1. Tutamak
 1. Dozajlama tertibatı

Usulüne uygun kullanım

Ürün Hilti firmasının çeşitli harçlarını dışa preslemek için tasarlanmıştır.

Takılan dozajlama fonksiyonu özellikle seri uygulamalar için uygundur.
Baskı kuvvetinin oluşturulması için basınçlı hava kullanılır.

Teslimat kapsamı

Uygulama tabancası, kaset ve kullanım kılavuzu
Ürünleriniz için izin verilen diğer sistem ürünlerini Hilti Store veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Teknik veriler

Harç ve kaset olmadan ağırlık
6,2 kg
Basınçlı hava bağlantısı
1⁄4 inç
Minimum çalışma basıncı
6 bar
Maksimum giriş basıncı
10 bar
Optimum hava akışı
250 l/dk
Kullanım sıcaklığı / Ortam sıcaklığı
5 ℃ … 40 ℃
Taşıma ve depolama için önerilen sıcaklık bölgesi
0 ℃ … 40 ℃

Kullanım

Tüm güvenlik uyarılarına ve kullanım kılavuzlarına uyunuz.

İKAZ
Kimyasallar nedeniyle tehlike Amacına uygun olmayan kullanım, yaralanmalara neden olabilir.
 • Kullanmadan önce ürünün güvenlik bilgileri sayfasını, ambalaj üzerindeki uyarıları ve folyo tüp kullanım kılavuzunu dikkate alınız.

Basınçlı hava beslemesinin oluşturulması

DİKKAT
Yaralanma tehlikesi Basınçlı hava nedeniyle tehlike.
 • Maksimum giriş basıncı 10 barı aşamaz.
 • Basınçlı hava beslemesini oluşturunuz.

Folyo tüpün hazırlanması

İKAZ
Yaralanma tehlikesi Kimyasallar nedeniyle tehlike.
 • Alet sert bir zemine çarptıktan veya kaset takılı folyo tüple birlikte düştükten sonra kaset ve folyo tüpü hasar bakımından kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir.
Kullanmadan önce folyo tüpün etiketindeki güvenlik uyarılarını ve kullanım koşullarını okuyunuz ve son kullanma süresine dikkat ediniz.
Folyo tüpe sadece kasetin içinde basınç uygulanmalıdır.
Alet sadece 1400 ml içeriğe sahip Hilti folyo tüpleri için kullanılmalıdır.
Image alternative
 1. Vidalı kapağı folyo tüpten çıkartınız.
 2. Statik karıştırıcıyı döndürerek folyo tüpe oturtunuz.
  Her yeni folyo tüp için yeni bir karıştırıcı gereklidir.
 3. Folyo tüpü önden kasete itiniz.

Kasetin ve folyo tüpünün yerleştirilmesi

DİKKAT
Yaralanma tehlikesi Basınçlı hava nedeniyle tehlike.
 • Ellerinizi basınç pistonunun alanına sokmayınız.
Image alternative
 1. Piston tamamen geri gidinceye kadar geri çekme tuşuna basınız.
 2. Kaseti yandan kaset bağlantısına doğru itiniz.
 3. Kaset bağlantısında kaseti iki adımda ("Çift tıklama") 45° çeviriniz.

Dozajlamanın ayarlanması

Image alternative
 • Dozajlama şalterini istenen değere getiriniz.

Aletin hazırlanması

Image alternative
 • Besleme tuşuna basınız.
  Çıkartılacak harç miktarı ilgili harç türüne bağlıdır. Folyo tüp için kullanım kılavuzlarındaki çıkartılması gereken hacimlere dikkat ediniz.

Harcın enjekte edilmesi

İKAZ
Yaralanma tehlikesi Aşağı düşen sabitleme malzemeleri nedeniyle tehlike.
 • İşleme talimatı dikkate alınmadığında sabitlemenin taşıma kapasitesi sağlanamaz.
Harç sadece belirlenen sıcaklık aralığında kullanılabilir.
Delik, gerekli harç malzemesiyle boşluk kalmayacak şekilde doldurulmalıdır.
Image alternative
 1. Karıştırıcıyı delik zeminine kadar deliğe takınız.
  Derin deliklerde bir uzatma parçası ile çalışınız.
 2. Besleme tuşuna basınız ve karıştırıcıyı yavaşça çekiniz.

Geri çekme fonksiyonu

DİKKAT
Yaralanma tehlikesi Basınçlı hava nedeniyle tehlike.
 • Ellerinizi basınç pistonunun alanına sokmayınız.
Image alternative
 • Geri çekme tuşuna basınız.

Folyo tüpün çıkarılması

DİKKAT
Yaralanma tehlikesi Basınçlı hava nedeniyle tehlike.
 • Ellerinizi basınç pistonunun alanına sokmayınız.
Image alternative
 1. Basınç pistonu tamamen geri gidinceye kadar geri çekme tuşuna basınız.
 2. Kaset bağlantısında kaseti iki adımda 45° çeviriniz.
 3. Kaseti yan taraftan kaset bağlantısından çekiniz.
 4. Folyo tüpü önden kasetten çekiniz.
  Daha sonra tekrar kullanılması gereken ve kırılan folyo tüpü üründeki kaset içinde depolanmalıdır.

Uygulama tabancalarının taşınması ve depolanması

 • Taşıma, depolama ve bakım çalışmalarından önce aleti her zaman basınçlı hava beslemesinden ayırınız.

Taşıma, depolama, bakım ve onarım

İKAZ
Yaralanma tehlikesi Basınçlı hava nedeniyle tehlike.
 • Taşıma, depolama, bakım ve onarım çalışmalarından önce basınçlı hava bağlantısını ayırınız.
Bakım
 • Yapışmış olan kir dikkatlice çıkarılmalıdır.
 • Gövde sadece hafif nemli bir bezle temizlenmelidir. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanılmamalıdır.
Bakım
 • Görünür tüm parçalarda hasar olup olmadığı ve kumanda elemanlarının sorunsuz şekilde çalıştığı kontrol edilmelidir.
 • Hasar ve/veya fonksiyon arızaları durumunda, alet çalıştırılmamalıdır. Derhal Hilti servisi tarafından onarılmalıdır.
 • Bakım ve onarım çalışmalarından sonra tüm koruma tertibatları yerleştirilmeli ve fonksiyonları kontrol edilmelidir.
Güvenli çalışma için sadece orijinal yedek parçalar ve sarf malzemeleri kullanınız. Tarafımızdan onaylanmış, yedek parçaları, aksesuarları ve sarf malzemelerini Hilti Store veya www.hilti.group / www.hilti.com adresinde bulabilirsiniz.

Çin RoHS (Tehlikeli madde kullanımını kısıtlama direktifi)

Aşağıdaki linkte tehlikeli maddeler tablosunu bulabilirsiniz: qr.hilti.com/r5250.
RoHS tablosunun linkini bu dokümanın sonunda karekod olarak bulabilirsiniz.

Üretici garantisi

 • Garanti koşullarına ilişkin sorularınız için lütfen yerel Hilti iş ortağınıza başvurunuz.
Image alternative
Image alternative