İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YATIRIM YAPMANIZIN FAYDALARI

Yapı endüstrisi, çalışmak için en tehlikeli sektörlerden biridir

Hilti partnership for safety and productivity

Yanıklar, kırık kollar, elektrik çarpması, solunum hastalıkları, titreşim ve kas-iskelet sistemi bozuklukları. Bunlar, iş sahasındaki çalışmalarda ortaya çıkabilecek ciddi sonuçların sadece kısa bir örnek listesi. Bunun sebepleri jeneratörlerle, el aletleriyle, makinelerle ve elektrik tesisatı ile çalışmaktan, her türlü toz teneffüsüne, yüksekte çalışmaya ya da uygun koruyucu kullanımı hatasına varana kadar birçok şekilde çeşitlilik göstermekte.

Endüstride çalışan insanların büyük bir çoğunluğu iş sağlığı ve güvenliğine önem verseler ve işlerinde özenli olsalar da kazalara yol açan önemli sayıda başka etkenler bulunmakta. Ne yazık ki uygun olmayan ekipman, insan hatası, zayıf organizasyon yapısı ve güvensiz bir çalışma ortamı; ağır kazaların ve zayiatların orantısız bir şekilde yapı sektöründe fazla olmasının sebebi olarak gözükmekte.

GERÇEKLER

Eurostat istatistiklerine göre yapı sektörü, 2014 yılındaki toplam iş kazaların %13, ölümlü kazaların ise %22'sinden sorumlu.

Daha fazla bilgi

İngiliz İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi yapı sektöründeki ölüm oranlarıının diğer sektörlere kıyasla 3 kat daha yüksek olduğunu raporladı. Paylaştıkları veriler her yıl, her 24 inşaat çalışanından birinin yaralandığını göstermekte.

Daha fazla bilgi

Avrupa Komisyonu ise iş kazalarının %73.4’ünün en az bir gün, %22’sinin ise en az bir ay süren hastalık izniyle sonuçlandığını yayınladı.

Daha fazla bilgi

OSHA Avrupa küçük ölçekli şirketlerin yaklaşık %60’ının direkt/indirekt giderlerden dolayı işlerinin aksadığını ve bunun sonucu olarak en az 9 gün süreyle işlerine ara vermek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Daha fazla bilgi

Yapı sektörünün, iş kazalarında ön planda yer almasıyla iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına yapılan yatırımların birçok yönden mantıklı olduğu açıkça görülebiliyor.

İŞ KAZALARININ VE HASTALIKLARIN SONUÇLARI

Eğer şirketinizde sağlık ve güvenlik konuları önceliğiniz değilse size neden olması gerektiğini anlatan bazı ikna edici argumanlarsunuyoruz. Yaralanmış çalışana etkiyen aşikar zararların haricinde zayıf veya eksik bir şirket içi iş sağlığı güvenliği geçmişinin de farklı açılardan sonuçları bulunmakta: verimlilik, yasal düzenlemeler ve şirketin itibarının zedelenmesi.

İş kazaları ve hastalıklarının, şirketin verimliliğine ve finansal performansına olumsuz bir etkisi olabilir. Peki neden?

 • Mağdur çalışanın eksikliği
 • Üretim süreci aksaması
 • İşin yinelenmesi veya tekrardan organize edilmesi
 • Hasar görmüş ekipman ve/ya ürünlerin yenisiyle değiştirilmesi
 • Sipariş/müşterilerin sayısında azalma
 • Kaza üzerine vaka çalışması için idari çalışmalar
 • İşealım süreçleri ve geçici çalışan için ek masraf
 • Artmış sigorta primleri

Aynı zamanda zayıf iş sağlığı ve güvenliğinin kazazedeleri, çalışma arkadaşlarını ve en sonunda şirketi etkileyen birçok gözle görülemez sonucu da mevcut:

 • Kazazede adına: kazanın kişisel etkisi
 • Çalışma arkadaşları adına: üzüntü, işinde tatminsizlik ve özellikle iş sağlığı ve güvenliği konularında sık sık kaygılanma
 • Şirket adına: itibarının ve şirket için çalışma ortamının zedelenmesi

Avusturya İşçileri Tazminat Heyeti inşaatta gerçekleşen bir kazanın yaklaşık 30.000 € kadar olduğunu tespit etmiştir. Gelgelelim bütün finansal etkileri bir kenara bırakırsak bir bireyin sağlığına fiyat biçebilir miyiz? Alaka gösteren bir işveren, çalışanlarının gün sonunda evlerine sağ sağlim varmasını ister. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİNİN FAYDALARI

Şirketinizin sağlık ve güvenlik performansını iyileştirmek adına iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetimine yatırım yapmanız gerekir. Bunu yaparak işe dayalı riskleri yönetmek için aktif adımlar atmış olurunuz.

İSG yönetimi uygulamalarına kayan bir odak noktası, yukarıda belirtilmiş iş kazaları ve hastalıkları sebebiyle ortaya çıkan hasarları minimize edecektir. İşte Uluslararası Çalışma Örgütü’nden İSG etkenlerinin başarılarını gösteren bir özet liste:

 • Önleyici ve koruyucu tedbirlerin yürürlüğe konulması, etkili ve uyumlu bir şekilde yerine getirilir.
 • İlgili poliçeler belirlenir.
 • Taahhütler yapılır.
 • İşyerindeki tehlikeler/riskler incelenir ve değerlendirilir.
 • Yönetim ve çalışanlar süreç içine dahildir.

İSG yönetimi bağlamında, eğitim ve alıştırmalar yaygın kullanımlı ve ciddi önleyici tedbirlerdir. Bir sonraki İSG Eğitiminin Önemi makalesi, eğitim programını en efektif kullanmanın önemli etkenlerini anlatacak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİLİ ANAHTAR GİRİŞİMLERİMİZ

Technology and products

Teknoloji ve ürünler

Verimlilik, güvenlik ve çevre göz önünde bulundurularak tasarlandı

Daha fazla bilgi
Services

Hizmetler

Kullanıcı sağlığını, güvenliğini ve verimliliğini artırma

Daha fazla bilgi
Occupational health and safety

İş sağlığı ve güvenliği

Çalışanlarına karşı sorumlu bir kurum olan Hilti hakkında daha fazla bilgi edinin

Daha fazla bilgi
Environment

Çevre

Çevre konusunda sorumlu bir kurum olan Hilti hakkında daha fazla bilgi edinin

Daha fazla bilgi

BU İÇERİĞİ PAYLAŞ