Dil seçenekleri

GX 90-WF

Orijinal kullanım kılavuzu

Dokümantasyon verileri

Bu doküman için

 • Çalıştırmadan önce bu dokümanı okuyunuz. Bu, güvenli çalışma ve arızasız kullanım için ön koşuldur.
 • Bu dokümanda ve ürün üzerinde bulunan güvenlik ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.
 • Kullanım kılavuzunu her zaman ürün üzerinde bulundurunuz ve ürünü sadece bu kılavuz ile birlikte başka kişilere veriniz.

Resim açıklaması

Uyarı bilgileri

Uyarı bilgileri, ürün ile çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarır. Aşağıdaki uyarı metinleri kullanılır:
TEHLİKE
TEHLİKE !
 • Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep olabilecek tehlikeler için.
İKAZ
İKAZ !
 • Ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek tehlikeler için.
DİKKAT
DİKKAT !
 • Vücut yaralanmalarına veya maddi hasarlara yol açabilecek olası tehlikeli durumlar için.

Kullanım kılavuzundaki semboller

Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Kullanım kılavuzuna dikkat edilmelidir
Image alternative Kullanım uyarıları ve diğer gerekli bilgiler
Image alternative Geri dönüşümlü malzemeler ile çalışma
Image alternative Elektrikli aletleri ve aküleri evdeki çöplere atmayınız
Image alternative Hilti Lityum İyon akü
Image alternative Hilti Şarj cihazı

Resimlerdeki semboller

Resimlerde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Image alternative Bu sayılar, kullanım kılavuzunun başlangıcındaki ilgili çizime atanmıştır.
Image alternative Numaralandırma, resimdeki çalışma adımlarının sırasını göstermektedir ve metindeki çalışma adımlarından farklı olabilir.
Image alternative Pozisyon numaraları Genel bakış resminde kullanılır ve Ürüne genel bakış bölümündeki açıklama numaralarına referans niteliğindedir.
Image alternative Bu işaret, ürün ile çalışırken dikkatinizi çekmek için koyulmuştur.

Ürüne bağlı semboller

İlave semboller

Aşağıdaki semboller ek olarak bu dokümanda veya üründe kullanılabilir:
Image alternative Genel tehlikelere karşı ikaz
Image alternative Koruyucu gözlük kullanınız
Image alternative Koruyucu eldiven kullanınız
Image alternative Aküyü asla darbe aleti olarak kullanmayınız.
Image alternative Aküyü düşürmeyiniz. Darbe almış veya hasar görmüş bir aküyü kullanmayınız.

Ürün bilgileri

Image alternative ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.
Tip tanımı ve seri numarası, tip plakası üzerinde belirtilmiştir.
 • Seri numarasını aşağıdaki tabloya aktarınız. Ürün bilgileri acente veya servis merkezini aradığınızda sorulabilir.
  Ürün bilgileri
  GX çivi çakma tabancası
  GX 90-WF
  Nesil
  01
  Seri no.

Uygunluk beyanı

Image alternative
Üretici burada tanımlanan ürünün geçerli yasalara ve standartlara uygun olduğunu kendi sorumluluğunda beyan eder.
Teknik dokümantasyonlar eklidir:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Güvenlik

Güvenlik uyarıları

Kullanıcı ile ilgili talepler
 • Bu alet profesyonel kullanıcılar için uygundur.
 • Alet sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir, bakımı ve onarımı yapılabilir. Bu personel meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır.
Kişilerin güvenliği
 • Dikkatli olunuz, ne yaptığınıza dikkat ediniz ve doğrudan montaj aleti ile çalışırken bilinçli ve mantıklı bir şekilde hareket ediniz. Eğer yorgunsanız veya uyuşturucu, alkol veya ilaçların etkisi altındaysanız aleti kullanmayınız. Ağrılarınız varsa veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız çalışmayı durdurunuz. Aletin kullanımı esnasında bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara yol açabilir.
 • Uygunsuz vücut hareketlerinden kaçınınız. Güvenli bir duruş sağlayınız ve her zaman dengeli durunuz.
 • Kaymayan ayakkabı giyiniz.
 • Aleti kendinize veya başka birine doğru tutmayınız.
 • Aleti elinize, vücudunuzun başka bir yerine veya başka birine doğru bastırmayınız. Elinizi veya vücudunuzun başka bir yerini kesinlikle alet ucunun yakınına konumlandırmayınız. Alet ucunun vücuda doğru bastırılması sabitleme elemanının yanlışlıkla çalışması ve devreye girmesiyle ağır yaralanmalara yol açabilir.
 • Boştaki elinizi sabitlenecek malzemenin arkasına doğrudan yerleştirmeyiniz.
 • Boştaki elinizi alet burun kısmının yakınına koymayınız.
 • Çalışırken başka kişileri özellikle çocukları etki alanından uzak tutunuz.
 • Aleti çalıştırırken kollarınızı bükünüz (uzatmayınız).
 • Uygun koruyucu gözlük, kulaklık ve koruyucu kasktan oluşan koruyucu donanım kullanınız (aleti kullanan ve çevredeki personel).
Doğrudan montaj aletleri kullanımında özen gösterilmesi.
 • Yüklenmiş bir aleti asla kontrolsüz bırakmayınız.
 • Nakliye sırasında gaz kutusunu aletten çıkarınız.
 • Temizleme, servis ve bakım çalışmalarından önce, çalışmaya ara vermede aynı şekilde depolamadan önce alet boşaltılmalıdır (gaz kutu ve uç).
 • Kullanılmayan gaz kutularını ve ayrıca kullanılmayan aletleri, neme ve aşırı ısıya karşı korumalı depolayınız.
 • Aletin ve aksesuarların, kusursuz ve düzgün bir şekilde çalışabilmeleri için hasarlı veya arıza olup olmadıklarını kontrol ediniz. Hareketli parçaların kusursuz çalışıp çalışmadığını ve sıkışıp sıkışmadığını veya parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Bütün parçalar doğru takılmış olmalıdır ve aletin kusursuz bir şekilde çalışması için tüm koşullar yerine getirilmiş olmalıdır. Hasar gören koruma tertibatları ve parçalar, aksesuar olarak verilen servis paketine dahil olmamaları durumunda (bkz. Bölüm "Aletin Bakımı"), kullanım kılavuzunda aksi belirtilmiyorsa Hilti servisi tarafından onarılmalı veya değiştirilmelidir.
 • Sabitleme gerçekleştirirken aleti her zaman sıkıca yerinde tutunuz. Bu sayede sabitleme elemanının sapma olasılığı, alt zemin malzemesi tarafından azaltılır.
 • Bir sabitleme elemanını asla ikinci bir yerde kullanmaya çalışmayınız. Bir sabitlemeyi diğer bir sabitlemenin üzerine oturtmayınız. Bu durum ilgili elemanların kırılmasına ve sıkışmasına neden olabilir.
 • Kullanım yönetmeliklerini her zaman dikkate alınız. Bunun için Hilit'nin doğrudan sabitleme el kitabına bakınız.
 • Alet ucunu eliniz veya bir nesne ile geri çekmeyiniz. Alet duruma göre kullanıma hazır hale getirilebilir. Kullanıma hazır olması yanlışlıkla vücuda denk gelmesine neden olabilir.
Çalışma yeri
 • Çalışma yerinin iyi aydınlatılmasını sağlayın.
 • Aleti, sadece iyi havalandırılmış çalışma ortamında kullanınız.
 • Sabitleme elemanlarını sadece ahşap ve uygun ahşap malzemelere oturtunuz (bkz. Usulüne uygun kullanım): Başka malzemeler üzerindeki kullanım, elemanların kırılmasına, parçalanmasına veya malzemeye gömülmesine neden olabilir.
 • Sabitleme elemanlarını yerleştirmeden önce çalışma yerinin arkasında veya altında kimsenin bulunmamasına dikkat ediniz.
 • Çalışma yerinizi düzenli tutunuz. Çalıştığınız yerin çevresinden sizi yaralayabilecek yabancı cisimleri uzaklaştırınız. Çalışma yerindeki düzensizlik kazalara sebebiyet verebilir.
 • Tutamakları kuru, temiz ve yağsız ve gressiz bir şekilde tutunuz.
 • Çevre etkilerini dikkate alınız. Aleti yağmurda bırakmayınız, nemli ve ıslak ortamlarda kullanmayınız. Aleti yangın veya patlama tehlikesi olan bir yerde kullanmayınız.
 • Üzeri kaplı olan elektrik hatları, gaz ve su boruları çalışma esnasında hasar görürse ciddi bir tehlike oluşturur. Bundan dolayı önceden çalışma alanını örn. bir metal arama aleti ile kontrol ediniz. Eğer örn. bir akım hattına yanlışlıkla zarar verdiyseniz, aletin dışında duran metal parçalar elektrik çarpmasına neden olabilir.
 • Ek aletin gizli elektrik kablolarına temas edebileceği yerlerde çalışıyorsanız aleti sadece izole edilmiş tutamak yüzeyinden tutunuz. Elektrik ileten bir hat ile temasta metal parçalar da gerilim altında kalır ve elektrik çarpmasına neden olabilir.
Termik güvenlik önlemleri
 • Alet aşırı derecede ısınırsa, gaz kutusunu çıkartınız ve aleti soğumaya bırakınız. Maksimum ayar frekansını aşmayınız.
 • Aleti önceden soğutmadan bakım çalışmaları yapmak zorundaysanız mutlaka koruyucu eldiven kullanınız.
Gaz tüplerinin özenli çalıştırılması ve kullanımı.
 • Kullanım, bakım ve ilk yardım önlemleri için gaz tüpüne yönelik malzeme güvenliği bilgi föyünü okuyunuz.

Akülü aletlerin özenli çalıştırılması ve kullanımı

 • Lityum İyon akülerin taşıma, depolama ve kullanımına yönelik özel talimatları dikkate alınız.
 • Aküler, yüksek sıcaklıklarda, doğrudan güneş ışığından ve ateşten uzak tutulmalıdır.
 • Aküler parçalarına ayrılmamalı, ezilmemeli, 80°C (176°F) üzerine ısıtılmamalı veya yakılmamalıdır.
 • Darbe almış, bir metreden daha yüksek bir yerden düşmüş veya başka bir şekilde hasar görmüş aküleri kullanmayınız veya şarj etmeyiniz. Bu durumda her zaman Hilti  servisi ile irtibat kurunuz.
 • Akü tutulamayacak kadar sıcaksa arızalı olabilir. Pili, yanıcı malzemelere yeterli mesafede, görünür ve yanıcı olmayan bir yere yerleştiriniz. Aküyü soğumaya bırakınız. Akü bir saat sonra hala dokunulamayacak kadar sıcaksa, arızalı demektir. Hilti  servisi ile iletişim kurunuz.

Tanımlama

Ürüne genel bakış

Image alternative
 1. Alet gövdesi
 2. Tutamak
 3. Alet ucu
 4. Magazin
 5. Tip plakası
 6. Gaz kutusunun takılacağı bölme
 7. Akü
 8. Havalandırma delikleri
 9. Gövde kapağı
 10. Tetik
 11. Ayar çarkı
 12. Çivi iticisi
 13. Kemer kancası
 14. LED
 15. Yüzey koruması için adaptör
 16. İtme kovanı

Usulüne uygun kullanım

Alet, ahşabın ahşap üzerine özel üretim bir sabitleme elemanı ile sabitlenmesi için kullanılır. Uygun malzemeler ahşap, lamine, sunta, tahta malzemeler (örn. OSB yönlendirilmiş ahşap levha), ağaç lifi malzemeleri (örn MDF fiber levha) ve kaplama malzemeleri (örn. multipleks). Alet profesyonel kullanıcıların tahta işlerinde kullanımı için tasarlanmıştır. Kullanım tavsiyeleri için Hilti'nin doğrudan sabitleme el kitabına bakınız.

Alet, gaz kutusu ve sabitleme elemanları teknik bir ünite oluşturur. Yani, problemsiz bir sabitleme işlemi ancak, alet için özel olarak üretilmiş olan Hilti uçlarının ve Hilti gaz kutularının kullanılması halinde gerçekleşebilir. Hilti tarafından belirtilen sabitleme ve uygulama önerileri ancak, bu koşulların sağlanması durumunda geçerlidir. Alet sadece manüel olarak kullanılabilir. Alette onarımlara veya değişikliklere izin verilmez.
Image alternative
 • Bu ürün için sadece B7 tip serisi Hilti Lityum İyon aküler kullanınız.

 • Bu aküler için sadece Hilti tarafından onaylanan şarj cihazı C7'yi kullanınız. Daha fazla bilgiyi Hilti Store 'da veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group

Bluetooth

Bu üründe Bluetooth donanımı mevcuttur (opsiyonel).
Bluetooth bir kablosuz veri aktarımı fonksiyonudur, bu sayede kısa mesafedeki iki Bluetooth uyumlu ürün birbiriyle iletişim kurabilir.

Derin uyku modu

Alet, lityum-iyon akülerin derin deşarja karşı korunması için derin uyku moduna sahiptir. Alet 120 dakika boyunca hiç kullanılmazsa otomatik olarak tamamen kapanır.
 • Tekrar kullanıma hazır hale getirmek için aküyü kısa süreliğine çıkarınız ve tekrar yerleştiriniz (akü sıfırlaması).

Teslimat kapsamı

Takım çantasında alet, 2 akü, şarj cihazı, temizleme bezi, kullanım kılavuzu.
Ürün için izin verilen diğer sistem ürünlerini Hilti Store 'da veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group

Alet çalışması için sistem bileşenleri

Alet çalışması için şunlar gereklidir: Alet, şarj edilmiş akü B7 / 1,5 Li-Ion, gaz tüpü GC 31 veya GC 32 ve GX-WF, ahşap bağlantıları için çivi.

Teknik veriler

Çivi çakma tabancası

Kullanım
Kare ahşap üzerine çivi çakma
Ağırlık (akü dahil)
3,7 kg
Boyutlar
384 mm x 134 mm x 381 mm
Güç ayarı
Yok
Maksimum magazin kapasitesi
75 adt.
Magazin doldurma açısı
34°
Sürekli çalışmada maksimum çakma frekansı
1.200 saat
Aralıklı çalışma
Saniyede maks. 3 sabitleme
Kalibre (gaz kutusu)
40 g
GC 31 gaz tüpü ile kullanım sıcaklığı / ortam sıcaklığı
−5 ℃ …45 ℃
GC 32 gaz tüpü ile kullanım sıcaklığı / ortam sıcaklığı
−10 ℃ …45 ℃
Uç uzunluğu
50 mm …90 mm
Uç çapı
2,8 mm …3,1 mm

Lityum iyon akü B 7/1.5

Nominal gerilim
7,2 V
Enerji içeriği
10,8 Wsa
Kapasite
1,5 Ah
Ağırlık
0,19 kg

EN 15895 uyarınca gürültü bilgisi ve hızlanma

Bu talimatlarda belirtilen ses basıncı ve titreşim değerleri, ilgili normlara uygun bir ölçüm metodu ile ölçülmüştür ve çivi tabancalarının birbirleri ile karşılaştırılması için kullanılabilir. Zorlanmaların geçici olarak değerlendirmesine de uygundur. Belirtilen değerler, çivi tabancasının ana kullanım alanlarını temsil eder. Çivi tabancasının farklı uygulamalar için farklı donanımlar ile veya yeterli bakım yapılmamış şekilde kullanılması durumunda, bu veriler sapma gösterebilir. Bu durum, toplam çalışma süresi boyunca zorlanmayı belirgin şekilde yükseltebilir. Zorlanma derecesinin doğru tahmin edilmesi için, aletin açık olmasına rağmen kullanılmadığı süreler de dikkate alınmalıdır. Bu durum, toplam çalışma süresi boyunca zorlanmayı belirgin şekilde azaltabilir. Kullanıcıyı ses ve/veya titreşimin etkilerinden koruyacak ek güvenlik önlemleri belirleyiniz, örneğin: Çivi tabancasının ve ekipmanlarının bakımının yapılması, ellerin sıcak tutulması, iş akışlarının organizasyonu.
Gürültü bilgisi
Çalışma yerindeki emisyon ses basıncı seviyesi (LpA, 1s)
106 dB(A)
Çalışma yerinde üst ses basıncı seviyesi (LpC, peak)
138 dB (C)
Ses gücü seviyesi (LWA, 1S)
108 dB(A)
Ses emniyetsizliği (KpA)
2 dB(A)
Geri tepme
İvmelenme enerji karşılığı (ahw, RMS(3))
90x3.1 mm boyutlu çiviler için masif ladin ağacı <2.5 m/s2 üzerindeki sonuçlar

Çalıştırma

Ucun takılması

İKAZ
Yanlış takılmış sabitleme elemanları nedeniyle tehlike Yanlış sabitleme elemanlarının kullanımı aletin arızalanmasına ve/veya yaralanmalara neden olabilir.
 • Doğru magazin doldurma açısına sahip uygun sabitleme aracının kullanılmasına özellikle dikkat ediniz.
Magazinin alt tarafında bir tutucu yay mevcuttur. Magazinin içindeki maksimum sabitleme elemanı sayısına ulaşıldığında, son takılan uç şeridi bu yay tarafından tutulamaz. Son takılan uç şeridini çıkartınız.
Image alternative
 1. Sabitleme elemanlarını doğru hizada alt kısımdan magazine yerleştiriniz.
DİKKAT
Dikkatsizlik nedeniyle yaralanma Dikkatsizlik nedeniyle parmağınızı sıkıştırabilirsiniz.
 • Uç iticisini dikkatlice hareket ettiriniz, kontrollü şekilde uç şeridinin sonuna oturana kadar uç üzerinden çekiniz.
 1. Sabitleme elemanlarını aletin ucu yönünde tamamen kaydırınız.
  Uç iticisinin uç şeridine sert bir şekilde temas etmesi bu tertibata zarar verebilir. Uç iticilerinin kontrolsüz şekilde uç şeritlerine çarpmasını engelleyiniz.

Gaz kutusunun hazırlanması

İKAZ
Kaza tehlikesi Çıkan gaz nedeniyle yaralanma tehlikesi.
 • Gaz kutusundan çıkan gaz ciğerleriniz, cildiniz ve gözleriniz için zararlıdır. Dozajlama valfini yüzünüzden ve gözünüzden uzak tutunuz.
 • Basınç altındaki gaz nedeniyle kaçak ortaya çıkabilir, sizin ve diğer kişilerin yaralanmasına neden olabilir. Hazırlanmış veya kullanılmış bir gaz kutusunun dozajlama valfini asla çıkarmayınız.
 • Gaz kutusu için taşıma koruması.
  Gaz kutusu bir taşıma korumasına sahiptir. Gaz kutusunu alete yerleştirmeden önce korumayı çıkartınız.

Taşıma korumasının çıkartılması

Image alternative
 1. Gaz kutusunun emniyet kapağını ve dozajlama valfini kaldırınız.
 2. Emniyet kapağını dozajlama valfinden ayırınız.
 3. Dozajlama valfini ön yerleştirme yivi ile gaz kutusu setine yerleştiriniz.
  Dozajlama valfi bir ön ve bir arka yerleştirme yivine sahiptir.
 4. Arka sabitleme yivine gaz kutusunun kenarından dozajlama valfi kutuya oturana kadar bastırınız.

Gaz kutusunun bağlanması

Image alternative
 1. Gaz kutusu bölmesinin kapağını yukarı ve arkaya doğru bastırarak açınız.
 2. Gaz kutusunu ve dozajlama valfini kırmızı adaptöre takınız.
 3. Kapağı baş parmağınız ile aşağı bastırarak ve kilitlenmesini sağlayarak kapatınız.

Akünün yerleştirilmesi

DİKKAT
Hasar tehlikesi Aletin yanlış kullanımı maddi kayıplara yol açabilir.
 • Akülerin şarj edilmesi için kullanılan C 7 şarj cihazının kullanım kılavuzunu ve akülerin kullanımına ve bakımına yönelik diğer uyarıları okuyunuz.
DİKKAT
Akünün dışarı düşme riski. Akü doğru biçimde kilitlenmemiş ise, çalışma sırasında düşebilir.
 • Akünün alette emniyetli bir şekilde yerleşip yerleşmediğini kontrol ediniz.
İKAZ
Düşen akü nedeniyle Akünün takılması sırasında cildiniz sıkışabilir.
 • Aküleri yerleştirirken dikkatli olunuz.
 1. Aküler yerleştirilmeden önce, akü kontaklarında ve alet içindeki kontaklarda yabancı cisim bulunmadığından emin olunmalıdır.
 2. Aküyü alt tarafından, tutamağın sonundaki açıklığa oturana kadar itiniz. LED kısa süre yeşil yanarak aletin kullanıma hazır olduğunu gösterecektir.
Image alternative
 1. Aletin ilk kullanımından önce aküleri tamamen şarj ediniz.

Akü şarj durumu

Arıza
Olası sebepler
Çözüm
Yeşil LED yanıyor/yanıp sönüyor
yanıyor
 • Akü kullanıma hazırdır.
yanıp sönüyor
 • Azalan akü gerilimi. Akü yakın zamanda değiştirilmelidir.
Kırmızı LED yanıyor/yanıp sönüyor
yanıyor
 • Akü gerilimi artık aleti çalıştırmak için yeterli değil. Akü değiştirilmelidir.
 • Aletin üzerindeki LED kırmızı yanıyorsa, en kısa zamanda ikinci aküye geçiniz. Aküyü bir sonraki değiştirme için derhal şarj ediniz.
yanıp sönüyor
 • Akü çok soğuk (<-15°C / <5°F) veya çok sıcak (>60°C / >140 °F) ve fan da çalışmıyor. Aküyü çıkarınız ve gereken sıcaklık değerine ulaşması için ısınmaya veya soğumaya bırakınız.
Sinyal yok
LED yanmıyor veya yanıp sönmüyor
 • Akü gerilimi sınır değerin altında yer alıyor. Akü şarj edilmelidir.

Kullanım

Alet ucundaki ayarlama seçenekleri

Image alternative
 • Ucu sürme derinliğini alet ucunun konumu üzerinden ayarlayabilirsiniz. Bunun için ayar çarkını kullanınız.

Hassas yüzey koruması

İKAZ
Düşen akü nedeniyle Yanlışlıkla hatalı ateşleme tetiklenebilir.
 • Yüzey korumasının montajından ve sökülmesinden önce aletten aküyü ve gaz tüpünü çıkarınız.
Image alternative
 • Dış cephe gibi hassas yüzeylerde çalışma sırasında yüzey koruma adaptörünü kullanınız.
  Yüzey koruma adaptörü, alet ucunun ahşap yüzeyde iz bırakmasını engeller.

Çalıştırma emniyeti

 1. Ürünü, çalıştırma emniyeti (itme kovanı) olmadan asla çalıştırmayınız.
 2. Alet, uygun olmayan tetiklemeye karşı bir sigorta ile donatılmıştır. İtme kovanı alet ucunun bilerek veya bilmeyerek geri çekilmesini engeller. Böylece serbest kalma önlenir.

Çivinin yerleştirilmesi

Uçları yerleştirebilmeniz için magazinde 5'ten fazla uç olmalıdır.
Aleti sıkıca tutunuz. Esneyen zeminlerden kaçınınız.
Tetiğe alet tamamen bastırıldıktan sonra basınız.
Çivi tamamen gömülene kadar tetik bırakılmamalıdır.
 1. Alet ucunu yere bastırınız ve aleti dayanak noktasına kadar itiniz.
 2. Tetiğe basarak yerleştirme işlemini başlatınız.
 3. Tetiği bırakınız ve yerleştirmenin ardından aleti yerden kaldırınız.

Aletin boşaltılması

Akünün çıkartılması

Aküyü mümkün olduğunca serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Aküyü kesinlikle güneşte bırakmayınız, ısıtıcıların üzerine veya camların arkasına koymayınız. Kullanım süreleri dolduktan sonra aküleri çevreye zarar vermeden ve güvenli bir şekilde imha ediniz.
 1. Her iki kilit açma düğmesine basınız.
 2. Aküyü aletin alt kısmından çekiniz.

Gaz kutusunun alınması

 1. Gaz kutusunun takılacağı bölmenin kapağını açınız.
 2. Gaz kutusunu çıkarınız.
 3. Gaz kutusunun takılacağı bölmeyi açınız.

Uç şeridinin boşaltılması

Image alternative
 1. Siyah başlığa basarak uç iticinin kilidini açınız.
 2. İticiyi aletin ucu yönünde yerine oturana kadar dikkatli ve yavaşça itiniz.
 3. Ucun magazinin altına doğru kaymasını sağlayınız.
 4. Magazinin alt ucundaki mandala basınız. Şimdi ucu magazinden tamamen çıkartabilirsiniz.

Alet askısı

İKAZ
Düşen akü nedeniyle Düşen alet size veya başka kişilere zarar verebilir.
 • Kemer kancasına asılı aletin iyi sabitlendiğinden emin olunuz.
Image alternative
 • Alet askısını kullanarak aleti kemerinize, merdivene veya çatı kirişine asabilirsiniz. Kemer halkasını magazinin boyuna ekseninde cihaz yönünde bastırın. Bu sayede kemer kancası yuvadan çözülür ve içeriye veya dışarıya katlanabilir.

Bakım ve onarım

Alet bakımı

Bakım ve onarım çalışmalarından önce alet boşaltılmalıdır (gaz kutusu ve sabitleme elemanı aletten sökülmelidir). Aküyü, gaz tüpünü ve uç şeridini aletten tamamen çıkartınız.
 1. Aletin dış yüzeyini düzenli olarak hafif nemli bir temizleme bezi ile temizleyiniz.
 2. Aleti hiçbir zaman havalandırma delikleri tıkalı iken çalıştırmayınız! Havalandırma deliklerini kuru bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz.
 3. Nemin ve yabancı cisimlerin aletin ve akünün içine girmesine engel olunuz.
 4. Nem girişi olduysa, aleti alet çantasının dışına çıkarınız ve kuruması için bırakınız. Bu sırada aküyü çıkarınız ve gaz tüpü gözünün arka kapağını açık bırakınız.
 5. Aletteki tutamak kısmını yağdan uzak tutunuz.
 6. Temizlik için püskürtme aleti, buharlı alet veya su kullanmayınız!
 7. Silikon içerikli bakım malzemesi kullanmayınız.
 8. Akü bağlantılarını yağdan ve nemden arındırınız.

Aletin onarılması

 • Dışarıda duran tüm alet parçalarını hasar görme bakımından ve tüm kumanda elemanlarını sorunsuz çalışma bakımından düzenli olarak kontrol ediniz. Parçalar hasarlı ise veya kumanda elemanları kusursuz çalışmıyorsa, aleti kullanmayınız.
  Alette hasar veya arıza oluşması durumunda aleti Hilti servisine tamir ettiriniz.

Aletin temizlenmesi

Aletin düzenli bakım ve temizliğe ihtiyacı vardır. Temizleme işleminin en fazla 40.000 sabitlemeden sonra yapılmasını öneriyoruz. Ateşleme arızaları veya boş atışlar gibi arıza durumları çoğalıyorsa, alet temizlenmelidir.
Image alternative
 • Aleti düzenli olarak temizleyiniz. Aletin temizlenmesi için sadece Hilti ürünlerini veya aynı kaliteye sahip ürünleri kullanınız.
  • Bunun için gerekli malzemeler, aletler ve dokümanlar aksesuar olarak Hilti 'den temin edilebilir.
  • Gerekli bakım çalışmalarını Hilti servisine yaptırabilirsiniz. Bunun için yerel Hilti temsilciniz ile irtibat kurunuz.

Pistonun temizlenmesi

Kir ve magazinleme artıkları nedeniyle piston hareketi kısıtlanabilir. Bunun neticesinde boş atışlar söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda aşağıdaki şekilde piston temizliği yapılmalıdır:
Image alternative
 1. Aküyü, gaz kutusunu ve sabitleme elemanlarını aletten tamamen çıkarınız.
 2. Bir tornavida yardımıyla pistonu dayanak noktasına kadar arkaya itiniz.
 3. Alet ucuna temizleyici püskürtünüz.
 4. Önce aküyü ve ardından gaz tüpünü tekrar alete yerleştiriniz.
 5. Uç iticisini elle geri çekiniz ve uygun bir zemin üzerinde beş adet boş atış yapınız (bkz. Usulüne uygun kullanım).
 6. Sabitleme elemanını tekrar yerleştiriniz ve normal çalışma düzeninize devam ediniz.
 7. Gerekirse 1-6 arası adımları tekrarlayınız.

Arıza durumunda yardım

Arıza
Olası sebepler
Çözüm
Çok sık boş atış gerçekleşiyor
Çalışma hızı çok yüksek
 • Maksimum atış frekansına uyunuz.
Alet tamamen preslenmemiş ve/veya tetiğe tamamen basılmamış.
 • Aleti tamamen bastırınız ve uç tamamen gömülene kadar tetiği bırakmayınız.
Alet 40.000 sabitlemelik kullanım süresine ulaştı.
Sıkışmış piston
Düzensiz çivi yönlendirmeleri
Alet 40.000 sabitlemelik kullanım süresine ulaştı.
Sert ve/veya boğumlu ahşap
 • Çivileri veya mümkünse zemini değiştiriniz.
Gaz kutusu boş
Yetersiz yüzey / hatalı zemin
Çalışma hızı çok yüksek
 • Maksimum atış frekansına uyunuz.
Piston yanlış konum
Piston sıkışmış (alette kağıt, çivi veya ahşap kalıntıları mevcut)
Atış yapılmıyor: Alet çalışma hazır durumda, tetiğe basılıyor, alet atış yapmıyor
Alet tamamen bastırılmamış
Çivi kıskacı
Alet ucuna çivi sıkışmış
 • Aküyü ve gaz kutusunu çıkarınız.
 • Sıkışan ucu çıkarınız.
 • Bir tornavida yardımıyla pistonu tamamen geri itiniz.
Gaz tüpü kapasitesi < 1000 çivi
Sık ve verimsiz gerçekleşen presleme nedeniyle gaz kaybı
 • Aleti yüzey üzerine sadece gerçekten çivi çakmak istediğinizde bastırınız.
Gaz kutusu gözünün kapağı kapanmıyor (gaz kutusu takılıyken).
Gaz kutusunun taşıma koruması çıkartılmamıştır
Uç çok zayıf çalışıyor
Alet ucu çok geride
Uç dışarıda
Alet ucu çok ileride
Çok düz baskı açısı
 • Aleti mümkün olduğunca zemine dik açılı şekilde bastırınız.
Alet yüzey üzerinde kayıyor
Yüzey koruması adaptörü alet ucuna monte edilmiş
Körük çalışmıyor, LED kırmızı yanıp sönüyor
Akü çok soğuk (<-15°C) veya çok sıcak (>60°C)
 • Aküyü çıkarınız, ısıtınız veya soğumaya bırakınız.
 • Başka bir akü yerleştiriniz.
Körük çalışmıyor, LED yanmıyor
Alet bekleme modunda
Sorun devam ederse: Akü gerilimi yok
 • Başka bir akü yerleştiriniz.
 • Aküyü şarj ediniz.
Alet nemli/Alette nem mevcut
Körük çalışmıyor, LED kırmızı yanıyor
Akü gerilimi aletin çalışması için yeterli değil.
 • Başka bir akü yerleştiriniz.
 • Aküyü şarj ediniz.
Körük çalışmıyor, LED yeşil yanıyor
Körüğün soket bağlantısı kırılmış
 • Aküyü ve gaz kutusunu çıkarınız.
 • Fan soketini takınız.
Körük soketi doğru monte edilmiş, fakat körük hala çalışmıyor.
 • Alet Hilti servisi tarafından onarılmalıdır.
Körük çalışıyor, alet ateşleme yapmıyor
Gaz kutusu boş
Alet 40.000 sabitlemelik kullanım süresine ulaştı.
Alet basınç üretmiyor
Magazinde 5'ten az uç mevcut
 • Uç şeridini doldurunuz.
Uç sıkışmış
 • Aküyü ve gaz kutusunu çıkarınız.
 • Alet şarj edilirken üzerinde bakım çalışması yapmayınız!
 • Sıkışan ucu çıkarınız.
Plastikle bağlanmış çivilerde sıkça nakliye hasarları görülüyor
Hasarlı magazin şeridi
 • Uç iticisini çalıştırma sırasında sıkıca tutunuz.

İmha

İKAZ
Usulüne uygun olmayan imha nedeniyle yaralanma tehlikesi! Dışarı çıkan gaz ve sıvılar nedeniyle sağlık sorunları.
 • Hasar görmüş aküleri hiç bir şekilde göndermeyiniz!
 • Kısa devreleri önlemek için, akünün bağlantılarını iletken olmayan bir malzeme ile kapatınız.
 • Aküleri, çocukların ellerine geçmeyecek şekilde imha ediniz.
 • Aküyü size en yakın Hilti Store 'da imha ediniz veya imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz.
Image alternative Hilti ürünleri yüksek oranda tekrar kullanılabilen malzemelerden üretilmiştir. Geri dönüşüm için gerekli koşul, usulüne uygun malzeme ayrımıdır. Çoğu ülkede Hilti eski aletlerini yeniden değerlendirmek üzere geri alır. Bu konuda Hilti müşteri hizmetlerinden veya satış temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.
Image alternative
 • Elektrikli el aletlerini, elektronik cihazları ve aküleri evdeki çöplere atmayınız!

Üretici garantisi

 • Garanti koşullarına ilişkin sorularınız için lütfen yerel Hilti iş ortağınıza başvurunuz.

Diğer bilgiler

Çin RoHS (Tehlikeli madde kullanımını kısıtlama direktifi)
Image alternative
Bu tablo Çin pazarı için geçerlidir.

Hilti Li-Ion aküler

Emniyet ve kullanım uyarılarıBu dokümanda akü kavramı yeniden şarj edilebilen, birbirine bağlanmış birden gazla Lityum İyon hücresinden oluşan, Hilti Lityum İyon aküleri anlamında kullanılmıştır. Bu akülerin, Hilti elektrikli el aletleri ile kullanılması öngörülmüş olup, sadece bunlarla kullanılabilirler. Sadece orijinal Hilti akülerini kullanınız!
Hilti aküleri en gelişmiş teknoloji ile üretilmiş olup,hücre yönetimi ve hücre koruma sistemleri ile donatılmıştır.
TanımlamaAküler,yüksek bir enerji yoğunluğunu olanaklı kılan, lityum iyon şarj malzemesi içeren hücrelerden meydana gelir. NiMH ve NiCd akülerin aksine Lityum İyon akülerin bellek etkisi çok düşüktür, ama kaba kuvvet, derin deşarj veya yüksek sıcaklık eylemlerine karşı çok duyarlı tepki verirler. Bkz. Emniyet
Akülerimiz için onaylanmış ürünleri Hilti Store içinde veya şu adreste bulabilirsiniz:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Emniyet
 • Akülere asla müdahale edilmemeli ve üzerlerinde onarım yapılmamalıdır!
 • Hilti servisi tarafından kullanım için onaylanmamış, geri dönüştürülmüş veya onarım görmüş aküleri asla kullanmayınız.
 • Darbe almış, bir metreden daha yüksek bir yerden düşmüş veya başka bir şekilde hasar görmüş aküleri kullanmayınız veya şarj etmeyiniz. Akülerinizde, örn. ezilme, kesik veya delinme gibi hasar göstergelerinin bulunup bulunmadığını, belirli aralıklarla kontrol ediniz.
 • Aküyü veya aküyle çalışan bir elektrikli el aletini asla bir şeyi çakmak veya bir şeye vurmak için kullanmayınız.
 • Aküden dışarı sızan sıvının göze ve cilde temas etmesine engel olunuz!
 • Bkz. Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler
 • Arızalı akülerde dışarı sıvı çıkışı olabilir ve etraftaki cisimlere bulaşabilir. Etkilenen parçaları ılık sabunlu su ile temizleyiniz ve hasarlı aküleri yenileri ile değiştiriniz.
 • Bkz. Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler
 • Aküleri asla aşırı sıcaklık, kıvılcım veya açık ateşe maruz bırakmayınız. Bu patlamaya neden olabilir.
 • Akünün kutbuna parmaklarınız, aletler, takılar veya diğer metal nesnelerle dokunmayınız. Bu, kısa devrelere, elektrik çarpmalarına, yanıklara veya patlamalara neden olabilir.
 • Aküleri yağmur ve ıslanmadan uzak tutunuz. Akülerin içine nemin girmesi, kısa devrelere, elektrik çarpmalarına, yanıklara veya patlamalara neden olabilir.
 • Sadece akü tipi için öngörülmüş olan şarj cihazlarını ve elektrikli el aletlerini kullanınız. Bunun için, bu aletlerin kullanım kılavuzundaki verileri dikkate alınız.
 • Aküyü, yanıcı sıvıların veya gazların bulunduğu patlayıcı ortamlarda depolamayınız ve kullanmayınız. Bu koşullarda ortaya çıkan beklenmedik bir akü arızası patlamaya neden olabilir.
Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler
 • Bir akünün hasar görmesi halinde daima Hilti servis ortağınıza başvurunuz.
 • Koruyucu gözlük ve koruyucu eldiven takmak suretiyle dışarı sızan sıvının doğrudan göz ve/veya cilde temasını önleyiniz.
 • Arızalı bir aküyü yanmayan bir kaba koyunuz ve üzerini kuru kum, tebeşir tozu (CaCO3) veya silikat (Vermiculit) ile örtünüz. Bunun ardından kabın kapağını hava geçirmeyecek şekilde kapatınız ve kabı yanıcı gazlar, sıvılar veya nesnelerden uzak bir yerde muhafaza ediniz.
 • Kabı size en yakın Hilti Store 'da imha ediniz veya çöp imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz. Hasar görmüş aküleri hiç bir şekilde göndermeyiniz!
 • Aküden sızan sıvıyı gidermek için, bunun için izin verilen bir kimyasal temizlik maddesi kullanınız.
Akünün artık işlevini yerine getirmemesi halinde yapılması gerekenler
 • Arızalı şarj veya alışılmadık uzun şarj süreleri,performanstaki belirgin düşüş, alışılmadık LED faaliyetleri veya sıvı sızdırması gibi akünün anormal davranışlarına dikkat ediniz. Bunlar dahilî bir soruna işaret eden göstergeleridir.
 • Dahili bir akü sorunundan şüphelenmeniz halinde, Hilti servis ortağınıza başvurunuz.
 • Akünün artık işlevini görmemesi, şarj edilememesi veya dışarıya sıvının sızması durumunda, akünün yukarıda açıklanmış olduğu şekilde imha edilmesi gerekir.
 • Bkz. Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler .
Akünün yanması durumunda alınması gereken önlemler
  İKAZ
  Akü yangını nedeniyle tehlike oluşabilir! Yanan bir akü, korozif yaralanmalara, yanıklara veya patlamalara neden olabilecek tehlikeli ve patlama riski oluşturan sıvılar ve buharlar çıkartır.
 • Bir akü yangınıyla mücadele ederken, kişisel koruyucu donanımınızı kullanınız.
 • Tehlikeli ve patlama riski yaratabilecek gazların çıkması için, yeterli havalandırma sağlayınız.
 • Yoğun duman oluşması halinde derhal odayı terk ediniz.
 • Solunum yollarında tahriş olması halinde, bir hekime başvurunuz.
 • Akü yanmalarına sadece suyla müdahale ediniz. Toz yangın söndürücüler ve yangın örtüleri Lityum İyon akülerde etkisizdir. Çevresinde ortaya çıkan yangınlara, normal söndürme araçları ile müdahale edilebilir.
 • Büyük miktarlarda hasarlı, yanan veya sızdıran aküyü bir seferde taşımaya çalışmayınız. Yangından etkilenmeyen malzemeleri yakın çevreden uzaklaştırarak, yanan aküleri izole ediniz. Mevcut kaynaklarınızla yangını söndürememeniz halinde, en yakın itfaiye birimini arayınız.
Bir akünün tek başına yanması durumunda:
 • Bu aküyü bir kürekle alınız ve bir kova suyun içine atınız. Soğutucu etki sayesinde, alev alma için henüz kritik sıcaklık seviyesine ulaşmamış akü hücrelerine yangın çıkma riski düşürülür.
 • Akü tamamen soğuyana kadar bekleyiniz.
 • Bkz. Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler .
Taşıma ve depolama hakkında bilgiler
 • İşletim için ortam sıcaklığı -17°C ile +60°C / 1°F ile 140°F aralığında.
 • Depolama sıcaklığı -20°C ile +40°C / -4°F ile 104°F aralığında.
 • Aküleri şarj cihazının üzerinde muhafaza etmeyiniz. Kullanımdan sonra akü ile şarj cihazını daima birbirinden ayırınız.
 • Aküleri mümkün olduğunca serin ve kuru yerlerde depolayınız. Serin bir yerde depolama akünün kullanım ömrünü uzatır. Aküleri kesinlikle güneşte, sıcakta veya cam levha arkasında muhafaza etmeyiniz.
 • Aküler posta ile gönderilmemelidir. Hasarsız aküleri sevk etmek istemeniz halinde, bir nakliye şirketine başvurunuz.
 • Aküler kesinlikle sıkıca bağlanmamış koruma ile taşınmamalıdır. Nakliye sırasında, aküler aşırı şok ve titreşimlerden korunmalı ve başka akü kutupları ile temas ederek kısa devreye neden olmamaları için, her türlü iletken malzeme veya diğer akülerden izole edilmiş olmalıdır.
Bakım ve imha etme
 • Aküleri temiz, yağsız ve gressiz bir şekilde tutunuz. Pislikleri temiz ve kuru bir bezle siliniz.
 • Aküyü asla havalandırma delikleri tıkalı iken kullanmayınız. Havalandırma deliklerini yumuşak bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz.
 • Yabancı cisimlerin akünün içine girmesine engel olunuz.
 • Aküde gereksiz toz veya pislik bırakmayınız. Aküyü yumuşak bir fırça veya temiz, kuru bir bezle temizleyiniz.
 • Akünün içine nem nüfuz etmesine izin vermeyiniz. Akünün içine nem girmesi halinde, hasar görmüş bir aküye yapılması gerekenleri uygulayınız ve aküyü yanmayan bir kabın içinde izole ediniz.
 • Bkz. Akülerin hasar görmesi halinde yapılması gerekenler
 • Akünün usulüne uygun imha edilmemesi halinde, dışarı çıkan gaz ve sıvılar nedeniyle sağlık için riskler oluşabilir. Aküyü size en yakın Hilti Store 'da imha ediniz veya çöp imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz. Hasar görmüş aküleri hiç bir şekilde göndermeyiniz!
 • Aküler evdeki çöplere atılmamalıdır.
 • Aküleri, çocukların ellerine geçmeyecek şekilde imha ediniz. Kısa devreleri önlemek için, akünün bağlantılarını iletken olmayan bir malzeme ile kapatınız.